Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder"

Transkript

1 Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar du en trygg mötessituation för att förbättra kommunikationen med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Ökade möjligheter till sysselsättning, arbete och studier genom individanpassade stödåtgärder Förbättra din kunskap om vad det innebär att leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder för att lyckas bättre med dina stödinsatser Hur skapa effektivare samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen Framgångsrika stödinsatser som ger ökad livskvalitet och bättre möjligheter att fungera i vardagen Lyssna till: Eve Mandre, Certec, Lund Maria Edelswärd-Karlsson, Arbetscentrum, Helsingborg Tommy Nyholm, Neuropsykiatriska diagnosteamet, Länssjukhuset Ryhov Gunnel Norrö, socionom med diagnos Asperger syndrom Clara Gumpert, Rättpsykiatriska forskningskliniken, Huddinge universitetssjukhus Gunilla Hellberg Edström, Arbetsförmedlingen rehabilitering, Uppsala Kerstin Zettervall, Neuropsykiatriska diagnosteamet, Universitetssjukhuset i Lund Konferensen leds av Sylvia Mellfeldt Milchert, ordförande, Nätverket för behandling av vuxna med ADHD Arrangeras av:

2 Välkommen på konferensen Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare samverkan för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Alltfler vuxna får idag neuropsykiatriska diagnoser. Tidigare har det hävdats att de allra flesta neuropsykiatriska problem växer bort under puberteten, men idag vet vi att många har kvar problemen i vuxen ålder. Du som i ditt arbete träffar personer med t. ex. ADHD/DAMP, autism, Asperger och Tourettes syndrom möter stora utmaningar med att erbjuda effektiva stödinsatser som hjälper individer att lättare hantera de svårigheter som funktionshindret innebär. Vilken betydelse har diagnosen för den enskilde i dennes vardagliga liv? Hur utvecklar du insatser som hjälper individen till sysselsättning, arbete och studier? Hur förebygger du att vuxna med t. ex ADHD hamnar i missbruk och kriminalitet? Under två intensiva utbildningsdagar får du verktyg som utvecklar din förmåga att ge individanpassat stöd som förbättrar vardagen och ger ökad livskvalitet till personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Konferensen Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder ger dig konkreta metoder och praktiska exempel på framgångsrika åtgärder för att stötta personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger och Tourettes syndrom. Lär dig känna igen de olika symptombilderna och vad de innebär för individen. Öka din kunskap om hur du skapar en trygg mötessituation och hur du strukturerar ett utvecklande samtal med personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Under erfaren ledning av Sylvia Mellfeldt Milchert, Huddinge psykiatriska universitetsklinik får du lyssna till: Tommy Nyholm, psykolog och specialist klinisk psykologi, Neuropsykiatriska diagnosteamet Länssjukhuset Ryhov, belyser skillnaderna mellan de olika diagnoserna och hur symptombilderna ser ut. Tommy talar även om hur funktionshindren överlappar varandra och vad dessa kombinationer innebär för individen Eve Mandre, fil. dr. specialpedagog, Certec Lund, hjälper dig med praktiska tips och råd för hur du förbättrar kommunikationen med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Eve belyser dessutom på ett tydligt sätt vad funktionshindret innebär för individen och hur du anpassar stödåtgärderna Maria Edelswärd-Karlsson, arbetsledare från JACK - projektet, visar praktiska exempel på lyckat samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen. Hon visar hur du erbjuder större möjlighet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder att få en ökad livskvalitet genom arbetslivsträning Kerstin Zettervall, arbetsterapeut Neuropsykiatriska diagnosteamet vid Lunds universitetssjukhus, talar om hur du gör en bedömning av individen för att individanpassa stödinsatserna för ett lyckat resultat Gunnel Norrö, socionom med diagnos högfungerande autism berättar om egna erfarenheter av hur det är att leva med funktionshinder. Gunnel ger praktiska råd och tips om vad du bör tänka på i kontakten med en person med neuropsykiatriskt funktionshinder för att underlätta kommunikationen i mötet Gunilla Hellberg Edström, psykolog, Arbetsförmedlingen rehabilitering, visar hur du skapar möjligheter till ett fungerande arbetsliv och hur du tillvaratar individens starka sidor för att hitta passande arbeten på arbetsmarknaden Under konferensen träffar du kollegor från hela landet som i sin vardag möter samma utmaningar som du. Välkommen till viktiga dagar som utvecklar dig själv och ökar din kompetens i arbetet med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Med vänliga hälsningar, Birgitta Isaksson Projektledare Konferensen vänder sig till dig som möter vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder; kuratorer, handläggare på arbetsförmedlingen och försäkringskassan, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socialsekreterare, specialpedagoger etc.

3 Så skapar du möjligheter till ökad livskvalitet i vardagen för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Onsdagen den 24 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Registrering och kaffe Ordföranden Sylvia Mellfeldt Milchert inleder konferensen Öka din kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder symptom, diagnoser och konsekvenser av ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Vad beror neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på? Vilka är diagnoserna och hur skiljer sig symptombilderna mellan DAMP/ADHD, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom? Hur känner du igen de olika funktionsnedsättningarna i olika diagnoser? ADHD/DAMP - vad innebär de olika graderingarna och hur påverkar det dina stödinsatser? Tilläggsdiagnoser- öka din kunskap om olika diagnoser i kombination Vilken betydelse har diagnosen för individen i dennes vardagliga liv? Tommy Nyholm är legitimerad psykolog med specialistinriktning klinisk psykologi. Han har arbetat inom såväl barn- som vuxenhabilitering och med fokus på neuropsykiatriska funktionshinder sedan Tommy är verksam på Neuropsykiatriskt diagnosteam på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping Förmiddagskaffe Tommy Nyholm fortsätter Kort paus Samtal och bemötande - Hur förbättrar du din kommunikation med vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Bemötande av personer med annorlunda kommunikation Att förstå autismens annorlunda psykologi - varför räcker inte allmän psykologisk kunskap för förståelse av personer inom autismspektrumet? Hur skapar du en trygg mötessituation för någon med neuropsykiatriska funktionshinder? Hur förbereder du ditt samtal för att skapa bättre förutsättningar där båda parter kan uttrycka sig och bli förstådda Vad är viktigt att tänka på under samtalet för att lyckas i kommunikationen? Praktiska råd och tips i arbetet med stödinsatser, assistans eller behandling Lär dig se individen bakom diagnosen vad är uttryck för funktionshinder och vad är personlighet? Lunch Eve disputerade 2002 med avhandlingen Vårdmiljö eller lärandemiljö? Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin. Eve är för närvarande universitetslärare i rehabiliteringpedagogik och utbildar bland annat för säkringskassornas handläggare och rehabsamordnare. För övrigt handleder hon inom vuxenpsykiatri och på skolor och habiliteringsmottagningar kring vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. För mer information om Eve se: Eve Mandre fortsätter Eftermiddagskaffe Hur förebygger du att unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder i framtiden hamnar i missbruk och/eller kriminalitet? Hur ser sambanden ut mellan neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk och kriminalitet? Vad påverkar ungdomar i riskzonen att hamna i kriminalitet och missbruk, vilka tecken bör du uppmärksamma? Vilka biologiska, psykologiska och sociala faktorer ökar riskerna och vilka skyddar mot antisocial utveckling? Clara Gumpert är ungdomspsykiater och chef för den rättspsykiatriska forskningsavdelningen vid Rättspsykiatriska kliniken i Huddinge. Hon arbetar idag som forskare i rättspsykiatri med fokus på frågor som gäller barn och ungdomar. Hon är även aktiv inom Nätverket för behandling av vuxna med ADHD Ordföranden avslutar första dagen Gemensam middag! Passa på att utöka ditt nätverk och att knyta kontakter med kollegor från hela landet! Vi äter en god middag på krogklassikern Fem Små Hus, trevligt belägen i hjärtat av Gamla Stan i Stockholm. Eve Mandre är fil. dr, specialpedagog och verksam på Certec/Lunds universitet. Eve har 30 års erfarenhet av praktiskt pedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna som har sådana svårigheter som idag diagnostiseras som neuropsykiatriska.

4 Effektiva insatser som hjälper individen till sysselsättning, arbete och studier Torsdagen 25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Morgonkaffe Ordförande Sylvia Mellfeldt Milchert inleder konferensens andra dag Framgångsrika insatser som ger sysselsättning och arbete för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder och arbete, hur skapar du möjligheter till ett fungerande arbetsliv? Hur tar du tillvara och identifierar individens starka sidor för att hitta passande arbeten på arbetsmarknaden? Hur påverkas individens yrkesval av funktionshinder? Vilka faktorer bör du tänka på i arbetsmiljö och arbetsinnehåll för att underlätta arbetslivet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder? Vilka möjligheter till stöd och åtgärder finns det inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen hos arbetsförmedlingen Gunilla Hellberg Edström, leg. psykolog, arbetspsykolog med neuropsykologisk inriktning, Arbetsmarknadsverket. Gunilla arbetar med metodutveckling, kunskapsutveckling och personalutbildning på Arbetsmarknadsverket inom området utvecklingsrelaterade störningar och förvärvade hjärnskador. Gunilla Hellberg Edström har lång praktisk erfarenhet av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering av dessa grupper av arbetssökande. Hon arbetar idag med att på uppdrag av Stockholms läns landsting under år 2003 göra en kartläggning av situationen för vuxna med ADHD/DAMP i länet Förmiddagskaffe Gunilla Hellberg Edström fortsätter Kort paus Stödinsatser i samverkan JACK, ett praktiskt exempel på lyckad verksamhet för arbetsträning för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Ta del av projektet JACK i Helsingborg som finns i samma organisation som daglig verksamhet. Alla som kommer till JACK har ett neuropsykiatriskt funktionshinder samt har själva önskat att få hjälp med att få ett arbete. Under en intressant föreläsning får du ökad kunskap om hur du kan arbeta mer fokuserat på att hjälpa klienten till en djupare förståelse av sitt funktionshinder och att fungera bättre i sociala sammanhang. JACK arbetar på uppdrag av såväl vård- och omsorgsnämnden som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen Lunch Vad innebär det att leva med en neuropsykiatrisk diagnos - ta del av erfarenheter från ett liv med Asperger syndrom Möt Gunnel Norrö som berättar med egna ord om hur det är att leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Gunnel beskriver livet före och efter att hon fått diagnosen. Du får problematiken levandegjord på ett mycket givande sätt och får större förståelse för vad som kan upplevas som problem i vardagen. Vad är svårast i den dagliga kommunikationen med omgivningen? Hur upplevs kontakten med myndigheter och var finns de största utmaningarna för ökad livskvalitet? Varför har Gunnel så ofta fått sparken? Vilka starka sidor är vanliga hos personer med Asperger syndrom? Under en spännande och tankeväckande föreläsning får du en viktig inblick i hur det är att leva med Asperger syndrom. Gunnel Norrö är utbildad socionom och pastor och har diagnosen högfungerande autism. Hon berättar om hur hon fick nya nycklar till sin livssituation efter att hon fått diagnosen Asperger syndrom. Gunnel har provat många olika yrken och arbetsplatser i livet och delar med sig av konkreta tips hur en person med autism med rätt stöd och hjälp kan bli en fantastisk medarbetare Eftermiddagskaffe Stödinsatser till vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder för ökad livskvalitet och bättre möjligheter att fungera i vardagen Hur gör du en adekvat bedömning av individen för att utforma dennes vardagliga aktiviteter så att livet blir enklare att leva? Så väljer du rätt utifrån aktuell bedömning när du föreslår åtgärder för att förbättra livskvaliteten för individen Idéer, hjälpmedel och förhållningssätt för att underlätta problemområden i det vardagliga livet Kerstin Zettervall är arbetsterapeut och har mångårig erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom det Neuropsykiatriska diagnosteamet för vuxna vid Lunds universitetssjukhus. Kerstin delar med sig av sina erfarenheter av möten med vuxna med ADHD/DAMP, autism och Asperger syndrom Ordföranden Sylvia Mellfeldt Milchert sammanfattar och avslutar konferensen Maria Edelswärd-Karlsson arbetar som arbetsledare på JACK. Maria är en drivande kraft och har varit med och startat verksamheten 1999 och har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Maria är utbildad i autismspektrumstörningar och pedagogiskt arbetssätt.

5 Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Förbättra dina förutsättningar att stödja vuxna med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Neuropsykiatriska funktionshinder syns inte utanpå personen, men finns och påverkar vardagen. Att leva med till exempel ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom eller Tourettes syndrom är svårt om man inte får rätt hjälp och stöd. För många vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder har problemen med det sociala samspelet i samhället bidragit till ökad psykisk ohälsa. Det har dessutom visat sig att ett stort antal personer med olika diagnoser inom psykiatrin har ett neuropsykiatriskt funktionshinder i botten, en grupp som även är överrepresenterad inom kriminalvården. För att undvika utanförskap och underlätta det vardagliga livet är det därför mycket viktigt att erbjuda rätt stöd- och hjälpinsatser. Utveckla effektivare samverkan som ger ökad livskvalitet för individen Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder är idag en eftersatt grupp som ofta bollas mellan olika hjälpinstanser i samhället. För att du lättare ska kunna bemöta individen på ett professionellt sätt är första steget att känna igen de olika symtombilderna och vad dessa innebär. Det är också angeläget att arbeta för en ökad samverkan mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, social-förvaltningen, vuxenhabiliteringsmottagningarna och psykmottagningarna. Under konferensen får du möjlighet att lyssna till ett lyckat samarbete mellan dessa olika instanser och du får praktiska tips på hur du kan arbeta med arbetsanpassade åtgärder. På en allt kärvare arbetsmarknad är det viktigt att du har kunskap om hur du individanpassar stödinsatserna för att ge ökade möjligheter till arbete. Under två intensiva dagar får du ökad kunskap om hur du tar tillvara på individens starka sidor för att hitta passande arbeten, hur du väljer rätt åtgärder för personen utifrån aktuell diagnos och hur du förbättrar din samtalsteknik för att skapa bättre förutsättningar för en framgångsrik kommunikation. Konferensen ger dig tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet! Knyt kontakter och utbyt erfarenheter under den gemensamma middagen på Restaurang Fem Små Hus i Gamla Stan. Restaurangen är inrymd i nio vackert inredda källarvalv under fem olika hus längs Nygränd ner mot Skeppsbron. Här är ett urval av IQPCs intressanta konferenser under våren 2004: Snabbare återgång till arbete januari, Wenner-Gren Center, Stockholm Dubbeldiagnos Samverkan, stöd och behandling av psykiskt störda missbrukare 4-5 februari Wenner-Gren Center, Stockholm Smärtrehabilitering mars, Salénhuset, Stockholm För mer information se Några nöjda röster från tidigare konferenser Högkvalitativt konferensprogram och genomförande. Mycket värdefullt Stora möjligheter till nätverkande. Mycket bra och relevant kunskap Mycket lärorikt. Jag kommer rekommendera konferensen till andra En fantastisk möjlighet att möta kollegor och diskutera nyckelfrågor i en avslappnad men ändå informativ miljö

6 B Porto betalt Sverige Anmälan Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Tid & plats Konferens mars Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, tel Pris Konferensavgiften är kr exkl moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Vill du deltaga på den gemensamma middagen den 24 mars så betalar du 410 kr exkl moms. Notera att din anmälan inte är bekräftad förrän konferensavgiften är betald. VAT-nr SE Avbokning & Överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 2 veckor före konferensdatum. Om du avbokar din betalda plats mindre än 2 veckor före konferensen erhåller du ett värdebrev som du kan använda på en valfri konferens till ett motsvarande värde inom ett år. Anmälningsblankett Konferenskod: 5003 Företag eller organisation Adress Postnr Ort Telefon växel Bransch Antal anställda Din signatur Jag kan inte deltaga men önskar få framtida information Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_5003 nov Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Arbetslivsinriktad integration av invandrare Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun,

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer