Modernt Underhåll för ledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modernt Underhåll för ledare"

Transkript

1 Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management

2 Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade kurser. i industriföretag, energiföretag eller annan verksamhet där det krävs en långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten. Ett effektivt underhållsarbete ger verkligen resultat och även om du redan idag tycker att ni gör ett bra jobb så törs vi lova att det kan bli ännu bättre. Nya metoder och verktyg för underhållsarbetet hjälper dig att kartlägga samband, skapa bra rutiner och se till att rätt personer får relevant information och vet hur de ska agera vid varje givet tillfälle. Det handlar om standardisering, organisation, ledarskap och ekonomi. Med vår utbildning Modernt Underhåll för ledare kan du uppdatera och vidareutveckla dina kunskaper för att leda och driva driftsäkerhetsarbetet. Utbildningens upplägg Utbildningen är ett paket bestående av fyra fristående delar, vilka består av en två dagars träff och tillhörande distanskurser på Internet. Under utbildningen varvas teori med praktiska moment och eget arbete. 1. Driftsäkerhet & värdeskapande underhåll Den första delen ger dig grundläggande kunskaper om hur ett effektivt underhållsarbete bör fungera. 2. Underhållets ledningssystem I denna del får du lära dig hur underhållet formas genom policy, strategier och mål samt hur du kan följa upp målen. 3. Effektivt förebyggande underhåll Denna del visar hur du kan tillämpa olika underhållsstrategier för att skapa ett effektivt underhåll och öka driftsäkerheten till optimal kostnad. 4. Ständiga förbättringar Den sista delen ger dig en helhetssyn på förbättringsarbetet för att hålla det levande och undvika typiska fallgropar. Modernt Underhåll för ledare ger dig även de förkunskaper som krävs för att kunna gå vidare för att tentera och bli certifierad expert inom ledning av underhåll enligt EFNMS. Detta ökar ytterligare förutsättningarna att lyckas. Denna utbildning ger kunskaper om metoder och angreppssätt för att effektivisera underhållet och öka driftsäkerheten.

3 Driftsäkerhet & värdeskapande underhåll Ett effektivt underhåll leder ofta till en ökad driftsäkerhet och därigenom förbättras anläggningseffektiviteten. Detta leder i sin tur till en ökad lönsamhet för företaget och på sikt kommer även underhållskostnaden minska. På detta sätt skapar underhållet ett värde för företaget. Det man vill uppnå med ett effektivt underhåll är en god samverkan mellan drift och underhåll för att uppnå optimal prestanda till lägsta möjliga totalkostnad, för både drift och underhåll. Det gamla synsättet med underhåll som leverantör och driften som kund ersätts av ett partnerskap mellan drift och underhåll, vilket förutsätter ett samspel och nära samarbete. Underhållet är en viktig faktor eftersom det både direkt och indirekt påverkar företagets kostnader och intäkter. Det ska fokusera på kundnyttan, d.v.s. ge en hög driftsäkerhet till en låg totalkostnad, eller med andra ord ett värdeskapande underhåll. Avgörande är att uppsatta mål följs upp och uppfylls. En översiktlig genomgång av kursen Modernt Underhåll för ledare. Vad underhåll är, varför det behövs och hur det påverkar oss. Grundläggande begrepp som används inom underhållet. Hur effekten av ett väl fungerande underhåll mäts. Genomgång av anläggningseffektiviteten TAK/OEE. Effektiva metoder som kan användas för att öka tillgängligheten. Hur underhållet kan skapa värde för företaget. Ökad lönsamhet i företaget genom fokus på balansen mellan underhållsoch underhållsbristkostnader. Mätning och uppföljning av underhållet med hjälp av nyckeltal. Denna utbildning ger kunskaper om driftsäkerhet och värdeskapande underhåll, d.v.s. hur underhållet påverkar företagets lönsamhet genom en god kontroll över anläggningseffektiviteten, företagets totalekonomi och viktiga nyckeltal.

4 Underhållets ledningssystem Ett modernt och effektivt underhållsledningssystem är en förutsättning för att uppnå en hög driftsäkerhet. Det gäller att skapa en vision, strategier, policy och mål för att skapa ett kostnadseffektivt underhåll. Dimensionering av resurser och organisation i underhållets ledningssystem sker så att underhållsverksamheten klarar av att uppnå uppsatta mål. Det gäller att snabbt kunna optimera sammansättningen av resurserna; personal, verktyg, reservdelar, dokumentation etc. Att finna rätt information vid rätt tillfälle med minsta möjliga ansträngning blir allt viktigare. Underhållsorganisationen måste därför ha effektiva och väl fungerande stödsystem för att kunna utföra ett kostnadseffektivt underhåll. Underhållets vision, strategier, policy och mål för ökad driftsäkerhet. Det övergripande underhållsledningssystemet bestående av åtgärder, resurser och administration. Effektiva underhållsplaner med planering och beredning av åtgärder och resurser för att säkerställa en hög driftsäkerhet. Arbetsorderns roll för att hantera och återrapportera förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder på ett effektivt sätt. Olika stödsystem i underhållet som gör underhållsarbetet effektivare. Hur resurser hanteras på rätt sätt för att underhållsåtgärderna ska kunna ske på rätt utrustning, på rätt sätt och vid rätt tillfälle med rätt resultat. Val av den organisation som är mest effektiv i förhållande till ställda krav. Kartläggning och säkring av kompetenser för att kunna leverera effektiva underhållsåtgärder. Denna utbildning ger kunskaper om olika organisationsteorier inom underhåll, effektiva stöd- och informationssystem och hur dessa samverkar samt underhållet påverkas av gällande lagar och krav.

5 Effektivt förebyggande underhåll Ett effektivt sätt att öka driftsäkerheten är att förebygga funktionsfel innan de uppstår. Detta sker exempelvis genom att kombinera grundorsaksanalys med ett effektivt förebyggande underhåll. Tillståndskontroll och övervakning är områden där modern teknik gör underhållet effektivare. För att uppnå världsklass måste man använda tekniken på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Att skapa rena system utan föroreningar, snabbt hitta och åtgärda begynnande fel och utföra tester inför driftsättning är olika exempel på hur detta kan användas i praktiken. Grunden för ett förbättrande underhåll är att hitta nya lösningar och använda nya innovativa metoder. En hög tillgänglighet förutsätter att reservdelar finns tillgängliga eller att leveranstiden är kort. I de fall fel ändå uppstår gäller det att hitta och avhjälpa dem så fort som möjligt. Risk för skador på person eller egendom måste alltid minimeras, riskanalysen ger svar på var riskerna finns. Grunderna i felteori, d.v.s. vilka typer av fel som kan uppstå, felorsaker, felutveckling och vilka konsekvenser de kan få. Metoder för avhjälpande felsökningsmetodik, grundorsakanalys (RCA) och systematisk problemlösning. Genomgång av begreppet risk och olika risker som kan förekomma. Planering, effektivisering och optimering av det förebyggande underhållet för att undvika eller minska konsekvenserna av identifierade risker. Metoder och verktyg för riskanalyser, t.ex. FMEA, MTO och RCM. Kriterier för ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll. Strategier för reservdelar, kritiska reservdelar och alternativ till förråd. Tribologi, d.v.s. läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan. Denna utbildning ger kunskaper om hur olika underhållsstrategier kan tillämpas för att skapa ett effektivt underhåll och ökad driftsäkerhet till optimal kostnad genom fokus på hur funktionsfel kan förutses och förebygga.

6 Ständiga förbättringar Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att kontinuerligt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom ständiga förbättringar. Detta sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess. Det gäller att arbeta långsiktigt och uthålligt med ständiga förbättringar, den som stannar upp blir snart omkörd. Här presenteras olika metoder och verktyg som kan användas i förbättringsarbetet. Upphandlingen är en av de viktigaste underhållsåtgärderna eftersom under denna kan framtida fel förebyggas i ett mycket tidigt skede. Underhållet driver eller deltar ofta i projekt, vilket innebär att kunskapen om hur dessa bör genomföras måste vara god. Varför företag måste arbeta med ständiga förbättringar och vad det ger för effekter på företagets lönsamhet. Framgångsfaktorer för att skapa ett levande, kontinuerligt och långsiktigt förbättringsarbete. Genomgång av strategiska metoder och verktyg för ständiga förbättringar. Hur ett förbättrande underhåll kan användas som ett kraftfullt verktyg för att öka driftsäkerheten. Genomgång av den strategiska metoden TPM och hur den kan tillämpas. När, hur och i vilken omfattning ska underhållet delta i inköpsprocessen. Underhållsmedveten upphandling av ny utrustning genom att genomföra livscykelanalys. Köp av tjänster och funktionsavtal samt olika regler och villkor i samband med upphandlingen. Hur man arbetar effektivt med förbättrings- och investeringsprojekt. Denna utbildning ger kunskaper om ständiga förbättringar, vilket ger en god grund för att hålla förbättringsarbetet levande och undvika typiska fallgropar.

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system RAPPORT NR 166 Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system - Centrala komponenter för effektivt underhåll Hösten 2005 Mattias Haraldsson

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Underhållsseminarium i Kuala Lumpur

Underhållsseminarium i Kuala Lumpur en tidning från idhammargruppen nummer fyra 2008 Operativ styrning ger kontroll på verksamheten sidan 8 Varför outsourcing? sidan 4 Underhållsseminarium i Kuala Lumpur sidan 3 ledare Seminarium Idhammar

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Författare: Ulrika Svensson EXAMENSARBETE 2006 MASKINTEKNIK UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Evaluation and implementation of a Maintenance

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer