Neuropsykiatriska funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Neuropsykiatriska funktionshinder"

Transkript

1 Göteborg november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder Samverkan inom och mellan organisationer ta del av lyckade exempel! Så motiverar och coachar du personer med neuropsykiatriska funktionshinder! Möta, bemöta och kommunicera med anhöriga så gör du! Vi ger dig många värdefulla tips och råd, aktuell kunskap och mycket ny inspiration! Stefan Ilstedt Julia Alfredsson Karolinska sjukhuset Georg Zsolnai MindMentor Marianne Krook Huddinge kommun Ingrid Boheman Risto Huddinge kommun Mats Wickholm Activa Gert Andersson Activa Jenny Ström Ulrika Aspeflo Utbildning Autism november 2008, 2006, Göteborg Stockholm 4-5 februari 2009, Stockholm

2 Neuropsykiatriska funktionshinder - Öka din kunskap om hur du bemöter, coachar och hjälper! Du som i ditt arbete möter personer med t. ex. ADHD, högfungerande autism, Aspergers och Tourettes syndrom har en stor utmaning i att bemöta och kommunicera på ett tydligt och bra sätt och att erbjuda effektiva och funktionella stödinsatser som hjälper dessa individer att lättare hantera de svårigheter som funktionshindret innebär. För att ge den hjälp och det stöd som dessa personer behöver, behöver du en gedigen kunskap om funktionshindren. Du behöver veta hur de olika neuropsykiatriska funktionshindren tar sig uttryck, hur vardagslivet ser ut för en person med en neuropsykiatrisk diagnos, vilka hinder och vilka möjligheter som finns. Genom ökade kunskaper om funktionshindret kan du både förbättra bemötandet och kommunikationen, samtidigt som du kan utforma väl avpassade stöd- och hjälpinsatser. Konferensen ger dig även en inblick i hur livet kan se ut i en familj där flera av familjemedlemmarna har diagnoser. Jenny Ström, som vuxen diagnostiserad med Asperger/ADD, berättar på ett engagerande och livfullt sätt om sitt liv, om sina barn som också har diagnoser, om jobb och om relationer. Mycket handlar om att motivera och om att coacha personer med neuropsykiatriska funktionshinder att själva använda sitt funktionshinder till sin egen fördel. Missa inte passet om NPF-coaching, konkreta verktyg och redskap som hjälper dig att hjälpa. Att kommunikationen mellan dig som personal och anhöriga (make, maka, föräldrar, syskon, barn) fungerar, är också en viktig förutsättning för att det ska bli så bra som möjligt för personen med funktionshinder. Ulrika Aspeflo ger dig viktig vägledning kring bemötande och kommunikation med anhöriga! Konferensen rymmer också ett antal praktikfall som visar på hur samverkan både externt och internt kan genomföras för att förbättra villkoren för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. På konferensen får du nya kunskaper och insikter, konkreta metoder och verktyg som gör att du bättre kan möta och hjälpa personer med neuropsykiatriska funktionshinder i de situationer och svårigheter som kan uppstå. Du får ny inspiration och nya idéer till hur du kan arbeta, både individuellt och som organisation. Anmäl dig redan idag! Fyll i anmälningsblanketten och skicka in den på fax nr eller via mail, Du kan även ringa in din anmälan på telefon Välkommen! Malin W Prag Projektledare

3 Konferens dag 1 Vi serverar kaffe från kl 09:00 Vi bryter för för- och eftermiddagskaffe under dagen 09:30 Välkomna! Konferensen inleds 09:40 Neuropsykiatriska funktionshinder diagnoser, symptom och prognos Öka din kunskap om hur de olika diagnoserna påverkar personens vardag och liv för att förbättra din möjlighet att bemöta och hjälpa snabbare och bättre! Vad är neuropsykiatriska funktionshinder? Hur vanliga är dessa i befolkningen? Varför får många diagnosen så sent i livet? Vad innebär de olika funktionshindren symtom, beteende, kognitiva brister? - ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Autism, Tourettes syndrom Är kvinnor mindre drabbade hur skiljer sig symptom, beteende och diagnostisering för flickor och kvinnor? Hur samverkar olika neuropsykiatriska funktionshinder? Hur fungerar personer med neuropsykiatriskt funktionshinder i vardagen? Utredning och diagnostisering varför, när, var och hur? Vilken typ av vård, stöd och behandling finns för personer med neuropsykiatriska funktionshinder? Är det bara nackdelar och problem med neuropsykiatriska funktionshinder? 12:00 Lunch Passet innehåller många konkreta exempel för dig som arbetar med och möter dessa individer. I Göteborg föreläser Stefan Ilstedt, leg psykolog. I Stockholm föreläser Julia Alfredsson, leg psykolog, Karolinska sjukhuset. 13:00 Coacha individer med neuropsykiatriska funktionshinder konkreta verktyg och redskap som hjälper dig att hjälpa! Lär dig hur du på bästa sätt motiverar och coachar personer med neuropsykiatriska funktionshinder, hur du hjälper och motiverar personer att få bättre livskvalitet och att använda sitt funktionshinder till sin egen fördel! När kan du använda dig av coachning för individer med neuropsykiatriska funktionshinder? Förbered det coachande samtalet viktiga saker att tänka på innan mötet Skapa struktur i det coachande samtalet så gör du! Så motiverar du, med hjälp av coachning, personer med neuropsykiatriska funktionshinder att ta emot stödinsatser, att aktivera och engagera sig! Vid vilka specifika situationer är coachning ett bra alternativ? Du får en verktygslåda med coachverktyg, speciellt anpassade för coachning av neuropsykiatriskt funktionshindrade 15:20 Bensträck Georg Zsolnai, coach, Mindmentor. Georg är ansvarig huvudlärare för utbildningen till certifierad NPF-coach som är en årslång utbildning som utvecklats i samarbete med Riksförbundet Attention. 15:30 Samverkan i praktiken samverkansdokument, regelbundna möten, uppföljning och organisationens roll! Man talar ofta om vikten av att samverka, inom och mellan myndigheter och organisationer. Att samverkan och samarbetet fungerar är oerhört viktigt för att undvika att individer med neuropsykiatriska funktionshinder inte faller mellan stolarna. Huddinge kommun har tagit samverkansproblematiken på allvar. Man har utarbetat en modell för att få samverkan att fungera i praktiken. Ta del av Huddinges arbetssätt, låt dig inspireras och se om sättet att tänka även kan appliceras på samverkan med andra verksamheter och organisationer. Målsättningen med samverkansmodellen - att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik ett optimalt omhändertagande Bakgrund och framgångsfaktorer i utvecklingen av modellen Organisatoriska förutsättningarna hur ser de ut? I Göteborg föreläser Marianne Krook, verksamhetschef IFO, med kollegor, Huddinge kommun I Stockholm föreläser Ingrid Boheman Risto, verksamhetschef HO, med kollegor, Huddinge kommun 16:50 Dagen avslutas

4 Konferens dag 2 09:00 LÖSA-projektet samarbete och individuellt stöd hjälper personer med ADHD att få arbete! Så kan ett individuellt stöd utformas så att det underlättar för personer med ADHD att få arbete! Formellt och informellt stöd som kompletterar varandra ta del av konkreta och lyckosamma fallbeskrivningar Samarbete mellan myndigheter är nödvändigt för att nå framgång för gruppen hur kan ett sådant samarbete organiseras? På vilket sätt är projektresultatet applicerbart på grupper/personer med andra neuropsykiatriska diagnoser än ADHD? Mats Wickholm, arbetskonsulent, projektledare LÖSA-projektet, Activa och Gert Andersson, LÖSA-projektet, Activa 10:30 Förmiddagskaffe 10:50 Leva med Asperger/ADD Jenny Ström och hennes barn har neuropsykiatriska diagnoser Möt Jenny Ström, 38-årig trebarnsmamma som i vuxen ålder har fått diagnoserna Asperger syndrom och ADD (AD/HD med underaktivitet). Jenny har en unik kunskap och egen livserfarenhet både av att leva med osynliga funktionshinder, men också som förälder till tre barn i åldrarna 5-18 med liknande egenskaper. Så ser min vardag ut med egna diagnoser och med barn med diagnoser så har jag fått det att fungera! Vad fungerar inte? När blir egenskaperna som förknippas med diagnoserna ett funktionshinder? Hur är det att leva med dessa diagnoser? I skola, familj, socialt och i arbetslivet? Från sjukskriven och utbränd till eget företag hur gick det till? Är de egenskaper som förknippas med diagnoserna ett problem, eller en tillgång vi måste värna om? Rutiner och metoder för att få ordning på kaoset i vardagen konkreta hjälpmedel, visuella scheman och checklistor 12:00 Lunch Jenny Ström fortsätter: 13:00 Bemöta och kommunicera med personer med neuropsykiatriska funktionshinder Hur bemöter du personer med neuropsykiatriska funktionshinder? Konkreta tips för hur du får individen med neuropsykiatriskt funktionshinder till första mötet får kontakt, skapar en relation och också får dem att komma till det andra mötet, och det tredje Den viktiga helhetssynen se hela individens livssituation samt det sociala nätverk som individen har! Hur möter du en familj där fler är funktionshindrade? Vad bör du tänka på i kontakten med t. ex. en förälder som har samma diagnos som barnet? Du får konkreta tips på hur du underlättar kommunikationen! Skapa en bra mötesmiljö så gör du! Hur kan tekniken underlätta mail, sms m.m? Så använder du visuellt stöd för att underlätta kommunikation, undvika missförstånd och tydliggöra ett budskap! Jenny Ström, IT-pedagog, NPF-konsult och föreläsare 14:10 Eftermiddagskaffe 14:30 Att bemöta anhöriga FUNKA FUNgerande Kommunikation med Anhöriga Att kommunikationen mellan personal och föräldrar/anhöriga fungerar på ett bra sätt är en viktig förutsättning för att det ska bli så bra som möjligt för personen med funktionshinder. Ändå resulterar samtal ofta i missförstånd och konflikter. Varför är det så? Vad är det som är så svårt? Finns olika förväntningar på insatserna? Är det en fråga om bristande empati, dåligt utformade möten eller beror det på olika erfarenhetsryggsäckar? Så kan kommunikationen förbättras! Arbeta med bekräftelse och närvaro! Ulrika Aspeflo, leg logoped, Utbildning Autism 16:00 Konferensen avslutas

5 Fler konferenser/seminarier i vår regi: Barn med neuropsykiatriska funktionshinder i skola och på fritids Mindfulness för kvinnor i ledande befattning Psykiatri för icke-psykiatriker Teknologisk Institut AB Sverige Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Neuropsykiatriska funktionshinder Konferens november, Göteborg: 5480 kr (Projektnr ) Konferens 4-5 februari 2009, Stockholm: 5480 kr (Projektnr ) Moms tillkommer Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats november 2008 Teknologisk Institut Utbildningscenter Vallgatan 14, Göteborg Tel februari 2009 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Tel Pris Konferens: kr I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Hur du anmäler dig lättast Tel , vxl Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter , vxl alternativt maila Nordens starkaste varumärke inom utbildning blir nu heldanskt och byter namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Produktion i KINA - framgångsfaktorer för etablering på världens största marknad

Produktion i KINA - framgångsfaktorer för etablering på världens största marknad Ordförande: Lars Warenmo Almi Företagspartner Talare: Johan Vinberg VD Habia Cable Johan Lembre Vice President Axis Communication Per Jansson Projektchef Stilexo Industri AB Hans Wikner Styrelseledamot

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Kundtjänstchefen 2015

Kundtjänstchefen 2015 Kundtjänstchefen 2015 kunskap utveckling inspiration Inspirerande ledarskap lär dig leda så det märks och lyft kundtjänsten till nästa nivå Kundservice och sälj ge bättre service och öka merförsäljningen

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Marknadsföringsdagen 2009

Marknadsföringsdagen 2009 s! ll! en tikfa r e nf ak ko 6 pr n e eg e & in talar d a ap 18 Sk llan e lj m Vä Marknadsföringsdagen 2009 Hur du utnyttjar nya möjligheter på nätet för att lyckas i en lågkonjunktur Neuromarketing Thomas

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer