Skogsindustriprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsindustriprodukter"

Transkript

1 Skogsindustriprodukter Tryckpapper Massa Sågade trävaror Virke Forskning Skogsbaserade biobränslen Distribution och logistik 1 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

2 SCA Organisation och ledning Styrelse VD/Koncernchef Koncernstaber Chief Operating Officer Affärsgrupper Global Hygiene Category SCA Personal Care Europe SCA Tissue Europe SCA Hygiene Americas SCA Asia Pacific Global strategi inom personliga hygien- och mjukpappersprodukter Inkontinensprodukter Menstruationsskydd Barnblöjor Mjukpapper för konsumenter Mjukpapper för storförbrukare - AFH Personliga hygienprodukter Mjukpapper för storförbrukare - AFH Personliga hygienprodukter Mjukpapper för storförbrukare - AFH Förpackningslösningar SCA Forest Products SCA Packaging Europe 2 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet Tryckpapper Massa Skogsbaserade biobränslen Sågade trävaror Virke Distribution och logistik Förpackningslösningar Wellpappråvara

3 Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde 2007 Nettoomsättning Mkr/ MEUR (+4%) Rörelseresultat Mkr/775 M EUR (+31%) Skogsindustri produkter 17% Personliga hygienprodukter 21% Skogsindustri produkter 28% Personliga hygienprodukter 29% Förpackningar 31% Mjukpapper 31% Förpackningar 26% Mjukpapper 17% 3 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

4 Kassaflöde Operativt kassaflöde, MSEK Strategiska investeringar Skog Industri 4 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

5 Organisation 2008 Verkställande direktör Staber Affärsutveckling och marknadsanalys Ekonomi Information Juridik Personal Affärsenheter SCA Skog SCA Timber SCA R&D Centre SCA Transforest SCA Graphic Sundsvall SCA Graphic Laakirchen Aylesford Newsprint (50%) 5 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

6 Verksamhet 2,6 milj hektar skogsmark Sju sågverk Massafabrik Tre pappersbruk Forskning/Utveckling Distribution och logistik 6 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

7 2007 Affärsgruppen producerar tryckpapper - tidningspapper, LWC- och SC-papper - massa, sågade trävaror och skogsbaserade biobränslen Försäljningen år 2007 uppgick till Mkr och medeltalet anställda till Affärsgruppen svarar för koncernens skogsförvaltning, virkesanskaffning och delar av koncernens transporter och logistik 7 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

8 Marknader och produktion 2008 SCA är den sjätte största tryckpapperstillverkaren och den åttonde största tillverkaren av sågade trävaror i Europa. SCA är Europas största privata skogsägare med totalt 2,6 miljoner hektar skog. Försäljning främst i Europa, men också i Nordamerika och Japan. Ungefär hälften av försäljningen är tryckpapper som säljs till förlag och tryckerier. Tre pappersbruk - i Storbritannien, Sverige och Österrike - med en total kapacitet på 1,8 miljoner ton tryckpapper En massafabrik i Sverige med en kapacitet på 0,5 miljoner ton massa Sju sågverk i Sverige med en kapacitet på 1,8 miljoner m 3 sågade trävaror Två pelletsfabriker med en total kapacitet på ca ton pellets Förvaltar 2,6 miljoner hektar skogsmark i Sverige, varav 2 miljoner brukas 8 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

9 Produktportfölj 2007 Massa 8 % Övrigt 6 % Tidningspapper 15 % Virke 15 % LWCpapper 16 % Sågade trävaror 24 % SCpapper 16 % 9 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

10 Produktivitet och kostnader Tryckpapper Produktion IK SEK/ton Anställda Massa Produktion IK SEK/ton Anställda Sågade trävaror Produktion IK SEK/m3 Anställda o entrepr Skog Avverkn.volym egen skog + rotposter Avverkn.kostn/ m3 Anställda 10 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

11 Pågående och genomförda projekt Projekt År Investering Kommentar Avsvärtningsanläggning, Laakirchen 13 MEUR Pågående Automatsorteringsverk, Tunadals sågverk 227 Mkr Pågående Kapacitetstillskott för sänkt sulfatmassaandel, TMP, Ortviken 800 Mkr Pågående Förvärv av Severn Timber Mkr Genomfört Råsortering vid Tunadals sågverk Mkr Genomfört Östrand Mkr Genomfört Förvärv av Jämtlamell Mkr Genomfört Laakirchen PM MEUR Genomfört Förvärv av Scaninge Timber Mkr Genomfört Munksunds sågverk Mkr Genomfört 11 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

12 Strategi för fortsatt ökat värdeskapande Fortsatt produktivitetsutveckling och kostnadskontroll Fortsätta att bygga på Strong Mill Concept Strategiska investeringar för att växa med tryckpappersmarknaden och skapa förbättrad leverantörsposition gentemot kunderna Långsiktigt ökad massaproduktion i linje med SCA-koncernens strategi Fortsätta att utveckla sågverksrörelsen till en stark och kostnadseffektiv leverantörsposition gentemot industriella kunder och byggmaterialdistributörer Utnyttja våra egna skogsresurser för att uppnå en uthållig virkesförsörjning på en alltmer konkurrensutsatt virkesmarknad Dra nytta av ökad efterfrågan på biobränslen och skydda massavedsförsörjningen Supply chain excellence och minskade kostnader genom nya och större fartyg Starka FoU-resurser och kompetensutveckling 12 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

13 Energisamarbetet med Statkraft (1) Leverans av elenergi Leverans av elenergi till Ortvikens TMP-installation (SCA investerar 800 Mkr) Vindkraft Produktion av vindkraft i delägt bolag SCA bidrar med mark Statkraft finansierar Vattenkraft Pröva möjligheterna att på ett skonsamt och miljövänligt sätt utvinna elkraft i delägt bolag 500 GWh/år under tio år Konkurrenskraftigt pris Mål: elproduktion av 2.8 TWh/år vid 7 utvalda platser MW installerad effekt vid ca 400 vindparker Investeringsbelopp ca 16 miljarder kr Fallrätter i 4 vattendrag Potential: elproduktion 630 GWh/år Statkraft ägs av norska staten och har en omsättning på NOK 16 miljarder. Statkraft är Europas näst största producent av förnybar energi. 13 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

14 Energisamarbetet med Statkraft (2) 14 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

15 15 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

16 SCA det enda återstående integrerade skogsföretaget i norra Sverige Integrerade Ej integrerade Virkesleverantörer skogsföretag företag 1999 Privata skogsägare SCA Rottneros MoDo Privata sågverk AssiDomän Graninge 2002 Privata skogsägare SCA Rottneros Holmen M-real Sveaskog Domsjö Billerud Smurfit Mondi Privata sågverk 16 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

17 SCA R&D Centre Strategisk forskning och utveckling för SCA Forest Products och SCA Packaging Europe Industriledande produktoch processkompetens Samverkan med akademisk forskning 17 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

18 Gemensam R&D för SCA Forest Products och SCA Packaging Europe Massa Tryckpapper Wellpappråvara Förpackningslösningar Leveranser Nya produkter Förbättrade produkter Förbättrade processer Teknisk rådgivning Hög teknisk servicegrad Genomförande Projekt Uppdrag Support 18 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

19 R&D - Kunder Ortviken Tidningspapper LWC-papper Östrand Sulfatmassa CTMP Aylesford Tidningspapper KAM SCA R&D Centre Wellpapp Kraftliner Testliner Laakirchen SC-papper Förpackningslösningar KAM Key Account Manager 19 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

20 Samarbete med Mittuniversitetet SCA har ett välutrustat forskningscentrum på Mittuniversitetets campus i Sundsvall SCA samarbetar och delar vissa resurser med Mittuniversitetets skogsindustriella nätverk för Fibervetenskap och Kommunikation De nära banden mellan produktorienterad forskning och grundforskning är till ömsesidig nytta Samarbetet ger tillgång till kvalificerad kompetens och underlättar rekryteringen till företaget 20 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

21 Tryckpapper Effektiva industriplatser Hög produktkvalitet Heltäckande miljöstrategi 21 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

22 Tryckpapper Produktion och anställda 2007 SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige Ortvikens pappersbruk, ton Tidningspapper LWC-papper Antal anställda 900 SCA GRAPHIC LAAKIRCHEN, Österrike SC-papper, ton Antal anställda 580 -AYESFORD NEWSPRINT, Storbritannien AYLESFORD NEWSPRINT Ltd, Storbritannien Tidningspapper, ton Antal anställda FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

23 Tryckpapper Omsättning per produkt 2007 SC-papper Laakirchen Tidningspapper Ortviken Tidningspapper Aylesford Newsprint LWC-papper Ortviken 23 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

24 Tryckpapper Varumärken Tidningspapper LWC-papper SC-papper 24 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

25 Fiberstrategi Sverige - Färsk vedfiber 2,6 milj hektar skogsmark - Sju sågverk - Ortvikens pappersfabrik - Östrands massafabrik Österrike - Returfiber och färsk vedfiber - Laakirchens pappersfabrik Storbritannien - Returfiber - Aylesford Newsprint Ltd Massa/pappersfabrik Sågverk 25 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

26 Så kan 1 miljon m3 ved användas Mkr/år LWC Tidning Massa Biobränsle Drivm svartlutsförg 124 Drivm konv.teknik Ökade exportintäkter Minskad import av olja 26 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

27 De största tillverkarna av tryckpapper i Västeuropa 2008 UPM-Kymmene Stora Enso Norske Skog Myllykoski Holmen ton Kapacitetsandel % SCA Burgo M-Real Palm LEIPA Källa: Jaakko Pöyry, Cepiprint 27 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet Total kapacitet: 29 milj ton, inkl tidningspapper, SC-, LWC-, MWC-papper och annat obestruket trähaltigt papper.

28 Rätt papperskvalitet för rätt produkt Relativt pris LWC SC Tidnings papper Relativ kvalitet 28 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

29 Rätt papperskvalitet för rätt produkt Relativt pris LWC MFC SC-A+ Förbättrat tidningspapper Tidningspapper Standard SC-B Högförbättrat tidningspapper SC-A Relativ kvalitet 29 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

30 Tryckpapper Produktutveckling Ökat fokus på produktutveckling med stöd av SCA R&D Centre Miljövänligt högkvalitativt SC-papper från Laakirchen med minst 50 % returfiber 11 % lägre elförbrukning 27 % lägre ångförbrukning 63 % lägre förbrukning av blekkemikalier SC-papper från Laakirchen för djuptryck med kvalitet nära LWC-nivå Framgångrik lansering Högförbättrat tidningspapper från Ortviken Möjliggjort av nytt blekeri Mycket gott mottagande på marknaden 30 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

31 Tryckpapper Rörelsemarginal 25 % SCA Forest Products Genomsnitt konkurrenter* 5 Genomsnitt : Differens SCA konkurrenter +3,1 % *Holmen, Stora Enso, UPM, Norske Skog 31 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

32 Tryckkapacitet i Europa Djuptryck och offset 12,3 milj ton/år 73% inom 24 tim från Laakirchen 32 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

33 Konsumtion av grafiska papper Lanseringen av elektroniska medier i Västeuropa ton IT-bubblan Stordator Satellit-TV/Minidator Färg-TV.... Kabel-TV/Video Expansion av Internet PC CD-ROM Laserskrivare.... Skriv- och tryckpapper Radio/Film/TV Tidningspapper Källa: Jaakko Pöyry, Cepiprint/CPPA, CEPI, SCA 33 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

34 Östrands massafabrik 2008 Sulfat ton/år CTMP ton/år Airlaid ton/år Antal anställda FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

35 Miljövänlig massa En unik kombination av miljöhänsyn genom hela produktkedjan FSC Spårbarhetscertifikat Effektiva transporter TCF + FSC massa Ny vattenrening 35 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

36 Sodapanna 6 Investeringskostnad 1,6 miljarder kr Uppstart i oktober 2006 Minskade NO x utsläpp och mindre lukt Max kapacitet ton Expansionsmöjligheter Ökad produktion av bioelektricitet 36 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

37 Sulfatmassa, CTMP och Airlaid Massa används i många produkter Mjukpapper Tryckpapper Specialpapper Förpackningar Hygien 37 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

38 Massa Varumärken Helt klorfri blekt sulfatmassa TCF Kemisk förbehandlad termomekanisk massa CTMP Absorptionsmaterial, Airlaid 38 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

39 Massa Produktutveckling Vid övergång till TCF-blekning lanserades Celeste Efter övergång till produktion av enbart långfiber har två nya produkter utvecklats, baserade på olika ved- och produktionsrecept CelesteSTRONG lämplig till grafiska papper (rivstyrka) CelesteTISSUE lämplig till mjukpapper (dragstyrka och mjukhet) Produktlanseringarna har tagits emot positivt av kunderna 39 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

40 SCA Timber SCA Timber - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning Stark position - inom växande marknadssegment Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov 40 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

41 SCA Timber 2008 En av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning, med en produktionsvolym på 1,8 miljoner m³ Huvudmarknader är Skandinavien, Storbritannien och Frankrike. Representerar ca 60 procent av omsättningen Vilhelmina Boden Munksund Jämtlamell Holmsund Rundvik Bollsta Fécamp Rochefort Stoke-on-Trent Severn Timber Hull Tunadal Skogsinnehav Sågverk Träförädling/distribution 41 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

42 Ledande trävarutillverkare i Europa Total produktionskapacitet m 3 Stora Enso Klausner Gruppe UPM Österrike Tjeckien Metsäliitto Setra Group Estland Finland Frankrike Moelven Södra Tyskland Lettland Litauen SCA Klenk Holz AG Norge Ryssland Sverige Rettenmeier Holding AG Slovenien Källa: Pöyry Forest Industry Consulting 42 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

43 Rätt marknad - geografisk koncentration för att nyttja komparativa fördelar 24% Huvudmarknader SCA har egna säljorganisationer, lokal förädling samt plattformar för avancerad distribution Nischmarknader Koncentrerat produktutbud samt huvudsakligen egen försäljning Övriga marknader Fokus på ett antal utvalda kunder samt buffert för kortsiktiga svängningar i produktion och efterfrågan % av omsättning SCA Timber 24% 10% USA Nordafrika Japan 43 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

44 Produktion m³ Förädlat trä Anpassat trä Standard Offgrade Verksamhet i Sverige 44 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

45 Utvecklat trä Trä som är anpassat eller förädlat för att passa kundens behov, t ex: Specialsorterat trä för golv, fönster, möbelkvalitet Nedtorkning till låg fuktkvot Längdanpassning/komponenter Förädlade produkter för konsumentmarknaden 45 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

46 Deck in a Box, en konsumentprodukt Trädgårdsprodukt speciellt anpassat för gör-det-själv-kunden Systemtänkande med få komponenter och enkel montering FSC-certifierat trä med miljövänlig impregnering Storbritannien - fyra återförsäljare på Internet med hemleverans. Uppskattad volym 2008, Deck in a Box-kit 46 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

47 Internethandel för trävarukunder Snabb och exakt information skapar värde för kund Online service för: Leverans-, order-, och lagerstatus Utskrift och nedladdning av affärsdokument Access för inköp online Kostnadsrationalisering: Automatiserade rutinuppgifter Tidsbesparande Självbetjäning Tillgänglig 24 tim/dygn Integrerad med SCA Timbers IT-plattform SAP/R3 47 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

48 SCA Skog Förvaltar 2,6 milj hektar skog, varav 2 milj brukas Försörjer SCAs svenska industrier med virke Bedriver FSC-certifierat skogsbruk 48 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

49 SCAs skogsinnehav och industrier i norra Sverige 2,6 miljoner hektar skogsmark, varav 2 miljoner brukas Kraftlinerbruk Massafabrik Pappersbruk Pelletsfabrik Sågverk Stugun Vilhelmina Bollsta Härnösand Östrand Tunadal Ortviken Munksund Holmsund Obbola Rundvik 49 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

50 Virkesförrådets utveckling 300 milj m3 250 Prognos Uppmätt Idag Naturhänsyn Pinus Contorta Löv Gran Tall Historiska uppgifter är omräknade till 2006 års skogsmarksareal. 50 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

51 Planerad och verklig avverkning milj m3f Planerad Verklig Historiska uppgifter är omräknade till 2006 års skogsmarksareal. 51 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

52 Kostnadsutveckling Skogsvårdsarbete Index Konsumentprisindex Skogsvård FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

53 Övergripande naturvårdsmål att vidmakthålla oumbärliga ekologiska processer och livsviktiga system, t ex cirkulationen av friskt vatten och bibehållandet av markens produktionsförmåga, att bevara genetisk variation, att säkerställa ett uthålligt, långsiktigt nyttjande av arter och ekosystem 53 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

54 FSC-certifierat skogsbruk SCAs skogsbruk är certifierat enligt FSC, Forest Stewardship Council. 54 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

55 SCAs naturvårdsstrategi Naturhänsyn i alla skogliga åtgärder Naturnära skogsskötselmetoder som i väsentliga delar efterliknar naturliga störningsregimer, t ex brand Detaljerad kunskap om produktionsförutsättningar och naturvärden i SCAs skogar Ekologisk landskapsplanering Hög kompetens hos alla anställda och fortsatt utveckling av kunskapsbas och metoder Samarbete med myndigheter när särskilda skyddsvärden föreligger som kräver skydd enligt Miljöbalken 55 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

56 Produktivitetsutveckling Drivningsarbete m3f/dagsv FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

57 Kostnadsutveckling Drivningsarbete Index Konsumentprisindex Drivningsarbete FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

58 Virkesförsörjning 2007 milj m 3 f 7,0 från skogsförvaltningarna 5,1 från virkesenheterna Egen skog 4,4 Leveransvirke 0,3 Rotposter 2,3 Virkesbyten 1,5 Externa leverantörer 1,8 Flis från egna sågverk 1,2 Import 0,6 5,5 SCAs massa- och pappersindustri 4,2 SCAs sågverk 2,4 Externa industrier 58 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

59 Norrbränslen En av Europas största skogsbaserade biobränsleleverantörer Ökande andel förädlade bränslen Från villakunder till storförbrukare Potential för fortsatt tillväxt för samtliga bränslen 59 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

60 Fördelning av levererade biobränslen 2007: GWh Pellets GROT Flis (stam) Briketter Frästorv Stycketorv Returträ Bark, spån m m 60 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

61 Pellets Framtidens energiprodukt pellets för uppvärmning av de svenska hushållen. FSC Chain-of-Custody certifierad Engagemang i pelletsfabriker Produktionsenhet Årskapacitet, ton ca BioEnergi i Luleå AB SCA BioNorr i Härnösand Jämtlamell I Stugun FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

62 SCA Transforest Transportföretag specialiserat på skogsprodukter Sjö-, bil- och järnvägstransporter. Distributionssystem i Europa Logistiksystem 62 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

63 Tjänster Interforest-terminaler Spedition Hantering Lagring Klarering Administration Marina transporter Systemtransporter Konventionella transporter Övriga tjänster IT och logistik Administration 63 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

64 Stark utveckling Produktivitet och kostnad Volym IK SEK/ton DK SEK/ton * Alla direkta kostnader inkl. transport, hantering etc. Försäljningsutveckling Mkr Övriga kunder 1000 SCA kunder Anställda ton Volymutveckling FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

65 Terminaler Interforest-terminaler Umeå, Sverige Sundsvall, Sverige Rotterdam, Holland London, Storbritannien Lübeck, Tyskland Associerade terminaler Skövde, Sverige Vasa, Finland Hull, Storbritannien Dublin, Irland Philadelphia, USA Lissabon, Portugal Livorno, Italien Hamn Interforest Terminal 65 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

66 SCAs RoRo system Resultat av vidtagna miljöåtgärder Svaveldioxid SCA bytte till lågsvavlig olja (1 %) redan 1998, åtta år innan det blev ett lagkrav i Östersjön. Idag använder SCA 1 % svavelolja, vilket är 0,5 % lägre än lagkravet Införandet av katalysatorrening reducerade utsläppen av kväveoxider (NO x ) med ton årligen (- 90 %) Före 1998 Lagkrav Efter 1587 Kväveoxider 160 Före Efter 66 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

67 För ytterligare information välkommen till 67 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet

Presentation SCA Timber. - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning

Presentation SCA Timber. - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning Presentation SCA Timber - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning SCA Timber 2008 En av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning, med en produktionsvolym på 1.8

Läs mer

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande

Läs mer

Tryckpapper. SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige Ortvikens pappersbruk, ton Tidningspapper 380.000 LWC-papper 480.

Tryckpapper. SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige Ortvikens pappersbruk, ton Tidningspapper 380.000 LWC-papper 480. Tryckpapper SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige Ortvikens pappersbruk, ton Tidningspapper 380.000 LWC-papper 480.000 SCA GRAPHIC LAAKIRCHEN, Österrike SC-papper, ton 510.000 AYLESFORD

Läs mer

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30 Vindkraft inom SCA Milan Kolar 2011-05-30 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande globala

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer

Ett ledande industriellt ekosystem som drivs av skogens kraft KONCERNPRESENTATION OKTOBER 2017

Ett ledande industriellt ekosystem som drivs av skogens kraft KONCERNPRESENTATION OKTOBER 2017 Ett ledande industriellt ekosystem som drivs av skogens kraft KONCERNPRESENTATION OKTOBER 2017 Stark och integrerad värdekedja Europas största privata skogsägare Sågverksrörelse i världsklass Investering

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

1 SCA Group/september 2004/AK. Presentation SCA-koncernen

1 SCA Group/september 2004/AK. Presentation SCA-koncernen 1 SCA Group/september 2004/AK Presentation SCA-koncernen SCAs produktgrupper Hygienprodukter: Mjukpapper, inkontinensprodukter, menstruationsprodukter och barnblöjor Förpackningar: Wellpappförpackningar,

Läs mer

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017,

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, SCA Forest Products Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, 2017.02.16 SCA s förändringsresa 1929 1975-2006 SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Förvärv: Wausau, mjukpapper för storförbrukare,

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem.

Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem. Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem. Roine Morin Miljödirektör SCA Forest Products 1 SCA Graphic Sundsvall AB /Miljömål/20071004/ROMO Organisation SCA-koncernen 2007 Styrelse VD Vice

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010 i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet. Bedriver FSC - och

Läs mer

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH SCA Timber Munksund / Holmsund Peter Henriksson Produktionschef Munksund / Holmsund Agenda SCA Timber Munksund / Holmsund Produkter Materialflöde Munksund Planering och styrning från försäljning till produktionsorder

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet,

Läs mer

Informationsträff Näsåker

Informationsträff Näsåker Informationsträff Näsåker Mats Hörnberg VD, FORSCA Magus Ringlöv Projektledare Henrik Eriksson SCA Agenda!!Information - Sollefteå kommun!!information om företagen Fred Olsen Renewables och SCA!!Information

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Kanada Sverige Finland Ryssland Tyskland USA Österrike Brasilien Chile 0 10 20 30 40 50 60 Massa, milj ton Papper, milj ton Sågade

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: Rubrik Kriterie Uttag av traditionella skogsprodukter 8.2a Sågtimmer

Läs mer

SCA Timber. Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov. SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag

SCA Timber. Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov. SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag SCA Timber SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag Stark position inom växande marknadssegment Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov 1 SCA TIMBER 03/4 november 03/Info/A SCA Timber

Läs mer

SCA Skog. Skogsriket

SCA Skog. Skogsriket SCA Skog Skogsriket 20131127 Morgen Yngvesson SCA Skog AB 2013-12-19 SCA Skog 2 Varför Dialogprojekt En genomgående synpunkt som framkommit i den här dialogen om orsaker är att Skogsbruket och Skogsstyrelsen

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA SCA FOREST PRODUCTS SCA är världsledande inom FSC-certifierade produkter Kunder och konsumenter har försökt finna en trovärdig strategi för att välja goda produkter

Läs mer

Fakta. SCA Forest Products

Fakta. SCA Forest Products Fakta 2008 SCA Forest Products Under året pågick arbetet med att bygga en ny linje för produktion av mekanisk massa på Ortvikens pappersbruk. Investeringen på 800 miljoner SEK ger Ortviken möjlighet att

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Välkommen till SCA SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Nettoomsättningen 2014 uppgick till 104 miljarder SEK 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

ORTVIKENS PAPPERSBRUK

ORTVIKENS PAPPERSBRUK ORTVIKENS PAPPERSBRUK www.publicationpapers.sca.com ORTVIKENS PAPPERSBRUK I en tid som i mångt och mycket domineras av nya kommunikationsmedel fortsätter papperets starka utveckling. Det tryckta mediet

Läs mer

Energieffektivisering i industrin. November 21, 2014 Energi-presentation 1

Energieffektivisering i industrin. November 21, 2014 Energi-presentation 1 Energieffektivisering i industrin November 21, 2014 Energi-presentation 1 Programmet idag Kort presentation av SCA och SCA Forest Products Energiarbetet inom SCA Forest Products Programmet för energieffektivisering

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

BioLoop 2011. Biobränslekonvertering vid Östrands massafabrik. SCA Östrand

BioLoop 2011. Biobränslekonvertering vid Östrands massafabrik. SCA Östrand BioLoop 2011 Biobränslekonvertering vid Östrands massafabrik SCA Östrand 1 SCA Östrand Sulfat CTMP Airlaid Grön el 425 000 ton/år 95 000 ton/år 7 000 ton/år 460 GWh Antal anställda 380 SCA Östrands produkter

Läs mer

Östrands massafabrik

Östrands massafabrik Östrands massafabrik Östrands massafabrik Östrands massafabrik i Timrå har tillverkat pappersmassa i nära 80 år. Det var i samband med bildandet av SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget - och med tankarna

Läs mer

SCA Bolagsstämma 2004. Jan Åström VD och Koncernchef

SCA Bolagsstämma 2004. Jan Åström VD och Koncernchef SCA Bolagsstämma 2004 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda SCA 75 år från skog till konsumentprodukter Strategi för fortsatt värdeskapande Resultat 2003 och Målsättningar 2004 2 SCA grundas 27 november

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal

SCA Skog i korthet. Nyckeltal SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet,

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

1 SCA-koncernen 2007-03-15. Presentation SCA-koncernen

1 SCA-koncernen 2007-03-15. Presentation SCA-koncernen 1 SCA-koncernen 2007-03-15 Presentation SCA-koncernen Vi förenklar vardagen Våra produkter används dagligen av miljontals människor Vår ambition är att utveckla och förbättra vardagen för människor världen

Läs mer

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton Papper, produktion och leveranser Miljoner ton 14 12 10 Produktion Export 8 6 4 2 Inhemska leveranser 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Avsalumassa, produktion och leveranser Miljoner ton 5 4 Produktion

Läs mer

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008 Presentation Delårsrapport Januari-september 28 Magnus Hall VD och koncernchef 12 november, 28 1 The Group Holmen Paper Newsprint & magazine paper sales Share of profit capital Iggesund Paperboard Paperboard

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 SCA-koncernen Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 09 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 00 länder Världens

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling. Trond Normann, 2014-05-27

SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling. Trond Normann, 2014-05-27 SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling Trond Normann, 2014-05-27 Innehåll SCA & SCA Forest Products SCA Underhåll Bakgrund Vision & Strategi Utveckling hur har det gått? Framgångsfaktorer Framtid

Läs mer

Styrning och kontroll Råmaterial, energi och utsläpp

Styrning och kontroll Råmaterial, energi och utsläpp Råmaterial, energi och utsläpp Skogsindustriprodukter Förpackningar Mjukpapper Personliga hygienprodukter SCA-koncernen 2006 2006 2006 2006 2006 Produktion Papper och massa kton 2 208 2 222 5 022 4 888

Läs mer

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval!

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! PRINT SMOOTH PERFORMANCE SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Läs mer

Fakta 2011. SCA Forest Products

Fakta 2011. SCA Forest Products Fakta 2011 SCA Forest Products På Luciadagen 2011 invigdes SCA Östrands nya mesaugn. Mesaugnen är en del av fabrikens kemikalieåtervinningssytem och den drivs med biobränsle, pellets från BioNorr i Härnösand.

Läs mer

Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden.

Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden. Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden. Marcus Åsgärde, Produktionschef, Södra Cell Värö Södra Cell Värö

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion 28 oktober 2004 Åke Axelsson Den nordiska skogens naturliga lövandel... 1 Produktutveckling i ett otroligt...... tidsperspektiv De träd skogsägaren slutavverkar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

Det skogsindustriella perspektivet

Det skogsindustriella perspektivet Det skogsindustriella perspektivet Karin Emilsson Tillgång till konkurrenskraftig råvara en förutsättning för en lönsam industri Råvara - Hållbar avverkningsnivå i södra Sverige 20 år framåt Före storm

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Stora Enso. Viken Skog

Stora Enso. Viken Skog Stora Enso Viken Skog 2016 03 02 Stora Enso över hela världen Länder där Stora Enso har produktion Stora Enso s marknader 2 Stora Stora Enso Skog i Sverige Wood Suppy Sweden Wood Supply Sweden Stora Enso

Läs mer

SCA har allt större fokus på

SCA har allt större fokus på SCA Containerboard i I Munksund produceras 360 000 ton kraftliner och white-top liner. När SCA slutförde försäljningen av SCA Packaging till DS Smith den 30 juni betydde det startskottet för en ny era

Läs mer

Energislukare eller energieffektiviserare?

Energislukare eller energieffektiviserare? Energislukare eller energieffektiviserare? Rottneros Bruk AB Rottneros fabriker Rottneros Vallvik Rockhammar Miranda Rottneros - Packaging Några fakta om Rottneros Omsättning cirka 3 miljarder SEK Tre

Läs mer

KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN

KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN 1 Detta kommer att styra utvecklingen EU:s energimål 20 / 20 / 20(10) till 2020 Klimat Försörjnings säkerhet 20 % reduktion av CO 2 utsläppen 20 % reducerad energi konsumtion

Läs mer

Ole Terland. VD s anförande vid bolagsstämma 2013

Ole Terland. VD s anförande vid bolagsstämma 2013 Ole Terland VD s anförande vid bolagsstämma 2013 Året som gick vår försäljning Vallviks Bruk levererade 207 000 ton barrsulfatmassa 8000 ton tallolja 77 000 MWh bark 128 000 elcertifikat 12 000 utsläppsrätter

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Skogscertifierade produkter från SCA

Skogscertifierade produkter från SCA Skogscertifierade produkter från SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org VARFÖR SKA JAG BRY MIG? Skogscertifiering bildar en trovärdig länk mellan ansvarsfullt skogsbruk

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet Kan elmarknaden hantera den? Efterfrågeflexibilitet i industrin

Efterfrågeflexibilitet Kan elmarknaden hantera den? Efterfrågeflexibilitet i industrin Efterfrågeflexibilitet Kan elmarknaden hantera den? Efterfrågeflexibilitet i industrin SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter Nettoomsättningen 2012 uppgick till

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att

Läs mer

Omtanke om människor och natur

Omtanke om människor och natur Detta är SCA SCA c/o life Nära vardagen SCA är en viktig del av vardagslivet i över 100 länder. Våra produkter och fackkunskaper förenklar livet för miljontals människor världen över. SCA utvecklar och

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Gränslöst samarbete Game Susan Iliefski-Janols Miljö & Produktsäkerhet SCA Hygien Bilder och text får endast användas för SCA kommunikation

Gränslöst samarbete Game Susan Iliefski-Janols Miljö & Produktsäkerhet SCA Hygien Bilder och text får endast användas för SCA kommunikation Gränslöst samarbete Game 091013 Susan Iliefski-Janols Miljö & Produktsäkerhet SCA Hygien Bilder och text får endast användas för SCA kommunikation 1 Fyra affärsområden Skogsindustriprodukter Personliga

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

INFORMATION %RNVOXWVUDSSRUW MDQXDULGHFHPEHU. +(/c5. )-b5'(.9$57$/(7-b0)g570('75('-(.9$57$/(7

INFORMATION %RNVOXWVUDSSRUW MDQXDULGHFHPEHU. +(/c5. )-b5'(.9$57$/(7-b0)g570('75('-(.9$57$/(7 INFORMATION 69(16.$&(//8/26$$.7,(%2/$*(76&$(publ) &RUSRUDWH&RPPXQLFDWLRQV Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel 0046 8 788 51 00. Fax 0046 8 678 81 30 www.sca.se %RNVOXWVUDSSRUW MDQXDULGHFHPEHU 99:3

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Myter och fakta om papper, tryck och miljö

Myter och fakta om papper, tryck och miljö Myter och fakta om papper, tryck och miljö Grafisk Miljödag 2012 Subheading Lars Lindgren 2012-11-22 1 Hur viktigt är det för dig personligen att skydda miljön? Källa: Eurobarometer 295 2 Papper (Trycksaker)

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 ANFÖRANDE AV PER LINDBERG BAKGRUND TILL SAMGÅENDET MED KORSNÄS Samgåendet är ett led i Billeruds strategi att bli ett förpackningsmaterialföretag

Läs mer

SILJAN Group. Naturvård i Skogen

SILJAN Group. Naturvård i Skogen SILJAN Group Naturvård i Skogen SILJAN-koncernen Ca 250 anställda Tillsammans med entreprenörer och övriga underleverantörer sysselsätts ca 1000 personer Omsättning ca 1 miljard (år 2011) Fyra bolag SILJAN

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Skogsindustrikonjunkturen

Skogsindustrikonjunkturen Skogsindustrikonjunkturen Pulp and Paper Technology 22 maj 2013 21-5-2013 Type the title 1 2013: Ett år av måttlig ekonomisk tillväxt Global BNP-tillväxt 2011: 3.1% 2012: 2.4% 2013: 2.5% 2014: 3.2% Långsam

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa

Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa Östrands massafabrik Ortvikens pappersbruk Laakirchens pappersbruk Aylesfords pappersbruk SCA Forest Products verksamhetspolicy Vision: Att uppfattas som en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB 1989 Holmen Hygien säljs Holmen Hygien, mjukpappersrörelsen som Gamla MoDo 1987 sålde till Gamla Holmen, säljs nu av den nya koncernen till det finska företaget Metsä-Serla; Delägarskap i kanadensisk fabrik

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012. Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012

UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012. Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012 UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012 Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012 SKOGEN ÄR FULL AV NYA MÖJLIGHETER Världen förändras Knappa resurser Världsekonomins fokus förflyttas Klimatförändringar

Läs mer

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen 1 Ny bioproduktfabrik i Finland Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen Den största investeringen i skogsindustrins historia i

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Skog till nytta för alla- Räcker den svenska skogsråvaran?

Skog till nytta för alla- Räcker den svenska skogsråvaran? Skog till nytta för alla- Räcker den svenska skogsråvaran? Vilken världsmarknad möter skogssektorn i framtiden? Magnus Fridh NOAA. ESA/Eurimage 1993. Metria Skogliga KonsekvensAnalyser 2015 Tidigare SKA/AVB

Läs mer

detta är SCA SCA deltar med en kvinnlig besättning i volvo ocean race 2014-2015

detta är SCA SCA deltar med en kvinnlig besättning i volvo ocean race 2014-2015 Detta är SCA SCA deltar med en kvinnlig besättning i Volvo Ocean Race 2014-2015 SCA ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag SCA utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter,

Läs mer