SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie"

Transkript

1 SwePS workshop Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll Delresultat från en fallstudie där syftet var att studera förbättringsbehov som underlag till införandeprocessen av förbättringsarbete i produktion med fokus på förbättringsgrupper, arbetsorganisation och informationsflöde. Tobias Mullins, Swerea IVF , IAC Färgelanda

2 Fakta Ljunghäll - Företaget

3 Fakta Ljunghäll - Produktion

4 Fakta företaget och utvald produktionsenhet Antal anställda: 46st 5 skift Hög sjukfrånvaro Låg arbetsrotation 1 arbetsledare Antal gjutmaskiner: 13st Små satser, många produkter 6st ställare Den studerade produktionsenheten lever sitt eget liv i fabriken

5 Fallstudien i husperspektiv STABILITET OCH STANDARD

6 Hur skapas engagemang och lagarbete?

7 Grupputvecklingens olika faser Grupputveckling (4 faser) FAS 4 Självstyrning Självgång FAS 3 Problemlösning FAS 2 Förbättringsverksamhet FAS 1 Självutveckling Ref:IVF-skrift 01808

8 Fas 1 - Självutveckling Gruppen övergår från individer till att bilda en grupp. Arbetet är riktat inåt i gruppen, mycket handlar om värderingar, mål och visioner. Rädsla och misstänksamhet vanligt men minskar efter hand Mycket viktigt är att gruppen får gehör för sina förslag i denna fas Börja med problem som gruppen kan påverka och lösa själva. Detta för att de ska lära sig att ta tag i problemen själva och se vad de kan gör för att förbättra verksamheten.

9 Fas 2 - Förbättringsverksamhet Fler förslag och idéer Gruppen och medlemmarnas självförtroende ökar då några förbättringar har genomförts Gruppen kan bli otålig om inte saker händer tillräckligt snabbt motiv för beslut viktiga. Finns underliggande konflikter kommer dessa upp till ytan nu. Resultaten från gruppen i denna fas är små och enkla och inte alltid i linje med företagets mål => Ledning med rätt ställda förväntningar. Ökad förståelse, mer tolerant grupp och insikter som leder till ökat samarbete.

10 Hur tillämpades detta i den studerade produktionsenheten på företaget?

11 Uppstart i produktionsenheten Inledande möte och kartläggning av nuläget Lean-spel med alla i produktionsenheten samtidigt Slöserijakt på alla arbetsplatser Sammanställning av resultat - spridning Djupintervjuer utifrån Slöserijakten Fortsatt arbete utifrån gruppens behov

12 Slöserijakt på egna arbetsplatser Varje maskin fick ett eget slöseriblad i A3 Insamling av slöseriexempel under 2 veckor (alla skift) Varierande resultat från maskingrupperna Intervjuunderlag framtaget med Slöserijakten som grund 6st intervjuer (1-2 h) med olika yrkesroller Totalt antal förbättringsförslag: 122 st

13 Slöseri Väntan Rörelser Överarbete Outnyttjad kreativitet Grupp M166 Väntan på Klippen är ej Gjuter detaljer Finns intet id eller elektriker, robotbetjänad som enl. intresse att lyssna reparatörer. och det finns inventering på operatörers Ibland ingen inte finns, förslag och hängare o puts urplockare. men finns om anmärkningar va o slip. Det skulle man letar på gäller både underlätta för lagret. hjälpmedel och Verktygen är kroppen, Verktyg körs i saker som är fel dåligt armar och för många eller bör ändras i genomgångna, axlar m m maskiner, kontrollinstruktion. t ex lösa göra nya brytare, Sen skulle program m m. läckage på man kunna Tidsödande. slangar, lägga mer tid Oklara felmonterade på att göra instruktioner, insatser, det man ska momennt som kärnor m m. med biten, skall göras Hängarna får kantrotera, står inte med räta till fel på grada m m ö och sånt verktyg som som inte ska kommer ut göras står med som dom har - av rädsla att missat eller det ska bli slarvat med på reklamationer. verktyget. Folk vet inte va det är för produkt dom gör, hur den används o var den sitter. Överproduktion Lager Omarbete Transporter Man kör så länge för att nästa verktyg inte är klart eller hängarna inte hinner o byta. Om en hängare är sjuk så sätts ingen anna in. Man kör lite extra för att kraven är oklara o man inte vet hur mycket dom får kasta eller gör fel på i nästa operation Gjuter saker som finns på lager men inte enligt inventering. Vad ska lagret va till egentligen? När jag har kollat där ute så står det reklamationer, omarbete på 40% av lådorna. Dåliga verktyg som de e mycket att grada på och på många ställen, fler för varje gång. Då hinner man inte med o grada o kontrollera så noga o då blir det omarbete och reklamationer. Pallkragar är slut titt som tätt. Var ska vi ställa pallar med gods i och var ska vi ställa och hämta skrotlådor? Slöserijakten vid alla arbetsplatser visade: Typ av slöseri vid en eller flera arbetsplatser Arbetsplatser som belastas av många slöserier Hur slöserier uppmärksammas och upplevs av medarbetare Prioritering (1:a och 2:a hand) 0% 25% 50% 75% Rörelse Omarbete Väntan Outnyttjad kreativitet Överarbete Överproduktion Transport Kompletterande intervjuer Upplevdes först med skepsis med övergick till att engagerat berättande Gav kunskap om slöseriernas bakomliggande orsaker, konsekvenser för produktionen och medarbetaren, åtgärdsförslag Visade områden som först bör prioriteras

14 Resultat från intervjuer Exempel för slöseriet Väntan

15 I vilken grad finns slöserier eller störningar i ditt arbete som orsakar VÄNTAN? 0% 25% 50% 75% 100% väntan på verktyg Väntan på reparation Väntan på reservdelar Väntan på metall Väntan på degelbyte Väntan på truck Väntan pga att maskiner ofta stannar Väntan på ställare Väntan pga dåligt underhåll av verktyg Väntan på kommunikation I ganska hög grad I mkt hög grad

16 Vad är de största orsakerna till väntan? Resursbrist vid stopp/störning. Slarv vid verktygsservice, checklista ej åtgärdad. Låg prioritet. Dålig kommunikation mellan skiften på verktygsavdelningen. Samarbete, information mellan avdelningar Verktyg = hinner inte åtgärda fel som finns i checklista, tar tid. Väntar på svar, bökig process, många steg. Köer i system. Tidspressat, förebyggande uh bortprioriteras. Underhåll när det går sönder. Brist på personal. Ökad storlek ej fler på stödfunktioner. Ligger lågt i prioritet. För lite el/rep personal. Slarviga/utbildning på verktygsgenomgång.

17 Vilka blir konsekvenserna av väntan? Konsekvenser för individen Blir fel Irritation Får mindre gjort Brist på information Oinspirerande. Press att vi borde följa plan, maskinerna ska gå hela tiden. Planering spricker blir förseningar Konsekvenser för produktionen Förseningar Ligga efter plan Mindre tillverkat Kan ha det vid fel. Nej, ligger före (i lager). Ökad ställtid, lägre MEE, tid Vad är kostnaden per dag för väntan? 1-1,5 h/dygn 2 h/dag

18 Förbättringsförslag 1. Tillsätta resurser, egen resurspool inom produktionsenheten 2. Rätt utbildning. 3. Viktigt att verktygsavdelningen står på tå, gör att alla står på tå. Motsatsen att man inte bryr sig. 4. Mäta väntetiden för verktyg. 5. Lappar på verktyg/instruktioner följs. 6. Följa upp, prata om problemet. 7. Visa tydligt när det blir problem och hur. 8. Ta fram nya listor ihop. 9. Lära varandras personal. 10. Tar biten själv till röntgen och sedan till flerop + provtryck. Driver problemet själv. 11. Verktygscheclista ska åtgärdas, ev resursbrist. 12. Ta vara på idéer, samarbeta lyssna, kommunicera mellan olika roller/funktioner. 13. Lösa problemen. Ge mer tid till förbättringar. 14. Mäta, återföra brister/problem. 15. Uppföljningsmöten, handlingsplan gjord.

19 Förslag på mätning 1. Information ej ute om mål/nyckeltal 2. Alla har sin egen definition. Vad är kraven? 3. Ingen förklaring av de tavlor som finns. Information!! 4. Borde mäta Arbete på gång 5. Borde mäta inkörnng. 6. Borde mäta onödig kassation. 7. Borde mäta förbättringsförslag. 8. Borde mäta om man tjänar på att producera för att senare grada. 9. Borde mäta hastigheter kontra extrajobb och fel i ordrarna - spricker, flagar. 10. Hinner inte hela jobbet. 11. Vill ha mer information om detta 12. Att börja med: utreda om man tjänar på att producera för att senare grada. Hinner inte hela jobbet. Hastigheter kontra extrajobb och fel i ordrarna - spricker, flagar. 13. Dessa är nyligen införda på hela företaget. Börja så och lära sig av det. Ska spridas till varje maskin/maskingrupp.

20 Styrkor/hinder för genomförande Styrkor Personalen: kunniga, vilja. Erfarenhet. Ny vd ger förhoppning Finns potential, hög kunnighet, erfarenhet öppen dialog. Erfarenhet Ny vd som verkar bra. Gjuterfarenhet, historik. Bra arbetskamrater. Erfarenhet/kunskap (utnyttjas inte tyvärr) Bra på att arbeta, kunniga, erfarenhet Hinder Ledningens engagemang, lyssna, beslut, beteende. Ekonomi. Svårt att vända det dåliga, lärt sig hur det fungerar. Många som styr (småpåvar). Tid, pengar, personal fattas alltid, saknas mjuk kompetens. Lyssnar inte. Mycket nytt folk, inhyrningsföretag Allt gäller så länge, lågt engagemang, brist på information Ingen bryr sig, vet inte ansvar för olika saker. Vinst snabbt - dålig kommunikation mellan olika funktioner/avdelningar Delvis toppstyrt, plötsligt händer saker. När något bra kommer fram stupar det ofta på kostnader. Håller i pengarna. Vad är viktigt för det fortsatt arbetet med förbättringar? 1. Viktigt att se att något händer, se förändringen. 2. Samarbete 3. Förbättringsgrupper 4. Information

21 Reflektion kring arbetssätt Inledande möte och kartläggning av nuläget Förankringen på Ljunghäll? Ledningens engagemang? Lean-spel med alla i medarbetare samtidigt Slöserijakt på alla arbetsplatser Sammanställning av resultat - spridning Djupintervjuer utifrån Slöserijakten Mycket lyckat! Viktigt med snabb respons Vilka ska intervjuas? Fortsatt arbete utifrån gruppens behov Alla förväntar sig att något händer efter denna typ av uppstart. Vem stöttar detta? Alla frågor landade hos arbetsledaren

22 Förändringsarbetet är påbörjat - motorn är alla medarbetare i gruppen Grupputveckling (4 faser) FAS FAS 4 Självgång 4 Självstyrning FAS FAS 3 Problemlösning 3 FAS 2 Förbättringsverksamhet FAS FAS 1 Självutveckling 1 Ref:IVF-skrift Nuläget i den studerade produktionsenheten

23 Uppstart av förbättringsgrupper i produktion Presentation av delresultat från SwePS Fallstudie vid Ljunghäll Mekaniska Kontaktpersoner: Peter Adolfsson, Ljunghäll, Tobias Mullins, Swerea IVF,

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Region Väst. Kommunal reserevision

Region Väst. Kommunal reserevision Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer