Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den augusti 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011"

Transkript

1 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen Unga i arbetslivet Oscar Svensson Från utanförskap till anställningsbara Skellefteå kommun Ingrid Selin Johan Söderström Stockholm stad Elin Jägervall Natalia Zulljevic Gabriella Söderlund Eslövs kommun Thomas Ladö Swedbank Patricia Kempff VaraLyftet Maria Lindkvist Svenskt näringsliv Malin Sahlén Arbetsmarknaden förändras gör du? WORKSHOP Karin Tenelius MODELLER - VERKTYG - ANGREPPSSÄTT

2 Presentation Unga arbetslösa från utanförskap till anställningsbara Antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar har de senaste fem åren ökat med hisnande 200 %! Trots att frågan är prioriterad av regeringen och att konjunkturen nu vänt, är den svenska ungdomsarbetslösheten fortfarande en av de högsta i EU. Hur får vi ungdomarna att ta del av de nya jobben? Nyckeln till framgång är du som möter dessa ungdomar dagligen! På konferensen Unga arbetslösa från utanförskap till anställningsbara får du lära dig hur du hjälper ungdomar till självförsörjning på bästa möjliga sätt. Genom rätt åtgärder i rätt tid främjar du våra ungdomars hälsa och möjlighet till delaktighet i samhället på lång sikt. Här får du de verktyg som krävs! På konferensen får du lära dig: Framgångsfaktorer för samverkan mellan myndigheter för en snabbare hantering av ungdomar i arbetslöshet Hur du bäst bemöter ungdomar i utanförskap för att väcka motivation Vad som krävs för en lyckad samverkan mellan näringsliv och myndigheter Du kommer att få lyssna till: jobb växer fram 2011 hur ser vi till att ungdomarna får ta del av dessa? Tomas Tobé (m), Ordförande i Riksdagens arbetsmarknadsutskott Långsiktig modell som skapar riktiga jobb 500 företag står redo att anställa Björn Nordén, Projektet YOU i Västerås Lyckad samverkan mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, psykiatrin och kommunen Ingrid Selin, Skellefteå kommun Johan Söderström, Arbetsförmedlingen Skellefteå Varmt välkommen till en konferens som gör skillnad! J л e n Projektledare UNGA ARBETSLÖSA FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ANSTÄLLNINGSBARA

3 Program MÅNDAG 22 AUGUSTI :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Jacqueline Simonsson, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Oscar Svensson inleder konferensen med att presentera rapporten Unga som varken arbetar eller studerar hur många är de och vad gör de? Oscar Svensson Utredare Temagruppen Unga i arbetslivet 10:05 Varför har unga så lågt förtroende för Arbetsförmedlingen? Unik rapport om ungdomars tilltro till Arbetsförmedlingen Näringslivets förväntningar på en fungerande arbetsmarknad Malin Sahlén Nationalekonom Svenskt näringsliv 10:35 Bensträckare Nominerad till Götapriset Nationellt föredöme enligt arbetsmarknadsminister Hillevi Engström 10:40 Långsiktig modell som skapar riktiga jobb 500 företag står redo att anställa Projektet YOU vänder upp och ner på traditionella arbetsmarknadsåtgärder med fantastiska resultat 87 % går vidare till jobb eller studier Arbetsgivarna beskriver behovet, YOU rustar ungdomarna med erfarenhet och rätt kompetens Vad krävs för att involvera näringslivet i arbetet? Björn Nordén Projektledare, YOU Jobba i Västerås 11:30 Lunch 12:30 Från utanförskap till delaktighet i samhället framgångsrika arbetssätt Samverkan mellan olika aktörer för att fånga upp de ungdomar som står helt utanför systemet Jobbtorg en möjlighet för ungdomar att komma in i samhället Projektarbete utifrån ungdomarnas eget intresse förutsättningar för ökad motivation och resultat Praktik- och lärlingsplatser inom handel en lyckosam väg till arbete Elin Jägervall Natalia Zulljevic Gabriella Söderlund Projektledare Ungdomskonsulent Ungdomskonsulent Merit Stockholm stad 14:00 Eftermiddagskaffe 14:20 Vad gör de som anställer då? Satsningar på unga som lett till 2000 nya praktikplatser på ett år! Swedbanks och sparbankernas offensiva satsning på ungdomar har lett till 2000 nya praktikplatser på ett år hur då? Vilken roll kan och bör näringslivet spela i att minska ungdomsarbetslösheten? Vilka faktorer krävs för att samarbetet mellan arbetsgivare och myndigheter skall bli lyckat? Patricia Kempff Projektledare, Unga jobb Swedbank 15:10 Bensträckare Nominerad till Götapriset :20 VaraLyftet kloka strategier för att bryta negativa livsmönster Entreprenörskap hjälper unga att finna nya vägar till egen försörjning Så utnyttjar vi sociala medier för en mer levande kommunikation Hur bryter man arbetslösa ungdomars negativa tanke- och beteendemönster? Praktiska exempel på god samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen Maria Lindkvist Projektledare, VaraLyftet Vara kommun 16:10 Konferensens första dag avslutas UNGA ARBETSLÖSA FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ANSTÄLLNINGSBARA

4 TISDAG 23 AUGUSTI 2011 Key Note Speaker 09: jobb växer fram 2011 hur ser vi till att ungdomarna får ta del av dessa? Prioriterade åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten Politikernas förväntningar på myndigheter och näringsliv Tomas Tobé (m) Ordförande Riksdagens arbetsmarknadsutskott 09:50 Förmiddagskaffe 10:20 Lyckad samverkan mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, psykiatrin och kommunen Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, psykiatrin och socialkontoret under ett och samma tak gav samhällsvinster på 108 miljoner kronor så går du tillväga! Så lyckades vi knyta kontakter och skapa en god löpande dialog med arbetsgivarna Framgångsfaktorer för snabbare hantering av ungdomar i utanförskap 67 % av ungdomarna i egenförsörjning så undviker vi att individen faller mellan stolarna Ingrid Selin Johan Söderström Projektledare, Utsikten Arbetsförmedlare Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Skellefteå 11:20 Bensträckare 11:30 Så skapar du ett processtyrt projekt för bättre bemötande av ungdomar i utanförskap Varför ger ett projekt med öppen målbild bättre resultat? Vägen till arbete börjar med att bygga självkänsla så stärker du ungdomar att se sin potential Vilka vinster ser vi med att arbeta processtyrt? Thomas Ladö Projektledare, Ungdomsvägvisaren Eslövs kommun 12:20 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch för workshopens deltagare 13:30 t k Wor p Arbetsmarknadscoaching konsten att föra en dialog som gör skillnad Under ledning av Karin Tenelius TID & PLATS Konferens augusti 2011 Workshop 23 augusti 2011 Garnisonen Konferens Karlavägen 100, Stockholm PRIS Före 6 maj Före 17 juni Efter 17 juni Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con346 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. UNGA ARBETSLÖSA FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ANSTÄLLNINGSBARA onductive.se

5 t k Workshop TISDAG 23 AUGUSTI :30 16:30 Arbetsmarknadscoaching skapa engagemang genom rätt mötande Under denna workshop får du möjlighet att praktiskt utveckla din samtalsmetodik för att bättre kunna bemöta arbetssökande ungdomar. Workshopen kommer utveckla dig i din yrkesroll och göra dig tryggare i dina framtida möten. Karin Tenelius, workshopledare, introducerar här arbetsmarknadscoaching. Arbetsmarknadscoaching är en unik dialogmetodik som använts framgångsrikt för att stötta tusentals arbetssökande. Workshopens innehåll: Så skapar du goda förutsättningar för att kunna coacha andra Hur coachar du någon som helt gett upp? Hur stöttar du ungdomar som inte vet vad de vill? Eller inte vill något alls? Lär dig bryta ogynnsamma förhållningssätt nyckeln till anställningsbarhet Varför en workshop? Nyttan med att avsluta konferensen med en workshop är att få inspiration och tydliga verktyg att jobba vidare med efter konferensens slut. Att utbyta erfarenheter med kollegor från olika verksamheter kan ge dig nya infallsvinklar på svåra problem. Här får du praktiskt öva och förbättra din samtalsmetodik i mindre grupper, med stöd av Karin en sann expert inom området. Workshopen leds av: Karin Tenelius Karin Tenelius har tränat hundratals coacher i samtalsmetodik och har utvecklat en egen mycket uppskattad coachingmetod. Karin har mer än 15 års erfarenhet av coaching och driver två företag i branschen, samt Tuff ledarskapsträning. Hon har dessutom skrivit en bok inom ämnet Arbetsmarknadscoaching, en handbok för dig som arbetar med att stötta och bemöta arbetssökande. UNGA ARBETSLÖSA FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ANSTÄLLNINGSBARA

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen Unga i arbetslivet Oscar Svensson Skellefteå kommun Ingrid Selin Johan Söderström Stockholm stad Elin Jägervall Natalia Zulljevic Gabriella Söderlund Eslövs kommun Thomas Ladö Swedbank Patricia Kempff PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Minska genomloppstiden för arbetslösa ungdomar Framgångsfaktorer för samverkan med näringslivet Den kortaste vägen till långsiktig egenförsörjning WORKSHOP Arbetsmarknadscoaching konsten att föra en dialog som gör skillnad Du får lära dig grunderna i den populära dialogmetodiken arbetsmarknadscoaching. Workshopen kommer utveckla dig i din yrkesroll och göra dig tryggare i dina framtida möten med arbetslösa ungdomar. Under ledning av Karin Tenelius, VaraLyftet Maria Lindkvist Svenskt näringsliv Malin Sahlén WORKSHOP Karin Tenelius Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con346

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser

Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september 2014 DU FÅR MÖTA E-delegationens projekt EIF Margaretha Holmlund Utredare på CSN Timo Pöllänen, verksamhetschef Linda Hellström, socialsekreterare

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Framtidens Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011

Framtidens Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011 Framtidens Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 november 2011 TALARE IKEA AB Thomas Carlzon Sveriges bästa företagsklimat 2011! Solna stad Kristina Tidestav Skövde kommun Kristina

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Djursjukvård en bransch i utveckling

Djursjukvård en bransch i utveckling NYA SPÄNNANDE CASE! Djursjukvård en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 januari 2012 TALARE Södra Djursjukhuset Olof Skarman Västerorts Djursjukhus Ingemar Alin SLA Maria

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer