Anläggningseffektivitet i världsklass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anläggningseffektivitet i världsklass"

Transkript

1 Innehåll: Ny på jobbet Sida 2 Nu intar vi Norge Sida 2 Operatörsunderhåll till vilken nytta? Sida 3 Idéseminarium om TPU/TPM Sida 3 TPU i Brastad (fortsättning) Sida 4 Skrämmande låg kunskap i smörjning och tribologi på svenska företag. Sida 5 Idhammarnostalgi Sida 5 Kursöversikt och information om enskilda kurser Sida 6 7 Det bidde en tumme Sida 8 Anläggningseffektivitet i världsklass TPU-projekt på Husqvarna i Brastad En anläggningseffektivitet på 85 procent tillhör högsta klass. Många företag har detta som målsättning de vill och måste tillhöra de bästa för att överleva i den allt hårdare konkurrensen, så också Husqvarna AB i Brastad. De arbetar med TPU för att nå målet. Jan-Gunnar Johansson, platschef för Husqvarnas fabrik i Brastad: På två av de fyra maskingrupperna som ingår i vårt pilotprojekt, som vi startade 1999, har vi höjt anläggningseffektiviteten till närmare 90%. De övriga två grupperna ligger för närvarande på dryga 80%. I princip har det gett en effektivitetsökning med cirka 50%. Tillverkningen består av bearbetning av smidda vevaxlar. Innan vi startade på allvar med TPU låg tillverkningen på enheter per vecka i varje maskingrupp som kördes i femskift, och vi körde en äldre maskingrupp i tvåskift för att klara produktionsbehovet. I dag bearbetas enheter i veckan i femskiftsgrupperna, och tvåskiftsgruppen är inte i drift. Dessutom utnyttjar vi inte femskiftsgruppens hela kapacitet. Det blir tid över som vi använder för att genomföra ytterligare förbättringar. Det handlar alltså om mycket stora besparingar. Arbetet med TPU har dessutom gett många andra effekter. Vi har ett helt annat grepp om produktion och underhåll. Förbättringsverksamheten sprider sig också till maskingrupper som inte ingår i TPUprojektet. På sidan 4 intervjuar vi Jan Tenås, den drivande kraften bakom projektet. God Jul & ett Gott Nytt År!!! TPU-koordinatorn Jan Tenås fick fria händer och kan vara stolt över resultatet med TPU-satsningen. 1

2 Ny på jobbet Stora förväntningar och högt satta mål 2 Under vinjetten ny på jobbet kommer vi att förmedla information om personer vi känner till eller har anknytning till, som bytt arbete eller befattning. Vi sökte upp några av dem och fick möta tre ambitiösa människor. Erik Öhrling har under hösten börjat som underhållskonsult på Idhammar. När började du arbeta med underhållsfrågor? Mitt första jobb efter studierna på Luleå Tekniska Universitet var på BPA Industriteknik AB, vilket senare blev en del i Maintech AB. Där jobbade jag med utredningar av underhållsavdelningar inför outsourcingprojekt. Jag trivs inom underhållsbranschen och kände, efter fyra år på Maintech AB, att jag ville utveckla mig i arbetet som underhållskonsult. Då fick jag höra om jobbet på Idhammar. Vilka förväntningar och mål har du i ditt nya arbete? Jag vill fortsätta att utveckla mig. På Idhammar finns en väldigt bred underhållskompetens, som jag kan lära mig mycket av. Att medverka i intressanta projekt tillsammans med andra konsulter blir kul och lärorikt. Mitt mål är att utveckla nya arbetssätt och nya idéer inom underhållet. Helena Othelius ska börja jobba som centralt placerad underhållschef på Posten Brevnät. Berätta lite om din bakgrund: Jag är civilingenjör från Luleå Teknikska Högskola. Jag har jobbat på Ericsson under nästan 10 år. Där hade jag olika befattningar, vilket gjorde att jag fick chans att byta fokus på verksamheten flera gånger. Det var väldigt nyttigt eftersom man brottas med olika problem på olika nivåer i organisationen. Genom att byta fokus lär man sig att förstå de olika problemen bättre. Efter att ha arbetat med produktutveckling, miljö- och arbetsmiljöfrågor blev Helena underhållschef på Ericsson Radio Access i Kista. Det var ett roligt jobb, jag hade aldrig haft personalansvar förut och det var kul att arbeta mer på detaljnivå med produktionen. Det fanns mycket kompetens i gruppen. I arbetet som chef är det ens uppgift att skapa de rätta förutsättningarna, man behöver inte vara expert själv. Vissa var skeptiska i början till att få en kvinnlig chef, gruppen bestod av 17 killar då, men det gick bra. Har du märkt att du har blivit bemött annorlunda för att du är kvinna i en mansdominerad värld? Nej, inte alls! Ibland är det tvärtom en fördel att vara tjej i en killvärld eftersom man faktiskt blir ihågkommen av folk. Som tur är har jag aldrig upplevt maktspel på de jobb jag har haft, jag hoppas att jag får slippa det även i framtiden. Hur hittade du ditt nya jobb? Det var snarare de som hittade mig. När jag var hemma med mitt tredje barn ringde Per Möller från Idhammar till mig och frågade om jag var intresserad. Jag har alltid trivts på Ericsson men kände att det ändå kunde vara dags att prova någonting nytt. Vad handlar ditt nya jobb om? Jag skall bli centralt placerad underhållschef på Posten Brevnät. Spridda över landet finns 13 högt automatiserade terminaler där posten sorteras. Utrustningen används mycket intensivt under vissa tider på dygnet, då måste allt fungera till 100 procent annars blir det förseningar i brevdistributionen med missnöjda kunder som följd. Så jag ser det här jobbet på Posten som en stor utmaning. Har du några mål för ditt nya jobb? Det är lite tidigt att uttala sig, jag har ju inte börjat än. Men tillsammans med Bertil Nilsson, som är chef för hela Posten Brev har man bestämt att vi på Posten Brevnät ska ha underhåll i världsklass. Det är ett tufft mål och en bit dit. Det skall bli jättespännande att kliva på den resan! Bo-Göran Lind har precis börjat som chef för tenik och service på Pilkington Floatglas AB i Halmstad. Var har du arbetat tidigare? Jag kommer närmast från Pripps i Bromma (Carlsberg Sverige AB), dit jag veckopendlat. Där jobbade jag som produktionsteknisk chef och innan det som anläggningschef. Tidigare har jag varit till sjöss under många år, 1985 blev jag underhållschef i Malmö på en av Sveriges största industrisatsningar och 1990 började jag på Thermopanel AB i Helsingborg. Hur länge har du varit på din nya arbetsplats? Jag varit här under 6 7 veckor nu. Det är skönt att jobba nära hemmet, jag har veckopendlat under 4,5 år från Ängelholm till Bromma. Det gick, men man blir lätt en fackidiot som jobbar alldeles för mycket. Vad gör du på Pilkington? Jag är teknik-/servicechef, jag ska leda underhåll, projekt- och förbättringsarbete. Allt är nytt för mig just nu. Dessutom har vi precis påbörjat en omorganisation på Pilkington, så nu håller jag på att utveckla en strategi och sätter mål och måltal för verksamheten. Målet är att med hjälp av ständiga förbättringar uppnå noll-fel på nyckelutrustning samt noll reklamationer på utförda arbeten. Det är spännande att inte ta över ett dukat bord. Det finns utrymme att påverka utformningen, men det ska bli vår organisation och inte min. Det är väldigt viktigt med delaktighet och att andra också får en chans att påverka verksamhetens utformning. Marieke Wijma Idhammar i Norge! Idhammar i Norge kommer tillsammans med det norska konsultföretaget Columbus IT Partner att genomföra ett underhållsseminarium i Oslo den 7 februari Detta är startskottet för en satsning i vårt grannland på andra sidan kölen.

3 Operatörsunderhåll Varför operatörsunderhåll? I förra utgåvan av i drift beskrev jag vilka teoretiska förutsättningar som måste uppfyllas för att operatörsunderhållet skall kunna tillämpas framgångsrikt. Sedan dess har jag fått många förfrågningar om detta. Här kommer en utveckling av min resonemang. Den grundläggande tanken med införandet av operatörsunderhåll är att de flesta av alla underhållsarbeten som utförs för att en maskin, linje eller process skall fungera störningsfritt, är enkla. De kan utföras av operatörerna. Vilka underhållsaktiviteter utför underhållspersonalen? Om man beskiver de arbeten som underhållspersonalen utför för en maskin, linje eller process får man följande uppgifter: akuta reparationer inspektioner smörjning/oljebyten justeringar tillståndskontroller planerade utbyten renoveringar reparationer till följd av upptäckta fel En granskning av dessa arbeten visar att mer än 60% av dem är enkla. Det behövs ingen yrkesutbildning eller lång yrkesvana för att kunna utföra aktiviteterna. Det räcker med sunt förnuft och grundläggande underhållstekniska kunskaper. 40% är svåra eller medelsvåra och utförandet av dessa kräver adekvat yrkeskunskap eller utbildning. Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Förutsatt att grundläggande underhållstekniska kunskaper tillförs (se även i drift nr 1 - En avgörande förutsättning för operatörsunderhåll) kan operatörerna således utföra 60% av underhållspersonalen arbete?! Så är det naturligtvis inte. I ovanstående resonemang talar vi om antalet utförda aktiviteter. När man analyserar tidsåtgången för dessa enkla aktiviteter rör det sig om cirka 20% av underhållets arbetsbelastning. Invändningar Det kommer naturligtvis invändningar mot operatörsunderhåll. Operatörerna hävdar att de inte har tid med det, de är redan stressade. Dessutom tycker de att det inte är deras arbetsuppgifter och undrar de vad de får för det. De är rädda för att produktionen blir lidande. Dessa invändningar görs ofta innan man vet vad operatörsunderhåll egentligen innebär. När man klart beskriver vilka arbetsuppgifter det innefattar försvinner en del av invändningarna eftersom många aktiviteter är kortvariga och kan fördelas på många operatörer. Uppgiften utförs även på ett mer effektivt sätt eftersom operatören finns på plats. Den stress som operatören upplever beror ofta på att maskiner och processer inte fungerar som de skall. Om störningarna minskar, vilket är huvudsyftet med operatörsunderhåll, så minskar stressen. Naturligtvis är det inte meningen att operatörsunderhållet skall hindra produktionen, kan inte naturliga underhållsfönster användas så måste man överväga att låta underhållspersonal utföra uppgiften. Underhållspersonalen hävdar å sin sida att operatörerna bara ställer till det. Det finns även en rädsla att operatörsunderhåll är ett sätt att minska på underhållspersonalen. Och sist men inte minst undrar de om det kan påverka säkerheten. Att operatörerna ställer till det beror på att kompetens saknas. Ett lyckat införande av operatörsunderhåll förutsätter att de allmän- och underhållstekniska kunskaperna hos operatörerna ökas genom utbildningsinsatser. Det krävs kunskap för att veta vad och hur man skall göra men också vad man skall låta bli att göra! Avsikten med operatörsunderhåll är inte att sparka underhållspersonalen. Underhållet måste dock arbeta med rätt saker. Det finns i allmänhet hur mycket som helst att göra. Mer tid måste ägnas åt problemlösning, förbättringsarbete, analys av fel etcetera. Ofta hinner underhållspersonalen inte med sina arbetsuppgifter eller att ägna sig åt sin egen utveckling. Nu finns det tid. Jürgen Steffens I kommande nummer av i drift: Fördelar med införandet av operatörsunderhåll Hur inför man operatörsunderhåll Idéseminarium om TPU/TPM Sista helgen i september arrangerade Idhammar ett seminarium om TPU/ TPM ombord på Silja Lines färja till Helsingfors. Deltagare fanns med från SSAB, Husqvarna, Pharmacia, Pilkington, Borås Wäfveri och Sydkraft Sakab. Seminariets första punkt var egenanalys. Med hjälp av en enkät skapade deltagarna en målbild av sin egen TPU/ TPM-verksamhet. Av denna framgick styrkor/svagheter tydligt, vilket gav en bra avspark inför de följande diskussionerna. De fördes om vad som ingår i TPU/TPM, hur anläggningseffektivitet mäts, tillämpning av 5S, förändringsmotstånd, förbättringsarbete ställt mot ordinarie förslagsverksamhet, ersättningsfrågor för t ex operatörsunderhåll m m. Det blev många livliga och fruktbara diskussioner som även fortsatte under middagen och resten av kvällen. Speciellt uppskattad var Jan Tenås presentation av arbetet med TPU hos Husqvarna i Brastad. (Se även artikel på sida 1). Seminariet var mycket uppskattat och uppföljning planeras. Jürgen Steffens Marina Andersson från Sydkraft Sakab och Bo Wikström från Idhammar presenterade hur man arbetar med TPU/TPM på Sakab. 3

4 Anläggningseffektivitet i världsklass 4 TPU-projekt på Husqvarna i Brastad Forts från sidan 1: Vilken höjdare att se vilket resultat det kan bli av två genomförda kurser! Det var vad vi tyckte när vi besökte Husqvarna i Brastad. Men fullt så enkelt var det ju inte utbildningen råkade komma in i rätt skede och därigenom ge en rejäl knuff framåt i det redan påbörjade arbetet. Jan Tenås, TPU-koordinator: Jag arbetade tidigare som operatör och började i mitten av 90-talet med att skapa ordning och reda, framför allt på verktygen. Här ingick även att ordna nya mätbord, bättre belysning m m. När jag sedan hörde talas om TPU-filosofin insåg jag att dessa grundtankar verkade stämma överens med det sätt vi på Husqvarna ville jobba på. Ledningen gav mig fria händer att satsa på TPU-arbetet, så det var bara att sätta igång. Hösten 1998 tog vi kontakt med Idhammar AB och i början av december genomfördes en TPU-kurs hos oss. Kursen blev så väl mottagen att vi beställde ytterligare ett genomförande på stående fot. Tilläggskursen genomfördes två veckor senare. Deltagare var alla grupp-/avdelningschefer, platschefen, all personal inom underhåll och operatörer i större maskingrupper. Vi fick många värdefulla tips om TPU-arbete och det förde med sig något av en aha-upplevelse eftersom ytterligare fördelar med TPU kom fram. Vi fick kunskap om hur man mäter anläggningsutnyttjandet och därigenom direkt kan avläsa hur förbättringsåtgärderna ökar tillgängligheten. Hur gick ni vidare för att komma fram till ert goda resultat? Det var en samverkan mellan olika åtgärder. I början av 1999 påbörjade vi mätning av anläggningseffektiviteten i fyra utvalda pilotgrupper. Vi skapade ett datorsystem där operatörerna matar in stopptider och dess orsaker, samt produktionstider och produktionsresultat, både när det gäller godkända produkter och kassationer. Till och med kassationsorsaken registreras. Dessa registreringar sammanställs i en rapport, TPU driftuppföljning. Alla stopptider och störningar registreras av operatören direkt i terminalen. De registreras i en databas som tillåter sökning på många olika parametrar. Registreringen gör att vi lätt kan ta fram en komplett driftuppföljning med uppgifter om exempelvis produktionsresultat, tio-i-topp-listor och kvalitetsutfall m m. Mätningen gav upphov till en mängd aktiviteter. Förbättringsarbetet kom igång på allvar. Vi organiserade förbättringsgrupper och startade ett systematiskt förbättringsarbete. Resultatet avlästes i en stigande TAK(OEE)- faktor, vilket stimulerade ytterligare. Cykeltiden har minskat genom smartare programmering, snabbare hantering och optimering av robotprogrammet. I dag har vi ett PC-baserat system för förbättringsförslag där alla kan registrera förslag. De blir föremål för en Uppföljning av arbetsuppgifter. Vi intensifierade även det påbörjade arbetet med ordning och reda. Rengöringsscheman upprättades och ansvaret fördelades. Dagligt underhåll, utfört av operatörerna, startades. Vi har även infört en elektronisk loggbok. Här kan alla medarbetare registrera uppkomna fel och störningar samt deras korrigeringsåtgärder. Om så behövs hänvisar en åtgärd till en enpunkts-lektion. Jan fortsätter: Arbetet med TPU har även haft en mycket stor positiv inverkan på både ställtider och cykeltider. Detta har vi uppnått genom ökad kunskap och motivation, anpassning och minimering av antalet verktyg samt ordning och reda på dessa inget letande. Vidare har det skett en optimering av CNCprogrammen och ökat teamwork. Vi vänder oss åter till platschefen, Jan-Gunnar, med våra frågor. Hur blir det framöver, ska ni satsa på TPU även på övriga maskingrupper? Det fanns ett latent behov hos operatörerna till det genomförda förbättringsarbetet och det är hela tiden ett sug efter mer TPU. En nulägesanalys visar också att det finns mycket kvar att göra. Vi vill naturligtvis gärna höja effektiviteten på de grupper som bara har 50-60%. Samtidigt måste det goda resultatet upprätthållas där effektiviteten är hög. Det har skett en viss personalomsättning och den nya personal som tillkommit behöver lära sig TPU-arbetet. Hur mycket har det kostat? Det är svårt att beräkna exakt men de förbättringar och åtgärder som varit nödvändiga har ju kostat en hel del, något som måste ställas i relation till de vinster som uppnåtts. Nu har även andra enheter inom koncernen fått upp ögonen för våra resultat och börjat bli nyfikna. Det kommer många besökare för att ta del av vårt arbetssätt och det är ju roligt även om det för oss innebär merarbete! Nu gästar alltså personal från Husqvarna och Electrolux den lilla orten på västkusten för att ta del av Brastad-konceptet! Vi tackar för besöket och önskar lycka till med det fortsatta arbetet. FAKTA Jürgen Steffens och Stina Macklin Husqvarna AB Brastadsfabriken Ingår sedan 1979 i Electrolux-koncernen. Från och med 1982 har produktionen i Brastad huvudsakligen inriktats på vevaxeltillverkning. Man tillverkar nära 1,5 miljoner vevaxlar per år, i 44 varianter. Brastadsfabriken har i dagsläget 137 anställda.

5 Smörjning och tribologi Tester visar skrämmande resultat Enklare tester har gjorts inom industrin för att utröna kunskaperna på verkstadsgolvet gällande smörjning och tribologi. Resultaten är minst sagt oroväckande. Bakgrund Jost-rapporten från slutet av 60-talet visade på stora slitagekostnader inom den engelska industrin på grund av alltför dåligt kunnande inom smörjning och tribologi. Dessa triboförluster beräknades då till mellan 5 och 7 % av BNP i ett modernt samhälle. I Sverige skulle detta betyda besparingar på många miljarder om befintliga kunskaper i ämnet togs tillvara. Ansvariga för smörjning och underhåll vet att smörjinstruktioner som följer med nya maskiner oftast är bristfälliga och mycket summariska. Anledningen är att maskinleverantören satt samman sin maskin av minst 20 olika komponenter från lika många underleverantörer, varför helhetssynen ofta saknas. Dessutom saknar maskinleverantörens ingenjörer ofta nödvändiga baskunskaper i tribologi. På grund av detta får underhållspersonalen själv välja smörjmedel och sätta intervaller till delar av maskinerna. Till det kommer sedan beslut som skall tas i lokala anpassningar för temperaturförhållanden och antal drifttimmar per dygn m m. Smörjning är ett ämne som inte är lika hett som datorer och IT, men likväl helt nödvändigt! Många blir i detta läge helt i händerna på oljebolagens ingenjörer. Därmed växer också ett beroendeförhållande till oljeleverantören. Uppgifter läggs in i datoriserade underhållssystem som sköts av en eller flera personer. Datoriseringen ger ofta en frysning av tidigare, kanske felaktiga, uppgifter. Få eller ingen på företaget kan eller vågar senare ifrågasätta det som kommer ut på veckolistorna, även om rekommendationerna är felaktiga med dagens driftförhållanden. Industrier jag besökt under åren använder alltför ofta felaktiga smörjinstruktioner. Många gånger har dessa rekommendationer gjorts för tjugo år sedan! Kunskapstester har utförts före och efter tribologikurser för att kunna fastställa kunskapsnivån hos smörj- och underhållsansvariga inom industrin i dag. Det är intressant att få veta om nivån förbättrats sedan Jost-rapporten. Undersökningen har riktat sig till de som anmält sig till smörj- och tribologikurser d v s personer som ansvarar för smörjning och underhåll på företag (smörjare, uh-ansvariga och tekniskt ansvariga). Exempel på frågor: - Vad är ett nlgi-tal? - Om du har gropbildning/pitting i ett lager vad är det troliga felet? - Hur mycket vatten kan man tillåta i en olja? (%-tal) - Vilken olja använder du till ett spårkullager som roterar med 1400 varv, har en ytterdia om 100 mm och går i ca 40 C. - Var finner du denna information? - Vilken olja väljer du till ett glidlager som roterar med 400 varv i 40 C? - Var finner du denna information? - Hur små partiklar bör ett hydrauloljefilter rena? - Vad beskriver beta-värdet på ett filter? Resultatet visade att i genomsnitt kunde endast 15-20% av de ställda frågorna besvaras. Flera företag lämnade in frågeformulär utan ett enda rätt svar! Sammanfattningsvis kan konstateras att på många industrier hanteras maskinvärden för hundratals miljoner kronor, utan nödvändiga kunskaper i smörjning och tribologi. Att välja rätt smörjmedel till ett vanligt kullager och bestämma en lämplig intervall för smörjning tillhör de absoluta baskunskaperna inom underhåll. Det verkar gå alltför långsamt med kunskapsspridandet och anledningen är troligen den låga status som smörjning och tribologi haft historiskt. Här finns ett viktigt område att ta tag i för skolor, utbildningsföretag och industri. Kunskaperna om maskinelementens smörjfilmsuppbyggnad och ämnet reologi finns idag hos de tekniska högskolorna, hos oljebolagen och i några av de största företagen. Frågan är bara hur dessa kunskaper skall kunna spridas ut i industrin på ett effektivt sätt. Richard Wolffelt Nostalgikväll för gamla Idhammare En fredagskväll i november inbjöd Idhammar AB till en återträff på stamlokalen hotell Skogshöjd i Södertälje. Det blev många glada återseenden och stora kramar. Många år har gått och medarbetarna är spridda över hela världen. De som kunde komma hade en trevlig kväll. Gamla och nya Idhammare på reunion! Från vänster: Börje Idhammar, Lars Nordin, Jürgen Steffens och Per Möller. Sanna Andersson tillämpar praktisk smörjteknik under överseende av Anders Sjöblom. Nils Myers är inte bara bra på underhåll, utan även på underhållning. Det var bättre förr... Ju förr dess bättre tycker Lars Holmgren, Börje Idhammar och Leif Fröberg. 5

6 Utbildningsinformation 6 Kan man lära och ha roligt på samma gång? Produktivitetsspelet är en utbildning där deltagarna i spelform skall driva ett producerande företag med bästa möjliga lönsamhet. Det handlar inte bara om att producera och sälja, man arbetar med tillgänglighet, akutunderhåll, förebyggande underhåll, TPU/TPM, egen eller inhyrd personal, strategier för reservdelshållning, utbildning av personal, investeringar m m. Deltagarna får agera inom olika verksamhetsområden, se en helhet i verksamheten och därigenom få förståelse för hur de egna åtgärderna kan påverka kostnader och intäkter i företaget. Spelet har en stor fördel i att alla kan överblicka företaget, förstå vad som händer och diskutera åtgärder. Utbildningen är ett rollspel där fyra företag konkurrerar om att vara lönsammast. Spelet genomförs under två dagar och under denna tid arbetar man igenom ett helt år i företaget. Det som styr spelet är dagliga arbetsorder/händelser samt ca 130 meddelanden som dyker upp under spelets gång. Dessa meddelanden består av störningar som styrs av spelledaren och det gäller att lära sig att hantera dem på rätt sätt. I början lever man i en panikverksamhet där allt går fel. Efter ett tag börjar man kunna ta tag i problemen. Därefter kommer man in i en fas där man försöker förutse vad som kan hända. Men det räcker inte med detta man måste arbeta vidare med att ta total kontroll över verksamheten. Det innebär att styra händelseförloppet med hjälp av en god planering och att arbeta efter devisen ständiga förbättringar. Det innebär också att identifiera de svagaste länkarna i företaget och arbeta bort dessa. Man inser hur viktigt det är med en noggrann uppföljning, för att kunna ta rätt beslut och göra bra prognoser. Under spelets gång kommer man tillbaka till hur det fungerar hemma, arbetar vi på rätt sätt där? Spelet kan alltså fungera som en nytändning för deltagarna de återvänder med nya idéer om hur produktion ska bedrivas eftersom de fått se på verksamheten ur en annan synvinkel. De flesta företag väljer att genomföra spelet företagsinternt, kanske i samband med en förändring eller omorganisation, där det är viktigt att få ett större engagemang från medarbetare i hela företaget. Spelet har också den fördelen att det är teambildande, man arbetar tillsammans och får en god insikt i företagets beslutsprocess. Produktivitetsspelet genomförs också som öppna spel i Idhammars regi. Då kan utbytet med andra företag ge en extra dimension till deltagandet. Vill du veta mer om Produktivitets- Spelet, kontakta då Kent Andreasson eller Ingvar Strandberg på , eller skicka e-post på: Många nya idéer om kompetensutveckling Idhammars ambition är inte att följa utvecklingen utan att leda den. För att skapa de rätta utbildningarna för våra kunder krävs information om företagens kompetensbehov. Därför har vi etablerat ett kompetensutvecklingsråd, som består av personer på beslutsfattade poster inom olika branscher, branschorganisationer och institutioner som träffas för att diskutera utbildningsfrågor, lära av varandra och spåna om framtida utbildningsbehov och utbildningssätt. På mötet i september togs bland annat upp: Competence Management ett arbetssätt för att tillhandahålla och utveckla kompetens. Diskussionerna kretsade kring hur man kan mäta och värdera utbildning. Leif Brostedt från SSAB i Oxelösund berättade om SSAB:s hantering av utbildningsfrågor. SSAB:s föredömliga sätt att hantera dessa frågor gav intressanta uppslag även för mindre projekt/ investeringar. Smörjteknik, del 1 Smörjaren, företagets viktigaste medarbetare! Rätt smörjning innebär att smörjaren måste ha kunskap om: olika slitagetyper och smörjtillstånd. olika smörjmedelsegenskaper. hur man bestämmer smörjintervall och rätt smörjmedelsmängd. Utvecklingen inom industrin går mot allt mer komplexa och effektiva maskiner, som är känsligare för minsta störning. Statistik visar att en stor mängd fel har sin orsak i bristande eller felaktig smörjning. Att smörja för lite, för mycket eller med ett felaktigt smörjmedel kan få stora konsekvenser. Alla som arbetar med smörjning måste ha kunskap om detta. Södertälje, den 6 till 8 mars. Elkunskap, steg 1 Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sitt yrkeskunnande för att, med den elbehörighetsansvariges godkännande, kunna utföra enkla elarbeten. För att få tillåtelse att uföra enkla elarbeten, måste personalen: känna till och tillämpa säkerhetsföreskrifterna vara medveten om riskerna med elarbeten ha grundläggande elkunskaper ha materialkännedom behärska de praktiska momenten vid ett elarbete Göteborg, den 6 till 8 februari. Certifiering av utbildning var ett annat viktigt ämne som togs upp. Jörgen Knutsson och Roger Nord från Det Norske Veritas presenterade idéer kring detta. Det framgick tydligt att det finns ett behov av en certifiering. Hur detta kan genomföras väntas bli föremål för diskussioner vid framtida möten med kompetensutvecklingsrådet. Låter det intressant? Vill du medverka? Kontakta Jürgen Steffens per telefon, fax eller mail på:

7 Utbildningsinformation FU och inspektionsteknik, del 1 Med ett väl fungerande Förebyggande Underhåll skall även de minsta fel eller störningar undvikas eller upptäckas i god tid. Felorsakerna skall fastställas och åtgärder inriktas på att felen aldrig inträffar igen. Detta förutsätter att alla mekaniker kan arbeta som inspektörer och: förstår att FU är en viktig del i driftsäkerhetsarbetet. vet varför fel inträffar och vad man kan göra för att undvika dem. samarbetar med operatören och tar tillvara hans kunskaper om maskinen. använder rätt metod och hjälpmedel. redan vid felupptäckten tar reda på vilka åtgärder som krävs för att avhjälpa felet. kan analysera upptäckta fel eller störningar i syfte att finna orsaken. systematiserar inspektionsarbetet. lämnar förslag till åtgärder så att felet inte inträffar igen. Södertälje, den 13 till 15 februari. FU och inspektionsteknik, del 2 Regelbundna inspektioner och tillståndskontroller är en självklar del av det förebyggande underhållet. FU-teknikern skall dessutom fungera som produktionspersonalens tekniska expert, delta i förbättringsarbetet och göra orsaksanalyser. För att kunna avgöra vilken metod som är tillämpbar och mest kostnadseffektiv bör man veta: Vilka mätmetoder som finns Hur de fungerar Vad man själv kan upptäcka Om man skall genomföra mätningen själv eller köpa dessa mättjänster Göteborg, den 13 till 15 mars. Rutiner och hantering i förrådet Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen skall kunna åtgärdas effektivt. För att få ett fungerande förråd som är lättarbetat måste man känna till de viktigaste grunderna i förrådshållningen. För att uppnå en bra förrådshållning måste förrådspersonalen: känna till hur underhållet och andra förbrukare arbetar. veta vilka krav på service som ställs. känna till krav på förvaring och hantering. ha komponentkännedom. veta hur man organiserar det dagliga arbetet i ett förråd, så att artiklarna är lätt åtkomliga. Södertälje, den 20 till 22 mars. Elkunskap, steg 2 Personal, som redan utför enkla elarbeten och ska utöka sitt arbetsområde inom el, måste ha kunskaper om elektrisk ström och spänning, skyddsåtgärder, elektriska samband, elektriska apparaters funktioner samt eldokumentation och märkning. Denna kurs är en fortsättning på Elkunskap, steg 1. Den syftar till att utöka personalens arbetsområde så att den kan utföra mera kvalificerade felsökningar och justeringar/reparationer utan att äventyra säkerheten. De ska ha insikt i elapparaters och elsystemens uppbyggnad och funktion samt förstå elscheman och annan dokumentation/märkning. Södertälje, den 13 till 15 mars. Stor genomslagskraft! Ingen av våra kurser har haft en så stor genomslagskraft som kursen Produktionsanpassat Underhåll TPU/TPM i praktiken. Ordning & reda, införande av operatörsunderhåll, initiering och genomförande av förbättringsförslag m m har i många fall resulterat i en rejäl höjning av anläggningseffektiviteten och därmed stora kostnadsbesparingar. Att arbeta med TPU/TPM är inte svårt eller revolutionerande, utan ett systematiskt och metodiskt tillvägagångssätt. I kursen förklarar vi: Vad är TPU/TPM? Varför är det nödvändigt att införa TPU/TPM? Förhållandet TPU/TPM Förebyggande Underhåll Operatörsunderhåll vem gör vad och varför? Skapa ordning & reda tillämpa 5S Ständiga förbättringar Kaizen Som avslutning av kursen beskriver vi vår modell för införande av TPU/TPM som du direkt kan använda i ditt företag. Borlänge, februari, Malmö, 7 8 mars, Mariestad, april m fl. AKTUELLA KURSER OCH SEMINARIER VÅREN 2002 Med reservation för eventuella ändringar 7

8 Avsändare: Idhammar AB Box SKÄRHOLMEN B Till dig som sorterar posten på företaget! Vänligen returnera detta om mottagaren inte längre finns på företaget eller är okänd. Det bidde en tumme Jag har många gånger sett ambitiösa försök till förbättring av underhållsverksamhet och driftsäkerhet gå i stöpet. Det är företag som startat TPM, startat FU, köpt underhållssystem och som misslyckats med sina nya ambitioner. I bästa fall når de en marginell förbättring av anläggningseffektiviteten och underhållsorganisationens effektivitet, men ofta erhålls ingen förbättring alls. I samtliga fall blir det svårare att komma till ett positivt resultat nästa gång man skall få ordning på underhållet. Hur skall vi då få med Top Management i driftsäkerhets- och underhållsfrågor? Jo, vi måste helt enkelt tala med de lärde på latin d v s tala ekonomi. Det kan ju verka banalt, på gränsen till löjligt, att säga att vi måste veta vad vi tjänar innan vi satsar pengar. Vet inte alla vad man tjänar på högre anläggningseffektivitet och driftsäkerhet? Svaret måste dessvärre bli nej. Det är idag, år 2001, många företag som inte har en aning om hur anläggningseffektiviteten är i deras produktionslinjer. Ännu färre vet vad en effektivitetshöjning är värd i kronor per år. Vad beror då detta på? Min mening är att det oftast beror på bristande engagemang och kunskap, inte hos personal och mellanchefer, utan hos den högsta ledningen i företagen. En så genomgripande förändring som införandet av TPM/TPU innebär, går inte att genomföra utan stöd, engagemang och resurser från ledningen. Ett nytt IT-system kanske kan smygas in, men den utveckling av företagets processer som måste till för att det nya verktyget skall bli lönsamt, riskerar att utebli om inte ledningen är engagerad. Per Möller Om dessa frågor skall få den uppmärksamhet de är värda, måste den ekonomiska potentialen i en optimal anläggningseffektivitet och i ett väl fungerande underhåll tas fram. Information q Jag vill ha mer info om följande kurs: q Jag vill bli kontaktad om följande: q Jag vill få e-postutskick på följande adress: Förnamn Efternamn Företag Företagets adress Postnr & ort Telefon (vxl) i drift nr 2 december 2001 Årgång 1 Ansvarig utgivare: Jürgen Steffens Redaktör: Stina Macklin Layout: Marieke Wijma Vill du kontakta oss på i drift-redaktionen? Ring till eller skicka e-post till: Avdelning Befattning Telefon (dir) Fax (dir) E-post Mobil Idhammar AB - Box SKÄRHOLMEN - Tel Fax

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA 20-21 Mars 2014 Per Möller Idhammar AB 1 Idhammar AB - Startade 1973 - Ombildades 1993 - Omsätter 30 MSEK - Utbildning 60% konsult 40% - 13 konsulter

Läs mer

Lars Forsberg 08-11-05

Lars Forsberg 08-11-05 Lars Forsberg 08-11-05 1 i Sverige Stålrörelse Luleå Vidareförädling Handel Borlänge Stockholm Finspång Oxelösund Göteborg Ronneby 2 Applikationer och varumärken Samt: 08-07-08 3 3 Våra anläggningar Produktionsflöde

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING 1 UTBILDNINGSPROGRAM ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET med möjlighet till EFNMS-certifiering Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets-

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Förbättringskompetens/mognad

Förbättringskompetens/mognad /mognad En fullständigt ovetenskaplig analys baserad på ett antal års erfarenhet av svensk industri Av Ronny Brandqvist QDC Förbättringskonsult AB Kännetecken: -Kortsiktigt tänkande -Accepterar vissa förluster,

Läs mer

Litografen ett personligt tryckeri

Litografen ett personligt tryckeri Litografen ett personligt tryckeri Vi känner oss alla som en viktig del av Litografen. Det vill vi att du också ska göra. Litografen grundades sommaren 1990 av Ann-Britt Karlsson och sonen Peter. Även

Läs mer

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Lönsamhet större mjölkgårdar D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Johan Ocklind presentation Ekonom Agronom Affärsrådgivare LRF Konsult Arbetsområde Västra Götaland, Värmland, Örebro, Sörmland

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar

Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Analytisk felsökning och rotorsaksanalys 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd organisationer,

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

KURSÖVERSIKT 2017 TILL CERTIFIER

KURSÖVERSIKT 2017 TILL CERTIFIER KURSÖVERSIKT 2017 MÖJLIGHET D E M R A G IN N UTBILD ING TILL CERTIFIER 1 UTBILDNINGSPROGRAM ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET med möjlighet till EFNMS-certifiering Att leda, utvärdera, förändra och förbättra

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mot uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs krav på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

Alla kan bidra till förbättring

Alla kan bidra till förbättring Alla kan bidra till förbättring Programkatalog Active Employees Sweden AB www.activeemployees.com 1 Utbildning för chefer/ledare Så ökar du medarbetarnas engagemang och delaktighet i förbättringsarbete

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Assessios guide om OBM

Assessios guide om OBM Assessios guide om OBM assessios guide om obm 1 Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan

Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan Kommunala utvecklingsprojekt och offentlig privat samverkan Torbjörn Almqvist Förvaltningschef Tekniska Förvaltningen Bodens Kommun Agenda Kort om tekniska förvaltningens verksamhet Bodens Kommuns satsning

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

minatruckar.se minatruckar.se

minatruckar.se minatruckar.se Full kontroll med! Själva trucken är bara en del av en truckaffär. Sedan tillkommer allt som du får veta med. Hur mycket vet du om din truckpark? Egentligen. Det är då det börjar löna sig på allvar. Din

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden

Läs mer

Nyheter från Idhammargruppen. drift

Nyheter från Idhammargruppen. drift Nyheter från Idhammargruppen drift Nummer 10 oktober 2003 Innehåll: Går fel folk på kurs? Sida 2 FU-kurser i Malaysia Sida 2 Kursinformation Sida 3 Att ta fram en underhållsstrategi Sida 4 5 Mer kaffe

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för

Läs mer

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm SEMESTERTIDER Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm Den blomstertid nu kommer.. underbara rader som sjungs över hela landet inom kort, rekreation och semester står för dörren! Hur är det i dessa tider

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Föräldrainformation om inskolning till förskola

Föräldrainformation om inskolning till förskola Föräldrainformation om inskolning till förskola (Lokala avvikelser kan förekomma) VÄLKOMMEN Som förälder är man alltid angelägen att ens barn skall ha det så bra som möjligt. För att barnet skall få det

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön

Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön TYA-skolan edriving TYA erbjuder tre sammanhängande miljökurser med syfte att lära ut hur man bör köra för att minska negativ miljöpåverkan. I ett första

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer