Verksamhetsresultat januari-december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsresultat januari-december 2009 2010-01-22"

Transkript

1 Verksamhetsresultat januari-december

2 1. Utredning och lagföring - allmänt Ärenden redovisade till åklagare Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden totalt (exkl. trafik) ska vara minst 19 % (17,5 %) 15,8% Antal redovisade ärenden till åklagare (exkl. trafik) ska uppgå till minst Brottsområde 1 Antal redovisade ärenden till åklagare inom brottsområde 1 ska uppgå till minst Balanser Trafikärenden varav ärenden i balans äldre än 6 månader får vara högst varav ärenden i balans äldre än 12 månader får vara högst Övriga ärenden varav ärenden i balans äldre än 6 månader får vara högst varav ärenden i balans äldre än 12 månader får vara högst Våld i offentlig miljö Misshandelsbrott utomhus (exkl. 0-6 år) Antal anmälda brott ska vara max Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden ska vara minst 30 % 27,6 3. Tillgrepp genom inbrott Andel ärenden redovisade tll åklagare av inkomna ärenden ska vara minst 5 % (lokalt mål 5,9 %) 4,8% FU-anteckning enligt RB 23:21 Antal FU-anteckning ska uppgå till minst DNA-topsningar Antal DNA-topsningar ska uppgå till minst Brott i nära relationer Antal redovisade ärenden till åklagare ska vara minst Bidragsbrott och övriga bedrägeribrott Bidragsbrott Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden ska uppgå till minst 25 % 46,4% 6. Narkotikabrott Överlåtelsebrott (brottskod 5005) Antal ärenden ska uppgå till minst Narkotika innehav och eget bruk (brottskod ) Antal anmälda brott ska uppgå till minst Antal redovisade ärenden till åklagare ska uppgå till minst Narkotikabrott, eget bruk (brottskod 5011) Antal anmälda brott där den misstänkte är under 21 år ska uppgå till minst Trafiksäkerhet Kör- och vilotidskontroller minst arbetsdagar ska kontrolleras - varav minst kontroller ute på vägar varav minst kontroller i företags lokal Tillsyner av farligt gods - minst 260 ska genomföras 263 Alkoholutandningsprov - minst (nationellt mål ) Ordningsbot - minst (10 000) Gränskontroll och övrig utlänningsverksamhet Utlänningskontroller Antal utlänningskontroller ska uppgå till minst Resultat: mål uppnått för perioden målavvikelse < 10 % målavvikelse > 10 % 2

3 Andel (%) anmälda brott per brottskategori av totalt antal anmälda brott jan-dec 2009 Övriga BrB-brott 3% (3%) Tillgrepp i butik 4% (4%) Bedrägeribrott m.m. 8% (10%) Ekonomiska brott 0% (0%) Övriga specialstraffrättsliga brott 4% (3%) Våldsbrott 11% (11%) (%-fördelning 2008 ) Övriga brott mot person 7% (6%) Trafikbrott 14% (14%) Narkotikabrott 5% (5%) Tillgreppsbrott exkl. i butik 33% (34%) Skadegörelsebrott 11% (10%) 3

4 Anmälda brott per brottskategori och brottsområde jan-dec Utv Brottsområde % Våldsbrott % - varav misshandelsbrott utomhus % - varav vålds- och sexualbrott mot kvinna % - varav vålds- och sexualb rott mot b arn % Övriga brott mot person % Tillgreppsbrott exkl. butikstillgrepp % - varav inb rott i b ostad % Skadegörelsebrott % Brottsområde % Narkotikabrott % Trafikbrott % Brottsområde % Ekonomiska brott % Bedrägeribrott m.m % Tillgrepp i butik % Övriga brott mot brottsbalken % Övriga brott mot specialstraffrättsliga lagar % Totalt: %(- 3 % jan-nov) Källa: VUP Hela landet jan-dec + 1 % 4

5 Totalt antal redovisade ärenden till åklagare jan-dec Utv Brottsområde 1 Våldsbrott - varav misshandel mot obekant - varav vålds- och sexualbrott mot kvinna - varav vålds- och sexualb rott mot b arn Övriga brott mot person Tillgreppsbrott exkl. butikstillgrepp - varav inbrott i bostad Skadegörelsebrott Brottsområde 2 Narkotikabrott Trafikbrott Brottsområde 3 Ekonomiska brott Bedrägeribrott Butikstillgrepp Övriga brott mot brottsbalken Övriga brott mot specialstraffrättsliga lagar % -13% -4% -16% -15% 63% 22% 10% -18% 2% 5% 1% 9% 118% -5% -12% -20% Källa: VUP Totalt: % Hela landet jan-dec + 4 % (+ 2 % jan-nov) 5

6 Andel ärenden (%) redovisade till åklagare av inkomna ärenden Redovisade av inkomna Totalt januari-december Rang Riket Brottsområde 1 5,9% 7,9% 8,4% 9 6,7% Våldsbrott 18,6% 26,4% 25,0% 10 22,2% - varav misshandel mot obekant 14,1% 25,5% 25,0% 7 21,1% - varav vålds- och sexualbrott mot kvinna 21,0% 28,1% 25,7% 6 21,9% - varav vålds- och sexualbrott mot barn 15,9% 20,8% 17,2% 11 15,9% Övriga brott mot person 8,1% 9,5% 13,0% 1 7,7% Tillgreppsbrott exkl. butikstillgrepp 2,9% 3,1% 4,1% 7 3,2% - varav inb rott i b ostad 3,1% 4,5% 4,5% 11 4,0% Skadegörelsebrott 4,8% 5,7% 4,3% 16 4,0% Brottsområde 2 44,1% 50,9% 50,9% 15 52,8% Narkotikabrott 68,7% 77,6% 69,8% 6 67,8% Trafikbrott 36,6% 42,2% 43,6% 16 46,9% Brottsområde 3 27,6% 23,0% 28,1% 7 27,5% Ekonomiska brott 0,0% 0,0% 0,0% 19 46,0% Bedrägeribrott 15,7% 8,0% 22,4% 2 14,3% Butikstillgrepp 46,3% 46,3% 40,8% 18 49,2% Övriga brott mot brottsbalken 20,6% 21,9% 18,9% 15 18,6% Övriga brott mot specialstraffrättsliga lagar 28,8% 35,0% 33,4% 11 34,9% Totalt: 15,4% 17,8% 19,3% 9 17,4% Källa: VUP 6

7 , Källa: VUP Andel ärenden (%) redovisade till åklagare av inkomna, exkl. trafikärenden 18,0 18,0 16,7 16,6 16,4 16,0 15,8 15,5 15,4 14,4 14,7 14,6 Andel riket 13,9 % (13,8 % jan-nov) exkl. storlänen 15,5 % (15,3 % jan-nov) 14,1 14,0 13,4 13,3 13,2 13,2 12,9 12,4 12,1 13,9 Halland 8:e plats (jan-nov 8:e plats) Andel 15,8 % (15,6 % jan-nov) + 1,4 %-enheter jämfört med jan-dec 2008 Västmanland Norrbotten Östergötland Uppsala Halland Jämtland Gävleborg Gotland Västernorrland Kalmar Dalarna Skåne Södermanland Kronoberg Västra Götaland Blekinge Stockholm Jönköping Riket totalt 2008 jan-dec 2009 jan-dec 7 Örebro Värmland Västerbotten

8 Antal redovisade ärenden till åklagare Brottsområde Jan dec Jan dec antal % Blekinge ,7% Dalarna ,3% Gotland ,2% Gävleborg ,0% Halland ,8% Jämtland ,5% Jönköping ,9% Kalmar ,8% Kronoberg ,0% Norrbotten ,9% Skåne ,7% Stockholm ,8% Södermanland ,9% Uppsala ,0% Värmland ,7% Västerbotten ,4% Västernorrland ,8% Västmanland ,3% Västra Götaland ,5% Örebro ,7% Östergötland ,4% Summa: ,8% Utv Hallands andel (%) jan-dec -08 3,3 jan-jan 2,8 jan-feb 2,7 jan-mar 3,0 jan-apr 3,0 jan-maj 2,9 jan-jun 3,0 jan-jul 3,0 jan-aug 3,1 jan-sep 3,2 jan-okt 3,2 jan-nov 3,3 jan-dec 3, redovisade ärenden Halland - 9:e plats (jan-nov - 9:e plats) 10:e plats jan-dec 2008 Källa: VUP 8

9 Våld i offentlig miljö (BF) Anmälda brott misshandel utomhus högst Myndighet Utfall Utfall %-diff Diff antal Årsmål jan-dec-09 jan-dec Östergötland % -209 Stockholm % 28 Västra Götaland % 152 Södermanland % -107 Örebro % -42 Halland % -140 Västernorrland % 36 Uppsala % 5 Blekinge % 19 Jönköping % -4 Kronoberg % 42 Dalarna % 95 Västmanland % -48 Värmland % -105 Västerbotten % 74 Skåne % 222 Kalmar % -36 Jämtland % -9 Norrbotten % 98 Gävleborg % 149 Gotland % -9 Totalt: % 211 Nationellt mål: Misshandel utomhus (exkl. anmälningar där brottsoffret är i åldern 0-6 år) ska minska med 3 % till utgången av 2009 i jämförelse med nivån vid utgången av

10 Anmälda misshandelsbrott utomhus (exkl. brottsoffer 0-6 år) Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden ska vara minst 30 % Inkomna % Redovisade % Andel redovisade ärenden ärenden Över/ ärenden till åklagare Över/ av inkomna jan-dec under jan-dec under jan-dec 2009 utfall mål mål utfall mål mål utfall mål Totalt % % 27,6% 30,0% BrottsBAS % % 24% 16,7% UtrR % % 40% 50,0% Närpolisområde: Kungsbacka % % 35% 44,3% Varberg % % 31% 45,0% Falkenberg % % 35% 46,2% Hylte % % 20% 66,7% Halmstad % % 24% 47,2% Laholm % % 28% 46,7% Övriga 8 Antal anmälda brott jan-dec (jmf 2008): (1 340) Antal inkomna ärenden: (1 220) Antal redovisade ärenden till åklagare: 300 (309) Andel (%) redovisade ärenden av inkomna: 27,6 (25,3) 10

11 Våld i offentlig miljö (UL) Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden Myndighet Årsmål Utfall jan-dec -09 Gotland 30% 37% Stockholm 18% 18% Västra Götaland 22% 22% Örebro 27% 26% Östergötland 27% 26% Värmland 30% 29% Västm anland 28% 26% Halland 30% 27% Uppsala 28% 25% Gävleborg 29% 26% Norrbotten 28% 24% Skåne 26% 22% Södermanland 26% 22% Västerbotten 28% 24% Kalmar 28% 24% Dalarna 28% 24% Västernorrland 26% 21% Jämtland 30% 25% Blekinge 30% 24% Kronoberg 35% 28% Jönköping 30% 21% Totalt: 26% 23% Utfall jan-dec -08 Diff %-enheter dec % 12% 18% 1% 21% 1% 25% 1% 25% 1% 36% -7% 25% 1% 25% 2% 22% 3% 28% -3% 24% 1% 22% 0% 26% -4% 31% -7% 22% 2% 25% -2% 20% 1% 26% -1% 25% -1% 27% 0% 22% -2% 22% 0% 11 Nationellt mål: Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande misshandel utomhus (exkl. anmälningar där brottsoffret är i åldern 0-6 år) ska öka till 26 % vid utgången av 2009.

12 Anmälda inbrottsstölder i bostad per månad Totalt jan-dec: brott, + 8 % (109 brott) jmf jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Brottskoder: , 0857, 0874,

13 Inbrottsstölder i bostad jan-dec % 615 %-utv % % % % % Försök villa/radhus (0857) Villa/radhus (9801) Försök lägenhet (0874) Lägenhet (9802) Fritidshus (0826) Källare/vind (0825)

14 Tillgrepp genom inbrott Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden ska vara minst 5 % Inkomna % Redovisade % Andel redovisade ärenden ärenden Över/ ärenden till åklagare Över/ av inkomna jan-dec under jan-dec under jan-dec 2009 utfall mål mål utfall mål mål utfall mål Totalt % % 4,8% 5,9% BrottsBAS % % 1% 1,5% Närpolisområde: Kungsbacka % % 8% 13,4% Varberg % % 11% 13,8% Falkenberg % % 14% 13,5% Hylte % % 4% 14,5% Halmstad % % 6% 13,3% Laholm % % 9% 14,7% Övriga 79 5 Antal anmälda brott jan-dec (jmf 2008): (5 431) Antal inkomna ärenden: (5 156) Antal redovisade ärenden till åklagare: 233 (217) Andel (%) redovisade ärenden av inkomna: 4,8 (4,2) lokalt mål 5,9 % 14

15 Tillgrepp genom inbrott (UL) Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden Myndighet Årsmål Utfall jan-dec -09 Utfall jan-dec -08 Diff %-enheter jan-dec Uppsala 5,5% 6,2% 5,2% +0,9% Östergötland 5,5% 5,8% 5,2% +0,6% Västra Götaland 4,0% 4,2% 4,2% -0,1% Stockholm 2,7% 2,8% 2,9% -0,0% Jämtland 6,5% 6,5% 3,8% +2,7% Blekinge 6,0% 5,8% 5,4% +0,4% Halland 5,0% 4,8% 4,2% +0,6% Örebro 6,0% 5,4% 4,3% +1,0% Jönköping 4,0% 3,2% 4,0% -0,8% Gotland 13,0% 12,2% 12,3% -0,2% Gävleborg 5,3% 4,3% 6,5% -2,1% Skåne 5,0% 3,9% 3,7% +0,1% Kronoberg 5,5% 4,2% 4,0% +0,2% Norrbotten 8,0% 6,7% 4,4% +2,3% Västm anland 6,5% 5,1% 4,5% +0,6% Södermanland 6,0% 4,6% 5,2% -0,6% Västerbotten 8,0% 6,1% 6,9% -0,8% Kalmar 7,3% 5,4% 6,5% -1,0% Västernorrland 7,0% 4,9% 5,0% -0,1% Värmland 10,0% 7,2% 5,2% +1,9% Dalarna 8,5% 4,8% 4,8% -0,0% Totalt: 5,3% 4,2% 4,2% +0,1% Nationellt mål: Andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden beträffande tillgrepp genom inbrott ska öka till 5,3 % till utgången av

16 DNA personärenden per polismyndighet januari-december Hallands andel 2009: 3,2 % (2008: 4,1 %) Stockholm Västra Götaland Skåne Östergötland Södermanland Västernorrland Halland Jönköping Uppsala Dalarna Örebro Värmland Västerbotten Gävleborg Kalmar Västmanland Blekinge Kronoberg Norrbotten Jämtland Gotland Källa: SKL, Ärendebarometer personärenden Uppdaterad

17 Narkotikabrott Antal ärenden som avser överlåtelsebrott (brottskod 5005) ska uppgå till minst 50 (lokalt mål), uppföljn per handläggande npo/totalt mynd Utfall 2009 Mål 2009 % över/ jan-dec under mål Totalt myndigheten % Närpolisområde: % Kungsbacka % Varberg % Falkenberg % Hylte % Halmstad % Laholm % BrottsBAS, LKP 33 Källa: RAR Antal anmälda ärenden: 95 (54 jan-dec 2008) Antal anmälda brott: 141 (164 jan-dec 2008) 17

18 Narkotikabrott Antal brott som avser innehav (brottskod 5010) och eget bruk (brottskod 5011) ska uppgå till minst (lokalt mål), uppföljn per handläggande npo/totalt mynd Myndigheten Utfall 2009 Mål 2009 % över/ jan-dec under mål Totalt myndigheten % Länskriminalpolisen % BrottsBAS % Närpolisområde: % Kungsbacka % Varberg % Falkenberg % Hylte % Halmstad % Laholm % Övriga 2 2 Källa: RAR Utfall per områdeskod: Utv. Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm Övriga Totalt:

19 Narkotikabrott Antal upptäckta ringa narkotikabrott/eget bruk (brottskod 5011) där den misstänkte, vid ingången av 2009, är under 21 år ska uppgå till minst 125 (lokalt mål) Myndigheten Utfall 2009 Mål 2009 % över/ jan-dec under mål Totalt myndigheten % Närpolisområde: Kungsbacka % Varberg % Falkenberg % Hylte % Halmstad % Laholm % Källa: RAR 19

20 Alkoholutandningsprov, minst %, LAU jämfört med LAU-prov Halland Mål Rattfylleri jan-jun 255 jul-dec 272 Drograttfylleri jan-jun 156 jul-dec 175 Totalt: Mål 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Källa: Start 2 20

21 Myndighet Brott i nära relationer (UL)Antal ärenden redovisade till åklagare Årsmål Utfall jan-dec -09 Utfall jan-dec -08 %-diff Kalmar % Västra Götaland % Uppsala % Stockholm % Dalarna % Örebro % Kronoberg % Västernorrland % Västerbotten % Skåne % Norrbotten % Gotland % Jämtland % Södermanland % Östergötland % Västmanland % Halland % Blekinge % Gävleborg % Värmland % Jönköping % Totalt: % Andel redovisade ärenden av inkomna: 1. Jämtland 34,2 % 2. Halland 32,4 % 3. Kalmar 30,3 % 4. Uppsala 30,2 % 5. Gotland 29,5 % 21 Nationellt mål: Antalet redovisade ärenden till åklagare avseende grov kvinnofridskränkning,vålds- och sexualbrott mot kvinna samt vålds- och sexualbrott mot barn ska öka med 20 % jämfört med nivån vid utgången av 2007.

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kom mmun jan dec 2013 Kalmar län Klas Eriksson Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och ss län Anmälda brott per kom mmun jan dec 213 län Klas Eriksson Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott brottsområde

Läs mer

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen

Tertialrapport 1. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012. Rikspolisstyrelsen Tertialrapport 1 Redovisning av Polisens resultat t.o.m. första tertialet 2012 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Juni 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto: Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Tertialrapport 2, 2012

Tertialrapport 2, 2012 Tertialrapport 2, 2012 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Oktober 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm Omslagsfoto:

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 %

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % Medlemmar per förbund Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring -04-30 2011-12-31 antal procent Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % s:a direktaviserade 328105 306062 22043 7,20 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 684 301 (+1,0%) Ersättningstagare: 8 508 (1,2%) Deltagare i program: 4 688 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 196 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar som får arbetslöshetsersättning

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

www.polisen.se/stockholm

www.polisen.se/stockholm Årsrapport 2009 www.polisen.se/stockholm Fakta om Stockholms län Antal invånare ca 2 020 000. Befolkningsökningen 2009 var ca 40 000 (2008 och 2007 var ökningen ca 32 000 per år). Drygt 22 procent av

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, preliminär statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 4 brott. Det är en ökning med 26 7 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kvartalsrapport 2013:3

Kvartalsrapport 2013:3 Kvartalsrapport 213:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne, Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen 213-1-3 RAPPORT 2 (3) Kvartalsrapport 213:3 Uppdrag

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2011 2(21) Anmälda brott Sammanfattning Under 2011 anmäldes 1,42 miljoner brott. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. De övergripande kategorierna

Läs mer

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne

Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Diarienummer: A046.674/2013 Saknummer 400 År 2013 Mängdbrottsutveckling Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten PONS Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Uppdrag och syfte... 1 Metod...

Läs mer

Kalkningsåret 2015 Ett år utan större avvikelser

Kalkningsåret 2015 Ett år utan större avvikelser Kalkningsåret 215 Ett år utan större avvikelser En sammanställning av nyckeltalen Björn Lundmark Bjorn.lundmark@lansstyrelsen.se Översikt 25 2 Kalkning i 17 län 5 354 sjöar kalkas varav 2 718 är målområden

Läs mer

Fordonsgas Bent Erik Hawaleska

Fordonsgas Bent Erik Hawaleska Fordonsgas Bent Erik Hawaleska Är fordonsgas fortfarande på tapeten? STCC en profilering av biogas Helsingborgs Dagblad Svensk Motorsport Teknikens Värld Nerikes Allehanda Ny Teknik Ulrika Freidlitz Brand

Läs mer

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Statistikbilaga LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 2(18) Bakgrund Revisorerna i Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Den goda bedömningen regelstyrd eller skönsmässig

Den goda bedömningen regelstyrd eller skönsmässig Den goda bedömningen regelstyrd eller skönsmässig Tillsynsforum, 20 november 2013 Torben Vincentsen, Arbetsmiljöverket 2013-12-09 1 Jag gjorde inte det för jag kände inte för det Torben Vincentsen, Arbetsmiljöverket

Läs mer

Medlemsutvecklingen 140101 141231

Medlemsutvecklingen 140101 141231 Medlemsutvecklingen 140101 141231 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm 48 092 Uppsala 9 957 Sörmland 12 986 Östgöta 10 745 Jönköping 9 994 Kronoberg 6 535 Kalmar 9 978

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Mars 2014 Förändringar första kvartalet 2014 Under första kvartalet 2014 var andelen arbetssökande något lägre än vad det var under

Läs mer

SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2009-2004

SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren 2009-2004 SAMTLIGA POLISANMÄLDA BROTT I ÄNGELHOLMS KOMMUN åren - antal brott per år 4497 4049 4204 3 810 4 329 MISSHANDELSBROTT Misshandelsbrott totalt per år 258 207 229 271 192 303 Försök till mord eller dråp

Läs mer

Stramamöte 2012-02-21

Stramamöte 2012-02-21 Stramamöte 2012-02-21 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 11-11-24 3. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning 2012 Tilldelad budget för 2012 Rekryteringsbehov Aktuella

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2003

Sluten ungdomsvård år 2003 Allmän SiS-rapport 2004:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning av domarna Överklagade beslut under verkställigheten Anette Schierbeck Ann-Kristin Thelin ISSN 1404-2584 SLUTEN UNGDOMSVÅRD 2004-06-15 Dnr 101-466-04

Läs mer

Utrikes. Utrikes. trafik världen utrikes trafik Utrikes Inrikes work flyg flyg luftfart totalt

Utrikes. Utrikes. trafik världen utrikes trafik Utrikes Inrikes work flyg flyg luftfart totalt ARVIDSJAUR Jan 20 0 20 67 2 1 0 2 44 0 136 Feb 37 0 37 67 2 0 0 3 0 1 110 Mar 38 0 38 73 0 1 0 5 489 3 609 Apr 2 0 2 49 0 0 0 5 488 0 544 Maj 0 0 0 52 0 0 0 3 520 0 575 Jun 0 0 0 47 0 0 0 13 279 0 339

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Uppföljning av den nationella vårdgarantin

Uppföljning av den nationella vårdgarantin Uppföljning av den nationella vårdgarantin Viktigaste slutsatser Vårdgarantin har haft en begränsad effekt på väntetidsutvecklingen. Det finns stora skillnader mellan landstingen när det gäller väntetidsutvecklingen.

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland

Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland Datum Diarienr 2010-09-20 SPsH 090017 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatrin i Halland har under årets första månader fortsatt hålla sin ekonomi samtidigt

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09 Innehållsförteckning 1. Länspolismästarens inledning...3 2. Långsiktiga förutsättningar för polisverksamheten...5 2.1. Verksamhetsstyrning...5 2.2 Polisens underrättelsemodell (PUM)...5 2.3 Polisens nationella

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tertialrapport 2. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. andra tertialet 2010 RPS RAPPORT. Rikspolisstyrelsen. Ekonomiavdelningen.

Tertialrapport 2. Redovisning av Polisens resultat t.o.m. andra tertialet 2010 RPS RAPPORT. Rikspolisstyrelsen. Ekonomiavdelningen. Tertialrapport 2 Redovisning av Polisens resultat t.o.m. andra tertialet 2010 RPS RAPPORT 2010 Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Oktober 2010 Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

Laholmsnämnden - Aktivitetsplan 2013 Uppdaterad: 2013-05-21 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Laholmsnämnden - Aktivitetsplan 2013 Uppdaterad: 2013-05-21 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 16-jan Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas 21-jan 28-jan 04-feb 04-feb 04-feb Planeringsdag för nämnden s Helene Larsson, Karolina Reinhold och Linda Erlandsson träffas inför nämnden Diskussioner

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

Hyltenämnden. Bokslut 2013

Hyltenämnden. Bokslut 2013 Hyltenämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Ingegerd Torhall (FP) Kristina Johansson (S) Margareta Andersson (C) Jerzy Golowkin (M) tom juni månads sammanträde Desirée Hultberg

Läs mer

SiS statistik år 2003

SiS statistik år 2003 Allmän SiS-rapport 2004:6 SiS statistik år 2003 Linda Knudsdotter Vanström Ann-Christine Palmgren Langlet Stina Björk ISSN 1404-2584 Förord Förord Statens institutionsstyrelses (SiS) uppdrag är att ge

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

3:e Europeiska Antibiotikadagen 18 november 2010

3:e Europeiska Antibiotikadagen 18 november 2010 3:e Europeiska Antibiotikadagen 18 november 2010 Mats Erntell Smittskyddsläkare Ordförande Strama Halland 1 Samverkan mot antibiotikaresistens 2 -21%! Målet år 2014 250 recept per 1000 inv 3 ANTIBIOTIKAförskrivning

Läs mer

Folkoperan: Svenskarnas tabun SE

Folkoperan: Svenskarnas tabun SE Är du Man 50% 510 100% 0% 45% 5% 47% 54% Kvinna 50% 517 0% 100% 55% 47% 5% 46% Bas 1027 510 517 147 11 85 18 Summa 1027 510 517 147 11 85 18 Åldersgrupp 18-25 14% 147 1% 16% 100% 0% 0% 0% 26-45 0% 11 2%

Läs mer

Tillsammans tar vi nästa steg

Tillsammans tar vi nästa steg Tillsammans tar vi nästa steg Europeiska Antibiotikadagen 2012 Strama Stockholm 18 november I Sverige: En nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens har bildats Ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

Antal Trafikuppdrag/avtal

Antal Trafikuppdrag/avtal Medlemmar Svensk Kollektivtrafik Upphandlingsplan för Trafikupphandlingar 2015 Upphandling av avtal år 2015 Planerad tilldelning Antal bussar/tåg/taxi Trafikstart Blekingetrafiken Resanderäkning tågtrafik

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Användningen av abirateron (Zytiga) i Sverige Zytiga är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen abiratero- nacetat (kortnamn abirateron). Det finns som tabletter på 250 mg som är avsedda för

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

FÖRHANDLINGSSCHEMA. Vecka 11 Ändringar kan förekomma

FÖRHANDLINGSSCHEMA. Vecka 11 Ändringar kan förekomma Sida 1 ( 5 ) FÖRHANDLINGSSCHEMA Vecka 11 Ändringar kan förekomma Frågor rörande hovrättens förhandlingar besvaras av hovrätten, även då hovrätten vid behov håller förhandling i annan domstols lokaler.

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds även 2011, en dag i april

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2010 2011-03-04 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

Ärende 10 RS 2015-02-11

Ärende 10 RS 2015-02-11 MÅNADSRAPPORT ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK OCH ÖRESUNDSTÅG OKT 2014 Utfall Period Periodbudget Utfall-budget diff Årsprognos Årsbudget 2014 Biljettintäkter 266 424 523 337 869 832-71 445 309 318 254 691 401

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne

Kvartalsrapport 2012:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordvästra Skåne Underrättelsesektionen Kvartalsrapport 212:3 Uppföljning av brottsutvecklingen i Nordvästra Skåne 212-1-5 PONV Kvartalsrapport 212-3 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Årets företagarkommun 2015. Västerbottens län

Årets företagarkommun 2015. Västerbottens län Årets företagarkommun 2015 Västerbottens län UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag Hjälper företag, offentlig sektor och privatpersoner med beslutsunderlag för säkra

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll

Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll Förekomst av sällskapsdjur främst hund och katt i svenska hushåll 1 Målpopulationen Utgörs av samtliga svenska hushåll med minst en person född mellan 1907-1990. Urvalsram Befolkningsregistret (RTB), som

Läs mer

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött Gris, Nöt och Lamm i siffror 213 En strukturrapport från LRF Kött Sammanfattning Gris, nöt och i siffror är en strukturrapport från LRF Kött som tar upp och belyser förändringar och trender över strukturerna

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer