TPM Total Productive Maintenance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TPM Total Productive Maintenance"

Transkript

1 TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2007 LCP Consultants

2 Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida Kursschema och priser TPM-programmet SE500 Introduktion till TPM, Total Productive Maintenance SE501 Förberedelse inför TPM, Total Productive Maintenance SE502 Effektivitet och ständiga förbättringar SE503 Operatörsunderhåll SE504 Specialistunderhåll SE505 Underhåll för bättre kvalitet SE506 Effektiv administration SE507 Nyanskaffning av produktionssystem

3 TPM-programmet ABB har glädjen att inbjuda till: TPM-programmet nyckeln till en störningsfri produktion TPM-programmet innebär en unik möjlighet att förbereda organisationens nyckelpersoner på hur det praktiskt går till att introducera, eller förstärka ett pågående införande av TPM (Total Productive Maintenance). Utbildningen kan ses som en generell grund för förändringsarbete på företag. TPM kan definieras som ett systematiskt arbetssätt för att skapa störningsfria processer till lägsta kostnad genom samtliga medarbetares engagemang Vårt unika utbildningsprogram är uppbyggt kring åtta kurser som är fördelade på fem tillfällen och ett omfattande projektarbete. Tillsammans omfattar programmet en arbetsinsats på 30 dagar fördelade över flera månader. Genom hela utbildningen är ni en väl sammanhållen grupp med stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. I kursen ingår tre tentamina som tillsammans med projektarbetet utgör bedömningen för certifierad TPM-koordinator. Målgrupp Utbildningen är lämpad för TPM-koordinatorer, förändringsledare eller andra nyckelpersoner inom produktion, produktionsteknik eller underhåll. Programmet är även lämpligt som kompetensutveckling för förändringsarbete på företag Innehåll Programmet innehåller åtta delkurser fördelade på fem kurstillfällen samt ett omfattande projektarbete. För detaljer i TPM-programmet och de ingående kurserna, se bifogade kursbeskrivningar. Certifierad TPM-koordinator Under programmets gång ges tre tentor. De som har klarat dessa (tillfälle till omtentor ges) samt har genomfört ett godkänt projektarbete uppfyller kraven att kalla sig certifierad TPM-koordinator. (Deltagande i proven är frivilligt.) 3

4 Kursschema TPM-programmets kursschema är upplagt enligt följande: Vårterminen, som startar i januari, omfattar fem kurstillfällen och projektarbete. Höstterminen består av ett tillfälle med projektrapportering samt certifiering av TPMkoordinatorer, tid för detta fastslås under vårterminen. Kursschema för TPM-programmet 2007 Kurserna är även öppna för dem som endast önskar gå enstaka kurser. Tillfälle Dagar Tid Kurs Pris 1 ½ 23 januari SE500 Introduktion till TPM, Total Productive Maintenance kr januari SE501 Förberedelser inför TPM, Total Productive Maintenance kr 2 3 SE502 Effektivitet och ständiga förbättringar februari kr mars SE503 Operatörsunderhåll kr april SE504 Specialistunderhåll kr 1 26 april SE505 Underhåll för bättre kvalitet kr maj SE506 Effektiv administration kr maj SE507 Nyanskaffning av produktionssystem kr Plats och tid för varje kursomgång meddelas i god tid före kursstart. Pris för halvdagskurs kr, endagskurs kr, tvådagarskurs kr och tredagarskurs kr. Se matris ovan. Pris för hela programmet: kr, inkl lunch, kaffe, dokumentation och litteratur. Samtliga priser gäller exklusive moms, logi och övriga måltider. Vi genomför även företagsinterna utbildningar utifrån kundens behov. För mer information om våra utbildningar, kontakta Ove Dynesius på telefon , Karl Johan Larsson på telefon eller Per Nyberg Ni kan även besöka vår hemsida 4

5 Bokningsinformation Kontakt Skicka kursanmälan till följande adress: Kursbokning, ABB University, ATSE/UN, Västerås. Anmälan kan också ske via: telefon , fax eller e-post Kursanmälan Anmäl dig i så god tid som möjligt. Antalet deltagare på varje kurs är begränsat. Vi bokar in i den ordning vi får anmälningar. Din kursanmälan måste innehålla uppgifter om namn, adress, telefonnummer och faktureringsadress samt vilken eller vilka kurser du vill gå. Anmälningsbekräftelse Du får en bekräftelse strax efter anmälan. Är kursen fulltecknad kontaktar vi dig per telefon eller brev. Kurskallelse Före kursstart får du en personlig kallelse tillsammans med information om kurslokal och kursplan. Normalt får du den 3 5 veckor innan kursen startar. Förbehåll Vi förbehåller oss rätten att ändra i schema, kursplan och kursinnehåll. Om det blir för få deltagare till en kurs kan den bli inställd. Vi förbehåller oss rätten att ändra angivna priser. Avbeställning Om du får förhinder vill vi att du hör av dig snarast, så att vi kan ge någon annan möjlighet att delta. Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart, fakturerar vi hela avgiften. Sker avbokningen 1 2 veckor före kursstart fakturerar vi halva kursavgiften. En plats får gärna övertas av annan inom företaget. Särskilda avbeställningsregler gäller för specialbeställda kursprogram. Kursavgifter Moms är ej inkluderat i priset. Kursavgiften faktureras efter slutförd kurs. Rabatter De kurspriser som anges i schemat är normalpriser vid bokning av enstaka kursplatser. Vid bokning av fem kursplatser på samma kurs ges 50 % rabatt på den femte kursavgiften. Denna volymrabatt kan inte kombineras med andra priserbjudanden/rabatter. Kontakta oss för separat offert vid större utbildningssatsningar. Kost och logi Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch (dock inte de dagar kurs startar kl. 13:00) och kaffe. Övriga kostnader för kost och logi svarar du själv för. 5

6 TPM-programmet TPM-programmet nyckeln till en störningsfri produktion. Programmet innebär en unik möjlighet att förbereda organisationens nyckelpersoner på hur det praktiskt går till att introducera, eller förstärka ett införande av TPM (Total Productive Maintenance). Utbildningen kan ses som en generell grund för förändringsarbete på företag. Programmet omfattar åtta delkurser fördelade på sex olika kurstillfällen. Kurserna omfattar en till tre dagar och ett omfattande projektarbete. SE500 Introduktion till TPM, Total Productive Maintenance. (½ dag) En inledande beskrivning av de aktiviteter vilka ingår i den struktur och helhet som utgör det företagsövergripande förbättringskonceptet TPM. Anledningar till och förväntade resultat av satsningar på TPM presenteras. SE501 Förberedelser inför TPM (2 dagar) Fokus ägnas åt förändringsarbete och den förberedelsefas som måste föregå en spridning av TPM inom företaget. Betydelsen av aktiv kompetensutveckling diskuteras. SE502 Effektivitet och ständiga förbättringar (3 dagar) En fördjupning inom mätning av förluster. Mätning av effektivitet i form av TAK, dvs. Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte innebärande hänsynstagande till förluster orsakade av tid, hastighet och kvalitet. Genomgång och praktisk tillämpning av olika kvalitetsverktyg och metoder för problemlösning och arbete med ständiga förbättringar med målet att ta bort icke värdeskapande arbete och tid. SE503 Operatörsunderhåll (2 dagar) En fördjupad inblick i en beprövad systematik för att på ett strukturerat sätt införa och bedriva ett effektivt operatörsunderhåll innebärande att operatörer långsiktigt tar över en del av underhållsarbetet vilket ger en ökad förståelse för och kontroll över utrustningen. SE504 Specialistunderhåll (2 dagar) Kursen behandlar utveckling, drivning samt ledning av det traditionella underhållsarbetet vid ett införande av TPM, Total Productive Maintenance. Genomgång av huvudprocessen för ett införande av specialistunderhåll och dess ingående aktiviteter. Genomgång av och begrepp som förebyggande och avhjälpande underhåll, tillståndsbaserat underhåll, underhållsekonomi, reservdelsstyrning, underhållsauditering och vad som skapar driftsäkerhet. SE505 Underhåll för bättre kvalitet (1 dag) Att gå från kontroll av produkt till kontroll av utrustning för att vidtaga åtgärder innan kvalitetsproblem uppstår. Praktisk tillämpning av kvalitetsverktyg. 6

7 SE506 Effektiv administration (1 dag) En strukturerad metod att öka effektivitet och kompetensutnyttjande i administrativt arbete och har fokus på ej värdeskapande tid. Effektiv administration är de administrativa processernas svar på operatörsunderhåll. SE507 Nyanskaffning av produktionssystem (2 dagar) Ett lönsamt produktionssystem sett över hela livslängden. Beskrivning av en effektiv process för att utveckla, tillverka och ta i drift utrustningar. Projektarbete Projektarbetet utförs i den egna organisationen och ger deltagarna stora möjligheter att introducera förändringsarbete. Utbildningsmål Efter genomgången utbildning ska du kunna: Ta rollen som TPM-koordinator och i din organisation vara drivande i de olika aktiviteterna vilka ingår i ett förändringsarbete baserat på TPM. Arbeta på ett systematiskt sätt med att identifiera och driva förbättringsinsatser med användande av de lämpligaste metoderna Driva, utveckla och motivera förbättringsgrupper Genomföra mätningar och analyser av förluster och effektivitet Deltaga i organisation och utveckling av underhållsverksamheten Praktiskt använda olika kvalitetsverktyg som till exempel PM-analys, FMEA, m.fl. Medverka i LCC- och/eller LCP-analyser i samband med nyanskaffnings- och modifieringsprojekt. Den som har klarat de tre tentorna som ingår i TPM-programmet samt har gjort ett godkänt projektarbete uppfyller de krav som krävs för att kunna kalla sig Certifierad TPMkoordinator. TPM-nätverk Vi erbjuder möjlighet för deltagarna i TPM-programmet att delta vid LCP Consultants nätverksträffar för TPM-koordinatorer. TPM-koordinatorer, förändringsledare eller andra nyckelpersoner inom produktion, produktionsteknik eller underhåll. Programmet är även lämpligt som kompetensutveckling för förändringsarbete på företag Förkunskaper Bakgrund inom underhåll eller produktion Genomförande Programmet är en sammanhållen helhet som består av åtta kurser vid fem kurstillfällen, tre tentor (tillämpnings- och repetitionsuppgifter) och ett projektarbete. Programmet kräver en arbetsinsats på ca 30 dagar fördelade över flera månader. Genom hela utbildningen är ni en väl sammanhållen grupp med stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. 7

8 SE500 Introduktion till TPM, Total Productive Maintenance Kurslängd Kursen pågår ½ dag. Övergripande mål Kursen ger en inledande beskrivning av de aktiviteter vilka ingår i den struktur och helhet som utgör det företagsövergripande förbättringskonceptet TPM. Anledningar till och förväntade resultat av satsningar på TPM presenteras. Utbildningen är lämplig för TPM-koordinatorer, Produktions-/Företagsledning och andra nyckelpersoner inom produktion, produktionsteknik och underhåll. Förkunskaper och rekommendationer Inga speciella förkunskaper krävs. Kunskapsmål Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: Ha en inblick i TPMs helhet och innehåll. Ha förstått syfte och mål och vilka effekter TPM medför. Ha en större förståelse för vad som krävs vid uppstart av TPM. Definition och övergripande beskrivning av TPM. Varför TPM? Vinster och resultat gjorda med TPM, exempel från olika företag. Grundförutsättningar för ett lyckat TPM-införande. Orsaker till misslyckanden. TPM i ett sammanhang, TPM- TPS- Lean- TQM JIT Kort inblick i de olika aktiviteterna som ingår i ett arbetssätt baserat på TPM. Till exempel operatörsunderhåll, ständiga förbättringar, effektiv administration, specialistunderhåll m.fl. Pris: kr inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation. 8

9 SE501 Förberedelse inför TPM, Total Productive Maintenance Kurslängd Kursen pågår 2 dagar. Övergripande mål Denna kurs ägnas åt det förändringsarbete och den förberedelsefas som måste föregå en spridning av TPM inom företaget. Dessutom diskuteras betydelsen av en aktiv kompetensutveckling för att lyckas med förändringsarbetet. Investeringen i människor är kanske den största investeringen som görs vid införande av TPM. Ett antal olika metoder att bedriva kompetensutveckling beskrivs. Utbildningen är lämplig för TPM-koordinatorer, Produktions-/Företagsledning och andra nyckelpersoner inom produktion, produktionsteknik och underhåll. Förkunskaper och rekommendationer Inga speciella förkunskaper krävs. Kunskapsmål Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: Förstå innehåll och helhet i TPM. Förstå syfte och mål och vilka effekter TPM medför. Förstå vilka förberedelser som krävs för att starta TPM. Förändringsarbete Ledarskap ledningens roll Målstyrning/belöningssystem Kommunikation / visualisering Revisioner Förberedelsefasen Ledningens beslut och utbildning Organisation och pilotområden Policy och målsättning Masterplan Kompetensutveckling Vad menas med kompetens? Kompetenskartläggning, strategi för kompetensutveckling Metoder, enpunktslektioner, träningscentra Planering och utvärdering av kompetensutveckling Pris: kr inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation. 9

10 SE502 Effektivitet och ständiga förbättringar Kurslängd Kursen pågår 3 dagar. Övergripande mål En fördjupning inom mätning av förluster. Mätning av effektivitet i form av TAK, d.v.s. Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte innebärande hänsynstagande till förluster orsakade av tid, hastighet och kvalitet. Genomgång och praktisk tillämpning av olika kvalitetsverktyg och metoder för problemlösning och arbete med ständiga förbättringar. Utbildningen är lämplig för TPM koordinatorer, gruppledare och deltagare i förbättringsgrupper, Produktions /Företagsledning och andra nyckelpersoner inom produktion, produktionsteknik och underhåll. Förkunskaper och rekommendationer Du bör ha ett intresse för effektivitet och mätningar samt för att arbeta med ständiga förbättringar. Kunskapsmål Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: Se helheten på de förluster som påverkar totaleffektiviteten i produktionsanläggningen. Utföra effektivitetsmätning med TAKmetoden Se vilka kvalitetsverktyg som finns och hur dessa kan används Förstå de olika faktorer som behövs för ett framgångsrikt förbättringsarbete byggt på levande grupper Effektivitet och ständiga förbättringar inom TPM Skapa Ordning & Reda, de 3 grundstegen Övergripande information om de 16 stora förlusterna Genomgång av TAK-modellen samt tillämpning och resultat inom olika branscher. Räkneövning Begränsningar vid målsättning av TAK Mätning, modeller för uppföljning Strukturerat förbättringsarbete Förbättringsgrupper, levande grupper Kvalitetsverktyg t.ex. FMEA, 7QC med övningar Mjuka förluster. Mätning Förluster inom övrig resursförbrukning, material och energi Pris: kr inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation. 10

11 SE503 Operatörsunderhåll Kurslängd Kursen pågår 2 dagar. Övergripande mål Operatörsunderhåll innebär att operatören långsiktigt tar över en del av underhållsarbetet. Resultatet av detta är en ökad förståelse för och kontroll över utrustningen. Operatörsunderhåll medför att genomförda förbättringar kan säkerställas och att potentiella problem kan upptäckas. Instruktioner och standarder utarbetas av de som också ska nyttja dem, vilket ger dem större möjlighet att bli accepterade. Kursen ger en fördjupad inblick i en beprövad systematik för att på ett strukturerat sätt införa ett effektivt operatörsunderhåll. Vi blandar teoretiska presentationer med praktiska övningar för att ge bättre förståelse. Utbildningen är lämplig för TPM-koordinatorer, Produktions-/Företagsledning och andra nyckelpersoner inom produktion, produktionsteknik och underhåll. Utbildningen är även lämplig för de som är delaktiga i ett införande av operatörsunderhåll. Till exempel operatörer och underhållspersonal. Förkunskaper och rekommendationer Inga speciella förkunskaper krävs. Kunskapsmål Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: Förstå sammanhangen mellan operatörsunderhåll och effektivitet Leda eller medverka till att införa ett operatörsunderhåll. Varför operatörsunderhåll? Syfte och mål Systematiskt angreppssätt i 7 steg Grundläggande rengöring, ordning & reda Motåtgärder vid källan till problem Utarbetande av standard för operatörsunderhåll Allmän inspektionsträning Självständig inspektion Organisera arbetsplatsen Självständigt operatörsunderhåll Kompetensutveckling för ökad förmåga att inspektera Arbetsfördelning mellan operatör och specialist Flexibel kompetensutveckling med hjälp av enpunktslektioner Revisioner som verktyg för ökad motivation Praktikfall införande av operatörsunderhåll Pris: kr inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation. 11

12 SE504 Specialistunderhåll Kurslängd Kursen pågår 2 dagar. Övergripande mål Kursen behandlar utveckling, drivning samt ledning av det traditionella underhållsarbetet vid ett införande av TPM, Total Productive Maintenance. av en huvudprocess för ett införande av specialistunderhåll och dess ingående aktiviteter. Genomgång av och begrepp som förebyggande och avhjälpande underhåll, tillståndsbaserat underhåll, underhållsekonomi, reservdelsstyrning, underhållsauditering och vad skapar driftsäkerhet. Utbildningen är lämplig för TPM koordinatorer, Underhålls /Företagsledning och andranyckelpersoner inom underhåll, produktion och produktionsteknik. Utbildningen är även lämplig för dem som är delaktiga i ett införande av specialistunderhåll. Till exempel för underhållspersonal. Förkunskaper och rekommendationer Inga speciella förkunskaper krävs. Kunskapsmål Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: Leda och eller medverka till att införa ett specialistunderhåll. Förstå sammanhangen mellan specialistunderhåll och de övriga aktiviteterna i TPM. Ha verktyg för att införa specialistunderhåll Förstå underhålls- och driftsäkerhetsbegrepp Struktur, specialistunderhåll inom TPM Processen och byggstenarna för att införa Specialistunderhåll Nuvarande underhållsorganisations framtida roll Val av Strategi och ingående Aktiviteter för att öka utrustningens driftsäkerhet effektivitet Avhjälpande underhåll, uppskjutet uh, akut underhåll Förebyggande underhåll, Tillståndsbaserat uh, Förutbestämt underhåll Förbättringsunderhåll Aktiviteter för att åstadkomma ett effektivt underhållsarbete Planering av underhållsaktiviteter Styrning av underhåll Reservdelsstyrning Styrning av underhållsekonomi söverföring De sju stegen i Specialistunderhåll och dess koppling till de sju stegen i operatörsunderhållet. Insikt i Reliability Centered Maintenance, RCM och dess koppling till Specialistunderhållet. UEB-analyser, Underhållets Ekonomiska Betydelse Pris: kr inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation. 12

13 SE505 Underhåll för bättre kvalitet Kurslängd Kursen pågår 1 dag. Övergripande mål Att gå från kontroll av produkt till kontroll av utrustning är ett nästa steg i förbättringsarbetet med målet att vidtaga åtgärder innan kvalitetsproblem uppstår. Utbildningen är lämplig för TPM koordinatorer, personal inom underhåll, produktionsledning och andra nyckelpersoner inom produktion och produktionsteknik som kan beröras vid ett införande av ett strukturerat förbättringsarbete. Förkunskaper och rekommendationer Det är en fördel om man har genomgått kursen Effektivitet och Ständiga förbättringar I övrigt krävs inga speciella förkunskaper. Kunskapsmål Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: Att kunna leda eller delta i kvalitetsförbättring av underhållsarbete. Har kunskap och insikt i kvalitetsunderhåll och dess 17 steg. Har kunskap och insikt i kvalitetsverktyget PM-analys Struktur underhåll för bättre kvalitet inom TPM, Total Productive Maintenance. Underhåll för bättre kvalitet från kontroll av produkt till kontroll av utrustning Stegvis metodik för införande Införande i samband med operatörsoch specialistunderhåll PM-analys kraftfullt kvalitetsverktyg Metodik för genomförande av PManalys och praktisk tillämpning av kvalitetsverktyget. Poka Yoke, ett sätt att tänka och konstruera idiotsäkert Pris: kr inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation. 13

14 SE506 Effektiv administration Kurslängd Kursen pågår 1 dag. Övergripande mål Kursen beskriver en strukturerad metod att öka effektivitet och kompetensutnyttjande i administrativt arbete och har fokus på ej värdeskapande tid. Effektiv administration är de administrativa processernas svar på operatörsunderhåll. Utbildningen är lämplig för TPM-koordinatorer, produktions-/företagsledning och andra nyckelpersoner inom produktion, produktionsteknik och underhåll. Utbildningen är även lämplig för de som är delaktiga i ett införande av effektiv administration. Förkunskaper och rekommendationer Inga speciella förkunskaper krävs. Kunskapsmål Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: Förstå sammanhangen mellan effektiv administration och effektivitet Leda eller medverka till att införa effektiv administration Effektiv administration Förluster i administrativt arbete Sätta mål Motstånd mot förändringar Införande i sju steg Revisioner Grundläggande rengöring. Ordning och reda Motåtgärder vid källan till problem Normer och standard Administrativ träning Effektivisering problemlösning i grupper Organisation av arbetsplats och arbetsmiljö Processintegrerad administration Pris: kr inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation. 14

15 SE507 Nyanskaffning av produktionssystem Kurslängd Kursen pågår 2 dagar. Övergripande mål Det blir allt viktigare att göra rätt från början. Ett produktionssystem måste vara lönsamt över hela dess livslängd. En central del i kursen, är att få kunskap i hur en effektiv process för att utveckla, tillverka och ta i drift utrustningar kan utarbetas samt insikt i användandet av metoder och modeller bl.a. för beräkning av Life Cycle Cost och Life Cycle Profit. Ett lönsamt produktionssystem sett över hela livslängden! Utbildningen är lämplig för TPMkoordinatorer, Produktions- /Företagsledning och andra nyckelpersoner inom produktion, produktionsteknik och underhåll som arbetar med nyanskaffning av produktionsutrustning. Förkunskaper och rekommendationer Inga speciella förkunskaper krävs. Kunskapsmål Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna: Ha kunskap om en effektiv anskaffningsprocess. Ha insikt i Life Cycle Cost och Life Cycle Profit. Struktur anskaffning inom TPM, Total Productive Maintenance Anskaffningsprocessen Kartläggning, mäta och utvärdera Grundläggande egenskaper för utrustning med krav på ökad effektivitet Life Cycle Cost och Life Cycle Profit Begrepp och hjälpmedel Praktikfall och övning Effektiv uppstart Erfarenhetsuppbyggnad skällor och system Kommersiell upphandling Användande av metoder och verktyg Metodik för utveckling av effektiv anskaffningsprocess Pris: kr inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation. 15

16 16 UN6005 Rev. A

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008 TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2008 2 Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida - Information... 3 - Kursschema och priser... 4 - TPM-programmet... 6 - SE500 Introduktion till

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009

Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Forum för Underhåll och Driftsäkerhet Biståndshandläggare 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 april 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Höganäs Per Westman Underhållskoordinator Hägglund Drives Nicklas

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

Förslag till arbetsplan och schema

Förslag till arbetsplan och schema Förslag till arbetsplan och schema 1 Kursen Produktionsledarskap, 30 poäng Reviderad 090211 Datum Kl Lokal Föreläsare/Handl 1 Kursintroduktion och information Introduktion till arbete med praktikfall 2

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08

Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08 Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08 Introduktionskurs i informationssäkerhet Svenska företag och myndigheter förlorar anseende och stora summor pengar varje

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 mars 2010 TALARE Key note speaker Jan Olhager Professor, Linköpings Universitet Visiting Professor, Monash University Melbourne, Australia Per-Ola Post Production

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för kvalitetsledning har funnits länge; sedan 2008. Under dessa år har omvärlden förändrats, samtidigt som erfarenhetsbanken gällande

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA 20-21 Mars 2014 Per Möller Idhammar AB 1 Idhammar AB - Startade 1973 - Ombildades 1993 - Omsätter 30 MSEK - Utbildning 60% konsult 40% - 13 konsulter

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Underhåll i världsklass - konsulting & utbildning

Underhåll i världsklass - konsulting & utbildning Underhåll i världsklass - konsulting & utbildning Leo Hagberg Tomas Henriksson www.oee.se OEE Consultants AB, S-233 70 LUND Underhåll skall baseras på livslängdsekonomin Inte minimera underhållets kostnader,

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Certifierad verksamhetsarkitekt

Certifierad verksamhetsarkitekt Certifierad verksamhetsarkitekt EN UTBILDNING MED SEX TVÅDAGARSAVSNITT, ÖVER 100 TIMMAR En verksamhetsarkitekt strävar efter att öka företagets förmåga att möta nya affärskrav! Lottie Aderinne är ansvarig

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Leverantör av kompletta transportlösningar Produkter Tjänster Finansiering Lastbilar Verkstäder Operationell leasing Bussar Serviceavtal Finansiell

Läs mer

Medirum servicekurser 2014

Medirum servicekurser 2014 Servicekurser 2014 Medirum servicekurser 2014 För att kunna ge avdelningen bästa möjliga support är det viktigt att även sjukhusets tekniker har rätt utbildning för att hålla eventuella stilleståndstider

Läs mer

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar.

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. KURSPROGRAM Undersökningar har visat att två tredjedelar av alla oplanerade

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION KURSER FÖR NYA HR-MEDARBETARE Introduktion till personalarbete & rekrytering Medarbetarutveckling Ekonomi för PA- området Människokunskap Introduktion till arbetsrätten

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mot uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs krav på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2014 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Kursprogram 2014 Rätt produkt, rätt monterad och underhållen medför

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

KUKA COLLEGE »COLLEGE

KUKA COLLEGE »COLLEGE KUKA COLLEGE »COLLEGE På KUKA ser vi utbildning som en naturlig del av det vi erbjuder våra kunder då kvalificerade medarbetare är ett företags viktigaste tillgång. Därför erbjuder vi inte enbart världsledande

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

Industriutbildningar. Våren 2014

Industriutbildningar. Våren 2014 Industriutbildningar Våren 2014 Högskoleutbildningar via IDC Produktionskompetenscenter (PKC), som är ett samarbete mellan IDC West Sweden och Högskolan i Skövde, finansieras av Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

UTBILDNING: Lean Produktion

UTBILDNING: Lean Produktion UTBILDNING: Lean Produktion Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter för kunderna. Att

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE FRÅN Ordförande Assist TPS-konsult Tidigare på TOYOTA Material Handling Europe som Production Development and TPS Office Manager Assist.nu

Läs mer

UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE.

UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE. UTBILDNING I KRISHANTERING FRÅN ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE. Det som gäller. När det gäller. Vi utbildar i hela Sverige. Energiföretagen finns till för våra medlemmar oavsett var i landet ni finns. Därför

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2010

TOOLS Momentum Kursprogram 2010 TOOLS Momentum Kursprogram 2010 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrd underhåll Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen Stockholm/Märsta 1 september - 16 december 2009 STF KOMPETENSINFO NR 80/2009 En kvalificerad projektledarutbildning

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras.

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålskyddsutbildning kan vi göra det bättre? 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor radiologiska

Läs mer

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

UTBILDNING: Intern Miljörevision ISO 14001

UTBILDNING: Intern Miljörevision ISO 14001 UTBILDNING: Intern Miljörevision ISO 14001 Introduktion Intern miljörevision är en systematisk undersökning av miljöledningssystemet för att utvärdera huruvida det fungerar på det sätt det var tänkt. Miljörevision

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2016-04-25 Logistik- och kvalitetsutveckling Bengt Ekdahl/KD Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Välkommen

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Datum 2013-03-25 rev 3 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig. Utbildningen bygger på de delar,

Läs mer

UTBILDNING: Arbetsmiljörevision

UTBILDNING: Arbetsmiljörevision UTBILDNING: Arbetsmiljörevision Introduktion Arbetsmiljörevision är en systematisk undersökning av en organisations arbetsmiljöledningssystem för att undersöka huruvida arbetet bedrivs i enlighet med det

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

Information om utbildning

Information om utbildning Datum 2014-10-07 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator. Utbildningen

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 SP Borås 23, 24 november 2010 med prov 7 december 2010 NU ENLIGT EUROKOD 5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2010-09-07 2 (6) MÅLGRUPP

Läs mer

Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007

Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007 Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007 Kurs i IT-systems handlingsbarhet design & utvärdering 7-8/3 2007

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplaner Inventor

Utbildningsplaner Inventor Utbildningsplaner Grundkurs Fortsättning Superingenjör Administratör Sheetmetal Visualisering Professional är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar

Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Lev livet fullt ut! Befria dig från onödiga begränsningar Tänk på en sida av dig själv som du inte alls är nöjd med. Ställ dig frågan: "Var det här ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer