Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av underhållsledning i processindustrier"

Transkript

1 Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0) Martin Rudberg Professor Linköping Universitet M. Rudberg TNK038

2 Agenda Introduktion Metod Underhållsledning Fallstudie Företag Insamlad data Analys Slutsats Summering och framtida forskning

3 Introduktion Bakgrund Behov av forskning Processindustriellt centrum Varför underhåll? Ledningen ser inte underhåll som ett strategiskt viktigt arbete. Stilleståndskostnader i processindustrier > Underhåll ännu mer viktigt Kopplas till företags vinster Syfte Kartlägga underhållsledningen i fem företag i processindustrisektorn och analysera om de arbetar holistisk med underhållsledning

4 Definition Definition av underhållsledning Alla ledningens åtgärder för fastställande av underhållets mål, strategier och ansvar samt förverkligandet av detta med hjälp av planering, uppföljning och kontroll av underhållsverksamheten, samt förbättringar av densamma, inklusive ekonomiska aspekter. Källa: (Swedish Standards Institute, Maintenance terminology, pp.7)

5 Metod Multipel fallstudie: Strukturerade intervjuer Olika organisationsnivå Observationer på fabriker Interna dokument Övrig data från företag Litteraturkartläggning Underhållsledning Produktionsstrategier Supply chain management Planering Uppföljning

6 Underhållsramverket Crespo Márquez m.fl. (2009) Holistisk Strukturerat Arbetar företagen mot uppsatta mål? Transparent syn av underhållsarbetet och organisationen Enkel struktur

7 Underhållsramverket Fas 1: Definition av underhållsmål och KPI:er Fas 2: Fastställande av underhållsstrategi och resursprioritering Yttre effektivitet Fas 3: Omedelbara åtgärder på felorsaker med stor påverkan Fas 8: Ständiga förbättringar och utnyttjande av nya tekniker Ständiga förbättringar Fas 4: Design av förebyggande underhållsplan och resurser Fas 7: Livscykelanalys av resurs och optimering av reservdelsbyte Utvärdering Fas 6: Utvärdering av underhållsarbetet Fas 5: Förebyggande underhållsplan, schemaläggning och resursoptimering Inre effektivitet Källa: Crespo Márquez m.fl. (2009)

8 Fallstudieföretag Processindustrier Kapitalintensiva Behöver högt utnyttjande och pålitlighet Företagen Företag 1 Läkemedelsproducent anställda, omsättning 32 miljarder US dollar Företag 2 Pappersproducent anställda, omsättning 1,2 miljarder US dollar Företag 3 Specialkemiproducent 2700 anställda, omsättning på 2 miljarder US dollar + Två andra processindustrier

9 Insamlad data Fas Case 1 Case 2 Case 3 1 Höga produktkrav medför högre grad av fastslagna underhållsmål Hierakiskt uppbyggda KPI:er 2 Prioriterar resurser ostrukturerat utan att kommunicera med underhållsavdelningen. 3 Ingen speciell metod för högt prioriterad utrustning 4 Visuell skärm för att visa kommande underhåll Underhållsordersystem 5 Dålig integration mellan produktion och underhåll för schemaläggning av underhåll Underhållsentreprenörer 10% 6 Utvärderar underhållsarbetet i form av MTBF (Mean Time Between Failure) Jämför med OEE Inga uttalade underhållsmål. Odetaljerade Hierarkiskt uppbyggda KPI:er Arbetar med OEE Prioriterar ej resurser. Ej uttalad underhållsstrategi Har underhållsmål, fast den används inte aktivt. Hierarkiskt uppbyggda KPI:er A,B,C prioriterad utrustning, men inte nedbruten på komponentnivå. Vagt uttalad underhållsstrategi --- A-prioriterad utrustning ska bli hanterade först Arbetsordersystemet är I form av en lista utan info om personal eller när resurs ej producerar. Schemalägger inte underhållsarbeten. Årliga stopp Odetaljerat (underhållskostnad per ton producerat papper) Arbetsordersystemet är grunden för underhållsplaneringen. Detta gäller stora som små underhållsuppgifter Schemalägger inte underhållsarbeten. Använder underhållsentreprenörer för att matcha underhållskapacitet mot underhållsuppgifter Utvärderar underhållsarbetet Topp tio KPI:er Jämför detta mot OEE 7 LCCA (Life Cycle Cost Analysis) används ej 8 Arbetar ej strukturerat med ständiga förbättringar LCCA används ej Startat arbetet med ständiga förbättringar LCCA är inte använt Arbetar med ständiga förbättringar som var produktionschef är ansvarig för.

10 Analys Fas 1: Definition av Underhållsmål och KPI:er Fas 2: Resursprioritering samt fastställande av underhållsstrategi Ständiga förbättringar Fas 8: Ständiga förbättringar och utnyttjande av nya tekniker Fas 7: Livscykelanalys av resurs och optimering av reservdelsbyte Utvärdering Fas 6: Utvärdering av underhållsutför ande och kontroll Källa: Crespo Márquez et al. (2009) Företag 1 Fokus på målstyrning Hierarktiskt uppbyggda KPI:er Yttre effektivitet Fas 3: Omedelbara åtgärder på felorsaker med stor påverkan Fas 4: Design av förebyggande underhållsplan och resurser Fas 5: Preventiv plan, schemaläggni ng och resursoptimeri Innre ng effektivitet Företag 2 Arbetar varken med underhållsstrategi eller underhållsmål Bra kommunikation mellan produktion och underhåll Företag 3 Har en holistisk syn av underhåll Enda företag som aktivt prioriterar utrustning Fas Case 1 Case 2 Case 3 Summa Summa Legend: 0 = Utför ej 1 = Utför 2 = Utför bra

11 Summering 1. Höga produktkrav leder till fastslagna underhållsmål och fastslagna underhållsstrategier Företag med fastslagna underhållsmål har också hierarkiskt uppbyggda KPI:er 2. Utrustningsprioritering är sparsamt utförd 3. Arbetar ej med speciell metod för den högst prioriterade utrustningen 4. Arbetsordersystemet är bas för planering av underhåll 5. Schemalägger ej underhållsaktiviteter I samråd med produktion. Anpassar kapaciteten till behovet med hjälp av entreprenörer 6. En av tre företag arbetar med MTBF eller likande utvärderingsmetod 7. Använder LCCA väldigt lite 8. Två av tre företag har börjat arbeta med ständiga förbättringar

12 Slutsats och framtida forskning Slutsats Visar hur processindustrier leder sitt underhållsarbete Ett av tre företag har delvis holistiskt underhållsarbete Inget av företagen använder sina existerande Computerized Maintenance Management Systems i hög utsträckning Arbetar sparsamt med LCCA Med hjälp av strukturerade underhållsramverk, så kan företagen utföra bättre underhållsledning och erhlla en mer holistisk syn av sitt underhåll. Framtida forskning Kartlägga hur processindustrier planerar sin produktionsplanering Integrera underhållsplanering och produktionsplanering Longitudinell studie på två av företagen Hur ska man implementera nya underhållssystem?

13 Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Denna undersökning har, med hjälp av ett strukturerat ramverk, kartlagt underhållsledning på fem processindustrier och analyserat om de har en holistisk syn på underhållsledning. Resultaten visar att företagen är bra på olika områden, men att ingen av dem har en holistisk syn på sitt underhållsarbete. Avslutningsvis ges exempel och riktlinjer kring hur företag kan etablera en strategisk och mer holistisk syn på sin underhållsverksamhet. Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0) Martin Rudberg Professor Linköping Universitet M. Rudberg TNK038

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system

Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system RAPPORT NR 166 Ett integrerat underhållsystem för att utveckla styrningen av underhållsfunktionen inom kommunaltekniska system - Centrala komponenter för effektivt underhåll Hösten 2005 Mattias Haraldsson

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Användandet av tillståndsbaserat underhåll i svensk industri en enkätundersökning genomförd på Underhållsmässan 2004 1

Användandet av tillståndsbaserat underhåll i svensk industri en enkätundersökning genomförd på Underhållsmässan 2004 1 Användandet av tillståndsbaserat underhåll i svensk industri en enkätundersökning genomförd på Underhållsmässan 1 Marcus Bengtsson Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Mälardalens

Läs mer

UTBILDNING & TJÄNSTER

UTBILDNING & TJÄNSTER UTBILDNING & TJÄNSTER www.idhammar.se Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning-

Strategisk kompetensförsörjning- Emelie Grehag & Maria Sekula Strategisk kompetensförsörjning- En ständigt pågående process? Human resource planning- A continual process? Arbetsvetenskap C-uppsats Termin: VT 2013-06 Handledare: Birgitta

Läs mer

EXAMENSARBETE. Värdering av miljöaspekter

EXAMENSARBETE. Värdering av miljöaspekter EXAMENSARBETE 2008:006 HIP Värdering av miljöaspekter En fallstudie vid FMLOG Robert Karlsson Luleå tekniska universitet Högskoleingenjörsprogrammet Miljö- och kvalitetsmanagement Institutionen för Industriell

Läs mer

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle Main title Subtitle Master of Science Thesis [in the Master Degree Programme, xxx xxx] Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK15 i informatik 2 juni, 2015 Författare: Hasan Nerjovaj Mustafa Lazem Sonny Urbanski Handledare: Umberto

Läs mer

Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll

Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll AT Modellprodukter AB Akademin för Innovation, Design och Teknik Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll Examensarbete, produktutveckling - Konstruktion 15 högskolepoäng, grundnivå

Läs mer

Strategiska affärssystem?

Strategiska affärssystem? Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Ämnesfördjupande arbete, controllerfördjupning Handledare: Anders Jerreling Examinator: Fredrik Karlsson Växjö, 2012-07-31 Strategiska affärssystem? - En fallstudie

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

IT-stöd för resursplanering

IT-stöd för resursplanering MAGISTERUPPSATS I INFORMATIK VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MI07 IT-stöd för resursplanering En studie om resursplanering för projekt inom en multiprojektorganisation Johan Kronander

Läs mer

Riskhantering i stora anläggningsprojekt

Riskhantering i stora anläggningsprojekt Riskhantering i stora anläggningsprojekt En fallstudie av projekt Kiruna Ny Järnväg Karin Jonasson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi Institutionen för Ekonomi, Teknik

Läs mer

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Författare: Ulrika Svensson EXAMENSARBETE 2006 MASKINTEKNIK UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Evaluation and implementation of a Maintenance

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

SOFTWARE AS A SERVICE

SOFTWARE AS A SERVICE SOFTWARE AS A SERVICE En granskning av för- och nackdelar Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: 2012-06-01 Författare: Nina Ternby och Amanda Wiiala Handledare: Markus Lahtinen

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ekonomistyrning med kundfokus

Ekonomistyrning med kundfokus Inriktning mot ekonomistyrning Ht-2006 Ekonomistyrning med kundfokus en tillämpning av Value Creation Model i hotellbranschen Magisteruppsats, Företagsekonomi Markus Jönsson Helene Ericsson Handledare:

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

Strategisk kompetensplanering

Strategisk kompetensplanering EXAMENSARBETE 2004:242 SHU Strategisk kompetensplanering Planerar och hanterar stora organisationer sin kompetens? ANNA-SOFIA GIESE BIRGIT SJÖBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen

Läs mer

Abstract. Högskolan i Luleå, 1996, Joacim Lindström

Abstract. Högskolan i Luleå, 1996, Joacim Lindström Abstract This Master Thesis deals with Computerised Maintenance Management Systems, their utilisation and usage within the Swedish manufacturing industry and suggested integrations with Material and Production

Läs mer

IbisSoft Cutting edge business solutions

IbisSoft Cutting edge business solutions IbisSoft Cutting edge business solutions Effekter från introduktion av processtödsystem och hur de kan mätas Preliminär rapport version 0.9 IbisSoft Cutting edge business solutions 2005-11-15 IbisSoft

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer