Korsnäs Din skogliga partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korsnäs Din skogliga partner"

Transkript

1 Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en förpackning som tilltalar ögat. Björk används i toppskiktet på Korsnäs kartong och den har utmärkt tryckbarhet tack vare sin korta fiber. Skogsbränsle hett sortiment? sid 4 I jakten på att minska utsläppen av koldioxid ökar värmeverk och industrier sin användning av biobränsle. Skogsbruket bidrar till denna utveckling i form av råvara, det som vi kallar skogsbränsle. Vi reder ut de olika begreppen som används för skogsbränsle. Skapa långsiktiga värden på din skogsfastighet! sid 6 Det är lätt att förstå att en skoglig certifiering gör nytta för miljön, men en certifierad skogsägare får också ett kvitto på att skogsbruket bedrivs ansvarsfullt när det gäller sociala aspekter. Och så får man bättre betalt för sin råvara! 2.12 Informationsblad till skogsägare från Korsnäs Skog

2 Björk ett produktionssortiment? Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en förpackning som tilltalar ögat. Björk används i toppskiktet på Korsnäs kartong och den har utmärkt tryckbarhet tack vare sin korta fiber. Sortiment och efterfrågan Varje år importerar industrin i Sverige ca 4 miljoner kubikmeter lövved. Anledningen är att det helt enkelt inte finns tillräckligt med björkved i Sverige. Andelen lövved som faller ut från svenska avverkningar har dock börjat öka. Björkved är ett eftertraktat sortiment för alla som använder sig av ved för uppvärmning, eftersom den höga densiteten ger ett mycket bra värmevärde. Men björken är också ett viktigt sortiment när det handlar om tillverkning av kartong och massa. Ungefär en fjärdedel av den massaved som används på Korsnäs är björkved. Historiskt har det varit svårt att få avsättning för björktimmer och idag används björktimmer framförallt till finsnickerier och tumstockstillverkning. Det är alltid svårt att förutspå vad som kommer att hända med efterfrågan framöver men när Korsnäs virkeschef Arvid Svanborg ser framåt så kommer efterfrågan på björkmassaved inte att minska. Han tror också att det på sikt finns bra förutsättningar för avkastning på välskötta timmerbestånd av björk. Produktion Med dagens förutsättningar, det vill säga med de priser som björkved idag ersätts med, är kalkylen för björkskogsskötsel sämre än för gran och tall. Ett par av anledningarna är att det kan vara svårt att hitta avsättning för björktimret och att björken, på samma marker, producerar sämre än både gran och tall enligt Ulf Johans son forskare på SLU. En orsak till björkens lägre produktion är att den jämförs med ett förädlat material av gran och tallplantor. Den största delen av de björkar som finns i den svenska skogen idag kommer nästan uteslutande från naturlig föryngring. Kronobergsmetoden Kronobergsmetoden är ett vedertaget begrepp för en skötselmetod som numera förekommer i hela Sverige. Granen är ett sekundärträdslag vilket innebär att den har hög skuggtålighet men inte är så motståndskraftig mot frost. Därför kan det på frostlänta granmarker vara en bra idé att skapa en skärm av lövträd för att skydda granplantorna. Enligt studier ger kronobergsmodellen en högre produktion per hektar än vad en ren granskog kan göra. Skärmen avvecklas efter ca år när björken är ungefär m i höjd. När skärmen avvecklas bör man från ett välskött bestånd kunna ta ut ungefär m 3 /ha. En svårighet är att få ekonomi i avverkningen och att inte göra för stor åverkan på granarna som ska stå kvar. AKTUELLA frågan Aktuella frågan En Trave Till på virkesbilen Vi ser ibland virkestransporter med fyra virkestravar på lastbilen, vad ska det vara bra för? Vi skickade frågan vidare till John Samuelsson, virkesflödesansvarig på Korsnäs Skog och Korsnäs representant i styrgruppen ETTdemo. Foto: Erik Viklund/ Skogsindustrin har som mål att sänka CO 2 -utsläppen med 20 % till Det är en stor utmaning för branschen och det forskas intensivt, både inom fordons- och skogsindustrin. I projektet ETT (En Trave Till) har Skogforsk tillsammans med fordonstillverkare drivit ett praktiskt långtidstest med en längre, 30 meter, och tyngre, 90 ton, rundvirkesbil. Resultatet av större nyttolast på Skogforsk fordonet gör att koldioxidutsläppen och transportkostnaderna kan sänkas med 20 procent per transporterat ton. Det behövs fler studier under olika förhållanden för att säkerställa resultaten och trafiksäkerheten. Ytterligare ett projekt, ETTdemo, påbörjas nu vilket fokuserar på effektiva lastbilstransporter som samverkar med järnvägstransporter. Även en ökad användning av biobränslen inom denna sektor leder till att på ett aktivt sätt bidra till ett uthålligt samhälle baserat på förnybara råvaror. Transporterna är en tung del i vår råvarukostnad, och därför är det viktigt med utveckling inom alla delar av transportområdet. 2 KORSNÄS SKOG 2.12

3 Skötsel Idag finns det i Sverige stora områden med eftersatta bestånd där skötselåtgärder inte har satts in i tid. Det är också vanligt med områden som aldrig har blivit planterade och där björken har slagit upp och bildat täta självföryngringar. Skötsel av eftersatt björkskog görs lämpligtvis i flera steg. En för stark röjning i ett tätt, klent bestånd kan bli ödesdigert eftersom stammarna då är mycket känsliga för snö och vindbrott. Även eftersatta gallringar ska skötas stegvis och med försiktiga åtgärder. Värt att påpekas kan vara att en välskött björk är mer stormtålig än en välskött gran! Åtgärder som blivit utförda i rätt tid skapar en välskött björkskog. Tumregeln när det gäller välskötta björkbestånd är att de både ska röjas och gallras hårt. Konkurrens leder till att björkarna tappar i grönkrona och diametertillväxt. När det gäller tidpunkten för gallring så är en bra tumregel att grönkronan ska vara minst 50% av trädhöjden. Sena eller uteblivna röjningar och gallringar leder till att grönkronan minskar i både längd och bredd och eftersom kronan kan betraktas som själva motorn i trädet så innebär en minskad krona en försämrad diametertillväxt. Ta gärna kontakt med din lokale virkesköpare om du vill diskutera björkens möjligheter i din region. Lisa Jansson Virkesköpare i Frövi Medlem i redaktionsgruppen Älskade björk! Det är alltid en fröjd att gå i en välskött skog och alldeles särskilt fröjdesamt att gå i en välskött björkskog. Ljust och fint med vita stammar. På talet var björken, som sortiment, värdelös för industrin. Då använde man metoder för att hålla undan björken som vore otänkbara idag. Nu är vi beroende av björken för att kunna göra Korsnäs fina kartong. Tänk så det kan bli! Det var väl bra att våra kemister och ingenjörer kom på att björkens korta fibrer behövs för att kunna trycka vackra bilder på våra kartonger. Så även om björken har svårt att tävla med gran och tall när det gäller lönsamhet, så vet jag att många skogsägare gärna hittar någon lämplig plats att dra upp ett björkbestånd på. Björken är även viktig för mångfalden i skogen då många arter är bundna till dessa biotoper. Ta upp frågan med din virkesköpare så får du goda råd om björkskötsel. Lars-Erik Busk Ansvarig utgivare KORSNÄS SKOG

4 Skogsbränsle hett sortiment? I jakten på att minska utsläppen av koldioxid skrotar värmeverken och industrierna sina gamla oljepannor för att satsa på biobränsle istället. Skogsbruket bidrar till denna utveckling i form av råvara, det som vi kalllar skogsbränsle. Korsnäs kommer att öka inköpen av skogsbränsle under kommande år. Anledningen till det är att vi i Gävle bygger en ny biobränslepanna tillsammans med det kommunala bolaget Gävle Energi. Detta kommer vi att berätta mer om i kommande nummer. Det kan vara svårt att hålla isär de olika begreppen som används för skogsbränsle. Vi vill hjälpa till att reda ut dessa. GROT (grenar och toppar) Detta är det vanligaste skogsbränslesortimentet för dig som skogsägare. Du som gör en föryngringsavverkning kan ta ut GROT på de flesta marker. Du ska dock undvika att ta ut GROT på torra marker som är talldominerade. Där behöver marken näringen. På marker med sämre bärighet kan avverkningsmaskinerna behöva materialet att köra på för att undvika markskador och då får man räkna med att GROT-uttaget blir mindre. Oftast låter man GROThögarna ligga på hygget över en säsong innan det skotas ut till väg för att barren ska hinna falla av. Barren innehåller mycket näring och på detta sätt blir näringen kvar i skogen. Vid väg flisas GROTen upp och körs till industrin. Det finns olika sätt att flisa på. En variant är att en traktor med flisaggregat flisar materialet och lägger det på en duk på marken alternativt flisar direkt ner i lastbilscontainer eller skåp. Den andra varianten innebär att lastbilarna själva har flisaggregat och kan sköta både flisning, lastning och transport till industrin. Att köra in helgrot till industrin är också ett alternativ. GROTen flisas inte i skogen utan körs hel. Detta lönar sig dock endast nära industrin. Träddelar Den största andelen träddelar består av klenare träd som är huggna eller klippta vid vägkanter eller åkerkanter. Det finns maskiner som gör detta, men oftast är det handkraft som gäller. Skogsbolagen köper sortimentet vid väg. Där flisas det på samma sätt som GROTen och levereras till industrin med lastbil. I eftersatta bestånd, där röjning inte är gjord i rätt tid, kan det vara aktuellt att ta ut träddelar. Det är Denna grotvälta kommer att flisas upp och köras till industrin. Pappen som ligger i och ovan vältan gör att GROTen torkar vilket ger ett betydligt högre värmevärde och därmed även ett högre pris. En väl grotanpassad avverkning. 4 KORSNÄS SKOG 2.12

5 Visste du att kubikmeter GROT har ungefär lika stort energiinnehåll som ett fat olja svårt att få lönsamhet i det, men i vissa fall går det bra. Då används antingen en skördare med klippaggregat eller en flerträdshanterare. Handelsmått De industrier som förbrukar biobränsle använder uteslutande måttslaget megawattimme (MWh). De bedömer bränslevärdet på de volymer som kommer in och betalar leverantörerna efter det. Detta innebär att det är komplicerat att ge ett pris ute i skogen, med de måttslag som vi inom skogsbruket är vana vid, t ex m 3 fub (m 3 fast under bark) eller m 3 s (m 3 stjälpt. Stjälpt är ett volymmått som används för flis). Det finns även en osäkerhetsfaktor i hur mycket GROT det kan komma ut ur en slutavverkning, beroende på trädslag och bonitet. Det finns dock vissa grova riktmärken som kan användas. Grova riktvärden för GROT 1 MWh = 1,15 m 3 s 1 MWh = 0,43 m 3 fub 1 m 3 s = 0,87 MWh 1 m 3 s = 0,37 m 3 fub 1 m 3 fub = 2,35 MWh 1 m 3 fub = 2,70 m 3 s Man kan räkna med ca 0,4 m 3 s flisad GROT per avverkad m 3 fub rundved på en normal trakt. Det innebär att det faller ut ca 100 m 3 s alt 87 MWh per hektar på en normal trakt. Ta kontakt med din lokale virkesköpare om du vill veta mer om GROT och om det är aktuellt på din fastighet. Johanna Ydringer Virkesköpare i Gästrikland Medlem i redaktionsgruppen KORSNÄS SKOG

6 Skapa långsiktiga värden på din skogsfastighet! Det är lätt att förstå att en skoglig certifiering gör nytta för miljön, men en certifierad skogsägare får också ett kvitto på att skogsbruket bedrivs ansvarsfullt när det gäller sociala aspekter. Och så får man bättre betalt för sin råvara! Varför ska jag certifiera mig? Det enkla svaret är att du får mer betalt per kubikmeter, det ger trovärdighet och det är bra för miljön. Efterfrågan på certifierade produkter ökar stadigt. Och detta gör att behovet av certifierad råvara också stiger. I dag kan vi fortfarande sälja timmer och massaved från ocertifierade skogar men vi vet inte hur det blir i framtiden. Därför har Korsnäs valt att ligga steget före och FSCcertifierat sig. Korsnäs kan också certifiera privata skogsägare genom sin gruppcertifiering. Vi har valt FSCsystemet för att det är den mest trovärdiga skogliga certifieringen enligt internationella rankingsystem. Vad tjänar jag på det? Korsnäs betalar extra för varje certifierad kubikmeter! I dagsläget är Certifieringskrav Alla gällande lagar ska följas. 5 % av fastighetens produktiva skogsmark ska avsättas för naturvårdsändamål. Skogsägaren ska ha en grön skogsbruksplan eller hålla på att ta fram en. Generell hänsyn ska lämnas vid alla skogsskötselåtgärder (se bild!). Nyckelbiotoper får inte avverkas. Kända fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer ska värnas. Om rennäring bedrivs i området ska skogsägaren samråda med samebyn innan vissa skogsbruksåtgärder genomförs. Kemiskt behandlade plantor får inte användas vid plantering. påslaget 10 kr per kubikmeter. Har du dessutom ett skötsel- eller samarbetsavtal med Korsnäs så betalar vi 5 kr till per kubik. Du får alltså 15 kr mer per kubikmeter om du är certifierad och har ett skötselavtal! Vad krävs av mig som skogsägare? Som privat skogsägare certifierar du dig genom att ansluta dig till en gruppcertifiering. De flesta skogsbolag, däribland Korsnäs, erbjuder gruppcertifiering. Korsnäs hjälper då till med mycket av administrationen, sköter om revisioner och stöttar skogsägaren med information och nyheter. Som certifierad måste du ha en uppdaterad grön skogsbruksplan. I denna ska du registrera vilka områden som har höga naturvärden och som därför ska lämnas orörda eller ha naturvårdande skötsel. Du måste också ange vad du har för mål med ditt skogsbruk. Vad kan Korsnäs hjälpa mig med? Startrevision: när du bestämt dig för att du vill certifiera ditt skogsbruk kommer en tjänsteman från Korsnäs och hjälper dig att strukturera upplägget för din certifiering. Ni går också igenom om det är något du måste uppdatera eller skaffa inom en snar framtid. Det kan t.ex. röra sig om en uppdatering av skogsbruksplanen eller forma mål för ditt skogägande. Revisioner: trovärdigheten i all certifiering är att den granskas både internt (av egen personal) och av en oberoende part. Det betyder att en korsnästjänsteman eller en revisor besöker ett stickprov av alla certifierade markägare för att hjälpa till att förbättra verksamheten där det finns brister. Uppdateringar & information: Minst en gång om året skickar Korsnäs ut information om saker som påverkat certifieringen. Det kan röra sig om nyheter i standarden, revisionsresultat eller förändringar i skogsvårdslagen. Handledning: Korsnäs tillhandahåller både muntlig och skriftlig handledning för hur ett certifierat skogsbruk ska bedrivas praktiskt. Entreprenörer: genom att anlita Korsnäs vid skogsbruksåtgärder så garanterar vi att entreprenörerna uppfyller alla krav i certifieringen. Skötsel- eller samarbetsavtal: om du inte har tid, intresse eller kunskap att själv sköta din skog så kan du skriva ett skötsel- eller samarbetsav- 6 KORSNÄS SKOG 2.12

7 FSC I PRAKTIKEN Generell hänsyn vid slutavverkning Lövdominerade skogar och grova lövträd Det är brist på lövdominerade skogar och grova lövträd i dagens skogar. Detta har resulterat i att arter som lever av eller på löv har minskat. Därför måste vi arbeta för att öka mängden löv. Skyddszoner vid vatten & nyckelbiotoper För att minska solinstrålningen och temperaturförändringen i känsliga biotoper lämnar vi beskuggande träd vilket gör att växter och djur kan överleva efter avverkningen. 1 5% avsatt skogsmark Många hotade arter är beroende av äldre skogar med lång tid av orördhet. Att sätta av 5% av den produktiva skogen med högst naturvärden är ett sätt att ge livsutrymme åt dessa arter. Död ved ska lämnas Många hotade svampar & insekter är beroende av död ved. Mängden död ved ökar i dagsläget tack vare att det lämnas vid avverkning. 3 högstubbar per ha Genom att göra höga stubbar (minst 2 m) ökar vi mängden död, solbelyst ved och gynnar därmed många insekter vilket i sin tur gynnar t.ex. hackspettar Utvecklingsträd Om det finns få naturvärdesträd kan vi skapa sådana för framtiden genom att lämna träd som med tiden utvecklas till naturvärdesträd. Social hänsyn Lämna gärna mer lövträd eller en ridå av träd mot bebyggelse och iordninggjorda rastplatser, vindskydd, badplatser m.m. för att minska intrycker av kala ytor. Naturvärdesträd Träd med speciella egenskaper (t.ex. speciella arter, grova eller senvuxna träd) ska lämnas för att öka mångfalden i skogen. Hänsyn till hotade arter När vi känner till att det finns hotade arter inom en trakt ska vi ta hänsyn till dessa vid alla skogsbruksåtgärder. tal med Korsnäs. Då tar vi hand om hela eller delar av skötseln av din skog utifrån dina behov och mål. Är du certifierad så sköter vi din skog så att alla certifieringskrav uppfylls. Vad kostar det att certifiera mig? Vid certifieringstillfället tar Korsnäs ut en startavgift på 10 kr/ha för de första 100 hektaren, därefter 1 kr/ha för arealen över 100 ha. Sedan kostar det 100 kr per år. Hur bär jag mig åt? Om du vill ha mer information eller är intresserad av att certifiera din fastighet, kontakta då din lokale virkesköpare på Korsnäs. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan. Caroline Rothpfeffer Miljöchef Centrala staben Korsnäs Skog Hallå där Caroline Rothpfeffer, som är ny miljöchef på centrala staben för Korsnäs Skog. Vad ska du arbeta med i rollen som miljöchef? Jag kommer i huvudsak arbeta med miljöfrågor rörande skogen. Det kan vara näringspolitik, certifieringar eller problem som uppstår t.ex. med körspår. Jag ansvarar även för information och kommunikation på Korsnäs Skog. I den rollen blir det både en hel del skrivande och muntliga presentationer i olika sammanhang. Innebär det att du kommer att direktkontakt med skogsägare? Inte så ofta, tyvärr. Skogsägarna har ju mest kontakt med våra köpare. Men kanske att skogsägare kommer att möta mig i olika sammanhang som har med certifieringen att göra. T.ex. vid samråd eller om det kommer in klagomål på hur vi sköter skogen. Men om någon har frågor angående miljö, certifiering och skogsbruk så är alla välkomna att höra av sig, även till mig! Vad är din bakgrund? Innan jag började på Korsnäs så arbetade jag på Holmen Skog i Örnsköldsvik som sektionschef för skogsskötsel, miljö och skoglig planering. Det var en utmaning varje dag eftersom ansvarsområdet var så brett; certifiering, den nya älgförvaltningen och rennäringsfrågor var bara några av ämnena jag jobbade med. I grunden är jag jägmästare. Efter examen var jag kvar på SLU och forskade om askåterföring till skogsmark. Därefter lämnade jag universitetslivet och tog språnget till Skogsindustrierna som är skogsindustrins branschorganisation. Nu känns det bra och spännande att vara på plats på Korsnäs! Och jag hoppas att jag ofta får möjlighet att lämna alla möteslokaler och komma ut i skog och mark! Text: Ockie Skaaret KORSNÄS SKOG

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

B10. JiLU-Tema Skog. P-O Nilsson

B10. JiLU-Tema Skog. P-O Nilsson B10 JiLU-Tema Skog P-O Nilsson Bild 1 B10 JiLU Landsbygdsutveckling Komplement till trsd skogsbruk Nya nischer och försörjningsmöjlihgheter Idecentrum för skogligt utnyttjande Bispgården; 2008-12-14 Pågående

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

NYHETER I PEFC & FSC RIU Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog

NYHETER I PEFC & FSC RIU Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog NYHETER I PEFC & FSC RIU 2017 2019 11 16 Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog 1 PEFC & FSC 2 MEDLEMSFÖRENINGAR Skogsägarföreningar Skogsbolag/industri Entreprenörsrepresentanter Svenskt

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Biobränsle. - energi för kommande generationer

Biobränsle. - energi för kommande generationer Biobränsle - energi för kommande generationer Mats Goop, Weda Skog: - Vi har bara en planet För en långsiktigt hållbar utveckling för alla på vårt enda jordklot, är de allra flesta överens om att det viktigt

Läs mer

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Vid föryngringen lägger du grunden till det nya beståndet. Du har då stora möjligheter att forma skogen och skapa

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Våra samlade tjänster och erbjudanden

Våra samlade tjänster och erbjudanden Våra samlade tjänster och erbjudanden Vi gör ditt skogsägande både tryggare, mer utvecklande och givande. SVEASKOG ÄR EN LEDANDE aktör på virkesmarknaden. Vi köper varje år in stora mängder virke från

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Skogspolicy Finspångs kommun

Skogspolicy Finspångs kommun Skogspolicy Finspångs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-10-05 F I N S P Å N G S K O M M U N Skogspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

TÄVLINGSMOMENT I SM I SKOG.

TÄVLINGSMOMENT I SM I SKOG. TÄVLINGSMOMENT I SM I SKOG. Vid SM i skog ingår vanligtvis 11 moment som tas ut av en tävlingskommitté. Ett av dessa moment är finalmoment. Vilka momenten är tillkännages i samband med tävlingens start.

Läs mer

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder.

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder. Miljömålet Levande skogar Skogens och skogsmar kens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biolo giska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden vär nas. Sist i

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

VIKEN 1:11. Röjning Älgafallet ID 453 SOLLEFTEÅ. Röjning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet.

VIKEN 1:11. Röjning Älgafallet ID 453 SOLLEFTEÅ. Röjning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet. SOLLEFTEÅ ID 453 Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN 55183 JÖNKÖPING patrik.andre@skogsstyrelsen.se Beståndsuppgifter 4,7 ha 7043101 N 63º 30' 28,84201" E 16º 31' 43,76216" 5 G24 0 576084,6 10 60 30 0 Mål med

Läs mer

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Stockholm den 18 maj 2017 Ärendenummer Dnr 2014/2973 Skogsstyrelsen Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Sveaskog anser att det skogliga dialogarbetet runt målbilder är viktigt

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil Anmälan om avverkning m.m. 1(4) Plats för streckkodsetikett Mottagare Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö A 40816-2012 Anmälan ska göras minst 6 veckor innan avverkning som omfattar

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

Naturhänsyn vid grothantering

Naturhänsyn vid grothantering Naturhänsyn vid grothantering Vad är grot? Grot är en förkortning av grenar, ris och toppar. Grot samlas i högar, skotas, flisas eller krossas och används sedan till biobränsle under handelsnamnet skogsflis.

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan För att kunna säkra en uthållig produktion av värdefullt virke krävs en kombination av bra planering och effektiva skötselåtgärder. Med en skogsbruksplan

Läs mer

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén Konkurrensen om skoglig råvara Nolia 2013-11-12 Fredrik Forsén 1 VEDFÖRSÖRJNING OCH BRUK Vedförsörjning! Totalt behov 10 M m 3 fub! Import 1.4 M m 3 fub! 0.4 M m 3 fub barrved! 1 M m 3 fub lövved Köp och

Läs mer

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Lübeckmodellen är ett naturnära skogsbrukskoncept för ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar virkesproduktion. I praktiken innebär detta

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [8] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013 Sida (9) Grönt bokslut för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år ======================================================== Grönt bokslut för skogsbruket på Stiftelsen Skånska

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Naturvård i NS-bestånd

Naturvård i NS-bestånd Naturvård i NS-bestånd 2 naturvård i ns-bestånd Den här fälthandlingen Denna fälthandledning är framtagen av Södra Skogs miljöavdelning. Handledningen skall vara ett stöd för dem som planerar och utför

Läs mer

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat

Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Skogens möjligheter och utmaningar med ett förändrat klimat Lars Sängstuvall 120509 Bergviks markinnehav i centrala Sverige Drygt 8% av Sveriges totala produktiva skogsmark Avverkning > 6 miljoner m3fub

Läs mer

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd Stadsbyggnadskontoret Markavdelningen Skötselplan Rökland 1:144 Samråd 2014-03-03 Skötselplanen har tagits fram av tjänstmän på Markavdelningens parksektion, Sundsvalls kommun: Cecilia Andersson, Hans

Läs mer

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: Rubrik Kriterie Uttag av traditionella skogsprodukter 8.2a Sågtimmer

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV Skogsområde vid kyrkan i Morjärv/2012 BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommuns totala skogsinnehav omfattar 543,9 ha, varav produktiv skogsmark närmare

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 4: Strategins effekter på skogsbruket och skogsägaren 1. Strategins konsekvenser för skogsbruket och skogsindustrin avseende råvarutillgång

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council FAQ konsultation om FSC-standarden för skogsbruk i Sverige Skogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s Principer och kriterier, som de kommer till uttryck i FSC:s Svenska

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Skogsbränslehandledning

Skogsbränslehandledning Skogsbränslehandledning Skogsenergifrågorna är högaktuella. Till skillnad från olja och kol som en dag tar slut är skogen en förnyelsebar källa till både produkter och energi. Och den tillför inte atmosfären

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

DRÖGSHULT 1:13. Röjning. Fäbacken LINKÖPING G32. Notering

DRÖGSHULT 1:13. Röjning. Fäbacken LINKÖPING G32. Notering Fäbacken-1-11412 ID 4272 Hjälp till att göra utskrifterna bättre. Tipsa oss på www.skogsstyrelsen.se/minasidor SKOGSSTYRELSEN 55183 JÖNKÖPING patrik.andre@skogsstyrelsen.se 2,6 ha 645232,5 52926,1 N 58º

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring i skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till 10, 14, och 30 skogsvårdslagen

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare.

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Bergvik Skog Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Juni 2012 2012-2021 Falu

Läs mer

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Det är skillnad på spår och spår

Det är skillnad på spår och spår Det är skillnad på spår och spår 1. Skogsmark med särskilda värden Stor försiktighet är nödvändigt 2. Vanlig skogsmark - terränglådan Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna lite i samförstånd med skogsägaren

Läs mer

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Viggen Dalby Torsby Värmlands län Ägare Gunnel Dunger Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2013 dec. 2014-2023 Miltander, Nygren Sammanställning

Läs mer

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig 1. Området är klassat som ett naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Naturvärden är ett sådant område som inom relativt kort tid kan nå den högre klassen nyckelbiotop. Framför allt är det

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar Produktiv skogsmark 165,3 83 Myr/kärr/mosse 16,7 8 Berg/Hällmark 9,9 5 Inäga/åker 6,6 3 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,6

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark

Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark Arbetsgrupp: Josefin Edling; Knivsta kommun, Johanna Friberg; Knivsta kommun Pär Eriksson, Upplandsstiftelsen,

Läs mer

Hur påverkar klimatförändringen den biologiska mångfalden i skogen?

Hur påverkar klimatförändringen den biologiska mångfalden i skogen? Klimatförändringarnas påverkan på den biologiska mångfalden i skogslandskapet ulrika.siira@skogsstyrelsen.se Hur påverkar klimatförändringen den biologiska mångfalden i skogen? Klimatförändringen i Sverige

Läs mer

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138 Skogens vatten Lena Ek ordförande i Södra 2016-09-16 1 2016-09-16_138 Sverige en skogsindustriell stormakt Nettoexportvärde om ca 130 mdr (12% av svensk varuexport) Ca 15-20% av Sveriges samlade industriinvesteringar

Läs mer

SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MATEMATIK

SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MATEMATIK SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MATEMATIK Biobränslen Finland har lovat öka användningen av biobränslen och minska användning av olja och stenkol. Skogsbränslen eller toppar, kvistar och stubbar är viktiga

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 545 2003 Så här kan ett hygge med hänsynsytor se ut. Kantzoner är sparade mot myr och vattendrag. Skog har lämnats uppe på den produktiva hällmarken. Fristående trädgrupper

Läs mer

Drivning av okvistade stammar. Fixteri

Drivning av okvistade stammar. Fixteri Fixteris grundidé: Med hjälp av Fixteri-drivningsteknologi kan man hantera klenvirke klart snabbare och effektivare än med övriga metoder vid första gallring eller iståndsättning av ungskog. Fixteri-teknologin

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Näsbyn 5:18 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 20160530 Niemi Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016 1 (40) 2017-01-04 Södra Skog Miljöavdelningen Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016 1. Inledning Södra gör varje år ett Grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer