Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biståndshandläggare inom äldreomsorgen"

Transkript

1 Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens Kerstin Lundström Kvalitetskriterier för individuell behovsbedömning, kundval och rättssäkra beslut Malin Duckert Ida Persson Luleå tekniska universitet Sofi Nordmark Luleå kommun Annika Wikström Elisabeth Sundelin Maria Mattisson Kittel Ny tid ny kunskap! Socialstyrelsen Mårten Gerle WORKSHOP Stockholm stad Eva Ahlholm RÄTTSÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH KVALITET

2 Presentation En pengavakt eller räddande ängel? Ditt jobb som biståndshandläggare är en roll i skottzonen. Du kläms mellan hårda sparkrav och brukarnas eller anhörigas önskemål om insatser. Detta gör att dina beviljade insatser inte alltid faller så väl ut i praktiken. Även kraven på en individuell behovsbedömning med brukarens valfrihet i fokus är högre än någonsin. Detta ställer nya tuffa krav på din handläggning! För att klara dessa utmaningar är kontinuerlig fortbildning en solklar framgångsfaktor. På konferensen får du lära dig: Kvalitetskriterier för individuell behovsbedömning Identifiera och matcha brukarnas behov med rätt insatser Att fatta rättssäkra beslut På denna konferens ger landets bästa föreläsare dig metoder och verktyg för att på ett kvalitetssäkert sätt bedriva en biståndshandläggning som lever upp till de nya kraven. Du får även lära av verksamheter i medvind som delar med sig av sina vägar till framgång. Har du det som krävs för att göra en kvalitetssäker och rättssäker handläggning? Du kommer att få lyssna till: Biståndshandläggaren: Att vakta pengar eller bedöma de äldres behov? Eva Norman, Äldrecentrum Kvalitetskriterier för biståndshandläggningen Eva Rönnbäck, Kommunförbundet Västernorrland Demenssjuk och biståndsberättigad rätt beslut och bemötande Kerstin Lundström, Octopus Demens Varmt välkommen till en konferens som tar dina frågor på allvar och inte nöjer sig förrän vi hittar svaren. Häng med du också du behövs! O vss Projektledare

3 Program ONSDAG 18 MAJ Registrering med kaffe och smörgås Projektledare Anneli Olovsson, Conductive, hälsar välkommen Biståndshandläggaren: Att vakta pengar eller bedöma de äldres behov? Är biståndshandläggning ett (o)möjligt uppdrag? Hur upplever den äldre biståndsbedömningen? Stöd i handläggningen för dig som biståndshandläggare Kundval, vårdval, samverkan hur blir det för den äldre? Så gör du en god individuell behovsbedömning där uppföljning är ett måste Eva Norman Utredare Äldrecentrum Bensträckare Demenssjuk och biståndsberättigad rätt beslut och bemötande Vems ord gäller, brukarens eller de anhörigas? Konkreta tips kring ditt bemötande av personer med demenssjukdom Levnadsberättelsen som viktigt verktyg i din handläggning Multiprofessionella team en framgångsfaktor i din bedömning Kerstin Lundström Expert inom demensfrågor Octopus Demens Lunch Meningsfull biståndshandläggning för både brukare och handläggare Så går du från generella riktlinjer och låter individens behov styra Individuell behovsbedömning utifrån hälsans hörnpelare, målbeskrivning och uppföljning Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet så lyckas du med salutogen biståndshandläggning! Så skapar du en givande arbetsprocess och samtidigt ökat brukarinflytande Malin Duckert Ida Persson Processledare för ökat Biståndshandläggare brukarinflytande Eftermiddagskaffe FIA-projektet: Samordnad och effektiv vårdplanering Hur kan ny och befintlig teknik samordna och effektivsera vårdplaneringen? Så säkerställer du en god planering och informationsöverföring inom vårdteamet Centrala vinster för brukaren och dig som handläggare Sofi Nordmark Annika Wikström Handledare FIA-projektet Biståndshandläggare Luleå tekniska universitet Luleå kommun Konferensens första dag avslutas TORSDAG 19 MAJ Professionellt bemötande av äldre med psykisk ohälsa Psykisk ohälsa hos äldre så känner du igen den Bemötandet av äldre som har en psykisk sjukdom hur ska du göra? Hur kan du förhålla dig till äldre och självmordsrisken? Mårten Gerle Sakkunnig inom psykiatri Kunskapstillämpning Socialstyrelsen Förmiddagskaffe Om kundval och profiler i omvårdnadsboenden och hemtjänst Möjligheter och stötestenar med boende och hemtjänst efter intresse Hur påverkar kundvalet äldreomsorgens kvalitet? Möjligheter och konsekvenser med att erbjuda och informera de äldre om boende och hemtjänst med profiler Hur klarar du verkställigheten av beslut? Elisabeth Sundelin Maria Mattisson Kittel Kvalitetsstaben Biståndshandläggare Bensträckare Kvalitetskriterier för biståndshandläggningen Vad är en kvalitetssäker behovsbedömning? Så anpassar du tjänsterna efter brukarens hjälpbehov Vilka kvalitetskrav måste du leva upp till i de beviljade insatserna? Så säkerställer du att det som är utskrivet utförs av vårdpersonal Eva Rönnbäck FoU-chef Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Konferensen avslutas Deltagarna lämnar in sina utvärderingar Lunch för Workshopdeltagarna 13:30-16:30 t k Så får du stöd av juridiken! Under ledning av Eva Ahlholm, stadsadvokat, Stockholm stad Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

4 t k Workshop TORSDAG 19 MAJ :30 16:30 Så får du stöd av juridiken! En högaktuell workshop för dig som biståndshandläggare som vill bli mer rättssäker i din handläggning Det är ofta svårt för dig som biståndshandläggare att hålla dig inom socialtjänstlagens mål och intentioner i dina handläggningar och beslut. Du som handläggare behöver verkligen tänka till för att säkerställa att du håller dig inom ramen för befintlig lagstiftning som styr ditt arbete och de insatser du beviljar. Gör du en individuell behovsbedömning kopplat till lagstiftningen? Dina förutsättningar för att göra detta är begränsade av ett flertal olika anledningar som exempelvis tids-och resursbrist. Målet med denna workshop är därför att ge dig kunskap och förutsättningar att luta dig mot juridiken och hitta det stöd du behöver för att kunna bedriva en individanpassad och rättssäker handläggning. Hur ska du verka inom ramen för befintliga lagar i ditt ansvarsområde? Du får lära dig: SoL och LSS verktyg för handläggning och bedömning Biståndshandläggarens skyldigheter, ansvar och befogenheter kopplat till SoL/ LSS och förvaltningslagen Mål, behov och särskilda önskemål vilket svängrum finns det i reglerande lagar och rättspraxis? Vad gäller om äldres rätt till insats enligt LSS? Effektivt tillvägagångssätt vid överklaganden utmaningar och lösningar Workshopen leds av Stockholm stads stadsadvokat Eva Ahlholm som har en gedigen erfarenhet av dessa frågor. Eva har arbetat med socialrätt under många år och är en mycket uppskattad föreläsare.

5 Anmälan TID & PLATS Konferens maj 2011 Workshop 19 maj 2011 Piperska muren Scheelegatan 14 Stockholm Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. PRIS Före 28 jan Före 15 apr Efter 15 apr Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con343 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Verktyg och praktik!

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens Kerstin Lundström Malin Duckert Ida Persson Luleå tekniska universitet Sofi Nordmark Luleå kommun Annika Wikström Elisabeth Sundelin Maria Mattisson Kittel DU FÅR LÄRA DIG Kvalitetskriterier för biståndshandläggningen om kundval och profiler i omvårdnadsboenden och hemtjänst Demenssjuk och biståndsberättigad rätt beslut och bemötande Meningsfull biståndshandläggning för både brukare och handläggare Professionellt bemötande av äldre med psykisk ohälsa WORKSHOP Så får du stöd av juridiken! En högaktuell workshop för dig som biståndshandläggare som vill bli mer rättssäker i din handläggning. Under ledning av Stockholm stads stadsadvokat Eva Ahlholm Socialstyrelsen Mårten Gerle WORKSHOP Stockholm stad Eva Ahlholm Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con343