Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder"

Transkript

1 Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm Inspirerande, mycket ny kunskap för mig, som är bra att ha i min yrkesroll Annette Björns, Vägledare, Arbetsförmedlingen Väldigt givande och lärorikt Viola Johansson, socionom/handledare, Krokoms kommun Lyssna till: Bemötande för en fungerande dialog och stärkt självkänsla så väcker du individens egen drivkraft kring funktionshinder och livssituation Lyckad arbetsanpassning så introducerar du individen i arbetslivet genom rätt matchning och ökad förståelse hos arbetsgivaren Coacha individen till en fungerande vardag så skapar du konkreta lösningar kring boende för en trivsam livssituation Utifrån en brukares perspektiv så stöttar du individen och fördelar resurser för individanpassat boende, vardag och arbetsliv Teamarbete och samverkan så använder du hela kompetensen i organisationen och skapar möjligheter för skräddarsydda insatser Anna Sjölund, utvecklingsansvarig, Ålsta träningsboende Lena Wallmark, leg. psykolog, Säviks behandlingshem Lasse Andersson, coach, Stockholm Lotta Abrahamsson, lärare och föreläsare med diagnos ADHD och Asperger Anna Sporrong, rehabcoach, Rehabpartner Bruno Arnström, har diagnos ADHD och är ute i arbetslivet Personal från Aktema, Norrköpings kommun Temadag A måndag 9 juni Multidiagnoser kommunikation och motivation ökad livskvalitet vid missbruk, kriminalitet, NPF och psykisk ohälsa På den fördjupande temadagen lär du dig skräddarsydda motivationsoch kommunikationsmetoder för att du ska kunna hantera och stärka självkänslan hos individer med multidiagnoser. Temadagen leds av Stefan Sandström, leg. psykolog, Västra Frölunda. Temadag B torsdag 12 juni Från första mötet till sysselsättning på öppna arbetsmarknaden så lyckas du genom hela processen med hjälp av fungerande stöd, samverkan och god arbetsgivarrelation Temadagen ger dig kunskap om hur du skapar god relation och förståelse hos arbetsgivaren för långsiktiga och fungerande samarbeten. Att individanpassa arbetsplatsen efter personen är inte enkelt men genom att få metoder för att matcha diagnos med arbetsplats lär du dig hantera utmaningen. Temadagen leds av personal från stiftelsen Activa i Örebro län Tack till: Arrangeras av: Anmäl dig idag! Telefon Fax E-post

2 Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder - så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm Att bemöta vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder och finna individanpassade lösningar ställer höga krav på din kompetens. För att underlätta ditt arbete krävs det att du är väl insatt i individens begränsningar och möjligheter. Med ökad kunskap har du möjlighet att vända deras liv till det bättre med ökad livsglädje och självkänsla. På årets konferens har vi valt att anlita enbart verksamhetsnära talare där ett flertal personer har diagnosen själva. Du ökar därmed din förståelse för hur du bör agera när du individanpassar boende, vardag och i möjligaste mån arbetsliv. Du lär dig även bemöta individen korrekt så du kan upprätthålla en dialog som ökar chansen att finna givande sysselsättning. Genom att lyssna till högintressanta praktikfall om bland annat samverkan säkerställer du kortare handläggningstid och undviker att individen faller mellan stolarna. Du lyssnar bland annat till: Anna Sjölund, utvecklingsansvarig vid Ålsta träningsboende, ett boende för unga vuxna med Aspergers syndrom. Av Annas föreläsning får du verktygen som krävs för att säkerställa rätt bemötande och förbättra självkänslan och tron om sig själv hos individen. Lena Wallmark, leg. psykolog och biträdande föreståndare på Säviks behandlingshem. Lena ökar din kunskap kring hur de olika NPF-diagnoserna yttrar sig och vilka begränsningar det innebär för individen. Lotta Abrahamsson, lärare, pedagogisk handledare och föreläsare med diagnos ADHD och Asperger. Utifrån en brukares perspektiv får du lyssna till hur du kan stötta individen till ett fungerande boende och livssituation. Anna Sporrong, rehabcoach. I en intressant dialog med Bruno Arnström får du lyssna till hur det är att leva med ADHD och vad du bör göra för att underlätta individens väg ut i arbetslivet. Temadag A måndag 9 juni Multidiagnoser kommunikation och motivation ökad livskvalitet vid missbruk, kriminalitet, NPF och psykisk ohälsa På den fördjupande temadagen lär du dig skräddarsydda motivationsmetoder för att hantera och stärka självkänslan hos individer med multidiagnoser. Du ökar din kunskap om hur du når fram till individen så du vänder livet till det bättre. Temadagen leds av Stefan Sandström, leg psykolog, Västra Frölunda. Temadag B torsdag 12 juni Från första mötet till sysselsättning på öppna arbetsmarknaden - så lyckas du genom hela processen med hjälp av fungerande stöd, samverkan och god arbetsgivarrelation Att få ut individen i arbetslivet och få det att fungera över tid kräver den rätta verktygslådan och kunskapen. Temadagen ger dig kunskap om hur du skapar god relation och förståelse hos arbetsgivaren för långsiktiga och fungerande samarbeten. Att individanpassa arbetsplatsen efter personen är inte enkelt men genom att lyssna till brukare och få metoder för att matcha diagnos med arbetsplats löser du problemet. Temadagen leds av personal från stiftelsen Activa i Örebro län. Varmt välkommen! Med vänliga hälsningar, Jonas Rude, Projektledare IQPC Anmäl dig på konferens + två temadagar så får du 2000 kr i rabatt!

3 Konferensdag 1 Tisdag 10 juni, :00 Registrering och morgonkaffe 09:30 Ordförande inleder konferensen Vuxna med NPF ut i arbetslivet hur du effektivt introducerar personer med neuropsykiatriska funktionshinder och lägger grunden till en meningsfull sysselsättning Hur informerar du arbetsgivarna om neuropsykiatriska funktionshinder för att öka förståelsen och minska eventuella fördomar? Så får du fram de positiva arbetsförmågorna hos varje enskild individ för ökad chans att finna passande arbetsplatser Hur skapar du en fungerande och hållbar arbetsplats för både arbetssökande och arbetsgivare? Så förbättrar du stödet för de arbetssökande för en framgångsrik återgång till arbetsplatsen Lyssna till en person som i vuxen ålder fått diagnosen ADHD och vilka erfarenheter han har gällande återgång i arbete Anna Sporrong är rehabcoach och möter sjukskrivna med psykisk ohälsa som ska ut och tillbaka på arbetsmarknaden i samband med sjukskrivning och ibland även arbetslöshet. I och med att Anna arbetar som en extern resurs ger det henne ett objektivt perspektiv där hon samordnar olika myndigheter och enheter till en helhetslösning Sagt om Anna på tidigare IQPC-konferenser: "Inspirerande och handfasta tips" Bruno Arnström är idag 37 år och när han var 33 år fick han diagnosen ADHD. 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Samverkan, teamarbete och fungerande arbetssätt inspireras av hur den dagliga Praktikfall verksamheten Aktema (Norrköpings kommun) arbetar för att finna invidanpassade insatser som ger resultat När diagnosen är fastställd vad gör du då för att finna individuellt anpassade insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder? Hur ser en fungerande organisation för samverkan ut för att underlätta när individen ska ut i arbetslivet på praktik eller anställning Hur skapar du goda relationer till arbetsgivaren på den öppna arbetsmarknaden för att ge möjlighet till arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar? Hur arbetar du för att underlätta att arbetsgivarens första kontakt med individen fungerar? Hur kan man genom att fokusera på arbetsplatsens förutsättningar anpassa miljön så att arbetet/praktiken fungerar? Utifrån en brukares perspektiv: - Vilka stödinsatser behövs? - Hur upplever en person med NPF att det är att få stöd ut i arbetslivet? - Vilket stöd behövs? - Vad behöver vi som professionella tänka på för att ge rätt stöd? Erika Lindholm, leg. arbetsterapeut som arbetar som arbetslivskonsulent på Aktema. Arbetar med insatser till målgruppen personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att stödja dem på deras väg ut i arbetslivet. Ulrika Pirholt, leg. arbetsterapeut som arbetar som arbetslivskonsulent på Aktema. Ulrika är idag inriktad på målgruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med lindrig utvecklingsstörning för att stödja dem på deras väg ut i arbetslivet. Maria Skarin, leg. arbetsterapeut som arbetar som arbetslivskonsulent på Aktema. Har jobbat i olika samverkansprojekt för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar ut i arbetslivet. Ansvarig för k.u.b. (kunskap, utveckling, bemötande) som är ett arbetssätt som används i Norrköpings kommun för att anpassa arbetsplatser så fler personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att nå arbete. Johannes Almborg, diagnostiserad med Asperger syndrom sedan Johannes har med stöd och hjälp av Aktema fått en plats på Norrköpings utbildningsförvaltning sedan några år tillbaka. 12:30 Lunch 13:30 Att få vardagslivet och boendet att fungera öka din kunskap kring hur det är att leva med ADHD och Asperger och lägg grunden till ett individanpassat stöd Hur är det att få en diagnos i vuxen ålder och hur påverkar det individens liv och arbetssituation? Öka din förståelse för funktionsnedsättningen ur individens perspektiv för att hjälpa personen att övervinna sina hinder i vardagslivet Hur bör du arbeta med bemötande så att dina hjälpinsatser blir ett stöd och inte ett problem för individen? Hur tänker en person med neuropsykiatriskt handikapp och hur påverkar det dennes beteende och bemötande? Undvik konfliktsituationer genom ökad förståelse för ditt eget beteende hur bör du agera så du skapar god relation till individen? Lotta Abrahamsson, lärare, pedagogiska handledare och föreläsare med diagnos ADHD och Asperger. Lotta är även tonårsförälder till barn både med och utan diagnosen ADHD 14:45 Eftermiddagskaffe 15:15 En fungerande arbetsplats utifrån en brukares perspektiv få förståelse för individens möjligheter och begränsningar för att finna individanpassad sysselsättning Hur är det att arbeta och ha Asperger och ADHD förstå styrkorna hos individen för att skapa en arbetssituation som fungerar. Vad ska du tänka på när du gör en värdering av arbetsförmågan ta del av arbetssätt för en invidanpassad bedömning. Så anpassar du arbetsmiljöer för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder för att skapa trygga arbetsplatser med fasta strukturer och större möjligheter till en fungerande inlärning. Ta del av incidenter och situationer direkt från en brukares arbetsliv för att öka förståelsen kring missförstånd som uppstår om du inte har kunskap om individen styrkor och svagheter. Lotta Abrahamsson fortsätter 16:30 Ordförande avslutar konferensens första dag

4 Konferensdag 2 Onsdag 11 juni, :00 Morgonkaffe 08:30 Ordförande inleder konferensens andra dag Symtom, konsekvenser och möjligheter vid AHDH och autismspektrumtillstånd öka kunskapen kring de olika tillstånden och säkerställ en invidanpassad insats Vilka svårigheter i form av perception, uppmärksamhet, motivation och minne är vanligt hos personer med NPF och hur bör du ta hänsyn till det i din kontakt med individen? Hur skiljer du på neuropsykiatriska funktionshinder och sociala problem? Vad utmärker ADHD respektive autismspektrumtillstånd hos kvinnor respektive män? Minska risken för lång handläggning så känner du igen de olika diagnoserna genom att titta på kognitiva brister, symtom och beteenden Hur och när motiverar du till utredning och behandling när du misstänker NPF? Vad ingår i en kvalificerad utredning av NPF hos vuxna och går diagnostiseringen till? Säkerställ att du finner passande åtgärder för individen genom ökad förståelse för hur diagnosen påverkar personens liv Livsperspektivet öka kunskapen kring varningsfaktorer som du i tidigt skede bör upptäcka för att individen inte ska hamna i missbruk och andra problem senare i livet Hur ger du vuxna med ADHD ökad insikt i sin sjukdom, realistiska mål och tidsperspektiv på hur vägen tillbaka till ett värdigare liv ser ut? Lena Wallmark, leg. psykolog och biträdande föreståndare på Säviks behandlingshem. 09:45 Förmiddagskaffe 10:15 Lena Wallmark fortsätter 11:30 Att coacha individen till en fungerande vardag så skapar du en dialog kring boendet och lär dig sortera i individen vardagsliv för ett i slutändan självständigt liv Hur förbereder du ett boende som skapar trygghet för individen? Så arbetar du pedagogiskt med hjälp av dags- och veckoplanering för att skapa rutiner kring hushållsgöromål som städning, tvätt och matlagning. Hur sätter du upp mål och skapar en strategi för vardagslivet genom coachingbaserat stöd? Vilka är kriterierna för god omsorg och hur omsätter du dessa i praktiken? Vilka är de vanligaste problemen som uppstår i det egna boendet och hur bör du agera för att undvika dessa? Lasse Andersson, skolkurator som tidigare har arbetat med boende för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Lasse är även utbildat NPF-coach och är styrelseledamot i föreningen Attention. 12:30 Lunch 13:30 Lasse Andersson fortsätter 14:30 Eftermiddagsfika 15:00 Att använda samtalet som verktyg för ett lyckat bemötande så lyckas du med första kontakten och säkerställer att individen får mer kontroll över sin vardag Samtalsteknik hur förbereder du ditt samtal för att skapa bättre förutsättningar där båda parter kan uttrycka sig och göra sig förstådda? Samtalsverktyg praktiska exempel Kommunikationskrockar varför uppstår de och hur kan de undvikas? Bemötande vad är viktigt att tänka på för att lyckas med den första kontakten? Anna Sjölund, utvecklingsansvarig vid Ålsta träningsboende, ett boende för unga vuxna med Aspergers syndrom. Hon föreläser om bemötande och kommunikation i mötet personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism. Anna har arbetat med barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd sedan Under åren arbetade hon för Riksföreningen Autism. Bl a som projektledare för Projekten Empowerment och Mentorsutbildning, som handledare och ombudsman. Idag arbetar 16:30 Ordförande avslutar konferensen. Deltagarna lämnar in utvärdering. Det här är Riksförbundet Attention Riksförbundet Attention arbetar med att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar aktivt på alla nivåer i samhället. Ett bra sätt att stödja vårt arbete är att bli medlem. Som medlem får du vår medlemstidning, tillgång till forum på en matnyttig hemsida, möjlighet att träffa andra samt rabatt på vår konferens, NPF-forum. Vi är ett starkt växande förbund med över medlemmar. Attention har idag 40 lokala föreningar över hela landet, där den medlemsnära ideella verksamheten bedrivs. Fler föreningar är på väg att bildas. Läs mer på Sponsring eller utställning IQPC erbjuder ert företag nya möjligheter till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt affärsbringande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. Som sponsor skapar ni genom konferenserna en unik plattform för nya affärskontakter med beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor, vilket ger stora möjligheter att i framtiden göra bättre och effektivare affärer. För att marknadsföra ert företag genom ett av business-to-businessmarknadsföringens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Andreas Brandt på telefon eller via e-post International Quality and Productivity Center (IQPC) förmedlar kunskap, nyheter och trender som presenteras av de främsta företrädarna inom varje område. Genom våra konferenser säkerställer du att du ligger i framkant inom ditt verksamhetsområde. Den senaste kunskapen förmedlas i en interaktiv och stimulerande miljö där du får svar på dina frågeställningar samt praktiska lösningar på de utmaningar du ställs inför idag och imorgon.

5 Temadagar Måndag 9 juni Torsdag 12 juni 2008 Temadag A Måndag 9 juni Multidiagnoser kommunikation och motivation ökad livskvalitet vid missbruk, kriminalitet, NPF och psykisk ohälsa Att bemöta och hantera personer som lider av missbruk och/eller kriminalitet i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk störning är inte enkelt och ställer höga krav på dig. För att förstå personer som inte tänker som du och som i många fall lever ett obekvämt liv krävs det att du har verktygen för att skapa en fungerande relation och dialog. Motivationen ligger till grund för att individen ska kunna förändra sitt liv till det bättre och genom att delta på temadagen lär du dig de skräddarsydda motivationsmetoderna som ger resultat. Under dagen får du svar på följande frågor: Multiproblem så hänger problem som missbruk/psykisk störning, kriminalitet och neuropsykiatriska funktionshinder ihop. Hur bemöter du individer som lider av neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk störning och skapar god relation till individen? Diagnos och kommunikation nå fram till individen genom ökad kunskap kring hur personer med olika neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser kommunicerar med varandra Att motivera personer med ADHD, Asperger och ADD så arbetar du med omvänd motivation för att få individen att skapa nya möjligheter i livet. Kontraktuellt förändringsarbete som motivationsmetod så arbetar du med överenskommelser som lätt integreras i arbetsplaner och behandlingsplaner. Ett fungerande verktyg för att ständigt mäta klientens motivation. Alternativa motivationstyper undvik att luften går ur motivationsprocessen genom ökad kunskap kring hur du skräddarsyr motivationen för olika typer av individer. Stefan Sandström, leg psykolog och författare till ett flertal böcker om ämnen som våld och hot i yrkeslivet, ungdomsvåld, maktetik och stress och utbrändhet. Sagt om Stefan på tidigare IQPC-konferenser: Intressant och lärorikt. Underhållande! Bra framförande av dagens tema och ämne. Pedagogisk, mycket stort + Hålltider för temadagarna: Temadag A: Morgonkaffe och registrering 08:30 Temadagen inleds 09:00 Förmiddagskaffe 10:15 Lunch 11:30 Temadagen fortsätter 12:30 Eftermiddagskaffe 14:00 Temadagen avslutas 16:00 Temadag B: Morgonkaffe och registering 08:30 Temadagen inleds 09:00 Förmiddagskaffe 10:15 Lunch 11:30 Temadagen fortsätter 12:30 Eftermiddagskaffe 13:45 Temadagen avslutas 15:00 Temadag B Torsdag 12 juni Från första mötet till sysselsättning på öppna arbetsmarknaden så lyckas du genom hela processen med hjälp av fungerande stöd, samverkan och god arbetsgivarrelation Att matcha arbetsplatsen efter individens egenskaper och få det att fungera även långsiktigt ställer krav på kunskap och verktyg. Under den fördjupande temadagen, som leds av personal från stiftelsen Activa, tar du del av välbeprövade och utvärderade arbetssätt som fungerar i ditt arbete med att finna meningsfull sysselsättning för individen. Du får verktygslådan som hjälper dig i processen från första möte till ett reguljärt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Till sist lyssnar till en brukare med ADHD som ger sin version av hur du bäst bör stötta och ledsaga individer med neuropsykiatriska funktionshinder. Under den fördjupande temadagen ökar du kunskapen inom följande områden: Activamodellen ett arbetssätt där du med hjälp av fungerande stöd finner en individanpassad arbetsplats Ta del av Activamodellens verktygslåda med sju steg som förklaras i teori och handling med tyngdpunkt på hur arbetet ska bedrivas praktiskt. Du tar del av processen från de allra första mötet mellan arbetssökande och stödperson till hur du når slutmålet: ett reguljärt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Modellen är en variant på Supported Employment, en världsomfattande metod som hjälper funktionshindrade ut i arbetslivet. Johanna Gustavsson, arbetskonsulent på Activa. Rekrytering av arbetsplatser så matchar och marknadsför du för att finna en arbetsgivare som ger långsiktig relation Lyckas med att fånga in rätt arbetsgivare genom att del av hur Activas företagsgrupp arbetar med frågan och vilka uppdrag de idag utför. Marknadsföring är en viktig del i arbetet och genom att öka kunskap kring hur målsättningarna skapas ökar du möjligheten för att många personer med funktionsnedsättningar når anställning på öppna arbetsmarknaden. Febe Ågren, marknadsförare på Activa. ADHD och arbete LÖSA-projektets erfarenheter som skapar väg till arbete Hur använder du individuellt anpassat stöd för att skapa möjlighet att få arbete? Hur bör du organisera samverkan kring individen för att undvika att brukaren faller mellan stolarna? Mats Wickholm, arbetskonsulent på Activa. Att leva med ADHD/DAMP vilka fördelar och nackdelar finns det att leva med diagnosen och hur bör du anpassa jobb efter individ? Hur är det att leva med ADHD/DAMP? Du får insikt i varför du inte bara ska fokusera på svårigheterna utan också plocka fram funktionsförstärkningarna i diagnosen. Det ger dig en bra grund när sysselsättning ska matchas efter individ. Du ökar även din kunskap i hur du coachar en person med ADHD/DAMP och missbruksproblem med mål om att finna passandel arbete eller utbildning. Gert Andersson, initiativtagare till LÖSA-projektet och fick diagnosen ADHD när han vara 43 år. Stiftelsen Activa i Örebro län bildades Stiftelsens uppdrag är att stödja arbetslösa som pga funktionsnedsättning har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Målet är att nå bestående arbete eller att gå vidare till utbildning. Under förra året fick 64 personer anställning via deras insatser.

6 Anmälan till: Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Tid & plats Konferens juni, temadag A 9 juni, temadag B 12 juni, 2008 Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm, tfn Rabatterat boende Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan, bokningstel: samt Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, bokningstel: Uppge avtalskod IQPC för rabatterade priser. Samtliga hotell ligger centralt i Stockholm. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm: Anmälningskod: B Porto betalt Sverige Ordinarie pris Paketpris Konferens kronor Temadag kronor Konferens + en temadag kronor kronor Konferens + två temadagar kronor kronor SPARA kr SPARA kr Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatterbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Avbokning & överlåtelse av deltagarplats Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast sju dagar innan konferensstart får du ett värdebrev på inbetalt belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 1000 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år efter konferensens första dag och kan utnyttjas av dig eller en kollega från ditt företag på valfritt event/ evenemang hos IQPC Sverige. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än sju dagar innan konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Värdebrev delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall IQPC Sverige ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet i form av ett värdebrev som kan utnyttjas inom ett år från det konferensen skulle ha startat. Betalning Betalningsvillkor: Betalning ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från bokningsdatum som står på fakturan, eller om konferensen går av stapeln inom dessa 30 dagar ska full betalning vara oss tillhanda dagen innan konferensen börjar. Tillträde kan nekas om betalningsvillkoren ej möts. Betalningssätt: Du kan betala via bankgiro, plusgiro eller banköverföring som finns nedan, och som står på din faktura. Vänligen uppge registreringsnummer och fakturanummer på betalningen. Betalningar: BG: PG: Programmet, priser och registreringsmöjligheter finns på följande länk: Anmälningsblankett q Konferens juni q Temadag A 9 juni q Temadag B 12 juni Förnamn efternamn e-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post q Konferens juni q Temadag A 9 juni q Temadag B 12 juni Förnamn efternamn e-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post q Konferens juni q Temadag A 9 juni q Temadag B 12 juni Förnamn efternamn e-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Organisation Adress Postnr ort Telefon växel antal anställda Din signatur Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_ _mars_2008

Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Arbetslivsinriktad integration av invandrare Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens

Läs mer

Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel

Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Fantastiska dagar med engagerade människor Socialsekreterare, Lund För 5:e året i rad! Bemöta, utreda och behandla Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Konferens

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden Sagt om IQPC s tidigare bostadskonferenser: Kanonbra föreläsare på alla sätt och vis! Hyresredovisningschef, Akelius Fastigheter Framgångsrika strategier för underhållsberget av bostäder från 50-, 60-

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

EU-bidrag och projektstöd

EU-bidrag och projektstöd EU-bidrag och projektstöd så beviljas din organisation offentlig fi nansiering Konferens 26 27 november 2007 Temadag 28 november, 2007 Salén Konferens, Stockholm Under två inspirerande dagar lyssnar du

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

globalt inköp Säkert och effektivt - sänkta kostnader genom internationalisering av leverantörsbasen och global sourcing

globalt inköp Säkert och effektivt - sänkta kostnader genom internationalisering av leverantörsbasen och global sourcing Säkert och effektivt globalt inköp - sänkta kostnader genom internationalisering av leverantörsbasen och global sourcing Identifiera pålitliga kontakter, leverantörer och partners i exv Kina, Sydostasien,

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer