1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)"

Transkript

1 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om vanlig interaktion dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha samtalat i en stund. Efter de tunga frågorna tar man någonting lättare och neutralt till slut (se Solvang & Holme s. 174). * i början måste man presentera sig själv och forskningsprojektet, även en kontaktadress. Om formulären är anonym, skall det berättas. # i början finns även en instruktion: hur man svarar, hur man returnerar formulären; att man inte skall besvara de frågor som inte gäller en eller som man inte vet svaret på, osv. # om man säger, att det tar 20 minuter att svara, får det inte ta mycket längre tid! * i slutet lämnar man utrymme för kommentarer, man tackar respondenten för dennes tid. - frågorna kan handla om respondentens bakgrundsinformation (kön, ålder, utbilding, bostadsort, inkomster osv); om de yttre förhållandena; om beteende; om åsikter och attityder - frågorna kan vara: öppna (man skriver sitt svar på en tom rad/intervjuaren tecknar ned); ja/nej frågor; val mellan olika alternativ (OBS: om man får välja fler alternativ, kan vi här förstå den som en kombination av många ja/nej frågor); val mellan värden på en skala (t.ex från 1 till 5, 1-3, 1-4, 1-7 osv) = den sk Likert-skalan som används vid attitydmätningar. Togs ursprungligen i bruk av Likert, som använde 5 värden. - exempel på frågor: 1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga) - när man från början har öppna frågor skapar man ofta kategorier för svaren efteråt. Ett slags innehållsanalys. - Hur gammal är du? Markera rätt svar: (= fråga med svarskategorier) eller äldre * Kan göra det lättare att svara och förminska bortfallet. Även bra ur anonymitetens ståndpunkt (ålder och t ex yrke). Vid statistisk behandling använder man det mellersta talet i varje kategori (18, 23,... 45,...) eller betraktar variabeln som ordinalvariabel. # kategorierna väljs i enlighet med hypotesen samt med det, som vi från förut vet om respondenterna * om man låter respondenten välja mellan alternativ, är det viktigt att alternativen... 1) logiskt utesluter varandra. T ex inte: hur gammal är du? INTE: 16-20; 20-25; osv; 2) omfattar varje tänkbar möjlighet. T ex hur brukar du komma till jobbet? till fots, cykla, åka bil, åka buss, åka tåg...? Men: i rullstol, åka skidor, rida, med roddbåt...? En bra möjlighet är att som sista alternativ ange: på annat sätt, vilket? (med utrymme för svar) (då man inte teoretiskt kan utesluta, att något alternativ inte finns med bland svarskategorierna) # Om det blir fler öppna svar och man bland dem hittar likadana, kan man under analysens gång skapa en ny kategori 3) är genomtänkta med avseende på att de kan förutsättas skilja mellan respondenterna. T ex om vi frågar: när läste du senast en bok från början till slut? så kan

2 svarskategorierna ( mindre än en månad sedan osv ) bli annorlunda beroende på om vi undersöker alla finländare, Åbo Stadsbiblioteks registrerade kunder, eller medlemmarna i en deckarklubb 2) FRÅGOR OM BETEENDE - När var du senaste gång på bio? 1) mindre än en vecka sedan 2) mellan en vecka och en månad sedan 3) 1-2 månader sedan 4) 2-6 månader sedan 5) 6-12 månader sedan 6) över ett år sedan 7) jag går aldrig på bio * när man skapar kategorier strävar man efter att kunna skilja mellan respondenterna att inte de flesta skulle välja ett och samma svar => man behöver ha något slags förhandskunskaper om hurdana respondenterna är - frågor som gäller hur ofta ett beteende fõrekommer kan formuleras som: hur ofta eller hur ofta under det senaste året (osv). Frågan när senast är den mest konkreta och därför brukar respondenterna kunna besvara den exakt, men den påverkas även mest av tidpunkten för intervjun/svarandet (veckodag, semestrar, helger osv) - ju konkretare fråga, desto pålitligare blir svaren i meningen att de stämmer överens med respondentens verkliga beteende; t ex är det ur den synpunkten bättre att fråga: vilken bok läste du senast från början till slut? än: vad tycker du om för slags böcker? - svarandet kan göras mer flytande med hjälp av sk filterfrågor, som leder respondenten vidare till nästa lämpliga fråga. Om man svarar jag går aldrig på bio, kan man utelämna därpå följande frågor om de t ex handlar om vilken film man var och såg på, om hur det var senaste gång när man var på bio 3) FRÅGOR OM ÅSIKTER OCH ATTITYDER - Vad anser Du om att man visar erotiska filmer i TV?... - Tycker Du att det är bra eller inte att man visar erotiska filmer i TV? 1) Bra 2) Inte bra 0) Vet ej * om man inte har alternativet vet ej, riskerar man att respondenterna ger svar om ämnen som de faktiskt inte tänkt på (de kanske väljer ett mitt-emellan alternativ; men det har ju inte samma betydelse som att man inte vet!). (Å andra sidan finns de som säger att man inte bör göra det för lätt för respondenten att inte svara. Problem: obesvarad fråga ett svar som kanske inte motsvarar det som personen tänker)

3 - Har Du positiv eller negativ inställning till att man visar erotiska filmer i TV? (= Likert-skalan) helt ganska beror på ganska helt vet ej negativ negativ filmen positiv positiv helt ganska ganska helt vet ej negativ negativ positiv positiv helt beror på helt vet ej negativ filmen positiv en viktig skillnad om det finns en neutral svarsmöjlighet (ett udda antal värden) eller om man tvingas välja. Man vill kanske vid analysen räkna ihop t ex alla negativa och alla positiva ståndpunkter - Annan formulering: man presenterar ett påstående och frågar om respondenten instämmer i eller tar avstånd ifrån det. Det finns olika åsikter om hurdana TV-program som är lämpliga. Vad anser du om följande påståenden? instämmer helt instämmer delvis tar delvis avstånd ifrån tar helt avstånd ifrån Censurerandet av TV-program är oacceptabelt i alla förhållanden. Det är viktigt att skydda barnen från pornografins inflytande Erotiska filmer borde inte visas i TV före klockan 22. Om en film visas i TV, borde man avlägsna scener som innehåller erotik TV-reklam borde inte visa underkläder vet ej

4 - Man kan också ha en skala med t ex 7, 9 eller 10 värden. Om man t ex vill skilja mellan attityder mot flera olika teman och man har flera frågor i rad Nästa fråga gäller din åsikt om huruvida grundrättigheterna är garanterade i vårt land. Svarsalternativet 1 betyder, att grundrättigheterna är garanterade åt alla, 7 att de inte alls är det. Markera det alternativ som motsvarar dina åsikter bäst. Tycker du, att grundrättigheterna är garanterade i vårt land åt varje människa oavsett hans eller hennes...? inte alls garanterade helt garanterade vet ej kön ålder etniska bakgrund utbildning modersmål bostadsort inkomst hälsa mentala eller fysiska handikapp politiska åsikter religiösa åsikter * OBS: Svaret på en fråga kommer att påverkas av sammanhanget i vilket man presenterar den. De föregående frågorna skapar ett slags bakgrund. När man analyserar resultaten måste den tas i beaktande. - ännu en annan typ av fråga: man bes välja mellan två alternativa påståenden (antingen välja en, eller visa var man befinner sig mellan dem på en skala) - man kan göra flera påståenden som behandlar sas samma sak ur olika synvinklar, och låta respondenterna säga om de instämmer i dem eller inte. Genom att räkna ihop poängen kan man estimera hur starkt de anammar en attityd * finns mer invecklade sätt att konstruera attitydskalor. Thurstone-skalan: genom förhandstestning ger man de olika påståenden olika värden (något påstående är sas. starkare än ett annat). - i allmänhet vid attitydmätning: man vill veta hur starkt man anammar en viss attityd - Frågeformulärer innehåller variabler med olika mätnivå, som gäller olika typer av information * ex på nästa sida: internetenkät. Där ser man ofta redan av utformningen vilka som är på nominalskalenivå (rullgardin!)

5

6

7 *ex: Solvang & Holme s : frågorna 9-29, 52-55, 74 se föregående sida! EN ÖPPEN FRÅGA (55) VILKA ÄR PÅ NOMINALSKALENIVÅ? (9, 27, 28?, 29, 52, 54, 74) VILKA ÄR PÅ ORDINALSKALENIVÅ? (12, 28?, 53) NB: utifrån en marxistisk teori kunde även 28 uppfattas som ordinalvariabel FINNS DET NÅGON VARIABEL PÅ KVOTSKALENIVÅ? (10/11) OBS: två siffror tydligen pga att man matar in svaren med två siffror * ex: frågeformulär för deltagare i arbiskurser se nästa sida! GRUPPARBETE: fiktiv frågeformulär om förståelse av modern konst. En enkät som ska fyllas i av museibesökare, med... 1) bakgrundsinformation 2) kunskaper och beteende 3) åsikter och attityder

8

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Försäkringsbedrägerier

Försäkringsbedrägerier Philip Börjesson Jakob Claesson Försäkringsbedrägerier - En studie av sambandet mellan självrisk och oberättigade ersättningskrav Insurance fraud - A study of the relationship between deductibles and unjustified

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Om känslornas inverkan på våra beslut

Om känslornas inverkan på våra beslut Om känslornas inverkan på våra beslut Katarina Gospic, 27 år, har disputerat i neuroekonomi. Hennes avhandling handlar om vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut och hur vi reglerar våra känslor.

Läs mer

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende.

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende. Uppsala Universitet Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20p HT 2004 Hjälp en blind En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende

Läs mer

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga med utgångpunkt i bloggar Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Licens: CC BY-NC-SA (2012). Välja och utveckla sitt uppsatsämne Ibland har man bara

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer