Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder"

Transkript

1 Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar du en trygg mötessituation för att förbättra kommunikationen med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Ökade möjligheter till sysselsättning, arbete och studier genom individanpassade stödåtgärder Förbättra din kunskap om vad det innebär att leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder för att lyckas bättre med dina stödinsatser Hur skapa effektivare samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen Framgångsrika stödinsatser som ger ökad livskvalitet och bättre möjligheter att fungera i vardagen Lyssna till: Eve Mandre, Certec, Lund Maria Edelswärd-Karlsson, Arbetscentrum, Helsingborg Tommy Nyholm, Neuropsykiatriska diagnosteamet, Länssjukhuset Ryhov Gunnel Norrö, socionom med diagnos Asperger syndrom Clara Gumpert, Rättpsykiatriska forskningskliniken, Huddinge universitetssjukhus Gunilla Hellberg Edström, Arbetsförmedlingen rehabilitering, Uppsala Kerstin Zettervall, Neuropsykiatriska diagnosteamet, Universitetssjukhuset i Lund Konferensen leds av Sylvia Mellfeldt Milchert, ordförande, Nätverket för behandling av vuxna med ADHD Arrangeras av:

2 Välkommen på konferensen Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare samverkan för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Alltfler vuxna får idag neuropsykiatriska diagnoser. Tidigare har det hävdats att de allra flesta neuropsykiatriska problem växer bort under puberteten, men idag vet vi att många har kvar problemen i vuxen ålder. Du som i ditt arbete träffar personer med t. ex. ADHD/DAMP, autism, Asperger och Tourettes syndrom möter stora utmaningar med att erbjuda effektiva stödinsatser som hjälper individer att lättare hantera de svårigheter som funktionshindret innebär. Vilken betydelse har diagnosen för den enskilde i dennes vardagliga liv? Hur utvecklar du insatser som hjälper individen till sysselsättning, arbete och studier? Hur förebygger du att vuxna med t. ex ADHD hamnar i missbruk och kriminalitet? Under två intensiva utbildningsdagar får du verktyg som utvecklar din förmåga att ge individanpassat stöd som förbättrar vardagen och ger ökad livskvalitet till personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Konferensen Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder ger dig konkreta metoder och praktiska exempel på framgångsrika åtgärder för att stötta personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger och Tourettes syndrom. Lär dig känna igen de olika symptombilderna och vad de innebär för individen. Öka din kunskap om hur du skapar en trygg mötessituation och hur du strukturerar ett utvecklande samtal med personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Under erfaren ledning av Sylvia Mellfeldt Milchert, Huddinge psykiatriska universitetsklinik får du lyssna till: Tommy Nyholm, psykolog och specialist klinisk psykologi, Neuropsykiatriska diagnosteamet Länssjukhuset Ryhov, belyser skillnaderna mellan de olika diagnoserna och hur symptombilderna ser ut. Tommy talar även om hur funktionshindren överlappar varandra och vad dessa kombinationer innebär för individen Eve Mandre, fil. dr. specialpedagog, Certec Lund, hjälper dig med praktiska tips och råd för hur du förbättrar kommunikationen med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Eve belyser dessutom på ett tydligt sätt vad funktionshindret innebär för individen och hur du anpassar stödåtgärderna Maria Edelswärd-Karlsson, arbetsledare från JACK - projektet, visar praktiska exempel på lyckat samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen. Hon visar hur du erbjuder större möjlighet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder att få en ökad livskvalitet genom arbetslivsträning Kerstin Zettervall, arbetsterapeut Neuropsykiatriska diagnosteamet vid Lunds universitetssjukhus, talar om hur du gör en bedömning av individen för att individanpassa stödinsatserna för ett lyckat resultat Gunnel Norrö, socionom med diagnos högfungerande autism berättar om egna erfarenheter av hur det är att leva med funktionshinder. Gunnel ger praktiska råd och tips om vad du bör tänka på i kontakten med en person med neuropsykiatriskt funktionshinder för att underlätta kommunikationen i mötet Gunilla Hellberg Edström, psykolog, Arbetsförmedlingen rehabilitering, visar hur du skapar möjligheter till ett fungerande arbetsliv och hur du tillvaratar individens starka sidor för att hitta passande arbeten på arbetsmarknaden Under konferensen träffar du kollegor från hela landet som i sin vardag möter samma utmaningar som du. Välkommen till viktiga dagar som utvecklar dig själv och ökar din kompetens i arbetet med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Med vänliga hälsningar, Birgitta Isaksson Projektledare Konferensen vänder sig till dig som möter vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder; kuratorer, handläggare på arbetsförmedlingen och försäkringskassan, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socialsekreterare, specialpedagoger etc.

3 Så skapar du möjligheter till ökad livskvalitet i vardagen för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Onsdagen den 24 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Registrering och kaffe Ordföranden Sylvia Mellfeldt Milchert inleder konferensen Öka din kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder symptom, diagnoser och konsekvenser av ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Vad beror neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på? Vilka är diagnoserna och hur skiljer sig symptombilderna mellan DAMP/ADHD, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom? Hur känner du igen de olika funktionsnedsättningarna i olika diagnoser? ADHD/DAMP - vad innebär de olika graderingarna och hur påverkar det dina stödinsatser? Tilläggsdiagnoser- öka din kunskap om olika diagnoser i kombination Vilken betydelse har diagnosen för individen i dennes vardagliga liv? Tommy Nyholm är legitimerad psykolog med specialistinriktning klinisk psykologi. Han har arbetat inom såväl barn- som vuxenhabilitering och med fokus på neuropsykiatriska funktionshinder sedan Tommy är verksam på Neuropsykiatriskt diagnosteam på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping Förmiddagskaffe Tommy Nyholm fortsätter Kort paus Samtal och bemötande - Hur förbättrar du din kommunikation med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Bemötande av personer med annorlunda kommunikation Att förstå autismens annorlunda psykologi - varför räcker inte allmän psykologisk kunskap för förståelse av personer inom autismspektrumet? Hur skapar du en trygg mötessituation för någon med neuropsykiatriska funktionshinder? Hur förbereder du ditt samtal för att skapa bättre förutsättningar där båda parter kan uttrycka sig och bli förstådda Vad är viktigt att tänka på under samtalet för att lyckas i kommunikationen? Praktiska råd och tips i arbetet med stödinsatser, assistans eller behandling Lär dig se individen bakom diagnosen vad är uttryck för funktionshinder och vad är personlighet? Lunch Eve disputerade 2002 med avhandlingen Vårdmiljö eller lärandemiljö? Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin. Eve är för närvarande universitetslärare i rehabiliteringpedagogik och utbildar bland annat för säkringskassornas handläggare och rehabsamordnare. För övrigt handleder hon inom vuxenpsykiatri och på skolor och habiliteringsmottagningar kring vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. För mer information om Eve se: Eve Mandre fortsätter Eftermiddagskaffe Hur förebygger du att unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder i framtiden hamnar i missbruk och/eller kriminalitet? Hur ser sambanden ut mellan neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk och kriminalitet? Vad påverkar ungdomar i riskzonen att hamna i kriminalitet och missbruk, vilka tecken bör du uppmärksamma? Vilka biologiska, psykologiska och sociala faktorer ökar riskerna och vilka skyddar mot antisocial utveckling? Clara Gumpert är ungdomspsykiater och chef för den rättspsykiatriska forskningsavdelningen vid Rättspsykiatriska kliniken i Huddinge. Hon arbetar idag som forskare i rättspsykiatri med fokus på frågor som gäller barn och ungdomar. Hon är även aktiv inom Nätverket för behandling av vuxna med ADHD Ordföranden avslutar första dagen Gemensam middag! Passa på att utöka ditt nätverk och att knyta kontakter med kollegor från hela landet! Vi äter en god middag på krogklassikern Fem Små Hus, trevligt belägen i hjärtat av Gamla Stan i Stockholm. Eve Mandre är fil. dr, specialpedagog och verksam på Certec/Lunds universitet. Eve har 30 års erfarenhet av praktiskt pedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna som har sådana svårigheter som idag diagnostiseras som neuropsykiatriska.

4 Effektiva insatser som hjälper individen till sysselsättning, arbete och studier Torsdagen 25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Morgonkaffe Ordförande Sylvia Mellfeldt Milchert inleder konferensens andra dag Framgångsrika insatser som ger sysselsättning och arbete för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder och arbete, hur skapar du möjligheter till ett fungerande arbetsliv? Hur tar du tillvara och identifierar individens starka sidor för att hitta passande arbeten på arbetsmarknaden? Hur påverkas individens yrkesval av funktionshinder? Vilka faktorer bör du tänka på i arbetsmiljö och arbetsinnehåll för att underlätta arbetslivet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder? Vilka möjligheter till stöd och åtgärder finns det inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen hos arbetsförmedlingen Gunilla Hellberg Edström, leg. psykolog, arbetspsykolog med neuropsykologisk inriktning, Arbetsmarknadsverket. Gunilla arbetar med metodutveckling, kunskapsutveckling och personalutbildning på Arbetsmarknadsverket inom området utvecklingsrelaterade störningar och förvärvade hjärnskador. Gunilla Hellberg Edström har lång praktisk erfarenhet av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering av dessa grupper av arbetssökande. Hon arbetar idag med att på uppdrag av Stockholms läns landsting under år 2003 göra en kartläggning av situationen för vuxna med ADHD/DAMP i länet Förmiddagskaffe Gunilla Hellberg Edström fortsätter Kort paus Stödinsatser i samverkan JACK, ett praktiskt exempel på lyckad verksamhet för arbetsträning för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Ta del av projektet JACK i Helsingborg som finns i samma organisation som daglig verksamhet. Alla som kommer till JACK har ett neuropsykiatriskt funktionshinder samt har själva önskat att få hjälp med att få ett arbete. Under en intressant föreläsning får du ökad kunskap om hur du kan arbeta mer fokuserat på att hjälpa klienten till en djupare förståelse av sitt funktionshinder och att fungera bättre i sociala sammanhang. JACK arbetar på uppdrag av såväl vård- och omsorgsnämnden som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen Lunch Vad innebär det att leva med en neuropsykiatrisk diagnos - ta del av erfarenheter från ett liv med Asperger syndrom Möt Gunnel Norrö som berättar med egna ord om hur det är att leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Gunnel beskriver livet före och efter att hon fått diagnosen. Du får problematiken levandegjord på ett mycket givande sätt och får större förståelse för vad som kan upplevas som problem i vardagen. Vad är svårast i den dagliga kommunikationen med omgivningen? Hur upplevs kontakten med myndigheter och var finns de största utmaningarna för ökad livskvalitet? Varför har Gunnel så ofta fått sparken? Vilka starka sidor är vanliga hos personer med Asperger syndrom? Under en spännande och tankeväckande föreläsning får du en viktig inblick i hur det är att leva med Asperger syndrom. Gunnel Norrö är utbildad socionom och pastor och har diagnosen högfungerande autism. Hon berättar om hur hon fick nya nycklar till sin livssituation efter att hon fått diagnosen Asperger syndrom. Gunnel har provat många olika yrken och arbetsplatser i livet och delar med sig av konkreta tips hur en person med autism med rätt stöd och hjälp kan bli en fantastisk medarbetare Eftermiddagskaffe Stödinsatser till vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder för ökad livskvalitet och bättre möjligheter att fungera i vardagen Hur gör du en adekvat bedömning av individen för att utforma dennes vardagliga aktiviteter så att livet blir enklare att leva? Så väljer du rätt utifrån aktuell bedömning när du föreslår åtgärder för att förbättra livskvaliteten för individen Idéer, hjälpmedel och förhållningssätt för att underlätta problemområden i det vardagliga livet Kerstin Zettervall är arbetsterapeut och har mångårig erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom det Neuropsykiatriska diagnosteamet för vuxna vid Lunds universitetssjukhus. Kerstin delar med sig av sina erfarenheter av möten med vuxna med ADHD/DAMP, autism och Asperger syndrom Ordföranden Sylvia Mellfeldt Milchert sammanfattar och avslutar konferensen Maria Edelswärd-Karlsson arbetar som arbetsledare på JACK. Maria är en drivande kraft och har varit med och startat verksamheten 1999 och har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Maria är utbildad i autismspektrumstörningar och pedagogiskt arbetssätt.

5 Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Förbättra dina förutsättningar att stödja vuxna med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Neuropsykiatriska funktionshinder syns inte utanpå personen, men finns och påverkar vardagen. Att leva med till exempel ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom eller Tourettes syndrom är svårt om man inte får rätt hjälp och stöd. För många vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder har problemen med det sociala samspelet i samhället bidragit till ökad psykisk ohälsa. Det har dessutom visat sig att ett stort antal personer med olika diagnoser inom psykiatrin har ett neuropsykiatriskt funktionshinder i botten, en grupp som även är överrepresenterad inom kriminalvården. För att undvika utanförskap och underlätta det vardagliga livet är det därför mycket viktigt att erbjuda rätt stöd- och hjälpinsatser. Utveckla effektivare samverkan som ger ökad livskvalitet för individen Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder är idag en eftersatt grupp som ofta bollas mellan olika hjälpinstanser i samhället. För att du lättare ska kunna bemöta individen på ett professionellt sätt är första steget att känna igen de olika symtombilderna och vad dessa innebär. Det är också angeläget att arbeta för en ökad samverkan mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, social-förvaltningen, vuxenhabiliteringsmottagningarna och psykmottagningarna. Under konferensen får du möjlighet att lyssna till ett lyckat samarbete mellan dessa olika instanser och du får praktiska tips på hur du kan arbeta med arbetsanpassade åtgärder. På en allt kärvare arbetsmarknad är det viktigt att du har kunskap om hur du individanpassar stödinsatserna för att ge ökade möjligheter till arbete. Under två intensiva dagar får du ökad kunskap om hur du tar tillvara på individens starka sidor för att hitta passande arbeten, hur du väljer rätt åtgärder för personen utifrån aktuell diagnos och hur du förbättrar din samtalsteknik för att skapa bättre förutsättningar för en framgångsrik kommunikation. Konferensen ger dig tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet! Knyt kontakter och utbyt erfarenheter under den gemensamma middagen på Restaurang Fem Små Hus i Gamla Stan. Restaurangen är inrymd i nio vackert inredda källarvalv under fem olika hus längs Nygränd ner mot Skeppsbron. Här är ett urval av IQPCs intressanta konferenser under våren 2004: Snabbare återgång till arbete januari, Wenner-Gren Center, Stockholm Dubbeldiagnos Samverkan, stöd och behandling av psykiskt störda missbrukare 4-5 februari Wenner-Gren Center, Stockholm Smärtrehabilitering mars, Salénhuset, Stockholm För mer information se Några nöjda röster från tidigare konferenser Högkvalitativt konferensprogram och genomförande. Mycket värdefullt Stora möjligheter till nätverkande. Mycket bra och relevant kunskap Mycket lärorikt. Jag kommer rekommendera konferensen till andra En fantastisk möjlighet att möta kollegor och diskutera nyckelfrågor i en avslappnad men ändå informativ miljö

6 B Porto betalt Sverige Anmälan Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Tid & plats Konferens mars Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, tel Pris Konferensavgiften är kr exkl moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Vill du deltaga på den gemensamma middagen den 24 mars så betalar du 410 kr exkl moms. Notera att din anmälan inte är bekräftad förrän konferensavgiften är betald. VAT-nr SE Avbokning & Överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 2 veckor före konferensdatum. Om du avbokar din betalda plats mindre än 2 veckor före konferensen erhåller du ett värdebrev som du kan använda på en valfri konferens till ett motsvarande värde inom ett år. Anmälningsblankett Konferenskod: 5003 Företag eller organisation Adress Postnr Ort Telefon växel Bransch Antal anställda Din signatur Jag kan inte deltaga men önskar få framtida information Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_5003 nov Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 TALARE FRÅN Beroendecentrum Stockholm Kriminalvården region Stockholm Daniel Uppström Kommunförbundet Norrbotten Marja-Leena

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Rapport Arbetsgrupp behovet av insatser till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Utfärdare Grace Hagberg, processtödjare Norrköpings Samordningsförbund Bakgrund Norrköpings Samordningsförbund

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Framtidens gymnasiesärskola

Framtidens gymnasiesärskola Framtidens gymnasiesärskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 VÅRA TALARE Gymnasiesärskoleutredningen 2010 års vinnare av blå äpplet Skolstadens gymnasiesärskola Dammsdalskolan Lena

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Preventiva insatser Utsatta barn

Preventiva insatser Utsatta barn Preventiva insatser Utsatta barn En konferens som hjälper dig att se och agera! Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2012 TALARE Utbildare & konsult Halmstads kommun Anders Gustafsson

Läs mer

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar

Barn i primärvård. Bedömning och behandling av olika typer av sjukdomstillstånd. Vårdprogram och fallbeskrivningar Barn i primärvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 oktober 2011 TALARE Sachsska Barnsjukhuset Natalia Ballardini Astrid Lindgrens Barnsjukhus Lena Grahnquist Vårdcentralen Mariefred Carina

Läs mer

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN LSS-kommittén, Riksdagen Kenneth Johansson Försäkringskassan Magnus Liefvendahl Magnus Jansson Allan

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars i Stockholm TALARE Vittraskolan Forsgläntan Annika Hilmersson Stockholms stad Agneta Herlin

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Familjehems- sekreterare 2014

Familjehems- sekreterare 2014 Familjehems- sekreterare 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 mars 2014 VÅRA TALARE Skolfam Rikard Tordön Nationell samordnare Sveriges Kommuner & Landsting Hampus Allerstrand Förbundsjurist

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

Djursjukvård en bransch i utveckling

Djursjukvård en bransch i utveckling NYA SPÄNNANDE CASE! Djursjukvård en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 januari 2012 TALARE Södra Djursjukhuset Olof Skarman Västerorts Djursjukhus Ingemar Alin SLA Maria

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST)

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST) Disposition Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka diagnoser? Vad är diagnoserna? Hannah Jakobsson, leg. psykolog, Cereb Prevalens Behandlingsmöjligheter Vad kan primärvården

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

CHEF I HEMTJÄNSTEN. Är din verksamhet redo för framtidens utmaningar? inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012

CHEF I HEMTJÄNSTEN. Är din verksamhet redo för framtidens utmaningar? inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 VÅRA TALARE Karolinska Institutet Mats Thorslund Professor Socialgerontologi Skellefteå kommun Katja Andersson Leg. Arbetsterapeut Hemtjänsten

Läs mer

Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser

Lyckas med din samverkan! NATIONELLT FORUM 2014: FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Fler till egen försörjning med rätt insatser inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september 2014 DU FÅR MÖTA E-delegationens projekt EIF Margaretha Holmlund Utredare på CSN Timo Pöllänen, verksamhetschef Linda Hellström, socialsekreterare

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer