4. CENTRALT UNDERHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. CENTRALT UNDERHÅLL"

Transkript

1 FLYG 075/96 Sida 1 (5) 4. CENTRALT UNDERHÅLL INNEHÅLL 4. CENTRALT UNDERHÅLL ALLMÄNT KRAV PÅ LEVERANTÖRENS UNDERHÅLLSORGANISATION OCH RESURSER UNDERHÅLLETS OMFATTNING DRIFTSÄKERHETSKRAV VID UNDERHÅLLETS GENOMFÖRANDE... 5

2

3 FLYG 075/96 Sida 3 4. CENTRALT UNDERHÅLL Syfte och inriktning på kapitel 4: I det här kapitlet ställs krav på att leverantören skall vara beredd att mot särskild beställning utföra centralt avhjälpande och förebyggande underhåll under upphandlingsobjektets vidmakthållandeskede om detta bedöms bli aktuellt. I förekommande fall ställs också krav på att leverantören mot särskild beställning skall vara beredd att genomföra centralt vidtagen avvecklingsverksamhet avseende upphandlingsobjektet. Kraven avser leverantörens organisation, kompetens och resurser, det centrala underhållets omfattning samt driftsäkerheten vid underhållets genomförande. I vilken omfattning centralt underhåll kommer att upphandlas från leverantören avgörs vid FMV:s slutliga underhållsberedning. Den slutliga beredningen baseras härvid bl a på de underlag och förslag som leverantören tillhandahåller inom ramen för den underhålls- och LSC-analys som ställs krav på i Verksamhetsåtagandet för aktuellt objekt/system, kapitel 6. DRIFT- SÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHET, avsnitten 6.6 och ALLMÄNT Inled avsnittet med en sammanfattning av vad kapitlet innehåller. Framhåll att FMV av rationalitetsskäl ofta köper olika former av centralt underhåll av materielleverantörer eller andra centrala verkstäder. Påminn om att beslut om uppläggning av eventuellt centralt underhåll fattas vid FMV:s slutliga underhållsberedning och att beslutet bl a baseras på underlag och förslag från leverantören inom ramen för Verksamhetsåtagandet för objektet/systemet kapitel 6. DRIFTSÄKERHETS- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHET.

4 FLYG 075/96 Sida KRAV PÅ LEVERANTÖRENS UNDERHÅLLSORGANISATION OCH RESURSER I detta avsnitt ställs krav på att leverantören skall vara beredd att redovisa sin underhållskompetens inför särskild beställning av centralt underhåll. Redovisningen skall omfatta såväl planerad underhållsorganisation som tillgängliga underhållsresurser, t ex tillgång på och kompetens hos personal, reservmaterielförsörjning, erforderliga underhållsutrustningar, transportmedel, etc samt organisationens geografiska spridning. Leverantören skall också vara beredd att redovisa organisation, resurser och åtgärder för att kunna tillhandahålla centralt underhåll under avspärrning, kris och krig. Ange också att leverantören vid centralt underhåll skall uppfylla de krav på underhållsresurser som i aktuella fall avtalats enligt Teknisk Specifikation, främst i kapitel 14. KRAV PÅ UNDERHÅLLSRESURSER, avsnitt UNDERHÅLLETS OMFATTNING Specificera så noggrant som möjligt det centrala underhåll som kan bli aktuellt att beställa av leverantören. Vid anbudsinfordranstillfället är den exakta omfattningen naturligtvis okänd. Specificeringen får därför baseras på de speciella förutsättningar och krav som kan finnas för upphandlingsobjektet eller på ett mera allmänt centralt underhåll som normalt beställs av en materielleverantör för ett objekt/system. Ange vilka typer av centrala underhållsaktiviteter som kan bli aktuella, t ex avhjälpande underhåll i form av centrala reparationer av enheter (utbytesenheter, subutbytesenheter), centralt vidtaget intervallbundet eller tillståndsbaserat förebyggande underhåll, nedmontering och undanförsel vid avveckling, etc. Ange också om det centrala underhållet bedöms komma att omfatta hela objektet eller endast delar därav (programvara, maskinvara). Specificera noggrant vad som normalt ingår i leverantörens åtagande vid centralt underhåll, exempelvis vidmakthållande av kompetens, resurshållning, mantid, resor, traktamenten. Ange slutligen under hur lång tidsperiod leverantören skall vara beredd att utföra centralt underhåll, t ex under objektets hela livslängd eller viss del därav. Vid tvåstegsupphandling, utveckling med prototyper/serietillverk-ning, är det härvid viktigt att ange tid för eventuellt centralt underhåll av prototyper respektive tid för centralt underhåll av seriemateriel.

5 FLYG 075/96 Sida DRIFTSÄKERHETSKRAV VID UNDERHÅLLETS GENOMFÖRANDE I detta avsnitt är det viktigt att specificera vilka krav på driftsäkerhet som skall gälla vid den centrala underhållsverksamheten, eftersom centralt underhåll bara är en del av det totala underhållet av upphandlingsobjektet. Exempel på sådana krav kan vara maximal och genomsnittlig genomloppstid i leverantörens verkstad vid reparation av enheter. Om leverantörens verkstad är lokaliserad utomlands är det viktigt att framhålla att genomloppstiden även omfattar exempelvis transporttid till och från Sverige, tid för tulldeklarering i Sverige och utlandet, etc. Ett annat exempel kan vara krav på maximal och genomsnittlig inställelsetid i de fall centralt avhjälpande underhåll innebär personal- och eventuell övrig resursförflyttning.

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Sida 1 (60) Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL. C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30, 23 250:74315

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Datainsamlingsdokument

Datainsamlingsdokument 2006 En kort beskrivning Datainsamlingsdokument är r ett Internetbaserat hjälpmedel för f r framtagning av Nyckeltal och möjlighet m till Benchmarking inom underhåll föf r alla branscher. Nyttjandet av

Läs mer

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut

Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Aktiviteter Del 2. Underlag hållbara beslut Bilaga till slutrapport för åtgärd 13 Mobilitetsnätverk Klimp 2004-2008 Innehåll Del 2. Underlag hållbara beslut Hållbara kommunala transporter.............................................

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser

Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser 1 Titel: Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling 2012-06-19 Ks 225/2012 Riktlinjer för hållbar upphandling Innehållsförteckning 1. Riktlinjernas syfte...3 2. Upphandling och inköp...3 Upphandlingsformer...3 3. Roller och ansvar...4 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Ekonomihandbok. Anläggningshantering. Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1

Ekonomihandbok. Anläggningshantering. Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1 Ekonomihandbok Anläggningshantering Beslutad av ekonomichef 20140601 Diarienummer 2014/251-1.1 Innehåll 1. Syftet med anläggningsregistret 3 2. Organisation av anläggnings hantering 3 3. Beloppsgräns 3

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

Handbok för Vapen- och Ammunitionssäkerhet

Handbok för Vapen- och Ammunitionssäkerhet Försvarets materielverk 1 Inledning 2 Säkerhetsaktiviteter och materielgemensamma krav 3 Metodik Handbok för Vapen- och Ammunitionssäkerhet 4 Vapen 5 Ammunition 6 Definitioner 7 Referenser Förrådsbenämning:

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer