BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef Nybro kommun Camilla Kallenberg Utvecklingsledare Eskilstuna kommun Lars Jansson Ekonomichef Piteå kommun Carina Ingesson Projektledare Jönköpings kommun Jenny Claesson Systemekonom Alingsås kommun Mikael Avaheden Projektledare beslutsstöd Huddinge kommun Bo Garneij Chefscontroller GRUPPDISKUSSION Hypergene Torbjörn Frank David Hallgren WORKSHOP KPMG Sara Linge Nytt stöd för benchmarking inom kommun Bättre beslut med ökat användande Effektivare budget och prognos Tydligare målstyrning & uppföljning Förankra nyttan på alla nivåer Samordnad ekonomi- & verksamhetsstyrning EFFEKTIVITET ANALYS VERKSAMHETSUTVECKLING

2 Stockholm den november 2014 Spara tid och fatta bättre beslut med utvecklat beslutsstöd Har du verktyg och arbetssätt för att bidra till att de kommunala besluten som fastslås är de bästa möjliga? Hur kan du effektivisera arbetet med budget, prognos, målstyrning och uppföljning? Med rätt satsning och strategi för ditt beslutsstöd får du ett slagkraftigt verktyg som underlättar för kommunens chefer att analysera sina verksamheter samtidigt som du får mer tid till att jobba med prognos, analys och uppföljning. Prognosprecision och effektivare rapporteringsflöden På den här konferensen får du konkreta råd för hur du kan optimera verksamhetsstyrningen och möjligheterna som finns när du gör rätt från början. Möt och lär från kommunerna som framgångsrikt tagit steget och utvecklat en samordnad ekonomi- och verksamhetsstyrning. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Hur du kopplar kommunens mål till tydliga nyckeltal Utveckla beslutsstödet koppla kommundata till en karta Kvalitetssäkrad & effektivare mål- och resultatstyrning DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Processtöd för att uppnå effektivare flöden i månads- och delårsrapporteringen Carina Ingesson, projektledare, Piteå kommun Ekonomens och enhetschefens nya roll när beslutsstödet implementeras vad krävs av dig? Lars Jansson, ekonomichef, Eskilstuna kommun Så utvecklar du en gemensam process i budget- och prognosarbetet Bo Garneij, chefscontroller, Huddinge kommun Varmt välkommen på årets konferens för dig som jobbar med kommunalekonomi och verksamhetsstyrning! Minna Romberg Projektledare BESLUTSSTÖD

3 TISDAG 18 NOVEMBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Minna Romberg, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Ekonomens och enhetschefens nya roll när beslutsstödet implementeras vad krävs av dig? Ekonomen från ägande roll till stödfunktion med fokus på analys och uppföljning Systemtänkandet som krävs för att effektivisera kommunens styrning Framgångsfaktorer och fallgropar vi identifierat i kommunens förbättringsarbete Lars Jansson Ekonomichef Eskilstuna kommun 10:20 Bensträckare med frukt 10:30 Så utvecklar du en beslutsstödsstrategi där roller, finansiering & ägandeskap förtydligas Tydlig styrmodell för beslutsstödet ta del av Helsingborgs stads utarbetade modell Vem får lov att fatta beslut? Så kan du effektivisera beslutsprocessen Finanseringens roll i ett agilt arbetsflöde så arbetar vi i Helsingborg Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef, enheten för verksamhetsstyrning Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad 11:15 Bensträckare 11:25 Maximera nyttan och användandegraden av ditt beslutsstöd vad krävs av dig och din verksamhet? GRUPP DISKUSSION Förankra nyttan av beslutsstöd på alla nivåer hur då? Hur fungerar budget- och prognosprocessen i din kommun? Från politiska mål till delmål hur kan målstyrningen bli effektivare? Under ledning av Torbjörn Frank och David Hallgren från Hypergene 12:10 Nätverkslunch med branschkollegor från hela Sverige 13:10 Processtöd för att uppnå effektivare flöden i månads- och delårsrapporteringen Effektiv process för månadsrapportering från avdelningsnivå till politikernivå Automatisk inhämtning av nyckeltal vad tittar vi på? Förenkla nämndernas och bolagens rapportering till delårsrapport och årsredovisning Carina Ingesson Projektledare Kommunledningskontoret, Piteå kommun 14:00 Bensträckare 14:10 Möjligheterna när kartan integreras i beslutsstödet Visualisera lokalkapacitet, beläggning och elevflöden genom att koppla kommundata till en karta Så har vi inlett kartintegrationen med fokus på kommunens skolor Plattformar, mjukvara vad krävs för att göra en liknande satsning? Jenny Claesson Systemekonom Stadskontoret, Jönköpings kommun 15:00 Eftermiddagsfika Nytt verktyg för benchmarking 15:20 Jämförelser i ett resultatstyrningsperspektiv snart i Kolada Ta del av ett nytt och effektivt stöd för jämförelser Så kan du kartlägga kommunens verksamheter och förutsättningar Analysera resultaten från dina jämförelser så gör du Anders Norrlid Kanslichef Rådet för främjande av kommunala analyser 16:20 Konferensens första dag avslutas BESLUTSSTÖD Passa på att nätverka och ta del av hur andra kommuner arbetar för att utveckla beslutsstödet i rätt riktning.

4 ONSDAG 19 NOVEMBER :00 Användarperspektivet hur motiverar du cheferna att använda beslutsstödet i praktiken? Kartläggning vilka målgrupper tenderar att välja bort beslutsstödet? Hur motiverar vi nyttan från enhetschef upp till kommunledning? Vad är viktigast för användaren? Så jobbar vi för att fånga upp chefernas största behov Mikael Avaheden Projektledare Beslutsstöd Kommunledningskontoret, Alingsås kommun 09:40 Förmiddagskaffe 10:00 IT-stöd för kvalitetssäkrad & effektivare mål- och resultatstyrning Så synliggör du alla verksamheter och möjliggör verksamhetsutveckling Hur kopplar du kommunens mål till tydliga nyckeltal? Frågorna du måste beakta vid målanalys och nyckeltalsanalys Camilla Kallenberg Utvecklingsledare Lärande- och kultur, Nybro kommun 10:40 Bensträckare 10:50 Huddinges införande av ett nytt och kommungemensamt system för budget och prognos Se över processerna så utvecklar du en gemensam process i budget- och prognosarbetet Kraven som ställs på ekonom och controller när prognosen blir synlig Hur har prognosprecisionen förbättras, vilka effektivitetsvinster har vi uppnått och vad är målet? Uppföljning idag och i morgon på väg mot rullande prognoser? Bo Garneij Chefscontroller Huddinge kommun 11:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 11:30 Lunch för workshopens deltagare 12:30-15:30 Separat bokningsbar workshop Beslutsstödsstrategier för effektivare styrprocesser Under ledning av Sara Linge, KPMG Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens november 2014 Workshop 19 november 2014 Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm PRIS T.o.m. 19 sep T.o.m. 24 okt Fr.o.m. 25 okt Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Hemsida Mail Konferenskod Con677 Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida BESLUTSSTÖD

5 Separat bokningsbar ONSDAG 19 NOVEMBER 2014 Att utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen med hjälp av ett beslutsstöd är lättare sagt än gjort. För att nå genomslag med beslutsstödet gäller det att du som ekonom ser till att systemet anpassas till det arbete som faktiskt sker i verksamheterna. Genom att kartlägga verksamheternas arbetsformer kan du avlasta och producera mervärde för cheferna. Samtidigt minskar du din administrativa börda och får mer tid att fokusera på värdeskapande uppgifter som analyser och uppföljningar. Du får lära dig: ONSDAG 19 NOVEMBER 12:30-15:30 Beslutsstödsstrategier för effektivare styrprocesser Vilken process passar din kommun? Hur ska processgruppen som representerar beslutsstödet utformas? Fokusområden för att få ut maximalt av styrningen Från centraliserat till decentraliserat ledarskap i praktiken Så kartlägger du vilket stöd verksamheterna behöver Följ och styr verksamhetsutvecklingen med IT som stöd Styrningen kan alltid bli bättre Oavsett om du redan implementerat ett beslutsstödssystem eller om du är i uppstarten kommer den här workshopen ge dig kunskaper för hur du bygger en effektiv process för ekonomi- och verksamhetsstyrning med systemstöd. Du får möjlighet att i en mindre grupp arbeta med strategier för hur du maximerar nyttan av beslutsstödet, som du sedan kan applicera direkt i din egen organisation. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Sara Linge, KPMG Sara Linge har gedigen erfarenhet av styrning och ledning i offentlig sektor och en bakgrund som controller och verksamhetsutvecklare. Idag är Sara rådgivare på KPMG där hon kommer i kontakt med många spännande organisationer som behöver vägledning och utveckling. Ekonomistyrning och strategier för hur man riggar implementeringen av beslutsstöd för att få kraft i systemanvändningen på lång sikt är några av Saras expertområden. BESLUTSSTÖD

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. BESLUTSSTÖD inbjudan till konferens i Stockholm den november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Nybro kommun Camilla Kallenberg Eskilstuna kommun Lars Jansson Piteå kommun Carina Ingesson Jönköpings kommun Jenny Claesson Alingsås kommun Mikael Avaheden Huddinge kommun Bo Garneij Hypergene Torbjörn Frank David Hallgren PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Utveckla en gemensam process i budget- och prognosarbetet Jobba med jämförelser i ett resultatstyrningsperspektiv Koppla kommunens mål till tydliga nyckeltal Benchmarking analysera och kartlägg WORKSHOP Beslutsstödsstrategier för effektivare styrprocesser Vilken process passar din kommun? Fokusområden för att få ut maximalt av styrningen Så kartlägger du vilket stöd verksamheterna behöver Under ledning av Sara Linge, KPMG FÖLJ OSS PÅ AB Conductive conductives Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con677

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 SPECIELLT INBJUDEN Valio Mika Koski Development Manager PRAKTIKFALL FRÅN Electrolux Hans Redtzer Supply Chain Management Specialist Autoliv Hans-Jörgen

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING I KOMMUN

HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING I KOMMUN inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 augusti 2014 NYCKELTALARE Regeringskansliet Lena Ek Miljödepartementet VÅRA TALARE Blekinge Tekniska Högskola Karl-Henrik Robèrt Professor i strategisk hållbar

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer