Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support"

Transkript

1 Papperstillverkning SCA Publication Papers Teknisk support

2 Råvara Inledning Syftet med den här broschyren är att ge läsaren en förståelse för de material som används vid framställningen av papper och för de processer som används i det moderna pappersbruket för att tillverka högkvalitativa produkter för såväl offset- som rotogravyrtryck. Råvara Man kan använda många olika träslag vid tillverkning av pappersprodukter, men här är det främst bruket av barrträd och returfiber efter konsumentledet som kommer att beskrivas. Färsk skogsfiber som råmaterial Fördelen med barrträ är att det har långa starka fibrer som skapar ett komplext sammanvävt nät av massan på pappersmaskinen och som formeras bra i papperet. I Europa och de nordiska länderna är det främst gran och tall som används eftersom fibrerna i dessa har de mest fördelaktiga egenskaperna för papperstillverkningen. Returfiber som råmaterial I tätt befolkade områden, som Storbritannien och Centraleuropa, är det både ekonomiskt och miljömässigt klokt att använda returfibrer från konsumentledet. Det insamlade materialet är en bra källa till fibrer och vissa användbara mineraler. Man kan använda enbart detta material för att tillverka nytt papper, eller ha det som ett komplement till färsk skogsfiber vid tillverkningen av högkvalitativt papper. SCA har en bra balans mellan sitt bruk av returfiber och färsk fiber. Varje år använder vi 4,4 miljoner ton returfiber och 4,2 miljoner ton färsk fiber. Vi är den största användaren av returfiber i Europa och varje år samlar företaget in 1,6 miljoner ton returpapper.

3 Massatillverkning Massatillverkning från skogsfiber De stora stockarna används till sågade trävaror. Massa- och pappers industrin använder överblivet material från sågverk, grenar och toppar och utgallrade träd. Det trä som tas från skogen består av två delar. Den inre delen, som består av användbara cellulosafibrer, och den yttre delen som består av bark. Barken skulle försämra papperskvaliteten om den lämnades kvar i massaprocessen och tas därför bort före kokningen. Bark är ett viktigt biobränsle. De avbarkade stockarna kan sedan ta olika vägar för att bli pappersmassa. Mekanisk massa kan tillverkas med olika metoder. I dessa metoder används närmare 98 % av trävolymen för att tillverka massa med hög opacitet. Kemisk massa får man genom att avlägsna lignin ur träet. Lignin är det ämne som binder samman fibrerna i det växande trädet. Genom att ta bort ligninet minskar utbytet av träet till 50 % och man får en fiber med god styrka, men med mindre opacitet. Mekanisk massa Utbyte % Massaprocesser Termomekanisk massa (TMP) Kemitermomekanisk massa (CTMP) Utbyte % Utbyte % Kemisk massa Sulfatprocess Utbyte % En TMP-raffinör producerar ca 300 ton massa per dag. Mekanisk massa slipmassa Det här är det äldsta sättet att tillverka massa och det uppfanns runt De barkade stockarna pressas mot en roterande slipsten som separerar fibrerna från varandra. Vatten tillförs för att kyla slipstenen under den intensiva friktionen då stockarna pressas mot stenen. Massan passerar genom fina silar så att bara individuella fibrer kan föras vidare. Massan rengörs också från andra främmande material såsom sand och små partiklar. Pulp

4 Massatillverkning Mekanisk massa: Termomekanisk massa (TMP) I den här produktionsmetoden förvandlas stockarna till flis. Flisen tvättas ren från sand och partiklar som annars kan slita på processutrustningen. Flisen hettas upp med ånga så att den blir mjuk och matas därefter in i raffinören med hjälp av vatten. Raffinören består av två motroterande skivor (malsegment) där varje skiva har kanaler som strålar ut mot ytterkanterna från en mittpunkt. Dessa kanaler blir smalare längre ut mot skivans ytterkant. Den mjuka träflisen matas in i mitten och när den kommer fram till kanten har skivorna finfördelat den till fibrer. Fibrer som inte har separerats helt skickas vid silningen vidare till en rejektraffinör för ytterligare bearbetning. Kemisk massa: Kallas även sulfatmassa Sulfatprocess Raffinör med en skiva. Som med TMP flisas och tvättas de barkade stockarna innan de går vidare till massakokningen. Flisen matas in i ett stort kärl, en så kallad kokare. Kemikalier tillförs som löser upp det lignin som binder fibrerna så att de släpper från varandra. Processen underlättas genom att temperaturen i kokaren ökas till ca C. Massan silas för att ta bort klumpar av fibrer som inte har separerats och därefter tvättas den för att avlägsna eventuella spår av kemikalier, sand och partiklar. De kemikalier som har använts återvinns för att ännu en gång användas i processen. Närbild på ett segment. SCA tillverkar helt klorfri (TCF) blekt sulfatmassa vid Östrands massafabrik. Ungefär hälften av anläggningens produktion används för SCA:s egen tillverkning av tryckpapper och hygienprodukter. Anläggningen tillverkar även kemitermomekanisk massa för bland annat hygien- och förpackningsprodukter. Kokaren vid SCAs massabruk i Östrand.

5 Bleaching 1. Massa efter kokning. 2. Massa efter silning. 3. Efter syrgasdelignifiering. Blekning Blekning är ett absolut krav för hög kvalitet. All massa, oavsett kokningsmetod, är mer eller mindre brun. All massa kan blekas för att öka ljusheten. Blekning är ett absolut krav för högkvalitativt tryckpapper eftersom det ger en bättre färgåtergivning. Trots att klorgas och klordioxid är oerhört effektiva när det gäller att bleka träfibrer har man av miljöhänsyn gradvis fasat ut dessa kemikalier från blekprocessen. Klorföreningar kan inte neutraliseras helt i brukens avloppsanläggningar. Behandlat vatten som släpps ut i floder och hav och som fortfarande innehåller rester av klorföreningar, som till exempel dioxin, förbrukar syre och förstör vattenmiljöer. Massa som har blekts utan dessa kemikalier kallas TCF (Totally Chlorine Free). Kemikalier som normalt används vid blekning är: Syre (O 2 ), Ozon (O 3 ) och väteperoxid (H 2 O 2 ). Tillsammans med mekanisk massa är det vanligast att man använder peroxidblekning för att nå en högre ljushet. De rester som blir kvar av dessa föreningar är enklare att hantera i brukens avloppsanläggningar och det slutliga avloppsvattnet har ingen skadlig effekt på vattenmiljön. 4. Peroxidblekning, steg Efter ozonblekning. 6. Peroxidblekning, steg 2. Vid SCA Östrand har produktionen varit klorfri sedan 1996 då det gamla blekeriet byttes ut mot en ny anläggning. Helt klorfri drift betyder att inga kemikalier som innehåller klor används vid blekningen. Vid SCA Ortviken är den mekaniska massaprocessen helt klorfri.

6 Returfibrer För att kunna producera en kvalitetsprodukt måste de insamlade tidningarna vara rena och torra. Massatillverkning från returfibrer Det är insamlade gamla tidningar och tidskrifter samt returer av tidningar och trycksaker som utgör basen för den massa som tillverkas av returfiber. Den här insamlingen kräver stora investeringar i måttanpassade insamlingsbehållare på platser som är lätta att nå för allmänheten. Denna insamling kompletteras med kommersiell insamling från utgivare och tryckerier för att uppnå den volym råvara som krävs för papperstillverkningen. Under det första steget i tillverkningen blandas en viss mängd tidningar, fettsyretvållösning och stora mängder varmt vatten i ett stort massakar. Då bryts bindningarna mellan fibrerna ned och avsvärtningen kan börja genom att svärtan fås att lossa från fibrerna. Det här steget separerar också det mesta av det tunga oönskade material som följer med alla tidningar och tidskrifter. Här ingår häftklamrar, påklistrat reklammaterial, CD-fodral, plastomslag och andra främmande föremål. Annat oönskat material tas bort med hjälp en virvelrenare och genom att sila massan. Massan tvättas nu i en tvättprocess i flera steg som systematiskt tar bort mer än 99 % av den trycksvärta som sitter Aylesford Newsprint i Storbritannien producerar ton tryckpapper av 100 % returfibrer per år, vilket är 1 % av den totala produktionen i världen på närmare 40 miljoner ton och 4 % av produktionen i Europa på 9,2 miljoner ton per år. Mer än ton återvunna tidningar används i den här processen varje år.

7 Papperstillverkning Avsvärtningsanläggning i Aylesford. på fibrerna. Fettsyretvål tillförs i ett stort kärl med varmt vatten och smutsig massa. Tvålen löser upp trycksvärtan från fibrerna. Tryckluft förs in från botten av kärlet och upp mot ytan. I och med det skapas bubblor som drar till sig de frisläppta färgpartiklarna. Bubblorna, och färgen, stiger till vattenytan där de bildar ett smutsigt skum. Detta skummas bort och förs ut i returvattnet. Den här processen upprepas i flera kärl tills massan är helt ren. Viss blekning kan behövas för att stabilisera ljusheten så att den blir enhetlig och jämn. Returfibrernas livslängd Färska fibrer behövs alltid i återvinningsprocessen eftersom fibrer bara kan återvinnas upp till sju gånger. Bara runt 80 % av returfibrerna kan återvinnas i avsvärtningsprocessen. Upprepad återvinning leder så småningom till kortare och svagare fibrer som till slut måste silas bort under återvinningen. Dessa förbrukade fibrer kan då brännas och producera energi. Aylesford Newsprint i Storbritannien producerar tryckpapper från 100 % returfibrer.

8 Paperstillverkning Mälden När massan har fått rätt ljushet kan man tillsätta färg för att stabilisera den exakta nyansen. Det mänskliga ögat är mycket känsligt för nyansskillnader. Beroende på slutprodukten kan vissa andra tillsatser och processmaterial tillföras till massan. Stora volymer vatten tillsätts innan mälden förs vidare till inloppslådan. Inloppslådan I inloppslådan är mäldens konsistens 99 % vatten och processmaterial och 1 % fibrer. Den här mängden vatten krävs för att förhindra flockning. Flockning är den tendens fibrer har att klumpas samman. Om detta tillåts hända skulle det leda till dålig arkformation. För att undvika flockning skapar man turbulens i inloppslådan, Inloppslådan levererar ett kontrollerat, jämnt flöde av mälden till nästa del av pappersmaskinen där formningen av arket påbörjas. Inloppslådan på PM 1 SCA Ortviken. Bild på en planviramaskin, PM 1 SCA Ortviken. Fourdriniermaskin eller dubbelviramaskin Massablandningen lämnar inloppslådan i ett kontrollerat, jämnt flöde och fortsätter ut på viran. Viran är en slags väv eller en sil med tunna hål som låter massablandningens dräneringsprocess att börja samt låter fibrerna forma en sammanvävd matta. Viran rör sig med ungefär samma hastighet som massastrålen. Detta kallas jet-to-wire-förhållande och bestämmer hur fibrerna formeras till ett sammanhängande lager när vattnet i massablandningen börjar dräneras bort. De flesta fibrerna orienterar sig i virans rörelseriktning, vilket gör att papperet blir starkare i maskinriktningen än i tvärriktningen. Om dräneringen bara skulle ske med hjälp av tyngdkraften skulle pappersarket få två tydliga sidor. För att inte skapa ett tvåsidigt papper möter en andra vira ovansidan av mälden när den rör sig framåt på den nedre viran. Med hjälp av registervingar och suglådor kan dräneringen ske från mäldens ovansida, och på så vis jämna ut fördelningen av de fina fibrerna och undvika tvåsidigheten. Virasektionen ökar torrhalten från 1 % till %.

9 Papperstillverkning uoformer TQv Bild av en Gap-Formermaskin, PM 11, SCA Graphic Laakirchen. Gap-Formermaskin Exempel på ny utveckling inom pappersteknologin är gapformers, som används i höghastighetspappersmaskiner. Med den här tekniken förs mälden från inloppslådan och sprutas via kanaler över pappersmaskinens hela bredd, direkt mellan två viror. Det gör att dräneringen kan ske från båda sidor samtidigt, vilket alltså ger en mer enhetlig struktur i arket. DuoFormer TQv I inloppslådan på en gap-formermaskin sprutas mälden in mellan virorna och påbörjar formningen av pappersarket. I en gap-former startar formningen och avvattningen av arket direkt när mälden förs upp på viran.

10 Papperstillverkning Bild av presspartiet. Presspartiet När själva formningen av pappersarket är klar avlägsnas ytterligare vatten i pappersmaskinens pressparti. Arket, som fortfarande innehåller mycket vatten, löper mellan flera stora stålvalsar som pressar ihop arket för att trycka ut ytterligare vatten. När pappersbanan löper mellan dessa stålvalsar är den placerad mellan två lager absorberande filtar. Filten, i form av ändlösa band, absorberar vattnet ungefär som ett läskpapper, medan suglådor drar ut vattnet ur filten innan de möter pappersarket under nästa varv. I slutet av presspartiet har torrhalten ökat till %. Arket håller nu ihop av sig självt. En Voith skopress befäster arkets form under avvattningen.

11 Papperstillverkning I torkpartiet torkas papperet med ånguppvärmda stålcylindrar. Torkpartiet För att uppnå papperets slutliga fukthalt tas ytterligare vatten bort genom avdunstning. Torkpartiet består av ett antal ångvärmda cylindrar över vilka pappersbanan passerar. Cylindrarna är ordnade så att pappersbanan först kommer i kontakt med den ena sidan av papperet och därefter med den andra för att få en jämn avvattning. Pappersbanan kan antingen stödjas under den här fasen eller vara självstödjande, beroende på hur utrustningen är konstruerad. Stödet ökar kontakten och värmeöverföringen och gynnar en högre hastighet. Papperet har nu tillverkats enligt en exakt specifikation och kan nu bearbetas vidare på olika sätt. För tidningspapper eller tidningspappersbaserade produkter kan en maskinkalander vara allt som krävs för att få en färdig produkt. En maskinkalander består av ett antal stålvalsar som ligger mot vardera sidan av papperet för att jämna till de ytligaste fibrerna. Vissa pappersmaskiner slutför processen med en softkalander. En softkalander har två par stålvalsar. En vals i varje par är täckt med ett mjukt plastmaterial och varje par är placerat så att varje vals kommer i kontakt med papperets båda sidor. Den här konstruktionen med en mjuk och en hård vals leder till olika friktionskraft mot papperet och ger en lätt glansig effekt när pappersfibrerna jämnas ut. Papper som kräver ytterligare bearbetning rullas upp på en stålspindel för att sedan skapa en jumborulle, även kallad tambour. Torrhalten i papperet är till slut %, beroende på vilken typ av produkt man tillverkar. Torkpartiet bakom stängda dörrar på PM 11 i Laakirchen.

12 Papperstillverkning Bestrykning Vid tillverkning av papper som kräver hög kvalitet, hög ljushet, lång hållbarhet och en yta som lämpar sig extra bra för tryckning kan man tillföra ett bestrykningsskikt på det baspapper som produceras på pappersmaskinen. Bestrykningsskiktet består huvudsakligen av kaolin (även kallat China Clay) och krita (kalciumkarbonat CaCo 3 ). Det krävs även ett bindemedel för att det fina, kaolin- och kritapulvret ska fästa vid baspapperet och kunna skapa ett sammanhängande lager. Andra material, som till exempel optiska blekmedel, kan också användas för att förbättra papperets utseende. Dessa fungerar genom att ultraviolett ljus förvandlas till det synliga spektrumet vilket ger papperet en blå-vit nyans. Papperet kan slutligen få en glättad eller matt yta, beroende på ytterligare processer. I en bladbestrykare regleras bestrykningsskiktets tjocklek med ett stålblad som skrapar bort överskottet och för det tillbaka till en behållare. Bestrykaren I de flesta papperstillverkningsprocesser kan bestrykningen göras på ett av två sätt, eller med en kombination av dessa två metoder. Vid filmbestrykning tillförs ett skikt av en bestämd volym till baspapperet. Bestrykningen följer baspapperets konturer i ett jämnt skikt. Vid bladbestrykning tillförs ett bestrykningsskikt som är tjockare än vad som krävs i slutänden. Överskottet stryks bort från baspapperet med ett blad och kvar blir ett slätt bestrykningsskikt. Filmbestrykning lämpar sig på lägre ytvikter då det täcker bättre och som förbestrykning. Bladbestrykning används på högre ytvikter. I båda dessa metoder bestryks och torkas först den ena sidan av papperet och därefter behandlas den andra sidan på samma sätt. Torkningen sker med infraröda och luftburna torkar, beroende på vilken typ av utrustning som används. Bestrykning Bestrykning Baspapper Filmbestrykning. Baspapper Bladbestrykning. SCA Ortviken har två LWC-maskiner som producerar ton heatset web offset-papper per år. Cirka 25 % av den totala volymen är FSC-certifierad. Märket för ett ansvarsfullt skogsbruk.

13 Laakirchen PM 11 - Janus Kalander Papperstillverkning Kalandrering För att ge papperet sin slutliga finish kalandreras det. Kalanderns uppgift är att korrigera små oregelbundenheter i pappersstrukturen och att ge det sin slutliga finish. Vad gäller bestruket papper så polerar kalandern bestrykningsskiktet för att ge ytan rätt jämnhet och glans. Vid SC-papper (Super Calendered) blandar man redan i mälden samma kaolin och krita som används vid bestrykningen, innan den kommer fram till pappersmaskinens inloppslåda. Under formningen av pappersarket fördelas dessa mineraler i pappersstrukturen, men med en större mängd ut mot papperets ytterkanter. Dessa mineraler, mjukas tillsammans med pappersfibrerna på papperets yta upp och riktas in i en fast struktur med hjälp av tryck och värme. Resultatet blir en enhetlig pappersyta, lämplig för både headset web offset och rotogravyrtryck. I kalandern skapas den glättade ytan genom friktion mellan mjuka och hårda valsar. Kalandrar Kalandrar finns av olika typer, såsom maskinkalandrar, som beskrivs tidigare i den här broschyren, softkalandrar och superkalandrar. Var och en av dessa bidrar till att ge pappersytan rätt finish. Kalandrar består av stålvalsar, mellan vilka papperet löper. Valsarna tillför värme och tryck till papperet och glättar eller polerar ytan till önskad glansnivå. Varannan vals kan täckas med ett mjukare plastmaterial vilket bidrar till poleringseffekten genom en liten hastighetsskillnad mellan stålvalsen och den plasttäckta valsen. Ånga som skickas genom den ihåliga stålvalsen bidrar också till processen. Bestruket papper kan kalandreras med både superkalander, janusl kalander och soft kalander beroende på vilka egenskaper man vill ha. Janus-kalandersystem hos SCA Graphic i Laakirchen. SCA Graphic Laakirchen producerar ton SCpapper per år, inklusive heatset web offset och rotogravyr. Bruket ligger mitt i Europa och kan oftast nå sina kunder inom 24 timmar.

14 Papperstillverkning Skärning och upprullning När papperet har kontrollerats via laboratorieanalyser går det godkända papperet vidare till rullmaskinen. Oavsett vilken kvalitet som tillverkas har det fortfarande formen av en jumborulle eller tambour. Nu ska papperet skäras och rullas enligt slutanvändarens specifikationer. Man använder datorprogram för att planera hur jumborullen ska skäras för att maximera utnyttjandet av papperet, med minsta möjliga pappersförlust från rullens kanter. Jumborullen sitter på den ena sidan av rullmaskinen medan pappershylsor av rätt längd placeras på armarna i de mottagande stationerna. När pappersänden har fästs på hylsorna sträcks papperet och cirkelformiga knivar skär papperet medan jumborullen rullas upp och papperet rullas över på de nya hylsorna. Emballering och etikettering Rullarna består nu av den kvalitet, med den bredd, diameter och ytvikt som kunden/slutanvändaren har beställt. För att skydda rullarna under transportkedjan emballeras de i fukttåligt omslagspapper och märks med den information som krävs för enkel identifiering. Inre och yttre sidoskydd sätts dit, rullarna emballeras och etiketteras allt sker helt automatiskt. Nu är rullarna klara att flyttas till ett lager eller direkt till kunden. Processtyrning Varje steg av massa- och papperstillverkningen styrs noga av kvalificerad personal. Förutom deras tekniska kunnande övervakas och justeras dessutom de kritiska parametrarna i varje steg av tillverkningsprocessen av sofistikerade datorbaserade styrsystem. Dessa backas upp av laboratoriebaserade system som fungerar som en extra kontroll av de datorbaserade styrsystemen. Systemen ser till att det tillverkade papperet genomgående uppfyller de tekniska specifikationerna för varje kvalitet och att det kommer att leva upp till de högsta standarderna för alla de tryckprocesser som papperet är avsett för.

15 Miljö Förnyelsebar råvara skogsbruk Oavsett om det handlar om färska fibrer från skogen eller om returfibrer, är träfibrer basen i pappersprodukter. Träfiber är en förnyelsebar resurs. Den kan återvinnas, och när den väl är utsliten kan den användas för energiframställning. Restprodukten, koldioxid, tas upp av växande träd. Det finns certifieringssystem för ett hållbart skogsbruk, som till exempel PEFC och FSC. Syftet med de här systemen är att uppnå ett miljövänligt skogsbruk som är bra för samhället och ekonomiskt hållbart. The mark of responsible forestry Vatten och energi Vatten används för att lösa upp de råmaterial, tillsatser och kemikalier som används vid papperstillverkningen. Vatten transporterar den upplösta råvaran från den anläggning där den har producerats till pappersmaskinen. Vatten används för kylning och renhållning. Behovet av färskt vatten har under lång tid stadigt minskat tack vare energisparåtgärder och sparsam användning. Avloppsvattnet behandlas i tre steg mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Energianvändningen bygger i stor utsträckning på biobränslen och producerar främst en kombination av elektricitet och värme. Energikällorna varierar beroende på brukets placering och på vilka produkter som tillverkas. Elektricitet används främst vid tillverkning av mekanisk massa och för att driva motorer och pumpar. I TMP-processen återvinns cirka 60 % av elen i form av lågtrycksånga som huvudsakligen används för att torka papperet i pappersmaskinen. Värme fås från en rad källor: förbränning av biobränsle, dvs. grenar och trädtoppar, förbränning av till exempel naturgas, ofta i samband med elproduktion samt från återvinning av energi i den mekaniska massaprocessen. Det är pappersmaskinens torkparti som förbrukar mest värme, i form av ånga. Genom att kontinuerligt förbättra och utveckla tillverkningsprocesserna har pappersindustrin minimerat sina utsläpp till luft och vatten. SCA är en av Europas största privata skogsägare, med runt två miljoner hektar skogsmark. SCAs plantskola i Sverige driver upp 85 miljoner plantor varje år för att producera nya skogar. Vi ersätter varje träd vi hugger ned med tre nya, antingen genom naturlig föryngring eller genom nyplantering. SCAs svenska skogar FSC-certifierades i januari Av varje stam från SCA:s skogar används 95 %, antingen till produkter eller till energi. SCA äger sågverk, massa- och pappersbruk och tillverkar skogsbaserat biobränsle, och allt samverkar i ett enda effektivt system. Alla kvaliteter används och varje del av trädet kan utnyttjas. De tillverkningsprocesser som används är effektiva. Vedförlusterna är minimala. Träflis från sågverken blir råvara till massabruket, medan bark och spån används som bränsle. Restprodukter från massabruken, främst bark och lut, blir också till bränsle och svarar för en stor del av brukens egna energibehov. Enligt SCA:s miljöpolicy ska vi tillverka våra produkter på ett sätt som kontinuerligt minskar vår påverkan på miljön. Vårt riktmärke är att bevara våra gemensamma resurser. Vårt långsiktiga mål är slutna processer.

16 publicationpapers.sca.com Foto: Per-Anders Sjöquist. Illustrationer: Voith AG. Tryckeri: Tryckeribolaget, April FSC nr SGS-COC Både papperet och tryckeriet är FSC-certifierade.

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

ORTVIKENS PAPPERSBRUK

ORTVIKENS PAPPERSBRUK ORTVIKENS PAPPERSBRUK www.publicationpapers.sca.com ORTVIKENS PAPPERSBRUK I en tid som i mångt och mycket domineras av nya kommunikationsmedel fortsätter papperets starka utveckling. Det tryckta mediet

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av

Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av 12 Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av modern teknik när det gäller materialhantering, kontinuerlig

Läs mer

Från råvara till produkt!

Från råvara till produkt! Från råvara till produkt Billerud Korsnäs, Kalix Papper använder vi till mycket olika saker. Inte bara olika sorters papper, utan påsar, förpackningar, säckar av olika slag, toalettpapper, pappersnäsdukar

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA SCA FOREST PRODUCTS SCA är världsledande inom FSC-certifierade produkter Kunder och konsumenter har försökt finna en trovärdig strategi för att välja goda produkter

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

mellansvensk pappersindustri

mellansvensk pappersindustri Naturgas-lA för processanvändning inom syd- och mellansvensk pappersindustri lidj JSwede Gas AB 1989 F'ORSKNING UTVECKLING DEMONSTRATION R1322 NATURGAS-IR FÖR PROCESSANVÄNDNING INOM SYD OCH MELLANSVENSK

Läs mer

55 Framställning av cellulosa, papper eller papp

55 Framställning av cellulosa, papper eller papp Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 55 Framställning av cellulosa, papper eller papp 55a 55b 55c 55d 55e 55f Sönderdelning eller annan förberedning av råmaterial för pappersframställning Förfaranden för

Läs mer

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval!

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! PRINT SMOOTH PERFORMANCE SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Läs mer

Skogscertifierade produkter från SCA

Skogscertifierade produkter från SCA Skogscertifierade produkter från SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org VARFÖR SKA JAG BRY MIG? Skogscertifiering bildar en trovärdig länk mellan ansvarsfullt skogsbruk

Läs mer

Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första

Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första 6 Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första gången framställdes i Kina redan runt år 105 e. Kr.

Läs mer

Introduktion till pappersprocessen. Några definitioner. Några definitioner (forts.) Att göra papper och kartong. Ösjöfors handpappersbruk

Introduktion till pappersprocessen. Några definitioner. Några definitioner (forts.) Att göra papper och kartong. Ösjöfors handpappersbruk Ösjöfors handpappersbruk Introduktion till pappersprocessen Sveriges äldsta handpappersbruk Anlades 1777 av Lars Dristig som var trumslagare och bonde Daniel Söderberg STFI-Packforsk och KTH Mekanik 2007-11-08/

Läs mer

Rullhantering. SCA Teknisk Support

Rullhantering. SCA Teknisk Support Rullhantering SCA Teknisk Support Pappersprodukter Tryck- och förpackningspapper SCA Publication Paper och Sustainable Packaging producerar trähaltigt tryck- och förpackningspapper. I sortimentet ingår

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Det handlar om papper

Det handlar om papper et andlar m apper Vi gör inte papper Färska fibrer vägen till nya produkter Så här gör vi papper Våra tillgångar Din vision vår passion # Vi gör inte papper Vi driver utvecklingen Holmen Paper driver

Läs mer

Återvinning av trycksaker

Återvinning av trycksaker Återvinning av trycksaker Vad kan den grafiska branschen och tidningsbranschen göra för att underlätta? GRAFISKA MILJÖRÅDET INTERGRAF FEBELGRA MILGRAF AB TNO THE DUTCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Östrands massafabrik

Östrands massafabrik Östrands massafabrik Östrands massafabrik Östrands massafabrik i Timrå har tillverkat pappersmassa i nära 80 år. Det var i samband med bildandet av SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget - och med tankarna

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket.

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket. , TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran (HT 2003) består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran är barrved, framför allt

Läs mer

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran 1/8/15 Grafisk teknik 1 PAPPER består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Pappers- och massaindustrin i Kronobergs län Inventering enligt MIFO fas 1 Papper_fas1.doc LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2005-12-01 Massa- och pappersbruk, MIFO fas 1

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Välkommen till SCA SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Nettoomsättningen 2014 uppgick till 104 miljarder SEK 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Energiprojektet. Luftförvärmare

Energiprojektet. Luftförvärmare Energiprojektet Luftförvärmare Vi, TE15, har fått i uppgift att bygga ett energisystem och vår grupp har då konstruerat en luftförvärmare. En luftförvärmare är ett miljövänligt energisystem som använder

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier.

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier. Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier. 2 I Södras värld utgår allt från skogen Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Snabbt om. Daniel Tavast. tavast@kth.se

Snabbt om. Daniel Tavast. tavast@kth.se Snabbt om Daniel Tavast tavast@kth.se Massa fibrer blir ett papper 2013-08-14 Daniel Tavast 2 Fibrer växer på träd 2013-08-14 Daniel Tavast 3 Trä, en biokomposit Trä består av Cellulosa Hemicellulosa Lignin

Läs mer

Den genomfärgade träfiberskivan

Den genomfärgade träfiberskivan Den genomfärgade träfiberskivan Fakta/fördelar Åtta färger Helt genomfärgad Sju tjocklekar Hög hållfasthet/stark Fuktbeständig Verktygsvänlig Minimal putsning Lågabsorberande yta Ekonomisk Ekologisk Med

Läs mer

Rullhantering. SCA Publication Papers Teknisk Support

Rullhantering. SCA Publication Papers Teknisk Support Rullhantering SCA Publication Papers Teknisk Support Pappersprodukter Tryckpapper SCA Publication Papers producerar trähaltigt tryckpapper. I sortimentet ingår LWC, SC, obestruket offsetpapper och tidningspapper.

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Läs med gott samvete. En studie om miljöpåverkan

Läs med gott samvete. En studie om miljöpåverkan Läs med gott samvete En studie om miljöpåverkan En livscykelanalys genomförd av forskningsinstitutet Innventia på uppdrag av branchorganisationen Sveriges Tidskrifter i samarbete med SCA, Posten Meddelande,

Läs mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer papper än någonsin tidigare. Tillverkning av papper bygger nästan helt på förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara råmaterial

Läs mer

Manuell Produkter Painting The Past

Manuell Produkter Painting The Past Manuell Produkter Painting The Past KRITFÄRG Färgen innehåller emulsioner med mycket krita. Det gör dem mycket mattare än vanlig färg. De är mjukare och du kommer inte att bli uttråkad. Färger från förr,

Läs mer

Ett långsiktigt perspektiv

Ett långsiktigt perspektiv 40 Hållbar utveckling Iggesund Paperboard följer Holmen-koncernens miljöpolicy: Det ligger i Holmens intresse att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling såväl ekonomiskt, socialt som miljö-

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

Massa och Pappers- Industrin på -10. års sikt. L.Wågberg 100419

Massa och Pappers- Industrin på -10. års sikt. L.Wågberg 100419 Massa och Pappers- Industrin på -10-70 års sikt En subjektiv bild 10-års sikt Generellt Grafiska papper sätts under mycket stark prispress Förpackningapapper har stora utvecklingsmöjligheter även för nya

Läs mer

Gunnesboskolan Tetra Pak Tur och retur Hur kan man optimera återvinning av förpackningar. Sida 1(8)

Gunnesboskolan Tetra Pak Tur och retur Hur kan man optimera återvinning av förpackningar. Sida 1(8) Sida 1(8) Namn: Jakob Lindbladh Klass: Gunnesboskolan 9c Datum: 17/5/ - 21/5/ Handledare: Helene Berg, Tetra Recart AB Gunnesboskolan Tetra Pak Tur och retur Hur kan man optimera återvinning av förpackningar

Läs mer

Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB

Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB Box 133, 311 82 Falkenberg. Tel. +46 346 858 00, fax. +46 346 837 33. www.owenscorning.se Vid de flesta av Owens Cornings fabriker tillverkas i dag Advantex glasfiber.

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Program. 26 april/10maj Tobias Rudh, energifrågor vid Metsä Board Sverige AB, Husums fabrik. Fika

Program. 26 april/10maj Tobias Rudh, energifrågor vid Metsä Board Sverige AB, Husums fabrik. Fika Program Klockan 13.00 Klockan 13.55 26 april/10maj, energifrågor vid Sverige AB, Husums fabrik. Fika Ugglan, Husums fabrik. Hjälmar, västar, headset Guiderna hämtar eleverna vid Ugglan. Eleverna är uppdelade

Läs mer

Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa

Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa Östrands massafabrik Ortvikens pappersbruk Laakirchens pappersbruk Aylesfords pappersbruk SCA Forest Products verksamhetspolicy Vision: Att uppfattas som en

Läs mer

Fördelar med Invercote och Incada

Fördelar med Invercote och Incada 18 Principerna för tillverkning av papper och kartong har förblivit desamma genom århundradena. Men den tekniska utvecklingen har förändrat tillverkningen från ett hantverk till en tekniskt avancerad industri.

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

DET GRÖNA VITA PAPPRET. Papper: en viktig del av företagets samhällsansvar

DET GRÖNA VITA PAPPRET. Papper: en viktig del av företagets samhällsansvar DET GRÖNA VITA PAPPRET Papper: en viktig del av företagets samhällsansvar Har du någonsin frågat dig hur miljövänligt ditt papper är? VARFÖR SKA PAPPERSINKÖPEN OMFATTAS AV FÖRETAGENS HÅLLBARHETSSTRATEGI?

Läs mer

http://www.skogsindustrierna.org/framtid/gymnasiet/kemilaromedel/grundamnen/teoritext_1 Grundämnen och kemiska föreningar 1. Grundämnen Människan har länge känt till nio grundämnen, nämligen metallerna:

Läs mer

vid tvättning av sådana. Handskas icke hårdhänt med tyget. Använd icke kraftig lut. Gnugga icke mot knogarna eller mot bräde.

vid tvättning av sådana. Handskas icke hårdhänt med tyget. Använd icke kraftig lut. Gnugga icke mot knogarna eller mot bräde. Våta konstfibcrtyger rivas lätt, var därför aktgam vid tvättning av sådana. Använd icke borste. Gnugga icke mot knogarna eller mot bräde. Handskas icke hårdhänt med tyget. Använd icke kraftig lut. Ett

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 Gruvön

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 Gruvön Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 Gruvön BillerudKorsnäs AB Gruvöns Bruk Massa- och pappersbruket Gruvöns Bruk i Grums är en av Värmlands största privata arbetsplatser med cirka 850 anställda. Bruket

Läs mer

Samarbete inom försäljning och marknadsföring

Samarbete inom försäljning och marknadsföring SCA Graphic Paper Nordic Tryckpapper 2014/2015 Samarbete inom försäljning och marknadsföring I december 2012 förvärvade Heinzel Group det tidigare SCA-ägda tryckpappersbruket i Laakirchen, Österrike och

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb

Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb Skogsindustrierna, som företräder massa- och pappersbruken

Läs mer

Foto: Niclas Hammarström. Utbildningsplan för Offsettryckarlärling på företag

Foto: Niclas Hammarström. Utbildningsplan för Offsettryckarlärling på företag Foto: Niclas Hammarström Utbildningsplan för Offsettryckarlärling på företag Moment som ingår i lärlingsutbildningen för offsettryckare Sid. 3-4: Grundnivå Sid. 5: Produktionsnivå Sid. 6: Mätinstrument

Läs mer

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion 28 oktober 2004 Åke Axelsson Den nordiska skogens naturliga lövandel... 1 Produktutveckling i ett otroligt...... tidsperspektiv De träd skogsägaren slutavverkar

Läs mer

Water Profile för den svenska skogsindustrin

Water Profile för den svenska skogsindustrin Water Profile för den svenska skogsindustrin 10 litres of water for 1 sheet of A4-paper Vattnets kretslopp Water Profile IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Skogsindustrierna utfört studien Water

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Historiska notiser 3 Högstadiet - bakgrund 9 uppgifter 13 lärarkommentarer 14 förslag till experiment 15 lärarkommentarer gör din eget papper 19 Gymnasiet - bakgrund - råvaran 21 massan

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Holmen VIEW vidgar vyerna När detaljerna avgör och kvaliteten är viktig är Holmen VIEW rätt val. Mjukheten i papperet, läsbarheten

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

Ett ledande industriellt ekosystem som drivs av skogens kraft KONCERNPRESENTATION OKTOBER 2017

Ett ledande industriellt ekosystem som drivs av skogens kraft KONCERNPRESENTATION OKTOBER 2017 Ett ledande industriellt ekosystem som drivs av skogens kraft KONCERNPRESENTATION OKTOBER 2017 Stark och integrerad värdekedja Europas största privata skogsägare Sågverksrörelse i världsklass Investering

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Svepteknik skå l med plywood botten och lock

Svepteknik skå l med plywood botten och lock Svepteknik skå l med plywood botten och lock Material: Tekniker: Verktyg: al, plywood svepteknik, stavlimning, tvärsågning, precisionssågning, klyvsågning, slipning, mall till svep, slippapper, slipmaskin,

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Tork Advanced Wiper 400 Performance

Tork Advanced Wiper 400 Performance Wiper 400 Performance Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) Registreringsnummer: 45 22 01 Mer information: www.environdec.com 1. Företaget SCA Tissue Europe är den ledande leverantören

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Postnummer och postadress

Postnummer och postadress Företagsinformation Ansökande företag Adress Telefon Ansökan om BRA MILJÖVAL-licens för papper Organisationsnummer Postnummer och postadress Fax Endast fullständigt ifyllda ansökningar bedöms! Kontaktperson

Läs mer

47 kap. Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

47 kap. Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor) Tionde avdelningen Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor) papper och papp samt varor av papper eller papp 47 kap. Massa

Läs mer

Skogsnöten 2008. 1. Granen är ett av de sista trädslag som kommit till Finland efter istiden. Av våra skogar är idag en fjärdedel grandominerade.

Skogsnöten 2008. 1. Granen är ett av de sista trädslag som kommit till Finland efter istiden. Av våra skogar är idag en fjärdedel grandominerade. Skogsnöten 2008 Namn Diplomi Skola Kommun Poäng 70 p 1. Granen är ett av de sista trädslag som kommit till Finland efter istiden. Av våra skogar är idag en fjärdedel grandominerade. a) Vilka av de arter

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Energislukare eller energieffektiviserare?

Energislukare eller energieffektiviserare? Energislukare eller energieffektiviserare? Rottneros Bruk AB Rottneros fabriker Rottneros Vallvik Rockhammar Miranda Rottneros - Packaging Några fakta om Rottneros Omsättning cirka 3 miljarder SEK Tre

Läs mer

Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem.

Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem. Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem. Roine Morin Miljödirektör SCA Forest Products 1 SCA Graphic Sundsvall AB /Miljömål/20071004/ROMO Organisation SCA-koncernen 2007 Styrelse VD Vice

Läs mer

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 SKÄRBLACKA

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 SKÄRBLACKA Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 SKÄRBLACKA Allmänt om Skärblacka Bruk BillerudKorsnäs Skärblacka AB ingår i BillerudKorsnäs koncernen. Tillverknings kapaciteten vid Skärblacka Bruk uppgår till cirka

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG

MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG ATT ANVÄNDA PAPPER KAN VARA EN MILJÖVÄNLIG HANDLING, MEN DE FLESTA VET INTE DET. Hervé Poncin Antalis Chief Operating Officer Som ledande internationell leverantör

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Träslag. Tall. Björk

Träslag. Tall. Björk Träslag. Du kan säkert namnet på flera vanliga träd som växer i sverige. Här ska du få lära dig lite mer om diverse träslag som är vanliga i slöjdsammanhang. Samtidigt som du läser och försöker lära dig

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Hej! Det här häftet kompletterar filmen om papperskretsloppet.

Hej! Det här häftet kompletterar filmen om papperskretsloppet. Papprets kretslopp Hej! Det här häftet kompletterar filmen om papperskretsloppet. Häftet förklarar hur papper framställs, återvinns och återanvänds. Det blir roligast att läsa häftet i samband med filmen,

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer