Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat"

Transkript

1 Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB Dagens program Våra referensramar/ glasögon g och hur de påverkar oss Vad är mångfald och en inkluderande arbetsplats (Diversity & Inclusion)? Varför mångfald och en inkluderande arbetsplats? Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och en inkluderande arbetsplats.

2 Stereotyphot och lyft Riskera att bekräfta en negativ stereotyp/föreställning om den egna sociala gruppen, ex. dålig prestation inom ett visst område. Effekter: Försämrad prestation. Självhandikappande. Distansering från gruppen. Tappar intresse/slutar intressera sig. Ändrar professionellt val, utbildningsval, förväntningar. DN

3 Hur påverkas vi av stereotyper? Spridningseffekten Vi förknippar personer i gruppen med andra negativa/positiva egenskaper och beteenden. Selektiv uppmärksamhet vi tycker oss se tecken som bekräftar vår fördom i alla möjliga beteenden. Generös tolkning av information vi tolkar olika beteenden som bekräftelse på vår stereotyp fast de kanske inte alls är det. Bekräftelse vi letar efter tecken som bekräftar vår fördom. Påverkar den utsatte lever upp till stereotypen. Nazar Akrami, Uppsala universitet Diversity Mångfald handlar om våra personliga och kulturella olikheter såväl som våra olika förmågor, arbets och livserfarenheter. Personlig och kulturell Kön, ålder, generation, etniskt ursprung, religion, kultur, sexuell läggning, funktionshinder, familjesituation etc Kognitiv Utbildning, erfarenheter, kompetens, förmågor, sätt att tänka, arbeta och lösa problem

4 Inclusion Inkludering I ett inkluderande arbetsklimat låter vi alla medarbetare bidrar med sin fulla potential och drar nytta av det i vårt dagliga g arbete. Vi uppskattar, respekterar och värderar olikheter Vi delar med oss av information och kunskap Vi är öppna för att lära av varandra och lyssnar på nya idéer Vi känner till, tar till vara och utvecklar var och ens kompetens och potential. 7 Vi vill skapa en öppen och inkluderande organisation genom att stödja förändringar och utveckling så att anställdas, kunders och leverantörers varierande behov är integrerat i vår affärsplan. United States Postal service vision för mångfaldsarbete

5 Med mångfald avses en blandning av olikheter som kön, ålder, utbildning, intressen, etniskt ursprung och värderingar. Mångfald innefattar alla egenskaper som inverkar på förmågan att samarbeta, kommunicera och lösa problem. Begreppet mångfald innebär för Arbetsmarknadsverket att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter i såväl vår egen organisation som i vår externa verksamhet. Mångfald Kön, ålder, generation, etniskt ursprung, religion, kultur, sexuell läggning, funktionshinder, familjesituation, it ti utbildning, i arbetslivserfarenhet, personlighet Sammansättning i personalen Lika möjligheter ej diskriminering Inkluderande organisationskultur

6 VARFÖR? Hur kan mångfald och ett inkluderande arbetsklimat få oss att bättre nå? Verksamhetsmålen Diskrimineringslagstiftningen Mänskliga rättigheter Vad tror du artikeln som Illustrerades med denna bild handlade om?

7 wwww.handikappombudsmannen.se

8 Heteronormen Du är (sexuellt) intresserad av personer av motsatt kön. Hur riktiga flickor/kvinnor och riktiga pojkar/män ska vara och komplettera varandra för att bilda riktiga par. Riktig familj = heterosexuell kärnfamilj Det kön som du ser ut att tillhöra också är det som du känner dig som. Denna norm finns överallt och hos alla. Den finns, stärks och sprids genom de omedvetna och medvetna saker som alla gör. RFSL, Vi är öppna för alla familjer

9 Fördelar med och förutsättningar för kognitiv mångfald Mångfald när det gäller kön, etnisk bakgrund, ålder etc Kognitiv mångfald (utbildning, erfarenheter, intressen, sätt att se på världen) Mer effektiv problem lösning Bättre prognoser Scott E Page (2006) Tro på fördel med kognitiv mångfald + gynnsamt klimat/ hantera mångfald 17 Grupper Resultat, upplevd effektivitet, säkerhet/övertygelse Phillips, Liljenquist, & Neale, 2009 % grupper med Upplevd grupp Säkerhet/övertygelse korrekt svar effektivitet beslut Ökad mångfald: fler perspektiv + fler perspektiv från homogena gruppmedlemmar.

10 Ur er projektansökan I projektets fokus ligger ledning och medarbetares syn om hur framtidens bibliotek kommer att se ut och medvetenheten att det ständigt förändras. Projektets aktörer anser att biblioteken, utifrån den kompetens som finns i personalgruppen idag, måste utvecklas och tillföras ny kompetens för att svara upp mot de behov och krav som samhället har på biblioteken. Biblioteken möter en mångfasetterad värld, vilket ställer större krav på personalens förmåga till analys och inhämtande av kunskap om omvärlden. Biblioteken står inför stora pensionsavgångar, något som ställer stora krav på både kunskapsöverföring och på erövrande av ny kunskap PPRESENTATIONENS NAMN 19 Varför mångfald och inkludering? 4xK Kundnytta - Bättre kundanpassning - Nya kundgrupper - Nya marknader Kompetens - Öka rekryteringsunderlaget - Bättre ta tillvara redan anställdas kompetens - Attraktiv arbetsgivare Kvalitet och prestation - Bättre beslut - Ökad effektivitet - Mindre mobbning och diskriminering Kreativitet - Ökad innovationskraft - Öppnare arbetsklimat - Roligare på jobbet

11 Hur agera för att få ett inkluderande arbetsklimat? Vi: 1. Tillåter, uppskattar, respekterar och värderar olikheter. 2. Delar med oss av information och kunskap. 3. Är delaktiga, får/kan/vill komma till tals, lyssnar aktivt på varandra i diskussioner. 4. Är öppna för att lära av varandra. 5. Lyssnar på nya idéer och konstruktiv kritik som kan utveckla verksamheten. 6. Känner till, tar till vara och utvecklar var och ens kompetens och potential. 7. Ser fel/misstag som tillfällen för lärande och utveckling. Situationer Hur bemöter och behandlar vi varandra? Hur talar vi till och om varandra? Hur bemannas arbets- och projektgrupper? Hur tar vi emot nya medarbetare/projektdeltagare? Hur genomför vi möten? Hur hanterar vi konflikter/motsättningar? Skämt, jargong, trakasserier var går gränsen? Hur agera? 22

12 Mångfaldsorienterat ledarskap Bedöm förutsättningarna på din arbetsplats för att utöva ett mångfaldsorienterat ledarskap samt utvärdera ditt eget ledarskap. A: Högsta ledningen och planer B. Siffror - arbetsplatsen C: Kunskap och agera jag som chef D: Arbetsklimat - arbetsgrupp E: Jargong och trakasserier F: Ta till vara och utveckla G: Rekrytering H. Övrigt H FAIR Resultat - termometern A B =Vet ej. 0=Instämmer inte alls 1=Instämmer i liten utsträckning 2=Instämmer delvis 3=Instämmer helt. G 2 0 C Antal vet ej F D E Förutsättningar för framgångsrikt förändringsarbete Organisatoriskt stöd Mekaniskt/byråkratiskt arbete Systematiskt förändringsarbete Ind. medvetenhet Ingen förändring Vanmakt, frustration Diversity Support C. Tilly, Beständig ojämlikhet, 2000

13 8 steg för Diversity & Inclusion 1. Högsta ledningens engagemang, mångfald en prioriterad fråga. 2. Analysera drivkrafter Varför mångfaldsarbete kopplat till verksamheten. 3. Öka kunskapen om mångfald och inkluderande arbetsplatser hos alla chefer och medarbetare 4. Kvalitetssäkra HR processer. 5. Sätt upp tydliga, realistiska och mätbara mål följ upp och efterfråga resultat. 6. Säkerställa att intern och extern kommunikation ligger i linje med satsningen. 7. Fokus på inkluderande organisationskultur. Reflektera över normer i organisationen. 8. Lyft fram och belöna positiva förebilder Tips om hemsidor Kunskapskälla till mångfald i arbetslivet i Sverige it h d /i it/ d / Här kan du testa dina omedvetna fördomar tml Informativ sida om stereotyphot

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Satsa på mångfald din uppgift som chef

Satsa på mångfald din uppgift som chef Satsa på mångfald din uppgift som chef 1 Mångfald i arbetslivet är en fråga om ledarskap. Som chef handlar det om att se och ta tillvara alla individers olika kompetens. Ledarna, Sveriges chefsorganisation,

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

3. H u r o l i k f å r m a n v a r a

3. H u r o l i k f å r m a n v a r a 3. H u r o l i k f å r m a n v a r a Klimatet på arbetsplatsen har stor betydelse vid rekrytering och för att ta tillvara kompetens. Mercuri Urval gjorde en rapport åt Integrationsverket 2004 1 där de

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer