Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15"

Transkript

1 Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB

2 Utsläppssammanfattning I nedanstående tabell visas en sammanfattning av utsläpp till vatten och luft och mängd deponerat på bolagets industrideponi under första halvåret Villkor, parametrar och totalutsläpp för perioden framgår av tabellen. Utsläppssammanfattning Skoghalls Bruk - halvår 2015 Produktion kartong, ton Antal dygn 181 Vattenutsläpp Parameter Enhet Utsläpp Villkor Typ Totalt i år (m³, ton) Avloppsvatten m³/dygn SÄ ton/dygn 2,4 3 Gränsv. år 434 TOC ton/dygn 7,8 10/12 Gränsv år/mån BOD7 ton/dygn 3,8 688 AOX ton/dygn 0,05 0,15 Gränsv. år 9,1 Klorat ton/dygn 0,01 0,2 Begr. mån 1,8 Total Kväve kg/dygn Gränsv. år 39 Total Fosfor kg/dygn 18,7 30 Gränsv. år 3,4 Komplexbildare kg/ton kartong 0,38 0,8 Gränsv. år 144 Luftutsläpp Parameter Enhet Utsläpp Villkor Typ Totalt i år (m³, ton) Svavel process ton svavel/12 mån 64,4 80 Begr. mån* 34,6 Svavel diffust** ton svavel 30 Gränsv. År 2,2 Svavel energi ton svavel 2,5 Svavel totalt ton svavel 39,3 Kvävoxider process ton NO2 174,7 Kväveoxider energi ton NO2 56,8 Kväveoxider P12 mg/mj tillfört bränsle 92,3 100 Gränsv. år Kväveoxider (exkl P12) ton NO2 550 Gränsv. År 222,5 Kväveoxider totalt ton NO2 231,5 NH3 mg/mj 6,8 10 Begr. månad* N2O mg/mj 1,7 10 Begr. månad* Svavelväte sodapanna 5 >10 mg/nm³ 0,1 max 5 % av Gränsv. tid mån. Svevalväte mesaugn >50 mg/nm³ 0 max 5 % av Gränsv. tid mån. Stoft från sodapanna 5 mg/nm³ tg Gränsv. år Stoft från mesaugn mg/nm³ tg 11,2 70 Gränsv. år Stoft från P12*** mg/nm³ (vid 6% O2) 3 30 Begr. månad Klor och klordioxid kg aktivt klor/dygn Gränsv. år 3,8 * Senaste gångna 12 månaders period ** 0,0126 kg ptm oblekt sulfatmassa Avfall till industrideponi Parameter Enhet Mängd Villkor Deponerad mängd ton 1412 m³ packad

3 Innehållsförteckning 1. Produktion Utsläpp till vatten Utsläpp till luft Överskridande av riktvärde och gränsvärde Incidenter och haverier Klagomål under året Övrigt

4 1. Produktion Produktion under första halvåret 2015 och tillståndsgiven produktion visas i nedanstående tabell. Ökningen jämfört med första halvåret 2014 beror till största del på sodahushaveriet i januari 2014 då produktionen halverades under ca 20 dygn. Detta har även påverkat vissa utsläppsvärden. År Produktion (ton) 2015 Sulfat- varav CTMP- varav Kartong massa blekt massa blekt Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Tillstånd År

5 2. Utsläpp till vatten Nedanstående tabell visar en sammanfattning av funktionen över de olika reningsanläggningarna under första halvåret Reduktion totalt av suspenderande ämnen (SÄ) var 93,4% och totalt organiskt kol (TOC) var 71,7%, se tabellen nedan. Reningssteg SÄ TOC In Ut Diff Reduktion In Ut Diff Reduktion ton/dygn ton/dygn ton/dygn % ton/dygn ton/dygn ton/dygn % Bassäng 4 17,1 2,0 15,1 88,2 20,8 13,0 7,8 37,5 Bassäng 3 17,0 3,2 13,9 81,4 4,2 5,0-0,8-18,7 Luftad damm 3,7 1,0 2,6 72,1 15,4 4,3 11,1 72,0 Kemisk fällning 4,2 2,4 1,8 43,8 9,3 7,8 1,5 16,4 Totalt rening 35,7 2,4 33,4 93,4 27,4 7,8 19,6 71,7 Reduktionen av SÄ var något lägre än första halvåret 2014 (95,4%). Reduktionen av TOC har förbättrats jämfört med första halvåret 2014 (62,1%). Den totala reduktionen av SÄ och TOC över reningsanläggningen visas i månadsdiagrammen nedan. Med reningsanläggningar avses inte indunstningen av avloppsvatten. 5

6 Det totala utsläppet till Vänern av alla villkorsreglerade parametrar under året visas i nedanstående tabell. Samtliga villkor för utsläpp till vatten innehölls under fösta halvåret Utsläpp av SÄ från mixeriet (innehållande i huvudsak kalciumkarbonat) ingår inte i vårt villkor. Utsläppen av elfilterstoft från sodapannan till vatten uppgick till 894 ton under första halvåret. Reningsanläggning för att ta bort kadmium och andra tungmetaller ur elfilterstoftet var i drift under perioden. Mån Flöde TOC BOD SÄ Tot-N Tot-P Klorat AOX Komplexb. TOC Kondensat till m3/d t/d t/d t/d kg/d kg/d ton/d ton/d kg/ton kart LD kg/ton massa MV ,0 4,3 2, ,4 0,01 0,04 0,41 0,58 Jan ,1 3,4 2, ,9 0,01 0,05 0,43 0,64 Feb ,3 4,0 2, ,0 0,01 0,02 0,35 0,65 Mar ,0 4,1 2, ,0 0,01 0,12 0,40 0,66 Apr ,6 3,8 2, ,9 0,01 0,04 0,34 0,74 Maj ,6 3,9 2, ,1 0,01 0,01 0,31 0,57 Jun ,4 3,5 2, ,1 0,01 0,04 0,43 0,70 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mv ,8 3,8 2, ,7 0,01 0,05 0,38 0,66 Villkor 10/12 år/månad 4,2 år 300 år 30 år 0,2 månad 0,15 år 0,8 år 6

7 Utsläppen av TOC har minskat under första halvåret jämfört med föregående år. Förbättringen av TOC-reduktionen beror främst på att vi har haft en bra funktion i luftad damm vilket i sin tur beror på bättre reduktion i förfällningen (bassäng 4) och att vi lyckats minska slammängden i luftad damm tack vare en ny slampress. Utsläppen av TOC blev 7,8 ton per dygn under första halvåret, vilket motsvarar 3,7 kg TOC per ton kartong, se diagrammet nedan. Utsläppen av SÄ ökade något och uppgick till 2,4 ton/dygn under första halvåret, se diagrammet nedan. 7

8 Utsläpp av kväve visas i diagrammet nedan och minskade under första halvåret jämfört med föregående år. Utsläpp av fosfor visas i diagrammet nedan och minskade under första halvåret jämfört med föregående år. 8

9 Utsläpp av klorat visas i diagrammet nedan. 3. Utsläpp till luft Utrustning för rening av rökgaser har varit i drift under första halvåret. I tabellen nedan visas utfall villkor för utsläpp till luft. Samtliga villkor innehölls under första halvåret Mån NOX exkl P12 NOX P12** Stoft SP5 Stoft MU Svavelväte SP5 Svavelväte MU Klor+Klordioxid NH3 P11 N2O P11 Stoft P12 Svavel diffust Svavel process mätt som NO 2 mätt som NO 2 mg/m³ tg mg/m³ tg % av driftstid % av driftstid mg/m³ tg ton/år mg/mj (6% O 2) (6% O 2) > 10 mg/nm³ > 50 mg/nm³ kg aktivt klor/dygn mg/mj mg/mj (6% O 2) ton Svavel ton Svavel Utfall , ,0 0,1 11,7 7,6 2,1 3 14,4 53,2 Jan 44,7 89,7 15 0,0 0,0 6,9 1,5 3 0,35 61,9 Feb 34,8 91, ,6 0,0 5,2 7,0 2,2 3 0,33 66,0 Mar 41,1 92,3 8 0,0 0,0 7,9 7,1 1,9 0,41 69,7 Apr 33,8 92, ,0 0,0 8,1 7,2 1,9 0,40 69,6 Maj 36,5 92,3 8 0,0 0,0 6,9 1,5 0,34 66,2 Jun 31,4 92, ,0 0,0 62,7 7,3 2,0 0,38 64,4 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medel 10,0 11,2 0,1 0,0 21,0 Summa 222 2,2 Villkor max 5 % av driftstid max 5 % av driftstid *) Rullande 12 månadersvärde **) Rullande årsmedelvärde år år år år månad månad år månad* månad* månad månad månad* 9

10 Totalutsläppet av NO X uppgick till 232 ton under första halvåret och utsläppen av NO X exklusive P12 var 222 ton. I diagrammet nedan visas NO X -utsläpp för respektive panna (SP5=sodapanna, P12=barkpanna och P11=biobränslepanna). Totala utsläppet av svavel uppgick till 39,3 ton under första halvåret varav 34,6 ton från process (syrahus, mesaugn, reservbrännkammare, gaspanna och sodapanna) och 2,2 ton diffust svavel. Resterade 2,5 ton kom från energiproduktion. Utsläppen av processvavel ökade något jämfört med 2014 främst till följd av problem efter uppstart av det s.k. PMI-projektet. Fördelning mellan utsläppskällor framgår av diagrammet nedan. 10

11 Vi har under första halvåret i år haft lägre utsläpp av stoft från mesaugnen; 11,2 mg/nm³ jämfört med 35,5 mg/nm³samma period Detta beror på ombyggnad av mesaugnen där en utbyggnad av elfilterkapaciteten var en del. Ombyggnaden var en del i det s.k. PMI-projektet. Från sodapanna har stoftutsläppen ökat till 10 mg/nm³ jämfört med 4,3 mg/nm³ Detta beror på att styrningen av elfiltret optimerats i syfte att spara energi. Vi ligger dock väl inom våra villkor (30 mg/nm³). Utsläppen av klordioxid har ökat till 21 kg aktivt klor/dygn jämfört med 2014 då utsläppet var 4,5 kg aktivt klor/dygn. Detta på beror på hög produktion och att vi har problem med för hög temperatur på kylvattnet till absorptionstornet sommartid. De redovisade utsläppssiffrorna för diffust svavel, 2,2 ton, får anses som preliminära. En svaggaskartering utfördes i september Denna visade lägre svavelutsläpp per ton massa jämfört med tidigare. Utsläppen från vissa positioner som har påverkats av ombyggnader kring fiberlinjen (i PMIprojektet) skall verifieras. PMI-står för pulp mill limprovement och är ett samlingsnamn för de investeringar i massabruket som togs i drift under höststoppet

12 Biobränslepannan P11 omfattas av Naturvårdsverkets föreskrift om förbränningsanläggningar NFS 2002:26. Förordningen är upphävd (och ersatt av SFS 2013:252) men genom övergångsbestämmelser gäller dess villkor t o m 31/ Resultat och kommentarer under året redovisas i tabellen nedan. Gränsvärde P11 enligt NFS 2002:26 för NO X, SO 2 och STOFT Halvår 2015 SO 2 Resultat Inget validerat dygnsmedelvärde får överskrida 200 (bio) respektive 228 (olja) mg/nm3 vid 6 % O2 0 Dygn Minst 95 % av alla validerade timmedelvärden underskrider 200 % av utsläppsgränsvärdena 100 % Validerat värde är uppmätt värde - 20 % Borträknade dygn på grund av brister i mätsystem 0 Dygn Anmärkning: NO X Inget validerat dygnsmedelvärde får överskrida 300 (bio) respektive 167 (olja) mg/nm3 vid 6 % O2 0 Dygn Minst 95 % av alla validerade timmedelvärden underskrider 200 % av utsläppsgränsvärdena 100 % Validerat värde är uppmätt värde - 20 % Borträknade dygn på grund av brister i mätsystem 0 Dygn Anmärkning: STOFT Inget validerat dygnsmedelvärde får överskrida 30 (bio) respektive 25 (olja) mg/nm3 vid 6 % O2 0 Dygn Minst 95 % av alla validerade timmedelvärden underskrider 200 % av utsläppsgränsvärdena 100 % Validerat värde är uppmätt värde - 30 % Borträknade dygn på grund av brister i mätsystem 0 Dygn Borträknade timmar på grund av onormal drift 0 Dygn Anmärkning: Mätvillkor Panna i drift om ångflödet >15 ton/h och ångtemperatur> 330 grader C under mer än 40 minuter av timmen. Inget godkänt mätvärde vid fel på mätutrustning mer än 20 minuter under timmen. Onormal drift får inte ha längre varaktighet än 24 timmar och årssumman får inte överstiga 180 timmar. Onormal drift definieras som en timme då gränsvärdet för stoft har överskridits samtidigt som fler än 2 kammare i elfiltret har varit ur drift under minst 5 minuter. Dygn med instrumentfel > 3 timmar räknas inte med. Drifttid = Tid för panna i drift + godkänt uppmätt mätvärde. 12

13 4. Överskridande av riktvärde och gränsvärde Inga överskridande av villkor under första halvåret Incidenter och haverier Utsläpp av utspädd svaglut (utan miljöpåverkan) Läckage till invallning oljecistern 4 (utan miljöpåverkan) Klagomål under året Under första halvåret har totalt två klagomål inkommit till fabriken, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Båda klagomålen rörde luktstörningar. Ett i samband med uppstart av massafabriken efter att PMI-projektet genomförts samt ett rörande lukt från luftad damm. Luktstörningar i stort har dock minskat genom PMI-projektet på grund av den värmeväxlare som togs i drift som möjliggör impregnering av flis med luktfri färsk ånga. 7. Övrigt Stora Enso Skoghall AB Skoghalls Bruk Lennart Vieweg Miljöingenjör 13

Miljörapport 2014 Stora Enso Skoghall AB Skoghalls Bruk Anläggningsnummer

Miljörapport 2014 Stora Enso Skoghall AB Skoghalls Bruk Anläggningsnummer Miljörapport 2014 Stora Enso Skoghall AB Skoghalls Bruk Anläggningsnummer 1761-101 Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport NFS 2006:9 2015-03-25 1 Villkor och utsläppssammanställning Utsläppssammanfattning

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Grunddel För Munksjö Aspa Bruk AB(1882-102) år: 2007 version: 2 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN

MILJÖRAPPORT. Grunddel För Munksjö Aspa Bruk AB(1882-102) år: 2007 version: 2 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN MILJÖRAPPORT Grunddel För Munksjö Aspa Bruk AB(1882-12) år: 27 version: 2 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Munksjö Aspa Bruk AB Organisationsnummer: 55664-6498 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen Vänersborgs tingsrätt

YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen Vänersborgs tingsrätt 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2017-01-16 Ärendenr: NV-08263-16 Mark- och miljödomstolen Vänersborgs tingsrätt mmd.vanersborg@dom.se Yttrande i mål nr M 4008-16 angående ansökan

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05

Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05 Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05 Lokalisering Industrispår 25/06/2008 2 Avstånd till närmaste bostad Ungefärlig placering av ny skorsten 25/06/2008

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds även 2011, en dag i april

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds 2 gånger i juli 2010. Övriga

Läs mer

2011-10-28. Hantering lagring. Sötåsen. Hantering - spridning. Lagring. NH 3 från urinbehållare (NH 3 -N förlust 37 % av total-n) Fastgödsel

2011-10-28. Hantering lagring. Sötåsen. Hantering - spridning. Lagring. NH 3 från urinbehållare (NH 3 -N förlust 37 % av total-n) Fastgödsel 211-1-28 Disposition Rötrestens värde, hanteringstekniker och miljö Lena Rodhe, forskare vid JTI lena.rodhe@jti.se Egenskaper stallgödsel kontra rötad stallgödsel Vad innebär förändringarna (fördelar/nackdelar)?

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Underlag inför samråd med allmänhet angående omprövning av vår verksamhet på fastigheten Hallen 11, Hedensbyn, Skellefteå. Verksamheten

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Luftföroreningar & pollen - Hur kan vi prognosticera riskerna och informera allmänheten?

Luftföroreningar & pollen - Hur kan vi prognosticera riskerna och informera allmänheten? Luftföroreningar & pollen - Hur kan vi prognosticera riskerna och informera allmänheten? Christer Johansson Professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms universitet & Miljöutredare

Läs mer

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Maj 2007 Genomförandegrupp: Erik Svedjehed Ulf Zakrisson Handledare: Jan Dahl, LTU

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Södra Cell Värö; från energikonsument till energileverantör

Södra Cell Värö; från energikonsument till energileverantör 2014-04-03 ; från energikonsument till energileverantör Knut Omholt, knut.omholt@sodra.com 2014-04-02 1 1 2014-04-03 2 2014-04-03 3 2014-04-03 4 2014-04-03 5 2014-04-03 6 Energiprincipen gäller fortfarande

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Strategi för en samlad luftvårdspolitik. Miljömålsberedningen

Strategi för en samlad luftvårdspolitik. Miljömålsberedningen Strategi för en samlad luftvårdspolitik Parlamentarisk beredning som ska lämna förslag till regeringen om hur Sveriges miljökvalitetsmål och generationsmål kan nås Ledamöter från sju riksdagspartier, samt

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Från kvittblivning till garanterad. Christer Lundgren, Renova AB. Energisession i Trollhättan. 8 februari 2006. återvinning

Från kvittblivning till garanterad. Christer Lundgren, Renova AB. Energisession i Trollhättan. 8 februari 2006. återvinning Från kvittblivning till garanterad Här börjar bakgrund till ansökan återvinning Energisession i Trollhättan 8 februari 2006 Christer Lundgren, Renova AB 2006-02-27/1 Gammal bild på utfyllnad av göta älv

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

Produktionsvolym och energiförbrukning

Produktionsvolym och energiförbrukning Nyckeltal för färgindustrin 2012 130617 De svenska färgtillverkarna har genom frivilliga åtgärder länge arbetat för att minska belastningen på miljön från färgtillverkningen. Under mer än tio års tid har

Läs mer

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

DOM 2012-02-28 Stockholm

DOM 2012-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2012-02-28 Stockholm Mål nr M 197-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, deldom i mål nr M 2145-08, se bilaga A KLAGANDE 1.

Läs mer

Utlakningsförsöken i Mellby

Utlakningsförsöken i Mellby Utlakningsförsöken i Mellby Försöken syftar till att ta fram effektiva brukningsmetoder för att minska förlusterna av växtnäring i olika odlingssystem Fånggrödor och flytgödsel (A) Stallgödsel i två odlingssystem

Läs mer

Miljöredovisning Skoghalls Bruk

Miljöredovisning Skoghalls Bruk Miljöredovisning 2015 Skoghalls Bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Miljöåret vid Skoghalls Bruk... 4 Skoghalls Bruks produktion och produkter... 7 Miljösituationen i Skoghall... 10 Miljösituationen

Läs mer

Miljörapport 2008. Hetvattencentralen H V C 9 0 U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T

Miljörapport 2008. Hetvattencentralen H V C 9 0 U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T Miljörapport 2008 Hetvattencentralen H V C 9 0 U N I V E R S I T E T S S J U K H U S E T INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt

YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-06-26 Ärendenr: NV-08834-14 Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt Yttrande i mål M 1420-07, angående utsläpp av svavelföreningar vid Stora

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Miljöredovisning. 2012 Skoghalls Bruk

Miljöredovisning. 2012 Skoghalls Bruk Miljöredovisning 2012 Skoghalls Bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Framgångsfaktorer för Skoghalls Bruk... 4 Miljöåret vid Skoghalls Bruk... 5 Skoghalls Bruks produktion och produkter... 8 Miljösituationen

Läs mer

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1 Sysavdagen 2016 Aktuellt från Sysav Peter Engström 16 maj 2016 1 Sysav och Sysav Industri hanterade 854 700 ton avfall Hushållsavfall Grovavfall Industriavfall Bygg- och rivningsavfall Kliniskt avfall

Läs mer

Miljöredovisning Skoghalls Bruk

Miljöredovisning Skoghalls Bruk Miljöredovisning 2014 Skoghalls Bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Miljöåret vid Skoghalls Bruk... 4 Skoghalls Bruks produktion och produkter... 7 Miljösituationen i Skoghall... 10 Miljösituationen

Läs mer

DOM 2013-06-13 Stockholm

DOM 2013-06-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 2013-06-13 Stockholm Mål nr M 11449-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr M 492-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Månadsrapport tågtrafik

Månadsrapport tågtrafik Månadsrapport tågtrafik Mars 2008 XQ Torgny Johansson 965 5517, LVOp Stefan Rolander 965 6641 2008-04-08 F08-1574/TR00 Kommentarer till utfall för tågtrafiken Ankomstpunktlighet Punktligheten totalt uppgick

Läs mer

En film om fjärrvärme

En film om fjärrvärme Välkommen! En film om fjärrvärme Agenda Vänersborg Om Vattenfall och Värme Vattenfall Värme i Vänersborg - Produktion och Miljö - Kund och Marknad - Ny Prismodell Frågor Om Vattenfall och Värme Jenny Larsson,

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till ändringar i förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till ändringar i förordning (2013:253) om förbränning av avfall Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2015 SKRIVELSE: Förslag till ändringar i förordning (2013:253) om förbränning av avfall Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Kalkningsåret 2015 Ett år utan större avvikelser

Kalkningsåret 2015 Ett år utan större avvikelser Kalkningsåret 215 Ett år utan större avvikelser En sammanställning av nyckeltalen Björn Lundmark Bjorn.lundmark@lansstyrelsen.se Översikt 25 2 Kalkning i 17 län 5 354 sjöar kalkas varav 2 718 är målområden

Läs mer

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin

Kvarteret Tegelbruket, lokalt omhändertagande av dagvatten i perkolationsmagasin C B A Tillrinningsområde till magasin D Tillrinningsområde till provtagningspunkt Takbrunn respektive Rännstensbrunn Provtagningspunkter: A Rännstensbrunn B Takvattenbrunn C Bräddvattenbrunn D Grundvattenrör

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:13 29.1.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell 2015 Hotellgästnätterna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Välkommen till SCA SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Nettoomsättningen 2014 uppgick till 104 miljarder SEK 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Analys över behovet av reningsverk

Analys över behovet av reningsverk [Ange inläggets rubrik här] Analys över behovet av reningsverk SWECO VIAK AB har gjort en VA utredning för Sörfjärden 2006-04-11. Intervjuer med olika föreningar i S.fj visar på ett svalt intresse för

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

2002-03-21 Dnr: 2410-12077-01

2002-03-21 Dnr: 2410-12077-01 BESLUT 1 (7) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Kodak Nordic AB Ombud: MANECO KB 184 85 ÅKERSBERGA Delgivningskvitto Slutliga villkor för utsläpp av föroreningar till vatten från Kodak Nordic AB:s verksamhet

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun Version: A GWh GWh GWh GWh GWh GWh TILLFÖRSEL Vattenkraft 6 915,2 6 386,1 6 867,3 6 004,6 5 746,2 5 409,5 Vindkraft 1 213,7

Läs mer

BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket

BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket Foto av Cozyta, flickr.com 1 BAT-slutsatserna och Miljöbalken (MB) BAT-slutsatserna ersätter inte villkor i tillstånd enligt

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder?

Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder? Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder? Amanda Sten (MSc Hållbar Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan) Katja Åström (MSc Hållbar Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan)

Läs mer

Tekniska Verken Bilaga årsredovisning FAKTA & STATISTIK

Tekniska Verken Bilaga årsredovisning FAKTA & STATISTIK 211 Tekniska Verken Bilaga årsredovisning FAKTA & STATISTIK 1 Koncernen fem år i sammandrag Mnkr då inget annat anges 211 21 29 28 27 Ur resultaträkningarna Rörelsens intäkter 5 852 6 368 5 347 5 385 5

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1975L0440 SV 23.12.1991 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DREKTV av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

DEFINITIONER BILAGA B 0 1 (4) DEFINITIONER. Ton lufttorr massa, uttryckt vid 90 % torrhalt.

DEFINITIONER BILAGA B 0 1 (4) DEFINITIONER. Ton lufttorr massa, uttryckt vid 90 % torrhalt. DEFINITIONER BILAGA B 0 1 (4) DEFINITIONER ADt AOX BAT Biobränsle Biologisk rening Bioslam Decibel (db) CTMP COD Ton lufttorr massa, uttryckt vid 90 % torrhalt. Adsorberbara organiska halogener, mått på

Läs mer

Carl-Henrik Böhme, Sweco Systems 023-66 66 480. Energieffektivisering inom VA VVS-system, El

Carl-Henrik Böhme, Sweco Systems 023-66 66 480. Energieffektivisering inom VA VVS-system, El Carl-Henrik Böhme, Sweco Systems 023-66 66 480 Energieffektivisering inom VA VVS-system, El 1 Klimatberoende energiförbrukning Grunder Påverkas av väder, vind Ej matematiskt beräkningsbar Hjälpmedel Effektberäkningar

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Kan mikroalger rena avloppsvatten?

Kan mikroalger rena avloppsvatten? Kan mikroalger rena avloppsvatten? Tony Fagerberg Mikroalger = Soldrivna, Mikroskopiska, Vattenväxter som äter Näring och Koldioxid! Marinbiolog/miljöstrateg Samhällsbyggnadsförvaltningen Hållbar Utveckling,

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2014 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

UPM-Kymmene Oyj Ordinarie bolagsstämma 2009 Verkställande direktörens översikt. Jussi Pesonen 25 mars 2009

UPM-Kymmene Oyj Ordinarie bolagsstämma 2009 Verkställande direktörens översikt. Jussi Pesonen 25 mars 2009 UPM-Kymmene Oyj Ordinarie bolagsstämma 2009 Verkställande direktörens översikt Jussi Pesonen 25 mars 2009 År 2008 Lönsamheten för UPM:s verksamhet var svag kostnaderna för virke och energi steg över 300

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING...

VERKSAMHETSBESKRIVNING... version INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 1.1 LOKALISERING... 4 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR... 4 Pannor... 4 Reningsutrustning... 5 Bränsle... 5 1.3 PRODUKTION

Läs mer

REGLERING AV GRUNDVATTENNIVÅN I FÄLT - UNDERBEVATTNING OCH REGLERAD DRÄNERING

REGLERING AV GRUNDVATTENNIVÅN I FÄLT - UNDERBEVATTNING OCH REGLERAD DRÄNERING REGLERING AV GRUNDVATTENNIVÅN I FÄLT - UNDERBEVATTNING OCH REGLERAD DRÄNERING SLUTRAPPORT SLF, Projektnummer: 25-5234/01 Ingrid Wesström BAKGRUND Väl fungerade markavvattning är en grundförutsättning i

Läs mer

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17 januari 2017 januari 2017 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 februari 2017 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 7 13 14 15 16 17 18 19 8 20 21 22

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 1 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 7 Förutsättningar och metod 8 Resultat 9 Diskussion 18 2 3 Sammanfattning

Läs mer

Miljöbokslut 2003. Miljöåtgärder år 2003

Miljöbokslut 2003. Miljöåtgärder år 2003 Miljöbokslut 2003 Miljöbokslut är ett sätt att redovisa miljötillståndet i kommunen. Här redovisas också kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som stöd och inspiration

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 mars 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 mars 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 18 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Fortsatt mycket lågt betyg på regeringen - 47 procent anser att regeringen gör ett dåligt jobb - Svag förtroendebalans även för borgerliga

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Vänlig väg till skolan. en barnslig rättighet

Vänlig väg till skolan. en barnslig rättighet Vänlig väg till skolan en barnslig rättighet Syfte: Inspirera till att gå och cykla till skolan istället för att ta bilen Mål: Att öka säkerheten och förbättra miljön kring skolorna (genom minskad biltrafik)

Läs mer

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22

Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22 1 1. Utredning och lagföring - allmänt Ärenden redovisade till åklagare Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden totalt (exkl. trafik)

Läs mer

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum Tävlingskalender, trav och galopp 2016 (2015-11-09) datum Januari 2016 01-jan Fr Mp 02-jan Lö Ro (V75) 03-jan Sö Bs Tä gal 04-jan Må F Ös 05-jan Ti Ö J 06-jan On S (V86) 07-jan To G Å 08-jan Fr Bo S (V65)

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

DOM 2012-03-19 Stockholm

DOM 2012-03-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2012-03-19 Stockholm Mål nr M 455-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-12-21 i mål nr M 2739-05, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin 2013-04-27 Valstadbäcken Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin Bildtext. Per-Anders Freyhult från Tidans Vattenförbund och markägare Gösta Sandahl och Torgny Sandstedt

Läs mer