ORTVIKENS PAPPERSBRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORTVIKENS PAPPERSBRUK"

Transkript

1 ORTVIKENS PAPPERSBRUK

2 ORTVIKENS PAPPERSBRUK I en tid som i mångt och mycket domineras av nya kommunikationsmedel fortsätter papperets starka utveckling. Det tryckta mediet är en viktig källa till information och kunskap för många människor runt om i världen. Ortvikens pappersbruk i Sundsvall är en del av detta genom att vi tillverkar och levererar tryckpapper till Europa och andra delar av världen. Ortvikens pappersbruk samt Östrands massafabrik i Timrå ingår i SCA Graphic Sundsvall. SCA Graphic Sundsvall är en del av SCAs affärsområde Skogsindustriprodukter som förutom tryckpapper och massa även tillverkar sågade trävaror och skogsbaserade biobränslen. Affärsområdet förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar. $! " # # '! ' & " # $ % %

3 RÄTT PAPPER FÖR KUNDEN För våra kunder måste allt stämma stil, text, bilder layout och papper. Utifrån kundernas önskemål arbetar vi ständigt med att förbättra och utveckla våra tryckpapper. Tidningspapper är ett obestruket papper som främst används till dagstidningar. Genom utveckling av ljusare och förbättrade kvaliteter trycks även bilagor, tidskrifter och reklam i stor utsträckning på denna typ av papper. Vårt tidningspapper marknadsförs under namnen GraphoNews, GraphoBright Pearl, Grapho- Bright, GraphoBright Extra samt GraphoCrystal. LWC-papper är ett bestruket papper med högkvalitativ tryckyta. Kunderna är främst förlag och tryckerier med höga krav på tryck och bra bildåtergivning. Vårt LWC-papper marknadsförs under namnen GraphoCote, GraphoLux samt GraphoMatt. Tidningspapper från Ortviken används i bl a Sundsvalls Tidning, Aftonbladet, Göteborgsposten, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, Turun Sanomat, Jyllandsposten, Bild, De Telegraaf och de Volkskrant samt till bilagor och en del reklamtryck. Vårt LWC-papper finns bl a i tidskrifter som Elle, Cosmopolitan, Svensk Jakt, Råd och Rön, Computer Weekly, BBC Wildlife samt i kataloger och reklamtryck.! " $ 1. Portvakt 2. Bruksgården 15. Verkstäder 16. Förråd 3. Företagshälsovård 17. Valsslipverkstad % 4. Träningsbruket 5. Brandstation 18. Kontor pappersbruk och laboratorium 19. Pappersbruk, Tidningspapper ' & & 6. Truckgarage 20. Pappersbruk, LWC 7. Mätstation för ved och bränsle 21. Utlastning 8. Vedgård 22. Gasoltank 9. Renseri 23. Sulfatmassamottagning 10. Flislager 24. Smetkök 11. Barksilo 25. Ångcentral 12. Massafabrik 26. Vedavfallspannor 13. Kontor massafabrik 27. Reningsanläggning, försedimentering 14. Kontor 28. Reningsanläggning, lagun

4 DYGNET RUNT ÅRET RUNT Ortvikens pappersbruk omfattar fyra pappersmaskiner som går i stort sett dygnet runt, året runt. Två pappersmaskiner kan tillsammans producera ton tidningspapper och förbättrat tidningspapper per år och två kan tillsammans årligen producera ton LWC-papper. Råvaran utgörs av frisk färsk granmassaved som främst kommer från SCAs egna skogar i norra Sverige. Råvaran får inte vara äldre än tre veckor från stubbe till fabrik. Ortviken har ca anställda, varav merparten arbetar med drift och underhåll. Vid fabriken finns många yrkeskategorier representerade: processoperatörer, tekniker, olika slags ingenjörer, ekonomer, marknadsförare, elektriker och personaladministratörer är bara några!

5 ORTVIKENS PRODUKTIONSPROCESS RENSERI 1. Den färska granveden kapas (1A), avisas på vintern (1B), barkas (1C) och huggs till flis (1D) som sållas. Barken används tillsammans med inköpt biobränsle i ångcentralen, vilket ger energi motsvarande m 3 olja per år. Den genererade ångan används sedan för att torka papperet. MASSAFABRIK 2. Flisen transporteras till massafabriken. Där tillverkas massa enligt den termomekaniska principen vilket innebär att flisen värmebehandlas och mals till massa i raffinörer. 3. För massa till tidningspapper mals flisen i ett raffinörssteg och för vissa papperskvaliteter bleks en viss andel massa. 4. För tillverkningen av LWC-papper vidarebehandlas massan i ett andra raffinörssteg. Sedan bleks massan och blekningen sker helt utan klorkemikalier. 5. För att få en ökad styrka i LWC-papperet tillförs en mindre andel sulfatmassa från Östrands massafabrik. 6. Massan silas och pumpas till lagringstorn. LWC-PAPPER LWC-papper tillverkas vid LWC 1 och LWC Färdig massablandning, s k mäld, består av ca 1 procent fiber och 99 procent vatten. Mälden pumpas ut på en finmaskig plastväv, kallad vira. 8. Pappersarket börjar bildas i och med avvattning på viran. Fibrerna binds till varandra. 9. I presspartiet höjs papperets torrhalt och styrka ytterligare genom att vattnet pressas ur och papperets tjocklek formas. 10. Papperet torkas därefter på torkpartiets ånguppvärmda cylindrar. 11. Tillverkningsprocessen övervakas av ett helautomatiskt processdatasystem. Pappersbanan avsynas automatiskt. 12. Minsta skada i papperet åtgärdas i skarvrullaren. 13. Papperet bestryks på båda sidorna med en smet som främst består av lera och mald marmor. Efter varje bestrykning torkas papperet med hjälp av infravärme, varm luft och ånga. LWC 4 har en on-line bestrykningsmaskin medan bestrykningsmaskinen för LWC 1 ligger separat. 14. Efter bestrykningen repareras ev skador och därefter glättas pappersytan i superkalandrar. 16. Den färdiga rullen, sk tambour, transporteras sedan till rullmaskinen där rullen skärs och rullas till det format som kunden beställt då vår produktion är kundorderstyrd. 17. Pappersrullarna emballeras och transporteras till Tunadalsterminalen för vidare distribution. TIDNINGSPAPPER Tidningspapper och förbättrat tidningspapper tillverkas vid PM 2 och PM 5. Tillverkningsprocessen överensstämmer med produktionen av LWC, punkt Papperet glättas och rullas upp på en sk tambour. 19. Därefter transporteras den färdiga rullen, tambouren, till rullmaskinen där rullen skärs och rullas till det format som kunden beställt då vår produktion är kundorderstyrd. 20. Tidningspappersrullarna emballeras och transporteras till Tunadalsterminalen för vidare distribution.

6 SGS-FM/COC-0213 SA-COC-1207 min 30% FSC TRADEMARK 1996 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL A.C. FOKUS PÅ MILJÖN Vår verksamhet och våra produkter baseras på vedfibern, en förnyelsebar resurs som är en viktig del i kretsloppet. För oss är miljöarbetet sedan många år en viktig del i vår verksamhet. Vi arbetar ständigt med att minska vår inverkan på miljön och att hushålla med våra resurser. Vi har en väl genomtänkt fiberstrategi som går ut på att vi använder färsk vedfiber till våra svenska fabriker som ligger nära våra egna skogstillgångar. I vårt pappersbruk i Aylesford i Storbritannien, som SCA äger 50 procent av, gör vi uteslutande papper av returpapper eftersom det där finns god tillgång till returpapper. SCAs pappersbruk i Laakirchen, Österrike, använder däremot både färsk vedfiber och returfiber. Vi erbjuder en unik kombination av helt klorfria (TCF) och FSC-certifierade produkter. SCAs skogsbruk är certifierat enligt FSC, Forest Stewardship Council. Det visar att vi uppfyller kriterierna för ett ansvarsfullt skogsbruk. Ortvikens pappersbruk är i sin tur spårbarhetscertifierat, vilket innebär att vi kan spåra våra produkters ursprung och får använda FSCs symbol. Det betyder att våra kunder också kan uppfylla kraven för att få använda FSCs symbol. SCA är det enda privata företaget som kan leverera större volymer av FSC-certifierade tryckpapper. Vi är även certifierade enligt miljöledningssystemet ISO14001 som kontrollerar att vi håller låga utsläpp från produktionen och ger oss möjlighet att uppfylla kraven för ett flertal miljömärkningar. Vi uppfyller bl a kriterierna för Den nordiska Svanen som garanterar låga utsläpp och andra miljöfördelar. Vi är också certifierade enligt systemet för kvalitetssäkring ISO 9000:2001.

7 FÖRSÄLJNING OCH DISTRIBUTION Våra tryckpapper säljs i första hand till kunder i Skandinavien och övriga Europa men även till andra delar av världen. Försäljningen sker dels genom våra egna försäljningskontor runt om i Europa, dels via agenter. För att kunna ge bästa service har vi en teknisk kundtjänst vars medarbetare snabbt kan bistå med stöd och service så att kunden kan använda våra produkter på bästa sätt. SCA Transforest är SCAs transport- och logistikbolag och sköter distributionen av våra produkter. Distributionssystemet är uppbyggt för att snabbt, säkert och skadefritt leverera våra produkter. Till våra svenska kunder levereras papperet med lastbil eller tåg medan leveranserna till Europa går med specialkonstruerade fartyg. Fartygen går året runt till de viktiga hamnarna i Lübeck, Rotterdam och Tilbury. Leveranser till andra delar av världen sker med andra fartyg. FRAMTIDENS PAPPER Bakom våra tryckpapper ligger omfattande forskning och produktutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter för att de ska möta kundernas högt ställda krav. För att ta fram morgondagens produkter pågår det ett nära samarbete mellan Ortviken och SCA Graphic Research. Vidare har vi nära samarbete med många av våra kunder där vi tillsammans genomför olika projekt för att utveckla våra produkter.

8 HISTORIK Ortvikens industriella verksamhet med skogen som grund inleddes i början av 1800-talet då en bjälkgrop anlades på platsen. Där bilades träd till fyrkantsstöttor som sedan användes som gruvstöttor. 1862: Grosshandlare Forssell anlägger en ångsåg på Killingholmen. 1893: Ortvikens ångsågs AB övertas av Skönviks AB, distriktets största sågverksföretag. 1902: Produktionen vid sågverket upphör. 1906: Ortvikens sulfitfabrik börjar byggas och fabriken startar : Skönviks AB blir en del av SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget. 1940: Under kriget tillverkades motorsprit och fodercellulosa vid Ortviken. 1955: SCA beslutar att bygga ett pappersbruk för tidningspapper vid Ortviken med två pappersmaskiner. 1958: Ortvikens sulfitfabrik byter namn till Ortvikens pappersbruk. PM 1 tas i drift för att tillverka tidningspapper. 1959: PM 2 tas i drift. 1965: SCA beslutar att bygga en tredje pappersmaskin vid Ortviken. 1967: PM 4 tas i drift. Ortviken räknas nu som en stor tillverkare av tidningspapper med en total kapacitet på årston. 1973: En anläggning för att tillverka termomekanisk massa (TMP) tas i drift. Ortviken är först i världen med att använda TMP vid tillverkning av tidningspapper. 1984: Kapaciteten att tillverka TMP byggs ut och sulfitfabriken läggs ner. SCA beslutar att bygga en fjärde pappersmaskin vid Ortviken. 1985: PM 5 tas i drift. 1990: PM 1 ersätts med LWC 1, en pappersmaskin för tillverkning av bestruket papper, s k LWC-papper. Ortviken blir Sveriges första pappersbruk att tillverka LWC-papper. 1996: PM 4 ersätts med LWC 4, ytterligare en LWC-pappersmaskin. 1999: Nytt massa- och bleksystem tas i drift för att kunna producera massa till LWC-papper med låga ytvikter. 2000: Ortviken erhåller sitt spårbarhetscertifikat enligt FSC. SCA är först i världen med att erbjuda FSC-certifierade tryckpapper. 2001: Ny raffinör för TMP-tillverkning. 2002: LWC 1 och LWC 4 byggs om för att öka och förbättra produktionen. 2003: Ett nytt blekeri börjar byggas för att kunna tillverka förbättrat tidningspapper med högre ljushet och bättre tryckegenskaper. Ortviken har nu kapacitet att tillverka årston. SCA GRAPHIC SUNDSVALL AB Ortvikens pappersbruk Box SUNDSVALL Tel Fax ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG Producerad av SCA Forest Products Informationsavdelning GRAFISK DESIGN Mellerstedt Reklam ILLUSTRATIONER Pictoform FOTO Leif Milling, Bergkvist, Reklamfoto, Per-Anders Sjöquist, Ralf Bergman TRYCK Prinfo Accidenstryckeriet, Sundsvall 2003

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Östrands massafabrik

Östrands massafabrik Östrands massafabrik Östrands massafabrik Östrands massafabrik i Timrå har tillverkat pappersmassa i nära 80 år. Det var i samband med bildandet av SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget - och med tankarna

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support

Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support Papperstillverkning SCA Publication Papers Teknisk support Råvara Inledning Syftet med den här broschyren är att ge läsaren en förståelse för de material som används vid framställningen av papper och för

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA SCA FOREST PRODUCTS SCA är världsledande inom FSC-certifierade produkter Kunder och konsumenter har försökt finna en trovärdig strategi för att välja goda produkter

Läs mer

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Välkommen till SCA SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Nettoomsättningen 2014 uppgick till 104 miljarder SEK 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Skogscertifierade produkter från SCA

Skogscertifierade produkter från SCA Skogscertifierade produkter från SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org VARFÖR SKA JAG BRY MIG? Skogscertifiering bildar en trovärdig länk mellan ansvarsfullt skogsbruk

Läs mer

Från råvara till produkt!

Från råvara till produkt! Från råvara till produkt Billerud Korsnäs, Kalix Papper använder vi till mycket olika saker. Inte bara olika sorters papper, utan påsar, förpackningar, säckar av olika slag, toalettpapper, pappersnäsdukar

Läs mer

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval!

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! PRINT SMOOTH PERFORMANCE SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Läs mer

mellansvensk pappersindustri

mellansvensk pappersindustri Naturgas-lA för processanvändning inom syd- och mellansvensk pappersindustri lidj JSwede Gas AB 1989 F'ORSKNING UTVECKLING DEMONSTRATION R1322 NATURGAS-IR FÖR PROCESSANVÄNDNING INOM SYD OCH MELLANSVENSK

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa

Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa Östrands massafabrik Ortvikens pappersbruk Laakirchens pappersbruk Aylesfords pappersbruk SCA Forest Products verksamhetspolicy Vision: Att uppfattas som en

Läs mer

SCA Graphic Paper Nordic. Utgåva februari 2011

SCA Graphic Paper Nordic. Utgåva februari 2011 SCA Graphic Paper Nordic Utgåva februari 2011 publicationpapers.sca.com Feed back formulär Ge oss feed back! Dina åsikter är värdefulla för oss. Hjälp oss att göra vår produktpärm mer användbar. Fyll i

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier.

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier. Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier. 2 I Södras värld utgår allt från skogen Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Skogsindustriprodukter

Skogsindustriprodukter Skogsindustriprodukter Tryckpapper Massa Sågade trävaror Virke Forskning Skogsbaserade biobränslen Distribution och logistik 1 FOREST PRODUCTS 2007/08/ 8 oktober 2008/Info/A Internet SCA 2008 - Organisation

Läs mer

Säkrad drift på Ortvikens PM5. Reportage Ombyggnation med innovativ drivteknik

Säkrad drift på Ortvikens PM5. Reportage Ombyggnation med innovativ drivteknik Reportage Ombyggnation med innovativ drivteknik Säkrad drift på Ortvikens PM5 Nytt drivsystem med innovativ teknik har framtidssäkrat PM5 på SCA Ortviken. Med processtyrsystemet Simatic PCS 7, frekvensomriktarsystemet

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Setting a new standard. Again.

Setting a new standard. Again. Setting a new standard. Again. Att nå ut till kunden med dina magasin, kataloger eller DRutskick kräver mer än ett bra erbjudande. Du behöver ett papper som förstärker känslan och upplevelsen av dina produkter.

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Informationsträff Näsåker

Informationsträff Näsåker Informationsträff Näsåker Mats Hörnberg VD, FORSCA Magus Ringlöv Projektledare Henrik Eriksson SCA Agenda!!Information - Sollefteå kommun!!information om företagen Fred Olsen Renewables och SCA!!Information

Läs mer

Samarbete inom försäljning och marknadsföring

Samarbete inom försäljning och marknadsföring SCA Graphic Paper Nordic Tryckpapper 2014/2015 Samarbete inom försäljning och marknadsföring I december 2012 förvärvade Heinzel Group det tidigare SCA-ägda tryckpappersbruket i Laakirchen, Österrike och

Läs mer

Rullhantering. SCA Teknisk Support

Rullhantering. SCA Teknisk Support Rullhantering SCA Teknisk Support Pappersprodukter Tryck- och förpackningspapper SCA Publication Paper och Sustainable Packaging producerar trähaltigt tryck- och förpackningspapper. I sortimentet ingår

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30 Vindkraft inom SCA Milan Kolar 2011-05-30 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande globala

Läs mer

SCA GRAPHIC SUNDSVALL. Miljöredovisning 2002 SCA FOREST PRODUCTS

SCA GRAPHIC SUNDSVALL. Miljöredovisning 2002 SCA FOREST PRODUCTS SCA GRAPHIC SUNDSVALL Miljöredovisning 2002 SCA FOREST PRODUCTS Fakta och nyckeltal SCA Graphic Sundsvall i korthet SCA Graphic Sundsvall omfattar Östrands massafabrik och Ortvikens pappersbruk. SCA Graphic

Läs mer

Det handlar om papper

Det handlar om papper et andlar m apper Vi gör inte papper Färska fibrer vägen till nya produkter Så här gör vi papper Våra tillgångar Din vision vår passion # Vi gör inte papper Vi driver utvecklingen Holmen Paper driver

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Miljöredovisning. SCA Graphic Sundsvall

Miljöredovisning. SCA Graphic Sundsvall 1998 Miljöredovisning SCA Graphic Sundsvall Innehåll Miljöpolicy 1 Ledningens ord 2 1998 i sammandrag 4 SCA Graphic Sundsvall 5 Måluppföljning för 1998 6 Mål för 1999 Miljöåret 1998 8 Certifierat miljöledningssystem

Läs mer

Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av

Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av 12 Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av modern teknik när det gäller materialhantering, kontinuerlig

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer papper än någonsin tidigare. Tillverkning av papper bygger nästan helt på förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara råmaterial

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling. Trond Normann, 2014-05-27

SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling. Trond Normann, 2014-05-27 SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling Trond Normann, 2014-05-27 Innehåll SCA & SCA Forest Products SCA Underhåll Bakgrund Vision & Strategi Utveckling hur har det gått? Framgångsfaktorer Framtid

Läs mer

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017,

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, SCA Forest Products Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, 2017.02.16 SCA s förändringsresa 1929 1975-2006 SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Förvärv: Wausau, mjukpapper för storförbrukare,

Läs mer

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AB

SCA GRAPHIC SUNDSVALL AB SCA GRAPHIC SUNDSVALL AB Miljöredovisning 2 Fakta och nyckeltal SCA Graphic Sundsvall i korthet SCA Graphic Sundsvall omfattar Östrands massafabrik och Ortvikens pappersbruk. SCA Graphic Sundsvall ingår

Läs mer

Rullhantering. SCA Publication Papers Teknisk Support

Rullhantering. SCA Publication Papers Teknisk Support Rullhantering SCA Publication Papers Teknisk Support Pappersprodukter Tryckpapper SCA Publication Papers producerar trähaltigt tryckpapper. I sortimentet ingår LWC, SC, obestruket offsetpapper och tidningspapper.

Läs mer

Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem.

Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem. Miljömålen är en komponent i vårt miljöledningssystem. Roine Morin Miljödirektör SCA Forest Products 1 SCA Graphic Sundsvall AB /Miljömål/20071004/ROMO Organisation SCA-koncernen 2007 Styrelse VD Vice

Läs mer

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande

Läs mer

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion 28 oktober 2004 Åke Axelsson Den nordiska skogens naturliga lövandel... 1 Produktutveckling i ett otroligt...... tidsperspektiv De träd skogsägaren slutavverkar

Läs mer

Ett långsiktigt perspektiv

Ett långsiktigt perspektiv 40 Hållbar utveckling Iggesund Paperboard följer Holmen-koncernens miljöpolicy: Det ligger i Holmens intresse att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling såväl ekonomiskt, socialt som miljö-

Läs mer

Holmen XLNT, ett excellent val

Holmen XLNT, ett excellent val Ett XLNT val Holmen XLNT, ett excellent val Holmen XLNT har under många år varit direktreklamens förstahandsval, mycket på grund av papperets förmåga att signalera och bidra med rätt image för produkter

Läs mer

artikellista stockholm 2011

artikellista stockholm 2011 artikellista stockholm 2011 Närproducerade huspapper, tillverkade i Bohuslän och Dalarna. Amber Graphic tillverkas av Arctic Paper Munkedals AB. Arctic Matt och Arctic Silk + tillverkas av Arctic Paper

Läs mer

Complete Story 2015 #1

Complete Story 2015 #1 omplete tory 2015 #1 Dela vår passion! Holmen Paper driver utvecklingen mot allt mer specialiserade papperskvaliteter. Med unika produkter utmanar vi etablerade synsätt på pappersval och kostnadseffektiviserar

Läs mer

SCA har allt större fokus på

SCA har allt större fokus på SCA Containerboard i I Munksund produceras 360 000 ton kraftliner och white-top liner. När SCA slutförde försäljningen av SCA Packaging till DS Smith den 30 juni betydde det startskottet för en ny era

Läs mer

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Holmen VIEW vidgar vyerna När detaljerna avgör och kvaliteten är viktig är Holmen VIEW rätt val. Mjukheten i papperet, läsbarheten

Läs mer

Ett ledande industriellt ekosystem som drivs av skogens kraft KONCERNPRESENTATION OKTOBER 2017

Ett ledande industriellt ekosystem som drivs av skogens kraft KONCERNPRESENTATION OKTOBER 2017 Ett ledande industriellt ekosystem som drivs av skogens kraft KONCERNPRESENTATION OKTOBER 2017 Stark och integrerad värdekedja Europas största privata skogsägare Sågverksrörelse i världsklass Investering

Läs mer

BioLoop 2011. Biobränslekonvertering vid Östrands massafabrik. SCA Östrand

BioLoop 2011. Biobränslekonvertering vid Östrands massafabrik. SCA Östrand BioLoop 2011 Biobränslekonvertering vid Östrands massafabrik SCA Östrand 1 SCA Östrand Sulfat CTMP Airlaid Grön el 425 000 ton/år 95 000 ton/år 7 000 ton/år 460 GWh Antal anställda 380 SCA Östrands produkter

Läs mer

Myter och fakta om papper, tryck och miljö

Myter och fakta om papper, tryck och miljö Myter och fakta om papper, tryck och miljö Grafisk Miljödag 2012 Subheading Lars Lindgren 2012-11-22 1 Hur viktigt är det för dig personligen att skydda miljön? Källa: Eurobarometer 295 2 Papper (Trycksaker)

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Gör ditt budskap effektivare

Gör ditt budskap effektivare papper Gör ditt budskap effektivare Pappersvalet kan vara lika viktigt som valet av budskap. Rätt pappersval och ditt budskap går bättre fram. Prinfo har otaliga papper att välja på, i detta häfte presenterar

Läs mer

Fakta 2011. SCA Forest Products

Fakta 2011. SCA Forest Products Fakta 2011 SCA Forest Products På Luciadagen 2011 invigdes SCA Östrands nya mesaugn. Mesaugnen är en del av fabrikens kemikalieåtervinningssytem och den drivs med biobränsle, pellets från BioNorr i Härnösand.

Läs mer

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH SCA Timber Munksund / Holmsund Peter Henriksson Produktionschef Munksund / Holmsund Agenda SCA Timber Munksund / Holmsund Produkter Materialflöde Munksund Planering och styrning från försäljning till produktionsorder

Läs mer

Water Profile för den svenska skogsindustrin

Water Profile för den svenska skogsindustrin Water Profile för den svenska skogsindustrin 10 litres of water for 1 sheet of A4-paper Vattnets kretslopp Water Profile IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Skogsindustrierna utfört studien Water

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Besök Europeiska kulturarvsdagen 13 september hos oss!

Besök Europeiska kulturarvsdagen 13 september hos oss! Illustration Pia Niemi Besök Europeiska kulturarvsdagen 13 september hos oss! Människors värv och verk en resa i industri- och teknikhistorien. Härnösand Murberget Murberget visar upp förindustriellt kulturarv.

Läs mer

Återvinning av trycksaker

Återvinning av trycksaker Återvinning av trycksaker Vad kan den grafiska branschen och tidningsbranschen göra för att underlätta? GRAFISKA MILJÖRÅDET INTERGRAF FEBELGRA MILGRAF AB TNO THE DUTCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

E.ON Värme. Med spillvärme

E.ON Värme. Med spillvärme E.ON Värme Med spillvärme 2 Spillvärme, överskottsvärme, restvärme, återvunnen energi kärt barn har många namn. Vad det handlar om är att ta tillvara värme som uppstår vid industriella processer och använda

Läs mer

Energieffektivisering i industrin. November 21, 2014 Energi-presentation 1

Energieffektivisering i industrin. November 21, 2014 Energi-presentation 1 Energieffektivisering i industrin November 21, 2014 Energi-presentation 1 Programmet idag Kort presentation av SCA och SCA Forest Products Energiarbetet inom SCA Forest Products Programmet för energieffektivisering

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Omtanke om människor och natur

Omtanke om människor och natur Detta är SCA SCA c/o life Nära vardagen SCA är en viktig del av vardagslivet i över 100 länder. Våra produkter och fackkunskaper förenklar livet för miljontals människor världen över. SCA utvecklar och

Läs mer

Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål.

Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål. Limfog/möbel SCA Timber erbjuder kundanpassade trävaror för tillverkning av limfogskivor. Den norrländska furans attraktiva utseende och goda fiberegenskaper lämpar sig mycket väl för synlig användning.

Läs mer

Fakta. SCA Forest Products

Fakta. SCA Forest Products Fakta 2008 SCA Forest Products Under året pågick arbetet med att bygga en ny linje för produktion av mekanisk massa på Ortvikens pappersbruk. Investeringen på 800 miljoner SEK ger Ortviken möjlighet att

Läs mer

Omslag baksida Södra logotyp SE - 351 89 Växjö Telefon 0470-890 00 E-post: info@sodra.com Webbplats: www.sodra.com

Omslag baksida Södra logotyp SE - 351 89 Växjö Telefon 0470-890 00 E-post: info@sodra.com Webbplats: www.sodra.com Södra C ell Omslag insida Den här broschyren är producerad våren 2008 Omslaget är massaark av typen Södra green från Södra Cell Tofte Omslagets motiv har tryckts av Tofteloftet Insidorna är tryckta på?

Läs mer

Tryckpapper. SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige Ortvikens pappersbruk, ton Tidningspapper 380.000 LWC-papper 480.

Tryckpapper. SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige Ortvikens pappersbruk, ton Tidningspapper 380.000 LWC-papper 480. Tryckpapper SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige SCA GRAPHIC SUNDSVALL, Sverige Ortvikens pappersbruk, ton Tidningspapper 380.000 LWC-papper 480.000 SCA GRAPHIC LAAKIRCHEN, Österrike SC-papper, ton 510.000 AYLESFORD

Läs mer

Energislukare eller energieffektiviserare?

Energislukare eller energieffektiviserare? Energislukare eller energieffektiviserare? Rottneros Bruk AB Rottneros fabriker Rottneros Vallvik Rockhammar Miranda Rottneros - Packaging Några fakta om Rottneros Omsättning cirka 3 miljarder SEK Tre

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Styrning och kontroll Råmaterial, energi och utsläpp

Styrning och kontroll Råmaterial, energi och utsläpp Råmaterial, energi och utsläpp Skogsindustriprodukter Förpackningar Mjukpapper Personliga hygienprodukter SCA-koncernen 2006 2006 2006 2006 2006 Produktion Papper och massa kton 2 208 2 222 5 022 4 888

Läs mer

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com Vårt engagemang för miljön www.formica.com Inledning Innehåll 1. Inledning och översikt 3. Carbon Reduction Label 4. GGREENGUARD och inomhusluftkvalitet Certifierat trä och FSC COC 5. REACH Green Building

Läs mer

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Ortvikens pappersbruk

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Ortvikens pappersbruk Skyddsinformation För anställda, entreprenörer och besökare vid Ortvikens pappersbruk Vid brand eller olycksfall ring 224 Från mobil ring 060-19 42 24 När du kommer till Ortviken Anmälningsplikt Alla besökare

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

55 Framställning av cellulosa, papper eller papp

55 Framställning av cellulosa, papper eller papp Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 55 Framställning av cellulosa, papper eller papp 55a 55b 55c 55d 55e 55f Sönderdelning eller annan förberedning av råmaterial för pappersframställning Förfaranden för

Läs mer

Dags för sommarens kärnkraftsinspektion

Dags för sommarens kärnkraftsinspektion Dags för sommarens kärnkraftsinspektion I maj inleder DNV Nuclear Technology sin årliga genomgång av säkerheten och rutinerna vid de svenska kärnkraftverken. Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Skogen ger andrum vilka spår

Skogen ger andrum vilka spår papergram 1 2008 GRAPHIC PAPER Felix Brunner doldisen som upplyst tryckeribranschen kogen ger andrum vilka spår lämnar vi i klimatet? Foto så långt ögat når Brodera i vår! sca papergram no 1 2008 8 16

Läs mer

Kartongförpackningen en god förpackning

Kartongförpackningen en god förpackning Kartongförpackningen en god förpackning KARTONGFÖRPACKNINGAR ÄR KLIMATSMARTA Klimatpåverkan från kartongförpackningar är förhållandevis liten. Kartongförpackningars växthusutsläpp är bara en fjärdedel

Läs mer

Läs med gott samvete. En studie om miljöpåverkan

Läs med gott samvete. En studie om miljöpåverkan Läs med gott samvete En studie om miljöpåverkan En livscykelanalys genomförd av forskningsinstitutet Innventia på uppdrag av branchorganisationen Sveriges Tidskrifter i samarbete med SCA, Posten Meddelande,

Läs mer

Introduktion till pappersprocessen. Några definitioner. Några definitioner (forts.) Att göra papper och kartong. Ösjöfors handpappersbruk

Introduktion till pappersprocessen. Några definitioner. Några definitioner (forts.) Att göra papper och kartong. Ösjöfors handpappersbruk Ösjöfors handpappersbruk Introduktion till pappersprocessen Sveriges äldsta handpappersbruk Anlades 1777 av Lars Dristig som var trumslagare och bonde Daniel Söderberg STFI-Packforsk och KTH Mekanik 2007-11-08/

Läs mer

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 Gruvön

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 Gruvön Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 Gruvön BillerudKorsnäs AB Gruvöns Bruk Massa- och pappersbruket Gruvöns Bruk i Grums är en av Värmlands största privata arbetsplatser med cirka 850 anställda. Bruket

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Miljöredovisning 2000 Gemensamma ansträngningar

Miljöredovisning 2000 Gemensamma ansträngningar Miljöredovisning Gemensamma ansträngningar FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER SOM ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Sammanfattning År 1998 Produktion 1) Produktion k 1000m 3 7671 599 7041 674 7663

Läs mer

SCA FOREST PRODUCTS. Konsten att utveckla vedfibern

SCA FOREST PRODUCTS. Konsten att utveckla vedfibern SCA FOREST PRODUCTS Konsten att utveckla vedfibern Vår värld ryms på tre millimeter SCAs största tillgång är ganska oansenlig. Några millimeter lång och en bråkdel av en millimeter bred. Vedfibern! Den

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 1 SKYDD- OCH SÄKERHET HÖGSTA PRIORITET PÅ GRUVÖN Som besökare bär du alltid hjälm och varselväst på området Nödutgångar Återsamlingsplats

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

SCA Miljö och socialt ansvar 2003

SCA Miljö och socialt ansvar 2003 SCA Miljö och socialt ansvar 2003 SCAs mission, vision och kärnvärden SCAs mission är att erbjuda livsnödvändiga produkter som förenklar vardagen. SCAs vision är att, inom sitt verksamhetsområde, uppfattas

Läs mer

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning

Läs mer

ger dig konkurrenskraft Torkpapper & Hygien Produktöversikt

ger dig konkurrenskraft Torkpapper & Hygien Produktöversikt ger dig konkurrenskraft Torkpapper & Hygien Produktöversikt P&P AB P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Företagspresentation Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion 2 Du är till för dina gäster. Vi är till för dig.

Läs mer