Välkommen på utbildning!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen på utbildning!"

Transkript

1 Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014

2 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION WORLDCLASS MANUFACTURING SIX SIGMA TPM Total Productivity Management AGILE Scrum, Sprint, XP

3 Historia Mekaniserat hantverk Handtillverkad (hantverkare) Låg fast kostnad, hög marginal kostnad Högt pris Industrieran Masstillverkning Hög fast kostnad, låg marginalkostnad Lågt pris Produkten blir billigare med stora volymer, dvs.. vi vill producera mer och mer av samma produkt.

4 Historia 30-talets Toyota sneglade på Ford och Taylorismen men med några viktiga undantag. En annan syn på människan och kunskapen samt viljan att ständigt förbättra. Filosofin massproduktion byts mot enstycksproduktion. Man hade betydligt mer begränsade resurser mot vad Ford hade och man var tvungen att sälja de varor man höll på med innan man kunde köpa material till att bygga fler. Helst skulle man också montera produkten så snabbt att man kunde sälja produkten till kunden innan fakturan på materialet man köpt skulle betalas

5 Resultat från masstillverkning Hur stor andel av tiden som era produkter/komponenter finns i er verksamhet tror du är förädlande tid? I dom flesta industrier så skapas värde för bara mellan 0,05% och 5% av den totala ledtiden. Tror du på det? 5

6 Taiichi Ohno ( ) Lean Production Att få in teorierna i huvudet är inte problemet. Problemet är att komma ihåg dem i kroppen, att handla efter dem instinktivt, att ha kraften att uthärda den träning som behövs längs vägen mot att segra i konkurrensen. Taiichi Ohno 6

7 Paradigmskifte Traditionell verksamhet Se till att alla arbetar Lean Eliminera väntan och förluster i flödet Förbättra flödet av information, varor och service Fokus: Arbeta och leverera Fokus: Använd resurser och pengar effektivt

8 Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri Lean är ett sätt att tänka. Vad är värde för kund? Hur eliminerar vi slöseri? Det består såväl av principer som av metoder och verktyg (TPM, SMED, JIT, 5S, målstyrda organisationer ). Robusta, flexibla och kundstyrda flöden Hos Toyota åstadkommer vi brillianta resultat från normala människor som arbetar i brillianta system. Vi har upptäckt att våra konkurrenter får genomsnittliga eller sämre resultat av brillianta människor som verkar i processer och system som inte är konkurrenskraftiga. Involvera samtliga medarbetare Du måste tänka dig att ett företag inte är annat än ett lag med människor. Mitt lag tävlar mot ditt lag som kan betjäna samma kunder. Vad skall jag göra för att mitt lag skall utveckla bättre produkter och förbruka mindre resurser än ditt lag? Kaizen är evig.

9 Sveriges historia Historisk produktion 70- tal Allt som producerades kunde säljas 80- tal Konkurrens tilltar. Vi sänkte våra löner för att vara konkurrenskraftiga 90- tal Slut på lönesänkningar. Utslagning till 17e plats i välståndsligan tal 30% av landets företag förlorar pengar. Flytt till låglöneländer. Produktivitetsförbättring på 30-50% möjlig. Fortfarande ingen ekonomisk tillväxt! Status just nu Sverige har ingen modern kultur av att arbeta med förbättringar. Bilindustrin har genomgått stålbadet och anpassat sig bra inom produktion. Ledande verkstadsindustri har börjat tillämpa ett axplock av verktygen men saknar helhetsbilden som gör att verktygen ger ordentlig effekt. Produktiviteten ökar kraftigt i tillverkningsindustrin och befinner sig på 4e plats i en OECD jämförelse Produktiviteten inom tjänsteindustrin släpar dock efter och befinner sig på 18e plats av de 30 OECD länderna

10 Lean Production är ett sätt att tänka! Inte en teknik Att förbättra att lära sig se Vad ser du? PROCESS 1 PROCESS 2 PROCESS 3

11 Lean Production Eliminera Slöseri! Vad är slöseri? 15% FÖRÄDLANDE TID NÖDVÄNDIGT ELLER ICKE NÖDVÄNDIGT SLÖSERI

12 Slöserier ELIMINERA DE 7 (8) SLÖSERIERNA Vilket slöseri är det värsta?

13 Slöserier ELIMINERA DE 7 (8) SLÖSERIERNA

14 Eliminera slöserier Transporter Kunder betalar inte för att produkter flyttas runt (om det inte är en flyttfirma) vilket innebär att transporter är slöseri. Transporter kan aldrig helt elimineras men man måste hela tiden jobba för att reducera dem. Antalet transporter står i proportion till sannolikheten att något ska skadas eller slitas. Transporter är nära koppat med kommunikation, är det stora avstånd motverkas kommunikation vilket påverkar kvaliteten. Omvänt hänger feedback om låg kvalitet samman med transporternas längd. För att höja kvaliteten måste människor i samarbetande grupper placeras nära varandra. När medvetenheten om detta ökar kan slöseriet minskas. När personal måste förflytta sig långt för att hämta information eller när produkter måste transporteras fram och tillbaka innan den kan bli klar är slöseri.

15 Eliminera slöserier Lager Att ta bort alla lager är omöjligt, men lager motverkar kvaliteten och produktiviteten enligt principen med den japanska sjön. Lager har en tendens att öka ledtider och förhindra upptäckten av problem. Minskar man eller tar bort lagret helt och det blir produktionsstopp ger det ett tillfälle att lösa problemet från grunden. När patienter ligger och väntar på att skrivas ut blir de ett lager och därmed skapas slöseri. Att ha en massa utrustning som inte används och även för mycket utrustning av det som används bildar lager och därmed slöseri. Lager = kö

16 Eliminera slöserier Onödiga rörelser Onödiga rörelser gäller både människor och maskiner. För människor handlar det om vikten av ergonomi i förhållande till kvalitet och produktivitet samt mängden tid som slösas bort vid varje arbetsstation som inte är optimalt utformad. Om man måste sträcka på sig, böja sig, flytta på sig för att se bättre har effekt både på operatören självt men även på kvaliteten och produktiviteten. På grund av att tex en utrustning inte står på rätt plats måste man gå runt och leta skapar onödiga rörelser. Att ha den mest frekventa blanketten på ett ställe som kräver att man måste resa sig från arbetsplatsen är slöseri.

17 Eliminera slöserier Väntan Slöseriet väntan är en av de värsta slöserierna då det är direkt relaterat till flöde. När produkter inte tillförs värde är det en indikation om slöseri. Även om det är svårt att eliminera väntetider/kötider är det fortfarande målet. Vare sig det gäller väntan i kön på en bank eller på akuten eller i kön till en maskin måste man inse att det är en icke-idealisk situation och därmed ett tillfälle att fundera ut hur det kan förbättras. Att låta någon vänta på nya arbetsuppgifter är slöseri med tid även om denne inte är begränsningen i systemet. Den tiden skulle kunna användas till mer konstruktiva uppgifter som tex städning, utbildning, underhåll eller för den delen aktiv vila.

18 Eliminera slöserier Överproduktion Överproduktion anses vara det största slöseriet efter som det lägger grunden till många andra former av slöseri. Överproduktion är att tillverka för mycket, för tidigt eller för säkerhets skull. Det kan också vara att använda en flaskhalsresurs till att tillverka fel produkt. Att tillverka några extra produkter bara för att i fall att är slöseri. Att bedriva aktiviteter som ändå bara kommer att hamna i en kö är överproduktion.

19 Eliminera slöserier Omarbete eller defekter Fel kostar pengar både på kort och på lång sikt. Ett fel i ett mikrochip kostar inte så mycket att rätta till som om det upptäckts när kunden har fått sin dator. Omtestning för att man inte fick rätt information eller att man inte litar på att de andra gjort rätt sak är slöseri. Att tex behöva leta efter information som borde ha funnits från början är ett exempel på omarbete. Att sätta sig in i ett ärende på nytt är en annan form av omarbete.

20 Eliminera slöserier Överarbete (over processing) Motsatsen till omarbete är överarbete. Om vi vid omarbete gjort för lite med produkten så arbetar vi för mycket med den vid överarbete. Vid tillfällen då man inte har förankrat tillräckligt tydligt hur mycket man ska putsa, slipa, grada etc är det stor risk att man hamnar i antingen omarbete eller som här överarbete. Vid kontorsarbete kan man till exempel i en powerpoint presentation lägga ner en hel del tid på att skapa olika animeringar som iband inte tillför så mycket!

21 Eliminera slöserier Slöseri med outnyttjad kompetens. Grundaren av Toyota Production System lär ha sagt att det verkliga målet med den nya produktionsfilosofin var att skapa tänkande människor. Många företag skapar inte incitament till förbättringar. Grundläggande utbildning är centralt för att medarbetarna ska kunna utveckla verksamheten. Motfrågan till frågan vad händer om de får utbildning och sedan slutar? borde vara vad händer om du inte utbildar dem och de jobbar kvar? Kan vi få alla anställda i företaget att tänka i termer av förbättringar och att ständigt bli lite bättre har vi en oerhörd potential.

22 TOYOTAS 14 PRINCIPER (4P modell)

23 TOYOTAS 14 PRINCIPER (4P modell) 1) Skapa långsiktigt tänkande 2) Rätt process ger rätt resultat 3) Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners 4) Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet i organisationen.

24 TOYOTAS 14 PRINCIPER (4P modell) Filosofin (Philosophy) 1 Basera beslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål Processerna (Processes) 2 Skapa processflöden som för upp problemen till ytan 3 Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion 4 Jämna ut arbetsbelastningen 5 Stoppa processerna för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt från början 6 Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar och för personalens delaktighet. 7 Gör verksamheten synlig så att inga problem förblir dolda 8 Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som passar medarbetarna och processerna medarbetare och partners Medarbetare och partners (People and partners) 9 Utveckla ledare som verkligen känner verksamheten, lever efter Toyotas filosofi och lär andra att göra det. 10 Utveckla enastående människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 11 Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. Problemlösning (Problem solving) 12 Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt. 13 Fatta besluten långsamt och i samförstånd genomför dem snabbt. 14 Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.

25 TOYOTAS 14 PRINCIPER (4P modell) PRINCIPER METODER RESULTAT

26 Principer och verktyg kan skapa ett tempel Kundfokus och Kontinuerliga förbättringar Behovsstyrda processer Engagemang och lagarbete Kvalitet i varje led Stabilitet och Standard

27 LEAN PRODUCTION HANDLAR OM TILLVÄXT OCH TILLIT I Lean Production frigör vi resurser för att förbättra ytterligare, bli mer konkurrenskraftiga och ta mer marknad INTE FÖR ATT AVSKEDA MEDARBETARE!

28 MYTER - Enformiga och fördummande arbetsuppgifter. (typ Chaplins moderna tider) Lean företag har lägre sjukskrivningstal och högre grad av personaltrivsel än andra företag - Passar när man producerar bilar i jättestora volymer Lean flöde är mycket inriktat på enstycksflöde och att möjliggöra många varianter men på ett standardiserat och därmed flexibelt sätt - Asiatiska arbetare har en annan kultur lättare att styra Japanska Lean fabriker utklassar konkurrenter även på konkurrentens egen marknad (i t.ex. europeiska och amerikanska fabriker) - Lean = Mager Lean är inte Mager. Man undviker att ägna sig åt slöseri, men man använder de resurser som behövs

29 Kundfokus Affärskoppling Produktion - Uppdraget Personal - Trygghet -Varför finns vi? -Vad gör våra konkurrenter? -Hur nöjda är kunderna? -Hur ska vi förändra oss? -Var ska vi? -Att sätta mål -Samsyn -Menar vi allvar Effektivitet -Minska variationer -Standardisera arbete -Utjämna flöde -Kan Ban -Värdeflödesanalys Personalen är inte företagets viktigaste resurs Personalen är företaget -(konkurrentanalys) -(kundenkät) nöjda kunder Ej bara vara -(Six sigma, 5S, mm) -(stoppa bandet) -(avvikelsehantering /Rekl.) -Sätt arbetssätt i fokus (principer, arbetssätt, resultat) -Eskalering system -Kompetensutveckling Ge människor trygghet och en känsla av att kunna göra ett bra jobb göra vårt bästa

30 AFFÄRSKOPPLING

31 KUNDFOKUS - AFFÄRSKOPPLING Vad är vår uppgift? Vad är vår affär? Varför finns vi? Ofta mycket viktigt att definiera, för att människor ska förstå roller och ansvar SEB Utveckla Sälja Leverera Implementera

32 EXEMPEL PROTOTYP - ENHET PROTOTYPTRAPPA MANUELL MONTERING 1 SERIEPRODUKTION 4 TEST AV KOMPONENT / FUNKTION, PROTOTYP Mycket tidig prototyp Handbyggnation Ingen startkostnad (Löpande räkning) 3 KONSTRUKTIONS- VERIFIERING Projekt med mål att serieproducera Dokumentation: Kvalitetsuppföljning (SQAP) påbörjas Produktstruktur Handbyggnation Ingen startkostnad (Löpande räkning) 2 PRODUKT VERIFIERING Beslut att serieproducera finns, volym saknas, även transferjobb Dokumentation: Komplett Inberedning: Produktionsstruktur byggs SQAP excl SPVR PRODUKT / PROCESS VERIFIERING Fulltaktsprov och serieproduktionsverifiering i producerande lina Inberedning: Verifieras Logistik: Verifieras Kvalitetsutfall: Verifieras Processuppföljning: Verifieras

33 PRODUKTION

34 PRODUKTION PROCESS

35 PRODUKTION FÖRUTSÄTTNINGAR för att prestera PROCESS FÖRBÄTTRA?

36 PRODUKTION FÖRUTSÄTTNINGAR PROCESS FÖRBÄTTRA?

37 PRODUKTION 5S, STF, Visuell styrn, Std arbete, SMED, VSM, Enst flöde.

38 PERSONAL

39 PERSONAL

40 LEAN TIPS BESLUTSPYRAMID Traditionellt Fokus på resultat relatera/argumentera prioritera bevisa LEAN Fokus på arbetssätt info vet vad som är rätt och genomför info info vet vad som är rätt - Tröghet pga. få vet - Flyttar svåra beslut till fel beslutsfattare - Få beslut orkar ända fram - Inom generösa ramar eller värderingar - Riskanalys - 80% rätt är tillräckligt. Fel kan åtgärdas senare

41 Kundfokus Affärskoppling Produktion - Uppdraget Personal - Trygghet -Varför finns vi? -Vad gör våra konkurrenter? -Hur nöjda är kunderna? -Hur ska vi förändra oss? -Var ska vi? -Att sätta mål -Samsyn -Menar vi allvar Effektivitet -Minska variationer -Standardisera arbete -Utjämna flöde -Kan Ban -Värdeflödesanalys Personalen är inte företagets viktigaste resurs Personalen är företaget -(konkurrentanalys) -(kundenkät) nöjda kunder Ej bara vara -(Six sigma, 5S, mm) -(stoppa bandet) -(avvikelsehantering /Rekl.) -Sätt arbetssätt i fokus (principer, arbetssätt, resultat) -Eskalering system -Kompetensutveckling Ge människor trygghet och en känsla av att kunna göra ett bra jobb göra vårt bästa

42 LEAN Fokus på helhet och engagemang Fokus på tankesätt och verktyg Enkelhet

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN Ett tankesätt för produktionseffektivisering Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean Energiförvaltning och energikartläggning med Lean -en studie av process, teknik, människa och energi Håkan Andersson Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det?

Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det? Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det? Nicklas Bengtsson Charlotte Johansson EXAMENSARBETE 2010 INDUSTRIELL ORGANISATION OCH EKONOMI Lean Produktion på mjölkföretag fungerar det? Lean Production

Läs mer

Min tolkning av Lean Product Development

Min tolkning av Lean Product Development Min tolkning av Lean Product Development Skriven av Göran Svensson Del 1: Teori om Lean Produktutveckling...3 Introduktion...3 Vad är lean produktutveckling?...3 Vad är slöseri...4 Målet med Lean Produktutveckling...6

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Sammanfattning Anders Bystedt Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

GLOBALT & LOKALT. handelskammarens. Tema. Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet

GLOBALT & LOKALT. handelskammarens. Tema. Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet handelskammarens GLOBALT & LOKALT Nr 3 Sep 2009 Årgång 8 Tema LEAN Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet 5 FÖRETAGSREPRESENTANTER om vad arbetet

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Uppföljning av entreprenadinformation

Uppföljning av entreprenadinformation Uppföljning av entreprenadinformation - En fallstudie av BoKlok Douglas Sjögren Copyright Douglas Sjögren, 2012 Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--12/5438--SE

Läs mer

Vägvisaren till lean företagsamhet

Vägvisaren till lean företagsamhet Vägvisaren till lean företagsamhet Jan Helling HellingGruppen AB Utgåva maj 2010 1 Vägvisaren till lean företagsamhet Innehåll Sida Förord 3 Kapitel 1 Industriell vidareutveckling 4 Kapitel 2 Utveckling

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Förord och Introduktion Tänk om du kunde slita mindre och öka din effektivitet med upp till 80% samt må gott och nå dina mål

Förord och Introduktion Tänk om du kunde slita mindre och öka din effektivitet med upp till 80% samt må gott och nå dina mål Förord och Introduktion Tänk om du kunde slita mindre och öka din effektivitet med upp till 80% samt må gott och nå dina mål Skulle det fungera? Hur? Jag vet att det går Vad och var ska snöbollen startas?

Läs mer