Nyfiken på Lean Lantbruk mindre företag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyfiken på Lean Lantbruk mindre företag?"

Transkript

1 Nyfiken på Lean Lantbruk mindre företag? - Allt du behöver veta om utbildningen I samarbete med SLU, SLA, JTI, Hushållningssällskapets förbund och Jordbruksverket 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är lean?... 3 Effekter av lean... 4 Exempel från verkligheten... 5 Vad krävs för att lyckas med leanarbetet?... 6 Exempel på förbättringar månader som förändrar ditt lantbruk för alltid - utbildningens upplägg... 9 Hur mycket tid tar det i anspråk att gå utbildningen? Vanliga frågor Kontaktuppgifter

3 Vad är lean? Lean kommer ursprungligen från Toyota i Japan och är ett sätt att utveckla företag. Grundtanken i lean är att ständigt förbättra sina arbetssätt samtidigt som man respekterar människor, djur och miljö. Genom att hela tiden jobba med förbättringar bygger man ett företag som har långsiktig konkurrenskraft och där det skapas utrymme för tillväxt. Detta synsätt har visat sig vara effektivt även utanför bilindustrin och idag arbetar både sjukvård, offentlig sektor och lantbruket framgångsrikt med lean. Lantbruk och industri har fler likheter än man kanske först tänker på. Både lantbruk och industri utsätts till exempel för global konkurrens och hård prispress. De har också många krav när det gäller miljö och kvalitet från myndigheter och kunder. Det vanliga sättet att reagera när konkurrensen hårdnar är att som företagare använda osthyveln och skära kostnader och jobba ännu hårdare. Det kan fungera på kort sikt, men på lång sikt leder det till försämrad arbetsmiljö, stress och utbrända medarbetare. Det blir en ond spiral som kan vara svår att ta sig ur (se den grå pilen i figuren nedan). Lean erbjuder en helt annan strategi. Med lean handlar det om att granska sina arbetssätt och ta till vara på allas kompetens för att hitta möjligheter att arbeta smartare och effektivare. Lean innebär ofta ett lugnare arbetstempo samtidigt som mer värde skapas för varje arbetad timme (den röda pilen i figuren nedan). Inte snabbare utan smartare. Den grå pilen leder till en ond spiral med försämrad arbetsmiljö och utbränd personal. Den röda pilen visar leans tankesätt och bygger på att engagera alla, lära nytt, respektera individen och att arbeta långsiktigt och smart. 3

4 Effekter av lean Lean Lantbruk introducerades i Sverige Sedan dess har över hundra företag i olika storlekar genomgått Lean Lantbruks 18-månaders utbildning. Allt fler börjar nu känna till vad lean är och utbildningen omtalas ofta i positiva ordalag, men vad kan vi se för faktiska resultat? Flera olika utvärderingar och intervjuer har genomförts med företag som gått igenom utbildningen och de visar på ett flertal positiva effekter. Upplevda effekter ägare - större andel värdeskapande tid för företaget frigör tid att utveckla affärsmöjligheter - värdefulla nätverk av lantbruksföretag som bidrar till varandras utveckling - bättre struktur och ordning i företaget minskar sårbarheten - mer engagerad personal - mer attraktiv arbetsplats Upplevda effekter personal - bättre möjligheter till kompetensutveckling och personlig utveckling - större delaktighet - säkrare arbetsplats - ökad trivsel Ytterligare effekter Andra effekter som nämns är nytt tänk i arbetet, ökad kontroll, ökat förebyggande arbete, högre ansvarstagande, planering och positiva effekter i kommunikationen faktorer som sammantaget sparar både tid och pengar. Ekonomi Många företag vittnar om en god ekonomisk utveckling. De företag som har arbetat längst med lean är generellt sett mer konkurrenskraftiga än de som har arbetat med lean under kortare tid. Det visar att lean är en långsiktig strategi som på sikt visar sig ge förbättringar i lönsamhet. Man kan också påvisa att leanföretag generellt sett har högre omsättning, resultat och vinstmarginal jämfört med referensföretag. 4

5 Exempel från verkligheten Följande exempel kommer från fyra olika gårdar som har gått Lean Lantbruks utbildning. Materialet hämtades in av Christian Negendanck, VD på Skarhults Gods och Elenore Wallin, leancoach Hushållningssällskapet Östergötland. Ny analysutrustning till proteinsortering Ny utrustning vid sorteringen resulterade i att man sorterade fram 1000 ton mer än tidigare. Betalning på 20 öre resulterade i en vinst på kr. Ordning och reda sparar tid Ett aktivt leanarbete kring ordning och reda har lett till att tiden som läggs på att leta efter saker på gården har minskat med i snitt 2 timmar per vecka. 45 veckor x 2 timmar = 90 timmar (300kr). Vinst på kr Stoppa vid fel-principen vid bearbetning av jorden En gemensam rutin för bearbetning av jorden infördes på gården. Resultatet blev att 50 hektar mer mark än tidigare nu får optimal bearbetning. Det leder till en ökad avkastning från dessa hektar och en vinst på kr. Rutin för spill vid tröskning En ny rutin för kontroll av spill vid tröskning infördes på gården. Spillet minskade med 1 procent vilket i snitt gav en vinst på 100 kr/hektar. Regelbunden kontroll av täckdikning Rutiner för att kontrollera att dikningen inte blir igensatt varje år infördes på gården, vilket minskades risken för översvämning av åkermark. Översvämning av 1 hektar höstvete kan resultera i en skördeförlust på 6-10 ton kärna. Det motsvarar en potentiell förlust på 6-10 x 1500 kr = 7500 kr kr. Automatisk dörröppnare En automatisk dörröppnare installerades för att användas vid utlastning av grisar och arbetsmomentet som i sig tar två timmar varje vecka frigjorde därmed en person. Under ett år resulterar det i en besparing på kr Exempel: 52 veckor x 2 timmar = 104 timmar x 300 kr = kr Förbättrade harvningsrutiner Genom att införa rutiner vid harvning fick man en bättre uppkomst och en högre skörd på 1-2 procent mer = kg/ha x 1,50 kr = kr/ha x 750 ha = kr. Sedan tillkommer minskad förbrukning av diesel, ökad kapacitet och mindre irritation i vinst. 5

6 Vad krävs för att lyckas med leanarbetet? Vad är målet för ditt leanarbete? Vilka/vilket problem ska lösas? Det är viktigt att du har ett tydligt mål för ditt leanarbete. Det kan vara att nå ett mål eller att lösa ett problem. Uppstarten av leanarbetet är enklare när det finns en gemensam bild av vad arbetet ska fokuseras på och varför. Förankring hos ägare, ledare och anställda Det är viktigt att förankra idén om leanarbetet och varför man ska göra det hos både ägare, arbetsledare och anställda. Då är alla bättre förberedda när arbetet drar igång. Ha ett tydligt ledarskap Lean bygger på att alla i företaget engagerar sig, men det går inte att komma ifrån att det krävs ett tydligt ledarskap. Ägare och/eller arbetsledare måste ta de första stegen och visa vägen. Genom att intressera dig för och följa upp visar du som ledare att leanarbetet är viktigt. Det är gäller alltid, det vill säga oavsett stressigt eller inte. Om det oftast är du som ledare som tar alla beslut, så kommer det att vara viktigt att lyssna mer på dina medarbetare och på sikt våga delegera vissa beslut. Förbättringsarbete enligt leans filosofi bygger på ett lagarbete där alla i företaget deltar. En förutsättning för att det ska fungera är att alla i företaget vet vad som är viktigt i form av värderingar, mål och arbetssätt. Om tanken är att ansvaret för leanarbetet ska delegeras till någon anställd, ska det ansvaret vara tydligt uttalat från början och det måste avsättas tid till den personen att arbeta med lean och ledarskap. 6

7 Avsätt tid Målet är att ni efter 18 månader ska vara helt självgående och arbeta med lean utan någon hjälp utifrån. För att komma dit är det viktigt att avsätta tid för att arbeta med lean. Förutom den tiden som går åt till utbildningstillfällena med coachen måste det avsättas tid mellan dessa möten. Det är då mycket av arbetet sker. Allt förbättringsarbete kommer att utgå från er situation i företaget och era behov, och ni kommer att göra arbetet själva. Coachen utbildar i leans filosofi och hjälper er att komma igång. Tillgång till resurser För att bli effektivare genom leanarbetet måste ni avsätta resurser i form av tid. I början går det åt mer tid än det ger. Se till att det finns en plan för att hantera detta innan uppstart. När på året passar det ditt företag bäst att starta? Är det möjligt att sätta in extra personal tillfälligt? Håll i leanarbetet Under stressiga perioder finns det risk för att leanarbetet kommer i skymundan. Ta fram en plan med din coach för hur ni ska upprätthålla leanarbetet även då. Kom igång från början 18 månader kan verka som en lång tid. Den behövs. Under 18-månadersperioden kommer det att hända/dyka upp saker som inte är planerade och som måste redas ut innan ni kan gå vidare. Det är viktigt att ta tillvara på tiden från dag ett. Lyssna på de anställda Alla företagare genomför förbättringar i sina företag. Vanligtvis är det ägaren själv som står för alla förbättringsförslagen och tar beslut om vad som ska genomföras. Det innebär att anställdas erfarenheter och kompetenser inte tas till vara. För att lyckas med leanarbetet är det viktigt att ta sig tid och verkligen lyssna på sin personal. De har mycket kunskap om vad som går att förbättra, ofta från en annan synvinkel än ägarens. De behöver dock veta vad de ska leta efter och känna att deras synpunkter och förslag är viktiga. När de anställda blir delaktiga i olika frågor så kan känslan vara att allt tar mycket längre tid än när en person bestämmer själv. Så kan det naturligtvis vara, men de beslut som tas är ofta mer underbyggda. Dessutom kommer de anställdas engagemang att öka om de upplever att de blir lyssnade på. Förbättringar i små steg leder framåt Det är vanligt att man i första hand jobbar med de förbättringar som är akuta just nu. Ofta tar man sig inte tid att fråga sig vad som var grunden till problemet. Det gör att problemen ofta kommer tillbaka igen. När något går sönder lagar vi naturligtvis det, men vi funderar inte över varför det gick sönder. Beror det på att någon anställd inte hade tillräcklig utbildning för att genomföra ett arbetsmoment? Eller beror återkommande haverier på att vi inte har en plan för hur vi sköter underhållsarbetet? 7

8 Exempel på förbättringar På ett lantbruksföretag satte man som mål att ingen medarbetare ska slösa tid på att leta efter saker som behövs i det dagliga arbetet. Genom att förbättra lagerhållningen kunde man minska både onödigt spring och dagar då något förbrukningsmaterial plötsligt tar slut. Vart i stallet är bästa platsen att hänga verktyg? Hur man ska få alla i arbetslaget att hänga tillbaka dem på rätt plats? För att arbetet ska bli effektivt behöver arbetslaget komma överens om det bästa sättet att utföra det på. Dessutom behöver man vara säker på att alla sedan använder det sättet. Att göra rutiner väl synliga på väggen är en del av leans tankesätt. Genom att visa på tavlor t ex underhåll av maskiner, planering av arbete och hur man ligger till i sin produktion får alla överblick över arbetet. Det blir lättare att upptäcka fel i tid och man kan rätta till dem innan de blir akuta. 8

9 18 månader som förändrar ditt lantbruk för alltid - utbildningens upplägg Lean Lantbruks program för utbildning och coachning i lean är uppdelat i två steg. Som företag anmäler du dig till först till steg 1 och därefter till steg 2. Det innebär att du efter steg 1, introduktionsbesöket, har möjlighet att fundera på om lean är något för dig innan du bestämmer dig. Steg 1. Introduktionsbesök En av våra erfarna leancoacher besöker ert företag för att gå igenom vad som ingår i utbildningen. Hur ser ert företag ut, vad skulle det innebära för er att börja arbeta enligt lean? Vi har sett att det är viktigt att man är förberedd innan man påbörjar 18-månadersutbildningen. Bland annat handlar det om att se över sina möjligheter att sätta av tid och att man som ledare tror på arbetssättet och är beredd att stötta sina medarbetare i det. Tillsammans med coachen går ni igenom era förutsättningar att lyckas med ett uthålligt leanarbete. Besöket ingår i deltagaravgiften om du sedan väljer att fortsätta med utbildningen. Väljer du att inte fortsätta kostar det 4000 kr. (Detta beror på att landsbygdsprogrammet, som delfinansierar Lean Lantbruks 18 månaders-utbildning, endast finansierar kostnader för de som sedan deltar i Lean Lantbruk). - Efter introduktionsbesöket bestämmer ni om ni vill börja utbildningen. 9

10 Steg 2. Introduktion och utbildning för ägare och ledare Steg två inleds med en utbildningsdag för ägare och personal med arbetsledande funktion. Utbildningen tar bland annat upp vad lean är på en grundläggande nivå och vad det kommer att ställa för krav på er som ledare. Därefter har ni den första träffen med den erfagrupp som sedan kommer att följas åt under utbildningen. Ni får en första introduktion till vad lean innebär och hur det skulle kunna fungera i era verksamheter. Fortsatt coachning och utbildning Vid de följande träffarna med leancoachen och er erfagrupp går ni igenom vilka delar i företaget ni ska jobba med och vad ni vill uppnå under utbildningen. Ni bestämmer själva vilka förbättringar ni vill göra. Coachen lär ut hur leanarbetet går till i praktiken och hjälper er att komma igång. Träffarna äger rum ute i era företag och gruppen har stort utbyte av varandra. Ni bjuds in till ett studiebesök på ett industriföretag som framgångsrikt arbetar med lean. Ni får möjlighet att titta på produktionen och ställa frågor till både anställda och chefer om hur de arbetar med lean och vad det inneburit för dem. Med på studiebesöket är en av våra leancoacher. Utöver erfaträffarna ingår två individuella besök av leancoachen. Vid dessa har ni tid att enskilt gå igenom delar i företaget och diskutera mer detaljer. Några månader in i utbildningen ligger ytterligare en dags utbildning för ägare och ledare, för att följa upp era erfarenheter så långt och stötta er ledare i er fortsatta roll. Dessutom har ni tillfälle att via telefon följa upp ert leanarbete tillsammans med coachen. Om ni har personal som talar annat språk än svenska finns möjlighet att ha med tolk vid en av aktiviteterna. Gör i så fall upp detta i god tid tillsammans med din leancoach. Vad händer sen? Efter coachningen ska företagen vara självgående i sitt leanarbete, dvs ni ska ha så mycket kompetens att förbättringsarbetet rullar utan något stöd utifrån. Men även om ett företag blir självgående kan det finnas behov av att då och då få coachning eller ny inspiration i er erfagrupp. 10

11 Hur mycket tid tar det i anspråk att gå utbildningen? Hur mycket tid tar det i anspråk? Utbildning för ägare och arbetsledare Studiebesök (alla på företaget) Mindre företag: Gruppträffar Telefoncoachning Individuella besök två dagar ½ dag sju st à ca tre tim sex st à ca en tim tre st à ca två tim Till detta tillkommer förbättringsarbetet mellan träffarna, vilket är den största tidsposten, men också ett arbete som ger mycket tillbaka. Som förertagare eller arbetsledare ska du räkna med att lägga minst två timmar i veckan på att jobba med förbättringar eller coacha dina anställda i att jobba med förbättringar. Precis som man investerar i maskiner och byggnader behöver man ibland investera i människor och processer! 11

12 Vanliga frågor Hur lång tid tar det innan man ser resultat? Arbetar man med de olika leanverktygen kan man snabbt se resultat, t ex när det gäller ordning och reda. Men den stora vinsten är effekter kopplade till personalens delaktighet och engagemang. Det är ett långsiktigt arbete som måste få ta tid eftersom det handlar om att påverka människors beteende. Några av de lantbrukare som varit med i metodutvecklingsprojekten säger att de kommer att se ett ekonomiskt resultat inom två till tre år. Vad kostar det? Totala kostnaden för hela utbildningen på 18 månader är ca kr. Detta fördelas på fyra betalningstillfällen. Vad händer när projekttiden är slut? Efter 18 månader med utbildning och coachning är det meningen att projektdeltagarna ska vara självgående i sitt leanarbete. Om lean gör att verksamheten blir mer effektiv, kommer det till slut att finnas arbete till all personal eller måste någon sluta? Lean är en strategi för tillväxt, inte en strategi för att skära i kostnader. Att använda lean till att säga upp personal är inte särskilt långsiktigt. Hur skulle man i så fall kunna motivera personalen att arbeta med lean? Tanken är att resurserna man sparar genom att ta bort slöserier ska användas till värdeskapande uppgifter eller att utöka produktionen och att förbättra verksamheten. Om det inte funkar med coachen? Varje coach har stöd av en mer erfaren biträdande coach för att coachningen ska fungera bra på företaget. Om det visar sig att det ändå inte fungerar kommer den biträdande coachen att följa med på några besök för att ge support. Om problemen kvarstår finns möjlighet att byta coach. Det sker i samråd med projektledningen. Måste ägaren vara med vid alla coachbesök? Någon behöver ta största ansvaret för leanarbetet, även om förbättringar ska vara ett lagarbete där alla hjälps åt och tar ansvar. Huvudansvaret behöver ligga hos en ägare eller motsvarande. Denna ska vara med på alla aktiviteter med coachen och erfagruppen. Ska lean introduceras i hela företaget eller kan man dela upp det? Ambitionen är att hela företaget börjar arbeta med lean. Det är viktigt att alla i företaget får delta vid introbesöket, studiebesöket, samt de första besöken, för att få en grundläggande kunskap om lean. Sedan kan man ta en produktionsgren i taget och ambitionen är att hinna med alla grenar under de 18 månaderna. Erfarenheten från de tidigare projekten har dock visat att det är bra om man börjar med en del så man inte tar på sig för mycket på en gång. Detta planerar man tillsammans med coachen i början av projekttiden. 12

13 Hur mycket tid krävs till förbättringsarbete mellan coachträffarna? Det beror på vilken ambitionsnivå företaget har. Dessutom varierar nedlagd tid över året. Under lugnare perioder ska ni planera för att lägga ner fler timmar och under högsäsong kan man behöva minska tiden till att endast hålla leanarbetet levande. Tiden varierar även mellan grupper av personer. Som en tumregel: räkna med att en halv dag ägnas åt förbättringsarbete per person i månaden. Visst tas den tiden från produktion, men man kan egentligen inte föra över den här tiden på kostnadskontot för leanarbetet, det är ju jobb som ändå måste göras i företaget. 13

14 Kontaktuppgifter Har du fler frågor ta kontakt med din leancoach, eller någon av oss: Åsa Käck, projektledare Tel e-post: Hanna Åström, coachstöd Tel e-post: Johanna Andersson, kommunikatör Tel e-post: Eller titta in på vår hemsida 14

Lean som hjälp för att lyfta blicken och förbättra sina resultat!

Lean som hjälp för att lyfta blicken och förbättra sina resultat! Lean som hjälp för att lyfta blicken och förbättra sina resultat! Mjölkföretagardagarna 2016 Åsa-Lina Olsson, Växa Sverige Bengt Svensson, Törlan Lantbruk AB Min roll på Växa Sverige - Företagsutvecklare

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Lean som hjälp för att lyfta blicken och förbättra sina resultat! Emelie Oskarsson, Växa Sverige Anders Nilsson, Skråmered

Lean som hjälp för att lyfta blicken och förbättra sina resultat! Emelie Oskarsson, Växa Sverige Anders Nilsson, Skråmered Lean som hjälp för att lyfta blicken och förbättra sina resultat! Emelie Oskarsson, Växa Sverige Anders Nilsson, Skråmered Detta är historien om fyra människor som hette Alla, Någon, Vem som Helst och

Läs mer

Det finns aktiviteter som skapar värde.

Det finns aktiviteter som skapar värde. Det finns aktiviteter som skapar värde. Och andra som inte gör det. 60 företag har fått hjälp att vässa sina verksamheter genom leanarbete. De har alla gått Lean Lantbruks utbildning med leancoachning

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

med Lean som grund - effekter i 200 företag

med Lean som grund - effekter i 200 företag Att skapa uthållig konkurrenskraft med Lean som grund - effekter i 200 företag Birgitta Öjmertz, Produktionslyftet birgitta.ojmertz@swerea.se se Vi arbetar med att utveckla företagens egen förmåga att

Läs mer

VAD ÄR PÅ GÅNG I LEAN LANTBRUK OKTOBER 2015?

VAD ÄR PÅ GÅNG I LEAN LANTBRUK OKTOBER 2015? VAD ÄR PÅ GÅNG I LEAN LANTBRUK OKTOBER 2015? Nytt från projektledningen Hanna Åström, projektledare Lean Lantbruk och leancoach Som vi berättade i vårt förra nyhetsbrev planerar vi för fullt för kommande

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Detta projekt har finansierats av LRF, Svensk Mjölk och Hushållningssällskapet Halland.

Detta projekt har finansierats av LRF, Svensk Mjölk och Hushållningssällskapet Halland. Slutrapport 2012-12-03 Lean 12 Slutrapport Hanna Åström Martin Melin Detta projekt har finansierats av LRF, Svensk Mjölk och Hushållningssällskapet Halland. Projektägare är LRF. Projektutförare är Hushållningssällskapet

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg

Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg Kort om mig & Vara kommun 15 762 invånare 1 250 medarbetare Tanke och handling Värde Politiker Verksamhetsansvariga Principer Metoder Verktyg

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

Likers leanprinciper i lantbruket

Likers leanprinciper i lantbruket Likers leanprinciper i lantbruket 1. Långsiktigt tänkande Basera besluten på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål Går naturligtvis att överföra direkt till

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Lean - en väg till framgångsrikt företagande!

Lean - en väg till framgångsrikt företagande! Lean - en väg till framgångsrikt företagande! Ove Karlsson VD Hushållningssällskapet Halland Varför Lean? Öka konkurrenskraften!!! -Skapa resultat på kort och lång sikt -Skapa effekter -Ständig förbättring

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Friska nötkreatur ger välmående gårdar

Friska nötkreatur ger välmående gårdar Friska nötkreatur ger välmående gårdar Vi kan Nöt! Med sju veterinärer och tre husdjursagronomer specialiserade inom nötköttsproduktion har vi en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson VAD ÄR LEAN? Det är definitivt inte något nytt en snabblösning en rationaliseringsmetod något konstigt eller krångligt Överordnat begrepp Förhållningssätt / strategi Inbegriper delar

Läs mer

Friska grisar ger välmående gårdar

Friska grisar ger välmående gårdar Friska grisar ger välmående gårdar Vi kan Gris! Med sexton veterinärer och fem husdjursagronomer specialiserade inom grisproduktion har vi en unik kompetens inom företaget. Vi kan hjälpa dig med allt från

Läs mer

Vara Lean 11 maj 2010

Vara Lean 11 maj 2010 Vara Lean 11 maj 2010 Lean Tanke- och arbetssätt kring systematiskt förbättringsarbete Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i sitt dagliga arbete Skapa största möjliga

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Lean i Region Östergötland

Lean i Region Östergötland Lean i 160829 Anna Moberg Målbild 2016 Om tillgänglighet 2016 vill jag som patient: Nå sjukvården per telefon

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Vi utvecklar kvalitet och effektivitet

Vi utvecklar kvalitet och effektivitet Vi utvecklar kvalitet och effektivitet Enkelt, handfast och jordnära utvecklar vi kvalitet och effektivitet i företagets vardag! Progress hjälper bostadsföretag att utveckla kvalitet och effektivitet i

Läs mer

Stockholms Stad. VaraLean

Stockholms Stad. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation!

Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Utmaningar & fallgropar med att gå från Vattenfall till Agilt i en traditionell IT-organisation! Lean & Agile! MIND Time! NETnet! Resco! Jeanette Jealmo Anna Axelson Det här är Folksam!! Grundades 1908!

Läs mer

Regionservice 20090527. VaraLean

Regionservice 20090527. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Plats för bild Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Twittra gärna @EstherNtverk Dagens erbjudande Lära känna varandra Träna förbättringsarbete, verktyg och kommunikation i

Läs mer

Grunderna inom lean i korta drag

Grunderna inom lean i korta drag Grunderna inom lean i korta drag Stödjande ledarskap Ta tillvara medarbetarnas kunskaper & kompetens Inget syndabockstänkande Fokusera på värdeskapande aktiviteter Eliminera slöserier Långsiktighet och

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Ericsson Borås. VaraLean

Ericsson Borås. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Filosofisk modell över utvecklingsarbetets

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef

Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 306 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring kontinuerliga förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Här nedan finner du några av de

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Strategier för förändringsarbete

Strategier för förändringsarbete Strategier för förändringsarbete Mats Magnusson Professor, Skolan för Industriell teknik och management, KTH Föreståndare, Stiftelsen IMIT E-mail: mats.magnusson@imit.se Vad vet vi om förändring? Förändringar

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

Vad ska vi göra idag?

Vad ska vi göra idag? LeanLir Vad ska vi göra idag? Gå igenom lite teorier kring lean varvat med att Prova teorierna i praktiken genom LeanLir Vi tar små små steg framåt under dagen LeanLir Vad är Lean? Tanke och arbetssätt

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

Vara Lean Christina Dahlberg

Vara Lean Christina Dahlberg Vara Lean Christina Dahlberg Lean vad är det? Tanke- och arbetssätt kring systematiskt förbättringsarbete Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i sitt dagliga arbete

Läs mer

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Mirella Westpil Dagens upplägg Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Arla Foods 72% Skånemejerier 14% Norrmejerier 8% Falköpings

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor Lean kommun Forum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE Vara kommun Christina Dahlberg Elisabeth Lexén Handelshögskolan i Stockholm Pär Åhlström Så lyckas du med Lean Implementering

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Förbättringskompetens/mognad

Förbättringskompetens/mognad /mognad En fullständigt ovetenskaplig analys baserad på ett antal års erfarenhet av svensk industri Av Ronny Brandqvist QDC Förbättringskonsult AB Kännetecken: -Kortsiktigt tänkande -Accepterar vissa förluster,

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Lathund för dig som utbildar

Lathund för dig som utbildar Lathund för dig som utbildar Antoni Lacinai 1 Så du utbildar? Hej Det här är en ebok som ger dig tips och verktyg för hur du utbildar andra. Så att det fastnar. Den är baserad både på mina erfarenheter

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Det fanns inget organiserat förbättringsarbete i produktionen Bristande utbyte av erfarenheter mellan olika delar i fabriken Produktionsområdet lever sitt eget

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga

Läs mer

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie SwePS workshop Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll Delresultat från en fallstudie där syftet var att studera förbättringsbehov som underlag till införandeprocessen av förbättringsarbete i produktion

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov

Läs mer