Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se"

Transkript

1 Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA)

2 Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat iptssystemet. Syftet är att resultatet ska kunna fungera som ett stöd och kunskapshöjare i planeringsfasen i de enskilda landstingensegna projekt. Projektet inleds med en förstudie för att undersöka behovet

3 Bakgrund För att planeringsfasen ska säkra kvalitén på projekten krävs: tät samverkan mellan vårdverksamheten och fastighetsorganisationen som försörjer vården med lokaler inga stuprör omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning som tillsammans med vårdens behov och fastigheternas förutsättningar ger rätt övergripande mål att vårdens verksamhetsutveckling integreras med fastighetsutvecklingen

4 Behov Utgångspunkten för projektet är att det uppfattas finnas ett behov av att beskriva och utveckla en sammanhängande integrerad planeringsmodell för planeringsfasen. Planeringsfasen = taktisk och operativ nivå dvs strategiska planer, beredningsarbete, utredningar, behovsanalyser, förstudier och programarbete.

5 Utmaning Traditionella planeringsmetoder och verktyg är framvuxna ur 60 och 70 talens linjära och tekniskt rationella synsätt. En modern process måste kunna hantera komplexa och föränderliga (dynamiska) verksamhetsbehov och samtidigt implementera samordnad kunskap från forskning (evidens) och bästa exempel.

6 Mål Målet är att möta framtidens utmaningar genom att ta fram nya samverkansformer för föränderliga och teambaserade planeringsprocesser, där verksamhet, patienter och olika experter är aktiva

7 Fokus Organisatoriska mellanrum i planeringsfasen av strategisk, taktisk och operativ nivå mellan verksamhet och fastighetsorganisation

8 Fokus

9 Fokus organisatoriska mellanrum

10 Fokus organisatoriska mellanrum

11 Projektets syfte utveckla en integrerad planeringsmodell för planeringsfasen som kan hantera komplexa och föränderliga (dynamiska) behov från både verksamheten och fastigheten och samtidigt implementera samordnad kunskap från forskning (evidens) och bästa exempel utveckla kunskap om processer (förutsättningar, hur de leds och drivs). Omfattar även kunskap om förbättring, organisation, beslutsprocesser, designdialog och planeringsmetodik utveckla en process för att få in sakkunskap i planeringsprocessen som samordnad evidens om vårdmiljöns betydelse, samt lokal kunskap (utvärderingsmetodik av arbetsprocesser och lokalutnyttjande) utveckla metoder för samverkan som kan bryta gränser mellan discipliner och stuprör och möjliggöra en högre innovativ höjd på lösningarna

12 Projektet Förstudie 6 mån Projekt Fas 1, inventering, kunskapsöversikt 6 mån Fas 2, utvecklingsarbete 6 mån Fas 3, produktion och utvärdering 5 mån Fas 4, färdigställande 1 mån Summa uppskattad tid 24 mån, 2 år

13 Förstudiens syfte Syftet med förstudien är att utgöra underlag för det fortsatta projektet, forma avgränsningar samt föreslå upplägg för dess genomförande. Vad ska projektet innehålla? Finns ett behov av stöd (en planeringsmodell)? Hur ska ska planeringsmodellen användas och av vem?

14 Innehåll Centrala frågeställningar i förstudien: Hur inhämtar vi kunskap om vårdens kort och långsiktiga behov och utveckling? Hur inhämtar vi kunskap om fastigheternas kort och långsiktiga behov och utveckling? Hur kan verksamhetsutvecklingen integreras med fastighets och lokalutvecklingen? Hur inhämtar vi kunskap om omvärldens utvecklingstrender som påverkar vårt område? Hur inhämtar vi kunskap från den senaste forskningen samt evidens?

15 Innehåll Förstudien bör även innehålla: Begreppsdefinitioner Process/projekt, skillnader och likheter Planeringsfasen, varför den är viktig och vad den omfattar Stöd kopplat till olika nivåer, strategisk, taktisk och operativ, som till exempel utvecklingsplaner på en strategisk nivå och planeringsfasen i projekt på en operativ nivå

16 Organisation Projektgrupp Erik Pålsson, fastighetsdirektör, Regionfastigheter, Region Jönköpings län Charlotte Bruun, utvecklingschef, Regionfastigheter, Region Jönköpings län Jan Sjöberg, förvaltningschef, Landstingsfastigheter, Landstinget Dalarna Peter Fröst, konstnärlig professor, Chalmers Arkitektur Göran Lindahl, docent, Chalmers Construction Management Josefina Hinnerson, Tekn. Dr, projektledare, Chalmers Arkitektur Referensgrupp PTS Forum

17 Förstudiens genomförande jan augusti Utgångs punkt Kartläggning Bearbetning Summering

18 Förstudiens genomförande Utgångspunkt säkerställa mål och syfte Förstudiens utgångspunkt är att vi antar att det finns ett behov att utforma en planeringsmodell För att få svar på om antagandet stämmer inleds förstudien med ett antal förberedande intervjuer/enkäter Utgångspunkt Kartläggning Bearbetning Summering

19 Förstudiens genomförande Kartläggning När det finns en etablerad uppfattning om att behovet existerar görs en översikt av hur arbetet i planeringsfasen sker idag Hur arbetar ni idag? Vad finns för hjälpmedel och stöd? Hur skulle ni vilja arbeta? Vilken nytta vill ni uppnå med arbetet? Samla och kartlägga olika tillvägagångssätt, riktlinjer, anvisningar mm. Möjlig metod intervjuer/fokusgrupper, enkäter, insamlande av material Utgångspunkt Kartläggning Bearbetning Summering

20 Förstudiens genomförande Bearbetning Sammanställning och analys av kartläggningen. Formulera utgångspunkter för fortsatt projekt, relaterade till PTS, praktik och forskning Ett arbetsmöte genomförs förslagsvis med deltagare från PTS Forum för att ringa in behov av processtöd som projektet bör inriktas mot samt även vilken detaljeringsnivå som bör eftersträvas. Datum för arbetsmötet är satt till den 9 juni på Chalmers. Utgångspunkt Kartläggning Bearbetning Summering

21 Förstudiens genomförande Summering Förstudien sammanfattas i en rapport som beskriver det fortsatta projektets mål, syfte, avgränsningar, arbetssätt, implementering och förväntat slutresultat utifrån resultatet som framkommit i förstudien. Förstudien presenteras för PTS forum den 17 september Utgångspunkt Kartläggning Bearbetning Summering

22 Du är möjliggörare Hjälp med insamling komma i kontakt med rätt person på ert landsting/er region som kan guida mig i, samt tillhandahålla ert nuvarande stöd för planeringsfasen Komma i kontakt med relevanta personer att intervjua, medarbetare på olika nivåer samt eventuellt konsulter ni använder Deltagare till arbetsmöte den 9 juni på Chalmers förslagsvis två representanter för respektive landsting/region telefon:

23 Tack för mig!

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Omvärldsbevakning i Västerbotten

Omvärldsbevakning i Västerbotten Omvärldsbevakning i Västerbotten Jenny Rönngren CERUM Report Nr 30/2011 ISBN 978-91-7459-243-6 ISSN 0282-0277 CERUM Report Nr 30/2011 ISBN: 978-91-7459-243-6 ISSN: 0282-0277 CERUM; Umeå universitet; 901

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER

ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER inom vården och dess förvaltningar 2015-02-05 Vad är PTS? Program för Teknisk Standard (PTS) är ett stöd i lokalförsörjningsprocessen i syfte att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Användning av IT-stöd inom hälso-

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning 01054 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-09 RS140539 Suzanna Klang HR-strateg HR-avdelningen 035-13 49 06 Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning Sammanfattning

Läs mer