SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, , Scope-möte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte"

Transkript

1 SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB Piteå, , Scope-möte

2 ÄGARE OCH KUNDER 7 ÄGARE OCH KUNDER

3 VÅRT ARBETSSÄTT 9 VÅRT ARBETSSÄTT SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna i tvärindustriella nätverk med Sverige som bas och med global närvaro SSGs kommittéer tar fram gemensamma lösningar på gemensamma problem Tre affärsområden och två affärsstödjande verksamheter Säkerhetskommittén Elkommittén Byggkommittén Instrumentkommittén Leveranskontraktskommittén Mekankommittén Rörsystemskommittén Ytskyddskommittén Produktdatabaskommittén Driftsäkerhet- och effektivitetskommittén

4 NYHETER 20 SSG ACADEMY Utbildningar finns både som webbaserade och lärarledda inom områdena teknik och underhåll inköp hälsa, miljö och säkerhet

5 DRIFTSÄKERHET OCH EFFEKTIVITET 21 SSGs kommitté Driftsäkerhet och effektivitet

6 DRIFTSÄKERHET OCH EFFEKTIVITET 22 LEDAMÖTER I KOMMITTÉN Deltagare Mikael Wahlgren Pierre Aggarvall Thomas Björklund Staffan Orthin Stefan Rönnquist Nicklas Holfelt Susanne Lazaroo Henning Ekström Thomas Håkansson Magnus Nerpin Patrik Olofsson Krister Sundborg Lennart Jönsson Företag Holmen BillerudKorsnäs MetsäBoard SCA Stora Enso Södra Cell Arctic Paper Grycksbo Domsjö fabriker Munksjö Aspa Bruk

7 DRIFTSÄKERHET OCH EFFEKTIVITET 23 HÄNT SEDAN SIST Förstudie ny systemlösning var påbörjad SSG Uppdragsavtal fastställt Utredning av möjliga nyckeltal slutförd Deltaganda företag har godkänt villkoren Utveckling SSG BENCHMARKING påbörjad

8 DRIFTSÄKERHET OCH EFFEKTIVITET 24 PÅGÅENDE AKTIVITETER Acceptanstest av SSG BENCHMARKING Tolkning av definitioner och nyckeltal Ny SSG Standard - Rekommendation av klassningskoder för registrering i underhållssystem Syfte att ge stöd för att bygga upp eller vidareutveckla en struktur för registrering och uppföljning i ett underhållssystem.

9 DRIFTSÄKERHET OCH EFFEKTIVITET 25 VILANDE AKTIVITETER SSG 2002 Underhållseffektivitet dokumentation Kompetenshöjning inom definitioner, tolkningar och tillämpningar i syfte att bland annat kvalitetssäkra data

10 SSG BENCHMARKING 29 SSG BENCHMARKING

11 SSG BENCHMARKING 30 SSG BENCHMARKING Konkurrenskraft Tillgänglighet Driftsäkerhet Effektivitet Standarder Definitioner - Tolkningar Kvalitetssäkrat data Resultat Systemlösning 2013

12 SSG BENCHMARKING 31 SAMMANFATTNING VILLKOR BM av definierade Produktionsinriktningar (bilaga). BM av nyckeltal hämtade ur SSG 2001 (bilaga). Utdata (resultat) redovisas per Produktionsinriktning när minst fyra (4) Bolag och sex (6) Anläggningar lämnat Information. BM avser initialt Sverige. Bolaget kan efter godkännande av SSG utse Anläggningar utanför Sverige under förutsättning att kostnadsläget är jämförbart med Anläggningar i Sverige. Alla koncerner med Anläggningar i Sverige har rätt att delta i BM på samma villkor.

13 SSG BENCHMARKING 32 SAMMANFATTNING VILLKOR SSG äger rätt att erbjuda koncerner med Anläggningar utanför Sverige att delta i BM under förutsättning att kostnadsläget är jämförbart med Anläggningar i Sverige. Bolaget får endast ta del av Utdata för den/de Produktionsinriktning/ar för vilka Bolaget lämnat Information. Utdata särredovisas inte per land. Inledningsvis ska Information enligt SSGs specifikation lämnas in en (1) ggr/år. SSG har rätt till ersättning (bilaga).

14 SSG BENCHMARKING 33 PRODUKTIONSINRIKTNINGAR Kemiska massabruk Sulfit och sulfat Kemiska integrerade bruk In: Sulfit och sulfat Ut: Papper och kartong Sulfat- och sulfitprocess är styrande över mekanisk process och definieras som kemiskt integrerat bruk. D.v.s. bruk med TMP- och sulfatproduktion samt papper- och/eller kartongmaskin definieras som Kemiska integrerade bruk. Övriga bruk Stand-alone maskin Mekanisk massa (TMP, CTMP, sliperi) Returfiber Balmassa

15 SSG BENCHMARKING 34 AKTUELLA NYCKELTAL 2013 T1 E1 E3 E7 E8 E9 E12 Total användningstid / Total användningstid + Driftstopp på grund av underhåll Total underhållskostnad / Försäkringsvärde Total underhållskostnad / Total produktion Genomsnittligt värde för förrådsmaterial / Försäkringsvärde Total kostnad för intern underhållspersonal / Total underhållskostnad Total kostnad för extern underhållspersonal / Total underhållskostnad Total kostnad för underhållsmaterial / Genomsnittligt värde av förrådsmaterial för underhåll

16 SSG BENCHMARKING 35 AKTUELLA NYCKELTAL 2014 E15 E16 E17 E18 E19 E-SSG1 E-SSG2 O5 Kostnad för Avhjälpande Underhåll / Total underhållskostnad Kostnad för Förebyggande Underhåll / Total underhållskostnad Kostnad för Tillståndsbaserat Underhåll / Total underhållskostnad Kostnad för Förutbestämt Underhåll / Total underhållskostnad Kostnad för Förbättring (förutsägbart) / Total underhållskostnad Kostnad för Avhjälpande Underhåll / Total Arbetsorderkostnad Kostnad för Förebyggande Underhåll / Total Arbetsorderkostnad Planerade och schemalagda arbetstimmar för underhåll / Totalt antal tillgängliga arbetstimmar O16 Arbetstimmar avhjälpande underhåll / Totalt antal arbetstimmar för underhåll O17 Arbetstimmar akut avhjälpande underhåll / Totalt antal arbetstimmar för underhåll O18 Arbetstimmar förebyggande underhåll / Totalt antal arbetstimmar för underhåll O19 Arbetstimmar tillståndsbaserat underhåll / Totalt antal arbetstimmar för underhåll O20 Arbetstimmar förutbestämt underhåll / Totalt antal arbetstimmar för underhåll O-SSG6 Antal olycksfall UH / Miljon tillgängliga underhållstimmar

17 SSG BENCHMARKING 36 TOLKNINGAR AV DEFINITIONER Total underhållskostnad (E1) All lönekostnad för personal som arbetar inom en underhållsorganisation. Även den tid, som inte är kopplad mot arbetsorder underhåll eller ett projekt, hamnar på hemkostnadsställe. Ex. gråzon ingenjörsarbete Personal inom en underhållsorganisation kan definieras person som >50% av sin arbetstid arbetar med underhåll Total produktion (E3) Innebär kapacitet, som är ett medelvärde (x12) beräknat på de tre bästa produktionsmånader i följd under en 36 månaders period

18 SSG BENCHMARKING 37 DELTAGANDE FÖRETAG Från starten kommer omkring 15 anläggningar att delta från bland andra BillerudKorsnäs Holmen MetsäBoard Munksjö SCA Södra Cell

19 MATS KARLSSON TEL , E-POST Köpmangatan 1, Sundsvall WEBB

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

Industriella mötesplatser 2013

Industriella mötesplatser 2013 Industriella mötesplatser 2013 Nätverkstan företagsnätverk och seminarier Genom att vara aktiva i våra nätverk får företag kostnadseffektiv kompetensutveckling genom tillgång till värdefull expertkunskap,

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Underhållsseminarium i Kuala Lumpur

Underhållsseminarium i Kuala Lumpur en tidning från idhammargruppen nummer fyra 2008 Operativ styrning ger kontroll på verksamheten sidan 8 Varför outsourcing? sidan 4 Underhållsseminarium i Kuala Lumpur sidan 3 ledare Seminarium Idhammar

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

a) INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM ("LTIP 2011")

a) INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM (LTIP 2011) STYRELSENS FÖR BILLERUD AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM OCH ÖVERLÅTELSE AV AKTIER UNDER PROGRAMMET (PUNKT 17 PÅ DAGORDNINGEN) a) INFÖRANDE AV LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM

Läs mer

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt process Arbetsmodell för processledning och processanalys i offentliga fastighetsföretag Arbetsmodell för processledning och processanalys

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Nya rutiner ger ökad säkerhet

Nya rutiner ger ökad säkerhet Tema Arbetsmiljö Nr 3 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Nya rutiner ger ökad säkerhet Processindustrin är en tuff miljö och det är viktigt att processen är ordentligt

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2010

EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Vikten av systematiska utvecklingssamtal

Vikten av systematiska utvecklingssamtal Nr 1 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Mattias Ardesjö (till vänster) är skiftgående produktionsledare på Korsnäs Frövi och har ansvar för de BUM-samtal som man nu

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Krav på leverantör och tjänst. Ramavtal gällande ITkonsulttjänster

Krav på leverantör och tjänst. Ramavtal gällande ITkonsulttjänster Krav på leverantör och tjänst Ramavtal gällande ITkonsulttjänster UH 2010/16 Innehåll 1. Krav på leverantören 1 Skatter och sociala avgifter 1 Registeruppgifter 1 Erfarenhet 1 Kompetens och kapacitet 1

Läs mer

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-08-29 Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan

Polishögskolans verksamhetsplan Polishögskolans verksamhetsplan 2012 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson,

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Författare: Andreas Johansson, Ensolution AB, Gisela Thomas-Ruthér, Halmstad kommun, Socialförvaltningen,

Läs mer