l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling"

Transkript

1 Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis) av fiberråvara använd i massa- och pappersproduktionen Kopia av certifikat för skogscertifiering/ -certifikat för ekoogisk oding Ande (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/ande (%) vegetabiiska naturfibrer från certifierad ekoogisk oding Vid fera produkter per everantör kan tabeen nedan användas: Träråvara/ Vegetabiisk naturfibrer Träsag/ Växt Geografiskt ursprung Skogsstandard/ Ekoogistandard Ande (%) trävirke/ vegetabiiska naturfibrer från certifierat skogsbruk/ ekoogisk oding i produkten Massaproducentens/pappersproducentens underskrift: Datum Företagsnamn Ansvarig persons underskrift Teefon Svanenmärkning av Pappersprodukter - Basmodu 2.1

2 Biaga 1B Intyg om procedur/rutin för kontroerad råvara Massaproducent/ pappersproducent Massa- och pappersproducenten ska beskriva hur kravet K7 b) om agig, bärkraftig trä- och fiberråvaruförsörjning säkras. Rutiner eer avta med undereverantör kan bifogas. Beskrivning: Massaproducentens/ pappersproducents underskrift Datum Företagsnamn Ansvarig persons underskrift Teefon E-post Svanenmärkning av Pappersprodukter - Basmodu 2.1

3 Biaga 1C Riktinjer för skogscertifiering, CoC-certifiering och ekoogisk oding Krav på skogsstandard Nordisk Mijömärkning stäer krav på standarden som skogsbruk certifieras i förhåande ti. Kraven beskrivs nedan. Varje enskid natione skogsbruksstandard och varje certifieringssystem gås igenom av Nordisk Mijömärkning för att säkra att aa kraven uppfys. När skogbruksstandarden revideras, bir standarden genomgången igen. Krav på standard Standarden ska baansera ekonomiska, ekoogiska och sociaa intressen och överensstämma med FNs Rio-dokument Agenda 21 och Skogsprinciperna, samt respektera reevanta internationea konventioner och avta. Standarden ska innehåa absouta krav och den ska främja och bidra ti ett håbart skogsbruk. Nordisk Mijömärkning ägger specie vikt på att standarden har effektiva krav som skyddar skogen mot iega avverkning och att de absouta kraven skyddar skogens biodiversitet. Standarden ska vara offentig. Den ska vara utveckad i en öppen process där ekoogiska, ekonomiska och sociaa intressenter har varit inbjudna att deta. Kraven på skogsstandard är formuerade som processkrav, där utgångspunkten är att om ekonomiska, sociaa och mijöintressen i en process är eniga om en skogsstandard, så säkras en acceptabe nivå på skogsstandarden. Om en skogsstandard är utveckad eer accepterad av ekonomiska, ekoogiska och sociaa intressen, så är det möjigt att standarden upprätthåer en god kravnivå. Därför stäs kravet på att standarden ska baansera de tre intressena och att aa intressegrupper ska ha bivit inbjudna ti att vara med och utvecka skogsstandarden. Standarden ska innehåa absouta krav som måste uppfyas innan skogsbruket certifieras. Detta säkrar att skogsbruket uppfyer en acceptabe nivå på mijöarbetet. När Nordisk Mijömärkning kräver att standarden ska främja och bidra ti bärkraftigt skogsbruk, krävs det att standarden utvärderas och revideras regebundet så att processen utveckas och mijöpåverkan minskas successivt. Krav på certifieringssystem Certifieringssystemet ska vara öppet, ha stor natione eer internatione trovärdighet och ska kunna verifiera att kraven i skogsbruksstandarden är uppfyda. Krav på certifieringsorgan Certifieringsorganet ska vara opartiskt och trovärdigt och ska kunna kontroera att kraven i standarden är uppfyda. Certifieringsorganet ska också kunna kommunicera resutaten och vara ämpat för effektivt genomförande av standarden. Syftet med certifieringen är att kvaitetssäkra att kraven i skogsstandarden är uppfyda. Svanenmärkning av Pappersprodukter - Basmodu 2.1

4 Certifieringssystemet ska vara ämpat för att verifiera att kraven i skogsstandarden uppfys. Metoden som används i certifieringen, ska vara repeterbar och användbar för skogsbruk, och certifieringen ska ske i förhåande ti en specifik skogsstandard. Det ska ske kontro av standarden i skogen innan certifikat utfärdas. Krav på CoC (Chain of Custody) certifiering Chain of Custody-certifiering ska utföras av en ackrediterad kompetent tredje part iksom krav på skogscertifiering. Systemet ska stäa krav på CoC-kedjan, som säkrar spårbarhet, dokumentation och kontro genom produktionskedjan. Om det används återvunnen fiber, kutterspån eer sågspån ska massafabriken kunna verifiera att det härstammar från återvunnet materia. Krav på ekoogisk oding För fiberråvara certifierad som ekoogiskt odad eer om odingen är i en omstäningsfas mot ekoogisk produktion ska de vegetabiiska råvarorna vara framstäda och kontroerade i överensstämmese med EUs förordning 2092/91 eer 834/2007, eer framstät och kontroerat på motsvarande sätt av motsvarande kontrosystem såsom KRAV, SKAL, IMO, OCIA m.f. Obs: Bambu kan vara certifierad enigt en håbar skogsbruksstandard eer vara certifierad som ekoogiskt odad. Dokumentation Kopia av skogs-/fiberråvarastandarden, namn, adress och teefon ti den organisation som har utformat standarden, samt certifieringsorganets suttrapport. Det ska anges referenser ti de personer som representerar de parter och intresse grupper som är inbjudna att deta i utveckingen av skogs-/fiberråvarastandarden. Nordisk Mijömärkning har rätt att kräva in ytterigare dokumentation för att granska om kraven inom standard och certifieringssystem är uppfyda. Svanenmärkning av Pappersprodukter - Basmodu 2.1

5 Biaga 1D Sammanstäning av certifierad trä- och fiberråvara Ande certifierad trä- och fiberråvara i pappersmassan kan beräknas med en av föjande tre metoder: 1. Att använda den totaa andeen fiberråvaror från certifierade områden/ ekoogisk oding inköpt på årsbasis ti fabriken, under förutsättning att fiberråvaror från certifierade områden/ -ekoogisk oding ingår i aa massatyper. I detta sammanhang bir andeen ika för aa massor från fabriken. 2. Beräkning av vad som ingår i den enskida massan på årsbasis. Här ska systemet för spårbarhet av fiberråvaror från certifierade områden/ekoogisk oding inom fabriken dokumenteras. För massor som innehåer fera träsag/vegetabiiska fibrer beräknas andeen fiberråvaror från certifierade områden/ ekoogisk oding som summan av viktad ande för varje träsag/ växter baserat på årsgenomsnittet. (Andeen fiberråvaror från certifierade områden/ ekoogisk oding mutipiceras med andeen av det aktuea träsaget/växten i massan, innan taen för aa träsag/växter summeras.) 3. Att använda den totaa andeen fiberråvaror från certifierade områden/ ekoogisk oding inköpt på årsbasis ti virkesomsättningsföretaget (företaget eer koncernen) inom det aktuea andet, under förutsättning att fiberråvaror från certifierade områden/ekoogisk oding ingår i den aktuea massan. Spårbarheten för fiberråvaran från avverkningsstäet ti virkesomsättningsföretaget ska kunna bekräftas av en oberoende tredjepartskontro. Biaga 1C ger riktinjer som den Nordiska Mijömärkningsnämnden använder som grund för bedömningar av certifieringsstandarder, -system och -organ. Svanenmärkning av Pappersprodukter - Basmodu 2.1

Svanenmärkning av Skrivredskap

Svanenmärkning av Skrivredskap Svanenmärkning av Skrivredskap Version 3.0 4 november 2008 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1.

Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1. Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1 2012 Version 1.1 Innehåll Några ord om NEPCon och denna spårbarhetsguide...2

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 Dokumentnamn: Krav för certifieringsorganisationer Dokumenttitel: PEFC SWE 005:3 Godkänt av: Svenska PEFC Datum: 2011 01 31 Godkänt

Läs mer

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin TRÄ MED OMTANKE Spårbarhetscertifiering för träindustrin BEHOV AV DOKUMENTATION Skogs- och träindustrin ställs i allt större utsträckning inför krav på dokumentation som garanterar att olika träprodukters

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.com Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni som leverantör till oss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till

Läs mer

Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification Bureau Veritas Certification PEFC Chain of Custody Certification Revisionsrapport PanCert AB Senaste uppdatering: 14 Mars 2014 Typ av revision: Surveillance no 3 Bilagor till denna rapport Bilaga verksamhetsplatser

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker. LIVSMEDELSSÄKERHET Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

Svanenmärkning av Fettäta papper

Svanenmärkning av Fettäta papper Svanenmärkning av Fettäta papper Version 4.0 18 november 2014-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt fettätt papper? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

Upphandlingsguide för möbler

Upphandlingsguide för möbler Upphandlingsguide för möbler Möbelfakta/TMF Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 72 50 (vxl) E-post: info@mobelfakta.se Hemsida: www.mobelfakta.se Kvalitet

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer