Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten Katarina Olsson-Fernandinho

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten. 2008 11-25 Katarina Olsson-Fernandinho"

Transkript

1 Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten Katarina Olsson-Fernandinho

2 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i sitt dagliga arbete Med hjälp av ständiga förbättringar sträva efter ett perfekt tillstånd

3 Detta är inte Lean Handlar inte om att säga upp medarbetare Handlar inte om att hitta syndabockar Handlar inte om att arbeta snabbare utan smartare Handlar inte om ett snabbt sätt att tjäna pengar!!!

4 Historien bakom Lean Startade från allra första början inom textiloch byggbranschen På 1910-talet startade Henry Ford masstillverkning inom bilindustrin Efter 2:a världskriget startade Toyota biltillverkning med väldigt små resurser 1950-talet börjar TPS ta form, Toyota Production System 1980-talet börjar TPS som fenomen att studeras av västvärlden 1990-talet införs begreppet Lean Produktion

5 Grunderna i korta drag Stödjande ledarskap Ta tillvara medarbetarnas kunskaper om de processer som de arbetar i Fokusera på värdeskapande aktiviteter Eliminera slöserier Långsiktighet och helhetstänkande Kontinuerliga förbättringar, steg för steg Enkla metoder

6 7 + 1 slöserier Väntan Överproduktion Rörelse Lager Omarbetning Överarbete Outnyttjad kreativitet Transporter Utdrag ur boken Utmana Dina processer! IVF Industriforskning & utveckling AB och Lean Consepts AB

7 Varför uppstår slöseri? Exempel på orsaker Avsaknad av en gemensam standard Onödiga kontroller Ojämn arbetsbelastning Otydlig ansvarsfördelning Bristande kunskap om varandras arbetsuppgifter, bristande kommunikation För mycket/för lite information Dålig ordning

8 Värdeskapande tid Den totala ledtiden för en process kan delas in i två delar, en värdeskapande och en icke värdeskapande del. Leta, onödiga steg, vänta, göra om Nuvarande tillstånd Leta, onödiga steg, vänta, göra om Traditionell förbättring Leta, onödiga steg, vänta, göra om Lean Värdeskapande tid Icke värdeskapande tid

9 Några av verktygen Värdeflödeskartläggning 5 S Sortera Strukturera Städa Standardisera Skapa vana Visualisering Felsäkring: enkla kontroller, signal om fel uppstår Enstycksflöde

10 Vara invånare medarbetare

11 Tre hörnstenar Kompetens Kontinuerlig kompetensutveckling Delaktighet Alla ska vara med! Ledarskap Synligt och stödjande

12 Utvecklingsinsatser Kommunövergripande Arbetslagsutveckling Verksamhetsutveckling Ledarutveckling Politiker utveckling Specifika insatser Individuella utvecklingsinsatser Insatser mot särskilda yrkesgrupper Organisation Grupp Individ

13 Vara Lean

14 Värdeflödeskarta Avgränsning Förbättra Planera Analysera Genomför NULÄGE Framtida läge slöseri

15 Såhär kan det se ut Hälso- & sjukvårdsenheten: Inskrivning i HSL

16 Hur skapas delaktighet & engagemang? Arbetsgruppen bör själv identifiera förbättringsområde Alla förbättringsförslag kommer från gruppen Ökad kunskap och bra verktyg frigör kraft och ökar tron på den egna förmågan att förändra Delaktighet-alla på enheten deltar i förbättringsarbetet Uppföljning är A & O Ett systematiskt arbete att ta till vara på goda idéer Ett stödjande ledarskap

17 Fallgropar Lean är inte ett snabbt sätt att spara pengar! Går ej att kopiera! Måste anpassas efter den egna verksamheten. Att införa Lean kräver utbildning, tid och träning. Viktigt att inte ge upp! Allt kan inte förbättras på en gång.

18 Exempel på värdeflöden som kartlagts i Vara Socialförvaltningen: Påfyllning av boendes förråd Lunchservering Hemtjänstrutiner Dagsrutiner Schemaläggning Rapportering/ Dokumentation Städrutiner Tvättrutiner Vakansförmedling Tekniska förvaltn. Felanmälansrutiner Ledning & Adm. Rekryteringsprocessen Upphandlingsprocessen Bildningsförvaltn. Lokalvård Kommunikation i arbetslaget

19 Rätt Från Början % % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nuläge Verkligt resultat

20 Diplom efter varje genomförd kartläggning

21 Metodutveckling Leanhandledare utbildas Karta på egen hand 5 S i grupp 5 S rond Uppföljning av processer Kontinuerlig förbättring i vardagen Lärande organisation

22 Metodutvecklingsgäng 1 Metodutvecklingsgäng 2

23 Exempel från verkligheten Fastighetsenheten Felanmälansrutiner Katarina Olsson-Fernandinho

24 Tankar inför kartläggningen

25 Utgångsläge I utgångsläget var rutinen för felanmälan otydlig, många anmälningar gjordes muntligt. Rätt från början var lågt vilket resulterade i att mycket tid gick åt till omarbete och väntan. Tidskrävande process. Skapade mycket irritation.

26 Avgränsning Datum: 1/6-07 Enhet: Fastighetsenheten Gränsdragning, val av fokus: Felanmälansrutiner 3) Leverantör 4) Input 5) Processsteg (ej i följd) 1) Output 2) Kund/brukare Alla verksam- Fel uppstår Felanmälan via : * Telefon * Muntligt * Fax Felet åtgärdat Alla verksamheter som är * Whiteboard * Mail * Felanm.blankett via heter som är hyresgäster post hyresgäster Gallring av ärenden Prioritering av ärenden Undersöka vad som behövs Ev. godkännande av inköp Införskaffa material Åtgärda fel Återkoppling ( muntligt ), Fax sparas Problem/förbättringsområden som ligger Påverkan och fördelar vid förbättring Effektivare hantering av felanmälan Leanhandledare: Christina Salomonsson Katarina Olsson-F tillgrund för val av område Tidskrävande process Tydligare beskrivning / information om felet Resultatenhetschef: Peter Sandberg Skapar irritation Övriga intressenter: Värdeflödeskartläggning: Dag: 12/6-14/ Tid: kl 08:00-17:00 Plats: Gamla biblioteket Utanför fokus/gränsdragning Dag 30 4/10 Fel som uppdagas vid myndighetskontroller och besiktningar kl 08:00-12:00 Dag 60 25/10 kl 08:00-12:00 Dag 90 6/12 kl 08:00-12:00 Vad görs med eventuellt hittad tid Materialvård Löpande underhåll Energisparåtgärder Här öronmärks ev hittad tid

27 Fel upptäckt: x30 x1 x0,2 Telefon Arb.order via tel Arb.order via post P/T 30-15t 58min V/T 0-5t 49min x30 x0,5 x0,2 RFB 79% Fax Faxa vidare Arb.order via post P/T V/T 30min-14t 28min 0-52t 19min x20 x15 x0,5 RFB 56% Muntligt Skriva ner Ringa P/T min V/T 0-360min Sortera, Åter till verk- Ta reda på Kontroll av Material hämtas Tag fram x1 RFB 73% gallra & samhet, vakt- var felet är felet i bil eller verk- ritningar Tavla P/T 1min prioritera mästare samhet V/T 0-7dag x1 RFB 75% Ring ext. P/T 0-24min Post P/T 1-2min firma V/T 0-2t V/T 0-1dag x2 RFB 99% RFB 60% x0,1 x0,05 x0,05 Mail Arb.order via tel Arb.order via fax P/T 6s-48s Nulägeskarta V/T 0-1t 42min RFB 81% P/T x15 x0,5 x3 x18 x16 x0, min 6s- 41t 1min 18min- 48s P/T 30-90min P/T 0-30s P/T 6min- 6t P/T 36t P/T 0-160min P/T 0-24min V/T 0-257t 49min 48s V/T 0-30min V/T 0-1min V/T 0-6t V/T 0-9t V/T 0-320min V/T 0-3min RFB 12% RFB 90% RFB 100% RFB 95% RFB 95% RFB 98% RFB 90% Godkännande Inköp/beställn. Meddela kund Åtgärda Muntlig av chefen av material leverans återkoppling x0,1 x10 x1 x15 x P/T 0-1,5min P/T 0-200min P/T 0-10min P/T 15t-45t P/T 0-12min V/T 0 V/T 0-10t V/T 0-5min V/T 0-45t V/T 0-30min RFB 100% RFB 90% RFB 85% RFB 90% RFB 50% Totalt per dag L/T 18t 9min 6s-473t 48s P/T 18t 9min 6s-136t 42min 48s V/T 0-336t 18min 48s RFB 2,8%

28 Slöserier, allt utöver ett minimum Omarbete: samma fel anmäls fler gånger Omarbete, väntan: vaktmästararbeten kommer in till fastighet Omarbete, väntan: för många inkanaler Omarbete, väntan: faxa vidare Rörelse, väntan: leta upp rätt rum Omarbete, rörelse: återkoppling

29 5 X Varför Omarbete: samma fel anmäls fler gånger Gemensam standard saknas Omarbete, väntan: vaktmästararbeten kommer in till fastighet Otydlig information Omarbete, väntan: för många inkanaler Gemensam standard saknas Omarbete, väntan: faxa vidare Fel i blanketten Rörelse, väntan: leta upp rätt rum Gemensam rutin saknas, otydlig blankett Omarbete, rörelse: återkoppling Rutin saknas

30 x32 1:a Fax P/T 32min V/T 0-1dag RFB 90% Framtidskartan x1 x0,1 x0,1 Akuttelefon Akuttel. Tekniska Vidarebef.felan. P/T 1-1min 30s Sortera Prioritera Kontroll av fel Hämta material Ta fram V/T 0 Ringa ext. i bil eller ritningar RFB 81% firma verksamhet x7 x7 2:a telefon Notera P/T 14-28min V/T 0 RFB 100% P/T x1 x8 x18 x8 x0, min- 47min-1t 55t 1min 30s P/T 1min P/T 8-16min P/T 12min P/T 0-1t 20min P/T 0-24min V/T 0-1dag V/T 0 V/T 0 V/T 0-45t V/T 0-1t 20min V/T 0-3min RFB 73% RFB 100% RFB 100% RFB 98% RFB 90% RFB 90% Inköp/beställn. Meddela kund Åtgärda, av material, ev tid och leverans skriftlig återgodkännande koppling x6 x1 x P/T 0-5t P/T 0-5min P/T 15t-45t 0-22t V/T 0-12t V/T 0-5min V/T 30min RFB 95% RFB 95% RFB 95% Totalt per dag L/T 16t 50min-213t 17min 30s P/T 16t 50min-108t 19min 30s V/T RFB 0-104t 58min 50% RFB Verkligt resultat: 58%

31 Några förbättringar Skapa ny faxblankett Ta fram tydlig instruktion Ta fram tydlig, gemensam felanmälansrutin Aktuell information på intra-nätet Ta fram en lista över vilka fel som betraktas som akut Ta fram lista över vilka arbeten som faller under fastighet Skapa kommungemensam återkopplingsrutin Instruktionspärm ang felanmälan

32 Felanmälan via mail: Tydligt, lättillgängligt formulär Felanmälan fastighetsdrift I detta formulär kan ni anmäla ett fel som inte är akut. Vid akuta problem ringer ni: Respektive fastighetsskötare (söks via växeln) , Peter Sandberg Bengt Johansson Expedition Lars Henström VAR (fastighet, byggnad, våning, rumsnummer) * VAD (nogrann beskrivning gör att vi kan ta med rätt verktyg och material direkt) * Tvingande fält (var, vad, vem) Enkelt & tydligt: rätt information i rätt mängd VEM (ange telefonnummer och helst fler än en kontaktperson) * Anmäl Vi återkopplar till kontaktpersonen när arbetet är utfört och sätter in en undertecknad kopia av anmälan i er fastighetspärm.

33 Uppföljning 30, 60 & 90 Uppföljning aktiviteter Handlingsplan för: Felanmälansrutiner Leder till ny aktivitet Kommentar: Ja Nej Sätt X Aktiviteter slutdatum dag 30 Datum dag 30: ) Område 1 Felanmälan in Ansvarig: Kommunicera - re-träffar 6/9 + 8/11 Peter x x X Infon bra. Ändra från fax till mail? 0 Ej påbörjad Påbörjad 2) Område 2 Sortera/ Gallra/ Prioritera Ansvarig: Fax sorteras direkt till rätt fack Bengt x 0 x 3) Område 3 Förberedelser Ansvarig: 0 4) Område 4 Åtgärda / Återkoppla Ansvarig: Provpärm göras: innehåll m.m Peter x Datum flyttas till dag 90. Eventuellt ta upp i Genklang. Avslutad Mål sättning uppfylld

34 Återblick Har slöserierna minskat? Återblick förbättringsplan Fastighetsenheten: Felanmälansrutiner Har tydlig förbättring skett? Slutsatser av kartläggningen Ja Nej I nuläget är rutinen för felanmälan otydlig, många anmälningar sker muntligt. x Rätt från början är lågt, vilket resulterar i att mycket tid går åt till omarbete och väntan. x Förbättringsområden/ genomförda aktiviteter Identifierat Har slöseriet minskat? Felanmälan slöseri Ja Nej Skapa ny, tydlig faxblankett. (Aktuell information med rätt faxnummer) Omarbete, väntan x Ta tillbaka gamla faxblanketter. Omarbete x Skapa skriftlig instruktion till brukare. Omarbete, väntan x Ersätta gammal information på intranätet med ny. Omarbete, väntan Skapa lista över vilka fel som är akuta. Omarbete x Sortera, gallra & prioritera Skapa lista över vad som hör till fastighetsarbeten. Omarbete, transport x Sortera fax direkt i rätt fack 1 gång per dag. Omarbete x Förberedelser Blankett som tydligt anger var felet uppstått (enhet, rumsnummer) Åtgärda/Återkoppla Skapa kommungemensam rutin för återkoppling. Pärm för alla verks.heter där återkoppling sker. Intern information Skapa tydlig rutin för intern information. Problem/förbättringsområde som ligger till grund för val av område Alla felaktiga felanm. är tidskrävande Skapar irritation Rörelse, väntan Omarbete, rörelse, transport Omarbete, rörelse x x x Transport, väntan x x Har tydlig förbättring skett? Ja Nej x x Framtida förb. område x

35 Lärdomar Många steg ingår i processen. Väldigt många sätt att lämna felanmälan. Positivt att kommunledningen visar intresse. Vilket lågt RFB. Bra sätt att hitta slöserier de fanns där vi inte trodde det också. Hade vi inte kartlagt, hade vi inte nått dit vi är idag.

36 Hur vi kan säkerställa att nya rutiner följs: Process-ägaren lyfter frågan vid behov. Redovisning av mätetal verkligt resultat. Regelbunden uppföljning av processen. Felanmälans-rutiner Hur ser det ut idag? Nedan ser du de slöserier som hittades när felanmälans-rutinerna kartlades. Hur mår processen idag? Kryssa i den gubbe som stämmer bäst med nuläget Identifierat slöseri/spill Omarbete samma fel anmäls flera ggr Gemensam standard saknas Omarbete / Väntan faxa Fel i blankett vidare Omarbete/ Väntan felanm. Gemensam standard saknas Via tel/fax/post/mail. till Peter Omarbete/ Väntan för Gemensam standard saknas många inkanaler Omarbete / Väntan för Gemensam standard saknas många som felanmäler Omarbete / Transport Otydlig information vaktmästararb. Kommer till fastighet Rörelse/ Väntan leta upp Ej gemensam rutin. Otydliga rätt rum blanketter Omarbete/ Väntan lång Brist på konkurrens. Inte tillräckligt leverans externa firmor hårda. Transporter / Väntan Ej VIP-kunder. Ej undersökt tillgång. inköp,stå i kö, varan finns ej Väntan / Rörelse / Transporter hämta ritningar Orsak Ritningar saknas. Ritningar på flera ställen. Transport / Omarbete- städa Otydlig ansvarsfördelning efter externa firma Omarbete/ Rörelse Rutin saknas återkoppling Transport/ Väntan brist i Bristande struktur intern information Har det uppstått ytterligare slöserier i processen? Hur ser processen ut idag? Problem/förbättringsområde som ligger till grund för val av område Alla felaktiga felanmälningar är tidskrävande. Skapar irritation.

37 Visualisering på vår arbetsplats Informations pärm delas ut i verksamheten. Tydlig felanmälansblankett. Information på intranätet. A6-rapport och process-kartor läggs ut på intranätet.

38 Hur mår processen idag? Det goda resultatet består. Ibland finns dock tendens att falla tillbaka i gamla hjulspår. Lärdom: Det krävs disciplin och tålamod, att hålla tänket levande.

39 Läs mer om Vara kommun Kvalitetschef Maria Viidas Projektledare Christina Salomonsson Katarina Olsson Fernandinho Föredrag & presentationer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

OM EN DEL AV HELHETEN. Det vinnande laget i en föränderlig värld

OM EN DEL AV HELHETEN. Det vinnande laget i en föränderlig värld OM EN DEL AV HELHETEN Det vinnande laget i en föränderlig värld Filosofisk modell över utvecklingsarbetets teori och praktik Bakåt Önskat framtida läge Framåt NU Frågar NU Uppdraget & kunden Stöder Puffar!Kunskap

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TERESE ANDERSSON ANDREAS JOSEFSSON Institutionen

Läs mer

Sex Sigma lönar sig direkt

Sex Sigma lönar sig direkt Sex Sigma lönar sig direkt Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra Hämta inspiration och idéer från 31 lyckade Sex Sigma-projekt som genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates

Läs mer

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17 Lean i vården En översikt över dagsläget i Sverige Jon Rognes Anna Svarts Ledningssystem och styrning av vård & 17 Sammanfattning Lean i vården är idag mycket heterogent och mognadsgraden är relativt låg.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Minska överproduktionen i storkök Laga mat till gästen- inte till komposten eller fjärrvärmeverket. Minska överproduktionen i storkök

Minska överproduktionen i storkök Laga mat till gästen- inte till komposten eller fjärrvärmeverket. Minska överproduktionen i storkök Minska överproduktionen i storkök Ulla-Karin Barr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Minska överproduktionen i storkök Laga mat till gästen- inte till komposten eller fjärrvärmeverket Slutrapport

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST Rapport 0507 Slöseri i byggprojekt Behov av förändrat synsätt Ett projekt inom FoU-VÄST i samverkan med Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi 1 Slöseri i byggprojekt.

Läs mer

Att implementera lean

Att implementera lean Att implementera lean en generell beskrivning och ett exempel från Universitetssjukhuset i Lund Text: Pia Anhede & Magnus Lord Foto: Sun Nilsson Allt fler sjukhus och vårdorganisationer i Sverige kämpar

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt. Brainstorming

Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt. Brainstorming Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt Brainstorming Vart vill vi? Framtidsplanering Brainstorming I varje förening är det viktigt att tänka

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Två projekt, en teori

Två projekt, en teori Två projekt, en teori Linda Sjöblom & Victor Stenström Högskolan på Åland serienummer 38/2014 Hospitality Management Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer