Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier"

Transkript

1 Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier

2 Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa, sågade trävaror, trähus, interiörprodukter och bioenergi. Södra ägs av närmare skogsägare som tillsammans vårdar mer än hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. Verksamheten drivs i en ekonomisk förening, det vill säga att det är skogsägarna själva som äger industrin och delar på de vinster som görs. Medlemmarna sköter sina skogar på ett långsiktigt hållbart sätt genom att röja, gallra och återplantera. Skogen avverkas och säljs för marknadsmässiga priser till Södras industrier, vilket främjar medlemmarnas lönsamhet och fortsatta investeringar i välskötta skogar och industrier. Södrakoncernen omsätter cirka 17 miljarder kronor årligen och har cirka anställda inom industri och skogsbruk. Produkterna säljs till största delen på den internationella marknaden. Pappersmassa av högsta kvalitet Södra Cell AB är en av världens ledande leverantörer av pappersmassa. Den sammanlagda tillverkningen är cirka 1,6 miljoner ton pappersmassa om året som sedan blir till kaffefilter, veckotidningar, förpackningar och andra pappersprodukter. Vid Södra Cell Mörrum tillverkas även textilmassa sedan Koncernen har tre massafabriker Mönsterås, Mörrum och Värö. Fabrikerna har sammanlagt anställda och omsätter nära 9 miljarder kronor om året. Södra Cells massafabriker är välinvesterade och håller hög miljöstandard. Södra satsar på att vara en ledande skogskoncern och massatillverkare med hög produktivitet och energieffektivitet samt att vara ett attraktivt företag för både kunder och medarbetare. Välkommen in i vår värld! 2

3 Södra Cell Mönsterås Pappersmassa, grön elenergi och fjärrvärme Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra och en av världens största producenter av pappersmassa från barrved. Våra kunder är pappersbruk över hela världen. Vår uppgift är att producera massa av hög kvalitet och med hög leveranssäkerhet. Kapaciteten är ton massa per år. Råvaran består av drygt två tredjedelar barrved och cirka en tredjedel lövved. Ungefär hälften av veden blir pappersmassa och den andra hälften energi. Massabalarna, som vardera väger 250 kg, levereras med båt, bil och tåg till kunder utanför Sverige och med lastbil och tåg till kunder inom landet. Södra har egen hamn vid bruket. Den är Sveriges mest använda räknat per kajmeter med en kapacitet på över 600 fartygsanlöp per år. Södra Cell Mönsterås är en högteknologisk processindustri med produktion året runt. Vartannat år stoppas produktionen under ett par veckor för underhållsåtgärder. Fabriken är välinvesterad med stor miljö- och energiinriktning. Med vedråvaran som bas producerar vi pappersmassa, grön elenergi och fjärrvärme. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra på arbetet. Det är våra medarbetare som skapar utveckling. Kompetensutveckling är ett nyckelord för oss, för vi vet att medarbetarnas kompetens har betydelse för miljö, hälsa och arbetsmiljö, och för brukets framtid. 3

4 Produktionsprocessen Vägen från skogen till slutanvändaren Södras medlemmar och den skog de äger i Södra Sverige är basen i vår verksamhet. Södra Skog är länken mellan medlemmarna och industrin och köper in den ved vi behöver för vår produktion. Medlemmarna får avkastning på sin skog och en del av vinsten från industrin. Södra Cell är en av världens största leverantörer av pappersmassa. Vår sulfatmassa säljs till pappersbruk i framförallt Europa, men även till kunder i Asien, som tillverkar finpapper, magasinpapper, mjukpapper och specialpapper. De senaste åren har Södra Cell även breddat sin verksamhet med tillverkning av textilmassa samt specialprodukten DuraPulp. Södra Cell är även en stor producent av grön energi i form av el, fjärrvärme och biobränsle. Huvuddelen av våra produkter transporteras till kunderna med båt. Södra har egna långtidschartrade fartyg som är försedda med katalysatorrening, men transporterna sker även med andra båtar. Södra har även ett eget åkeri för transport av råvaran in till bruken. Lastbilarna i det egna åkeriet kör på miljödiesel och vid alla våra enheter erbjuder vi möjligheten för övriga transportörer att tanka miljödiesel. Barkning Södra Cells massabruk tar årligen emot 6,8 miljoner kubikmeter barr- och lövved samt 2,2 miljoner kubikmeter flis. Veden kommer till största delen från våra egna medlemmar. Veden barkas i stora barktrummor på vedgården. Barken tas tillvara för att ge elenergi, värme och biobränsle. Blekning Utan blekning är våra massor bruna. I syrgasblekeriet minskas halten lignin och behovet av efterföljande blekkemikalier minskar. I blekeriet används sedan väteperoxid, syrgas och perättiksyra för ytterligare blekning. I Mörrum används klordioxid. Allt för att skräddarsy massan efter kundernas specifika krav. 4

5 Produktionsprocessen Flisning Efter avbarkning huggs veden till flis och går vidare i processen. All flis blir till slutprodukt och energi. Kokning Flisen transporteras till kokeriet där den behandlas med kemikalier under hög temperatur och högt tryck. Cellulosafibrerna frigörs från lignin och hartser, vilka i sin tur återvinns som bränsle. De frilagda fibrerna går vidare till blekning. Torkning Efter blekningen avvattnas och torkas den blekta massan. Vanligast är att massan skärs till ark och paketeras. Den färdiga massan innehåller tio viktprocent vatten. Färdig massa Efter drygt ett dygns process är pappersmassan klar för lagring och leverans till kund. Båt och järnväg används i stor omfattning, men för den svenska marknaden är lastbil det vanligaste transportsättet. 5

6 Massaprodukter Våra olika massaprodukter Vår produktkatalog omfattar pappersmassa av barrved och lövved. Barrmassa med sina långa fibrer ger papper och kartong stadga och styrka medan den kortfibriga lövmassan ger papper med god tryckbarhet. Södra tillverkar olika pappersmassor, indelade i fyra kategorier. Dessutom tillverkas textilmassa som indelas i två kategorier. Södra green Massan Södra green tillverkas av sågverksflis från gran och tall, vilket ger långa och grova fibrer. Detta gör att massan får ett högt bulkvärde och blir rivstark och luftig. Massan får då bra förstärkningsegenskaper. Slutprodukter Pocketböcker Veckotidningar Telefonkataloger Dagstidningar Kaffefilter Södra black Vid tillverkning av Södra black till mjukare papper används för det mesta massa från granved med korta, tunnväggiga fibrer. Den lättmalda massan ger ett tätt och mjukt papper som suger upp fukt otroligt bra. Slutprodukter Ansiktsservetter Hushållspapper Toalettpapper Blöjor Södra blue Vår massa Södra blue tillverkas av ved från gran och tall. Massan passar för tillverkning av finare papper. Råvaran är en blandning av rundved och sågverksflis från gran och tall, med medellånga fibrer. Slutprodukter Inbundna böcker Kopieringspapper Kuvert Tryckpapper Södra gold Vår massa Södra gold tillverkas av lövved. Dessa träslag har korta fibrer och ger en mjuk och lättmald massa som passar bra när man vill ta fram ett papper med en fin, slät yta. Slutprodukter Broschyrer Toalettpapper Kopieringspapper Ansiktsservetter Södra purple Södra purple produceras vid Södra Cell Mörrum och är designad för viskosproduktion. Merparten av råvaran kommer från björk. Slutprodukter Viskosprodukter som till exempel kläder, tyger och handdukar. Södra orange Södra orange produceras vid Södra Cell Mörrum och är designad för lyocellproduktion. Merparten av råvaran kommer från björk. Slutprodukter Lyocellprodukter som till exempel kläder, tyger och handdukar. 6

7 Historik, fakta och siffror Milstolpar genom åren Första fabriken körs igång. Kapacitet ton oblekt och halvblekt massa. Ny massafabrik med senaste teknik. Kapacitet ton blekt barrmassa. Lövmassa introduceras. Tillverkningen trimmas upp till ton i början av 80-talet. All massa TCF (total klorfri). Kapacitet ton massa. Utbyggnaden invigs av kung Carl Gustaf. Ny anläggning för biologisk rening av avloppsvatten. Nytt sågverk i anslutning till bruket invigs. Kapacitet m Kapacitet ton massa. Utbyggnad av hamnen till drygt 600 fartygsrörelser per år. Fjärrvärmeleveranser startar. Ny kondensturbin G6 i drift. Bruket firar 50 årsjubileum. Södra bygger vindkraftverk på bruksområdet och i brukets närhet. Konsekvent miljöarbete gör bruket till en av världens renaste massafabriker. Bruket har beviljats tillstånd att producera högst ton massa under en tvåårsperiod, mot tidigare ton per år. Nyckeltal Kapacitet Råvara Elenergi Färskvatten från Em Biprodukter Antal anställda 400 Skiftform ton pappersmassa, varav 75% av barrved och 25% av lövved 3,1 miljoner m 3 fub massaved (fub=fast kubik under bark) 800 GWh, varav 230 GWh levereras ut på det allmänna nätet 0,8 m 3 /sekund tallolja och terpentin 6-skift Kuriosa Om all el levererades ut på det allmänna nätet skulle bruket försörja cirka eluppvärmda villor med grön el varje år. Vi förbrukar dock själva drygt 2/3, och det vi levererar ut motsvarar drygt eluppvärmda villors elförbrukning per år Certifikat Södra Cell Mönsterås är certifierad inom områdena kvalitet, miljö, energi och råvara 7

8 Finpapper Kaffefilter Grön el Mjukpapper Fjärrvärme 8

9 Vad blir det av vår massa? Varje år odlar Södra närmare 40 miljoner skogsplantor som ska planteras i svenska skogar för avverkning år senare. Södra Cell har ingen egen papperstillverkning utan producerar enbart sulfatmassa. Den säljs till främst europeiska pappersbruk, men även till kunder utanför Europas gränser. Pappret förädlas hos våra kunder till kaffefilter, toalettpapper, tidningar och pocketböcker och mycket mer. Av textilmassan kan exempelvis viskos eller lyocell framställas. Massatillverkningen skapar också energi i stora mängder. Södra Cells fabriker är självförsörjande på el och levererar förnyelsebar energi till tätorterna i närheten av bruken. Veckotidningar Förpackningar Viskos Förpackningar Kompositmaterial Magasin Ritpapper 9

10 Hållbarhet och energi Allt överskott blir biobränsle Genom att använda gröna energiprodukter från Södra gör vi tillsammans en insats för miljön och klimatet för kommande generationer. Gemensamt för de energiprodukter som Södra säljer är att de har sitt ursprung i skogen och är helt naturliga och förnyelsebara. Södra erbjuder flera energiprodukter som passar kunder med olika behov. Massafabrikernas produktion ger tillräckligt med el för att driva fabrikerna och överskottet förser samhället med allt större mängder grön el och fjärrvärme. Den ökande användningen av fjärrvärme från Södra leder till minskade utsläpp av växthusgaser, eftersom över 99 procent av energin från Södra kommer från biobränslen. Eftersom fjärrvärmen till största delen kommer från restvärme i processen, kan industrin värma vattnet i fjärrvärmenätet med extra ånga att få en varmare temperatur till konsumenten vid kallt väder. Från massafabrikerna levereras även andra biobränsleprodukter, bland annat tallolja, bark och pellets. Av talloljan tillverkas biodiesel som ersätter fossil diesel i vanliga dieselmotorer. Södra har även byggt vindkraftverk i anslutning till massafabrikerna och på våra medlemmars mark. 10

11 Grön elproduktion Elproduktionen vid Södras massafabriker är till över 99 procent grön och är berättigad till gröna elcertifikat. Ett elcertifikat motsvarar en MWh (1 000 kwh) el producerad från förnybara energikällor som till exempel biobränsle. Södra är en av de största producenterna av grön el som är berättigad till gröna elcertifikat i Sverige. Sodapannans huvuduppgift är att återvinna kokkemikalierna, men eftersom svartluten är mycket energirik utvinns även mycket energi i form av ånga från pannan. Ångan används till att förse processen med energi för att ny flis ska kunna kokas blekas, torkas och paketeras i balar. Innan ångan används i processen passerar den turbiner där grön el produceras. Södra har idag kombinat vid Mönsterås och Värö, vilket innebär både massabruk och sågverk på samma plats. Vid dessa kombinat levererar massabruket energi till sågens virkestorkar och sågen levererar bark och cellulosaflis till massabruket. Ett kombinat innebär högre energieffektivitet och minskade transporter. Från Södra Cell Mörrum levereras allt överskott istället direkt ut på elmarknaden och som fjärrvärme till kringliggande samhällen. 11

12 Hållbarhet och miljö Allt utgår från skogen Hållbarhetsarbetet genomsyrar all Södras verksamhet från frö till färdig produkt. Vedråvara från medlemmarnas ansvarsfullt brukade skogar är en unik resurs. Den ingår inte bara i ett hållbart kretslopp utan är också till 100 procent förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar. Allt arbete inom Södra präglas av kretsloppsprincipen och vår omsorg för miljön genomsyrar all verksamhet och formar vårt dagliga arbete från det att ett frö planteras till leveransen av färdiga produkter. Precis som skogen är Södras miljöarbete långsiktigt och vi arbetar hela tiden med att bli mer miljömedvetna. Södra satsar stora resurser på att alltid förbättra och anpassa våra industrier så att de ska bli så hållbara som möjligt. Bland annat har användningen av fossila bränslen inom Södra Cell minskat under de senaste åren, samtidigt som massaproduktionen ökat. Målet är hela tiden att nå lite längre, att öka anpassningen och att minska belastningen på miljön. Södra Cells industrier uppfyller både våra egna och samhällets krav vad gäller miljöbelastning. Vår ambition är att vara mer miljömedvetna än vad som förväntas av oss eller än vad som krävs i lagstiftningen. Varje enhet inom Södra Cell sätter upp egna miljömål beroende på vilken del av produktionen det rör och hur stor miljöpåverkan är. Massatillverkning innebär utsläpp, men det är också där vi gör de största miljöinvesteringarna för att få produktionen så hållbar som möjligt. 12

13 Miljöpåverkan När vi tillverkar cellulosamassa bildas utsläpp både i luft och vatten. Utsläppen som når vattnet uppstår huvudsakligen då massan bleks. Vid samtliga fabriker finns biologiska anläggningar för att rena det vatten som använts i tillverkningen. Utsläppen i luften uppstår när restprodukter eldas upp. Vid förbränningen bildas energi och kokkemikalierna som använts kan återvinnas. Det är dessa utsläpp och gaser som gör att det ibland kan lukta på ett speciellt sätt runt en massafabrik. Den illaluktande gasen samlas in och förstörs genom förbränning. Miljöpåverkan från Södras massafabriker tillåter att alla massakvaliteter är godkända för att användas i pappersprodukter som får miljömärkas med både Svanen och EU-blomman. Södra har ett långsiktigt engagemang för ansvarsfullt skogsbruk och erbjuder medlemmarna att certifiera sin skog enligt FSC och PEFC. Södra Cell har även spårbarhetscertifikat som garanterar kunderna både FSC- och PEFC-certifierad massa. Dessa certifieringar samt verksamheternas miljöledningssystem säkerställer att varorna håller hög kvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv. 13

14 Utveckling Härifrån till framtiden Forskning och utveckling är en självklar del av arbetet som utförs inom Södra. Få företag inom skogsindustrin bedriver lika omfattande innovationsarbete som vi och forskningen sker i nära samarbete med högskolor och universitet. Forskningen inom Södra omfattar hela vägen från frö till färdig produkt och vi arbetar hela tiden med att hitta lösningar och metoder för att öka effektiviteten och användningsområdena. Södra Innovation ligger i anslutning till massafabriken Södra Cell Värö och på Södras huvudkontor i Växjö. FoU-byggnaden i Värö är byggd för att likna en uppslagen bok. I våra FoU-laboratorier studeras cellulosafibrerna och genom polymerteknologi kan vi anpassa massan och ta fram egenskaper som är skräddarsydda efter den tänkta slutprodukten. Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra produkter och produktionsprocesser för att höja förädlingsvärdet och utveckla det som redan idag är bra, till att i framtiden bli ännu bättre. Genom forskning är vi övertygade om att nya upptäckter kommer att göras och att skogen som råvara kommer att kunna användas till så mycket mer. Med skogen som förnybar, certifierad och miljöprofilerad råvara har vi de rätta förutsättningarna för att möta morgondagens höga marknads- och konsumentkrav. 14

15 Södra Södra - ett företag att växa tillsammans med Att arbeta på Södra innebär att man är en del av en kraftfull koncern full av möjligheter. Här arbetar tekniker, ekonomer, chaufförer, kemister, skogsinspektorer och många andra yrkesgrupper. Tillsammans skapar vi ett av världens ledande skogsföretag som ser till att komma på de bästa lösningarna för ett modernt och hållbart samhälle. Vi är måna om att vår personal trivs och utvecklas på sin arbetsplats och vi är övertygade om att personlig utveckling leder till positiva resultat i tillverkningen. När våra medarbetare växer, då växer Södra. Hos Södra är arbetsmiljö, hälsa och säkerhet viktigt. Genom en helhetssyn på hur medarbetare rekryteras, introduceras och utbildas till en god arbetsmiljö, skapas arbetsplatser präglade av omtanke och engagemang. Vill du vara en del av framtidens skogsindustri? På vår hemsida kan du läsa mer om lediga jobb inom koncernen och vilka möjligheter det finns för dig som söker sommarjobb, är student eller precis avslutat dina studier. Välkommen till en framtid med Södra! 15

16 Södra Cell Mörrum Södra Cell Värö Södra Cell Mönsterås Denna broschyr är ett samarbetsprojekt mellan samtliga bruk inom Södra Cell AB Södra Partner Grafisk form Södras tryckeri Södra Cell AB Södra Cell Mönsterås Telefon

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION PULP IS OUR PASSION ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA VÄGEN FRAMÅT MÅLSÄTTNING KONCERNEN SKA NÅ EN

Läs mer

Vedråvara, logistik och effektivitet

Vedråvara, logistik och effektivitet Vedråvara, logistik och effektivitet Föredrag från STFI-Packforsks Renserikonferens Kalmar/Mönsterås april 2008 Report nr: 366, April 2008 en rapport från STFI-Packforsk 2 3 Förord Denna publikation återger

Läs mer

Holmen och hållbarhetsarbetet

Holmen och hållbarhetsarbetet Holmen och hållbarhetsarbetet Omslagsbilden: Groddplantor av tall i den minsta varianten av Holmens odlingssystem Starpot 50. Snart ska det tomma fröskalet kastas och hjärtbladen vika ut sig. Vid plantering

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet.

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Finansinspektionens diarienummer 12-3577 Tillägg 2011:2 till Sveaskog AB (publ) Grundprospekt (Dnr 11-11361-413), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 november 2011 samt offentliggjorts

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong.

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Holmen och omvärlden Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Sol, koldioxid och vatten är byggstenar

Läs mer

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv.

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Familjeföretaget mot strömmen I takt med den ökade globaliseringen koncentreras livsmedelsproduktionen i världen till några få multinationella

Läs mer

ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan.

ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan. ett fördjupningshäfte till boken om skogen Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen och klimatet Skogen i Skolan skogeniskolan.se Att komma tillrätta med klimatproblemen är den kanske

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

Kartong på Iggesunds vis

Kartong på Iggesunds vis Kartong på Iggesunds vis Kunskapsmaterial Kartong på Iggesunds vis är en del av Iggesunds Ankarmaterial - ett informationsmaterial som består av följande publikationer: Paperboard Referensmanual Paperboard

Läs mer

Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 2013

Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 2013 Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 213 Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. är en av Europas ledande leverantörer av bokpapper och grafiskt finpapper. Koncernen producerar högkvalitativt bestruket,

Läs mer

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet HÅLLBARHETSREDOVISNING BillerudKorsnäs utvecklar och erbjuder material av nyfiber samt lösningar för smarta förpackningar som adderar värde hela vägen hem till kunden. Innovation är kärnan Hållbarhet är

Läs mer

METSÄ group ÅrSrEdoviSning

METSÄ group ÅrSrEdoviSning METSÄ group ÅrSrEdoviSning 2012 2 koncernchefens översikt 4 Metsä Group och värderingar 6 strategi och verksamhetsmiljö 8 internationell och förnyande 10 vi utvecklar topprodukter i samarbete 12 till sista

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Inga träd växer till himlen

Inga träd växer till himlen Ledare VIDA NYTT nr 2 juli 2008 Inga träd växer till himlen Uttrycket är kanske mer sant än någonsin. Marknaden, främst för våra trävaror har förändrats drastiskt under de senaste månaderna med ett prisfall

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

INNEHÅLL#46 56 Investera i framtiden Hållbarhet är inte en trend, det är ett paradigmskifte.

INNEHÅLL#46 56 Investera i framtiden Hållbarhet är inte en trend, det är ett paradigmskifte. MOSTPHOTOS 45 51 52 INNEHÅLL#46 56 Investera i framtiden Hållbarhet är inte en trend, det är ett paradigmskifte. 53 54 55 56 57 58 59 60 55 52 Smart design Finurlig formgivning med rent samvete. 48 49

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

Innehåll. Detta är Södra

Innehåll. Detta är Södra Södra 2012 Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt Detta driver Södra 8 Omvärld och

Läs mer

SetraNews. Svensk furu i Tunisien. Setra på plats när Nordafrika byggs upp Sidan 4. Nytt i trä SÅNGA-SÄBY VALDE PLUSSHUS Sidan 2

SetraNews. Svensk furu i Tunisien. Setra på plats när Nordafrika byggs upp Sidan 4. Nytt i trä SÅNGA-SÄBY VALDE PLUSSHUS Sidan 2 SetraNews Oktober 2012 Nya trätrenden Tuff & Kaxig! Sidan 9 Svensk furu i Tunisien Setra på plats när Nordafrika byggs upp Sidan 4 Nytt i trä SÅNGA-SÄBY VALDE PLUSSHUS Sidan 2 Furu i fin form MÖBELSNICKARE

Läs mer

Biodrivmedel i Örebro län

Biodrivmedel i Örebro län Biodrivmedel i Örebro län Utvecklingsmöjligheter för regionalt producerade biodrivmedel Rapport 097036 Mars 2009 1 Sida 1 av 42 Biodrivmedel i Örebro län Utvecklingsmöjligheter för regionalt producerade

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Södras verksamhet bygger på skogen som en förnybar resurs och hållbarhetsarbetet är en naturlig del av affärsmodellen. Därför har Södra valt

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

SCA Miljö och socialt ansvar 2004

SCA Miljö och socialt ansvar 2004 2004 SCA Miljö och socialt ansvar 2004 Miljödata 2004 2003 2002 PRODUKTION Papper och massa kton 9.543 9.111 8.452 Virke och sågade trävaror 1.000 m 3 1.509 1.485 1.454 RÅMATERIAL Rundved och sågverksflis

Läs mer