EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands Väsby kommun Anders Adriansson Elisabeth Jansson Verksamhetsutvecklare Carina Henrikson Skellefteå kommun Samuel Lundqvist ichef Kristianstad kommun Emma Kruger Controller Hässleholms kommun Marcus Fronda Socialstyrelsen Åsa Frostfeldt Öppna jämförelser, socialtjänsten Rådet för främjande av kommunala analyser Kanslichef SKL Derk de Beer och samordnare Öppna jämförelser Avdelning för ekonomi och styrning MODERATOR Andreas Johansson Ensolution Per Törnvall NHG, f.d. kommunchef Vaxholms stad Mät och styr för optimerad verksamhetsplanering: Identifiera rätt nyckeltal Utveckla mätbara mål Kommunicera ekonomi i din organisation Bättre styrning så gör andra kommuner! KVALITET RESULTAT EFFEKTIVITET

2 FOKUS: NYCKELTAL Stockholm den juni 2014 Så lyckas du med ditt nyckeltalsarbete! Din största utmaning är att hitta nyckeltal som verkligen säger något om verksamheten och som påvisar brister och kvalitet. Därför är det ytterst viktigt att du håller dig uppdaterad och vidareutvecklar dina arbetsmetoder för ett fortsatt effektivt nyckeltalsarbete. Denna konferens ger dig de verktyg du behöver för att mäta och styra mot optimerad verksamhetsplanering. Konkreta verktyg för bättre måluppfyllelse in räcker inte till och det blir ökade kostnader för socialförvaltningen. Hur prioriterar du för att ekonomin ska gå ihop och för att målen ska uppfyllas? Lär dig förstå förvaltningens kostnader så att du enklare kan motivera varför du behöver mer pengar till förvaltningen. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Nyckeltal vi använder inom IFO och hur dessa kan utvecklas Vad kan hända när verksamheten styr mot mål i form av nyckeltal? Hur relevanta nyckeltal kan påvisa kvalitet i din förvaltning DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Så kan du motivera mer pengar till socialförvaltningen Marcus Fronda, ekonom, Hässleholms kommun En nyckeltalsmodell som förklarar våra kostnader inom socialförvaltningen Samuel Lundqvist, ekonomichef, Skellefteå kommun Brukarnas behov och politiska mål med vilka nyckeltal inom hemtjänsten matchas detta? Isabell Landström, programdirektör, Elisabeth Nordin, ekonom, Få svar på dina utmaningar och frågor! Varmt välkommen på konferens. Xi-Er Dang Projektledare EKONOM

3 TISDAG 10 JUNI :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Xi-Er Dang, Conductive, och moderator Andreas Johansson, Ensolution, hälsar välkommen 09:35 Effektiv uppföljning av mål och risker Vad kan hända när verksamheten styr mot mål i form av nyckeltal? Hur ser resultatet egentligen ut när man analyserar datan bakom nyckeltalet? Framgångsrik medarbetardialog kring det egentliga resultatet Anders Adriansson Upplands Väsby kommun 10:15 Bensträckare med frukt 10:30 Budgetering och verksamhetsplanering i vår förvaltning fungerande rutiner och strukturer Systematiskt kvalitetsarbete kopplat till verksamhetsplanering Öppna jämförelser en del av kvalitetsredovisningen Nyckeltal vi använder inom IFO och hur dessa kan utvecklas Elisabeth Jansson Carina Henrikson Verksamhetsutvecklare 11:10 Bensträckare 11:20 Dags att gallra bland våra omfattande nyckeltal vilka är de relevanta? Hur vi har gått till i praktiken för att hitta de nyckeltal som passar oss Att kommunicera användbarheten av nyckeltal både internt och externt Emma Kruger Controller Kristianstad kommun 12:00 Nätverkslunch med ekonomer på socialförvaltningar från hela Sverige 13:00 Ledningssystem i praktiken att mäta kvalitet med nyckeltal Så kan du främja användningen av värdefull rådata Hur kan relevanta nyckeltal påvisa kvalitet i din förvaltning? Ett ledningssystem för att mäta och jämföra över tid och över enheter Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Hammarö kommun 13:40 Bensträckare 13:50 Så kan du motivera mer pengar till socialförvaltningen Hur kan du få en större del av kommunkakan? Vilka argument och motiveringar kan du använda dig av? Vilka nyckeltal är relevanta för politikerna? Marcus Fronda Hässleholms kommun 14:30 Eftermiddagskaffe GRUPP- DISKUSSION 14:50 Nyckeltal ett nödvändigt ont eller? Vilka nyckeltal använder du och vilka använder du inte? Hur försäkrar du dig om att rätt siffror redovisas? Hur kan en effektiv samverkan kommuner emellan se ut? Förslag på frågeställningar till gruppdiskussion kan ges löpande till Andreas Johansson som leder diskussionen. 15:30 Bensträckare Årets kvalitetskommun :40 Brukarnas behov och politiska mål med vilka nyckeltal inom hemtjänsten matchas detta? Hemtjänstens utveckling och framtid Införandet av LOV i två steg (servicetjänster och omvårdnadstjänster) Styrning av verksamheten effekter för brukarna Isabell Landström Elisabeth Nordin Programdirektör 16:30 Konferensens första dag avslutas EKONOM

4 ONSDAG 11 JUNI :00 En nyckeltalsmodell som förklarar våra kostnader inom socialförvaltningen Att analysera och dela upp kostnaden utifrån olika segment Så skapar du dig en förståelse för kostnaderna för rätt kostnadseffektivisering En nyckeltalsmodell som bryter ner kostnaderna till de olika segmenten Samuel Lundqvist ichef Skellefteå kommun 09:40 Förmiddagskaffe 10:10 Mätbara mål med hjälp av kvalitetsnyckeltal Att förstå kravet på mätbara mål Kopplingen mellan nyckeltal och mål Kanslichef Rådet för främjande av kommunala analyser 10:50 Bensträckare PANEL- DISKUSSION 11:00 Öppna jämförelser hur kan du utnyttja den på bästa möjliga sätt? Vilka är de största användningsområdena med öppna jämförelser? Hur kan kommunera nyttja öppna jämförelser på bästa sätt för analys, uppföljning och utveckling? Hur har öppna jämförelser lett till bättre kvalitet och effektivitet inom socialtjänsten? Åsa Frostfeldt Öppna jämförelser, socialtjänsten Socialstyrelsen 11:45 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 11:45 Lunch för workshopens deltagare Kanslichef Rådet för främjande av kommunala analyser 13:00-16:00 Separat bokningsbar workshop Etisk plattform i praktiken Kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor i jämförelse Under ledning av Per Törnvall, NHG, f.d. kommunchef Vaxholms stad Derk de Beer och samordnare Öppna jämförelser Avdelning för ekonomi och styrning SKL Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens juni 2014 Workshop 11 juni 2014 Garnisonen konferens Karlavägen 100, Stockholm PRIS T.o.m. 7 mar T.o.m. 2 maj Fr.o.m. 3 maj Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con630 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. EKONOM

5 Separat bokningsbar ONSDAG 11 JUNI 2014 Oavsett om din kommun idag arbetar med offentliga eller privata utförare inom vård och omsorg så innebär Etisk plattform att ersättningsnivåerna för äldreomsorg, hemtjänst och särskilt boende ska redovisas på en gemensam webbplats. Hur kan plattformen komma att påverka socialtjänsten? Hur påverkas du i ditt arbete? Vilken information är tänkt att redovisas och hur kan du dra fördel av detta? NHG har till uppdrag att ta fram kravspecifikationen för hur ersättningsnivåerna ska redovisas på Etisk plattform och kommer under workshopen ge dig de verktyg du behöver för att få ut det mesta möjliga från plattformen. Du får lära dig: ONSDAG 11 JUNI Etisk plattform i praktiken Kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor i jämförelse Vilka uppgifter som är tänkta att redovisas inom ramen för Etisk plattform Hur gemensam redovisning av kvalitet, anställningsvillkor och ekonomi kan komma att ske Tankar om hur informationen ska vara åskådliggjord, jämförbar och sökbar Identifiera intäkts- och kostnadsdrivare för de olika verksamheterna inom socialtjänsten Lägga grunden för att utveckla en pris- och volymbaserad resursfördelningsmodell samt budget-/bokslutsprocess En workshop du inte får missa Nyttan med att avsluta konferensen med denna workshop är att du får möjlighet att i en mindre grupp arbeta med frågor som har dykt upp under konferensen samt diskutera och behandla dina utmaningar och frågeställningar. EN LEDS AV Workshopen leds av Per Törnvall Per Törnvall har i rollerna som tjänsteman och konsult mer än 15 års erfarenhet av att utveckla kommuners styrning och ledning genom nyckeltal. Per är också medförfattare till RKA:s skriftserie Skapa resultat med nyckeltal och SKL:s publikation Val av ersättningsmodell vid införande av LOV. Från sitt arbete i Vaxholms stad och som ekonomidirektör i Nacka kommun har Per erfarenhet av kommunala resursfördelningsmodeller på verksamhets- och kommunnivå. EKONOM

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. EKONOM FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2014 DU FÅR TRÄFFA Isabell Landström Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Upplands Väsby kommun Anders Adriansson Elisabeth Jansson Carina Henrikson Skellefteå kommun Samuel Lundqvist Kristianstad kommun Emma Kruger Hässleholms kommun Marcus Fronda Socialstyrelsen Åsa Frostfeldt Rådet för främjande av kommunala analyser SKL Derk de Beer MODERATOR Andreas Johansson Ensolution PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Hur du kan få en större del av kommunkakan Att mäta kvalitet med nyckeltal Nyckeltalsmodell som bryter ner kostnaderna Etisk plattform i praktiken Kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor i jämförelse Vilka uppgifter är tänkta att redovisas inom ramen för Etisk plattform? Identifiera intäkts- och kostnadsdrivare för de olika verksamheterna inom socialtjänsten Lägg grunden för att utveckla en pris- och volymbaserad resursfördelningsmodell och budget-/bokslutsprocess Under ledning av Per Törnvall, NHG, f.d. kommunchef Vaxholms stad Per Törnvall NHG, f.d. kommunchef Vaxholms stad Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con630

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten!

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten! Framtidens /MAR Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2009 TALARE FRÅN Bitte Fritzon Ann-Kristin Olsson Åke Härstedt 2learn Susanne Wallin Pettersson Carina Yngvesson Berit Forsberg Östersund

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2014 SPECIELLT INBJUDEN Storo Storsenter Unni Merethe Aasgaard PRAKTIKFALL FRÅN Emporia Frederik Ekelund Erikslunds Shopping Center Jessica Alenbring

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer