Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder"

Transkript

1 Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar du en trygg mötessituation för att förbättra kommunikationen med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Ökade möjligheter till sysselsättning, arbete och studier genom individanpassade stödåtgärder Förbättra din kunskap om vad det innebär att leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder för att lyckas bättre med dina stödinsatser Hur skapa effektivare samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen Framgångsrika stödinsatser som ger ökad livskvalitet och bättre möjligheter att fungera i vardagen Lyssna till: Eve Mandre, Certec, Lund Maria Edelswärd-Karlsson, Arbetscentrum, Helsingborg Tommy Nyholm, Neuropsykiatriska diagnosteamet, Länssjukhuset Ryhov Gunnel Norrö, socionom med diagnos Asperger syndrom Clara Gumpert, Rättpsykiatriska forskningskliniken, Huddinge universitetssjukhus Gunilla Hellberg Edström, Arbetsförmedlingen rehabilitering, Uppsala Kerstin Zettervall, Neuropsykiatriska diagnosteamet, Universitetssjukhuset i Lund Konferensen leds av Sylvia Mellfeldt Milchert, ordförande, Nätverket för behandling av vuxna med ADHD Arrangeras av:

2 Välkommen på konferensen Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare samverkan för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Alltfler vuxna får idag neuropsykiatriska diagnoser. Tidigare har det hävdats att de allra flesta neuropsykiatriska problem växer bort under puberteten, men idag vet vi att många har kvar problemen i vuxen ålder. Du som i ditt arbete träffar personer med t. ex. ADHD/DAMP, autism, Asperger och Tourettes syndrom möter stora utmaningar med att erbjuda effektiva stödinsatser som hjälper individer att lättare hantera de svårigheter som funktionshindret innebär. Vilken betydelse har diagnosen för den enskilde i dennes vardagliga liv? Hur utvecklar du insatser som hjälper individen till sysselsättning, arbete och studier? Hur förebygger du att vuxna med t. ex ADHD hamnar i missbruk och kriminalitet? Under två intensiva utbildningsdagar får du verktyg som utvecklar din förmåga att ge individanpassat stöd som förbättrar vardagen och ger ökad livskvalitet till personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Konferensen Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder ger dig konkreta metoder och praktiska exempel på framgångsrika åtgärder för att stötta personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger och Tourettes syndrom. Lär dig känna igen de olika symptombilderna och vad de innebär för individen. Öka din kunskap om hur du skapar en trygg mötessituation och hur du strukturerar ett utvecklande samtal med personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Under erfaren ledning av Sylvia Mellfeldt Milchert, Huddinge psykiatriska universitetsklinik får du lyssna till: Tommy Nyholm, psykolog och specialist klinisk psykologi, Neuropsykiatriska diagnosteamet Länssjukhuset Ryhov, belyser skillnaderna mellan de olika diagnoserna och hur symptombilderna ser ut. Tommy talar även om hur funktionshindren överlappar varandra och vad dessa kombinationer innebär för individen Eve Mandre, fil. dr. specialpedagog, Certec Lund, hjälper dig med praktiska tips och råd för hur du förbättrar kommunikationen med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Eve belyser dessutom på ett tydligt sätt vad funktionshindret innebär för individen och hur du anpassar stödåtgärderna Maria Edelswärd-Karlsson, arbetsledare från JACK - projektet, visar praktiska exempel på lyckat samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen. Hon visar hur du erbjuder större möjlighet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder att få en ökad livskvalitet genom arbetslivsträning Kerstin Zettervall, arbetsterapeut Neuropsykiatriska diagnosteamet vid Lunds universitetssjukhus, talar om hur du gör en bedömning av individen för att individanpassa stödinsatserna för ett lyckat resultat Gunnel Norrö, socionom med diagnos högfungerande autism berättar om egna erfarenheter av hur det är att leva med funktionshinder. Gunnel ger praktiska råd och tips om vad du bör tänka på i kontakten med en person med neuropsykiatriskt funktionshinder för att underlätta kommunikationen i mötet Gunilla Hellberg Edström, psykolog, Arbetsförmedlingen rehabilitering, visar hur du skapar möjligheter till ett fungerande arbetsliv och hur du tillvaratar individens starka sidor för att hitta passande arbeten på arbetsmarknaden Under konferensen träffar du kollegor från hela landet som i sin vardag möter samma utmaningar som du. Välkommen till viktiga dagar som utvecklar dig själv och ökar din kompetens i arbetet med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Med vänliga hälsningar, Birgitta Isaksson Projektledare Konferensen vänder sig till dig som möter vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder; kuratorer, handläggare på arbetsförmedlingen och försäkringskassan, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socialsekreterare, specialpedagoger etc.

3 Så skapar du möjligheter till ökad livskvalitet i vardagen för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Onsdagen den 24 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Registrering och kaffe Ordföranden Sylvia Mellfeldt Milchert inleder konferensen Öka din kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder symptom, diagnoser och konsekvenser av ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Vad beror neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på? Vilka är diagnoserna och hur skiljer sig symptombilderna mellan DAMP/ADHD, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom? Hur känner du igen de olika funktionsnedsättningarna i olika diagnoser? ADHD/DAMP - vad innebär de olika graderingarna och hur påverkar det dina stödinsatser? Tilläggsdiagnoser- öka din kunskap om olika diagnoser i kombination Vilken betydelse har diagnosen för individen i dennes vardagliga liv? Tommy Nyholm är legitimerad psykolog med specialistinriktning klinisk psykologi. Han har arbetat inom såväl barn- som vuxenhabilitering och med fokus på neuropsykiatriska funktionshinder sedan Tommy är verksam på Neuropsykiatriskt diagnosteam på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping Förmiddagskaffe Tommy Nyholm fortsätter Kort paus Samtal och bemötande - Hur förbättrar du din kommunikation med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Bemötande av personer med annorlunda kommunikation Att förstå autismens annorlunda psykologi - varför räcker inte allmän psykologisk kunskap för förståelse av personer inom autismspektrumet? Hur skapar du en trygg mötessituation för någon med neuropsykiatriska funktionshinder? Hur förbereder du ditt samtal för att skapa bättre förutsättningar där båda parter kan uttrycka sig och bli förstådda Vad är viktigt att tänka på under samtalet för att lyckas i kommunikationen? Praktiska råd och tips i arbetet med stödinsatser, assistans eller behandling Lär dig se individen bakom diagnosen vad är uttryck för funktionshinder och vad är personlighet? Lunch Eve disputerade 2002 med avhandlingen Vårdmiljö eller lärandemiljö? Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin. Eve är för närvarande universitetslärare i rehabiliteringpedagogik och utbildar bland annat för säkringskassornas handläggare och rehabsamordnare. För övrigt handleder hon inom vuxenpsykiatri och på skolor och habiliteringsmottagningar kring vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. För mer information om Eve se: Eve Mandre fortsätter Eftermiddagskaffe Hur förebygger du att unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder i framtiden hamnar i missbruk och/eller kriminalitet? Hur ser sambanden ut mellan neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk och kriminalitet? Vad påverkar ungdomar i riskzonen att hamna i kriminalitet och missbruk, vilka tecken bör du uppmärksamma? Vilka biologiska, psykologiska och sociala faktorer ökar riskerna och vilka skyddar mot antisocial utveckling? Clara Gumpert är ungdomspsykiater och chef för den rättspsykiatriska forskningsavdelningen vid Rättspsykiatriska kliniken i Huddinge. Hon arbetar idag som forskare i rättspsykiatri med fokus på frågor som gäller barn och ungdomar. Hon är även aktiv inom Nätverket för behandling av vuxna med ADHD Ordföranden avslutar första dagen Gemensam middag! Passa på att utöka ditt nätverk och att knyta kontakter med kollegor från hela landet! Vi äter en god middag på krogklassikern Fem Små Hus, trevligt belägen i hjärtat av Gamla Stan i Stockholm. Eve Mandre är fil. dr, specialpedagog och verksam på Certec/Lunds universitet. Eve har 30 års erfarenhet av praktiskt pedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna som har sådana svårigheter som idag diagnostiseras som neuropsykiatriska.

4 Effektiva insatser som hjälper individen till sysselsättning, arbete och studier Torsdagen 25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Morgonkaffe Ordförande Sylvia Mellfeldt Milchert inleder konferensens andra dag Framgångsrika insatser som ger sysselsättning och arbete för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder och arbete, hur skapar du möjligheter till ett fungerande arbetsliv? Hur tar du tillvara och identifierar individens starka sidor för att hitta passande arbeten på arbetsmarknaden? Hur påverkas individens yrkesval av funktionshinder? Vilka faktorer bör du tänka på i arbetsmiljö och arbetsinnehåll för att underlätta arbetslivet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder? Vilka möjligheter till stöd och åtgärder finns det inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen hos arbetsförmedlingen Gunilla Hellberg Edström, leg. psykolog, arbetspsykolog med neuropsykologisk inriktning, Arbetsmarknadsverket. Gunilla arbetar med metodutveckling, kunskapsutveckling och personalutbildning på Arbetsmarknadsverket inom området utvecklingsrelaterade störningar och förvärvade hjärnskador. Gunilla Hellberg Edström har lång praktisk erfarenhet av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering av dessa grupper av arbetssökande. Hon arbetar idag med att på uppdrag av Stockholms läns landsting under år 2003 göra en kartläggning av situationen för vuxna med ADHD/DAMP i länet Förmiddagskaffe Gunilla Hellberg Edström fortsätter Kort paus Stödinsatser i samverkan JACK, ett praktiskt exempel på lyckad verksamhet för arbetsträning för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Ta del av projektet JACK i Helsingborg som finns i samma organisation som daglig verksamhet. Alla som kommer till JACK har ett neuropsykiatriskt funktionshinder samt har själva önskat att få hjälp med att få ett arbete. Under en intressant föreläsning får du ökad kunskap om hur du kan arbeta mer fokuserat på att hjälpa klienten till en djupare förståelse av sitt funktionshinder och att fungera bättre i sociala sammanhang. JACK arbetar på uppdrag av såväl vård- och omsorgsnämnden som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen Lunch Vad innebär det att leva med en neuropsykiatrisk diagnos - ta del av erfarenheter från ett liv med Asperger syndrom Möt Gunnel Norrö som berättar med egna ord om hur det är att leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Gunnel beskriver livet före och efter att hon fått diagnosen. Du får problematiken levandegjord på ett mycket givande sätt och får större förståelse för vad som kan upplevas som problem i vardagen. Vad är svårast i den dagliga kommunikationen med omgivningen? Hur upplevs kontakten med myndigheter och var finns de största utmaningarna för ökad livskvalitet? Varför har Gunnel så ofta fått sparken? Vilka starka sidor är vanliga hos personer med Asperger syndrom? Under en spännande och tankeväckande föreläsning får du en viktig inblick i hur det är att leva med Asperger syndrom. Gunnel Norrö är utbildad socionom och pastor och har diagnosen högfungerande autism. Hon berättar om hur hon fick nya nycklar till sin livssituation efter att hon fått diagnosen Asperger syndrom. Gunnel har provat många olika yrken och arbetsplatser i livet och delar med sig av konkreta tips hur en person med autism med rätt stöd och hjälp kan bli en fantastisk medarbetare Eftermiddagskaffe Stödinsatser till vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder för ökad livskvalitet och bättre möjligheter att fungera i vardagen Hur gör du en adekvat bedömning av individen för att utforma dennes vardagliga aktiviteter så att livet blir enklare att leva? Så väljer du rätt utifrån aktuell bedömning när du föreslår åtgärder för att förbättra livskvaliteten för individen Idéer, hjälpmedel och förhållningssätt för att underlätta problemområden i det vardagliga livet Kerstin Zettervall är arbetsterapeut och har mångårig erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom det Neuropsykiatriska diagnosteamet för vuxna vid Lunds universitetssjukhus. Kerstin delar med sig av sina erfarenheter av möten med vuxna med ADHD/DAMP, autism och Asperger syndrom Ordföranden Sylvia Mellfeldt Milchert sammanfattar och avslutar konferensen Maria Edelswärd-Karlsson arbetar som arbetsledare på JACK. Maria är en drivande kraft och har varit med och startat verksamheten 1999 och har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Maria är utbildad i autismspektrumstörningar och pedagogiskt arbetssätt.

5 Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Förbättra dina förutsättningar att stödja vuxna med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Neuropsykiatriska funktionshinder syns inte utanpå personen, men finns och påverkar vardagen. Att leva med till exempel ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom eller Tourettes syndrom är svårt om man inte får rätt hjälp och stöd. För många vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder har problemen med det sociala samspelet i samhället bidragit till ökad psykisk ohälsa. Det har dessutom visat sig att ett stort antal personer med olika diagnoser inom psykiatrin har ett neuropsykiatriskt funktionshinder i botten, en grupp som även är överrepresenterad inom kriminalvården. För att undvika utanförskap och underlätta det vardagliga livet är det därför mycket viktigt att erbjuda rätt stöd- och hjälpinsatser. Utveckla effektivare samverkan som ger ökad livskvalitet för individen Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder är idag en eftersatt grupp som ofta bollas mellan olika hjälpinstanser i samhället. För att du lättare ska kunna bemöta individen på ett professionellt sätt är första steget att känna igen de olika symtombilderna och vad dessa innebär. Det är också angeläget att arbeta för en ökad samverkan mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, social-förvaltningen, vuxenhabiliteringsmottagningarna och psykmottagningarna. Under konferensen får du möjlighet att lyssna till ett lyckat samarbete mellan dessa olika instanser och du får praktiska tips på hur du kan arbeta med arbetsanpassade åtgärder. På en allt kärvare arbetsmarknad är det viktigt att du har kunskap om hur du individanpassar stödinsatserna för att ge ökade möjligheter till arbete. Under två intensiva dagar får du ökad kunskap om hur du tar tillvara på individens starka sidor för att hitta passande arbeten, hur du väljer rätt åtgärder för personen utifrån aktuell diagnos och hur du förbättrar din samtalsteknik för att skapa bättre förutsättningar för en framgångsrik kommunikation. Konferensen ger dig tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet! Knyt kontakter och utbyt erfarenheter under den gemensamma middagen på Restaurang Fem Små Hus i Gamla Stan. Restaurangen är inrymd i nio vackert inredda källarvalv under fem olika hus längs Nygränd ner mot Skeppsbron. Här är ett urval av IQPCs intressanta konferenser under våren 2004: Snabbare återgång till arbete januari, Wenner-Gren Center, Stockholm Dubbeldiagnos Samverkan, stöd och behandling av psykiskt störda missbrukare 4-5 februari Wenner-Gren Center, Stockholm Smärtrehabilitering mars, Salénhuset, Stockholm För mer information se Några nöjda röster från tidigare konferenser Högkvalitativt konferensprogram och genomförande. Mycket värdefullt Stora möjligheter till nätverkande. Mycket bra och relevant kunskap Mycket lärorikt. Jag kommer rekommendera konferensen till andra En fantastisk möjlighet att möta kollegor och diskutera nyckelfrågor i en avslappnad men ändå informativ miljö

6 B Porto betalt Sverige Anmälan Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Tid & plats Konferens mars Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, tel Pris Konferensavgiften är kr exkl moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Vill du deltaga på den gemensamma middagen den 24 mars så betalar du 410 kr exkl moms. Notera att din anmälan inte är bekräftad förrän konferensavgiften är betald. VAT-nr SE Avbokning & Överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 2 veckor före konferensdatum. Om du avbokar din betalda plats mindre än 2 veckor före konferensen erhåller du ett värdebrev som du kan använda på en valfri konferens till ett motsvarande värde inom ett år. Anmälningsblankett Konferenskod: 5003 Företag eller organisation Adress Postnr Ort Telefon växel Bransch Antal anställda Din signatur Jag kan inte deltaga men önskar få framtida information Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_5003 nov Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Bemöta och undervisa explosiva barn

Bemöta och undervisa explosiva barn För dig i förskolan, F-6 och fritidshem! Bemöta och undervisa explosiva barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 TALARE NSPH Riksförbundet Attention Anki Sandberg Klockaretorpsskolan

Läs mer

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag!

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag! Elever med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 april 2010 TALARE Speciellt inbjuden talare Marita Hovmark Journalist, tidigare redaktör och ordförande inom Attention ADHD kräver nya pedagogiska

Läs mer

Samverkan och stöd för vuxna med ADHD

Samverkan och stöd för vuxna med ADHD Samverkan och stöd för vuxna med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2008 VÅRA TALARE HanteraLivet Pernilla Ekström Örebro Universitet Berth Danermark Södertälje kommun Yvonne Kokkola

Läs mer

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012 Nya missbruksvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård Hammarbackens behandlingshem Nytt huvudmannaskap? Så påverkas

Läs mer

TandhygienisTforum 2013

TandhygienisTforum 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 maj 2013 VÅRA TALARE Annette Carlsson Tandhygienist Irene Smedberg Tandvårds- och utvecklingschef Katarina Kovacs Warnebrant Munhälsosamordnare Nya metoder

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Verktyg för Individanpassad SFI

Verktyg för Individanpassad SFI Verktyg för Individanpassad SFI Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2011 TALARE Lunds kommun Eva Leijon Burlövs kommun Thérèse Stringer och författare Nacka kommun Viveca Schön Utbildningscentrum

Läs mer

Sociala stödinsatser för vuxna med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012

Sociala stödinsatser för vuxna med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012 Sociala stödinsatser för vuxna med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 juni 2012 TALARE HanteraLivet Pernilla Ekström Daneil Nygren Stefan Karlsson Östersunds kommun Anna Lindegren Effektiva

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel för äldre

Kognitiva hjälpmedel för äldre inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 maj 2013 VÅRA TALARE Hjälpmedelsinstitutet Ingela Månsson & projektledare Blekinge kompetenscentrum, Karin Chamoun & projektledare FOU Identifiera rätt hjälpmedel

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Docent i psykologi Specialpedagog Rektor Föreståndare Skoldatatek Specialpedagog Projektledare Stockholms stad Specialpedagog & IKT skolutvecklare

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 JURIDISK EXPERT Jurist VÅRA TALARE Socialstyrelsen Ann-Kristin Granberg Sundsvalls kommun Eva Rönnbäck Verksamhetschef, Socialtjänstens myndighetsutövning

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Studie- och yrkesvägledaren 2017

Studie- och yrkesvägledaren 2017 Studie- och yrkesvägledaren 2017 kunskap utveckling inspiration Hur kan du bättre nå fram och motivera hemmasittare? Fördjupa dina kunskaper i samtalsmetodik! Så kan vi bättre vägleda och inkludera nyanlända

Läs mer

LSS-boende i utveckling

LSS-boende i utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2012 EXPERTER Handledare PRAKTIKFALL Enhetschef Marie Liljegren Hedlund Samordnare Törngårdens Autismcenter Utbildningsansvarig Härryda kommun Områdeschef

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 TALARE FRÅN Beroendecentrum Stockholm Kriminalvården region Stockholm Daniel Uppström Kommunförbundet Norrbotten Marja-Leena

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

NÄMNDSEKRETERARFORUM

NÄMNDSEKRETERARFORUM Succékonferensen PÅ tillfälligt besök i Göteborg! NÄMNDSEKRETERARFORUM inbjudan till konferens i Göteborg den 30-31 oktober 2012 TALARE FRÅN Göteborgs Universitet Halmstads kommun Anders Bergenek Nämndsekreterarens

Läs mer

Daglig verksamhet. Förnya och förbättra er verksamhet med befintliga resurser. Över 100 deltagare 2011, skynda att boka begränsat antal platser!

Daglig verksamhet. Förnya och förbättra er verksamhet med befintliga resurser. Över 100 deltagare 2011, skynda att boka begränsat antal platser! Över 100 deltagare 2011, skynda att boka begränsat antal platser! Daglig verksamhet Inbjudan till konferens i Göteborg den 11-12 juni 2012 TALARE Arbetsförmedlingen Bengt Eklund Socialdepartementet Ulrik

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 PRAKTIKFALL FRÅN SKL Carola Teirfolk, Projektkoordinator Hedersomnämnd på Guldskalpellen 2013 Sollentuna Psykiatriska Mottagning Birgitta Westerberg,

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

etablering av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

etablering av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden etablering av invandrarkvinnor inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Ordförande Samordnare Rätt steg Framgångsrika

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar

Läs mer

TandhygienisTforum 2013

TandhygienisTforum 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 maj 2013 VÅRA TALARE Annette Carlsson Tandhygienist Irene Smedberg Tandvårds- och utvecklingschef Katarina Kovacs Warnebrant Munhälsosamordnare Nya metoder

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

LSS-BOENDE I UTVECKLING

LSS-BOENDE I UTVECKLING inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2012 EXPERTER Gunilla Gerland Utbildare och handledare Helene Wirandi Socionom Michel Riddez Handledare PRAKTIKFALL Terese Lingfjord Enhetschef Marie

Läs mer

LEAN PRIMÄRVÅRD. Vad krävs för att lyckas med Lean? Implementering Nöjdare medarbetare Patient flöden

LEAN PRIMÄRVÅRD. Vad krävs för att lyckas med Lean? Implementering Nöjdare medarbetare Patient flöden inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 maj 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Norrbottens Läns Landsting Primärvården Västra Götalandsregionen Karin Andersson Vad krävs för att lyckas med Lean? ering Nöjdare

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Hur möter du framtidens äldre? REHABILITERING AV ÄLDRE 2014. Nya metoder för hälsofrämjande insatser

Hur möter du framtidens äldre? REHABILITERING AV ÄLDRE 2014. Nya metoder för hälsofrämjande insatser inbjudan till konferens i Stockholm den 1-2 december 2014 VÅRA TALARE Dagny Vikström Dagny är leg. arbetsterapeut, demensutvecklare och medförfattare till Demensboken Gunnel Högberg Gunnel är leg. arbetsterapeut,

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN Lönsam koncentration av tjänster för optimerad SSC Bonnier Solution PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Så förbereder du din verksamhet för

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård Planering och hantering av Vårdplatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Vinnare av Guldskalpellen 2010 Centrallasarettet Västerås Eva Strand Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

PALLIATIV VÅRD I HEMMET

PALLIATIV VÅRD I HEMMET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 november 2012 TALARE FRÅN Ersta Sköndal högskola Anna Whitaker Lektor och docent i socialt arbete Mittuniversitetet Titti Melin-Johansson Sjuksköterska och

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 EXPERTER Viveca Lindberg Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Pernilla Lundgren PRAKTIKFALL Arbetssätt

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Möt utmaningarna: Skapa en effektiv vårdkedja

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

nationellt Forum 2013: Försörjningsstöd

nationellt Forum 2013: Försörjningsstöd inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2013 SPECIELLT INBJUDEN Socialdepartementet Karin Stillerud Kansliråd VÅRA TALARE Kommunakuten Thomas Hallgren Jurist Socialstyrelsen Anette Agenmark

Läs mer

Sjukgymnastik i utveckling

Sjukgymnastik i utveckling Sjukgymnastik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 UTBILDARE Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lillemor Lundin Olsson Så stärker och vidareutvecklar du din yrkesroll

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016 Konferensinbjudan 8 december 2016 på Berns i Stockholm REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 2016 Nya kunskaper, uppdateringar och inspiration Aktuellt från Skatteverket regler och beloppsgränser Beskattning

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Så hanterar du utmanande beteenden och kaosartade situationer med elever med NPF Ta del av aktuell forskning och

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2013 VÅRA TALARE Västerås stad Eva Wetterstrand Direktör ProAros Ing-Marie Rundwall Utbildningsdirektör

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin

Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Inbjudan till konferens 11-12 mars 2009, Stockholm VÅRA TALARE Socialdepartementet Olivia Wigzell Sveriges Kommuner och Landsting Ing-Marie Wieselgren

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE FRÅN Ordförande Assist TPS-konsult Tidigare på TOYOTA Material Handling Europe som Production Development and TPS Office Manager Assist.nu

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Vinnare av Tal- och Språkpriset 2010 Språkförskolan

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Preventiva insatser Utsatta barn

Preventiva insatser Utsatta barn Preventiva insatser Utsatta barn En konferens som hjälper dig att se och agera! Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2012 TALARE Utbildare & konsult Halmstads kommun Anders Gustafsson

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2008 PRAKTIKFALL FRÅN Akademiska sjukhuset i Uppsala Staffan Lundqvist Lisa Stark Marie Härlin Helga Waerme

Läs mer

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2014

FÖRSKOLEKLASSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2014 VÅRA TALARE Lärarförbundet Eva-Lis Sirén Ordförande Skolverket Bellita Torén Undervisningsråd Skolinspektionen Magdalena Molin Utredare Hanna

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Christina Lindholm Professor emerita Dermatologisjuksköterska

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS: CHEFSDAGARNA Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

PERSONLIG ASSISTANS: CHEFSDAGARNA Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum 050207 Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum VUXENHABILITERINGENS PROGRAM FÖR VUXNA PERSONER MED FUNKTIONSHINDER INOM AUTISMSPEKTRUM Bakgrund Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Elevhälsans nya roll och funktion

Elevhälsans nya roll och funktion Elevhälsans nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 maj 2011 LYSSNA TILL Marie Björkqvist Mikael Bernadt Östersunds kommun Catrin Högberg Solveig Westerlund Nu ställs det högre

Läs mer