Korsnäs Din skogliga partner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korsnäs Din skogliga partner"

Transkript

1 Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en förpackning som tilltalar ögat. Björk används i toppskiktet på Korsnäs kartong och den har utmärkt tryckbarhet tack vare sin korta fiber. Skogsbränsle hett sortiment? sid 4 I jakten på att minska utsläppen av koldioxid ökar värmeverk och industrier sin användning av biobränsle. Skogsbruket bidrar till denna utveckling i form av råvara, det som vi kallar skogsbränsle. Vi reder ut de olika begreppen som används för skogsbränsle. Skapa långsiktiga värden på din skogsfastighet! sid 6 Det är lätt att förstå att en skoglig certifiering gör nytta för miljön, men en certifierad skogsägare får också ett kvitto på att skogsbruket bedrivs ansvarsfullt när det gäller sociala aspekter. Och så får man bättre betalt för sin råvara! 2.12 Informationsblad till skogsägare från Korsnäs Skog

2 Björk ett produktionssortiment? Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en förpackning som tilltalar ögat. Björk används i toppskiktet på Korsnäs kartong och den har utmärkt tryckbarhet tack vare sin korta fiber. Sortiment och efterfrågan Varje år importerar industrin i Sverige ca 4 miljoner kubikmeter lövved. Anledningen är att det helt enkelt inte finns tillräckligt med björkved i Sverige. Andelen lövved som faller ut från svenska avverkningar har dock börjat öka. Björkved är ett eftertraktat sortiment för alla som använder sig av ved för uppvärmning, eftersom den höga densiteten ger ett mycket bra värmevärde. Men björken är också ett viktigt sortiment när det handlar om tillverkning av kartong och massa. Ungefär en fjärdedel av den massaved som används på Korsnäs är björkved. Historiskt har det varit svårt att få avsättning för björktimmer och idag används björktimmer framförallt till finsnickerier och tumstockstillverkning. Det är alltid svårt att förutspå vad som kommer att hända med efterfrågan framöver men när Korsnäs virkeschef Arvid Svanborg ser framåt så kommer efterfrågan på björkmassaved inte att minska. Han tror också att det på sikt finns bra förutsättningar för avkastning på välskötta timmerbestånd av björk. Produktion Med dagens förutsättningar, det vill säga med de priser som björkved idag ersätts med, är kalkylen för björkskogsskötsel sämre än för gran och tall. Ett par av anledningarna är att det kan vara svårt att hitta avsättning för björktimret och att björken, på samma marker, producerar sämre än både gran och tall enligt Ulf Johans son forskare på SLU. En orsak till björkens lägre produktion är att den jämförs med ett förädlat material av gran och tallplantor. Den största delen av de björkar som finns i den svenska skogen idag kommer nästan uteslutande från naturlig föryngring. Kronobergsmetoden Kronobergsmetoden är ett vedertaget begrepp för en skötselmetod som numera förekommer i hela Sverige. Granen är ett sekundärträdslag vilket innebär att den har hög skuggtålighet men inte är så motståndskraftig mot frost. Därför kan det på frostlänta granmarker vara en bra idé att skapa en skärm av lövträd för att skydda granplantorna. Enligt studier ger kronobergsmodellen en högre produktion per hektar än vad en ren granskog kan göra. Skärmen avvecklas efter ca år när björken är ungefär m i höjd. När skärmen avvecklas bör man från ett välskött bestånd kunna ta ut ungefär m 3 /ha. En svårighet är att få ekonomi i avverkningen och att inte göra för stor åverkan på granarna som ska stå kvar. AKTUELLA frågan Aktuella frågan En Trave Till på virkesbilen Vi ser ibland virkestransporter med fyra virkestravar på lastbilen, vad ska det vara bra för? Vi skickade frågan vidare till John Samuelsson, virkesflödesansvarig på Korsnäs Skog och Korsnäs representant i styrgruppen ETTdemo. Foto: Erik Viklund/ Skogsindustrin har som mål att sänka CO 2 -utsläppen med 20 % till Det är en stor utmaning för branschen och det forskas intensivt, både inom fordons- och skogsindustrin. I projektet ETT (En Trave Till) har Skogforsk tillsammans med fordonstillverkare drivit ett praktiskt långtidstest med en längre, 30 meter, och tyngre, 90 ton, rundvirkesbil. Resultatet av större nyttolast på Skogforsk fordonet gör att koldioxidutsläppen och transportkostnaderna kan sänkas med 20 procent per transporterat ton. Det behövs fler studier under olika förhållanden för att säkerställa resultaten och trafiksäkerheten. Ytterligare ett projekt, ETTdemo, påbörjas nu vilket fokuserar på effektiva lastbilstransporter som samverkar med järnvägstransporter. Även en ökad användning av biobränslen inom denna sektor leder till att på ett aktivt sätt bidra till ett uthålligt samhälle baserat på förnybara råvaror. Transporterna är en tung del i vår råvarukostnad, och därför är det viktigt med utveckling inom alla delar av transportområdet. 2 KORSNÄS SKOG 2.12

3 Skötsel Idag finns det i Sverige stora områden med eftersatta bestånd där skötselåtgärder inte har satts in i tid. Det är också vanligt med områden som aldrig har blivit planterade och där björken har slagit upp och bildat täta självföryngringar. Skötsel av eftersatt björkskog görs lämpligtvis i flera steg. En för stark röjning i ett tätt, klent bestånd kan bli ödesdigert eftersom stammarna då är mycket känsliga för snö och vindbrott. Även eftersatta gallringar ska skötas stegvis och med försiktiga åtgärder. Värt att påpekas kan vara att en välskött björk är mer stormtålig än en välskött gran! Åtgärder som blivit utförda i rätt tid skapar en välskött björkskog. Tumregeln när det gäller välskötta björkbestånd är att de både ska röjas och gallras hårt. Konkurrens leder till att björkarna tappar i grönkrona och diametertillväxt. När det gäller tidpunkten för gallring så är en bra tumregel att grönkronan ska vara minst 50% av trädhöjden. Sena eller uteblivna röjningar och gallringar leder till att grönkronan minskar i både längd och bredd och eftersom kronan kan betraktas som själva motorn i trädet så innebär en minskad krona en försämrad diametertillväxt. Ta gärna kontakt med din lokale virkesköpare om du vill diskutera björkens möjligheter i din region. Lisa Jansson Virkesköpare i Frövi Medlem i redaktionsgruppen Älskade björk! Det är alltid en fröjd att gå i en välskött skog och alldeles särskilt fröjdesamt att gå i en välskött björkskog. Ljust och fint med vita stammar. På talet var björken, som sortiment, värdelös för industrin. Då använde man metoder för att hålla undan björken som vore otänkbara idag. Nu är vi beroende av björken för att kunna göra Korsnäs fina kartong. Tänk så det kan bli! Det var väl bra att våra kemister och ingenjörer kom på att björkens korta fibrer behövs för att kunna trycka vackra bilder på våra kartonger. Så även om björken har svårt att tävla med gran och tall när det gäller lönsamhet, så vet jag att många skogsägare gärna hittar någon lämplig plats att dra upp ett björkbestånd på. Björken är även viktig för mångfalden i skogen då många arter är bundna till dessa biotoper. Ta upp frågan med din virkesköpare så får du goda råd om björkskötsel. Lars-Erik Busk Ansvarig utgivare KORSNÄS SKOG

4 Skogsbränsle hett sortiment? I jakten på att minska utsläppen av koldioxid skrotar värmeverken och industrierna sina gamla oljepannor för att satsa på biobränsle istället. Skogsbruket bidrar till denna utveckling i form av råvara, det som vi kalllar skogsbränsle. Korsnäs kommer att öka inköpen av skogsbränsle under kommande år. Anledningen till det är att vi i Gävle bygger en ny biobränslepanna tillsammans med det kommunala bolaget Gävle Energi. Detta kommer vi att berätta mer om i kommande nummer. Det kan vara svårt att hålla isär de olika begreppen som används för skogsbränsle. Vi vill hjälpa till att reda ut dessa. GROT (grenar och toppar) Detta är det vanligaste skogsbränslesortimentet för dig som skogsägare. Du som gör en föryngringsavverkning kan ta ut GROT på de flesta marker. Du ska dock undvika att ta ut GROT på torra marker som är talldominerade. Där behöver marken näringen. På marker med sämre bärighet kan avverkningsmaskinerna behöva materialet att köra på för att undvika markskador och då får man räkna med att GROT-uttaget blir mindre. Oftast låter man GROThögarna ligga på hygget över en säsong innan det skotas ut till väg för att barren ska hinna falla av. Barren innehåller mycket näring och på detta sätt blir näringen kvar i skogen. Vid väg flisas GROTen upp och körs till industrin. Det finns olika sätt att flisa på. En variant är att en traktor med flisaggregat flisar materialet och lägger det på en duk på marken alternativt flisar direkt ner i lastbilscontainer eller skåp. Den andra varianten innebär att lastbilarna själva har flisaggregat och kan sköta både flisning, lastning och transport till industrin. Att köra in helgrot till industrin är också ett alternativ. GROTen flisas inte i skogen utan körs hel. Detta lönar sig dock endast nära industrin. Träddelar Den största andelen träddelar består av klenare träd som är huggna eller klippta vid vägkanter eller åkerkanter. Det finns maskiner som gör detta, men oftast är det handkraft som gäller. Skogsbolagen köper sortimentet vid väg. Där flisas det på samma sätt som GROTen och levereras till industrin med lastbil. I eftersatta bestånd, där röjning inte är gjord i rätt tid, kan det vara aktuellt att ta ut träddelar. Det är Denna grotvälta kommer att flisas upp och köras till industrin. Pappen som ligger i och ovan vältan gör att GROTen torkar vilket ger ett betydligt högre värmevärde och därmed även ett högre pris. En väl grotanpassad avverkning. 4 KORSNÄS SKOG 2.12

5 Visste du att kubikmeter GROT har ungefär lika stort energiinnehåll som ett fat olja svårt att få lönsamhet i det, men i vissa fall går det bra. Då används antingen en skördare med klippaggregat eller en flerträdshanterare. Handelsmått De industrier som förbrukar biobränsle använder uteslutande måttslaget megawattimme (MWh). De bedömer bränslevärdet på de volymer som kommer in och betalar leverantörerna efter det. Detta innebär att det är komplicerat att ge ett pris ute i skogen, med de måttslag som vi inom skogsbruket är vana vid, t ex m 3 fub (m 3 fast under bark) eller m 3 s (m 3 stjälpt. Stjälpt är ett volymmått som används för flis). Det finns även en osäkerhetsfaktor i hur mycket GROT det kan komma ut ur en slutavverkning, beroende på trädslag och bonitet. Det finns dock vissa grova riktmärken som kan användas. Grova riktvärden för GROT 1 MWh = 1,15 m 3 s 1 MWh = 0,43 m 3 fub 1 m 3 s = 0,87 MWh 1 m 3 s = 0,37 m 3 fub 1 m 3 fub = 2,35 MWh 1 m 3 fub = 2,70 m 3 s Man kan räkna med ca 0,4 m 3 s flisad GROT per avverkad m 3 fub rundved på en normal trakt. Det innebär att det faller ut ca 100 m 3 s alt 87 MWh per hektar på en normal trakt. Ta kontakt med din lokale virkesköpare om du vill veta mer om GROT och om det är aktuellt på din fastighet. Johanna Ydringer Virkesköpare i Gästrikland Medlem i redaktionsgruppen KORSNÄS SKOG

6 Skapa långsiktiga värden på din skogsfastighet! Det är lätt att förstå att en skoglig certifiering gör nytta för miljön, men en certifierad skogsägare får också ett kvitto på att skogsbruket bedrivs ansvarsfullt när det gäller sociala aspekter. Och så får man bättre betalt för sin råvara! Varför ska jag certifiera mig? Det enkla svaret är att du får mer betalt per kubikmeter, det ger trovärdighet och det är bra för miljön. Efterfrågan på certifierade produkter ökar stadigt. Och detta gör att behovet av certifierad råvara också stiger. I dag kan vi fortfarande sälja timmer och massaved från ocertifierade skogar men vi vet inte hur det blir i framtiden. Därför har Korsnäs valt att ligga steget före och FSCcertifierat sig. Korsnäs kan också certifiera privata skogsägare genom sin gruppcertifiering. Vi har valt FSCsystemet för att det är den mest trovärdiga skogliga certifieringen enligt internationella rankingsystem. Vad tjänar jag på det? Korsnäs betalar extra för varje certifierad kubikmeter! I dagsläget är Certifieringskrav Alla gällande lagar ska följas. 5 % av fastighetens produktiva skogsmark ska avsättas för naturvårdsändamål. Skogsägaren ska ha en grön skogsbruksplan eller hålla på att ta fram en. Generell hänsyn ska lämnas vid alla skogsskötselåtgärder (se bild!). Nyckelbiotoper får inte avverkas. Kända fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer ska värnas. Om rennäring bedrivs i området ska skogsägaren samråda med samebyn innan vissa skogsbruksåtgärder genomförs. Kemiskt behandlade plantor får inte användas vid plantering. påslaget 10 kr per kubikmeter. Har du dessutom ett skötsel- eller samarbetsavtal med Korsnäs så betalar vi 5 kr till per kubik. Du får alltså 15 kr mer per kubikmeter om du är certifierad och har ett skötselavtal! Vad krävs av mig som skogsägare? Som privat skogsägare certifierar du dig genom att ansluta dig till en gruppcertifiering. De flesta skogsbolag, däribland Korsnäs, erbjuder gruppcertifiering. Korsnäs hjälper då till med mycket av administrationen, sköter om revisioner och stöttar skogsägaren med information och nyheter. Som certifierad måste du ha en uppdaterad grön skogsbruksplan. I denna ska du registrera vilka områden som har höga naturvärden och som därför ska lämnas orörda eller ha naturvårdande skötsel. Du måste också ange vad du har för mål med ditt skogsbruk. Vad kan Korsnäs hjälpa mig med? Startrevision: när du bestämt dig för att du vill certifiera ditt skogsbruk kommer en tjänsteman från Korsnäs och hjälper dig att strukturera upplägget för din certifiering. Ni går också igenom om det är något du måste uppdatera eller skaffa inom en snar framtid. Det kan t.ex. röra sig om en uppdatering av skogsbruksplanen eller forma mål för ditt skogägande. Revisioner: trovärdigheten i all certifiering är att den granskas både internt (av egen personal) och av en oberoende part. Det betyder att en korsnästjänsteman eller en revisor besöker ett stickprov av alla certifierade markägare för att hjälpa till att förbättra verksamheten där det finns brister. Uppdateringar & information: Minst en gång om året skickar Korsnäs ut information om saker som påverkat certifieringen. Det kan röra sig om nyheter i standarden, revisionsresultat eller förändringar i skogsvårdslagen. Handledning: Korsnäs tillhandahåller både muntlig och skriftlig handledning för hur ett certifierat skogsbruk ska bedrivas praktiskt. Entreprenörer: genom att anlita Korsnäs vid skogsbruksåtgärder så garanterar vi att entreprenörerna uppfyller alla krav i certifieringen. Skötsel- eller samarbetsavtal: om du inte har tid, intresse eller kunskap att själv sköta din skog så kan du skriva ett skötsel- eller samarbetsav- 6 KORSNÄS SKOG 2.12

7 FSC I PRAKTIKEN Generell hänsyn vid slutavverkning Lövdominerade skogar och grova lövträd Det är brist på lövdominerade skogar och grova lövträd i dagens skogar. Detta har resulterat i att arter som lever av eller på löv har minskat. Därför måste vi arbeta för att öka mängden löv. Skyddszoner vid vatten & nyckelbiotoper För att minska solinstrålningen och temperaturförändringen i känsliga biotoper lämnar vi beskuggande träd vilket gör att växter och djur kan överleva efter avverkningen. 1 5% avsatt skogsmark Många hotade arter är beroende av äldre skogar med lång tid av orördhet. Att sätta av 5% av den produktiva skogen med högst naturvärden är ett sätt att ge livsutrymme åt dessa arter. Död ved ska lämnas Många hotade svampar & insekter är beroende av död ved. Mängden död ved ökar i dagsläget tack vare att det lämnas vid avverkning. 3 högstubbar per ha Genom att göra höga stubbar (minst 2 m) ökar vi mängden död, solbelyst ved och gynnar därmed många insekter vilket i sin tur gynnar t.ex. hackspettar Utvecklingsträd Om det finns få naturvärdesträd kan vi skapa sådana för framtiden genom att lämna träd som med tiden utvecklas till naturvärdesträd. Social hänsyn Lämna gärna mer lövträd eller en ridå av träd mot bebyggelse och iordninggjorda rastplatser, vindskydd, badplatser m.m. för att minska intrycker av kala ytor. Naturvärdesträd Träd med speciella egenskaper (t.ex. speciella arter, grova eller senvuxna träd) ska lämnas för att öka mångfalden i skogen. Hänsyn till hotade arter När vi känner till att det finns hotade arter inom en trakt ska vi ta hänsyn till dessa vid alla skogsbruksåtgärder. tal med Korsnäs. Då tar vi hand om hela eller delar av skötseln av din skog utifrån dina behov och mål. Är du certifierad så sköter vi din skog så att alla certifieringskrav uppfylls. Vad kostar det att certifiera mig? Vid certifieringstillfället tar Korsnäs ut en startavgift på 10 kr/ha för de första 100 hektaren, därefter 1 kr/ha för arealen över 100 ha. Sedan kostar det 100 kr per år. Hur bär jag mig åt? Om du vill ha mer information eller är intresserad av att certifiera din fastighet, kontakta då din lokale virkesköpare på Korsnäs. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan. Caroline Rothpfeffer Miljöchef Centrala staben Korsnäs Skog Hallå där Caroline Rothpfeffer, som är ny miljöchef på centrala staben för Korsnäs Skog. Vad ska du arbeta med i rollen som miljöchef? Jag kommer i huvudsak arbeta med miljöfrågor rörande skogen. Det kan vara näringspolitik, certifieringar eller problem som uppstår t.ex. med körspår. Jag ansvarar även för information och kommunikation på Korsnäs Skog. I den rollen blir det både en hel del skrivande och muntliga presentationer i olika sammanhang. Innebär det att du kommer att direktkontakt med skogsägare? Inte så ofta, tyvärr. Skogsägarna har ju mest kontakt med våra köpare. Men kanske att skogsägare kommer att möta mig i olika sammanhang som har med certifieringen att göra. T.ex. vid samråd eller om det kommer in klagomål på hur vi sköter skogen. Men om någon har frågor angående miljö, certifiering och skogsbruk så är alla välkomna att höra av sig, även till mig! Vad är din bakgrund? Innan jag började på Korsnäs så arbetade jag på Holmen Skog i Örnsköldsvik som sektionschef för skogsskötsel, miljö och skoglig planering. Det var en utmaning varje dag eftersom ansvarsområdet var så brett; certifiering, den nya älgförvaltningen och rennäringsfrågor var bara några av ämnena jag jobbade med. I grunden är jag jägmästare. Efter examen var jag kvar på SLU och forskade om askåterföring till skogsmark. Därefter lämnade jag universitetslivet och tog språnget till Skogsindustrierna som är skogsindustrins branschorganisation. Nu känns det bra och spännande att vara på plats på Korsnäs! Och jag hoppas att jag ofta får möjlighet att lämna alla möteslokaler och komma ut i skog och mark! Text: Ockie Skaaret KORSNÄS SKOG

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013 1 1 (12) Dokumentet upprättat 140110 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 140123 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision

Läs mer

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveaskog i korthet kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveriges ledande skogsföretag Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till cirka 170 kunder inom främst

Läs mer

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2015-03-25 Protokoll

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2015-03-25 Protokoll Datum: 2015-03-25 Tid: 10:00-15:30 Plats: IHM, Warfinges väg 39 Stockholm Deltagare: Jan Fryk Maud Petri Rådström Anders Karlsson Conny Matsson Karin Ewelönn Åke Mattsson Knut Johansson Bernt Söderberg

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Din skog syns bättre om den märks

Din skog syns bättre om den märks Din skog syns bättre om den märks FSC -certifiering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel Alltfler konsumenter frågar efter FSC -märkta produkter. FSC-märket berättar att en vara innehåller virkesråvara

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten

Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten Modell för hänsyn till friluftsliv och rekreation inom Skogsriket Norrbotten Inledning Modellen är framtagen av Skogsriket Norrbottens arbetsgrupp för Dialog och Konflikthantering bestående av medlemmar

Läs mer

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-07-06 1(8) Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification Bureau Veritas Certification Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk Revisionsrapport PanCert AB Senaste uppdatering: 28 augusti 2014 Typ av revision: Surveillance audit no 8 Revisionsrapport

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2014 1 1 (10) Dokumentet upprättat Beteckning 150109 Extern slutrapport Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat 150120 Grönt bokslut efter slutavverkningar och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831 Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav 2 (9) Innehållsförteckning sid Bakgrund 3 Skogens rekreationsvärde 4 Viltvård 4 Övergripande

Läs mer

Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor

Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor Vad är en naturvårdsbränning? En naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område. Syftet är att gynna och bibehålla höga naturvärden. Länsstyrelserna

Läs mer

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK 2010-04-15 PEFC och FSC - standarder för ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk Denna skrift syftar till att belysa likheter och skillnader mellan PEFC (Programme for

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER Ödenäs kyrkby: skiktad heterogen skog. Rekommenderad att brukas med k-skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk), kalhyggesfritt

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 4.14 DIN NATURLIGA PARTNER Utomhuspedagogik Skogen i Skolan flyttar klassrummet ut i skogen. Sidan 2 Förädling Även plantor har släktträd. Sidan 4 5 Vintervägar Transporter av virke över myrar och våtmarker.

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

skogsskötsel gallring i barrskog

skogsskötsel gallring i barrskog skogsskötsel gallring i barrskog Gallring ökar lönsamheten i skogsbruket. Genom att ta bort de mindre värdefulla träden och låta de bästa växa kvar ökar värdetillväxten i skogen. En nettointäkt fås tidigt

Läs mer

AgS ATT 1.13. Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum.

AgS ATT 1.13. Två starka företag blir ett. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs. nders Larsson. Martin Sundbaum. Informationsblad till skogsägare från BillerudKorsnäs 1.13 AgS ATT ALllllLRA Vi på Billerud vill vårda våra norrländska skogar. Vår ambition är att gallra dem på ett sådant sätt att de ger dig som skogsägare

Läs mer

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 2 Södras plantor Förädlingens bidrag till ökad tillväxt på gran 650 Total produktion av gagnvirke (m 3 sk), hela omloppstiden 600 550 500 450 Lokalt material

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

PELTOVAARA. 558-åring. Abborrträsk pärlan i parken. En levande. bark som livsmedel och förpackningsmaterial. mångfaldspark i gällivare 67.085 20.

PELTOVAARA. 558-åring. Abborrträsk pärlan i parken. En levande. bark som livsmedel och förpackningsmaterial. mångfaldspark i gällivare 67.085 20. mångfaldspark i gällivare PELTOVAARA hitta hit med gps 67.085 20.347 En levande 558-åring bark som livsmedel och förpackningsmaterial Abborrträsk pärlan i parken Välkommen till SCAs första mångfaldspark

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer

Naturkultur. Befriande gallring, kombinerad med berikande plantering. Mats Hagner 2002-10-16. Bilder presenterade vid föredrag

Naturkultur. Befriande gallring, kombinerad med berikande plantering. Mats Hagner 2002-10-16. Bilder presenterade vid föredrag Naturkultur Befriande gallring, kombinerad med berikande plantering Mats Hagner 2002-10-16 Bilder presenterade vid föredrag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning Kommunrevisorerna granskar Januari 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 1.1 Syfte, avgränsning och metod... 3 1.2 Revisionskriterier... 4 2 Uppdrag och organisation... 5 2.1 Reglemente, mål och uppdrag...

Läs mer

DEN FANTASTISKA SKOGEN

DEN FANTASTISKA SKOGEN DEN FANTASTISKA SKOGEN Massor av skog Som ett grönt täcke bäddar skogen in oss. Bortsett från kalfjällen och de större jordbruksbygderna så finns det skog överallt i vårt land. Skogen är till nytta på

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 3.13 DIN NATURLIGA PARTNER Hjärtstenen vid hörnet Röset ofta dold storhet vid gränsbestämning. Sidan 2 Ett vinnande samarbete Peter Eriksson tycker att BillerudKorsnäs är det naturliga valet för ett skogligt

Läs mer

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4 UTKAST ALLMÄN KONSULTATION 2015-05-21 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala

Läs mer

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap Ett varierat skogslandskap med stora inslag av lövträd ger goda förutsättningar för vilt och mångfald. Viltvård i skogslandskapet

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

Biobränsle från skogen

Biobränsle från skogen Biobränsle från skogen nulägesbeskrivning och framtidsvisioner! Mia Iwarsson Wide Effektivare Skogsbränsle System Ökat uttag av primära skogsbränslen Utnyttja större andel av bränslepotentialen från skogen

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Avverkning på region Uppland

Avverkning på region Uppland Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Österbybruk Avverkning på region Uppland Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson 0295-24 44 65 henrik.larsson@korsnas.com

Läs mer

FSC-certifieringen en revolution i skogen

FSC-certifieringen en revolution i skogen ANNONS HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN FOREST STEWARDSHIP COUNCIL FSC ANNONS SKOGENEn tidning från Svenska FSC FSC mitt i 217 miljoner IKEA-kataloger trycks på FSC-certifierat papper sid 6 Så

Läs mer

Roland Nyström in på livet...

Roland Nyström in på livet... Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Östebybruk Roland Nyström in på livet... Östra Uppland Norra Uppland Henrik Larsson 0295-24 44 65 henrik.larsson@korsnas.com

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Räkna med din skog smarta beslutsstöd på webben

Räkna med din skog smarta beslutsstöd på webben Räkna med din skog smarta beslutsstöd på webben Mats Hannerz I våra hem vänder vi oss allt oftare till datorn och internet för att få hjälp. Utbudet av användbara vardagstjänster växer lavinartat på webben.

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket Verktygslåda för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket 1 Målinriktat skogsbruk Planera ditt skogsföretag Att vara skogsägare är att vara företagare. Att vara företagare är som att köra bil. Först måste du

Läs mer

SKOGSBRÄNSLEN, FJÄRRVÄRME & REN TEKNIK

SKOGSBRÄNSLEN, FJÄRRVÄRME & REN TEKNIK SKOGSBRÄNSLEN, FJÄRRVÄRME & REN TEKNIK Projekt information www.woodenergyproject.eu Skogsbränslen, fjärrvärme & ren teknik - Ett projekt om skogsenergi och hållbar energiproduktion i Mellersta Östersjöområdet.

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden 2015-01-21 Dnr 400-2015/207 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet,

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning Promemoria 1(24) Datum 2014-05-16 Diarienr 2014/941 Enheten för policy och analys Christoffer Andersson Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping Tfn 036-359465 Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till

Läs mer

Lilla skogspraktikan. För lönsam, stabil och vacker skog

Lilla skogspraktikan. För lönsam, stabil och vacker skog Lilla skogspraktikan För lönsam, stabil och vacker skog Innehåll Inledning 3 Kort historik 4 Naturnära skogsbrukshistoria 6 Naturhänsyn och avsatt areal 8 Stubbrytning och GROT 11 Lübeckmodellen 12 Om

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Södras skogscertifiering

Södras skogscertifiering Södras skogscertifiering 2 SÖDRA SKOGSCERTIFIERING 2015 Innehåll 5 Certifiering för ett ansvarsfullt skogbruk 7 Gemensamma baskrav för FSC och PEFCTM 9 Skogsbruksstandard 13 Miljöstandard 24 Social standard

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Grundkurs för skogsägare med Kunskap Direkt Välkommen till Grundkurs för skogsägare - kortversionen av Kunskap Direkt.

Grundkurs för skogsägare med Kunskap Direkt Välkommen till Grundkurs för skogsägare - kortversionen av Kunskap Direkt. Utdrag ur Kunskap Direkt / Grundkurs för skogsägare Grundkurs för skogsägare med Kunskap Direkt Välkommen till Grundkurs för skogsägare - kortversionen av Kunskap Direkt. Grundkursen ger dig en snabb överblick

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Bilaga 4 Utkast till utbildningsinnehåll och utbildningsmetod inom skogsnäringen för utrikesfödda

Bilaga 4 Utkast till utbildningsinnehåll och utbildningsmetod inom skogsnäringen för utrikesfödda Bilaga 4 Utkast till utbildningsinnehåll och utbildningsmetod inom skogsnäringen för utrikesfödda Innehållet har utarbetats i samarbete med presumtiva deltagande entreprenadföretag och Skogsstyrelsen.

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Försök att med röjning framställa talltimmer med hög kvalitet

Försök att med röjning framställa talltimmer med hög kvalitet Försök att med röjning framställa talltimmer med hög kvalitet Kråkrödjan, Östergötland Mats Hagner 212-11-11 35 35 3 3 25 25 Frihetstal i brh 2 15 Frihetstal i brh 2 15 1 1 5 5 5 1 15 2 25 Diameter, cm

Läs mer

Skoterkörning på åker- och skogsmark

Skoterkörning på åker- och skogsmark www.snöskoterrådet.se Skoterkörning på åker- och skogsmark Var får jag köra snöskoter? Var får jag köra snöskoter? I lagen står det att körning med motordrivet fordon är förbjuden på snötäckt jordbruksmark

Läs mer

Projekt SWX-Energi. Rapport nr 18. Potential för skogsbränsle i Värmland hinder och möjligheter

Projekt SWX-Energi. Rapport nr 18. Potential för skogsbränsle i Värmland hinder och möjligheter Projekt SWX-Energi Rapport nr 18 Potential för skogsbränsle i Värmland hinder och möjligheter Ingemar Eriksson och Jörgen Persson Foto framsidan: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Skogarna och skogsbruket i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Det gröna guldets land Finland ett mycket grönt land sett ur ett fågelperspektiv. Jämfört med de andra europeiska länderna finns det mest

Läs mer

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Magnus Nilsson 2013-03-22 Den svenska skogen Skogsmark, 1000 ha Skyddad skogsmark, 1000 ha Andel skyddad skogsmark (%) Produktiv

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

7 Riktvärde för skogsmark

7 Riktvärde för skogsmark Riktvärde för skogsmark Avsnitt 7 155 7 Riktvärde för skogsmark 7.1 Allmänt Skogsbeskrivning 14 kap. 1 FTL Riktvärde för skogsmark med växande skog skall utgöra värdet per värderingsenhet skogsmark. Följande

Läs mer

Svensk PEFC Skogsstandard

Svensk PEFC Skogsstandard Svenska PEFC ek för Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:3 Innehåll Svensk PEFC skogsstandard... 4 1 Introduktion... 4 2 Skogsskötselstandard... 5 2.1 Aktivt, ekonomiskt skogsbruk... 5 2.2 Skogsbränsle...

Läs mer

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08 Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 28 - SKA-VB 8 Fyra scenarier om tillståndet i den framtida svenska skogen Hur

Läs mer

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog UPM Samfällda skogar Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen UPM skog UPM SAMFÄLLDA SKOGAR I KORTHET UPM Samfällda skogar är ett bra alternativ för skogsägare som sätter värde

Läs mer

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016 Skogsägarens val till förmån för Finlands natur Frivillighet är utgångspunkten METSO har gett skogen en ny betydelse. Med METSO-handlingsplanen

Läs mer