Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert Sjöbo kommun Ann-Christin Walméus Ekonomichef RÄTT STYRNING & KONTROLL VID FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR: Rutiner för riskanalyser Rätt kontrollmekanismer Internprissättning som styrverktyg Tydligare uppföljningsprocesser Borås stad Ingemar Persson Förvaltningschef Gävle kommun Karin Sågström IT-controller Sundsvalls kommun Joel Tostar IT-chef Örebro kommun Ann-Kristin Sundelius Verksamhetscontroller Koppla din styrning till budget och mål WORKSHOP Ekan AB Knut Fahlén & Rikard Olsson STYRNING KONTROLL KVALITET

2 Stockholm den oktober 2014 Optimera din kommuns ekonomiska hushållning Krympande ekonomiska resurser kombinerat med nya åtaganden i en snabbrörlig värld är dagens verklighet för Sveriges kommuner. Detta medför krav på högre effektivitet, flexibilitet och ett bättre resursutnyttjande. Det är inte längre bara en fråga om att få en ekonomi i balans utan även en god ekonomisk hushållning med långsiktig planering. För att uppnå detta krävs rätt styrning och en god internkontroll, men vad är det egentligen och hur uppnår du det? Konkreta verktyg för hur du lyckas med din styrning & kontroll Ekonomistyrning och internkontroll är ett kontinuerligt arbete som oftast ses som en komplex och svår utmaning för många. Under konferensen får du lyssna till nya praktikfall och experter som ger dig verktyg och metoder för att kvalitetssäkra din verksamhet i dagens dynamiska omständigheter. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Att se på ekonomistyrning utifrån ett riskperspektiv Hur du får din styrning och internkontroll att bli ett Marknadsmässiga priser internpriser som ett styrverktyg i praktiken DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: ISK i praktiken i processerna för budgetplanering och uppföljning Lena Jande, kvalitetsstrateg, Upplands-Bro kommun En styrning som klarar att möta den privata sektorn Ingemar Persson, förvaltningschef, Borås stad Ny ekonomimodell som påverkade hela kommunens budgetarbete Karin Sågström, IT-controller, Gävle kommun Du är varmt välkommen till konferensen som tar din styrning och kontroll till en ny nivå! Projektledare EKONOMISTYRNING & KONTROLL

3 TISDAG 14 OKTOBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Elisabet Sjöberg, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Ekonomistyrning utifrån ett riskperspektiv Beredd på bristande måluppfyllelse, fel beslut och misslyckade satsningar? Att koppla riskförståelse och riskhantering till styrning och ekonomistyrning Utveckla internkontrollen till intern styrning & kontroll inklusive riskhantering Konkreta exempel på när ekonomistyrning och kontroll blir ett Torbjörn Wikland var tidigare ämnesråd och ansvarig för att utveckla riskhanteringen inom Regeringskansliet och har utvecklat ekonomistyrningen på Försäkringskassan och Ekonomistyrningsverket. Senast har han granskat Göteborgs stad och gjort konsultinsatser åt SKL och Malmö stad. Han har tidigare varit ordförande i Internrevisorernas förening. 10:35 Bensträckare 10:45 Förtroenderisker och bedrägerier sånt vi ogärna pratar om Vilka möjliga åtgärder missar vi genom att inte diskutera dessa risker? Om massmedias roll och var vi kan sätta in åtgärder för att begränsa riskerna Torbjörn Wikland fortsätter GRUPP- DISKUSSION Hur stort är detta problem hos er? På vilket sätt har ni upplevt detta tidigare? Hur bör vi tackla sådana problem? Under ledning av Torbjörn Wikland 11:45 Nätverkslunch med dina branschkollegor från hela Sverige 12:45 Riskanalysen integrerad i styrprocess och målstyrning ISK i praktiken i processerna för budgetplanering och uppföljning Riskanalys på flera nivåer i organisationen Prioritering och framtagande av åtgärder i verksamheterna Lena Jande Kvalitetsstrateg Upplands-Bro kommun 13:35 Bensträckare 13:45 Ha koll på kvaliteten låt den utvecklas! Att fånga kvalitet ur olika perspektiv konkreta verktyg Att skapa dialog om kvalitet i ett kundvalssystem Ta din verksamhet framåt underlag för att utveckla & lära Carina Legerius Utvärderingsexpert Nacka kommun 14:35 Bensträckare 14:45 Framgångsrik & långsiktig uppföljningsmodell En systematisk modell som genomsyrar hela verksamheten Förenkla, förnya, förbättra vilka utmaningar & möjligheter finns? Internkontroll som ett bedömningskriterium i den kontinuerliga processen Ann-Kristin Sundelius Verksamhetscontroller Örebro kommun 15:35 Eftermiddagskaffe 16:00 Styrning i Sjöbo kommun frihet under ansvar Viktiga faktorer för att säkerhetsställa din styrning Konkreta exempel från Sjöbos styrprinciper Internpriser en styrfilosofi Ann-Christin Walméus Ekonomichef Sjöbo kommun 16:50 Konferensens första dag avslutas EKONOMISTYRNING & KONTROLL

4 ONSDAG 15 OKTOBER :00 Kommunal prissättning i konkurrens vad bör du tänka på? En styrning som klarar att möta den privata sektorn Marknadsmässiga priser så lyckas du med prissättning i en utmaningssituation Ringar på vattnet vilka effekter av affärsmässighet ser vi? Ingemar Persson Förvaltningschef Borås stad 09:50 Förmiddagskaffe 10:10 Internprissättning för effektivare IT-ekonomi Syftet med internprissättning varför ska vi ta betalt av varandra? Synergier och konsekvenser som uppstod hos oss Ny ekonomimodell påverkade hela kommunens budgetarbete Karin Sågström IT-controller Gävle kommun 11:00 Bensträckare 11:10 Internpriser som styrverktyg i praktiken Strategier för ökad kostnadsmedvetenhet Rätt prislapp med transperens Hur mäter du om organisationen och prismodellen ger önskvärd effekt? Joel Tostar IT-chef Sundsvalls kommun 12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:10 Lunch för workshopens deltagare 13:00-16:00 Separat bokningsbar workshop Verktyg för att styra med eller utan priser i dagens dynamiska kommun Under ledning av Knut Fahlén & Rikard Olsson, Ekan AB Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens oktober 2014 Workshop 15 oktober 2014 Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm PRIS T.o.m. 16 maj T.o.m. 5 sep Fr.o.m. 6 sep Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con656 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. EKONOMISTYRNING & KONTROLL

5 Separat bokningsbar ONSDAG 15 OKTOBER 2014 Sveriges kommuner upplever ofta att hitta rätt styrning och sätta rätt internpriser är en svår och komplex utmaning. Att dagens samhälle har en mycket hög förändringstakt gör det inte lättare. En genomtänkt styrning och prissättning är ett verktyg för att öka kvaliteten på din verksamhets tjänster och samtidigt effektivisera resursutnyttjandet. Hur lyckas du med detta i dagens dynamiska samhälle? Hur påverkas din styrning och prissättning av förändringar? För att din kommun ska lyckas prestera bättre krävs metoder och modeller som fungerar för just er. Du får lära dig: ONSDAG 15 OKTOBER KL13:00-16:00 Verktyg för att styra med eller utan priser i dagens dynamiska kommun Prissättning baserat på marknad eller produktion? Vilka konsekvenser har prissättning på beteende? Vilka problem & fallgropar finns vid styrning med internpriser? Metoder & modeller för dynamisk framåtblickande analys Målstyrning & nyckeltalsanalys konkreta metoder & modeller Alternativa verktyg för styrning och ledning i en dynamisk värld Därför bör du gå på workshopen Nyttan med att avsluta konferensen med denna workshop är att du får konkreta verktyg och fördjupad kunskap i hur din kommun ska presentera bättre i dagens dynamiska omvärld. Du får arbeta praktiskt med den många gånger svåra uppgiften att hitta rätt styrmodell för verksamheten. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Knut Fahlén och Rikard Olsson, Ekan AB Knut har arbetat som managementkonsult på Ekan över 10 år och har gedigen kunskap inom kostnads-och intäktsanalys, logistik samt inköp och implementation av verksamhetssystem. Knut är en uppskattad utbildningsledare för ekonomichefer och controllers inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Rikard har en gedigen erfarenhet av utveckling av styrmodeller och ledningsprocesser, bland annat från sin tidigare roll som chefscontroller på AstraZeneca. Han är idag en efterfrågad talare vid konferenser och seminarier där han utmanar hur vi leder och styr våra företag och organisationer, ofta under rubriken budgetlös styrning. EKONOMISTYRNING & KONTROLL

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. EKONOMISTYRNING & KONTROLL inbjudan till konferens i Stockholm den oktober 2014 KONFERENSENS TALARE PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Lyckas med din prissättning i en utmaningssituation Integrerad riskanalys i styrprocess och målstyrning Mätning & uppföljning så kvalitetssäkrar du din kommun Låt din ekonomistyrning & kontroll bli ett WORKSHOP Verktyg för att styra med eller utan priser i dagens dynamiska kommun Kommuner upplever ofta att hitta rätt styrning och verktyg är en komplex och svår utmaning. Dagens snabba och föränderliga samhälle gör inte utmaningen lättare. Under workshopen fördjupar du dig i denna svåra utmaning, vad finns det för alternativ och möjligheter? Hur tacklar du en dynamisk kommun? FÖLJ OSS PÅ Under ledning av Knut Fahlén & Rikard Olsson, Ekan AB AB Conductive conductives Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con656