Undersköterska i demensvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersköterska i demensvården"

Transkript

1 Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jan-Olof Svensson Din viktiga roll för kvalitetssäker demensvård Enköpings kommun Demensteam och BPSD-team Kungsbacka kommun Måhaga äldreboende Väster Tea Hwit Västerås stad Ankarets gruppboende Eva-Birgitta Bredolt Helena Eriksson Carolina Jernberg Från problem till lösning WORKSHOP Luleå kommun Dagny Vikström I samarbete med:

2 Presentation Undersköterska i demensvården Riktlinjer och rekommendationer i all ära men det är du som undersköterska som i dina dagliga handlingar och arbete gör den stora skillnaden för personer med demens. Du hanterar sjukdomens svåra sidor och ska samtidigt försöka se personen bakom för att kunna ha ett individuellt, gott och värdigt bemötande. Demens är en komplex sjukdom och du behöver ständigt nya vägar för att lösa situationer som kan uppstå. Ta därför chansen att vidareutbilda dig! Undersköterskan är den viktigaste tillgången för kvalitetssäker demensvård! Det är inte lätt att hitta lösningar på alla situationer som kan uppstå runt patienten och anhöriga och att få tiden att räcka till men det finns de som lyckats väl. Under konferensen delar experter och verksamheter i framkant med sig av sina arbetssätt för att kvalitetssäkra och underlätta det dagliga arbetet med personer med demens. Du får nya idéer för aktivering och hur du blir ännu bättre och tryggare i ditt bemötande både kring de med demens och deras anhöriga. Du får lära dig: Hur du bidrar till en kvalitetssäker och personcentrerad omvårdnad Vilka krav som ställs på dig som undersköterska för att ge kvalitetssäker demensvård Evidensbaserade metoder hur du kan säkerställa kvaliteten som undersköterska Konreta arbetssätt rörande anhöriga, BPSD och aktiviteter som fungerar i verkligheten Välkommen till konferensen med lösningar för dig som är undersköterska inom demensvården! a én Projektledare Du är viktigast för god kvalitet! UR PROGRAMMET Undersköterskans viktiga roll och funktion för kvalitetssäker demensvård Anhörigstöd så blir du bättre på bemötande och kommunikation Aggressivitet och utåtagerande att hantera beteendeförändringar vid demenssjukdom (BPSD) Kompetens, struktur och hjärta så har vi lyckats med personcentrerat och salutogent förhållningssätt

3 Program TORSDAG 14 APRIL :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Frida Hultén, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom Personcentrerad omvårdnad så kan du säkerställa den Vad krävs av dig som undersköterska utifrån riktlinjerna? Så kan du stärkas som undersköterska i och med riktlinjerna Sahlgrenska Universitetssjukhuset 10:20 Bensträckare med frukt 10:30 Undersköterskans viktiga roll och funktion för kvalitetssäker demensvård Så kan du säkerställa god kvalitet och utvecklas i din viktiga roll Hur du kan bidra till bättre demensutredningar för tydlig diagnos Så kan du bemöta svårtolkade symtom som vandring, rop och utåtagerande beteende Sahlgrenska Universitetssjukhuset 11:30 Lunch 12:30 Så kan du skapa lässtunder enkla och givande aktiviteter för personer med demens Hur lässtunder kan skapa lugn och väcka minnen Läskraft! Ett projekt som inspirerar anhöriga och frivilliga att läsa högt Så kan ni komma igång med lässtunder hos er AnnMarie Lindman Centrum för lättläst 13:30 Bensträckare 13:40 Anhörigstöd så blir du bättre på bemötande och kommunikation Hur vi kan skapa bra första möten med anhöriga? Så skapar du en god relation, förtroende och tillit Så kan du hantera obekväma samtal med anhöriga samtalets betydelse Hur du kan göra stor skillnad som länken mellan personen med demens och anhöriga 5 exempel på lyckade förhållningssätt för bättre kommunikation Jan-Olof Svensson Anhörigkonsulent Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 Aggressivitet och utåtagerande att hantera beteendeförändringar vid demenssjukdom (BPSD) Exempel på akuta insatser och lösningar kring aggressivitet och utåtagerande Hur du kan hantera och bemöta personer med BPSD Observation så arbetar vi med dygnsbok för kartläggning och handlingsplan för konkreta åtgärder Demensteam och BPSD-team Enköpings kommun 16:00 Konferensens första dag avslutas FREDAG 15 APRIL :00 Kompetens, struktur och hjärta så har vi lyckats med personcentrerat och salutogent förhållningssätt Så har vi skapat tydlig stuktur kring arbetsfördelning och prioriteringar Hur du kan säkerställa ett gott bemötande av boende, anhöriga och kollegor Lösningar för att frigöra tid för umgänge, aktiviteter och utevistelser Så arbetar vi för att stärka undersköterskans roll och profession Tea Hwit Enhetschef, vårdpedagog Måhaga äldreboende Väster Kungsbacka kommun 10:00 Förmiddagskaffe 10:30 Dans, musik och vårdarsång evidensbaserade metoder för god omvårdnad Så lyckas du med att skapa god kvalitet och kundnöjdhet Hur du kan skapa delaktighet och individanpassning Exempel på hur vi arbetar med dans, musik och vårdarsång Eva-Birgitta Bredolt Carolina Jernberg Undersköterska Undersköterska Helena Eriksson Undersköterska Västerås stad Vård och Omsorg Ankarets gruppboende 11:30 Konferensen avslutas Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 11:30 Lunch för workshopdeltagare 12:30 16:00 t k Professionellt bemötande vid demenssjukdom Metoder och verktyg för det goda mötet Under ledning av Dagny Vikström Se nästa sida Workshop inställd Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

4 t k Workshop INSTÄLLD FREDAG 15 APRIL KL 12:30 16:00 Professionellt bemötande vid demenssjukdom Metoder och verktyg för det goda mötet Det är du som undersköterska som i ditt dagliga arbete gör verklig skillnad för personer med demens. Workshopen ger dig konkreta lösningar och metoder för ett lyckat och utvecklande etiskt förhållningssätt och bemötande. Du får ökad kunskap kring bakomliggande sjukdomar, funktionsbortfall och oförmåga vid demenssjukdom. Workshopen ger dig nya vägar och arbetssätt att hjälpa personer med demens att bibehålla värdighet, identitet och självkänsla. Du får lära dig: Etik och värdighet i bemötandet fokus på personen bakom sjukdomen Så får du patienten att använda de förmågor som fortfarande finns kvar Hur kan vi på bästa sätt stödja en person som har svårt att hitta, känna igen ansikten, föremål och svårt med praktiska göromål, som att tvätta sig och klä sig? Hur kan vi kommunicera bättre med en person som har svårt att förstå vad vi säger och svårt att formulera sina tankar? Hur gör vi när personer med demens misstolkar sin omgivning och blir rädda och kanske värjer sig för den hjälp som de så väl behöver? Praktiska exempel från vardagen lösningar för duschning, måltider och samvaro med övriga Denna workshop är ett utmärkt komplement till konferensen där du genom föreläsning och gruppdiskussioner lär dig mer om hur du med ett personligt bemötande kan öka kvaliteten i din omsorg. Det är en unik möjlighet att diskutera frågor och ett tillfälle att få konkreta metoder och verktyg att ta med hem till din vardag. Du får också utbyta erfarenheter med personer som ställs inför samma utmaningar som du! Workshopen leds av mycket uppskattade och erfarna Dagny Vikström, som varit med i referensgruppen för framtagandet av De Nya Nationella riktlinjerna för demensvård. Dagny är Leg. Arbetsterapeut, demensvårdsutvecklare och medförfattare till Demensboken levnads berättelse, upplevelse, fakta och förhållningssätt.

5 Anmälan TID & PLATS Konferens april 2011 Workshop inställd Garnisonen Konferens Karlavägen 100 Stockholm Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. PRIS Före 14 jan Före 18 mars Efter 18 mars Konferens kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con330 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på fördjupning/workshop ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Nya direktiv ställer nya krav

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Undersköterska i demensvården Din viktiga roll för kvalitetssäker demensvård Inbjudan till konferens i Stockholm den april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jan-Olof Svensson Enköpings kommun Demensteam och BPSD-team Kungsbacka kommun Måhaga äldreboende Väster Tea Hwit Västerås stad Ankarets gruppboende Eva-Birgitta Bredolt Helena Eriksson Carolina Jernberg UR PROGRAMMET Undersköterskans viktiga roll och funktion för kvalitetssäker demensvård Så kan du skapa lässtunder enkla och givande aktiviteter för personer med demens Dans, musik och vårdarsång evidensbaserade metoder för god omvårdnad WORKSHOP Professionellt bemötande vid demenssjukdom Metoder och verktyg för det goda mötet Under ledning av Dagny Vikström, Leg. Arbetsterapeut med i framtagandet av De Nya Nationella riktlinjerna för demensvård och författare till Demensboken. WORKSHOP Luleå kommun Dagny Vikström Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con330

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

Forum för nämnd sekreterare 2011

Forum för nämnd sekreterare 2011 FORUM FÖR NÄMNDSEKRETERARE ÄNTLIGEN TILLBAKA! Forum för nämnd sekreterare 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE Expert Göteborgs universitet Jan Turvall Södertälje kommun Ola

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

En Bättre Demensvård. Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre

En Bättre Demensvård. Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre En Bättre Demensvård Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre Innehåll God tillgänglighet till professionell bedömning och behandling... 4 Reagera snabbt på minnessvikt och erbjud minnesutredning

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer