Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder"

Transkript

1 Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm Inspirerande, mycket ny kunskap för mig, som är bra att ha i min yrkesroll Annette Björns, Vägledare, Arbetsförmedlingen Väldigt givande och lärorikt Viola Johansson, socionom/handledare, Krokoms kommun Lyssna till: Bemötande för en fungerande dialog och stärkt självkänsla så väcker du individens egen drivkraft kring funktionshinder och livssituation Lyckad arbetsanpassning så introducerar du individen i arbetslivet genom rätt matchning och ökad förståelse hos arbetsgivaren Coacha individen till en fungerande vardag så skapar du konkreta lösningar kring boende för en trivsam livssituation Utifrån en brukares perspektiv så stöttar du individen och fördelar resurser för individanpassat boende, vardag och arbetsliv Teamarbete och samverkan så använder du hela kompetensen i organisationen och skapar möjligheter för skräddarsydda insatser Anna Sjölund, utvecklingsansvarig, Ålsta träningsboende Lena Wallmark, leg. psykolog, Säviks behandlingshem Lasse Andersson, coach, Stockholm Lotta Abrahamsson, lärare och föreläsare med diagnos ADHD och Asperger Anna Sporrong, rehabcoach, Rehabpartner Bruno Arnström, har diagnos ADHD och är ute i arbetslivet Personal från Aktema, Norrköpings kommun Temadag A måndag 9 juni Multidiagnoser kommunikation och motivation ökad livskvalitet vid missbruk, kriminalitet, NPF och psykisk ohälsa På den fördjupande temadagen lär du dig skräddarsydda motivationsoch kommunikationsmetoder för att du ska kunna hantera och stärka självkänslan hos individer med multidiagnoser. Temadagen leds av Stefan Sandström, leg. psykolog, Västra Frölunda. Temadag B torsdag 12 juni Från första mötet till sysselsättning på öppna arbetsmarknaden så lyckas du genom hela processen med hjälp av fungerande stöd, samverkan och god arbetsgivarrelation Temadagen ger dig kunskap om hur du skapar god relation och förståelse hos arbetsgivaren för långsiktiga och fungerande samarbeten. Att individanpassa arbetsplatsen efter personen är inte enkelt men genom att få metoder för att matcha diagnos med arbetsplats lär du dig hantera utmaningen. Temadagen leds av personal från stiftelsen Activa i Örebro län Tack till: Arrangeras av: Anmäl dig idag! Telefon Fax E-post

2 Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder - så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm Att bemöta vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder och finna individanpassade lösningar ställer höga krav på din kompetens. För att underlätta ditt arbete krävs det att du är väl insatt i individens begränsningar och möjligheter. Med ökad kunskap har du möjlighet att vända deras liv till det bättre med ökad livsglädje och självkänsla. På årets konferens har vi valt att anlita enbart verksamhetsnära talare där ett flertal personer har diagnosen själva. Du ökar därmed din förståelse för hur du bör agera när du individanpassar boende, vardag och i möjligaste mån arbetsliv. Du lär dig även bemöta individen korrekt så du kan upprätthålla en dialog som ökar chansen att finna givande sysselsättning. Genom att lyssna till högintressanta praktikfall om bland annat samverkan säkerställer du kortare handläggningstid och undviker att individen faller mellan stolarna. Du lyssnar bland annat till: Anna Sjölund, utvecklingsansvarig vid Ålsta träningsboende, ett boende för unga vuxna med Aspergers syndrom. Av Annas föreläsning får du verktygen som krävs för att säkerställa rätt bemötande och förbättra självkänslan och tron om sig själv hos individen. Lena Wallmark, leg. psykolog och biträdande föreståndare på Säviks behandlingshem. Lena ökar din kunskap kring hur de olika NPF-diagnoserna yttrar sig och vilka begränsningar det innebär för individen. Lotta Abrahamsson, lärare, pedagogisk handledare och föreläsare med diagnos ADHD och Asperger. Utifrån en brukares perspektiv får du lyssna till hur du kan stötta individen till ett fungerande boende och livssituation. Anna Sporrong, rehabcoach. I en intressant dialog med Bruno Arnström får du lyssna till hur det är att leva med ADHD och vad du bör göra för att underlätta individens väg ut i arbetslivet. Temadag A måndag 9 juni Multidiagnoser kommunikation och motivation ökad livskvalitet vid missbruk, kriminalitet, NPF och psykisk ohälsa På den fördjupande temadagen lär du dig skräddarsydda motivationsmetoder för att hantera och stärka självkänslan hos individer med multidiagnoser. Du ökar din kunskap om hur du når fram till individen så du vänder livet till det bättre. Temadagen leds av Stefan Sandström, leg psykolog, Västra Frölunda. Temadag B torsdag 12 juni Från första mötet till sysselsättning på öppna arbetsmarknaden - så lyckas du genom hela processen med hjälp av fungerande stöd, samverkan och god arbetsgivarrelation Att få ut individen i arbetslivet och få det att fungera över tid kräver den rätta verktygslådan och kunskapen. Temadagen ger dig kunskap om hur du skapar god relation och förståelse hos arbetsgivaren för långsiktiga och fungerande samarbeten. Att individanpassa arbetsplatsen efter personen är inte enkelt men genom att lyssna till brukare och få metoder för att matcha diagnos med arbetsplats löser du problemet. Temadagen leds av personal från stiftelsen Activa i Örebro län. Varmt välkommen! Med vänliga hälsningar, Jonas Rude, Projektledare IQPC Anmäl dig på konferens + två temadagar så får du 2000 kr i rabatt!

3 Konferensdag 1 Tisdag 10 juni, :00 Registrering och morgonkaffe 09:30 Ordförande inleder konferensen Vuxna med NPF ut i arbetslivet hur du effektivt introducerar personer med neuropsykiatriska funktionshinder och lägger grunden till en meningsfull sysselsättning Hur informerar du arbetsgivarna om neuropsykiatriska funktionshinder för att öka förståelsen och minska eventuella fördomar? Så får du fram de positiva arbetsförmågorna hos varje enskild individ för ökad chans att finna passande arbetsplatser Hur skapar du en fungerande och hållbar arbetsplats för både arbetssökande och arbetsgivare? Så förbättrar du stödet för de arbetssökande för en framgångsrik återgång till arbetsplatsen Lyssna till en person som i vuxen ålder fått diagnosen ADHD och vilka erfarenheter han har gällande återgång i arbete Anna Sporrong är rehabcoach och möter sjukskrivna med psykisk ohälsa som ska ut och tillbaka på arbetsmarknaden i samband med sjukskrivning och ibland även arbetslöshet. I och med att Anna arbetar som en extern resurs ger det henne ett objektivt perspektiv där hon samordnar olika myndigheter och enheter till en helhetslösning Sagt om Anna på tidigare IQPC-konferenser: "Inspirerande och handfasta tips" Bruno Arnström är idag 37 år och när han var 33 år fick han diagnosen ADHD. 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Samverkan, teamarbete och fungerande arbetssätt inspireras av hur den dagliga Praktikfall verksamheten Aktema (Norrköpings kommun) arbetar för att finna invidanpassade insatser som ger resultat När diagnosen är fastställd vad gör du då för att finna individuellt anpassade insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder? Hur ser en fungerande organisation för samverkan ut för att underlätta när individen ska ut i arbetslivet på praktik eller anställning Hur skapar du goda relationer till arbetsgivaren på den öppna arbetsmarknaden för att ge möjlighet till arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar? Hur arbetar du för att underlätta att arbetsgivarens första kontakt med individen fungerar? Hur kan man genom att fokusera på arbetsplatsens förutsättningar anpassa miljön så att arbetet/praktiken fungerar? Utifrån en brukares perspektiv: - Vilka stödinsatser behövs? - Hur upplever en person med NPF att det är att få stöd ut i arbetslivet? - Vilket stöd behövs? - Vad behöver vi som professionella tänka på för att ge rätt stöd? Erika Lindholm, leg. arbetsterapeut som arbetar som arbetslivskonsulent på Aktema. Arbetar med insatser till målgruppen personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att stödja dem på deras väg ut i arbetslivet. Ulrika Pirholt, leg. arbetsterapeut som arbetar som arbetslivskonsulent på Aktema. Ulrika är idag inriktad på målgruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med lindrig utvecklingsstörning för att stödja dem på deras väg ut i arbetslivet. Maria Skarin, leg. arbetsterapeut som arbetar som arbetslivskonsulent på Aktema. Har jobbat i olika samverkansprojekt för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar ut i arbetslivet. Ansvarig för k.u.b. (kunskap, utveckling, bemötande) som är ett arbetssätt som används i Norrköpings kommun för att anpassa arbetsplatser så fler personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att nå arbete. Johannes Almborg, diagnostiserad med Asperger syndrom sedan Johannes har med stöd och hjälp av Aktema fått en plats på Norrköpings utbildningsförvaltning sedan några år tillbaka. 12:30 Lunch 13:30 Att få vardagslivet och boendet att fungera öka din kunskap kring hur det är att leva med ADHD och Asperger och lägg grunden till ett individanpassat stöd Hur är det att få en diagnos i vuxen ålder och hur påverkar det individens liv och arbetssituation? Öka din förståelse för funktionsnedsättningen ur individens perspektiv för att hjälpa personen att övervinna sina hinder i vardagslivet Hur bör du arbeta med bemötande så att dina hjälpinsatser blir ett stöd och inte ett problem för individen? Hur tänker en person med neuropsykiatriskt handikapp och hur påverkar det dennes beteende och bemötande? Undvik konfliktsituationer genom ökad förståelse för ditt eget beteende hur bör du agera så du skapar god relation till individen? Lotta Abrahamsson, lärare, pedagogiska handledare och föreläsare med diagnos ADHD och Asperger. Lotta är även tonårsförälder till barn både med och utan diagnosen ADHD 14:45 Eftermiddagskaffe 15:15 En fungerande arbetsplats utifrån en brukares perspektiv få förståelse för individens möjligheter och begränsningar för att finna individanpassad sysselsättning Hur är det att arbeta och ha Asperger och ADHD förstå styrkorna hos individen för att skapa en arbetssituation som fungerar. Vad ska du tänka på när du gör en värdering av arbetsförmågan ta del av arbetssätt för en invidanpassad bedömning. Så anpassar du arbetsmiljöer för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder för att skapa trygga arbetsplatser med fasta strukturer och större möjligheter till en fungerande inlärning. Ta del av incidenter och situationer direkt från en brukares arbetsliv för att öka förståelsen kring missförstånd som uppstår om du inte har kunskap om individen styrkor och svagheter. Lotta Abrahamsson fortsätter 16:30 Ordförande avslutar konferensens första dag

4 Konferensdag 2 Onsdag 11 juni, :00 Morgonkaffe 08:30 Ordförande inleder konferensens andra dag Symtom, konsekvenser och möjligheter vid AHDH och autismspektrumtillstånd öka kunskapen kring de olika tillstånden och säkerställ en invidanpassad insats Vilka svårigheter i form av perception, uppmärksamhet, motivation och minne är vanligt hos personer med NPF och hur bör du ta hänsyn till det i din kontakt med individen? Hur skiljer du på neuropsykiatriska funktionshinder och sociala problem? Vad utmärker ADHD respektive autismspektrumtillstånd hos kvinnor respektive män? Minska risken för lång handläggning så känner du igen de olika diagnoserna genom att titta på kognitiva brister, symtom och beteenden Hur och när motiverar du till utredning och behandling när du misstänker NPF? Vad ingår i en kvalificerad utredning av NPF hos vuxna och går diagnostiseringen till? Säkerställ att du finner passande åtgärder för individen genom ökad förståelse för hur diagnosen påverkar personens liv Livsperspektivet öka kunskapen kring varningsfaktorer som du i tidigt skede bör upptäcka för att individen inte ska hamna i missbruk och andra problem senare i livet Hur ger du vuxna med ADHD ökad insikt i sin sjukdom, realistiska mål och tidsperspektiv på hur vägen tillbaka till ett värdigare liv ser ut? Lena Wallmark, leg. psykolog och biträdande föreståndare på Säviks behandlingshem. 09:45 Förmiddagskaffe 10:15 Lena Wallmark fortsätter 11:30 Att coacha individen till en fungerande vardag så skapar du en dialog kring boendet och lär dig sortera i individen vardagsliv för ett i slutändan självständigt liv Hur förbereder du ett boende som skapar trygghet för individen? Så arbetar du pedagogiskt med hjälp av dags- och veckoplanering för att skapa rutiner kring hushållsgöromål som städning, tvätt och matlagning. Hur sätter du upp mål och skapar en strategi för vardagslivet genom coachingbaserat stöd? Vilka är kriterierna för god omsorg och hur omsätter du dessa i praktiken? Vilka är de vanligaste problemen som uppstår i det egna boendet och hur bör du agera för att undvika dessa? Lasse Andersson, skolkurator som tidigare har arbetat med boende för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Lasse är även utbildat NPF-coach och är styrelseledamot i föreningen Attention. 12:30 Lunch 13:30 Lasse Andersson fortsätter 14:30 Eftermiddagsfika 15:00 Att använda samtalet som verktyg för ett lyckat bemötande så lyckas du med första kontakten och säkerställer att individen får mer kontroll över sin vardag Samtalsteknik hur förbereder du ditt samtal för att skapa bättre förutsättningar där båda parter kan uttrycka sig och göra sig förstådda? Samtalsverktyg praktiska exempel Kommunikationskrockar varför uppstår de och hur kan de undvikas? Bemötande vad är viktigt att tänka på för att lyckas med den första kontakten? Anna Sjölund, utvecklingsansvarig vid Ålsta träningsboende, ett boende för unga vuxna med Aspergers syndrom. Hon föreläser om bemötande och kommunikation i mötet personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism. Anna har arbetat med barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd sedan Under åren arbetade hon för Riksföreningen Autism. Bl a som projektledare för Projekten Empowerment och Mentorsutbildning, som handledare och ombudsman. Idag arbetar 16:30 Ordförande avslutar konferensen. Deltagarna lämnar in utvärdering. Det här är Riksförbundet Attention Riksförbundet Attention arbetar med att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar aktivt på alla nivåer i samhället. Ett bra sätt att stödja vårt arbete är att bli medlem. Som medlem får du vår medlemstidning, tillgång till forum på en matnyttig hemsida, möjlighet att träffa andra samt rabatt på vår konferens, NPF-forum. Vi är ett starkt växande förbund med över medlemmar. Attention har idag 40 lokala föreningar över hela landet, där den medlemsnära ideella verksamheten bedrivs. Fler föreningar är på väg att bildas. Läs mer på Sponsring eller utställning IQPC erbjuder ert företag nya möjligheter till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt affärsbringande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. Som sponsor skapar ni genom konferenserna en unik plattform för nya affärskontakter med beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor, vilket ger stora möjligheter att i framtiden göra bättre och effektivare affärer. För att marknadsföra ert företag genom ett av business-to-businessmarknadsföringens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Andreas Brandt på telefon eller via e-post International Quality and Productivity Center (IQPC) förmedlar kunskap, nyheter och trender som presenteras av de främsta företrädarna inom varje område. Genom våra konferenser säkerställer du att du ligger i framkant inom ditt verksamhetsområde. Den senaste kunskapen förmedlas i en interaktiv och stimulerande miljö där du får svar på dina frågeställningar samt praktiska lösningar på de utmaningar du ställs inför idag och imorgon.

5 Temadagar Måndag 9 juni Torsdag 12 juni 2008 Temadag A Måndag 9 juni Multidiagnoser kommunikation och motivation ökad livskvalitet vid missbruk, kriminalitet, NPF och psykisk ohälsa Att bemöta och hantera personer som lider av missbruk och/eller kriminalitet i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk störning är inte enkelt och ställer höga krav på dig. För att förstå personer som inte tänker som du och som i många fall lever ett obekvämt liv krävs det att du har verktygen för att skapa en fungerande relation och dialog. Motivationen ligger till grund för att individen ska kunna förändra sitt liv till det bättre och genom att delta på temadagen lär du dig de skräddarsydda motivationsmetoderna som ger resultat. Under dagen får du svar på följande frågor: Multiproblem så hänger problem som missbruk/psykisk störning, kriminalitet och neuropsykiatriska funktionshinder ihop. Hur bemöter du individer som lider av neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk störning och skapar god relation till individen? Diagnos och kommunikation nå fram till individen genom ökad kunskap kring hur personer med olika neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser kommunicerar med varandra Att motivera personer med ADHD, Asperger och ADD så arbetar du med omvänd motivation för att få individen att skapa nya möjligheter i livet. Kontraktuellt förändringsarbete som motivationsmetod så arbetar du med överenskommelser som lätt integreras i arbetsplaner och behandlingsplaner. Ett fungerande verktyg för att ständigt mäta klientens motivation. Alternativa motivationstyper undvik att luften går ur motivationsprocessen genom ökad kunskap kring hur du skräddarsyr motivationen för olika typer av individer. Stefan Sandström, leg psykolog och författare till ett flertal böcker om ämnen som våld och hot i yrkeslivet, ungdomsvåld, maktetik och stress och utbrändhet. Sagt om Stefan på tidigare IQPC-konferenser: Intressant och lärorikt. Underhållande! Bra framförande av dagens tema och ämne. Pedagogisk, mycket stort + Hålltider för temadagarna: Temadag A: Morgonkaffe och registrering 08:30 Temadagen inleds 09:00 Förmiddagskaffe 10:15 Lunch 11:30 Temadagen fortsätter 12:30 Eftermiddagskaffe 14:00 Temadagen avslutas 16:00 Temadag B: Morgonkaffe och registering 08:30 Temadagen inleds 09:00 Förmiddagskaffe 10:15 Lunch 11:30 Temadagen fortsätter 12:30 Eftermiddagskaffe 13:45 Temadagen avslutas 15:00 Temadag B Torsdag 12 juni Från första mötet till sysselsättning på öppna arbetsmarknaden så lyckas du genom hela processen med hjälp av fungerande stöd, samverkan och god arbetsgivarrelation Att matcha arbetsplatsen efter individens egenskaper och få det att fungera även långsiktigt ställer krav på kunskap och verktyg. Under den fördjupande temadagen, som leds av personal från stiftelsen Activa, tar du del av välbeprövade och utvärderade arbetssätt som fungerar i ditt arbete med att finna meningsfull sysselsättning för individen. Du får verktygslådan som hjälper dig i processen från första möte till ett reguljärt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Till sist lyssnar till en brukare med ADHD som ger sin version av hur du bäst bör stötta och ledsaga individer med neuropsykiatriska funktionshinder. Under den fördjupande temadagen ökar du kunskapen inom följande områden: Activamodellen ett arbetssätt där du med hjälp av fungerande stöd finner en individanpassad arbetsplats Ta del av Activamodellens verktygslåda med sju steg som förklaras i teori och handling med tyngdpunkt på hur arbetet ska bedrivas praktiskt. Du tar del av processen från de allra första mötet mellan arbetssökande och stödperson till hur du når slutmålet: ett reguljärt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Modellen är en variant på Supported Employment, en världsomfattande metod som hjälper funktionshindrade ut i arbetslivet. Johanna Gustavsson, arbetskonsulent på Activa. Rekrytering av arbetsplatser så matchar och marknadsför du för att finna en arbetsgivare som ger långsiktig relation Lyckas med att fånga in rätt arbetsgivare genom att del av hur Activas företagsgrupp arbetar med frågan och vilka uppdrag de idag utför. Marknadsföring är en viktig del i arbetet och genom att öka kunskap kring hur målsättningarna skapas ökar du möjligheten för att många personer med funktionsnedsättningar når anställning på öppna arbetsmarknaden. Febe Ågren, marknadsförare på Activa. ADHD och arbete LÖSA-projektets erfarenheter som skapar väg till arbete Hur använder du individuellt anpassat stöd för att skapa möjlighet att få arbete? Hur bör du organisera samverkan kring individen för att undvika att brukaren faller mellan stolarna? Mats Wickholm, arbetskonsulent på Activa. Att leva med ADHD/DAMP vilka fördelar och nackdelar finns det att leva med diagnosen och hur bör du anpassa jobb efter individ? Hur är det att leva med ADHD/DAMP? Du får insikt i varför du inte bara ska fokusera på svårigheterna utan också plocka fram funktionsförstärkningarna i diagnosen. Det ger dig en bra grund när sysselsättning ska matchas efter individ. Du ökar även din kunskap i hur du coachar en person med ADHD/DAMP och missbruksproblem med mål om att finna passandel arbete eller utbildning. Gert Andersson, initiativtagare till LÖSA-projektet och fick diagnosen ADHD när han vara 43 år. Stiftelsen Activa i Örebro län bildades Stiftelsens uppdrag är att stödja arbetslösa som pga funktionsnedsättning har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Målet är att nå bestående arbete eller att gå vidare till utbildning. Under förra året fick 64 personer anställning via deras insatser.

6 Anmälan till: Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Tid & plats Konferens juni, temadag A 9 juni, temadag B 12 juni, 2008 Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm, tfn Rabatterat boende Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan, bokningstel: samt Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, bokningstel: Uppge avtalskod IQPC för rabatterade priser. Samtliga hotell ligger centralt i Stockholm. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm: Anmälningskod: B Porto betalt Sverige Ordinarie pris Paketpris Konferens kronor Temadag kronor Konferens + en temadag kronor kronor Konferens + två temadagar kronor kronor SPARA kr SPARA kr Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatterbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Avbokning & överlåtelse av deltagarplats Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast sju dagar innan konferensstart får du ett värdebrev på inbetalt belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 1000 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år efter konferensens första dag och kan utnyttjas av dig eller en kollega från ditt företag på valfritt event/ evenemang hos IQPC Sverige. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än sju dagar innan konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Värdebrev delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall IQPC Sverige ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet i form av ett värdebrev som kan utnyttjas inom ett år från det konferensen skulle ha startat. Betalning Betalningsvillkor: Betalning ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från bokningsdatum som står på fakturan, eller om konferensen går av stapeln inom dessa 30 dagar ska full betalning vara oss tillhanda dagen innan konferensen börjar. Tillträde kan nekas om betalningsvillkoren ej möts. Betalningssätt: Du kan betala via bankgiro, plusgiro eller banköverföring som finns nedan, och som står på din faktura. Vänligen uppge registreringsnummer och fakturanummer på betalningen. Betalningar: BG: PG: Programmet, priser och registreringsmöjligheter finns på följande länk: Anmälningsblankett q Konferens juni q Temadag A 9 juni q Temadag B 12 juni Förnamn efternamn e-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post q Konferens juni q Temadag A 9 juni q Temadag B 12 juni Förnamn efternamn e-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post q Konferens juni q Temadag A 9 juni q Temadag B 12 juni Förnamn efternamn e-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Organisation Adress Postnr ort Telefon växel antal anställda Din signatur Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_ _mars_2008

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Sociala stödinsatser för vuxna med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012

Sociala stödinsatser för vuxna med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012 Sociala stödinsatser för vuxna med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 juni 2012 TALARE HanteraLivet Pernilla Ekström Daneil Nygren Stefan Karlsson Östersunds kommun Anna Lindegren Effektiva

Läs mer

Bemöta och undervisa explosiva barn

Bemöta och undervisa explosiva barn För dig i förskolan, F-6 och fritidshem! Bemöta och undervisa explosiva barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 TALARE NSPH Riksförbundet Attention Anki Sandberg Klockaretorpsskolan

Läs mer

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Inför den stora omorganisationen inom integrationsarbetet! Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Nya reformen i praktiken Ekonomiska förutsättningar och schablonersättningar Effektiva etableringslotsar

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

Daglig verksamhet. Förnya och förbättra er verksamhet med befintliga resurser. Över 100 deltagare 2011, skynda att boka begränsat antal platser!

Daglig verksamhet. Förnya och förbättra er verksamhet med befintliga resurser. Över 100 deltagare 2011, skynda att boka begränsat antal platser! Över 100 deltagare 2011, skynda att boka begränsat antal platser! Daglig verksamhet Inbjudan till konferens i Göteborg den 11-12 juni 2012 TALARE Arbetsförmedlingen Bengt Eklund Socialdepartementet Ulrik

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag!

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag! Elever med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 april 2010 TALARE Speciellt inbjuden talare Marita Hovmark Journalist, tidigare redaktör och ordförande inom Attention ADHD kräver nya pedagogiska

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Docent i psykologi Specialpedagog Rektor Föreståndare Skoldatatek Specialpedagog Projektledare Stockholms stad Specialpedagog & IKT skolutvecklare

Läs mer

Sjukgymnastik i utveckling

Sjukgymnastik i utveckling Sjukgymnastik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 UTBILDARE Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lillemor Lundin Olsson Så stärker och vidareutvecklar du din yrkesroll

Läs mer

LSS-boende i utveckling

LSS-boende i utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2012 EXPERTER Handledare PRAKTIKFALL Enhetschef Marie Liljegren Hedlund Samordnare Törngårdens Autismcenter Utbildningsansvarig Härryda kommun Områdeschef

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Christina Lindholm Professor emerita Dermatologisjuksköterska

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Samverkan och stöd för vuxna med ADHD

Samverkan och stöd för vuxna med ADHD Samverkan och stöd för vuxna med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2008 VÅRA TALARE HanteraLivet Pernilla Ekström Örebro Universitet Berth Danermark Södertälje kommun Yvonne Kokkola

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Verktyg för Individanpassad SFI

Verktyg för Individanpassad SFI Verktyg för Individanpassad SFI Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2011 TALARE Lunds kommun Eva Leijon Burlövs kommun Thérèse Stringer och författare Nacka kommun Viveca Schön Utbildningscentrum

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

TandhygienisTforum 2013

TandhygienisTforum 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 maj 2013 VÅRA TALARE Annette Carlsson Tandhygienist Irene Smedberg Tandvårds- och utvecklingschef Katarina Kovacs Warnebrant Munhälsosamordnare Nya metoder

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra?

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? 2013-01-18 13/22 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra

Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra 15 500 medlemmar Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi sprider

Läs mer

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Så hanterar du utmanande beteenden och kaosartade situationer med elever med NPF Ta del av aktuell forskning och

Läs mer

NÄMNDSEKRETERARFORUM

NÄMNDSEKRETERARFORUM Succékonferensen PÅ tillfälligt besök i Göteborg! NÄMNDSEKRETERARFORUM inbjudan till konferens i Göteborg den 30-31 oktober 2012 TALARE FRÅN Göteborgs Universitet Halmstads kommun Anders Bergenek Nämndsekreterarens

Läs mer

Minskad Ungdomsarbetslöshet Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009

Minskad Ungdomsarbetslöshet Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009 Minskad Ungdomsarbetslöshet Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009 TALARE FRÅN Speciellt inbjuden talare edli Agneta Roström Avdelningschef ef Arbetsförmedlingsfrågor Communicare Mathias

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012 Nya missbruksvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård Hammarbackens behandlingshem Nytt huvudmannaskap? Så påverkas

Läs mer

etablering av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

etablering av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden etablering av invandrarkvinnor inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Ordförande Samordnare Rätt steg Framgångsrika

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

REHABILITERING AV ÄLDRE

REHABILITERING AV ÄLDRE inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2013 EXPERTER Elisabeth Rydwik Med. Dr. leg. sjukgymnast FOU nu Raymond Dahlberg FoU-samordnare/Med. Dr. Hjälpmedelsinstitutet Christina Brogårdh RPT,

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Arbetslivsinriktad integration av invandrare Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens

Läs mer

Attraktiv Näringslivskommun

Attraktiv Näringslivskommun Attraktiv Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Arena för tillväxt Roland Lexén Årets tillväxtkommun 2008! Umeå kommun Roland Carlsson Entreprenörsregionen

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE AttrAktiv näringslivs- kommun 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 september 2013 TALARE Tillväxtverket Anneli Sjögren Avdelningschef Entreprenörskap och företagsutveckling PRAKTIKFALL FRÅN

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN Lönsam koncentration av tjänster för optimerad SSC Bonnier Solution PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Så förbereder du din verksamhet för

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2013 VÅRA TALARE Västerås stad Eva Wetterstrand Direktör ProAros Ing-Marie Rundwall Utbildningsdirektör

Läs mer

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden Sagt om IQPC s tidigare bostadskonferenser: Kanonbra föreläsare på alla sätt och vis! Hyresredovisningschef, Akelius Fastigheter Framgångsrika strategier för underhållsberget av bostäder från 50-, 60-

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 JURIDISK EXPERT Jurist VÅRA TALARE Socialstyrelsen Ann-Kristin Granberg Sundsvalls kommun Eva Rönnbäck Verksamhetschef, Socialtjänstens myndighetsutövning

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete

Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete Vägen till arbete Individuellt stöd i vuxenlivet för att nå, få och behålla ett lönearbete Ett begripligt, hanterbart och meningsfullt vuxenliv NOVA är en enhet inom vårdbolaget TioHundra. Vi riktar oss

Läs mer

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten Utbildningsdag 30 mars 2010 Sundsvall Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten - för hela hemtjänstpersonalen, enhetschefer och biståndsbedömare inom äldreomsorgen Finurliga tips och knep i vårdtagarens

Läs mer

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 EXPERTER Viveca Lindberg Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Pernilla Lundgren PRAKTIKFALL Arbetssätt

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård Planering och hantering av Vårdplatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Vinnare av Guldskalpellen 2010 Centrallasarettet Västerås Eva Strand Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Hjälp - tiden räcker inte till!

Hjälp - tiden räcker inte till! 2014-06-24 14/67 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser BAKGRUND Hamnar du ofta i stressade situationer eller upplever du att du inte

Läs mer

LSS-BOENDE I UTVECKLING

LSS-BOENDE I UTVECKLING inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2012 EXPERTER Gunilla Gerland Utbildare och handledare Helene Wirandi Socionom Michel Riddez Handledare PRAKTIKFALL Terese Lingfjord Enhetschef Marie

Läs mer

Skapa en säkrare arbetsmiljö på & kring byggnadsställningar

Skapa en säkrare arbetsmiljö på & kring byggnadsställningar Skapa en säkrare arbetsmiljö på & kring byggnadsställningar Seminarium 7 december 2015 på Wenner-Gren Center, Stockholm Anmälan senast 20/11 UR INNEHÅLLET: LYSSNA TILL: Hur ser det ut med ställningar på

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars i Stockholm TALARE Vittraskolan Forsgläntan Annika Hilmersson Stockholms stad Agneta Herlin

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Om projektet Vägar till jobb 2. Om Aspergers syndrom (AS) 3. Konkreta tips och metoder 4. Stöd och insatser 5. Frågor 6. Vill du boka en projektinformatör/komma i

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Vinnare av Tal- och Språkpriset 2010 Språkförskolan

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Projektledare, Vägar till jobb ingela.halvarsson@attention-riks.se 1 Mina erfarenheter Möten med människor Möten med kommuner/myndigheter Möten

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer