KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth Fock Rektor GR Utbildning Gunilla Almgren Bäck Specialpedagog Enköpings kommun Kerstin Broms Föreståndare Skoldatatek Kerstin Davidsson Specialpedagog Åsa Strömberg Projektledare Susanne Bynke Stockholms stad Johanna Rostedt Eva Samuelsson-Angawa Kasam Education Ulrika Jonson Skolutvecklare Nya alternativa verktyg som stärker dina elever inom: Kognition Koncentration Läs- och skrivsvårigheter Senaste apparna för dina elever FöRDjUPNING Attention Utbildning Urban Leijon KoN cen tration hjälp medel NPF

2 Stockholm den mars 2013 Få fler elever att nå målen med kompensatoriska hjälpmedel Skolan har ett ansvar att tillgodose alla elevers behov och anpassa undervisningen så att även elever med funktionsnedsättningar kan ta till sig kun skap. Det finns många elever som har behov av stöd för att kompensera för svårigheter med koncent ration, planering, tidsuppfattning och att läsa och skriva. Hur kan du hjälpa dina elever att med hjälp av kompensatoriska verktyg höja elevens resultat och självkänsla? Vilka är de bästa och senaste hjälpmedlen för elever med läs- och skrivsvårigheter? Rätt använt ges elever ökad trygghet, självständighet och delaktighet i klassrummet och skapar bättre förutsättningar för framtiden. På konferensen Kompensatoriska verktyg i skolan ger vi dig konkreta verktyg för hur du kan hjälpa dina elever att klara målen. Du får kunskaper som stärker dig i din yrkesroll och ger dig rätt förutsättningar att nå fram till alla i klassen. DU FÅR LÄRA DIG: Konkreta tips för att fler elever ska uppnå målen Vad är arbetsterapeutens roll i framtidens skola? Alternativa verktyg och förhållningssätt för koncentrationssvårigheter Individuella och generella tekniklösningar som stöd DU KOmmER bl.a. FÅ LySSNA TILL: Vinnare av Guldäpplets särskilda pris 2011 för insatser inom IKT och specialpedagogik Digitala lärverktyg och arbetssätt för ökad måluppfyllelse och delaktighet Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog & IKT skolutvecklare,gr Utbildning Nya sätt att möta elever med kognitiva svårigheter Elisabeth Fock, rektor och lokal projektledare, Halmstads kommun Smartphone som kognitivt stöd i skolan Johanna Rostedt & Eva Samuelsson-Angawa, arbetsterapeuter, utbildningsförvaltningen, Stockholms stad Varmt välkommen på konferens! Anna Limmergård Projektledare Ta gärna med en ipad till konferensen!

3 TISDAG 12 mars :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Anna Limmergård, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Hur kan ett systematiskt användande av appar förbättra förmågan att läsa och skriva? Forskningsprojektet om alternativa verktyg vilka resultat har vi sett hittills? Så kan vi göra text mera tillgänglig genom att använda appar På vilket sätt kan vi öka motivationen för att läsa och skriva genom användandet av appar i mobiltelefoner och surfplattor? Kommer appar och andra tekniska hjälpmedel ändra synen på läs- och skrivsvårigheter i Sverige om 10 år? Vad kommer att krävas av dig som pedagog i framtiden? Idor Svensson Docent i psykologi Linnéuniversitetet 10:50 Bensträckare med frukt 11:00 Elever lär elever så blir alternativa verktyg en naturlig del av vardagen Inkludering i praktiken så gör vi Samverkan skoldatatek och pedagoger i projektet Ambassadörer för alternativa verktyg Stärkt självförtroende för deltagare bättre resultat Vilka verktyg är det lämpligt att elever lär ut? Vad krävs av lärarna för att arbeta på detta sätt? Vad finns det för risker med att elever lär elever? Kerstin Broms Kerstin Davidsson Föreståndare Skoldatatek Enköping Specialpedagog Enköpings kommun Munkssundsskolan Enköping 11:50 Lunch 12:50 Teknikstöd i skolan för elever med kognitiva svårigheter Hur kan skolan förbättra förutsättningarna för elever med kognitiva funktionsnedsättningar? Hur ser upplägget ut och vad är resultatet hittills? Uppsökandet av elever hur går vi tillväga för att hitta elever som verkligen behöver vår hjälp? Hur genomförs projektet? Framgångsfaktorer och fallgropar Projektpengar slut 2013 hur går vi vidare? Ann-Katrin Wijk Specialpedagog & lokal projektledare Teknikstöd i skolan Kalmarsunds Gymnasieförbund 13:50 Bensträckare 14:00 Nya sätt att möta elever med kognitiva svårigheter En rektors perspektiv på projektet Teknikstöd i skolan Screeningsverktyget BAS hur arbetar vi med det? en en ny profession i skolan De bästa apparna vi använder! IT-avdelningen en del av kärnverksamheten. Hur arbetar de? Så ökar vi kunskapen hos lärare och annan personal om konsekvensen av kognitiva svårigheter Resultat av projektet Elisabeth Fock Rektor & lokal projektledare Halmstads kommun 15:00 Eftermiddagskaffe Vinnare av Guldäpplets särskilda pris 2011 för insatser inom IKT och specialpedagogik 15:30 Digitala lärverktyg och arbetssätt för ökad måluppfyllelse och delaktighet Hur kan lärmiljöer utformas som stödjer elevers olika sätt att lära? Hur skapar vi ett tillgängligt skriftspråk för att underlätta lärandet för elever med läs- och skrivsvårigheter? Praktiska arbetssätt för att öka elevers måluppfyllelse och delaktighet Exempel på appar för Ipad och Ipad-touch för påminnelse och koncentration Hur kan appar användas och hur håller du dig uppdaterad på enklast sätt? Gunilla Almgren Bäck Specialpedagog & IKT skolutvecklare GR Utbildning 16:30 Konferensens första dag avslutas

4 ONSDAG 13 mars :00 Smartphone som kognitivt stöd i skolan Rätt individuella anpassningar så kan elevens smartphone bli ett kompensatoriskt hjälpmedel och ge kognitivt stöd Praktiska exempel och tips om inställningar, anpassningar och appar för hur en smartphone kan vara ett stöd för bland annat att komma i tid till lektioner, anteckna, läsa, minnas instruktioner och planera Vad anser vi som arbetsterapeuter om vår framtida roll i skolan? Johanna Rostedt Eva Samuelsson-Angawa Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 10:00 Förmiddagskaffe 10:20 Projektet Vägar till arbete teknikstöd för att nå målen Så jobbar vi med teknik i skolan för elever som har svårt att nå målen Måste eleven ha en diagnos för att få hjälpmedel eller räcker det med svårigheter som eleven själv kan precisera? Individuella och generella tekniklösningar som stöd vid t.ex. hörselnedsättning och koncentrationssvårigheter Ta med hjälpmedlen till arbetsplatsen så kan vi hjälpa elever med övergången till yrkeslivet eller vidare studier Åsa Strömberg Susanne Bynke Lokal projektledare Vägar till arbete 11:20 Bensträckare 11:30 Write to read med Ipad nya arbetssätt Upplägg och utveckling av projektet Inkludering från ett tidigt stadium vad blir effekterna av det? Exempel på bästa apparna: Bokstavspussel, Story Creator & Skolstil Ulrika Jonson Skolutvecklare Kasam Education 12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch för fördjupningens deltagare 13:30-16:30 Separat bokningsbar Fördjupning Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bakgrund och bemötande Under ledning av Urban Leijon, Attention Utbildning Ladda gärna ner apparna på din Ipad och ta med till konferensen! Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens mars 2013 Fördjupning 13 mars 2013 Piperska Muren Scheelegatan 14, Stockholm PRIS Före 21 dec Före 15 feb Efter 15 feb Konferens kr kr kr Fördjupning kr kr kr ANmÄLAN Telefon Bokningslinje Internet mail Telefax Konferenskod Con520 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

5 Separat bokningsbar ONSDAG 13 mars 2013 I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du under denna eftermiddag fördjupade kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vilka svårigheter som kan uppstå i skolan. Även de utan diagnos kan ha problem men hur upptäcker man dem och hur bemöter man dessa elever? Kan man bemöta flickor och pojkar på samma sätt eller skiljer sig deras diagnoser åt? Frågan om varför vissa barn föds med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer att tas upp, liksom genetik och miljö. Du får lära dig: ONSDAG 13 mars :30-16:30 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bakgrund och bemötande Vad som ingår i begreppet NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Hur du känner igen de olika diagnoserna Så påverkar NPF elevernas skolsituation Skillnader mellan flickor och pojkar Bemötande av och kommunikation med elever med NPF Pedagogiska strategier och praktiska råd i skolan FÖRDJUPNING FöRDjUPNINGEN LEDS AV Fördjupningen leds av Urban Leijon, barnläkare, barnneurolog- och habiliteringsläkarspecialist. Han är styrelseledamot i Riksförbundet Attention och har stor erfarenhet av neuropsykiatri. Bland annat har han utvecklat ADHD-team och autismspektrumteam vid barnhabiliteringen i Jämtlands län.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. KOMPENSATORISKA inbjudan till konferens i Stockholm den mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Halmstads kommun Elisabeth Fock PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Så blir hjälpmedel en naturlig del av undervisningen Vilka hjälpmedel är rätt för dina elever? Smartphone som kognitivt stöd i skolan Teknikstöd vid läs- och skrivsvårigheter GR Utbildning Gunilla Almgren Bäck Enköpings kommun Kerstin Broms Kerstin Davidsson Åsa Strömberg Susanne Bynke Stockholms stad Johanna Rostedt Eva Samuelsson-Angawa Kasam Education Ulrika Jonson FöRDjUPNING Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bakgrund och bemötande Fördjupa dina kunskaper inom NPF och hur det påverkar dina elever Under ledning av Urban Leijon, Attention Utbildning FöRDjUPNING Attention Utbildning Urban Leijon Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con520

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Forum för nämnd sekreterare 2011

Forum för nämnd sekreterare 2011 FORUM FÖR NÄMNDSEKRETERARE ÄNTLIGEN TILLBAKA! Forum för nämnd sekreterare 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE Expert Göteborgs universitet Jan Turvall Södertälje kommun Ola

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer