Tornumsgårdens hemtjänst 1-3 april 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tornumsgårdens hemtjänst 1-3 april 2008"

Transkript

1 Tornumsgårdens hemtjänst 1-3 april 2008 Kartlagd process: Uppstart av nytt hemtjänstbeslut

2

3 Nulägeskarta Lättast är att ha ett fotografi. Tänk på att ta många bilder så att det finns några riktigt tydliga att ta med i rapporten! Totalt per beslut L/T 5 mån 11 dygn 5 tim 43 min - 5 mån 20 dygn 15 tim 54 min P/T 1 tim 33 min - 4 tim 3 min V/T 5 mån 11 dygn 4 tim 10 min - 5 mån 20 dygn 11 tim 51 min RFB 0%

4 Orsaksanalys I d e n t i f i e r a t s l ö s e r i / s p i l l 1. V ä n t a n, R ö r e l s e, O m a r b e t e ( v e t e j a t t d e t f i n n s n y t t b e s l u t ) 1. V ä n t a n, R ö r e l s e, L a g e r ( N ä r i n i b e s l u t s p ä r m ) 2. V ä n t a n, O m a r b e t e, R ö r e l s e, Ö v e r a r b e t e ( V e m l ä g g e r i n i t u r b o k ) O r s a k F ö r b ä t t r i n g, i d é / l ö s n i n g S a k n a r r ä t t b e s t ä m d p l a t s F i n n a r ä t t p l a t s S a k n a r g e m e n s a m r u t i n S k a p a g e m e n s a m r u t i n S a k n a r t y d l i g a r b e t s f ö r d e l n i n g S k a p a t y d l i g a r b e t s f ö r d e l n i n g 2. O m a r b e t e, V ä n t a n, Ö v e r a r b e t e ( v e m h a r r i n g t b r u k a r e n ) 2. R ö r e l s e, V ä n t a n ( v a r f i n n s m a t e r i a l t u r b o k ) 2. O m a r b e t e, V ä n t a n ( v e t i n t e n ä r p l a n e r i n g s a r b e t e t ä r g j o r t ) 2. V ä n t a n, R ö r e l s e ( å t e r k o p p l i n g c h e f v i d f u l l t s t ä d s c h e m a ) 3. O m a r b e t e, R ö r e l s e ( e j s v a r s f a x ) 3. R ö r e l s e, V ä n t a n ( v a r l ä g g s s v a r s f a x ) 4. Ö v e r p r o d u k t i o n ( m a t l i s t o r, m a t s e d l a r ) 4. R ö r e l s e, V ä n t a n ( k ö k s l i s t a e j k ä n d a v a l l a, v a r f i n n s d e n 4. R ö r e l s e, o m a r b e t e, v ä n t a n ( h a r n å g o n p r a t a t m e d k ö k e t ) 5. Ö v e r a r b e t e ( d u b b l a b l a n k e t t e r ) 5. V ä n t a n, O m a r b e t e ( ä r d e t g j o r t o c h a v v e m ) S a k n a r t y d l i g a n s v a r s f ö r d e l n i n g S a k n a r r ä t t b e s t ä m d p l a t s S a k n a r g e m e n s a m r u t i n R u t i n e n e j k ä n d a v a l l a O k l a r a n s v a r s f ö r d e l n i n g P h o n i r o S a k n a r r ä t t b e s t ä m d p l a t s. N u v a r a n d e p l a t s e j k ä n d a v a l l a. B e h o v e t e j k ä n t m a t s e d l a r. R ä t t m ä n g d e j k ä n t m a t l i s t o r O k l a r f u n k t i o n s a m t e j k ä n d a v a l l a. S a k n a r b e s t ä m d p l a t s. S k a p a t y d l i g a r b e t s f ö r d e l n i n g F i n n a r ä t t p l a t s S k a p a e n g e m e n s a m r u t i n T y d l i g g ö r a r u t i n e n R e v i d e r a a n s v a r s f ö r d e l n i n g S k a p a r ä t t p l a t s. T a u p p t i l l d i s k u s s i o n m e d k ö k e t K ä n d f u n k t i o n k ä n d a v a l l a p å b e s t ä m d p l a t s S a k n a r g e m e n s a m r u t i n S k a p a g e m e n s a m r u t i n. T a u p p f r å g a n m e d b i s t. b e d. S a k n a r g e m e n s a m r u t i n S a k n a r g e m e n s a m r u t i n S k a p a g e m e n s a m r u t i n S k a p a g e m e n s a m r u t i n 6. V ä n t a n I n f o r m a t i o n s b r i s t. V a r f ö r o c h t i l l R ä t t i n f o r m a t i o n. I n i g e m e n s a m r u t i n. v i l k e n n y t t a 7. V ä n t a n I n f o r m a t i o n s b r i s t. S a k n a r r u t i n. R ä t t i n f o r m a t i o n. I n i g e m e n s a m r u t i n. ( a r b. m i l j ö b l a n k e t t ) 7. R ö r e l s e, O m a r b e t e, V ä n t a n ( k o n t o r ) I n g e n g e m e n s a m s t r u k t u r. E j f u n k t i o n e l l t o r g a n i s e r a t. S t ö r. O r g a n i s e r a u p p k o n t o r e t.

5 Framtidskartan Även här fungerar ett bra foto bäst. Annars är det bara till att börja rita Totalt per beslut L/T 9 dygn 5 tim 34 min 50 sek - 13 dygn 21 tim 59 min 50 sek P/T 1 tim 34 min 50 sek - 2 tim 59 min 50 sek V/T 9 dygn 4 tim - 13 dygn 19 tim RFB 53%

6 Mätetal Egenskap/mätetal Resultat i nuvarande tillstånd Mål för framtida tillstånd Verkligt resultat Ledtid L/T per beslut Rätt från början RFB% 5 mån 11 dygn 5 tim 43 min - 5 mån 20 dygn 15 tim 54 min 9 dygn 5 tim 34 min 50 sek - 13 dygn 21 tim 59 min 50 sek 9 dygn 5 tim 35 min 20 sek - 13 dygn 22 tim 20 sek Processtid P/T Väntetid V/T Övriga mätetal 1 tim 33 min 20 sek - 4 tim 3 min 20 sek 5 mån 11 dygn 4 tim 10 min - 5 mån 20 dygn 11 tim 51 min 0% 53% 53% 1 tim 34 min 50 sek - 2 tim 59 min 50 sek 9 dygn 4 tim - 13 dygn 19 tim 1 tim 35 min 20 sek - 3 tim 20 sek 9 dygn 4 tim - 13 dygn 19 tim

7 Förbättringsplan Slutsatser av kartläggningen Saknar en gemensam rutin för hur nya biståndsbeslut ska hanteras samt vem som gör vad. De blanketter som används är inte kända av alla. Mycket tid går åt för att ta reda på vad som är gjort och inte gjort. Förbättringsområden Nytt beslut Skapa gemensam rutin Planering Skapa tydlig arbetsfördelning. Skapa tydlig materialförvaring. Larm Mat Nyanmälan hemtjänstbeslut Skapa gemensam rutin.minska antalet blanketter. Genomförandeplan Information samt inlagt i rutin Övrigt Skapa ett strukturerat och funktionellt kontor efter sommaren

8 Lärdomar Vi är alla en Sivert Tunnelseendet har öppnats Arbetsprocessen blir tydlig vi ser allt vi gör och inte gör Vi ser hela processen, från början till slut

9 Återblick förbättringsplan "Uppstart av nytt hemtjänstbeslut" Tornumsgårdens hemtjänst Har tydlig förbättring skett? Slutsatser av kartläggningen Ja Nej Man vet inte vem som gjort vad Blanketterna som ska användas är inte kända av alla Mycket tid går åt till att ta reda på vad som är gjort samt inte gjort x x x Förbättringsområden/ Identifierat Har slöseriet minskat? Framtida förb. Ev. sidoeffekter genomförda aktiviteter slöseri Ja Nej område + - Nytt beslut Nya beslut läggs på en bestämd plats Väntan, Omarbete, Rörelse x Vi har en gemensam rutin för när Väntan, beslutet ska in i beslutspärmen Rörelse, Lager x x Planering Vi har en tydlig rutin med ansvarsfördelning så vi vet vem Väntan, Rörelse, som lägger in i turboken Omarbete x Vi har en tydlig rutin som gör att vi vet när vi ska ringa brukaren samt när brukaren är tillfrågad Omarbete x Materialet till turböckerna förvaras på en bestämd uppmärkt plats Rörelse, Väntan x x Vi har ett system som visar hur långt planeringsarbetet framskridit Omarbete, Väntan x Larm Vi har en tydlig ansvarsfördelning mellan Phoniro och våra larmansvariga Omarbete, Rörelse x Svarsfax från larm och Phoniro läggs på en bestämd och tydligt uppmärkt plats Rörelse x Mat Vi levererar matsedlar för 10 veckor till brukarna ute Överproduktion x x Vi lämnar matlistor till köket för ett bestämt antal dagar Överproduktion x Vi har endast en blankett som köket ska ha Rörelse x Rörelse, Vi har ett system som visar när Omarbete, köket är informerat Väntan x Nyanmälan hemtjänstbeslut Vi har endast en blankett för Nyanmälan hemtjänstbeslut Överarbete x Väntan, Vi har en rutin som gör att vi vet hur Omarbete, långt ett ärende är åtgärdat Rörelse x Genomförandeplan Vi har en rutin för hur genomförandeplanen ska skrivas Väntan x x Alla vet varför och vilken nytta en genomförandeplan har Väntan x Övrigt Provar med 10 pensionärer

10 Lärdomar efter Dag 90 Att skriva en tydlig rutin är inte lätt Vi har faktiskt gjort mer än vad vi trodde Vi tänker mer på detta med slöserier Vi har blivit riktigt bra på att förbättra våra förbättringar Vi har hittat fler förbättringsområden

Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten. 2008 11-25 Katarina Olsson-Fernandinho

Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten. 2008 11-25 Katarina Olsson-Fernandinho Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten 2008 11-25 Katarina Olsson-Fernandinho Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde

Läs mer

VaraLean något att luta sig mot. Berit Hallersbo, Personalchef & Maria Viidas, Kvalitetschef

VaraLean något att luta sig mot. Berit Hallersbo, Personalchef & Maria Viidas, Kvalitetschef VaraLean något att luta sig mot Berit Hallersbo, Personalchef & Maria Viidas, Kvalitetschef Värdeflödeskarta Avgränsning NULÄGE Framtida läge 30 60 90 slöseri Några mätetal som följs Processtid Väntetid

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS i Borås

Personlig assistans enligt LSS i Borås 1 Rapport november 2014 Personlig assistans enligt LSS i Borås En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet 2 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1

HELA BILEN.» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1 HELA BILEN» Smartare fordonshantering ger miljonbesparing! Hela bilen 1 Sammanfattning 3 Six Sigma 5 Förutsättningar 6 Bakgrund 6 Problemformulering 6 Syfte 6 Avgränsningar 7 Potential 7 Processkarta 8

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Tips på kognitivt stöd för barn

Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Bildexemplen är hämtade ur Kappsäcken ett informationsmaterial om kognitivt stöd för barn. Kappsäcken har tagits fram av projektgruppen

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor:

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: bygger på den senaste tekniken och är responsivt, vilket innebär att vyn anpassar sig efter vilken pryl användarna arbetar på - dator, läsplatta och telefon.

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida?

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? När man går in på en webbsida är det utseendet och designen som står i centrum. Om det är en färglös hemsida kopplar man direkt det till något

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer