Assessios guide om OBM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Assessios guide om OBM"

Transkript

1 Assessios guide om OBM assessios guide om obm 1

2 Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet på den sista raden skapas. PETTER STORDALEN assessios guide om obm 2

3 Inledning Hur de gör när de gör vad de gör. Människors beteende spelar roll. Oavsett strategidokument, värderingar eller andra organistoriska processer är det vad människor faktiskt gör som påverkar resultatet: om säljarna inte träffar kunder, om teknikerna inte genomför nödvändig inspektion eller om servicepersonalen inte agerar för att möta kundens förfrågningar nås inte målen. Organizational behavior management, förkortat OBM, är den mest välbeforskade metoden för att arbeta med människors beteende i organisationer. Metoden hjälper dig att få vissa beteenden att ske oftare och andra mindre samtidigt som den tydliggör hur ledarna inom din organisation behöver agera för att upprätthålla positiva beteenden över tid. OBM grundar sig på inlärningspsykologin eller beteendepsykologin. Helt enkelt: forskningen bakom varför vi gör som vi gör, och hur vi arbetar konkret med att påverka vårt agerande. OBM har beskrivits som KBT för organisationer, och liknelsen är inte helt missvisande. Alla insatser inleds med en analys och utifrån denna skapas förankring och förståelse innan påverkansarbetet sätter igång. Precis som i KBT mäts effekten av insatsen noga och löpande. I denna guide kommer jag att förklara närmare vad OBM går ut på, varför just du och din organisation borde satsa på det och 8 tips på hur du lyckas med satsningen. Trevlig läsning Christian Walén, leg. psykolog och organisationskonsult på Assessio assessios guide om obm 3

4 INNEHÅLL Inledning...3 Vad är OBM?...5 Varför du ska använda OBM...6 När du ska använda OBM...6 Assessios 8 tips för att lyckas med OBM Var på det klara med vad OBM är och inte är Gör en beteendeanalys Definiera problemet i beteendetermer Skapa förankring genom att bjuda in dina medarbetare till att diskutera ur ett beteendeperspektiv Välj metod Arbeta med konsekvenserna Använd smarta verktyg Mät och utvärdera...8 Slutligen...9 Om Christian Walén...9 Om Assessio...10 assessios guide om obm 4

5 VAD ÄR OBM? Vad människor gör i organisationer påverkar resultatet. OBM är den mest empiriskt underbyggda metoden för att förändra människors beteende i organisationer. Den röda tråden i allt OBM-arbete är att människors handlingar styrs av de konsekvenser de ger upphov till. Just därför bygger de flesta OBMinsatser på att möta rätt beteende på rätt sätt för att få det att ske oftare eller på ett nytt sätt. Nyckeln till en bättre fungerande organisation Genom att förstå och tillämpa principerna bakom mänskligt beteende i organisationen låser du upp möjligheten till ökad försäljning, säkrare beteenden, ökad kundnöjdhet eller förbättrat arbetsklimat och engagemang. Påverkar resultatet där resultatet skapas Det är ute i verksamheten - där kunderna möts, där uppdragen genomförs och där produktionen pågår som beteendet skapar resultatet. Och det är precis där OBM är den självklara strategin för att påverka, utveckla och driva beteende. Det gör att medarbetarna hamnar i fokus under arbetet med OBM. Förankring är en förutsättning för resultat och OBM-processen bygger konsekvent på ett samarbete mellan genomförare, chefsledet och medarbetarna. Bygger på 120 års forskning OBM vilar på de mest empiriskt underbyggda principerna för hur mänskligt beteende kan förstås och förändras. 120 års inlärningspsykologisk forskning ger oss principerna för mänskligt beteende och OBM låter oss arbeta med dessa principer i den organisatoriska miljön för att påverka resultat. assessios guide om obm 5

6 VARFÖR DU SKA ANVÄNDA OBM? OBM erbjuder ett konkret, och mätbart, tillvägagångssätt för att påverka mänskligt beteende. Det är en självklar strategi för de organisationer där insikten finns om att människors beteende skapar resultat. Det är metoden för dig som vill lägga undan pekpinnarna, de stora orden som sällan leder till förändring och med hjälp av beteendepsykologi nå resultaten. När du ska använda OBM OBM kan med fördel användas när du vill förbättra din organisations: arbetsmiljö, säkerhet stresshantering hantering av frånvaro och personalomsättning feedback belöningar, incitament ledarskap performance management assessios guide om obm 6

7 ASSESSIOS 8 TIPS FÖR ATT LYCKAS MED OBM Var på det klara med vad OBM är och inte är OBM är inte en kontrollmetodik. Det kan vara lätt att tro att metodens höga grad av struktur och beteendefokus innebär att mänskligt beteende kontrolleras. Inget kunde vara mer fel. Resultat påverkas inte långsiktigt av hot eller kontrollåtgärder, snarare måste insatsen leda till att arbetet upplevs som mer positivt än tidigare. Att arbeta med OBM som kontrollverktyg fungerar helt enkelt inte, eftersom resultatet över tid kommer att utebli. 1 Gör en beteendeanalys I arbetet med OBM inleds alla insatser med en organisatorisk beteendeanalys; Utifrån utmaningar och förväntat resultat undersöks organisatoriska system och beteende i verksamheten i nuläget. Utifrån analysen konkretiseras vilka beteenden som är centrala för att nå det uppställda mätbara målet. Det kan vara alltifrån ökad försäljning, högre kundnöjdhet, fler producerade enheter till minskat antal olyckor. 2 Definiera problemet i beteendetermer Ta reda på vad ni behöver göra mer och vad ni behöver göra mindre av. Om ni inte lyckas definiera problemet konkret kan ni bara prata om problemet, inte göra något åt det. Att säga att vi måste ha en mer offensiv kundstrategi talar inte om vad ni behöver göra mer av. Att bestämma att vi måste ringa minst fyra kundsamtal per dag är mycket tydligare och mer konkret. 3 Skapa förankring genom att bjuda in dina medarbetare till att diskutera ur ett beteendeperspektiv Att själv vara delaktig och ha möjlighet att påverka är en smart väg till faktiska resultat. Forskning visar att upplevelsen av att vara med och bestämma många gånger är viktigare än att faktiskt göra det. Det måste inte bli exakt som dina medarbetare säger, men låt dem tycka till. 4 assessios guide om obm 7

8 Välj metod När de centrala nyckelbeteendena har identifierats ska insatsen förankras i den aktuella gruppen. De inlärningspsykologiska principerna och analysen styr valet av förändringsmetod, som ofta utgörs av feedbackstrategier, målstyrning eller förändring av organisatoriska incitamentstrukturer. 5 Arbeta med konsekvenserna Detta är kärnan i OBM: beteenden styrs av de konsekvenser de ger upphov till. Jobba med feedback, både positiv och instruerande, var närvarande som chef och ställ frågor om hur medarbetare resonerat kring lösningar och ändra dina incitamentsystem till att kopplas till beteenden. 6 Använd smarta verktyg Mobilapplikationen Viary finns till hjälp för att medvetandegöra deltagarens beteende för denne själv och möjliggör snabb feedback från den som driver OBM-insatsen. Med Viary får deltagaren ett konkret mått på arbetet - och det blir tydligt att varje litet steg åt rätt håll räknas. Med data från Viary blir förhållningssättet vetenskapligt och det blir tydligt vilka komponenter i insatsen som dina medarbetare utvecklas mest av. 7 Mät och utvärdera För att lyckas med OBM måste du mäta effekten av din insats. Välj alltid ut ett mått eller en KPI som du tror att insatsen kommer påverka, och mät den löpande: antalet ringda samtal, mängden producerade enheter eller liknande. Tänk på att mäta något som ligger så nära människans beteende som möjligt. Då blir mätningen mer sann och inte avhängig konjunktur eller orderingång. 8 assessios guide om obm 8

9 SLUTLIGEN På Assessio tror vi på, och arbetar med, smart psykologi. Det innebär att vi är övertygade om att det viktigaste för organisationer är förmågan att utveckla individers prestation. Och att göra det i en organisatorisk kontext, på både individ- och gruppnivå, i linje med mål och strategi. OBM möjliggör allt detta. Men en metod är givetvis inget utan människor som vet hur den ska använda den. Därför är valet av våra egna medarbetare viktigt för oss. Hos oss arbetar experter inom arbetspsykologi. Om du inte känner att du har kunskap nog att utföra en OBM-process på egen hand hjälper de dig att identifiera förutsättningar, kompetenser och beteenden som är avgörande för att lyckas just hos dig och kopplar processen till din övergripande HR- och verksamhetsstrategi. Hälsningar Christian Walén. Om Christian Walén Arbetar som: Leg. Psykolog/Organistationskonsult Utmärkande personliga egenskaper i min roll som organisationskonsult: Att vara ärlig och våga säga nej, att alltid arbeta mot mätbara resultat och att förmedla det jag gör på ett konkret och förståeligt vis. Övrigt: Har tidigare drivit egen verksamhet, startat upp nya verksamheter, arbetat med beteendebaserad organisationsutveckling sedan 2009, trivs som bäst på ett par skidor. assessios guide om obm 9

10 Relationsfabriken.se Vi hjälper dig förutsäga framgång och förbättra prestation Hos oss arbetar affärsdrivna psykologer som lever, andas och sover arbets- och organisationspsykologi. Vi är helt enkelt nördar inom området som ser på vårt jobb som ett intresse och en passion. Och det är precis så vi vill ha det. Vi vet nämligen att de som har det roligast på jobbet också är de som levererar de bästa resultaten. Vi hjälper dig att hitta och utveckla de medarbetare/ledare som kommer att göra ditt företag så framgångsrikt som möjligt. Vi hjälper organsationer att nå ökad lönsamhet. Det kan bl.a. innebära minskad personalomsättning, minskat svinn, färre arbetsolyckor samt ökad medarbetar- och kundnöjdhet. Det räcker inte bara med våra psykologers intellekt och erfarenhet för att lyckas med detta. Därför förlitar vi oss också på marknadens mest träffsäkra verktyg och de mest moderna systemen. Flera av dem har vi faktiskt utvecklat själv. Assessio Hornsbruksgatan 28 P.O Box 470 SE Stockholm

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening Studieplan till MEDLEMSMODELLEN Utveckla din förening Innehåll Inledning... sid 3 Om studieplanen... sid 4 Medlemsmodellen i korthet... sid 5 Några metodtips... sid 6 Träff 1: Reflektera - Analysera...

Läs mer

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13 European Employee Index 2013 Sverige 2013 - Årgång 13 INNEHÅLL 04 06 08 10 Svenska medarbetare ser återigen möjligheterna Svenska prestationer håller inte måttet Arbetsglädje & prestationskultur Sverige

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Min syn på t och dess innehåll Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VAD ÄR EN FÖRÄNDRING?... 3 VARFÖR FÖRÄNDRING?... 4 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN...

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN 1 2011 C2 Management AB Text:

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Insikter? Netigates?? Medarbetarrapport2014? Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Inledning Min chef ger mig sällan positiv feedback för mina arbetsinsatser och Besticken i våra gemensamma

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer