Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com"

Transkript

1 Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS

2 PLANERING & BEREDNING SCA-UH MAGNUS HELLZÉN OCH NICKLAS HOLFELT IFS

3

4

5 SCA UNDERHÅLL PLANERING & BEREDNING Agenda Inledning SCA IFS på SCA Planering och beredning Behov Modell Införande 45 minuter Gärna frågor Dialog Nicklas Holfelt Systemägare IFS Magnus Hellzén Ansvarig arbetsorderprocessen Kommande utmaningar IFS

6 SCA

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 IFS

15 15

16 timmar timmar Antal timmar UH-personal tillbringat på annan enhet timmar Ortviken Östrand Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

17 17

18 18 Users/day: 300

19 UNDERHÅLL I OMVANDLING. MILSTOLPAR MOT ETT EFFEKTIVT UNDERHÅLL START 2011 Förändrad organisation som ställer nya krav på underhåll Centraliserade underhålls resurser Ökade krav på ett kostnadseffektivt underhåll Nytt affärsområde SCA UNDERHÅLL (Ortviken Tunadal Östrand) Fler enheter att kordinera resurs och underhållsbehovet mot. 19

20 SCA SUNDSVALL DRIFT & UNDERHÅLL 20

21 HUR JOBBADE VI TIDIGARE Underhållsresurser utplacerade på respektive avdelning (satellitverkstäder) Fokus på antal AO (Ingen backlogg, resurs och utförandetid saknas) AO planering genomförs framförallt för planerade stopp Resurs utbyte mellan avdelningar i huvudsak inom samma ort och i samband med planerade stopp Snabb respons på kundens önskemål (utpräglat reaktiv verksamhet) 21

22 VARFÖR PLANERAT UH? MÅLSÄTTNING Styra behovet av underhåll (nödvändigt UH), tillgången på resurser och hur effektivt organisationen kan verkställa behoven Utföra planering/schemaläggning med sådan kvalitet att effektivisering uppnås och kan mätas Ha ett system för att värdera om ett arbete behöver utföras och hur viktigt/bråttom det är 22

23 OPLANERAT TAR TID GER LÄNGRE STILLESTÅND OCH ÄR DYRT Stopptid Reparationstid Väntetid (väntar på åtgärd) Väntetid Reparationstid 1 Operatör kontrollerar 2 Underhåll tillkallas 3 Felsökning 4 Hämta verktyg, ritning etc. 5 Demontering 6 Hämta reservdel 7 Montering 8 Provkörning 23 Förhållandet mellan väntetid och reparationstid är i bästa fall 50:50

24 Kondition Felupptäckt med subjektiva kontroller Mer än 65% av alla fel kan upptäckas med subjektiva kontroller Dålig x Haveri Felutveckling observerbara fel Liten Ingen Förvarningstid God 24 Operatör Lång FU Inspektör Utan FU Tid

25 VAD KRÄVS FÖR ATT KUNNA BEDRIVA ETT EFFEKTIVT PLANERAT UH HAR ORGANISATIONEN EN GEMENSAM BILD AV PLANERING? 25

26 VAD KRÄVS FÖR ATT KUNNA BEDRIVA ETT EFFEKTIV PLANERAT UH En planering innebär att de flesta åtgärderna förbereds och utförs inte direkt utan när det är effektivast. Är organisationen medveten om detta? 26

27 27 PLANERINGSMODELL

28 ÖNSKAT LÄGE MED EFFEKTIV PLANERING SCA UH

29 VÄGEN MOT PLANERAT UNDERHÅLL, 29

30 ANTAL REGISTRERADE AO SCA UH 2013 Antal AO Ortviken Tunadal Östrand

31 STEGVIS INFÖRANDE AV AO PROCESSEN 1. Rensa backlogg 2. Tidsättning av alla arbeten 3. Resursplanering 4. Stegvis införa morgon, vecko och månadsmöten 5. Kritisk bedömning av åtgärdsbehov och åtgärd med minst en veckas framförhållning för planerbara arbeten 6. Rollberedning 7. Veckoplanera med start 20% 31

32 32 ROLLER ANSVAR - SAMARBETE

33 1. Dagligt AO möte (NUH) Beslut om dygnets inkomna arbetsordrar Beslut om korrigeringar i den dagliga planeringen (Omplanering) 2. Veckoplaneringsmöte (NUH) Ta fram veckoplanering för underhåll Följa upp resultat och följa upp nyckeltal Åtgärder på avvikelser 3. Månadsmöte (Anläggningsägare) 33 STEGVIS INFÖRANDE AV MÖTESRUTINER Värdera utfallet, ökad/minskad mängd inkommande arbeten, ökad/minskad effektivitet i genomförandet. Följa upp resultat och nyckeltal Åtgärda avvikelser

34 BACKLOGG (LEVERANSSÄKERHET) MÅL 80% 34

35 FRYSTA VECKOPLANER Planeringskonceptet bygger på Frysta veckoplaner Planerade jobb till veckoplanen hämtas till BI-Cycle runt dygnsskiftet söndag -måndag varje vecka För att komma med i den frysta veckoplanen måste en AO uppfylla följande kriterier innan data hämtas Status = Frisläppt eller Startad Planerat slutdatum = Är inom kommande vecka Objekt ID = Tillhör aktuellt avdelning via grupp (NUH har budgetansvar) 35

36 VECKOPLAN (UTFÖRANDEGRAD) MÅL 75% 36

37 EXEMPEL AO IFS 7.5 GENERELLT 37

38 EXEMPEL AO IFS 7.5 BEREDNING 38

39 EXEMPEL AO IFS 7.5 OPERATIONER 39

40 40 GANTT SCHEMA

41 NYCKELTAL AO PROCESS Backlogg i timmar per produktionsavdelning och utförare. Leveranssäkerhet (visar hur stor del av dom planerade timmarna som inte har passerat senast färdigdatum) Utförandegrad (visar hur många av veckans planerade jobb som blev utförda) Planeringsgrad (visar hur stor del av periodens totalt avrapporterade timmar som är avrapporterade planerade timmar) Beläggningsgrad Ägare (visar utnyttjandegraden av månadens bokade resursbehov) Beläggningsgrad Utförare (visar hur stor del av de tillgängliga timmarna som avrapporterats via AO) 41

42 42 PLANERAT RESURSBEHOV (VISAR PLANERADE TIMMAR UNDER EN 42 DAGARS PERIOD)

43 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% BELÄGGNINGSGRAD LÖPANDE JOBB. Beläggningsgrad MEK Beläggningsgrad för perioden MEK Bokat totalt 100% V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 43

44 STYRANDE DOKUMENT OCH PROCESSER 44

45 PROCESS HANTERA ARBETSORDER 45

46 PROCESS REGISTRERA OCH GODKÄNNA ARBETE 46

47 PROCESS PLANERA OCH SCHEMALÄGGA ARBETE 47

48 PROCESS UTFÖRA ARBETE 48

49 ARBETSORDERHANTERING SCA UH 49

50 50 PLANERINGSHANDBOK SCA UH

51 KOMMANDE UTMANINGAR Etablera standardjobb för vanligt återkommande jobb Materialberedning 51

52 THIS DOCUMENT MAY CONTAIN STATEMENTS OF POSSIBLE FUTURE FUNCTIONALITY FOR IFS S SOFTWARE PRODUCTS AND TECHNOLOGY. SUCH STATEMENTS OF FUTURE FUNCTIONALITY ARE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE INTERPRETED AS ANY COMMITMENT OR REPRESENTATION. IFS AND ALL IFS PRODUCT NAMES ARE TRADEMARKS OF IFS. THE NAMES OF ACTUAL COMPANIES AND PRODUCTS MENTIONED HEREIN MAY BE THE TRADEMARKS OF THEIR RESPECTIVE OWNERS IFS

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter MAS 2013 10.3. Informationssäkerhet. Rutiner och Riktlinjer Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter Inledning Den nya regleringen ger ökade möjligheter för åtkomst till patientdata inom

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Personlig effektivitet i projekt och vardag

Personlig effektivitet i projekt och vardag Några viktiga steg: Personlig effektivitet i projekt och vardag Rune Olsson www.iei.liu.se/pie/olsson-rune Steg 1. Vad håller du på med? Bli medveten om vad du gör under din vardag. Steg 2. Vad vill du

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Relate Public Edition för sociala webbplatser och communitys. Relate Intranet Edition för intranät och extranät

Relate Public Edition för sociala webbplatser och communitys. Relate Intranet Edition för intranät och extranät Public Edition för sociala er och communitys Intranet Edition för intranät och extranät EPiServer gav oss den ideala grunden att bygga GOCityGirlsiten på. Genom att använda personaliserings- och communityverktygen

Läs mer

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TERESE ANDERSSON ANDREAS JOSEFSSON Institutionen

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga

Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB. 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 33 Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB 28 April 2011 handlingar separat bilaga 2010 01 25 BORÅS LOKALTRAFIK UTVÄRDERING AV ALKOLÅSPROJEKT Alkolåsprojekt 2009 Borås Lokaltrafik

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Marknadsföring i Praktiken 10 dagar Diplom, Schema

Marknadsföring i Praktiken 10 dagar Diplom, Schema Marknadsföring i Praktiken 10 dagar Diplom, Schema Namnbyte jan 2012 från Marknadsassistent Diplom 10 dgr, samma innehåll o upplägg Senaste uppdatering 2012-01-13 Omfattning Kursen Marknadsföring i Praktiken

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Arbetsrapport 2012:1. Effektiv köhantering. - exemplet bostadstillägg

Arbetsrapport 2012:1. Effektiv köhantering. - exemplet bostadstillägg Arbetsrapport 2012:1 Effektiv köhantering - exemplet bostadstillägg 2(39) 3(39) Förord Föreliggande arbetsrapport redovisar underlagsanalyser till rapporten 2012:3, Handläggning av bostadstillägg Hanteringen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer