Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2"

Transkript

1 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2

2 Vikten av att göra research

3 Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en marknadsundersökning Det kostar för mycket och tar för lång tid

4 Målorienterad design - processen Research och deras domän Modellering and användnings kontexten Krav/behov användaren, marknaden och teknologiskt behov Ramverk designens struktur och flödet Raffinering Av beteende, form och innehåll Support Behov från utvecklarna

5 Målorienterad design - Research Research och deras domän Modellering and användnings kontexten Krav/behov användaren, marknaden och teknologiskt behov Ramverk designens struktur och flödet Raffinering Av beteende, form och innehåll Support Behov från utvecklarna Research Etnografiska fältstudier Intervjuer Stakeholders Utvecklare Experter Litteraturstudier Kvalitativ data Vad finns mer på marknaden Vilka tekniker används

6 Målorienterad design - Research Research och deras domän Modellering and användnings kontexten Krav/behov användaren, marknaden och teknologiskt behov Ramverk designens struktur och flödet Raffinering Av beteende, form och innehåll Support Behov från utvecklarna Vad vill vi få ut? Identifiera beteende Mål och motivation bakom användandet Användning av personas

7 Målorienterad design - Modellering Research och deras domän Modellering and användnings kontexten Krav/behov användaren, marknaden och teknologiskt behov Ramverk designens struktur och flödet Raffinering Av beteende, form och innehåll Support Behov från utvecklarna Modellering Modeller tas fram för att få en bild över beteenden Arbetsflödesdiagram Informationsflöden Detaljerade personas användararketyper Genereras iterativt Designförslag testas sedan mot utvalda personas under hela designprocessen

8 Målorienterad design Krav/behov Research och deras domän Modellering and användnings kontexten Krav/behov användaren, marknaden och teknologiskt behov Ramverk designens struktur och flödet Raffinering Av beteende, form och innehåll Support Behov från utvecklarna Krav/behov Scenariobaserat arbete Fokuserar på att möte användarens mål och vissa utvalda personas Visar vad som är viktigast för användaren Kraven tas fram genom en sorts rollspel Varje persona genererar ett set med funktionella behov Även flera olika personas kan vara inblandade i detta Slutprodukten av denna fas är en kravdefinition

9 Målorienterad design - Ramverk Research och deras domän Modellering and användnings kontexten Krav/behov användaren, marknaden och teknologiskt behov Ramverk designens struktur och flödet Raffinering Av beteende, form och innehåll Support Behov från utvecklarna Ramverk Skapande av produktkonceptet En produkts beteende Visuell design Fysisk form Designprinciper / heuristiska utvärderingar Interaktiva designmönster för att ge generella lösningar på ett behov Designmönster läggs ihop till designelement och omformas till designskisser och beteendebeskrivningar

10 Målorienterad design - Ramverk Research och deras domän Modellering and användnings kontexten Krav/behov användaren, marknaden och teknologiskt behov Ramverk designens struktur och flödet Raffinering Av beteende, form och innehåll Support Behov från utvecklarna Ramverk Slutprodukten är en Definition av Interaktionsramverk Allt eftersom interaktionsramverket träder fram skapas visuella lösningar för dessa det visuella ramverket

11 Målorienterad design - Raffinering Research och deras domän Modellering and användnings kontexten Krav/behov användaren, marknaden och teknologiskt behov Ramverk designens struktur och flödet Raffinering Av beteende, form och innehåll Support Behov från utvecklarna Raffinering Fungerar som tidigare del men fokuserar på en högre detaljnivå och möjlig implementation Undersökning av hur olika funktioner och beteenden hör ihop Genomför walkthroughs (eller heuristiska utvärderingar) Arbetar fram scenarier som validerar resultatet Slutprodukten är en Form och beteendespecifikation

12 Målorienterad design - Support Research och deras domän Modellering and användnings kontexten Krav/behov användaren, marknaden och teknologiskt behov Ramverk designens struktur och flödet Raffinering Av beteende, form och innehåll Support Behov från utvecklarna Support Finnas tillgänglig för utvecklarna för eventuella frågor Hjälper till med att möta deadlines och förklara Interaktionsdesignern har fortfarande en viktig roll

13 Fallgropar Den elastiska användaren Användarens behov skall inte böjas efter hur vi tror att den är Användaren blir inte klart definierad Självrefererande design Vi skall inte skapa en produkt för oss själva

14 Potentiella metoder Teknik- och branschanalyser Användbarhetstestning Fokusgrupper Datainsamling Intervjuer Observationer Litteraturstudier

15 Att välja rätt metod Beror på Vart du är i designprocessen Resurser Tid Personal Pengar Lokaler Intressenter Tekniker skiljer åt genom Tid och precision Förkunskaper hos den som genomför studien

16 Kvalitativa versus kvantitativa metoder Mycket information om användaren kan vi endast få genom kvalitativa metoder Kvantitativa metoder anses vara bättre då dessa ger tydliga och mätbara resultat Siffror är sanning Besvarar frågor såsom hur mycket, hur många, hur länge och så vidare

17 Kvalitativa versus kvantitativa metoder Men kvalitativ forskning besvarar frågor såsom vad, hur och varför med rik detaljrikedom Kvalitativa undersökningar hjälper oss förstå: Domäner Kontexter Begränsningar som finns

18 Teknik Bra för Typ av data Fördelar Nackdelar Enkäter Besvarar specifika frågor Kvantitativa och kvalitativa data Når många människor med låg resurskostnad Designen spelar stor roll. Svårt att veta hur stor respons man får in. Tokkryssare Intervjuer Utforska frågor Lite kvantitativ data, mest kvalitativ data Intervjuledaren kan leda intervjun om det behövs. Stärker kontakten mellan utvecklaren och användaren Tidsödande, konstgjorda miljöer kan skrämma testpersonerna Fokusgrupper Få in flera synpunkter Lite kvantitativ data, mest kvalitativ data Betonar konflikter och överensstämmelser i åsikter. Stärker kontakten mellan utvecklaren och användaren Dominanta personer kan ta över diskussionen. Grupptryck Observationer Förstå den kontext användaren arbetar i Kvalitativ data Ger insikter som andra tekniker inte ger Tidsödande. Stora mängder data Studie av dokumentation Lärande kring procedurer, standarder och regler Kvalitativ data Behövs inte tid från användaren Hur man faktiskt gör kan skilja sig från vad som står i standarderna

19 Datainsamlingsmetoder Anteckningar plus kamera Kan vara svårt att observera och notera samtidigt Att jobba tillsammans hjälper Att samla ihop data från anteckningar kan vara tidskrävande Bilder hjälper till att klargöra anteckningarna

20 Datainsamlingsmetoder Ljudupptagning plus kamera Lättare än anteckningar Gör observatören mer mobil Tidskrävande att sammanställa resultatet Ger ingen visuell feedback om man inte använder videokamera

21 Datainsamlingsmetoder Video Ger både bild och ljud Kan kännas jobbigt för de som blir observerade Mindre kameror fungerar bättre Fokus läggs på det som visas i kameran Man kan gå miste om saker runt omkring Tidskrävande vid sammanställande av data

22 Datainsamlingsmetoder - översikt Kriterium Anteckningar + Kamera Ljudupptagning + Kamera Video Utrustning Papper, penna och kamera finns lätt tillhanda Billigt, bandspelare med en bra mikrofon. Headset för att förenkla sammanställning Dyrare. Utrustning för redigering, mixning och analys behövs Flexibilitet Väldigt flexibelt, ej störande Flexibelt. Relativt lågt störningsmoment Positionering och fokus av kamera krävs. Kan störa den observerade Fullständighet i data Endast det som observatören tycker är intressant kommer med och hinner få med Visuell data saknas. Bilder, anteckningar och skisser kan hjälpa till med måste koordineras Den mest kompletta insamlingsmetoden. Koordination av videomaterialet krävs Störningsmoment Väldigt låg Låg, men kassett måste bytas och mikrofon positioneras Kan vara väldigt störande. Hawthorne-effekten Pålitlighet hos datan Kan vara låg. Beror på att observatören kan göra bra inspelningar och vet vad som bör spelas in Hög men externa ljud kan störa upptagningen Kan vara hög men beror på vad kameran fokuseras på Analys Lätt att sammanställa. Detaljerade beskrivningar kan tas fram. Kan vara tidskrävande vid sammanställning Viktiga diskussioner kan identifieras. Sammanställning krävs för att göra detaljerade analyser. Permanent journaler. Viktiga händelser kan identifieras och poängteras. Permanenta journaler. Feedback till designteamet Beror på den bestämmande utvärderaren Bandupptagningar är mer övertygande än anteckningar. Beror på den bestämmande utvärderaren Svårt att refutera videomaterial. Video är att starkt hjälpmedel för att förmedla tankar

23 Grundläggande färdigheter Lyssna aktivt Tänk igenom dina frågor Använd öppna frågor Var försiktig med hur mycket du uppmuntrar Se ut som att du är intresserad Upprepa det du hör Öva

24 Att förstå verksamheten

25 Kick off Information och förankring Presentation av projektet, organisation, aktiviteter, mål med mera Tidsplan Redovisning av förväntningar Ofta fler deltagare än bara designteamet (Mat, dryck, underhållning) Vad är det för typ av produkt? Vem använder den? Vad behöver användarna? Vilka kunder och användare är viktigast? Vilka svårigheter finns?

26 Stakeholders Designteamet måste skapa sig en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som finns En stakeholder/intressent är vem som helst med auktoritet eller ansvar för att produkten skall bli designad. Marknadsföreingschef Teknisk chef VD Försäljningschefer SME Support Med mera

27 Stakeholders Intervjuer med stakeholders genomförs innan undersökning kring användaren påbörjas Genomförs helst i enskilda intervjuer

28 Vad vill vi få ut från en intervju? Vem är du? Yrkesroll Erfarenhet Koppling till produkten Vad anser du att produkten skall göra? Vem är användaren? Release? Vad oroar dig? Hur hjälper produkten verksamheten? När är vår produkt framgångsrik? Hur når vi dig? Någon mer vi behöver prata med?

29 Vad vill vi få ut från en intervju? Tänk på att förankra arbetet i alla delar inom en verksamhet så att alla får möjlighet att vara med och känna sig involverade Skin in the game

30 Läsanvisningar Designing for the digital age, kapitel 4-5

31 Fine

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer

Kundens kund. -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder. The Customer s Customer Kundens kund -En studie i användarcentrerad systemutveckling och designmetoder The Customer s Customer - A study in user-centered systems development and design methods Av Magnus Flyckt & Viktor Löfgren

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Traditionell projektledning och Scrum

Traditionell projektledning och Scrum Institutionen för informatik Jämförelse av roller inom olika projekt: Traditionell projektledning och Scrum Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: juni 2009 Författare: Johan

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara?

DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara? DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara? Lars Åström February 20, 2007 Master s Thesis in Computing Science, 20 credits Supervisor at CS-UmU: Jan-Erik Moström Examiner: Per Lindström Umeå University

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Fallstudie av designuppdrag för bridgeförbundshemsida

Fallstudie av designuppdrag för bridgeförbundshemsida Fallstudie av designuppdrag för bridgeförbundshemsida En studie i hur man kan hantera ett designuppdrag åt en förening med många olika användare. William Hernebrink Linköpings Universitet Vårterminen 2013

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG QLIKVIEW I PRAKTIKEN - FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG DAVID RYDIN JOHN SANDBERG 2011 09-01 - LINKÖPING Examensarbete LIU- IEI- TEK- A- - 11/01195- - SE Avdelningen ekonomiska informationssystem

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig.

Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig. Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig. OM SVENSKA FINANSIELLA FÖRETAGS KOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER Författare: Silvia Barklund Wictoria Berglund Mårten Cronander Marknadskommunikationsprogrammet

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

När du väl har en plan och vet vad du vill med evenemanget, bör du fråga dig dessa fem saker:

När du väl har en plan och vet vad du vill med evenemanget, bör du fråga dig dessa fem saker: Evenemangsguide Vi har tagit fram den här evenemangsguiden som kommer att hjälpa dig att planera, skapa och vara värd för dina egna framgångsrika evenemang, -stegför-steg. Sätt upp mål Det är extremt viktigt

Läs mer