MAS-DAGARNA Ny patientlag 1 januari MAS nya roll vad krävs för:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun Ann-Marie Thordeman Mölndals stad Lena Jadefeldt Slattery MAS nya roll vad krävs för: Tydligare delegeringar Bättre egenkontroll Rätt dokumenteringsrutiner Kvalitetssäkrad läkemedelsgenomgång Umeå kommun Catharina Persson Carola Ludvigsson Partille kommun Ulla Wessman Lena Hansson Hylte kommun Cecilia Harley Götene kommun Angela Olausson Emmaboda kommun Nybro kommun Ann-Britt Christensen Ny patientlag 1 januari 2015 Överkalix kommun Maja-Lena Henriksson FÖRDJUPNING Partner: Advokatfirman Medicallaw Lars-Åke Johnsson RUTINER PATIENTSÄKERHET KVALITET

2 Stockholm den 3-4 september 2014 Verktyg för framgångsrika rutiner och uppföljningar Hälso- och sjukvården ifrågasätts ständigt i media. Som MAS i kommunen är din främsta utmaning att försäkra dig om att din kommuns hälso- och sjukvård bedrivs med kvalitet och effektivitet. Hur gör du detta? På konferensen får du lära dig konkreta verktyg och strukturer för dokumentering, NPÖ, delegering, verksamhetsuppföljning, egenkontroll, läkemedelsgenomgång och mycket mer. Utbyt erfarenheter med MAS från hela Sverige! Uppfinn inte hjulet på nytt utan kom och ta del av framgångsrika praktikfall från både mindre och större kommuner. Som avslutning har du möjlighet att vara med på en fördjupning om den nya patientlagen som träder i kraft den 1 januari PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: ICF och KVÅ Från tre journaler till en Tydliga avtal med privata utförare för korrekt tillsyn Delegera säkert kartläggning av processer för ökad kvalitet DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: MAS roll vilka krav ställs på oss och vilka krav kan vi ställa på andra? Ulla Olsson, MAS, Luleå Kommun och ordförande, Riksföreningen för MAS Hur kan du följa upp både mätbara och icke mätbara värden i verksamhetsuppföljningen? Ann-Marie Thordeman, MAS, Enköpings kommun Fördjupning: Nya patientlagen som träder i kraft 1 januari 2015 så påverkas du som MAS Lars-Åke Johnsson, Advokatfirman Medicallaw MASa dig hit missa inte konferensen som lyfter frågor kring din viktiga roll som MAS! Xi-Er Dang Projektledare

3 ONSDAG 3 SEPTEMBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Xi-Er Dang, Conductive, hälsar välkommen och moderator Ulla Olsson, Riksföreningen för MAS, inleder konferensen 09:35 MAS roll vilka krav ställs på oss och vilka krav kan vi ställa på andra? Hur ser vårt ansvarsområde ut och vilka krav har vi på oss? Var kan jag som MAS vända mig för stöd? Vilka är våra medarbetare och vilka krav kan vi ställa på dem? Ulla Olsson, MAS, Luleå Kommun och ordförande, Riksföreningen för MAS 10:15 Bensträckare med frukt 10:30 Förbättrad patientsäkerhet genom NPÖ Blekinge län först ut som producent! Hur, var och när får du använda NPÖ? Hur informerar du medborgarna om deras rättigheter? Så ser du till att personalen arbetar med NPÖ på rätt sätt Ann-Britt Mårtensson, MAS, Karlskrona kommun 11:10 Bensträckare 11:20 Hur kan du följa upp både mätbara och icke mätbara värden i verksamhetsuppföljningen? MAS roll som stöd och inte endast kontroll Vilka faktorer bidrar till en patientsäker verksamhet och som också bör följas upp och synliggöras? Verksamhetsuppföljning i praktiken Ann-Marie Thordeman, MAS, Enköpings kommun 12:00 Nätverkslunch med MAS från hela Sverige. Passa på att utbyta erfarenheter! 12:50 Delegera säkert kartläggning av processer för ökad kvalitet Att arbeta strukturerat med avvikelser Så säkerställer du personalens kunskap Vilka förbättringsåtgärder finns det att vidta? Lena Jadefeldt Slattery, MAS, Mölndals stad 13:30 Bensträckare 13:40 Bättre liv för sjuka äldre en prestationsersättning som ökat med 9,1 miljoner kr på ett år Koll på läget ger struktur på det vårdpreventiva arbetet Bemötande en nyckel i vården för personer med demenssjukdom Kvalitet i livets slut Framgångsfaktorer för ett lyckat arbete Catharina Persson, enhetschef, samordnande ansvar kvalitetsarbete, Umeå kommun Carola Ludvigsson, sjuksköterska palliativ vård, Umeå kommun 14:20 Eftermiddagskaffe 14:40 God egenkontroll så skapade vi ett webbaserat instrument för kvalitetsgranskning Med hjälp av kvalitetsinstrumentet kan du vara delaktig och utveckla verksamhetens patientsäkerhetsarbete Hur vet du att hälso- och sjukvårdspersonalen känner till och följer riktlinjerna? Förutsättningar för återkoppling och feedback genom rätt kvalitetsgranskning Möjlighet till egenkontroll och uppföljning av både egna och externa utförare Ulla Wessman, MAS, Partille kommun Lena Hansson, MAR, Partille kommun 15:20 Bensträckare 15:30 ICF och KVÅ från tre journaler till en ICF från hinder till möjligheter KVÅ från otydlighet till tydlighet Tips och trix vid införandet Cecilia Harley, MAS, Hylte kommun 16:10 Konferensens första dag avslutas

4 TORSDAG 4 SEPTEMBER :00 Hälso- och sjukvårdens huvudprocesser i ledningssystemet Hur har vi byggt ledningssystemet så det är tillgängligt för all personal? Så har vi arbetat med innehåll, processer och utveckling i ledningssystemet Ledningssystem som påvisar åtgärder arbetet med PDA Angela Olausson, MAS, Götene kommun 09:40 Bensträckare 09:50 Så kan du praktiskt genomföra läkemedelsgenomgångar på ett framgångsrikt sätt Gemensamma riktlinjer för läkemedelshantering Doshantering vem ansvarar för vad? Lyckad samverkan med primärvården Ann-Britt Christensen, MAS, Emmaboda kommun, Nybro kommun 10:30 Förmiddagskaffe 10:50 Kvalitetssäkra verksamheten genom att arbeta med evidensbaserad praktik Hur kan du mäta välbefinnande hos de äldre på vetenskaplig grund? Hur förankrar du arbetet hos verksamhetschefer och ledningen? Så kan du etablera ett långsiktigt arbete som lever vidare Maja-Lena Henriksson, MAS, Överkalix kommun 11:30 Bensträckare GRUPP- DISKUSSION 11:40 Gränsen mellan kommun och landsting? Hur kan en framgångsrik samverkan se ut? Var går gränsen mellan kommunens och landstingets ansvar? Vad gör du som MAS i din kommun och var bör du dra gränsen? Ulla Olsson, MAS, Luleå Kommun och ordförande, Riksföreningen för MAS 12:15 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:15 Lunch för fördjupningens deltagare 13:15-16:45 Separat bokningsbar fördjupning Nya patientlagen som träder i kraft 1 januari 2015 så påverkas du som MAS Under ledning av Lars-Åke Johnsson, Advokatfirman Medicallaw Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens 3-4 september 2014 Fördjupning 4 september 2014 Garnisonen Konferens Karlavägen 100, Stockholm GRUPPRABATT Är ni fler som vill gå? Kontakta oss för grupprabatt! PRIS T.o.m. 11 apr T.o.m. 13 jun Fr.o.m. 14 jun Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con649 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

5 Separat bokningsbar TORSDAG 4 SEPTEMBER 2014 I anslutning till det praktiska arbetet som du har lärt dig under konferensen får du fördjupa dig i de lagstiftningar och föreskrifter som styr ditt arbete som MAS. Patientlagen kommer att omfatta delar av Patientsäkerhetslagen samt innehålla helt nya paragrafer. Uppdatera dig om det senaste och få reda på vilka förändringar som kommer att ske och hur de påverkar dig som MAS. Fördjupningen leds av Lars-Åke Johnsson som är expert inom medicinsk rätt och är författare till flertal författningar och böcker inom medicinaljuridiken samt föreläser i ämnet. Han arbetar just nu med att skriva en ny bok om den nya patientlagen och kan därför ge dig de uppdateringar du behöver i ditt arbete. Du får lära dig: TORSDAG 4 SEPTEMBER :15-16:45 Nya patientlagen som träder i kraft 1 januari 2015 så påverkas du som MAS Den nya patientlagen och vad den innebär för dig som MAS Den lagstiftning som gäller vid dokumentering och sammanhållen journalföring Informationsansvar vem ger information till vem? De rättsliga kraven som gäller kring samtycke Vårdgivarens ansvar gränsdragningen mellan personal och olika vårdgivare Möjligheter att skicka in frågor i förväg Fördjupningen sker i föreläsningsform men stor vikt läggs även på diskussioner utifrån de frågor och funderingar ni skickar in i förväg. Passa på att maila oss dina funderingar så ser Lars-Åke till att dessa besvaras under dagen. Skicka dina frågor till: FÖRDJUPNING FÖRDJUPNINGEN LEDS AV Fördjupningen leds av Lars-Åke Johnsson, Advokatfirman Medicallaw Lars-Åke Johnsson har varit verksam som domare i flera domstolar och mångårig ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Han har i olika befattningar i Regeringskansliet erfarenhet från lagstiftningsarbete i fråga om läkemedel, tandvård samt hälso- och sjukvård.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. MAS-DAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 DU FÅR TRÄFFA Luleå kommun Riksföreningen för MAS Ulla Olsson Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun Ann-Marie Thordeman PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Hur, var och när får du använda NPÖ? Verksamhetsuppföljning i praktiken Att arbeta strukturerat med avvikelser Doshantering vem ansvarar för vad? Mölndals stad Lena Jadefeldt Slattery Umeå kommun Catharina Persson Carola Ludvigsson Partille kommun Ulla Wessman Lena Hansson Hylte kommun Cecilia Harley Götene kommun Angela Olausson Emmaboda kommun Nybro kommun Ann-Britt Christensen WORKSHOP Nya patientlagen som träder i kraft 1 januari 2015 så påverkas du som MAS Vad innebär den nya lagen för dig som MAS De rättsliga kraven som gäller kring samtycke Den lagstiftning som gäller vid dokumentering och journalföring Under ledning av Lars-Åke Johnsson, Advokatfirman Medicallaw Överkalix kommun Maja-Lena Henriksson Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con649

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten!

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten! Framtidens /MAR Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2009 TALARE FRÅN Bitte Fritzon Ann-Kristin Olsson Åke Härstedt 2learn Susanne Wallin Pettersson Carina Yngvesson Berit Forsberg Östersund

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer