Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk"

Transkript

1 Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

2 Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt? Då kan vi hjälpa dig att bli certifierad skogsägare! Skapa långsiktiga värden på din skogsfastighet!

3 Idag är intresset i vårt samhälle stort för miljö, natur och klimat och då är det förstås även fokus på svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri. Att kunna erbjuda miljömärkta produkter ökar svenska skogsägares och skogsindustrins konkurrensfördel gentemot andra producenter och gentemot andra konkurrerande material, som exempelvis plast och metall. Kanske blir certifieringen i framtiden inte endast en fördel utan rentav ett krav för att få leverera vissa produkter och vissa råvarusortiment? BillerudKorsnäs betalar en extra premie för certifierat virke. Kunder som köper BillerudKorsnäs papper och kartong vill försäkra sig om att råvaran i produkterna kommer från ansvarsfullt skötta skogar. Det trovärdigaste sättet att förmedla budskapet är genom att certifiera sin skog. Därför vill vi på BillerudKorsnäs öka andelen certifierat virke in till våra industrier. Ett certifierat skogsbruk producerar certifierad råvara som sedan i slutändan blir miljö märkta konsument produkter. FSC står för Forest Stewardship Council och är en global organisation med internationella principer och kriterier, vilka beskriver hur ett ansvarstagande skogsbruk skall bedrivas utifrån ett miljö-, socialt- och lönsamhetsperspektiv. Varje enskilt land har en egen skogsbruksstandard enligt FSC, som harmoniserar både med lokala förutsättningar och med de internationella reglerna. Idag är ca 175 miljoner ha skogsmark, i 80 länder, FSC certifierade. FSC skogsbrukscertifiering är en så kallad nivåstandard. Det innebär tydliga kriterier vad gäller naturvård, sociala hänsynstaganden samt krav på att bedriva ett rationellt och lönsamt skogsbruk. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes och är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering. PEFC tar sin utgångspunkt i det småskaliga familjeskogsbrukets villkor och bygger på nationella certifieringsstandarder som är anpassade till lokala förhållanden, i linje med internationella PEFCs riktlinjer. PEFC har idag 34 medlemsländer och en certifierad skogmarkssareal av ca 245 miljoner hektar.

4 Vad innebär FSC och PEFC- certifiering för en skogsägare? De viktigaste förutsättningarna för att kunna certifiera sig enligt FSC- och PEFC-skogsbrukscertifiering är att fem procent av fastighetens produktiva skogsmarksareal avsätts för naturvårdsändamål, att man har eller tänker skaffa sig en grön skogsbruksplan och att man bedriver en generell naturvårdshänsyn vid avverkning och skogsskötselsåtgärder. Många skogsägare bedriver redan idag sin skogsskötsel i enlighet med FSCs och PEFCs krav. För dessa skogsägare är steget att certifiera sig inte stort. Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att certifiera sin fastighet är via BillerudKorsnäs gruppcertifiering. BillerudKorsnäs fungerar då som paraplyorganisation och hjälper de enskilda skogsägarna att lyckas med sin skogsbrukscertifiering. Billerud Korsnäs tillhandahåller bland annat kunskap, entreprenadstjänster och administrativ hjälp till de anslutna medlemmarna. Varje år revid fikatet både g lerudkorsnäs revision av en revisor. Unde slumpvis utva i konstruktiv utförda åtgär ungefär vart f På sikt skall 5 % (10 % söder om biologiska norrlandsgränsen) av skogsmarken domineras av lövträd Skapa 3 högstubbar per ha Nyckelbiotoper får inte avverkas Skyddszoner längs vattendrag Liggande och stående död ved lämnas 5 % produktiv skogs avsatt som NO eller

5 Många skogsägare be driver redan idag sin skogs skötsel i enlighet med FSCs och PEFCs krav. eras skogsägare-gruppcertienom en intern revision av Bilegen personal samt en extern utomstående auktoriserad r revisionerna besöks några lda anslutna skogsägare och anda sker en genomgång av der. Varje markägare besöks emte år. mark NS Sparad trädgrupp, 10 stormfasta träd/ha sparas. Naturvårdsträd får medräknas Samtliga Naturvärdesträd lämnas Grundläggande krav inom FSC och PEFCs skogsbruksstandard och medlemmars åtagande i BillerudKorsnäs gruppcertifikat: 5 % av fastighetens produktiva skogsmarksareal ska avsättas för naturvårdsändamål. Skogsägaren ska inneha eller tänker skaffa sig en grön skogsbruksplan. Bedriva generell naturvårdshänsyn vid avverkning och skogsskötselåtgärder. Om annan aktör än BillerudKorsnäs egna entreprenörer anlitas för avverkning eller skogsskötselåtgärder måste skogs ägaren ansvara för de anlitades arbetsmiljö och kompetensnivå samt innehar ett PEFC entreprenörscertifikat. Vid självverksamhet skall BillerudKorsnäs handledningar följas. Samtlig skogsmark inom respektive ägarkonstellation måste anslutas. Känna till och värna om fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer. Certifierade skogsägare erkänner ursprungsbefolknings/samers sedvanerätt och samråder i aktuella skogsbruksfrågor. Vissa uppgifter om skogsinnehavet ska vara offentligt tillgängligt. Nyckelbiotoper får inte avverkas. Kemiskt behandlade plantor får inte användas vid plantering.

6 Hur går certifieringsprocessen till? BillerudKorsnäs erbjuder certifiering enligt både FSC och PEFC. Om du är intresserad av att certifiera din fastighet kontaktar du din virkesköpare på Billerud Korsnäs som tillhandahåller mer information. Du går igenom medlemsregler, medlemsavtal mm och fyller sedan i en medlemsansökan om att ingå i BillerudKorsnäs gruppcertifikat för certifierade skogsägare. Om en skogsägare ansluter sig händer följande. Under startrevisionen träffas BillerudKorsnäs och skogsägaren. Tillsammans går man mer i detalj igenom FSC- och PEFC-skogsbruksstandarder och skogsägarens åtaganden. Efter mötet signeras medlemsavtalet av både BillerudKorsnäs och skogsägaren. Skogsägaren och dess fastigheter är nu certifierade och virket som avverkas klassas som miljömärkt enligt FSC och PEFC vilket i sin tur betingar ett högre värde på marknaden. Om någon annan än BillerudKorsnäs utför skogliga åtgärder måste entreprenadavtal utformas i enlighet med FSCs regler och åtgärden ske i enlighet med FSCs principer som beskrivs i BillerudKorsnäs handledningar. Varje år revideras gruppledningssystemet internt och externt av revisorer. Vilka fastigheter som kommer besökas under revisionerna väljs ut slumpvis. Revisionen tar en knapp dag och varje enskild fastighet besöks ungefär var femte år.

7 BillerudKorsnäs virkesköpare ger råd och stöd i virkes frågor, skogsfrågor och kan även ge mer information kring certifiering. rtifiering nska skogen Denna broschyr ger en god inblick i vad skogscertifiering innebär. Mer information finns på samt Ta gärna kontakt med din virkesköpare på BillerudKorsnäs om du har ytterligare funderingar. Hitta oss via com/sv/skog llt mer intresserade av var råvaran ursprungligen r den hanterats. de vill veta att skogarna sköts erkningarna görs med hänsyn till naturen. Vi sgå dessa önskemål. ruk och r ilån PEFC/ Främjande av uthålligt skogsbruk

8 BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Vi samarbetar med mer än 1500 kunder i över 100 länder. Vår affärsmodell består av tre hörnstenar: högkvalitativt förpackningsmaterial, solution services och ett omfattande globalt nätverk. Anläggningar: 8 produktionsanläggningar och försäljningskontor i ett tiotal länder Omsättning: Ca 20 miljarder SEK Antal anställda: ca medarbetare i 13 länder Räckvidd: Europa & växande marknader

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Södras skogscertifiering

Södras skogscertifiering Södras skogscertifiering 2 SÖDRA SKOGSCERTIFIERING 2015 Innehåll 5 Certifiering för ett ansvarsfullt skogbruk 7 Gemensamma baskrav för FSC och PEFCTM 9 Skogsbruksstandard 13 Miljöstandard 24 Social standard

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Bergvik Skog hållbarhetsredovisning 2012 1 Bergvik Skog hållbarhetsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 2012 1 Innehåll VD har ordet 4 Om Bergvik

Läs mer

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet HÅLLBARHETSREDOVISNING BillerudKorsnäs utvecklar och erbjuder material av nyfiber samt lösningar för smarta förpackningar som adderar värde hela vägen hem till kunden. Innovation är kärnan Hållbarhet är

Läs mer

Skogscertifiering i Finland

Skogscertifiering i Finland Svenska Skogscertifiering i Finland VAD ÄR DET? Utgivningsår 2005 Skogscertifiering är ett förfarande som används av skogsägare, skogsindustrin och hela den träbaserade produktionskedjan, för att övertyga

Läs mer

En enkätstudie av privata småskogsbrukares inställning till skogsbrukets certifiering

En enkätstudie av privata småskogsbrukares inställning till skogsbrukets certifiering SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2014:10 En enkätstudie av privata småskogsbrukares inställning till skogsbrukets certifiering A questionnaire study of private small scale forest owners attitudes to

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag RiR 2010:8 Sveaskog AB och dess uppdrag ISBN 978 91 7086 209 0 RiR 2010:8 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Näringsdepartementet Datum: 2010-05-03 Dnr: 33-2008-1415 Riksrevisionen

Läs mer

Svensk PEFC Skogsstandard

Svensk PEFC Skogsstandard Svenska PEFC ek för Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:3 Innehåll Svensk PEFC skogsstandard... 4 1 Introduktion... 4 2 Skogsskötselstandard... 5 2.1 Aktivt, ekonomiskt skogsbruk... 5 2.2 Skogsbränsle...

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 HÅLLBARHETSREDOVISNING BillerudKorsnäs verksamhet är väl förankrad i ett naturligt kretslopp. Produkterna baseras på förnybar råvara, är återvinningsbara och utvecklas i nära samarbete med kunderna. Rätt

Läs mer

Upphandlingsguide för möbler

Upphandlingsguide för möbler Upphandlingsguide för möbler Möbelfakta/TMF Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 72 50 (vxl) E-post: info@mobelfakta.se Hemsida: www.mobelfakta.se Kvalitet

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Sveaskog i korthet Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin TRÄ MED OMTANKE Spårbarhetscertifiering för träindustrin BEHOV AV DOKUMENTATION Skogs- och träindustrin ställs i allt större utsträckning inför krav på dokumentation som garanterar att olika träprodukters

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun

Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun Mälardalens högskola Maria Wahlberg Temauppgift Institutionen för Samhällsteknik WG0230 Box 883 2004-05-10 721 23 Västerås Etisk märkning ett steg på väg mot en hållbar utveckling? Exempel från Lunds kommun

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet.

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Finansinspektionens diarienummer 12-3577 Tillägg 2011:2 till Sveaskog AB (publ) Grundprospekt (Dnr 11-11361-413), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 november 2011 samt offentliggjorts

Läs mer

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong.

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Holmen och omvärlden Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Sol, koldioxid och vatten är byggstenar

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Forest Stewardship Council Svenska FSC

Forest Stewardship Council Svenska FSC Forest Stewardship Council Svenska FSC BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR Svensk skogsbruksstandard enligt FSC med SLIMF-indikatorer FSC-STD-SWE-02-02-2010 SW 1 Svensk skogsbruksstandard enligt FSC med SLIMF-indikatorer

Läs mer

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år

Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år 13 Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år Södra fyller 75 år men har fortfarande samma uppdrag: att avsätta medlemmarnas skogsråvara till skäliga priser. Vid starten rådde köparnas marknad. I dag

Läs mer