Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål"

Transkript

1 Projekt: Digitala trygghetstelefoner i Fyrbodal Kartläggning gällande nuläge av trygghetstelefoner för: Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Sotenäs Trollhättan Åmål November 2014 Projektledare: Amie Stobenius

2 Kommuner Antal larm ca; Leverantör_ apparatur Leverantör_ mottagning Avtalet går ut: Nuvarande avtalsform Kostnad per månad och anslutning till larmmottagning Färgelanda 140 Tunstall Care Tech Köp 37 kr/mån 2014_62 160:- Om medel finns avsatta i budget för hemtjänstens insatser vid larm, ange summa Resursfördelning: 10 min/kund/mån (ca; /år), ofinansierat, ofinansierat, ofinansierat, ofinansierat Htj ersatt med 7 milj. (install/nedmont/åtgärd), ligger i budgeten Åmål 350 Tunstall Care Tech Köp 37 kr/mån 2014_ :- Dals- Ed 110 Tunstall Care Tech Köp 37 kr/mån 2014_48 840:- Mellerud 291 Tunstall Care Tech Köp 37 kr/ mån 2014_ :- Bengtsfors 300 Tunstall Care Tech Köp 37 kr/mån 2014_ :- Trollhättan 1100 Tunstall Care Tech Larmmottag. Köp 37 kr/mån _ :- Munkedal 270 Tunstall Tunstall Köp 40 kr/mån 2014_ :- Lysekil 412 Tunstall Care Tech Köp 40 kr/mån Resursfördelning: 15 min 2014_ :- per larm Sotenäs 350 Tunstall Egen Köp 2014_ca; :-, ofinansierat Totalt antal trygghetstelefoner nov 2014: stycken Nuvarande tidsperiod för utgång av avtal: Största nuvarande leverantör av apparatur/telefoner: Tunstall Största nuvarande leverantör av larmmottagning: Care Tech

3 Äskade investerings -medel 2015 Kommuner Egen budget 2014 för utrustning/ installation Färgelanda 0 kr 195 kr + Åmål, utrustning Fastställd taxa per månad kr _analogt kr för GSM + abonnemang Dals- Ed 0 kr 170 kr + Mellerud, kr enskild, 125 kr för make/maka + Bengtsfors, kr 181 kr + Trollhättan, utrustning kr + Munkedal, inkl. insatser 0 kr 227 kr + Lysekil kr + Sotenäs, kr + Beräknad installationst id för analog T.t inkl. resa Beräknad installationstid för telefon med GSM-abonnem. inkl. resa Vem programmerar/ installerar larmen? Hemtjänsten 2 timmar 2 timmar Larmgrupp om 3 personer. Totalt: 1 årsarb, phoniro ingår 1 timmar och 15 min 2 timmar och 30 min Assistent i HTJ 2 timmar 4 timmar Larmsamordnare & personal som ansvarar för larm installation 1-2 timmar 1-2 timmar Larmenhet 1-2 timmar 3-4 timmar Larmsamord. programmerar/ HTJ installerar Hemtjänsten Larmansv. /phoniro Hemtjänsten larmansv. / phoniro HTJ & larmansvariga & planerare 1 timme 1 timme 1-2 timme 2-3 timmar 1-2 timmar 2-3 timmar 1-2 timmar 3-4 timmar HTJ= Hemtjänst alt. Hemvård Phoniro= låssystem med mobiltelefon = typ av mobilabonnemang som används när analog linje inte finns. Installationstiden är i snitt dubbel så lång för trygghetstelefon med, än för trygghetstelefon med traditionell analog ingång.

4 Samtycke vid utlämnande av nyckel skada /vårdslöshet inkl. betalningsansvar? Support vid driftsfel? 1.Larmmott 2.Utrustning Finns medel avsatta för tekniska driftsfel, *omfattande driftstopp? Kommuner Informations -folder till brukare återlämnade Färgelanda 1.Tunstall, tas från Åmål 1.Care Techs larmott ger support 7 dag/v 2.Tunstall, tas från Dals- Ed 1 & 2 Tunstall, tas från Mellerud 1. Tunstall, tas från 2. Care Tech Bengtsfors 1. Tunstall, tas från 2. Care Tech Trollhättan 1 & 2 Larmsam. /, tas från Tunstall Munkedal, men 1 & 2 Tunstall &, tas från används ej oms. tekniker Lysekil 1 & 2 Tunstall &, tas från oms. tekniker Sotenäs 1. Oms. Tekn., tas från 2. Tunstall & oms.tekniker Dokumenteras och redovisas kostnader vid *omfattande driftstopp? * driftsstopp av mindre karaktär?, ska göras *Trollhättan Stad har rutin för när ett driftstopp anses vara omfattande. Dokumentation och redovisning för merkostnader görs i samarbete med Trollhättans säkerhetsorganisation. Däremot fattas gränsdragning/definition när insatser ska sättas in vid omfattande driftstopp. Klassificering kan ske av Länsstyrelsen, vilket har skett vid ett omfattande driftstopp i Trollhättan under Övriga kommuner har inga rutiner vid omfattande driftstopp gällande dokumentation och redovisning av merkostnader i samband med omfattande driftstopp. Stort behov av definition/gränsdragning samt rutin gällande driftstopp. De flesta kommuner ger medborgare som har trygghetstelefon som enda insats första prioritet vid driftstopp, då de oftast är relativt okända för hemtjänsten.

5 Kommuner *Uppskattad tid _ anskaffa kontroll kontroll av Antal larm/dag i snitt under 1 mån Antal larm/dag i snitt som genererar Snittid för fysiskt besök, 1 månads underlag abonnemang för GSM-larm av provlarm knapp fysiskt besök under 1 mån Färgelanda BSA 15 Ca: 85 % Ca; 15 min exkl. restid Åmål BSA Ca; 15 min exkl. restid Dals- Ed BSA min exkl. restid Mellerud BSA min exkl. restid Bengtsfors BSA Har ingen insatsregistrering Trollhättan BSA (innebär oftast arbetstid om 30 min -1 tim) min/besök = install/nedmont. eller omsorgsinsats inkl. resa Munkedal BSA min exkl. restid Lysekil BSA 97 * 37 Ca; 15 min exkl. restid Sotenäs BSA 32 ** minuter exkl. restid BSA = Brukare skaffar abonnemang. *Trollhättan skickar ett särskilt informationsbrev till brukaren när de behöver införskaffa SIM-kort. Information om anskaffande ges vanligtvis av biståndshandläggare vid ansökan. Om brukarens har svårt att klara inköp och avtalstecknande får hemtjänsten kontakta anhörig/god man. Om brukaren saknar betalningsförmåga kan väntetiden bli lång innan avtalstecknande kan ske och trygghetstelefonen installeras. Kommunerna kan inte uppskatta arbetstiden, då det kan ta allt från timmar till veckor från det att beställning gjorts till en brukare får larm installerat via GSM. Antal larm per dag kan variera i mycket stor omfattning, beroende på brukarnas status. För att få en rättvis bild över snittet gällande antal inkomna påringningar och fysiska besök, bör man genomföra en fördjupad analys över årets alla månader. Kommunerna har lämnat mätning som gäller för hösten 2014, förutom **Sotenäs vilka har egen mottagning. De har genomfört två stycken 14-dagars mätningar under våren *Lysekil redovisar 97 inkomna larm/dag under en månad vilket är en mycket hög siffra. Vid mättillfället har de en brukare som larmar konstant.

6 Kommuner Hur benämner ni verksamheten? Trygghetslarm/ trygghetstelefon /trygghetstjänst? Finns risk- och sårbarhetsanalys vid mindre resp. omfattande driftstopp? Uppskattad teknisk kompetens hos anställda som hanterar tjänsten. Uppskattat utbildningsbehov för anställda att hantera tjänsten. Sker installation via fiber? Finns avtal med fiberförening gällande felsökning? Är täckningskoll utförd utifrån var sopkärlet står utomhus? Hög/medel/låg Stort/medel/litet Låg Stort Färgelanda Trygghetstelefon, mindre bör Åmål Trygghetslarm Bristfällig Hög Medel Dals- Ed Trygghetslarm Låg-medel Stort till medel Mellerud Trygghetstelefon, behöver Låg Stort Bengtsfors Trygghetslarm, mindre bör Låg Stort Trollhättan Trygghetslarm Låg till medel Medel till stort Förekommer Munkedal Trygghetslarm, men endast vid omfattande driftstopp Medel Medel, men inte vanligt Lysekil Trygghetslarm Medel Medel Sotenäs Trygghetstelefon en mindre, Medel Medel men behöver De flesta kommuner använder eller vill använda benämningen trygghetstelefon, då hemtjänsten ger insatser för att klara den dagliga livsföringen. Benämning trygghetslarm kan tolkas av brukare som ett alternativ till 1177 eller 112, vilka insatser hemtjänsten inte bedriver. Samtliga kommuner behöver upprätta en risk- och sårbarhetsanalys (förutom Trollhättan), samtliga kommuner anser att de behöver hjälp från kommunens säkerhetsorganisation i detta arbete. Uppskattad teknisk kompetens hos anställda är något övervägande låg Uppskattat utbildningsbehov för anställda är något övervägande medel

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Örebro kommun. Trygghetslarm Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-12-08 Antal sidor: 12

Örebro kommun. Trygghetslarm Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-12-08 Antal sidor: 12 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation

Läs mer

Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län

Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län Projektledare: Stefan Bygdeson REGION VÄSTERBOTTEN Box 443, 901 09 Umeå, Sweden VISITOR Västra Norrlandsgatan 13, Umeå PHONE +46 90 16 57 00 FAX +46 90

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Exempel på Kundklubbsrevision Exempel från klädkedja som vill vidareutveckla CRM Exempel på Kundklubbsrevision 1. När startade

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-08-29 Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond

Läs mer

Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun

Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun Sammanfattning Järfälla planerar att införa digital tidrapportering i hemtjänsten. För att bedöma nyttan av en sådan investering har en nyttoanalys

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM

KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM VÄGLEDNING/CHECKLISTA UTKAST 1 2013-06-20 1 (8) Kerstin Engman Mobil: 076-797 89 38 E-post: kerstin.engman@skl.se Doknummer eh2013 KOMMUNAL ehälsa - TRYGGHETSLARM Vägledning/checklista Trygghetslarm Steg

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-25 2 (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP

Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP Trygga larm i Växjö kommun Från analogt till digitalt stadsnät, GSM, roaming och ScaIP 2015-01-20 Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Organisation ca 1540

Läs mer