Ledarskap för kvinnliga läkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap för kvinnliga läkare"

Transkript

1 Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag vad ska du tänka på? Kvinna, läkare och chef så utvecklades jag i min roll som ledare Missa inte våra fördjupningsdagar! Mindfulness för kvinnor i ledande befattning 13 maj 2009 Ola Schenström Mindfulness är ett redskap som gör dig till en ännu bättre ledare och hjälper dig att hantera stress. Arbetsgruppens psykologi 15 maj 2009 Leif Andersson En fördjupningsdag om kommunikation, konflikthantering, ta och ge kritik samt mycket mera! Mia von Knorring Leg. psykolog Chefsutvecklare Ditte Eile Doktorand vid pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet Ann Stokland Sjukhusdirektör Kungälvs sjukhus 14 maj 2009, Stockholm

2 Separat bokningsbar fördjupningsdag 13 maj Separat bokningsbar fördjupningsdag 15 maj Ledarskap för kvinnliga läkare Hälso- och sjukvården är idag en komplex verklighet med snabba förändringar, allt högre krav på personalen och ständiga nedskärningar i ekonomi och bemanning. Organisationen har förändrats och med den även läkarens roll och uppgifter. Denna föränderliga miljö ställer höga krav på dig som ledare, med högre krav på kreativitet och förnyelse. Det räcker inte bara med att ha den medicinska kompetensen. Du måste även ha ledarkompetens. En ledarkompetens som innefattar att leda individer, grupper och även projekt. Erfarenheter och forskning visar att en jämnare könsfördelning på olika chefsnivåer bidrar till en effektivitet och lönsamhet i organisationen. Det visar också på att ett gott ledarskap beror på individuella förutsättningar, att man vet vem man är och är trygg i sin roll och identitet. På konferensen Ledarskap för kvinnliga läkare den 14 maj får du möjlighet att lyssna till Mia von Knorring som ger dig kunskap om grupprocesser och om hur du som chef och ledare kan få människor att arbeta tillsammans på ett mer professionellt och konstruktivt sätt. Ann Stokland är läkare och har haft flera chefs- och ledarpositioner inom vården. Idag är hon sjukhusdirektör på Kungälvs sjukhus. Hon delger sina tankar och erfarenheter ur ett ledarskapsperspektiv och ger tips och strategier för att våga och bli en bra ledare. I yrkeslivet har vi nog alla någon gång utsatts eller använt oss av härskartekniker. Även i en fungerande organisation kan det förekomma härskartekniker som leder till ett försämrat arbetsklimat. Ditte Eile ger dig verktygen att möta dessa negativa beteenden. Bekräftarteknikerna hjälper dig att utvecklas i din roll som ledare och får dig att gå ytterligare ett steg, nämligen att bryta mönstret och föregå med ett gott exempel. Teknologisk Institut ger dig också möjlighet att välja ett program som passar dig. I samband med konferensdagen erbjuder vi dig dessutom två fördjupningsdagar som är separat bokningsbara: Mindfulness för kvinnor i ledande befattning. Mindfulness är ett redskap som gör dig till en ännu bättre ledare och hjälper dig att hantera stress. En dag full med övningar och teori. Arbetsgruppens psykologi. Denna dag ger dig nyckeln till att förstå hur samspelet och arbetsmiljön i en grupp fungerar, hur du som ledare kan skapa en positiv och välfungerande arbetsmiljö! Denna konferens ger dig tillgång till verktyg, metoder och kunskap som hjälper dig att tillämpa ett effektivt ledarskap och medarbetarskap på din arbetsplats! Välkommen till en intensiv och mycket spännande konferens! Liselott Thomelius Johnsson Leg. sjuksköterska Projektledare

3 Torsdag 14 maj 08:30 Fortlöpande registrering 09:00 Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Att få en välfungerande grupp handlar till stor del om att skapa samsyn kring vision, mål och medel. Målet med att arbeta i grupper är att öka effektiviteten i vården. Men ibland uppstår destruktiva beteenden som får negativa följder på arbetet. En ledare behöver förstå hur dessa beteenden uppstår för att kunna undvika dem. Du behöver ha tillgång till verktyg för att kunna leda gruppen rätt! Lär dig förstå vad som händer och få en mer sammansvetsad och effektiv arbetsgrupp! Grupprocesser vilka faktorer påverkar en arbetsgrupp? Hur kan du som chef och ledare stödja ett konstruktivt arbete i gruppen? Hur kan du och dina medarbetare bli mer professionella i arbetet? Mia von Knorring, leg. psykolog med inriktning på ledarskap i sjukvården. Mia arbetar med utbildning och handledning för chefer samt bedriver forskning på relationen mellan chefer och läkare. Vi bryter för kaffepaus under föreläsningen 11:30 Kvinna, läkare och chef mina erfarenheter Så utvecklades jag i min roll som ledare Ledare och förebild Att kunna leda sig själv en förutsättning för att kunna leda andra Chefsstöd och verktyg som hjälpt mig Ann Stokland, sjukhusdirektör Kungälvs sjukhus. Ann är läkare och har innehaft flera chefspositioner inom sjukvården sedan 90-talet. Hon berättar utifrån ett personligt perspektiv om sitt arbete som ledare och chef inom vården. 12:30 Lunch 13:30 Att lyckas med ett uppdrag vad ska du tänka på? Vilka resurser och förutsättningar behöver du som ledare inom vården? Ledare och förebild Hur har ledarskapet förändrats i vården vilka krav ställer det på dig? Att som chef ha kontroll över verksamhet, ekonomi och personal och samtidigt skapa god arbetsmiljö för medarbetarna Ann Stokland fortsätter att förmedla sina kunskaper samt ställer spännande frågor om ledarskap i vården idag. 14:30 Kaffepaus 14:50 Positivt ledarskap med bekräftarteknik! Bekräftarteknik syftar till att ge dig verktyg för att bemöta och bemästra härskartekniker och hjälper dig att utvecklas i din roll som ledare. Alla har vi någon gång utsatts för att bli osynliggjorda, förlöjligade, inte fått den information vi behövde eller fått sura miner trots att vi ansträngt oss till det yttersta, vilket lett till att vi känt skuld och skam. Du kan nu lära dig hur du kan göra för att bemöta detta destruktiva beteende och undvika att hamna i samma fälla. Motstrategierna och bekräftarteknikerna är konkreta exempel på hur du kan komma vidare och åstadkomma en förändring av den professionella såväl som privata sociala miljön. Ett praktiskt och nyttigt stöd för dig som ledare! Hur kan du bemöta och hantera härskartekniker? Verktyg att motverka härskartekniker! Hur kan du bryta mönstret och föregå med gott exempel? Bekräftarteknik- ett bättre sätt att leda! Ditte Eile, Ditte Eile Consulting. Ditte är doktorand vid pedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet. Ditte var med och bildade Empowerment Nätverket vid Stockolms Universitet (ENSU) som har utvecklat motstrategier till härskartekniker och myntat begreppet bekräftartekniker. 17:00 Konferensdagen avslutas

4 Unik möjlighet till fördjupning bokas separat! Onsdag 13 maj 09:30 Mindfulness för kvinnor i ledande befattning Har du svårt att få tiden att räcka till? Känner du att kraven växer och att det ibland är svårt att prioritera? Hamnar du i pressade situationer som gör dig stressad? Lär dig hur mindfulness kan hjälpa dig att hantera vardagen och lyssna till hur du kan använda mindfulness i ditt ledarskap! Mindfulness innebär att se verkligheten och uppleva stunden som den är, att leva i nuet, utan att vara styrd av det förflutna eller framtiden. Det betyder inte att man ska glömma det som hänt eller låta bli att planera för framtiden, men det gäller att ta tillvara det som är här och nu på ett medvetet och uppmärksamt sätt. Mindfulness innebär övning i närvaro och uppmärksamhet vilket leder till stressreduktion, inre samling och ökad självkännedom. Att vara medveten utan att värdera eller döma. Teori och praktiska mindfulness-övningar Vad är mindfulness? Vad innebär de fem hörnstenarna inom mindfulness: observera, beskriva, handla medvetet, svara eller släppa och inte döma? Hitta ro i vardagen och lär dig hantera din stress! Vad innebär det att öka medvetenheten med mindfulness medveten närvaro? Varför hjälper mindfulness? Så ökar du din förmåga till problemlösning, koncentration och flexibilitet Mindfulness för ökad livskvalitet! Verkningsmekanismer vad händer i hjärnan och i övriga kroppen när du praktiserar mindfulness? Mindfulness redskap som gör dig till en ännu bättre ledare! Hur mindfulness ökar din förmåga att fatta kloka beslut Kvinna och ledare idag att skapa balans mellan egna och andras behov! Så använder du mindfulness i ditt ledarskap! Att leda organisationsförändringar utifrån ett hjärnforskningsperspektiv Mindfulness-träning i vardagen vad ska du tänka på? Under dagen får du praktisera flera grundläggande mindfulness-övningar! Dagen leds av Ola Schenström som är en av Sveriges främsta experter på området mindfulness. Fredag 15 maj 09:00 Arbetsgruppens psykologi Arbetsgrupper idag har fått en större betydelse på arbetsplatserna. Det blir allt vanligare att olika förändrings- och förbättringsarbeten sker i projektform i olika arbetsgrupper. Men samspelet i en grupp är inte alltid friktionsfritt. Arbetsgruppens psykologi handlar om den psykosociala arbetsmiljön, så som kommunikation, konflikthantering, personliga olikheter samt svåra samtal där du som ledare har en viktig roll. Under denna dag kommer du att få tillgång till verktyg och kunskap som bidrar till ditt ledarskap och din personliga utveckling. Du kommer att få möjlighet till praktiska övningar varvat med teori. Du kommer att få en fördjupad kunskap om vilka förutsättningar som finns för att få arbetsgrupper att fungera. Hur du som ledare kan utveckla och förändra din arbetsplats i positiv riktning. Kommunikation som verktyg i ledarskapet Så här kommunicerar du på ett tydligt sätt! Att nå fram med ditt budskap Så får du medarbetarna att göra det de ska göra Uppföljning och återkoppling feedback Att ta och ge kritik Så här coachar du dina medarbetare Konflikthantering och de svåra samtalen Att skapa ett arbetslag roller i en grupp Dagen leds av Leif Andersson, leg. psykolog och ledarskapskonsult, Mikla Vi kommer att göra avbrott för lunch samt kaffepauser under för- och eftermiddagen. 16:00 Dagen avslutas Sagt av tidigare deltagare: Den bästa kurs jag gått på! Suverän föreläsare. En av dom två- tre bästa kurser jag gått på! Vi kommer att göra avbrott för lunch samt kaffepauser under för- och eftermiddagen. Välkommen till en dag för din personliga utveckling som ledare! 16:30 Dagen avslutas Sagt av tidigare deltagare: Inspirerad och så mycket lugnare när jag gick än när jag kom. Mycket nyfiken och vill lära mig mera om mental träning. Härligt tempo.

5 Fler seminarier/kurser i vår regi: Lean i sjukvården Patientnärmre vård Mindfulness mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Intensivvård 2009 Akutsjukvård 2009 Kognitivt förhållningssätt i ledarskapet Kognitivt förhållningssätt i samtal och bemötande Teknologisk Institut AB Sverige Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Ledarskap för kvinnliga läkare Konferensdag 14 maj 2009: kr (projektnr ) Fördjupningsdag Mindfulness för kvinnor i ledande befattning 13 maj 2009: kr (projektnr ) Fördjupningsdag Arbetsgruppens psykologi 15 maj 2009: kr (projektnr ) Moms tillkommer Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Företag...Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... Adress...Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats Konferensdag 14 maj 2009 Fördjupningsdag Mindfulness för kvinnor i ledande befattning 13 maj 2009 Fördjupningsdag Arbetsgruppens psykologi 15 maj 2009 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnebana: T-centralen Pris Konferensdag 14 maj: kr Fördjupningsdag Mindfulness för kvinnor i ledande befattning: kr Fördjupningsdag Arbetsgruppens psykologi: kr Boka före 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Hur du anmäler dig lättast Tel , vxl Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter , vxl alternativt mejla projektledaren Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Nordens starkaste varumärke inom utbildning är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Marknadsföringsdagen 2009

Marknadsföringsdagen 2009 s! ll! en tikfa r e nf ak ko 6 pr n e eg e & in talar d a ap 18 Sk llan e lj m Vä Marknadsföringsdagen 2009 Hur du utnyttjar nya möjligheter på nätet för att lyckas i en lågkonjunktur Neuromarketing Thomas

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm 2011 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ny som chef Det

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

Managementprogram för nya chefer

Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Du är ny eller i början av din chefsroll och Du vill tillägna dig grundläggande kunskaper, modeller och verktyg inom ledarskapsoch managementområdet.

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer