Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm"

Transkript

1 Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar du värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter i vårdkedjan? Fokus på ledarens roll i processen att vara chef i en Lean organisation Praktikfall att arbeta enligt Lean praktisk planering och förbättringsverktyg att använda! Magnus Lord strategisk chef Universitetssjukhuset i Lund Göran Örnung överläkare Capio S:t Görans sjukhus Elisabeth Bley Arvidsson verksamhetschef Torsviks vårdcentral Missa inte: Lean Workshop kom igång med Lean-arbetet! 20 maj 2010 Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

2 Sedan många år har ledningsfilosofin Lean använts med stor framgång inom industrisektorn. Den skapades ursprungligen av den japanska biltillverkaren Toyota. Lean har nu framgångsrikt börjat användas inom vårdsektorn i Sverige med positiva resultat för den medicinska vården, medarbetarnas trivsel och patienternas upplevelse av vården. Lean Healthcare innebär att man identifierar olika former av slöseri och ineffektiva arbetssätt samt hur man inom verksamheten skapar en kultur för kontinuerliga förbättringar. Allt med målet att undvika icke värdeskapande uppgifter tidstjuvar och dubbelarbete. Fokus är att göra rätt saker och att öka patientnöjdheten samt att effektivisera och patientsäkra vården! Lean är inte en ny metod, det är en filosofi ett helt nytt synsätt på patienterna, verksamheten och dess medarbetare som går att använda inom alla verksamheter inom vården primärvård, företagshälsovård och slutenvård. Förståelsen för vad Lean Healthcare är ökar kraftigt och modellen sprider sig mer och mer inom olika delar av sjukvården. Under konferensdagen får du ta del av vad Lean är och vinsterna med att arbeta Lean Healthcare. Lyssna till Magnus Lord, strategichef och ansvarig för Leantransformationen på Universitetssjukhuset i Lund. Han beskriver de bakomliggande principerna för Lean. Att direkt kopiera de Lean verktyg och metoder som används i bilindustrin är fel väg du måste förstå det bakomliggande tänkandet och sedan välja metoder som passar i sjukvården. Magnus beskriver även Change Management -processen, dvs hur du framgångsrikt inför Lean i en stor och traditionellt styrd verksamhet på ett bestående sätt. Vidare introducerar Magnus hur du kartlägger och analyserar verksamhetens processer och patientflöden samt undviker de vanligaste fallgroparna. Göran Örnung, överläkare, Capio S:t Görans sjukhus, föreläser om hur de införde Lean med befintliga resurser och ökade produktiviteten samt fick högre vårdkvalitet för patienterna. De har dessutom fått nöjdare personal som upplever mindre stress och mer stimulerande arbete. Göran visar hur de införde Lean steg-för-steg genom hela vårdkedjan, från akutmottagning till vårdavdelning via övriga vårdenheter som t.ex. röntgen och fyslab. Elisabeth Bley Arvidsson, verksamhetschef, delger hur de på Torsviks vårdcentral effektiviserat arbetet med hjälp av Lean, hur de fick med medarbetarna på förändringståget och vilka vinster och resultat de fått tack vara Lean. Välkommen till en inspirerande och utvecklande konferensdag! Ulrika Westling Leg sjuksköterska Utbildningsansvarig Kompetensteamet Missa inte separat bokningsbar workshop: Kom igång med Lean - Lean workshop, 20 maj 2010 begränsat antal platser! Lean spelet är förutom verklig implementering en av de bättre metoderna för att skapa förståelse och motivation kring Lean. Under ledning av Jan Holm från Plan Utbildning får du själv praktiskt genomföra resan från en traditionell verksamhet till en Lean verksamhet. Lean spelet är en ögonöppnare för fördelarna inom Lean. Under dagen får du utveckla verksamheten med hjälp av Lean-principer och Lean-metoder som lärs ut mellan spelomgångarna. Målet med denna dag är att ge dig en helhetssyn kring Lean samt kunskap om de metoder och verktyg som används inom Lean och samspelet mellan dessa.

3 Lean Healthcare, 19 maj Vad är Lean Healthcare? Vad har vi för problem i sjukvården idag varför måste vi bli bättre? Vad är Lean? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Vinsterna av Lean varför arbeta enligt Lean? Att införa Lean i sjukvården vad ska du tänka på? Vad bör ni tänka på innan uppstart? Vilka organisatoriska förberedelser inom den egna verksamheten behöver göras? Att kartlägga och analysera verksamhetens processer och patientflöden hur ser det ut idag och hur vill ni att det ska se ut imorgon? Att arbeta enligt Lean praktisk planering och förbättringsverktyg att använda Vanliga fallgropar och hur ni bästa undviker dessa Vinster och förväntat resultat av Lean så här blev resultatet för oss i Lund! Chefens roll vid införandet av Lean vad krävs för att implementeringen ska fungera? Att förändra ett vant arbetssätt hur ni lyckas få alla kollegor engagerade i förändringen och tänka Lean Magnus Lord, strategisk chef och ansvarig för Lean implementeringen, Universitetssjukhuset i Lund. Magnus är legitimerad läkare, civilekonom och civilingenjör Lunch Så här har vi effektiviserat arbetet med hjälp av Lean på vårdcentralen! Att komma igång med Lean arbete uppstart och förberedelser! Så här lade vi upp arbetet med flödesanalyser för att hitta flaskhalsarna och kunna vidta åtgärder! Vikten av att arbeta mot samma mål så fick vi med medarbetarna på förändringståget! Vinster och resultat ta del av utvärdering som gjorts vad tycker medarbetarna och patienterna? Elisabeth Bley Arvidsson, verksamhetschef, Torsviks vårdcentral Kaffepaus Att införa Lean genom hela vårdkedjan steg för steg! Att kartlägga patientflöden i praktiken så började vi! Så hittade vi de största tidstjuvarna och arbetade fram förbättringsåtgärder genom att prioritera! Patienten och dennes vårdbehov i centrum med Lean skapas plats för människan i vården! Att förändra sitt arbetssätt på vilket sätt skiljer sig Lean från det traditionella arbetssättet? Hur driva förbättringsarbete i en verksamhet som ständigt pågår? Så orkar medarbetarna! Medarbetarnas vinster av det nya arbetssättet vilka är de? Hur få Lean hållbart över tiden att skapa Lean mentalitet i medarbetarkulturen! Göran Örnung, överläkare, processägare akutmedicin, Capio S:t Görans sjukhus Vi gör avbrott för kaffepauser under för- och eftermiddagen Dagen avslutas Praktikfall PRIMÄRVÅD

4 Lean Workshop, 20 maj Lean spelet är förutom verklig implementering en av de bättre metoderna för att skapa förståelse och motivation kring Lean. Du får själv praktiskt genomföra resan från en traditionell verksamhet till en Lean verksamhet. Lean spelet är en ögonöppnare för fördelarna inom Lean. Under dagen får du utveckla verksamheten med hjälp av Lean-principer och Lean-metoder som lärs ut mellan spelomgångarna. Spelet används brett inom industri, service-verksamheter samt inom högskolor och sjukvård i Sverige och utomlands. Målet med denna dag är att ge dig en helhetssyn kring Lean samt kunskap om de metoder och verktyg som används inom Lean och samspelet mellan dessa. Lean spelet visar tydligt och pedagogiskt hur Lean principerna påverkar resultatet och är unikt. Till skillnad från andra spel involveras deltagarna i beslutsfattandet, spelet omfattar mer än en produkt och det finns en osäkerhet i efterfrågan. Allt i ett upplevelsebaserat spel där grundläggande verktyg och metoder används och värdeskapande tid och slöserier är centrala begrepp. Spelet är också en katalysator vid starten av ett förändringsarbete och bidrar till att öka motivationen och engagemanget. Lean spelet är utvecklat av John Bicheno på Lean Enterprise Research Centre vid Cardiff University. Under ledning av Jan Holm från Plan Utbildning, får du konkreta verktyg och under professionell ledning kommer ni igång med Lean arbetet. Han har djup kunskap samt egen praktisk erfarenhet av Lean transformationer som han generöst delar med sig av. Jan Holm är ingenjör i grunden och kommer från Service management, han arbetar nu med implementering av Lean i olika verksamheter. Bl a har han varit med och infört Lean Healthcare i Region Skåne inom psykiatrin. Denna dag har begränsat antal platser för att alla grupper ska få högkvalitativ handledning. Missa inte Att leda med Lean 25 mars 2010, Stockholm En konferensdag för dig som idag leder eller kommer att leda på en arbetsplats där Lean arbete är i fokus. Lyssna bl. a till Robert Kusén, som varit med och byggt upp Lean production på Scania. Han delger hur ledarskap och hög produktivitet hänger ihop och vilka de viktigaste beståndsdelarna för att lyckas är. Vidare får du höra Marie Lilja från Universitetssjukhuset i Lund, som går igenom hur de använt Lean som verktyg, vilka framgångsfaktorer och fallgropar de identifierade samt om ledarens roll vid införandet och hur du ska verka för att få med medarbetarna i förändringen!

5 PRAKTISK INFORMATION: Lean Healthcare, 19 maj 2010, pris: 4980 kr. Lean Workshop, 20 maj 2010, pris: 4980 kr. Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Om ni är fler från arbetsplatsen som vill gå, kontakta oss för grupprabatt. Plats: Konferensvalvet, Holländargatan 10, Stockholm. För vägbeskrivning se: Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se Förbehåll: Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser. Anmälan: Enklast anmäler du dig via internet: Du kan även posta anmälan till: Kompetensteamet, Box 3096, Stockholm eller ringa Ytterligare upplysningar: Har du frågor om konferensen, tveka inte att mejla oss till eller ringa Lean Healtcare (1018) Lean Workshop (1019) Namn... Befattning... Avd Företag/organisation... Adress... Postnummer... Ort... Telefon... Mobil... Faktureringsadress... Fakturareferens...

6 Avsändare Kompetensteamet Stockholm AB Box Stockholm Kompetensteamet Är ett utbildnings- och konferensföretag som främst arbetar med konferenser och utbildningar inom vården. Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare. Se gärna vår hemsida: www. kompetensteamet.se

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus Gå 4 betala för 3! Akut sjuka barn! Akut vård, senaste nytt och aktuell behandling! Omedelbart omhändertagande av akut sjuka och skadade barn! Smärta och smärtlindring av barn Allvarliga infektionstillstånd

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm 2011 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ny som chef Det

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

Managementprogram för nya chefer

Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Du är ny eller i början av din chefsroll och Du vill tillägna dig grundläggande kunskaper, modeller och verktyg inom ledarskapsoch managementområdet.

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

Att implementera lean

Att implementera lean Att implementera lean en generell beskrivning och ett exempel från Universitetssjukhuset i Lund Text: Pia Anhede & Magnus Lord Foto: Sun Nilsson Allt fler sjukhus och vårdorganisationer i Sverige kämpar

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer