FSC-certifierade produkter från SCA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSC-certifierade produkter från SCA"

Transkript

1 FSC-certifierade produkter från SCA SCA FOREST PRODUCTS

2 SCA är världsledande inom FSC-certifierade produkter Kunder och konsumenter har försökt finna en trovärdig strategi för att välja goda produkter och undvika mindre önskvärda val när de köper papper och pappersprodukter. SCA är en av de första papperstillverkarna i världen som erbjuder stora volymer FSC-certifierat tryckpapper. SCAs skogar i Sverige brukas i enlighet med den mycket strikta svenska FSC-standarden. Ortvikens pappersbruk, Laakirchens pappersbruk och Östrands massafabrik är alla spårbarhetscertifierade, vilket bekräftar att råvaran kommer från FSC-certifierat skogsbruk. FSC-certifierat papper har mottagits väl på marknaden. Flera av våra kunder har nu slutfört den spårbarhetscertifiering som krävs för att dokumentera hela kedjan från skogsvård, via pappersbruk och tryckerier till färdiga tidskrifter eller kataloger. FSC-certifiering är bara ett steg i ett konsekvent miljöarbete. SCA använder endast helt klorfri massa (TCF) i sin tryckpapperstillverkning. SCAs fartyg för papperstransporter använder lågsvavlig olja och katalytisk rening av avgaser. SCA Forest Products skogsbruk och samtliga massa- och pappersbruk är certifierade i enlighet med ISO eller registrerade enligt EMAS. Det garanterar ett systematiskt arbete för att gradvis minska miljöeffekterna från koncernens verksamheter. Genom vårt miljöarbete vill vi att du som kund och användare ska känna trygghet när du väljer massa eller tryckpapper från SCA. Vi vill erbjuda pålitliga produkter. FSC-certifierad massa TCF-massa med utmärkt körbarhet och renhet. Lämpar sig väl för tillverkning av finpapper och tissue. TCF-massa med förbättrad dragstyrka, utmärkt som förstärkningsmassa. Används i tillverkning av trähaltigt tryckpapper. TCF-massa med förbättrad dragstyrka och hög mjukhet. Används till mjukpapper. CTMP Star finns i tre produkter: CTMP Star har hög bulk och låg spethalt. Används till mjukpappersprodukter och kartong. CTMP Star Fluff har ypperlig uppsugningsförmåga och används för hygienprodukter. CTMP Star Birch är en nyutvecklad massa med unika bulk- och styrkeegenskaper. Hög bulk och ljushet gör massan användbar till många applikationer; kartong, mjukpapper och även tryck- och skrivpapper. SCAs patentskyddade HT-teknik (High Temperature) erbjuder flera unika fördelar.

3 Forest Stewardship Council skogens märkning för ett ansvarsfullt skogsbruk Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, internationell organisation som främjar utvecklingen av miljövänliga, socialt acceptabla och finansiellt sunda rutiner för förvaltning av världens skogar. FSC har fastställt tio grundläggande principer och 56 kriterier för ett ansvarsfullt skogsbruk. Dessa innebär till exempel att biologisk mångfald och andra naturvärden skall bevaras, men också att skogsbruk skall vara ekonomiskt bärkraftigt och bidra till lokalsamhällets utveckling. Nationella arbetsgrupper, med företrädare för finansiella, ekologiska och sociala intressen utvecklar de allmänna principerna för att fastställa nationella standarder, med konkreta riktlinjer som kan övervakas och granskas. FSC ackrediterar certifieringsorgan, oberoende organisationer med rätt att övervaka att FSCs standarder tillämpas och beviljar certifikat som intygar att kraven är uppfyllda. I mars 2005 hade 50,1 miljoner hektar skogsmark i över 75 länder FSC-certifierats. Forest Stewardship Council stöds av de största miljöorganisationerna i världen. I flera länder har företagen som köper trä- och pappersprodukter upprättat handelsnätverk i samarbete med Världsnaturfonden WWF och andra miljöorganisationer för att öka urvalet av FSC-certifierade produkter och marknadsföra FSC som ett trovärdigt miljömärkningsalternativ till breda konsumentgrupper. Paraplyorganisationen för dessa nätverk är Global Forest and Trade Network. Läs mer på FSCs hemsida: FSC-certifierat bestruket papper Högljust bestruket tryckpapper med hög ytvikt för tryckning i heatset web offset. Opakt bestruket tryckpapper med låg ytvikt och hög bulk för tryckning i heatset web offset. Läsvänligt och matt bestruket tryckpapper för tryckning i heatset web offset.

4 FSC-certifiering kräver ursprungskontroll SCA Skog Chain of Custody <<< FSCs produktcertifiering kräver att tillverkarna kan visa dokumentation som styrker att FSC-deklarerad träråvara kommer från ett FSC-certifierat skogsbruk. Veriferingen sker genom ett särskilt förfarande för certifiering av ursprunget spårbarhetscertifiering. I samband med spårbarhetscertifieringen måste hela kedjan från skogsbruksoperationer till färdig produkt dokumenteras. Ett kontrollintyg som styrker ursprunget krävs för varje länk i kedjan, från skogen till pappersbruket, från pappersbruket till tryckeriet, från tryckeriet till den färdiga tidskriften. Samma organisationer som ackrediterats av FSC för att certifiera skogsbruk utfärdar också spårparhetscertifiering. Chain of Custody Chain of Custody Chain of Custody << >> Slutanvändare FSC-certifierat SC-papper Högljust SC-papper (LWC-liknande) med utmärkt glans och bulk för problemfria presskörningar, även med högklibbande färger för tryck i heatset web offset. Högglansigt, högljust obestruket tidskriftspapper. Specialutformat för rotogravyr. Erbjuder en unik kombination av utmärkt tryckbarhet och god körbarhet. Ett alternativ till standard LWC. Standard SC-papper med god glans och utmärkt körbarhet för rotogravyrtryck. Förbättrat SC-papper med högre ljushet och hög opacitet för rotogravyrtryck. SC-papper av standardtyp med utmärkt glans och enastående körbarhet för tryck i heatset web offset.

5 Den nya FSC-standarden förbättrar utbudet av FSC-certifierade produkter Efter en grundlig revideringsprocess godkändes en ny standard för spårbarhetscertifiering av FSC Internationals styrelse Den gamla spårbarhetsstandarden var dåligt anpassad efter branschens försörjningskedja, vilket var huvudanledningen till att stora mängder FSC-certifierat virke aldrig blev certifierade produkter. Detta minskade skogsägarnas motivation att söka FSC-certifiering och berövade kunderna möjligheten att visa vad de tyckte genom att välja certifierade produkter. Den nya spårbarhetsstandarden kopplar råmaterialet till produktionen av certifierade slutprodukter för en viss tillverkningslinje. Producenten bokför volymen FSC-certifierat virke som levereras och motsvarande mängd av produkterna kan sedan certifieras. Det finns en lägsta tröskel på 10 procent av råmaterialet som måste vara FSC-certifierat för att ett av FSCs spårbarhetscertifikat ska kunna beviljas. Dessa så kallade volymkrediter från FSC måste utnyttjas för produktion av FSC-certifierade produkter inom en 12-månadersperiod, annars förfaller de. Den nya spårbarhetsstandarden kräver dessutom en striktare kontroll av ocertifierat råmaterial. All fiberråvara för de FSC-certifierade produkterna måste komma från kontrollerade källor. Inget råmaterial får komma från kontroversiella källor. Detta innebär att FSC:s strävan efter ett ansvarsfullt skogsbruk även sprids till skogar som inte certifierats. Spårbarhetskedjan, liksom kontrollen av ocertifierat råmaterial, granskas av FSC-ackrediterade revisorer. Den gamla spårbarhetsstandarden kommer att fasas ut och den nya standarden skall vara fullt genomförd till slutet av I och med den nya spårbarhetsstandarden införs också en ny FSCmärkning: FSC Pure, där 100 procent av råvaran är FSC-certifierad. FSC Mixed, där andelen FSCcertifierat råmaterial motsvarar produktionen av FSC-certifierade produkter, medan det ocertifierade råmaterialet kontrolleras strikt för att undvika virke från kontroversiella källor. Återvinningsfibrer kan också utgöra en del av underlaget för den märkningen. FSC Recycled, där 100 procent av råvaran är återvinningsfibrer. SCAs massa och tryckpapper certifieras som FSC Mixed. FSC-certifierat tidningspapper Ett bulkigt, högljust, obestruket offsetpapper med hög upplevd vithet för krävande fyrfärgstryck. I första hand för högkvalitativa produkter. Speciellt utvecklat för heatset och coldset tryck. Extra högljust, obestruket offsetpapper med hög bulk. Idealiskt för bilagor, reklammaterial och tidskrifter som trycks i heatset och coldset. Ett tidningspapper av hög kvalitet med god körbarhet. I första hand för tidningar, bilagor och reklammaterial isom trycks i coldset. Extra högljust, obestruket offsetpapper med hög bulk. Idealiskt för bilagor och reklammaterial som trycks i heatset och coldset.

6 Återvinningspapper som bas för FSC-certifiering En annan nyhet i FCS:s spårbarhetsstandard är att återvinningspapper kan utgöra bas för FSC-certifiering. Styrelsen för FSC International har beslutat att ett klokt resursutnyttjande, till exempel pappersåtervinning, är nära knutet till ett ansvarsfullt skogsbruk. Papper som återvinns efter användning i konsumentledet kan ingå i underlaget för en produktcertifiering enligt FSC Mixed. För produkter som helt baseras på återvinningspapper finns det en särskild märkning, FSC Recycled. Laakirchens pappersbruk använder en stor andel återvinningspapper från kontrollerade källor i sin produktion av SC-papper. I enlighet med kraven för FSC Mixed, utgör detta fiberinnehåll en del av underlaget för de FSC-certifierade produkterna från Laakirchen.

7 SCA är mycket mer än massa och papper SCA är Europas största privata skogsägare. Vi förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, myrar, sjöar och fjäll i norra Sverige. Det är en yta som motsvarar halva Nederländerna. Vi avverkar ca 4,5 miljoner kubikmeter skog per år. I våra industrier förädlas träden till brädor, papper, förpackningar och hygienprodukter. Våra kunder vill ha bra produkter till rätt pris. Men produkterna måste dessutom uppfylla kundernas stränga miljökrav. Målet vi har ställt upp är enkelt men krävande alla djur och växtarter som för närvarande finns i våra skogar ska också kunna leva där i framtiden. Dagens ekologiska skogsbruk förenar en hög och hållbar produktion av värdefull skogsråvara med en aktiv naturhänsyn. Detta är en strategi för skogsbruk som bevarar och återskapar livsmiljöer för alla de arter som lever i våra skogar. Dagens miljövänliga skogsbruk har utvecklats kraftigt sedan tidigare decenniers obalanserade fokusering på produktivitet. Vi är stolta över vad vi har uppnått och vi vill visa våra kunder att vi är värda deras fortsatta förtroende. Märket FSC Mixed Sources Cert no. XXX-XXX-000 Denna grupp av FSC-märkta produkter innehåller en blandning av FSC-certifierat material och/eller återvunnet material och/eller material från av företaget kontrollerade källor. Produkter med märkningen Mixed Sources stöder ett ansvarsfullt skogsbruk. SCAs certifikatsnummer är Ortvikens pappersbruk FSC Credit Material SA-COC-1207, SCA Graphic Laakirchen SGS-COC och Östrands massabruk SA- COC-1208.

8 Vi på BBC Magazines anser att FSC-certifieringssystem är det mest pålitliga som finns tillgängligt, eftersom det är helt oberoende av såväl näringsliv som politisk inblandning och det enda system som stöds av stora mijlöorganisationer som Världsnaturfonden, WWF. Peter Phippen VD BBC Magazines (och nuvarande ordförande för PPAs miljökommitté) STORBRITANNIEN En uppgift och service som Arvatokoncernen har är att föra en dialog med våra kunder och informera om förutsättningarna för ett ansvarsfullt skogsbruk och stödja våra kunder att uppfylla behoven. Vi bidrar aktivt till marknaden med att skapa nätverk med våra leverantörer. I våra tryckerier har det skett en massiv ökning i användningen av FSC-certifierat papper de senaste åren och även att certifieringen ökar i pappers- och trycksektorn i allmänhet, bekräftar vårt engage- mang på området. En utveckling som vi hälsar med tillfredsställelse. Hartmut Ostrowski VD Arvato AG TYSKLAND SCA FOREST PRODUCTS tillverkar tryckpapper tidningspapper, SC- och LWC-papper massa, sågade trävaror och träbränslen. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar. SCA FOREST PRODUCTS omfattar SCA Graphic Sundsvall Ortvikens pappersbruk (tidnings- och LWC-papper) och Östrands massafabrik (klorfri sulfatmassa och CTMP) SCA Graphic Laakirchen, Österrike (SC-papper), Aylesford Newsprint (50%), Storbritannien (tidningspapper), SCA Transforest (transportlösningar), SCA Graphic Research (strategisk forskning), SCA Skog (virke, träbränslen) och SCA Timber (sågade trävaror). Omsättningen under 2004 uppgick till cirka 15 miljarder kronor, med anställda. Elanders Tofters, Uppsala 2005

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Årsredovisning 1995 Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Innehållsförteckning Årsredovisning och koncernredovisning Koncernchefens

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

SCA Miljö och socialt ansvar 2004

SCA Miljö och socialt ansvar 2004 2004 SCA Miljö och socialt ansvar 2004 Miljödata 2004 2003 2002 PRODUKTION Papper och massa kton 9.543 9.111 8.452 Virke och sågade trävaror 1.000 m 3 1.509 1.485 1.454 RÅMATERIAL Rundved och sågverksflis

Läs mer

Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1.

Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1. Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1 2012 Version 1.1 Innehåll Några ord om NEPCon och denna spårbarhetsguide...2

Läs mer

MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG

MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA Graphic Sundsvall SCA Graphic Sundsvall tillverkar klorfri sulfatmassa, CTMP och absorptionsmaterial

Läs mer

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Sveaskog i korthet Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer

Läs mer

customer SE OCH SYNAS Poppigt på papper annonsmarknaden kollas Magazine 4/2002 GRAPHIC PAPER SCA Customer Magazine 4/2002 Graphic Paper

customer SE OCH SYNAS Poppigt på papper annonsmarknaden kollas Magazine 4/2002 GRAPHIC PAPER SCA Customer Magazine 4/2002 Graphic Paper customer Magazine SE OCH SYNAS annonsmarknaden kollas 4/2002 GRAPHIC PAPER Poppigt på papper SCA Customer Magazine 4/2002 Graphic Paper 1 Innehåll 4/2002 4 Jakt på yngre förmågor Jägarkåren förgubbas.

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

Läs med gott samvete. En studie om miljöpåverkan

Läs med gott samvete. En studie om miljöpåverkan Läs med gott samvete En studie om miljöpåverkan En livscykelanalys genomförd av forskningsinstitutet Innventia på uppdrag av branchorganisationen Sveriges Tidskrifter i samarbete med SCA, Posten Meddelande,

Läs mer

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION PULP IS OUR PASSION ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA VÄGEN FRAMÅT MÅLSÄTTNING KONCERNEN SKA NÅ EN

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2009

SCA Hållbarhetsredovisning 2009 SCA Hållbarhetsredovisning 2009 tilldelas SCA har i sin kommunikation gjort ett snabbt skifte från det traditionella skogsföretaget som upplevts att ha varit i bakvatten till ett framtidsinriktat konsumentföretag

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö SCA Hållbarhetsredovisning 2011 Skapar värde för människor och miljö Innehåll Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 n Hållbarhetsstrategi Omvärldsanalys... 4 Strategi... 6 Nya hållbarhetsmål... 8 Uppföljning

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin TRÄ MED OMTANKE Spårbarhetscertifiering för träindustrin BEHOV AV DOKUMENTATION Skogs- och träindustrin ställs i allt större utsträckning inför krav på dokumentation som garanterar att olika träprodukters

Läs mer

O D U K T I N R I K TA D

O D U K T I N R I K TA D Årsredovisning 2009 Innehåll VD-ord 1 Året i korthet 2 Holmen i korthet 4 Affärsidé, strategi och mål 6 Holmen Paper 12 Iggesund Paperboard 16 Holmen Timber 20 Holmen Skog 22 Holmen Energi 24 Tillverkning

Läs mer

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong.

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Holmen och omvärlden Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Sol, koldioxid och vatten är byggstenar

Läs mer

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet.

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Finansinspektionens diarienummer 12-3577 Tillägg 2011:2 till Sveaskog AB (publ) Grundprospekt (Dnr 11-11361-413), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 november 2011 samt offentliggjorts

Läs mer

Holmen och hållbarhetsarbetet

Holmen och hållbarhetsarbetet Holmen och hållbarhetsarbetet Omslagsbilden: Groddplantor av tall i den minsta varianten av Holmens odlingssystem Starpot 50. Snart ska det tomma fröskalet kastas och hjärtbladen vika ut sig. Vid plantering

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE

STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE I fokus Utdelning och ordinarie bolagsstämma Investor Relations-kontakter Betalning av utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs hållbarhetseffekt... 4 Omvärld... 6 Intressentdialog...

Läs mer