Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design"

Transkript

1 Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

2 Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design Datainsamling 2

3 Översikt Fem viktiga aspekter på datainsamling Dataregistrering Intervjuer Enkäter Observation Välja och kombinera tekniker 3

4 Fem viktiga aspekter 1. Sätta upp mål Bestämma hur man ska analysera data 2. Identifiera deltagare Vilka ska bidra med informationen 3. Bemötande Tydligt och professionellt Samtycke till deltagande 4. Triangulering Titta på data från mer än ett perspektiv 5. Pilotstudie Litet test av förfarandet 4

5 Dataregistrering Anteckningar, ljud, video, fotografier Anteckningar + fotografier Ljud + fotografier Video 5

6 Intervjuer Ostrukturerade utan förberett manus. Rikt material, men ej upprepningsbart. Strukturerade man använder manus, muntlig enkät. Upprepningsbart, men saknar fyllighet. Halvstrukturerade manus används, men man följer oväntade trådar som dyker upp. Ger balans mellan fyllighet och upprepningsbarhet. 6

7 Intervjufrågor Två typer: slutna frågor har färdiga svar, t.ex. ja eller nej öppna frågor har inga begränsningar Slutna frågor är lätta analysera Undvik: Långa frågor Sammansatta meningar delas hellre upp Jargong och ord som är svåra att förstå Ledande frågor som bygger på (egna) antaganden, vill du att det ska? Omedvetna vinklingar, t.ex. könsstereotyper 7

8 Analys av data Kvalitativa data - tolkade och använda för att berätta om det som observerats, ger förståelse Kvantitativa data - insamlade från interaktion och video. Presenterade som värden, tabeller, diagram och grafer, behandlas statistiskt Datainsamling 8

9 Tolkande dataanalys Leta efter nyckelhändelser som styr användarnas aktivitet Leta efter mönster i beteenden Jämför resultaten av olika tekniker Rapportera på ett relevant sätt Ta med citat, bilder, anekdoter Datainsamling 9

10 Leta efter mönster Kritiska händelser Content analysis Discourse analysis Kvantitativ analys, dvs statistik Datainsamling 10

11 Genomföra intervjun Introduktion presentera dig, förklara målet med intervjun, etiska aspekter, inspelingsmedgivande, eventuellt skriftligt samtycke. Uppvärmning de första frågorna ska vara enkla och ej provocerande. Huvuddelen presentera frågorna i en logisk ordning Avrundningsdel avsluta med enkla frågor för att minska anspänningen Avslutning tacka deltagaren, avsluta, och stäng av utrustning Kom väl förberedd! 11

12 Berika intervjuprocessen Rekvisita material för att uppmuntra den intervjuade, som prototyp, scenarion 12

13 Enkäter Frågor kan vara slutna eller öppna Slutna frågor är enklare att analysera, kan automatiseras Kan administraras för många deltagare Papper, e-post och webben kan användas för spridning Lämpligt urval problematiskt när storleken på gruppen är okänd (via webben) 13

14 Att konstruera enkäter Effekten av en fråga kan påverkas av ordningen på frågorna. Olika versioner för olika grupper. Ge tydliga instruktioner för hur man besvarar enkäten. Ta beslut angående positiva, negativa eller blandade frågor. Balans mellan att ha en kompakt enkät och att lätta upp med mellanrum. 14

15 Format för frågor och svar Kryssrutor för ja och nej Kryssrutor för flera olika svar Skalor Likert-skalor påståenden håller med-neutral-håller inte alls med Semantisk skala i ändarna t.ex. svårt-lätt, tråkigt-roligt hur många svarspunkter? Öppna svar 15

16 Likertskala, exempel Markera för nedanstående påståenden vilket alternativ som stämmer bäst med din åsikt. 1. Det är lätt att förstå vad ikonen står för. Håller helt med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med Håller inte alls med 2. Ibland vet jag inte hur jag ska gå vidare. Håller helt med Håller delvis med Neutral Håller delvis inte med Håller inte alls med Datainsamling 16

17 Hur får man bra respons Syftet ska vara tydligt Anonymitet Genomtänkt upplägg Ev. en kortversion om man inte får in så många svar Svarskuvert om man skickar via post Uppföljning, ev. via e-post, telefon, brev Nån typ av ersättning 40% svar får anses högt, 20% kan vara acceptabelt 17

18 Fördelar med webben Kan ge snabba svar Inga utgifter för post Enkelt att föra över resultat för analys Sparar tid Fel kan rättas genast 18

19 Problem med webbaserade enkäter Lämpligt urval problematiskt när gruppens storlek är okänd Se till att en individ inte svarar flera gånger I enkäter per e-post finns risken att en individ ändrar formuleringen av frågor 19

20 Riktlinjer Enkelhet i språket Entydiga frågor Precisera tid och rum Ej ledande frågor Undvik (dubbla) negationer Försiktighet med kunskapsfrågor En fråga åt gången Ett svar åt gången Jag säger aldrig ingenting, utom ibland Datainsamling 20

21 Riktlinjer forts. bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Ej omotiverat långa frågor Minnesfaktorn Sparsamt med hypotetiska frågor Undvik känsliga frågor Motivera omotiverade frågor Socialt önskvärda svar Svarsalternativ ömsesidigt uteslutande Svarsalternativen uttömmande Symmetri och rangordning Datainsamling 21

22 Avskräckande exempel 1) Brukar du påbörja projekt hemma som du aldrig slutför? o Någon gång har jag kört fast, men det brukar lösa sig. o Jo, en del är för svårt, det måste jag medge. o Nej, jag har insett mina begränsningar och påbörjar inga egna hemmafixarprojekt Datainsamling 22

23 Observation Direkt observation på plats Strukturerande ramverk Grad av medverkan (invigda eller oinvigda) Etnografi Direkt observation i kontrollerade miljöer Indirekt observation: spåra användares aktiviteter Dagböcker Interaktionsloggning 23

24 Interaktionsloggning Programvara som registrerar allt som görs stör relativt litet loggfiler kan delvis analyseras automatiskt större datamängder kan hanteras interaktionen kan spelas upp i efterhand 24

25 Tangentloggning /usabilty-labs.html Datainsamling 25

26 Screencast-verktyg ScreenCam Captivate Camtasia Camstudio Studio (MS) Datainsamling 26

27 Ramar som stöd för observation - Personen. Vem? - Platsen. Var? - Saken. Vad? Goetz och LeComptes (1984) ramverk: - Vem/vilka är närvarande? - Vilken roll har de? - Vad händer? - När inträffar aktiviteten? - Var utspelar den sig? - Varför händer det? - Hur har aktiviteten organiserats? 27

28 Ethnografi (1) Etnografi bygger bl.a. på en uppsättning tekniker, bl.a. deltagande observation och intervjuer Etnografer fördjupar sig i de kulturer de studerar Deltagandet kan variera på en skala från utanför till innanför/medlem Man samlar på sig kommentarer händelser, föremål De medverkande måste ge sitt medgivande Frågor förfinas med ökad förståelse Reportering innehåller belysande exempel 28

29 Direkt observation i en kontrollerad miljö Tänka-högt-teknik Tidsaspekter Användarnas upplevelser Observatörens inblandning 29

30 Välja och kombinera tekniker Beror på studiens fokus vilka deltagarna är vilken typ av teknik som används tillgängliga resurser 30

31 Sammanfattning Tre huvudsakliga metoder: intervjuer, enkäter, observation Fem viktiga aspekter på datainsamling: mål, val av deltagare, bemötande, triangulering, pilotstudie Intervjuer kan vara strukturerade, halvstrukturerade eller ostructurerade Enkäter kan göras på papper, online eller via telefon Observation kan vara direkt eller indirekt, på plats eller i en kontrollerad situation Tekniker kan kombineras utifrån studiens fokus, deltagare, typ av teknik och tillgängliga resurser 31

Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15

Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15 Metoder för datainsamling FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15 Tommy Holmberg Metoder för datainsamling Kvantitativ forskning Datainsamling Kvalitativ forskning Självrapporterad data

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Hur ser en bra enkät ut?

Hur ser en bra enkät ut? Hur ser en bra enkät ut? En kritisk granskning av befintliga frågeformulär Författare: Ingrid Bertram Handledare: Frida Eek AMM Projektarbete 7,5 hp Företagssköterskeutbildning 2008-2009 September 2009

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Bokningssystem för tvättstuga

Bokningssystem för tvättstuga Bokningssystem för tvättstuga Yggdrasil 2003-11-12 DOKINT Grupp 8 Momentansvarig: Ken Larsson Handledare: Lena Norberg Anna Eriksson David Lindkvist Zeth Lönnroth Soo-Im Pettersson Richard S. Venemyr David

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data och Elektroteknik Valfritt Informatikprogram Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter C-uppsats i Informatik

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

MOLNTJÄNSTER. Lösningen för användning av säkerhetskopiering för den oerfarne datoranvändaren?

MOLNTJÄNSTER. Lösningen för användning av säkerhetskopiering för den oerfarne datoranvändaren? MOLNTJÄNSTER Lösningen för användning av säkerhetskopiering för den oerfarne datoranvändaren? Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2014 Magnus Rosenqvist c10magro

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har

Läs mer

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013

HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING. Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 HUR PÅVERKAS SÄKERHETSKOPIERING AV PROKRASTINERING Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2013 Robert Johansson Handledare: Jonas Mellin Examinator: Thomas Fischer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning A 1 ÖVERSIKT ÖVER METODERNA...2 A 2 INTRESSENTANALYS...3 A 3 KUNDSEGMENTMATRIS...5 A 4 INTERVJU (PERSONLIGA OCH PER TELEFON)...6 A 5 ENKÄT...9 A 6 GRUPPINTERVJU, FOKUSINTERVJU OCH

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät.

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät. Institution för informatik Studenters användaracceptans vid. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Carolina Kongstad Anita Suta Handledare: Carl Cederström

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

SISU. Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem. Per Fossum . PUBLIKATION 96:20. -lslsul- RAPPORT - OKTOBER 1996

SISU. Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem. Per Fossum . PUBLIKATION 96:20. -lslsul- RAPPORT - OKTOBER 1996 SISU. PUBLIKATION 96:20 RAPPORT - OKTOBER 1996 Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem Per Fossum SVENSKA INSTITU1ET -lslsul- FÖR SYSTEMUTVECKLING Förord Rapporten är ett delresultat

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Digital delaktighet. Virtuella fokusgrupper med barn och ungdomar

Digital delaktighet. Virtuella fokusgrupper med barn och ungdomar Digital delaktighet Virtuella fokusgrupper med barn och ungdomar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Henrik Ingrids Formgivning: Svensk Information Illustration omslag: Johnny Dyrander Omslagsfoto:

Läs mer

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Teleborgs Slott - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Enterprising and Business Development, 1EB004 Handledare: Veronica Svensson Ülgen Författare: Linn

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Kvalitativ forskning introduktion

Kvalitativ forskning introduktion Kvalitativ forskning introduktion Vad är kvalitativ studiedesign? Vilka likheter och skillnader finns det mellan kvalitativ och kvantitativ ansats och design? Ett exempel på en uppsats skriven med kvalitativ

Läs mer