Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare"

Transkript

1 Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare 1) Kodnummer (personligt kodnummer) År Mån Dag Tim Min 2) Utbildningsdag och tid, klockan 3) Uppföljande samtal 6 mån, dag och tid Instruktioner: Markera svar genom att sätta kryss i rutan. Skulle du kryssa i fel, fyll i hela rutan och kryssa därefter i aktuell ruta. 4) Har du efter utbildningstillfället haft nytta av dina kunskaper? a) bröstkompressioner? b) inblåsningar? c) instruktioner från en hjärtstartare? Om ja beskriv hur: 5) Har du efter utbildningstillfället varit med om en situation när någon insjuknat med: a) misstänkt stroke? b) misstänkt hjärtinfarkt? c) misstänkt hjärtstopp? 6) Tycker du att det är viktigt att lära sig hjärt-lungräddning och att använda en hjärtstartare? Ja Nej Ingen uppfattning 7) Tycker du att dina kunskaper är tillräckliga för att kunna utföra: a) bröstkompressioner? b) inblåsningar? 1

2 c) instruktioner från en hjärtstartare? 8) Känner du dig tryggare efter kursen än innan kursen att ingripa vid ett hjärtstopp? 9) Tänk dig en situation när du är hemma. Hur tror du att du skulle agera om en nära vän eller släkting fick hjärtstopp? (Kryssa endast i ETT svarsalternativ) Jag skulle inte våga eller vilja ingripa Jag skulle endast ge bröstkompressioner Jag skulle endast ge inblåsningar Jag skulle ge både bröstkompressioner och inblåsningar 10) Om du svarat att du inte skulle våga göra bröstkompressioner, ange tänkbara orsaker till att du inte vågar eller vill göra bröstkompressioner? (Här kan du ange FLERA svarsalternativ) d) Andra orsaker 11) Om du svarat att du inte skulle våga göra inblåsningar, ange tänkbara orsaker till att du inte vågar eller vill göra inblåsningar? (Här kan du ange FLERA svarsalternativ) d) Andra orsaker 2

3 12) Tänk dig en situation när du står vid en busshållsplats. Hur tror du att du skulle agera om en person du inte känner fick hjärtstopp? (Kryssa endast i ETT svarsalternativ) Jag skulle inte våga eller vilja ingripa Jag skulle endast ge bröstkompressioner Jag skulle endast ge inblåsningar Jag skulle ge både bröstkompressioner och inblåsningar 13) Om du svarat att du inte skulle våga göra bröstkompressioner, ange tänkbara orsaker till att du inte vågar eller vill göra bröstkompressioner? (Här kan du ange FLERA svarsalternativ) d) Vill inte röra en främling e) Andra orsaker 14) Om du svarat att du inte skulle våga göra inblåsningar, ange tänkbara orsaker till att du inte vågar eller vill göra inblåsningar? (Här kan du ange FLERA svarsalternativ) d) Vill inte röra en främling e) Andra orsaker 15) Tänk dig en dag på arbetsplatsen. Hur tror du att du skulle du agera vid en situation där din kollega utför hjärt-lungräddning, ambulansen har inte anlänt och arbetsplatsen har en hjärtstartare på plats? Skulle du använda hjärtstartaren? 3

4 16) Om du svarat att du inte skulle använda hjärtstartaren, ange tänkbara orsaker till att du inte vågar eller vill använda den? (Här kan du ange FLERA svarsalternativ) c) Andra orsaker 17) Om utbildningen gjort att du känner att du kan starta hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare, vad var det som specifikt i utbildningen bidrog till det? 18) Om utbildningen INTE gjort att du känner att du kan starta hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare, vad skulle ha behövts för att du skulle kunna ingripa och känna att du kan starta hjärtlungräddning och använda hjärtstartaren? 19) Vilka symtom förekommer ofta vid stroke? a) Smärta i en kroppshalva/sida b) Smärta i både vänster och höger kroppshalva c) Svaghet i en kroppshalva/sida d) Svaghet i både höger och vänster kroppshalva e) Symtomen kommer långsamt f) Symtomen kommer plötsligt g) Svårt att tala eller sluddrigt tal 20) Vilka symtom förekommer ofta vid hjärtinfarkt? a) Obehag eller smärta i höger arm b) Obehag eller smärta i vänster arm c) Obehag eller smärta i bröstet 4

5 d) Obehag eller smärta i höger ben e) Obehag eller smärta i vänster ben f) Obehag eller smärta i ryggen g) Obehag eller smärta i magen h) Huvudvärk i) Illamående 21) Vid symtom på stroke eller hjärtinfarkt, vad ska du göra först? (Kryssa endast i ETT svarsalternativ) Ringa Sjukvårdsrådgivningen, 1177 Ringa vårdcentralen Ringa 112 Avvakta 15 minuter för att se om symtomen går över 22) Vad ska du göra först när du konstaterat att en person har hjärtstopp? (Kryssa endast i ETT svarsalternativ) Starta hjärt-lungräddning; bröstkompressioner och inblåsningar Hämta närmaste hjärtstartare Lägga personen i stabilt sidoläge Ringa ) Vilka av nedanstående levnadsvanor anses vara skyddande mot stroke och hjärtinfarkt.? a) Regelbunden fysisk träning b) Att röka c) Att äta frukt och grönsaker dagligen 5

6 d) Att dagligen vara främst stillasittande e) Att äta fisk 2-3 gånger i veckan f) Vardagsmotion (t ex att gå eller cykla) 24) Är ditt modersmål (det språk som du först lärde dig att tala som liten) svenska? Ja Nej Om du svarade Nej, anser du dig både kunna läsa och förstå svenska obehindrat? 25) Har du någon känd hjärt-kärlsjukdom? Om du svarade Ja, kan du kort beskriva vilken hjärt-kärlsjukdom? 26) Har någon närstående eller i nära släkten känd hjärt-kärlsjukdom? Om du svarade Ja, kan du kort beskriva vem och vilken hjärt-kärlsjukdom? 27) Vilken är din högsta genomförda utbildning? Har inte gått i skola Grundskola Gymnasieskola Högskola/Universitet 28) Vilken är din huvudsakliga sysselsättning/ditt yrke? 29) Ålder 30) Kön Man Kvinna 31) Vikt kg 32) Längd cm 6

7 33) Har du genomfört den webbaserade utbildningen Hjälp Hjärna Hjärta? Nej, aldrig Ja, 1 gång Ja, flera gånger Om du har genomfört Hjälp Hjärna Hjärta, vad anser du om den? 34) Har du rekommenderat andra Hjälp Hjärna Hjärta och i så fall vem (t ex släkting, anhörig, vän)? 35) Har du tittat och läst mobilapplikationen Rädda Hjärtat Nej, aldrig Ja, 1 gång Ja, flera gånger Om du har sett mobilapplikationen Rädda hjärtat vad anser du om den? 36) Har du rekommenderat andra Rädda hjärtat och i så fall, vem (t ex släkting, anhörig, vän)? 37) Hur skulle det kunna vara för dig att ingripa i en verklig situation? Hur tänker och känner du? 38) Här kan du ge övriga kommentarer om utbildningen i sin helhet. Stort tack för din medverkan! Lämna enkäten till Helene Bylow vid intervjutillfället. Vid frågor om enkäten kontakta Helene Bylow Mobil: E-post: 7

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare M Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign 4053126494 1 / 20 SP_m_v2 Instruktion

Läs mer

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare K Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign 4375501847 1 / 20 SP_k_v2 Instruktion

Läs mer

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen Enkät från Sluta-Röka-Linjen Du har varit i kontakt med oss på Sluta-Röka-Linjen. För att kunna ge det bästa stödet till dig och andra som vill förändra sina vanor ber vi dig om hjälp. OBS! Dina svar är

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Först några frågor om dig själv

Först några frågor om dig själv 1. Vilket år är du född: 19 Först några frågor om dig själv 2. Är du kvinna eller man? Kvinna Man 3. Var är du född? I samma län som jag bor i nu I annat län i Sverige I annat land 4. Vilken är den högsta

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

Enkätfrågor: Personliga uppgifter. Dator. Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation. 1. Ålder - 19. 2. Kön. Kvinna.

Enkätfrågor: Personliga uppgifter. Dator. Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation. 1. Ålder - 19. 2. Kön. Kvinna. Enkätfrågor: Undersökning av olika webbtjänster Inriktning E-handel och kommunikation Personliga uppgifter 1. Ålder 2. Kön - 19 20 39 40 59 60 Kvinna Man 3. Läser du svartskrift? 4. Är du synskadad sedan

Läs mer

Ung i Luleå 1981. en 26-årsuppföljning om arbete och hälsa

Ung i Luleå 1981. en 26-årsuppföljning om arbete och hälsa Ung i Luleå 1981 en 26-årsuppföljning om arbete och hälsa 1 Det var 26 år sedan det började. Våren 1981 medverkade Du för första gången i forskningsprojektet Ung i Luleå 1981 som handlar om hur arbete

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

I Lilla Fridolf och Selma upplever jag att Selma ofta talar om för Fridolf vad han skall göra och hur han skall vara.

I Lilla Fridolf och Selma upplever jag att Selma ofta talar om för Fridolf vad han skall göra och hur han skall vara. 38 fyra jag- du Den kommunikativa nyckeln jag och du innebär att ha förståelse för att jag ansvarar, tänker och tycker för mig. Jag står för mina egna tankar och åsikter. Jag låter dig vara och respekterar

Läs mer

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA TORSBY 12-03-07 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Torsby Datum då aktiviteten genomfördes: 7 mars 2012

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans

Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans A Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans Detta frågeformulär kommer från Arbetslivsinstitutet, Yrkes- och Miljömedicin vid Västernorrlands landsting samt Institutet för

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer