ETABLERING AV NYANLÄNDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETABLERING AV NYANLÄNDA"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen Skåne Åsa Stenbäck Holmér Skellefteå kommun Patrick Hällgren Socialsekreterare & flyktingsamordnare Filipstads kommun Jim Frölander Projektledare, Ny i Filipstad Eskilstuna kommun Rabie Aldeeb & nationell samordnare Sollefteå kommun Linda Söderqvist Etableringskoordinator Södertälje kommun Boel Godner Kommunstyrelsens ordförande Strömsunds kommun Anders Fabricius Elisabeth Lindholm Projektledare, Begripligt för alla Värnamo kommun Katarina Papec Flyktingsamordnare Anna Tran Integrationshandläggare Strategirådet Kajsa Rosén Managementkonsult välfärdsanalys WORKSHOP Så utvecklar du en effektiv samverkan för tydliga resultat Monika Neukirchen, Karlöf Consulting Kommunens viktiga insatser för: Bättre integrering i samhället Snabbare väg till arbete Framgångsrik samverkan PANELDISKUSSION: HUR SKA VI FÖRBÄTTRA FLYKTINGMOTTAGANDET? Medverkande: Kajsa Rosén, Boel Godner, Patrick Hällgren & Åsa Stenbäck Holmér SAMVERKAN FÖR BÄTTRE INTEGRATION

2 Stockholm den mars 2015 Möt det ökade trycket med nya arbetsmetoder och effektivare samverkan! Trycket på kommuners flyktingmottagande ökar ständigt. För vissa kommuner har antalet nyanlända så mycket som fyrdubblats. Samtidigt ställs det högre krav på integrationen och det är av extra vikt att vägen till arbete är så kort och effektiv som möjligt. För att alla bitar ska falla på plats för nyanlända är det viktigt att det finns ett välfungerande samarbete mellan samtliga aktörer och att ni hittar en samverkan som faktiskt fungerar i praktiken. Har du de rätta verktygen för en lyckad integration? På den här konferensen får du ta del av hur andra kommuner har löst frågor kring integration på nya sätt. Vi tittar på regionala lösningar för både bostadsförsörjning och snabbare etablering. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Individanpassade lösningar som förkortar vägen till arbetsmarknaden Så bygger du broar mellan frivilliga organisationer, kommunen & myndigheter Faktorer & insatser som påverkar etableringen Konkreta tips på hur du behåller kompetensen i en glesbygdskommun DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Att se till hela människan & samordna kommunens alla insatser Cecilia Svahnalam, enhetschef på arbetsmarknadsenheten, Södertälje kommun Vilka är de invandrade akademikerna? beskrivande statistik Josefin Edström, utredare integration & migration, Saco Insatser för snabbare integration & etablering Patrick Hällgren, socialsekreterare & flyktingsamordnare, Skellefteå kommun Boka din plats idag och ta tillfället i akt att utvecklas i din yrkesroll. Varmt välkommen på konferens i mars! Malin Carlsson Projektledare ETABLERING AV

3 ONSDAG 18 MARS :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Malin Carlsson, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Att se till hela människan och samordna kommunens alla insatser K2 hur gick det sen? Komplexiteten i utanförskap faktorer och insatser som påverkar etableringen Språk och naturliga lärmiljöer hur gör du i en kommun där alla kan arabiska? Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun 10:25 Bensträckare 10:35 Individanpassade lösningar förkortar vägen till arbetsmarknaden Långsiktig matchning mellan tillgång och behov problem och möjligheter Matchningsaktiviteter och kompetensvalideringar Utbildningsplanering och insatser på ett individbaserat sätt Jim Frölander Projektledare Filipstads kommun 11:20 Bensträckare 11:30 Regionala lösningar för ett inkluderande flyktingmottagande Att utveckla och samordna etablering utifrån skilda behov Kunskapsbaserat arbetssätt som visar konkreta resultat Hälsans viktiga roll i integration så arbetar du hälsofrämjande Åsa Stenbäck Holmér Länsstyrelsen Skåne 12:15 Lunch 13:15 Intern och extern samverkan för ett bättre flyktingmottagande Så arbetar Skellefteå för ett bättre flyktingmottagande med individen i centrum Samverkan med myndigheter och andra kommuner Insatser för snabbare integration och etablering Patrick Hällgren Socialsekreterare & flyktingsamordnare Skellefteå kommun 14:00 Eftermiddagskaffe PANELDISKUSSION 14:20 Hur kan vi förbättra flyktingmottagandet? Medverkande: Boel Godner Patrick Hällgren Åsa Stenbäck Holmér Kommunstyrelsens ordförande Socialsekreterare & flyktingsamordnare Södertälje kommun Skellefteå kommun Länsstyrelsen Skåne Under ledning av Kajsa Rosén, Strategirådet 15:00 Bensträckare 15:10 Etablering av barn och unga i samverkan med föräldrar Hur kan kommunerna och Arbetsförmedlingen samverka vid mottagandet av barn? Hur påverkar barnens introduktion föräldrars etablering? Strukturerade arbetssätt för barn och ungas introduktion och etablering Anders Fabricius Elisabeth Lindholm Projektledare, Begripligt för alla Strömsunds kommun Strömsunds kommun Läs gärna mer om projektet på 16:40 Konferensens första dag avslutas ETABLERING AV

4 TORSDAG 19 MARS :00 Flyktingguide/språkvän en väg till social integration Nya arbetsmetoder för snabbare integrering Nationellt projekt som ska hjälpa och uppmana fler kommuner samt aktörer att komma igång Så bygger du broar mellan frivilliga organisationer, kommunen och myndigheter Rabie Aldeeb Jonatan Mathai & nationell samordnare Nationell projektkoordinator & flyktingguide/språkvän Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun 09:40 Förmiddagskaffe 10:00 Akademiker och invandrad Vilka är de invandrade akademikerna? beskrivande statistik Omvägen till den svenska arbetsmarknaden Vem kan göra vad, när och hur? Josefin Edström Utredare integration & migration Saco 10:40 Bensträckare 10:50 Öppna dörren och visa vägen in för arbetsgivare och nyanlända Samarbete mellan kommun och Arbetsförmedlingen säkrar vägen till arbete Så tacklar du stora utmaningar i en liten kommun Att se kompetensen hos nyanlända och lyfta arbetsgivarnas möjligheter Konkreta tips på hur du behåller kompetensen i en glesbygdskommun även efter etablering Linda Söderqvist Etableringskoordinator Sollefteå kommun 11:30 Bensträckare 11:40 Värnamo-modellen framgångsrikt flyktingmottagande Så skapar du ett gott samarbete med alla aktörer Att lyssna till nyanlända och skapa aktiviteter efter behov Så har vi skapat engagemang hos politiker och medborgare Katarina Papec Anna Tran Flyktingsamordnare Integrationshandläggare Värnamo kommun Värnamo kommun 12:20 Konferensen avslutas och deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:20 Lunch för workshopens deltagare 13:20 16:20 Separat bokningsbar workshop Så utvecklar du en effektiv samverkan för tydliga resultat Under ledning av Monika Neukirchen, Karlöf Consulting Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens mars 2015 Workshop 19 mars 2015 Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm PRIS T.o.m. 12 dec T.o.m. 6 feb Fr.o.m. 7 feb Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Hemsida Mail Konferenskod Con703 Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

5 Separat bokningsbar TORSDAG 19 MARS 2015 För att lyckas med integration och etablering i din kommun måste du få hela kommunens övriga instanser att arbeta mot samma mål. Den stora utmaningen ligger i att få hela kommunen att verka i symbios, såväl medborgare som företag, förening, kommunala verksamheter och övriga myndigheter. Hur blir du av med vi-mot-dem -känslan och hur lyfter du dina frågor så att det tas ett övergripande ansvar? Missa inte den här workshopen som ger dig verktygen och metoderna för att utveckla samverkan i din kommun och region för ett bättre flyktingmottagande. Workshopen kommer bl.a. att behandla: Framgångsfaktorer för en effektiv samverkan över organisatoriska gränser Så får du alla att jobba mot samma mål Detta krävs av individerna som ska samverka Detta krävs av ledare i de organisationer som ska samverka Så bygger du upp en fungerande struktur TORSDAG 19 MARS KL. 13:20-16:20 Så utvecklar du en effektiv samverkan för tydliga resultat Så kommunicerar du med medborgare och andra intressenter Därför bör du gå på workshopen Under workshopen arbetar vi praktiskt med hur du kan förändra och förbättra samverkan i din kommun. Du får chans att i mindre grupp diskutera utmaningar som du har i ditt dagliga arbete och frågor som dykt upp under konferensen. Syftet är att du ska få konkreta tips på hur du kan förbättra ditt arbete och verktyg som du direkt kan applicera på din egen verksamhet. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Monica Neukirchen Monika Neukirchen arbetar som managementkonsult. I flertalet av hennes uppdrag ligger fokus på att hjälpa flera olika organisationer (eller delar i en och samma organisation) att jobba tillsammans mot gemensamma mål. Monika har utvecklat metodik och tankemodeller för att jobba i en tvärorganisatorisk kontext och är en eftertraktad föreläsare inom området. ETABLERING AV

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. ETABLERING AV inbjudan till konferens i Stockholm den mars 2015 VÅRA TALARE PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: God samverkan som sätter människan i centrum Individanpassade lösningar för snabbare integration Snabbare & kortare väg till arbete WORKSHOP Så utvecklar du en effektiv samverkan för tydliga resultat För att lyckas med integration och etablering i din kommun måste du få hela kommunens övriga instanser att arbeta mot samma mål. Hur blir du av med vi-mot-dem -känslan och hur lyfter du dina frågor så att det tas ett övergripande ansvar? Missa inte den här workshopen som ger dig verktygen och metoderna för att utveckla samverkan i din kommun och region för ett bättre flyktingmottagande. Under ledning av Monika Neukirchen FÖLJ OSS PÅ AB Conductive ConductiveAB Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con703

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 2 q INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB SVENSK KOMMUNTJÄNST... 3 ALPHACE... 4 ARBETSLIVSRESURS... 6 ASTAR... 7 HERMODS... 9 IDÉKRAFT... 11 IRIS HADAR... 12

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer