Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier"

Transkript

1 Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier

2 Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa, sågade trävaror, trähus, interiörprodukter och bioenergi. Södra ägs av närmare skogsägare som tillsammans vårdar mer än hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. Verksamheten drivs i en ekonomisk förening, det vill säga att det är skogsägarna själva som äger industrin och delar på de vinster som görs. Medlemmarna sköter sina skogar på ett långsiktigt hållbart sätt genom att röja, gallra och återplantera. Skogen avverkas och säljs för marknadsmässiga priser till Södras industrier, vilket främjar medlemmarnas lönsamhet och fortsatta investeringar i välskötta skogar och industrier. Södrakoncernen omsätter cirka 17 miljarder kronor årligen och har cirka anställda inom industri och skogsbruk. Produkterna säljs till största delen på den internationella marknaden. Pappersmassa av högsta kvalitet Södra Cell AB är en av världens ledande leverantörer av pappersmassa. Den sammanlagda tillverkningen är cirka 1,6 miljoner ton pappersmassa om året som sedan blir till kaffefilter, veckotidningar, förpackningar och andra pappersprodukter. Vid Södra Cell Mörrum tillverkas även textilmassa sedan Koncernen har tre massafabriker Mönsterås, Mörrum och Värö. Fabrikerna har sammanlagt anställda och omsätter nära 9 miljarder kronor om året. Södra Cells massafabriker är välinvesterade och håller hög miljöstandard. Södra satsar på att vara en ledande skogskoncern och massatillverkare med hög produktivitet och energieffektivitet samt att vara ett attraktivt företag för både kunder och medarbetare. Välkommen in i vår värld! 2

3 Södra Cell Mönsterås Pappersmassa, grön elenergi och fjärrvärme Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra och en av världens största producenter av pappersmassa från barrved. Våra kunder är pappersbruk över hela världen. Vår uppgift är att producera massa av hög kvalitet och med hög leveranssäkerhet. Kapaciteten är ton massa per år. Råvaran består av drygt två tredjedelar barrved och cirka en tredjedel lövved. Ungefär hälften av veden blir pappersmassa och den andra hälften energi. Massabalarna, som vardera väger 250 kg, levereras med båt, bil och tåg till kunder utanför Sverige och med lastbil och tåg till kunder inom landet. Södra har egen hamn vid bruket. Den är Sveriges mest använda räknat per kajmeter med en kapacitet på över 600 fartygsanlöp per år. Södra Cell Mönsterås är en högteknologisk processindustri med produktion året runt. Vartannat år stoppas produktionen under ett par veckor för underhållsåtgärder. Fabriken är välinvesterad med stor miljö- och energiinriktning. Med vedråvaran som bas producerar vi pappersmassa, grön elenergi och fjärrvärme. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra på arbetet. Det är våra medarbetare som skapar utveckling. Kompetensutveckling är ett nyckelord för oss, för vi vet att medarbetarnas kompetens har betydelse för miljö, hälsa och arbetsmiljö, och för brukets framtid. 3

4 Produktionsprocessen Vägen från skogen till slutanvändaren Södras medlemmar och den skog de äger i Södra Sverige är basen i vår verksamhet. Södra Skog är länken mellan medlemmarna och industrin och köper in den ved vi behöver för vår produktion. Medlemmarna får avkastning på sin skog och en del av vinsten från industrin. Södra Cell är en av världens största leverantörer av pappersmassa. Vår sulfatmassa säljs till pappersbruk i framförallt Europa, men även till kunder i Asien, som tillverkar finpapper, magasinpapper, mjukpapper och specialpapper. De senaste åren har Södra Cell även breddat sin verksamhet med tillverkning av textilmassa samt specialprodukten DuraPulp. Södra Cell är även en stor producent av grön energi i form av el, fjärrvärme och biobränsle. Huvuddelen av våra produkter transporteras till kunderna med båt. Södra har egna långtidschartrade fartyg som är försedda med katalysatorrening, men transporterna sker även med andra båtar. Södra har även ett eget åkeri för transport av råvaran in till bruken. Lastbilarna i det egna åkeriet kör på miljödiesel och vid alla våra enheter erbjuder vi möjligheten för övriga transportörer att tanka miljödiesel. Barkning Södra Cells massabruk tar årligen emot 6,8 miljoner kubikmeter barr- och lövved samt 2,2 miljoner kubikmeter flis. Veden kommer till största delen från våra egna medlemmar. Veden barkas i stora barktrummor på vedgården. Barken tas tillvara för att ge elenergi, värme och biobränsle. Blekning Utan blekning är våra massor bruna. I syrgasblekeriet minskas halten lignin och behovet av efterföljande blekkemikalier minskar. I blekeriet används sedan väteperoxid, syrgas och perättiksyra för ytterligare blekning. I Mörrum används klordioxid. Allt för att skräddarsy massan efter kundernas specifika krav. 4

5 Produktionsprocessen Flisning Efter avbarkning huggs veden till flis och går vidare i processen. All flis blir till slutprodukt och energi. Kokning Flisen transporteras till kokeriet där den behandlas med kemikalier under hög temperatur och högt tryck. Cellulosafibrerna frigörs från lignin och hartser, vilka i sin tur återvinns som bränsle. De frilagda fibrerna går vidare till blekning. Torkning Efter blekningen avvattnas och torkas den blekta massan. Vanligast är att massan skärs till ark och paketeras. Den färdiga massan innehåller tio viktprocent vatten. Färdig massa Efter drygt ett dygns process är pappersmassan klar för lagring och leverans till kund. Båt och järnväg används i stor omfattning, men för den svenska marknaden är lastbil det vanligaste transportsättet. 5

6 Massaprodukter Våra olika massaprodukter Vår produktkatalog omfattar pappersmassa av barrved och lövved. Barrmassa med sina långa fibrer ger papper och kartong stadga och styrka medan den kortfibriga lövmassan ger papper med god tryckbarhet. Södra tillverkar olika pappersmassor, indelade i fyra kategorier. Dessutom tillverkas textilmassa som indelas i två kategorier. Södra green Massan Södra green tillverkas av sågverksflis från gran och tall, vilket ger långa och grova fibrer. Detta gör att massan får ett högt bulkvärde och blir rivstark och luftig. Massan får då bra förstärkningsegenskaper. Slutprodukter Pocketböcker Veckotidningar Telefonkataloger Dagstidningar Kaffefilter Södra black Vid tillverkning av Södra black till mjukare papper används för det mesta massa från granved med korta, tunnväggiga fibrer. Den lättmalda massan ger ett tätt och mjukt papper som suger upp fukt otroligt bra. Slutprodukter Ansiktsservetter Hushållspapper Toalettpapper Blöjor Södra blue Vår massa Södra blue tillverkas av ved från gran och tall. Massan passar för tillverkning av finare papper. Råvaran är en blandning av rundved och sågverksflis från gran och tall, med medellånga fibrer. Slutprodukter Inbundna böcker Kopieringspapper Kuvert Tryckpapper Södra gold Vår massa Södra gold tillverkas av lövved. Dessa träslag har korta fibrer och ger en mjuk och lättmald massa som passar bra när man vill ta fram ett papper med en fin, slät yta. Slutprodukter Broschyrer Toalettpapper Kopieringspapper Ansiktsservetter Södra purple Södra purple produceras vid Södra Cell Mörrum och är designad för viskosproduktion. Merparten av råvaran kommer från björk. Slutprodukter Viskosprodukter som till exempel kläder, tyger och handdukar. Södra orange Södra orange produceras vid Södra Cell Mörrum och är designad för lyocellproduktion. Merparten av råvaran kommer från björk. Slutprodukter Lyocellprodukter som till exempel kläder, tyger och handdukar. 6

7 Historik, fakta och siffror Milstolpar genom åren Första fabriken körs igång. Kapacitet ton oblekt och halvblekt massa. Ny massafabrik med senaste teknik. Kapacitet ton blekt barrmassa. Lövmassa introduceras. Tillverkningen trimmas upp till ton i början av 80-talet. All massa TCF (total klorfri). Kapacitet ton massa. Utbyggnaden invigs av kung Carl Gustaf. Ny anläggning för biologisk rening av avloppsvatten. Nytt sågverk i anslutning till bruket invigs. Kapacitet m Kapacitet ton massa. Utbyggnad av hamnen till drygt 600 fartygsrörelser per år. Fjärrvärmeleveranser startar. Ny kondensturbin G6 i drift. Bruket firar 50 årsjubileum. Södra bygger vindkraftverk på bruksområdet och i brukets närhet. Konsekvent miljöarbete gör bruket till en av världens renaste massafabriker. Bruket har beviljats tillstånd att producera högst ton massa under en tvåårsperiod, mot tidigare ton per år. Nyckeltal Kapacitet Råvara Elenergi Färskvatten från Em Biprodukter Antal anställda 400 Skiftform ton pappersmassa, varav 75% av barrved och 25% av lövved 3,1 miljoner m 3 fub massaved (fub=fast kubik under bark) 800 GWh, varav 230 GWh levereras ut på det allmänna nätet 0,8 m 3 /sekund tallolja och terpentin 6-skift Kuriosa Om all el levererades ut på det allmänna nätet skulle bruket försörja cirka eluppvärmda villor med grön el varje år. Vi förbrukar dock själva drygt 2/3, och det vi levererar ut motsvarar drygt eluppvärmda villors elförbrukning per år Certifikat Södra Cell Mönsterås är certifierad inom områdena kvalitet, miljö, energi och råvara 7

8 Finpapper Kaffefilter Grön el Mjukpapper Fjärrvärme 8

9 Vad blir det av vår massa? Varje år odlar Södra närmare 40 miljoner skogsplantor som ska planteras i svenska skogar för avverkning år senare. Södra Cell har ingen egen papperstillverkning utan producerar enbart sulfatmassa. Den säljs till främst europeiska pappersbruk, men även till kunder utanför Europas gränser. Pappret förädlas hos våra kunder till kaffefilter, toalettpapper, tidningar och pocketböcker och mycket mer. Av textilmassan kan exempelvis viskos eller lyocell framställas. Massatillverkningen skapar också energi i stora mängder. Södra Cells fabriker är självförsörjande på el och levererar förnyelsebar energi till tätorterna i närheten av bruken. Veckotidningar Förpackningar Viskos Förpackningar Kompositmaterial Magasin Ritpapper 9

10 Hållbarhet och energi Allt överskott blir biobränsle Genom att använda gröna energiprodukter från Södra gör vi tillsammans en insats för miljön och klimatet för kommande generationer. Gemensamt för de energiprodukter som Södra säljer är att de har sitt ursprung i skogen och är helt naturliga och förnyelsebara. Södra erbjuder flera energiprodukter som passar kunder med olika behov. Massafabrikernas produktion ger tillräckligt med el för att driva fabrikerna och överskottet förser samhället med allt större mängder grön el och fjärrvärme. Den ökande användningen av fjärrvärme från Södra leder till minskade utsläpp av växthusgaser, eftersom över 99 procent av energin från Södra kommer från biobränslen. Eftersom fjärrvärmen till största delen kommer från restvärme i processen, kan industrin värma vattnet i fjärrvärmenätet med extra ånga att få en varmare temperatur till konsumenten vid kallt väder. Från massafabrikerna levereras även andra biobränsleprodukter, bland annat tallolja, bark och pellets. Av talloljan tillverkas biodiesel som ersätter fossil diesel i vanliga dieselmotorer. Södra har även byggt vindkraftverk i anslutning till massafabrikerna och på våra medlemmars mark. 10

11 Grön elproduktion Elproduktionen vid Södras massafabriker är till över 99 procent grön och är berättigad till gröna elcertifikat. Ett elcertifikat motsvarar en MWh (1 000 kwh) el producerad från förnybara energikällor som till exempel biobränsle. Södra är en av de största producenterna av grön el som är berättigad till gröna elcertifikat i Sverige. Sodapannans huvuduppgift är att återvinna kokkemikalierna, men eftersom svartluten är mycket energirik utvinns även mycket energi i form av ånga från pannan. Ångan används till att förse processen med energi för att ny flis ska kunna kokas blekas, torkas och paketeras i balar. Innan ångan används i processen passerar den turbiner där grön el produceras. Södra har idag kombinat vid Mönsterås och Värö, vilket innebär både massabruk och sågverk på samma plats. Vid dessa kombinat levererar massabruket energi till sågens virkestorkar och sågen levererar bark och cellulosaflis till massabruket. Ett kombinat innebär högre energieffektivitet och minskade transporter. Från Södra Cell Mörrum levereras allt överskott istället direkt ut på elmarknaden och som fjärrvärme till kringliggande samhällen. 11

12 Hållbarhet och miljö Allt utgår från skogen Hållbarhetsarbetet genomsyrar all Södras verksamhet från frö till färdig produkt. Vedråvara från medlemmarnas ansvarsfullt brukade skogar är en unik resurs. Den ingår inte bara i ett hållbart kretslopp utan är också till 100 procent förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar. Allt arbete inom Södra präglas av kretsloppsprincipen och vår omsorg för miljön genomsyrar all verksamhet och formar vårt dagliga arbete från det att ett frö planteras till leveransen av färdiga produkter. Precis som skogen är Södras miljöarbete långsiktigt och vi arbetar hela tiden med att bli mer miljömedvetna. Södra satsar stora resurser på att alltid förbättra och anpassa våra industrier så att de ska bli så hållbara som möjligt. Bland annat har användningen av fossila bränslen inom Södra Cell minskat under de senaste åren, samtidigt som massaproduktionen ökat. Målet är hela tiden att nå lite längre, att öka anpassningen och att minska belastningen på miljön. Södra Cells industrier uppfyller både våra egna och samhällets krav vad gäller miljöbelastning. Vår ambition är att vara mer miljömedvetna än vad som förväntas av oss eller än vad som krävs i lagstiftningen. Varje enhet inom Södra Cell sätter upp egna miljömål beroende på vilken del av produktionen det rör och hur stor miljöpåverkan är. Massatillverkning innebär utsläpp, men det är också där vi gör de största miljöinvesteringarna för att få produktionen så hållbar som möjligt. 12

13 Miljöpåverkan När vi tillverkar cellulosamassa bildas utsläpp både i luft och vatten. Utsläppen som når vattnet uppstår huvudsakligen då massan bleks. Vid samtliga fabriker finns biologiska anläggningar för att rena det vatten som använts i tillverkningen. Utsläppen i luften uppstår när restprodukter eldas upp. Vid förbränningen bildas energi och kokkemikalierna som använts kan återvinnas. Det är dessa utsläpp och gaser som gör att det ibland kan lukta på ett speciellt sätt runt en massafabrik. Den illaluktande gasen samlas in och förstörs genom förbränning. Miljöpåverkan från Södras massafabriker tillåter att alla massakvaliteter är godkända för att användas i pappersprodukter som får miljömärkas med både Svanen och EU-blomman. Södra har ett långsiktigt engagemang för ansvarsfullt skogsbruk och erbjuder medlemmarna att certifiera sin skog enligt FSC och PEFC. Södra Cell har även spårbarhetscertifikat som garanterar kunderna både FSC- och PEFC-certifierad massa. Dessa certifieringar samt verksamheternas miljöledningssystem säkerställer att varorna håller hög kvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv. 13

14 Utveckling Härifrån till framtiden Forskning och utveckling är en självklar del av arbetet som utförs inom Södra. Få företag inom skogsindustrin bedriver lika omfattande innovationsarbete som vi och forskningen sker i nära samarbete med högskolor och universitet. Forskningen inom Södra omfattar hela vägen från frö till färdig produkt och vi arbetar hela tiden med att hitta lösningar och metoder för att öka effektiviteten och användningsområdena. Södra Innovation ligger i anslutning till massafabriken Södra Cell Värö och på Södras huvudkontor i Växjö. FoU-byggnaden i Värö är byggd för att likna en uppslagen bok. I våra FoU-laboratorier studeras cellulosafibrerna och genom polymerteknologi kan vi anpassa massan och ta fram egenskaper som är skräddarsydda efter den tänkta slutprodukten. Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra produkter och produktionsprocesser för att höja förädlingsvärdet och utveckla det som redan idag är bra, till att i framtiden bli ännu bättre. Genom forskning är vi övertygade om att nya upptäckter kommer att göras och att skogen som råvara kommer att kunna användas till så mycket mer. Med skogen som förnybar, certifierad och miljöprofilerad råvara har vi de rätta förutsättningarna för att möta morgondagens höga marknads- och konsumentkrav. 14

15 Södra Södra - ett företag att växa tillsammans med Att arbeta på Södra innebär att man är en del av en kraftfull koncern full av möjligheter. Här arbetar tekniker, ekonomer, chaufförer, kemister, skogsinspektorer och många andra yrkesgrupper. Tillsammans skapar vi ett av världens ledande skogsföretag som ser till att komma på de bästa lösningarna för ett modernt och hållbart samhälle. Vi är måna om att vår personal trivs och utvecklas på sin arbetsplats och vi är övertygade om att personlig utveckling leder till positiva resultat i tillverkningen. När våra medarbetare växer, då växer Södra. Hos Södra är arbetsmiljö, hälsa och säkerhet viktigt. Genom en helhetssyn på hur medarbetare rekryteras, introduceras och utbildas till en god arbetsmiljö, skapas arbetsplatser präglade av omtanke och engagemang. Vill du vara en del av framtidens skogsindustri? På vår hemsida kan du läsa mer om lediga jobb inom koncernen och vilka möjligheter det finns för dig som söker sommarjobb, är student eller precis avslutat dina studier. Välkommen till en framtid med Södra! 15

16 Södra Cell Mörrum Södra Cell Värö Södra Cell Mönsterås Denna broschyr är ett samarbetsprojekt mellan samtliga bruk inom Södra Cell AB Södra Partner Grafisk form Södras tryckeri Södra Cell AB Södra Cell Mönsterås Telefon

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

E.ON Värme. Med spillvärme

E.ON Värme. Med spillvärme E.ON Värme Med spillvärme 2 Spillvärme, överskottsvärme, restvärme, återvunnen energi kärt barn har många namn. Vad det handlar om är att ta tillvara värme som uppstår vid industriella processer och använda

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15 Vattenanvändning Framgångar, utmaningar och behov Föreningens verksamhetsidé För att främja medlemmarnas ekonomiska intressen ska Södra: handla med, utveckla och förädla skogsråvara utveckla och marknadsföra

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Energieffektivisering i industrin. November 21, 2014 Energi-presentation 1

Energieffektivisering i industrin. November 21, 2014 Energi-presentation 1 Energieffektivisering i industrin November 21, 2014 Energi-presentation 1 Programmet idag Kort presentation av SCA och SCA Forest Products Energiarbetet inom SCA Forest Products Programmet för energieffektivisering

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak?

Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Är Bra Miljöval-märkt el och statliga elcertifikaten samma sak? Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen, 2003-06-02 All elproduktion har negativ påverkan på miljön oavsett om den kommer från kärnkraftverk,

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Loggor Utveckling av Skogsbränsle från Mittregionen SLU 19 Mars Magnus Matisons Projektledare Forest Refine

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Bioenergi. grot. Biokraft DME B100. Hållbarhetskriterier. Fjärrvärme. Biogas. Välkommen till: Styrmedel. Pellets ILUC. Flis

Bioenergi. grot. Biokraft DME B100. Hållbarhetskriterier. Fjärrvärme. Biogas. Välkommen till: Styrmedel. Pellets ILUC. Flis 23-24 OKTOBER Stockholm Välkommen till: Inblick Styrmedel grot Bioenergi Svebios utbildning för framtidens bioenergiproffs Hållbarhetskriterier Biokraft m 3 sk B100 DME Åkerbränslen fub Skogsbruk Pellets

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv.

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Familjeföretaget mot strömmen I takt med den ökade globaliseringen koncentreras livsmedelsproduktionen i världen till några få multinationella

Läs mer

Södra Cell Värö; från energikonsument till energileverantör

Södra Cell Värö; från energikonsument till energileverantör 2014-04-03 ; från energikonsument till energileverantör Knut Omholt, knut.omholt@sodra.com 2014-04-02 1 1 2014-04-03 2 2014-04-03 3 2014-04-03 4 2014-04-03 5 2014-04-03 6 Energiprincipen gäller fortfarande

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA SCA FOREST PRODUCTS SCA är världsledande inom FSC-certifierade produkter Kunder och konsumenter har försökt finna en trovärdig strategi för att välja goda produkter

Läs mer

Lösningar för ett hållbart Tissuebruk. Ulf Johnsson, Manager Mill Technology, Valmet Björn Magnus Sales Director EMEA, Valmet

Lösningar för ett hållbart Tissuebruk. Ulf Johnsson, Manager Mill Technology, Valmet Björn Magnus Sales Director EMEA, Valmet Lösningar för ett hållbart Tissuebruk Ulf Johnsson, Manager Mill Technology, Valmet Björn Magnus Sales Director EMEA, Valmet 2 Total Enerigförbrukning för ett Tissuebruk Långsiktig hållbarhet Mjukpappersbruket

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion RAPPORT Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion Jonas Höglund Bakgrund IVL Svenska Miljöinstitutet publicerade 2009 på uppdrag av Energimyndigheten rapporten LCA calculations on Swedish wood

Läs mer

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 KARLSBORG

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 KARLSBORG Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 KARLSBORG BillerudKorsnäs Karlsborg AB BillerudKorsnäs Karlsborg utanför Kalix är östra Norrbottens största privata arbetsplats med drygt 400 anställda. Idag framställer

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2011 BILLERUD KARLSBORG AB

MILJÖREDOVISNING 2011 BILLERUD KARLSBORG AB MILJÖREDOVISNING 2011 BILLERUD KARLSBORG AB BILLERUD KARLSBORG AB Billerud Karlsborg utanför Kalix är östra Norrbottens största privata arbetsplats med drygt 400 anställda. Idag framställer bruket årligen

Läs mer

Denna broschyr är framtagen i samband med Södras 75-årsjubileum 2013.

Denna broschyr är framtagen i samband med Södras 75-årsjubileum 2013. Historien om Södra Denna broschyr är framtagen i samband med Södras 75-årsjubileum 2013. Förhistorien En gång var skogen odlarens hinder. Den gav visserligen virke till husbehov, men helst ville man använda

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Nyhet! Ekologiska kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska kläder av bambu Nyhet! Ekologiska kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo ecowear Fyll

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI

Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI AFFÄRSVERKSAMHET / HOLMEN I KORTHET Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER HOLMEN PAPER Produkter: Tryckpapper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar. Kunder: Magasin-,

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Tork Advanced Wiper 400 Performance

Tork Advanced Wiper 400 Performance Wiper 400 Performance Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) Registreringsnummer: 45 22 01 Mer information: www.environdec.com 1. Företaget SCA Tissue Europe är den ledande leverantören

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier.

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. SÄNKTA SKATTEKOSTNADER MED PELLETS! Sedan flera år tillbaka har industrin och många företag åtnjutit en nedsatt skattesats på koldioxid

Läs mer

Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014. Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin

Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014. Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014 Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Omvärldsfaktorer... 3 3. Övergripande mål... 6 4. Prioriterade områden...

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola

Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola Ett kunskapsmaterial för förskola och grundskola 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Låt oss återvinna mer s. 3 Övningar för förskolebarn och yngre elever s. 4 Övningar för äldre elever s. 5 Länktips s. 7 Bilaga 1

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support

Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support Papperstillverkning SCA Publication Papers Teknisk support Råvara Inledning Syftet med den här broschyren är att ge läsaren en förståelse för de material som används vid framställningen av papper och för

Läs mer

En utlokaliserad energiproduktion

En utlokaliserad energiproduktion 1 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö 2011 2 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö Karleby/Kokkola

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

DET GRÖNA VITA PAPPRET. Papper: en viktig del av företagets samhällsansvar

DET GRÖNA VITA PAPPRET. Papper: en viktig del av företagets samhällsansvar DET GRÖNA VITA PAPPRET Papper: en viktig del av företagets samhällsansvar Har du någonsin frågat dig hur miljövänligt ditt papper är? VARFÖR SKA PAPPERSINKÖPEN OMFATTAS AV FÖRETAGENS HÅLLBARHETSSTRATEGI?

Läs mer

Säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhet, hälsa och miljö Säkerhet, hälsa och miljö Vattenfall Värme Kalix fjärrvärme Redovisning av verksamheten 2010 Värme för miljömedvetna Vilka är de främsta fördelarna med fjärr värme tycker du? Det är bekvämt och förhållandevis

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer