Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens första koldioxidfria fordonsfabrik."

Transkript

1 Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

2 Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är kvadratmeter stor. Där produceras varje år över stycken tunga lastbilar, det vill säga lastbilar som väger mer än 16 ton. Detta är platsen för en banbrytande och långsiktig energilösning. Genom att använda ny teknik investerar Volvo här i en hållbar lösning som gynnar både miljön och ekonomin. Tuvefabriken håller nämligen på att byggas om till världens första koldioxidfria fordonsfabrik. En fabrik som kommer att använda el och värme som inte bidrar till växthuseffekten. Tidigare användes värme och el som delvis framställdes av fossila bränslen som till exempel olja, vilket bidrog till växthuseffekten, en av vår tids största problem och utmaningar. Eftersom Volvo alltid haft en stark ambition att värna om miljön var det naturligt att anta den utmaningen. Och att aktivt agera för en bättre miljö och ta ett första steg på väg mot en hållbar framtid. För att hitta en partner som hade kompetensen och möjligheten att miljösäkra energianvändningen vände Volvo Lastvagnar sig till Göteborg Energi. Tillsammans har vi kommit fram till ett åtgärdspaket som består av tre delar vindel, fjärrvärme och energieffektivisering.

3

4 Elen är tagen direkt ur luften. För att kunna använda el som inte producerats med fossila bränslen bygger vi nu fem nya vindkraftverk. De nya vindkraftverken kommer att placeras så att de smälter in i hamnmiljön på Risholmen och utanför Arendalsområdet. Tillsammans kommer de fem vindkraftverken att producera all el som behövs för att klara Tuvefabrikens behov. Det motsvarar fyra procent av Sveriges totala produktion av vindkraftsel. En framsynt investering. Vindkraft är en av de bästa formerna av ny, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion som kan byggas lokalt. Förutom de miljömässiga fördelarna är satsningen på vindkraft en mycket lönsam investering. Mycket tyder på att vindkraften kommer att bli en tillväxtbransch med allt större betydelse i framtiden, främst för att vindel just nu är den mest miljökloka el som går att få fram. Vindkraftverken kommer att stå som symboler för en stad med en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Och ett Göteborg som satsar på framtidens energi. Värmen är en ren återvinningsprodukt. Det ställs speciella krav när det gäller uppvärmningen av Tuvefabriken. Dels för att den ska kunna bli totalt koldioxidfri, dels för att den ska bli så resurseffektiv som möjligt. Göteborg Energi utvecklar för närvarande en process för tillverkning av biogas GoBiGas. Biogasen kan bland annat användas till elproduktion, industriproduktion och som bränsle för miljövänliga transporter. Till exempel kommer den att förbrännas i Rya Kraftvärmeverk där vi producerar el. I processen genereras värme som används för att värma upp Tuvefabriken. När Rya Kraftvärmeverk inte är i drift levereras istället värme i form av spillvärme från GoBiGas-processen. Om inte någon av dessa alternativ är i drift sker leveransen av värme genom annan spillvärme eller förbränning av biobränsle. Samarbete på flera nivåer. Volvo Lastvagnar kommer att stödja GoBiGas-projektet i frågor som ansökan om finansiellt stöd från EU, uppvaktning av Göteborgs kommun och berörda myndigheter. De kommer också att delta i projektets referensgrupp. Leveransen till Volvo kommer att vara en stor del av Göteborg Energis satsning på biogas.

5 Effektiv användning ger stora besparingar. Volvo har som ambition att halvera energiförbrukningen i samtliga fabriker till år Därför ska världens första koldioxidfria fordonsfabrik inte bara bli ett föredöme när det gäller miljökloka energikällor utan också när det gäller förbrukningen av energi. För att minska den nuvarande förbrukningen ska flera förbättringar genomföras med syfte att utveckla drift och underhåll av fabrikens energitekniska system, och att skapa ett bra inomhusklimat. Ständigt pågående förbättringar. De åtgärder som kommer att göras handlar främst om att optimera den befintliga driften, andra kräver investeringar i ny energieffektiv utrustning. En stor del av besparingen sker genom att optimera drifttider på bland annat ventilation och belysning, behovsanpassa luftvolymer och se till att styr- och reglersekvenser fungerar på bästa möjliga sätt. Givetvis är det viktigt att behålla en jämn inomhustemperatur och att ta tillvara på den tillskottsvärme som kommer från produktionen och värmealstrande maskiner. I avtalet ingår en kontinuerlig bevakning för att finna nya möjligheter till effektivare energianvändning.

6 Mer fakta och teknik. Värmeproduktionen. Biogas är en ren energibärare, som inte bidrar till växthuseffekten. Biogasen framställs vanligtvis genom bakteriell rötning av biologiskt material så som avfall och avloppsslam. Men den kan också produceras genom termisk förgasning av trädbränsle och skogsavfall. Göteborg Energi planerar att bygga en biogasanläggning (GoBiGas) vid Rya i Göteborg för produktion av ca 100 MW biogas som skall distribueras till kunderna via gasnätet. Biogasanläggningen beräknas bli klar 2012 och kan då användas för att producera fjärrvärme i Rya Kraftvärmeverk som sedan levereras till Tuvefabriken. Som en övergångslösning kommer Volvofabriken att värmas upp med värme som producerats av skogsflis eller träpellets och spillvärme från närliggande raffinaderier och avfallsförbränning. Rya, GoBiGas Biogasanläggning Rya Kraftvärmeverk Spillvärme från elproduktion Göteborg Energi Service och support Energicontrollern hos Göteborg Energi är Volvo Lastvagnars främsta kontaktperson i projektet. De har tillsammans arbetat med följande: Driftoptimering - kontrollera att befintlig teknik används på rätt sätt - kontrollera att energisparfunktionerna i systemet fungerar - upprätthålla fokus på energisparande hos driftsorganisationen Förbättringsförslag - systemlösningar som resulterar i energieffektivisering - underlätta för driftorganisationen att spara energi Energianvändning - kontroll, uppföljning och rapportering av el- och värmeförbrukning

7 Elproduktionen. Vindkraftverken sitter på torn som är mellan 80 och 100 meter höga. I toppen av varje torn sitter ett maskinhus och en turbin med tre rotorblad. Rotorbladen mäter 90 meter från spets till spets. På maskinhuset sitter instrument som mäter hur mycket det blåser och varifrån vinden kommer för att alltid kunna vrida maskinhuset mot vinden. Vindkraftverken producerar el vid vindhastigheter mellan 4 och 25 m/s. Blåser det mer stoppas de. Den vindstyrka då vindkraftverken ger maximal effekt kallas märkvind och ligger kring m/s. Under ett år kommer de fem nya vindkraftverken att producera ungefär 30 GWh el, vilket täcker hela Tuvefabrikens elbehov. Det motsvarar ca eluppvärmda villors årsförbrukning. De beräknas vara klara och i drift Fram tills dess drivs Tuvefabriken av miljömärkt el från andra energikällor. Volvo Lastvagnar i Tuve Risholmen Vindelsproduktion Energieffektiviseringar. När driftoptimeringen är helt genomförd kan energiförbrukningen minska med så mycket som 20 procent. Det är en besparing som motsvarar uppvärmningen av 150 villor under ett år eller förbrukningen av varmvatten till lägenheter under lika lång tid. Men besparingen påverkar mer än bara ekonomin, den mest miljöriktiga kilowattimmen är ju faktiskt den som aldrig används.

8

9 Ett initiativ med positiva kedjereaktioner. Arbetet med den koldioxidfria fordonsfabriken väntas stå helt klart När Volvo gjorde sin pressrelease om projektet i april 2005 blev det en revolutionerande nyhet världen över. Sedan dess har de dessutom påbörjat liknande projekt på flera av sina anläggningar. En så stor satsning kräver givetvis stora investeringar, men det är en lönsam väg. Redan på några år beräknar Volvo att investeringen ska ge vinst. Och då pratar vi bara rent ekonomiskt, de miljömässiga vinsterna är också stora. Flera andra stora företag har också hört av sig till Göteborg Energi för att starta samarbeten. Alla med samma ambition, att hitta nya lösningar, minska utsläppen och skapa ett hållbart samhälle. En partner i energi. Samarbetet med Volvo Lastvagnar har resulterat i en roll hos Göteborg Energi, en energicontroller. Arbetsuppgifterna går bland annat ut på att optimera driften, komma med förbättringsförslag och kolla upp energianvändningen. Tillsammans med kunden inventerar energicontrollern den befintliga tekniken, analyserar behoven och utarbetar olika lösningar. Som leverantör prioriterar Göteborg Energi inte bara miljökloka lösningar utan garanterar också alltid en hög säkerhet.

10 Referenser. Vill du veta mer om världens första koldioxidfria fabrik kan du kontakta någon av följande personer från Volvo Lastvagnar AB och Göteborg Energi AB: Jan Gustafsson Kontaktperson miljöfrågor Tuvefabriken, Volvo Lastvagnar AB , Stig Ljunqvist Kontaktperson Göteborg Energi AB , direktnummer ,

11

12 Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon Maj 2007

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2007

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2007 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2007 Göta älv ska svalka sjukhus. Sahlgrenska har valt fjärrkyla, en lösning som är klar till sommaren. Sidan 3 Vinstgivande energiavtal för

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Den. energi effektiva. staden

Den. energi effektiva. staden Den energi effektiva staden Göteborg - en energieffektiv stad Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Runtom i världen försöker man minska klimatpåverkan och öka energieffektiviten.

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk.

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. SOLENERGI BIOENERGI BIOGAS VINDKRAFT VATTENKRAFT Energilots 2.0 Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. Tre år med Energilots

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett pedagogiskt inspirerande verktyg 1 Rapport - Ekstas miljöarbete 3 Verksamheten 3 Vilken är verksamhetens miljöpåverkan och vad kan Eksta göra? 4 Miljöåtgärder

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2007

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2007 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2007 Fjärrkyla i Rättscentrum. Vasakronan svalkar ned rättsväsendet. Sidan 3 Högre komfort för hotellgästerna. Scandic Crown mycket nöjda med

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 12 VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och

Läs mer

#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme

#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme #1, 07 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk reko: En garant för ett reko pris Framtidens värme är här Lena Sommestad tror på fjärrvärme »Framtiden

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Guide till grön el Kommunens roller och verktyg.

Guide till grön el Kommunens roller och verktyg. Guide till grön el Kommunens roller och verktyg. Hur kommuner kan arbeta med att stimulera utvecklingen av el från förnybara energikällor. Introduktion 02 Introduktion 03 Kommunens roller & verktyg Köp

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Inte bara miljön tjänar på naturgas.

Inte bara miljön tjänar på naturgas. Naturgas. Inte bara miljön tjänar på naturgas. 2 Ny energi. Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet

Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Under Fjärrvärmeseminariet som var den 14 februari så ställde kunderna många frågor till talarna, vilket var kul. Talarna hann inte besvara alla frågor. Därför

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2012 Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9 Morrongänget utsåg första elbilstestaren Sid 6-7 PROJEKTET SOM SKA GÖRA ELTANKANDET ENKELT 4 5 ECOPILOT

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17 EFFEKT NR.01 2015 & MILJÖ EN TIDNING FRÅN LISTAN Fem miljösteg för företag Sid 12 I FRAMKANT Den klimatsmarta ön Sid 13 Smart val! EFFEKTEN De sparar in 230 ton koldioxid VI GBG Briljant lyft för gångtunnel

Läs mer