SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling. Trond Normann,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling. Trond Normann, 2014-05-27"

Transkript

1 SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling Trond Normann,

2 Innehåll SCA & SCA Forest Products SCA Underhåll Bakgrund Vision & Strategi Utveckling hur har det gått? Framgångsfaktorer Framtid 2 SCA Forest Products

3 SCA Forest Products

4 SCAs affärsområden Omsättning EBIT 17% EBIT 30% Skogsindustriprodukter 17% 30% Personliga hygienprodukter 53% EBIT 53% Mjukpapper Omsättning 2013: SEK 93 miljarder Antal anställda: SCA Forest Products 4

5 SCA Forest Products verksamhet Skogsinnehav Papper Sågade trävaror Massa Distribution & logistik Forskning Förnybar energi SCA Forest Products 5

6 Affärsenhet SCA Forest Products Organisation VD SCA Forest Products Staber Affärsutveckling och marknadsanalys Ekonomi Information Juridik Marknad tryckpapper/massa/containerboard Personal Teknik Divisioner SCA Skog SCA Timber SCA Östrand SCA Underhåll SCA Ortviken SCA Logistics SCA Energy SCA Obbola SCA Munksund SCA R&D Centre SCA Forest Products 6

7 SCA Forest Products Energi 4% Försäljningen under 2013 uppgick till cirka 16 miljarder kronor och medeltalet anställda till cirka Obestruket papper 10% Massa 13% Bestruket papper 17% Produktportfölj 2014 Förpackningspapper 24% Sågade trävaror 32% SCA Forest Products 7

8 SCA Underhåll Bakgrund SCA Ortviken 8

9 Varför bildades SCA Underhåll? Förändrade förutsättningar Omvärld Underhållskostnader var inte i fokus före finanskrisen Finanskrisen 2008 Stora edringar i träförädlingsbranschen May 28, 2014 Type the title 9

10 Publication Paper Leverenser till Västeuropa Mton Källa: Eurograph, SCA SCA ORTVIKEN

11 Varför bildades SCA Underhåll Förändrade förutsättningar Outsourcing blev populärt Benchmark på tre enheter Möjligheter Geografisk närhet för enheterna i Sundsvallsregionen Stordriftsmöjlighet May 28, 2014 Type the title 11

12 Underhållssamverkan Ortviken-Tunadal-Östrand Studerade alternativ 1. Total outsourcing Outsourcing av hela underhållsverksamheten till tredje part. 2. Stand-alone Fabrikerna körs som idag dock med fördjupat samarbete inom vissa områden. 3. SCA Underhåll Underhåll samlas i en organisation, som är uppdelad på närunderhåll för resp. fabrik samt gemensamma resurser. Ny underhållsorganisation SCA Forest Products

13 Slutsatser Outsourcing Outsourcing rekommenderas inte pga 1. Lägre besparing än de interna alternativen 2. Kraftig bemanningsreduktion som kan äventyra möjligheterna att nå produktions- och underhållsmålen 3. Eventuella negativa konsekvenser av övergång av verksamhet undviks SCA Forest Products

14 Slutsatser Stand-alone och SCA Underhåll 1. Besparing SCA Underhåll > stand-alone MSEK 2. Specifika (kr/prod.enhet) underhållskostnad minskar med - 40% för Tunadal - 20% för Ortviken och Östrand 3. Tre grundpelare - underhållet baseras på kritikalitetsanalyser - arbetsorder på alla arbeten - utökat operatörsunderhåll FU SCA Forest Products

15 Slutsatser Stand-alone och SCA Underhåll 4. Stor omställning av underhåll krävs i bägge alternativen SCA Underhåll och stand-alone 5. Möjligheten till fortsatt effektivisering av underhållet är större med SCA Underhåll 6. Bättre möjlighet till utveckling av underhållet med SCA Underhåll 7. Risken för att produktionsmålen inte nås bedöms vara större i SCA Underhåll jämnt emot Stand-alone 8. Stort fackligt nytänkande krävs i alternativ SCA Underhåll SCA Forest Products

16 Vi fick ett uppdrag har använts som referens May 28, 2014 Type the title 16

17 Vi fick ett uppdrag SCA Underhåll May 28, 2014 Type the title 17

18 SCA Underhåll Vision & Strategi SCA Ortviken 18

19 SCA Underhåll Organisationstillhörighet SCA Forest Products Östrands massafabrik Ortvikens pappersbruk Tunadals sågverk SCA Underhåll SCA Forest Products 19

20 Vår vision SCA Underhåll ska arbeta för en störningsfri produktion vid Ortviken, Tunadal och Östrand, genom att leverera driftsäkerhet av världsklass som stödjer industriernas strategier SCA Underhåll 20

21 SCA Underhåll Interna kunder Ortvikens pappersbruk Tunadals sågverk Östrands massabruk Antal anställda Cirka 360 Anläggningsvärde 26 Miljarder SEK Produktion ton papper m³ sågade trävaror ton massa Underhållsvolym arbetsorder per år funktionsobjekt SCA Forest Products 21

22 Roller, ansvar och samarbete Närunderhåll Drift Skiftet kör Fastighetsunderhåll Driftsäkerhetsansvaret Vad / När / Hur? Ansvarar för FU. Leverera resurser Ansvar fabriksstandard Ansvar gemensamma anläggningar May 28, 2014 SCA Underhåll 22

23 Gemensamma arbetsflöden Drift & UH Ortviken Drift & Produktion - Operatörsunderhåll Närunderhåll EA & MEK -Planering -Förbättringar -UH styrning -UH ledning Driftsäkerhet Förråd Centrala El & Aut Centrala MEK Tjänstleverans Projekt Fastighet Östrand Drift & Produktion - Operatörsunderhåll Närunderhåll EA & MEK -Planering -Förbättringar -UH styrning -UH ledning -Smörj/Insp Resursplanering med koppling mot produktionsplaner Tunadal Drift & Produktion - Operatörsunderhåll Närunderhåll EA & MEK -Planering -Förbättringar -UH styrning -UH ledning -Skift UH Tjänstleverans Underleverantörer SCA Underhåll 23

24 Organisation Styrgrupp SCA Underhåll Pär Eriksson Kundansvarig Ortviken: Pär Eriksson Östrand: Rickard Johansson Tunadal: Verner Bergman Närunderhåll Östrand Rickard Johansson Förråd Verner Bergman Centralt Mek Fredrik Norman El & Automation Alf Eriksson Fastighetsunderhåll Fredrik Jeppsson Projekt Per Asplund Verksamhetsutveckling Trond Normann Närunderhåll Ortviken / PB Leif Pettersson Närunderhåll Ortviken / VME Anders Sundberg Närunderhåll Tunadal Verner Bergman SCA Underhåll 24

25 Strategiskt inriktning Arbetsorderprocessen Löpande fördelning av resurser mellan enheterna Kritikalitetsstyrt underhåll RCM Ständiga förbättringar TPM/LEAN Kundorintering och samverkan Drift-Underhåll Operatörsunderhåll Optimerat förebyggande underhåll Behovsanpassad kompetensutveckling Projektstyrning LCC SCA Underhåll 25

26 Vår huvudstrategi Driva utveckling enligt driftsäkerhetspyramiden 2014 Ständiga förbättringar Världsklass LCC Ändringshantering Steg 4 Etablerat proaktivt arbetssätt Vårt underhåll ska alltid vara kostnadseffektivare än underhåll från extern leverantör Behovsstyrd kompetensutveckling Operatörs -underhåll Specialistunderhåll Etablerade underhållsrutiner Steg 3 Optimerad organisation Optimering av reservdelshållning Operatörsrondering Optimering av UHplaner Grundorsaksanalys Tillstånds övervakning (objektivt) Steg 2 Kontroll över anläggningens tillstånd UH-planer Visualisera Nyckeltal (KPI) Arbetsorder -process Kritikalitetsanalys Datakvalitet i UH systemet Skydd och säkerhet (HMS) Steg 1 Kontroll över arbetet EFNMS-standard för definitioner och terminologi SCA Underhåll 26

27 Processorienterat arbetssätt Huvudprocess SCA Underhåll SCA Underhåll Byt till huvudprocessen SCA Underhåll 27

28 Rollfördelning inom Underhåll Närunderhåll Minimal bemanning med tydliga ansvarsområden Arbetar integrerat med driften och utifrån beslutad underhållsstrategi Leder och styr underhållsinsatserna Planerar underhållsinsatserna Ansvarar för den underhållstekniska förbättringsverksamheten Fördelar och stödjer operatörsunderhåll Är alltid länken mellan driften och dess underhållsbehov Har en leverantör - centrala SCA UH Centralt UH Bemanningen skall kunna klara spetsunderhålls uppdrag Personalresurserna koordineras och är rörlig mellan fabrikerna Arbetar utifrån beställda arbeten och uppdrag Levererar volymtjänster och kompetens Tillhandahåller specialistunderhåll och ingenjörstjänster Driver projekt och fastighetsunderhåll Totaleffektiva förråds- och reservdelslösningar Svarar för gemensamma tekniska standarder Ansvarar för all entreprenörs- och konsultinhyrning SCA Underhåll 28

29 SCA Underhåll Utvekling - hur har det gått? SCA Ortviken 29

30 Antal AO ökar med 23%/år från 2009 May 28, 2014 Type the title 30

31 Leveranssäkerhet nu 80 % May 28, 2014 Type the title 31

32 Backlogg LWC1 1 år May 28, 2014 Type the title 32

33 O-SSG1 Avhjälpande Underhåll Pappermaskiner Ortviken från 2009 May 28, 2014 Type the title 33

34 Antal timmar uh-personal tillbringat på annan enhet timmar timmar timmar Ortviken Östrand Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec SCA Ortviken 34

35 Entreprenörstimmar Mek Ortviken SCA Ortviken 35

36 Målbemanning 2014 Antal Kvartal SCA Ortviken 37

37 Ekonomi, utfall 2013 Material och övrigt Totalt Ortviken Östrand Tunadal Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Summa löpande UH 243,9 249, ,6 48,8 35,7 450,6 428,9 Diff 5,6-13,4-13,1-21,7 Intervall 41,0 44,1 36,0 36,9 77,0 81,0 Ca 65 milj av de 100 är avklarade Haveri 13,1 5,0 14,1 5,0 27,2 10,0 Totalt 298,1 297,6 208,1 186,6 48,8 35,8 554,9 519,8 Budget 2014 ger nivån 91 av de 100 miljonerna. Diff -0,5-21, ,1 Diff utfall ,9-4,9-9,9 25,1 Budget ,1 170,8 34,4 486, Kvartalsrapport SCA Underhåll

38 Driftsäkerhetspyramiden = Ej påbörjat = Påbörjat enligt plan = Försenat = Etablerat Ständiga förbättringar Världsklass LCC Ändringshantering Steg 5 Driftsäkerhet i världsklass Steg 4 Vårt underhåll ska alltid vara kostnadseffektivare än underhåll från extern leverantör Etablerat proaktivt arbetssätt Behovsstyrd kompetensutveckling Operatörs -underhåll Specialistunderhåll Etablerade underhållsrutiner Steg 3 Optimerad organisation Steg 2 Optimering av reservdelshållning Operatörsrondering Optimering av UHplaner Grundorsaksanalys Tillståndsövervakning (objektivt) Kontroll över anläggningens tillstånd UH-planer Visualisera Nyckeltal (KPI) Arbetsorder -process Kritikalitetsanalys Datakvalitet i UH systemet Skydd och säkerhet (HMS) Steg 1 Kontroll över arbetet EFNMS-standard för definitioner och terminologi SCA Ortviken 39

39 SCA Underhåll Framgångsfaktorer SCA Ortviken 40

40 Framgångsfaktorer Sterk stöd från fabriksledningarna och uppdragsgiver Driftsäkerhetspyramiden, SSG2001 Visuell strategi Våra kunder har ett tufft marknadsläge Medarbetarskap och ledarskap Tidskritisk SCA Ortviken / / NH SCA Forest Products 41

41 SCA Underhåll Vägen vidare SCA Ortviken 42

42 SCA Forest Products verksamhet Tryckpapper Förpackningspapper Skogsinnehav Sågade trävaror Förnybar energi Massa Forskning Distribution och logistik SCA Forest Products 43

43 SCA Underhålls verksamhet i framtiden SCA Paper Externa kunder SCA Underhåll Skogsinnehav Sågade trävaror Förnybar energi Massa Forskning Distribution och logistik SCA Forest Products 44

44 Samarbetsnätverk Regionalt nätverk för underhåll och hållbarhet SSG Benchmark SCA Ortviken / / NH SCA Forest Products 45

45 Samarbetsnätverk SCA Ortviken / / NH SCA Forest Products 46

46 Högsta driftsäkerhet till lägsta kostnad genom ett utvecklande samarbete SCA Underhåll 47

47

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS www.ifsworld.com PLANERING & BEREDNING SCA-UH 2011. MAGNUS HELLZÉN OCH NICKLAS HOLFELT 2 2014 IFS SCA UNDERHÅLL PLANERING & BEREDNING

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Årsredovisning 1995 Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Innehållsförteckning Årsredovisning och koncernredovisning Koncernchefens

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Underhållsseminarium i Kuala Lumpur

Underhållsseminarium i Kuala Lumpur en tidning från idhammargruppen nummer fyra 2008 Operativ styrning ger kontroll på verksamheten sidan 8 Varför outsourcing? sidan 4 Underhållsseminarium i Kuala Lumpur sidan 3 ledare Seminarium Idhammar

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA Ansvar och styrning Bolagsstyrning Bolagsstyrning Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör

Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör 1(4) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 7 SL-2013-5307 Beslut om förstudie avseende upphandling av kundtjänstleverantör Ärendebeskrivning Trafikförvaltningen

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sveaskog AB (publ), org nr 556558-0031, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

IT-avdelningens verksamhet 2012

IT-avdelningens verksamhet 2012 Senast sparat av: Pernilla Edlund den 2013-04-16 13:45:00 Rapport IT-avdelningens verksamhet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 1. Allmänna förutsättningar 3 1.1. Syfte med rapporten 3 1.2. Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Reformeringen av försvarslogistiken Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-07 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

EuroMaint förenar nytänkande med lång

EuroMaint förenar nytänkande med lång euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi

Läs mer

Styrning för långsiktig konkurrenskraft

Styrning för långsiktig konkurrenskraft Ansvar och styrning Bolagsstyrning Styrning för långsiktig konkurrenskraft Dagens, med verksamhet i 100 länder, egen produktion i cirka 40 samt med fyra affärsområden, ställer höga krav på ansvar och styrning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 4 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 9 Ekonomi 10

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2010

EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer