VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas Rydbo Strategidirektör Tekniska verken Anders Jonsson Skellefteå Kraft Hans Kreisel Stockholm Vatten Maria Falk Administrativ chef IT Norrbotten Tony Blomqvist AB Bostaden Ann-Sofie Tapani Handelshögskolan Göteborg Johan Åkesson Ekonomi licentiat Halmstad Stadsnät Eric Ericsson Varberg Energi Carl-Arne Pedersen Södra skogsägarna Rune Brandinger f.d., Styrelseproffs Deloitte Roland Svensson Utbildningsledare Balansera samhällsnytta och vinst Ökad kostnadseffektivitet Intern styrning och kontroll Tillväxt på mogen marknad Lyssna till framgångs rika exempel PLANERING UPPFÖLJNING MÅLSTYRNING

2 Stockholm den 4-5 februari 2014 Är ditt kommunala bolags verksamhetsstyrning optimal? Som kommunalt bolag har du specifika förutsättningar och utmaningar, där du måste balansera olika intressen och följa vissa lagstiftningar. Kommunallagen ses dessutom över nu och utredningen SOU 2013:53 bereds svar inför 2015 som kommer innebära ökade krav på kontroll och insyn i privata utförare. Utredaren finns på konferensen för att berätta hur detta kommer påverka dig! Hur skapar du ökad samhällsnytta kostnadseffektivt? Du har kravet att bedriva samhällsnyttig verksamhet, vilket innebär att du står inför utmaningen att investera långsiktigt och hållbart utan att öka dina kostnader och gå med förlust. På denna konferens får du lyssna till de som lyckats. Missa inte detta unika tillfälle att nätverka med beslutsfattarna i andra kommunala bolag. DU FÅR LÄRA DIG: Hur du kan mäta samhällsnytta Att skapa en sammanhållen verksamhetsstyrning Hur du får alla medarbetare att känna sig delaktiga i affärsplanen DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Förbättrad intern styrning Göteborg Energi:s förändringsresa Andreas Rydbo, strategidirektör, Göteborg Energi Styrning genom backcasting metoden så tillämpar vi den Anders Jonsson,, Tekniska verken Att modernisera processer och ledningsstruktur i en koncern Hans Kreisel,, Skellefteå Kraft Du är varmt välkommen till detta unika tillfälle att utbyta erfarenheter med andra kommunala bolag! Xi-Er Dang Projektledare VERKSAMHETSSTYRNING I

3 TISDAG 4 FEBRUARI :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Xi-Er Dang, Conductive, hälsar välkommen SPECIELLT INBJUDEN Utredaren bakom Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) 09:35 En kommunallag för framtiden så kommer det att påverka dig Ökade krav på kontroll av privata utförare Nya krav på ökad insyn i underleverantörer till kommunala företag Dessa förändringar kommer påverka dig och dina leverantörer Johan Höök Utredare Regeringskansliet 10:15 Bensträckare med frukt 10:30 Tillfredsställa 14 kommuner och ett landsting som ägare Hur kan du tillgodose samtliga ägares krav? Utmaningar och möjligheter med flera kommuner som ägare Den dubbla affärsplanen inre och yttre marknad Tony Blomqvist IT Norrbotten 11:10 Bensträckare 11:20 En konkret affärsplan som varje medarbetare tar del av dagligen Tydlig affärsplan som är direkt kopplad till den vardagliga verksamheten Att implementera hållbarhet med kostnadseffektivitet Hur får du alla medarbetare att känna sig delaktiga i affärsplanen? Ann-Sofie Tapani AB Bostaden 12:00 Nätverkslunch med kollegor ifrån kommunala bolag från hela Sverige 13:00 Så skapar du en sammanhållen verksamhetsstyrning Vilka styrmedel passar vilka strategier? Fördelar och nackdelar med olika styrmodeller när passar vad? Så undviker du motstridiga verksamhetsrelaterade verktyg och mål Johan Åkesson Ekonomi licentiat Handelshögskolan i Göteborg 14:00 Bensträckare 14:10 Att modernisera processer och ledningsstruktur i en koncern Så mäter vi samhällsnyttan En ekonomisk styrning med mätpunkter Från en traditionell styrelse till en kollegial styrelseform Hans Kreisel Skellefteå Kraft 14:50 Eftermiddagskaffe 15:10 Lönsamhet på en mogen marknad med konkurrens mot privata företag Viktiga framgångsfaktorer för lönsamhet flera år i rad Så blir du expert på din marknad och dina konkurrenter Hur kan du koppla samhällsnytta till vinster? Eric Ericsson Halmstad Stadsnät 15:50 Bensträckare 16:00 Styrning genom backcasting metoden så tillämpar vi den Hur ska du omvärldsbevaka för att skapa den rätta visionen för ditt bolag? Så formulerar du dina korta och långsiktiga mål för visionens uppfyllelse Att anpassa din verksamhetsstyrning efter bolagets långsiktiga mål Anders Jonsson Tekniska verken 16:40 Konferensens första dag avslutas VERKSAMHETSSTYRNING I

4 ONSDAG 5 FEBRUARI :00 Styrelsen och ledningens arbete med bolagets strategi och långsiktiga mål Långsiktigt tänkande i en styrelse med 4-årsmandat hur då? Ägardirektiven: en nyckel som du kan påverka Relationen till ordföranden din viktigaste förtroendefråga Rune Brandinger f.d., Styrelseproffs Södra Skogsägarna 09:40 Bensträckare 09:50 Så jobbar vi med balanced scorecard och lean som arbetssätt i verksamhetsstyrningen Att tillämpa lean inom administrationen Konkreta erfarenheter från flera års arbete av lean och styrkort Hur kan du modernisera, effektivisera och skapa delaktighet i organisationen? Maria Falk Administrativ chef Stockholm Vatten AB 10:30 Förmiddagskaffe 10:45 Framgångsrik riskhantering ökad kundnytta Hur minskar du riskerna på en konkurrensutsatt marknad? Hur kan du få ökad lönsamhet med förnybar teknik? Så arbetar vi för lönsamhet och nöjda kunder Carl-Arne Pedersen Varberg Energi 11:25 Bensträckare 11:35 Förbättrad intern styrning Göteborg Energi:s förändringsresa Ny modell för intern styrning och kontroll Ändrad beslutskultur Konsolidering och effektivisering Andreas Rydbo Strategidirektör Göteborg Energi 12:15 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:15 Lunch för workshopens deltagare 13:15-16:15 Separat bokningsbar workshop Framgångsrik verksamhetsstyrning balansera samhällsnytta och lönsamhet i praktiken Under ledning av Roland Svensson, utbildningsledare, Deloitte Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens 4-5 februari 2014 Workshop 5 februari 2014 Piperska muren Scheelegatan 14, Stockholm PRIS T.o.m. 8 nov T.o.m. 20 dec Fr.o.m. 21 dec Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Konferenskod Con601 Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida VERKSAMHETSSTYRNING I

5 Separat bokningsbar ONSDAG 5 FEBRUARI 2014 I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du på denna workshop arbeta praktiskt med den svåra uppgiften att förankra verksamhetsmålen hos medarbetarna och styra alla mot samma mål. Under konferensen kommer du stöta på olika styrmodeller men vilken är det som egentligen passar din verksamhet och hur skapar du förtroende hos bolagets politiska styrelse för den styrning du valt? Du får lära dig: ONSDAG 5 FEBRUARI :15-16:15 Framgångsrik verksamhetsstyrning balansera samhällsnytta och lönsamhet i praktiken Vad utmärker ett framgångsrikt styrsystem? Vad bör du undvika för en lyckad ekonomistyrning? Att gå från styrmodell till verklighet Hur skapar du en positiv styrkultur? Utvärdera verksamheten löpande för att förutse framtida utveckling Därför bör du gå på workshopen: Verksamhetsstyrning är det absolut viktigaste för att ditt bolag ska uppnå verksamhetsmålen. På denna workshop får du möjlighet att i en mindre grupp diskutera de olika styrmodellerna, få veta framgångsfaktorerna bakom den och lära dig hur du undviker fallgroparna. EN LEDS AV Workshopen leds av Roland Svensson, Deloitte. Roland är utbildningsansvarig på Deloitte med ca 20 års erfarenhet av att driva utbildning för den offentliga sektorn. Roland har hunnit besöka och föreläsa i ett hundratal av Sveriges kommuner och landsting/regioner. Han vet vilka förutsättningar och utmaningar som kommunala bolag möter i sin verksamhet. Som processledare har Roland arbetat framgångsrikt med att ta fram mål för verksamhetsstyrning. VERKSAMHETSSTYRNING I

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. VERKSAMHETSSTYRNING I inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 DU FÅR TRÄFFA Regeringskansliet Johan Höök Göteborg Energi Andreas Rydbo Tekniska verken Anders Jonsson Skellefteå Kraft Hans Kreisel Stockholm Vatten Maria Falk IT Norrbotten Tony Blomqvist AB Bostaden Ann-Sofie Tapani Halmstad Stadsnät Eric Ericsson Varberg Energi Carl-Arne Pedersen Handelshögskolan Göteborg Johan Åkesson PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Vilka styrmedel passar vilka strategier? Ekonomisk styrning med mätpunkter Hur kopplar du samhällsnytta till vinster? Ny modell för intern styrning och kontroll Framgångsrik verksamhetsstyrning Balansera samhällsnytta och lönsamhet i praktiken Vad utmärker ett framgångsrikt styrsystem? Vad bör du undvika för en lyckad ekonomistyrning? Att gå från styrmodell till verklighet Under ledning av Roland Svensson, Deloitte Södra skogsägarna Rune Brandinger Deloitte Roland Svensson Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con601

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef Nybro kommun

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

Djursjukvård en bransch i utveckling

Djursjukvård en bransch i utveckling NYA SPÄNNANDE CASE! Djursjukvård en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 januari 2012 TALARE Södra Djursjukhuset Olof Skarman Västerorts Djursjukhus Ingemar Alin SLA Maria

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2014 SPECIELLT INBJUDEN Storo Storsenter Unni Merethe Aasgaard PRAKTIKFALL FRÅN Emporia Frederik Ekelund Erikslunds Shopping Center Jessica Alenbring

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER NYTT TILLFÄLLE KONFERENSEN ÄR TILLBAKA! LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 VÅRA TALARE Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

Forum för livsmedelsutveckling PRODUKTUTVECKLING LIVSMEDELSINDUSTRI. Framtidens produkt identifiera, prioritera, utveckla

Forum för livsmedelsutveckling PRODUKTUTVECKLING LIVSMEDELSINDUSTRI. Framtidens produkt identifiera, prioritera, utveckla inbjudan till konferens i Göteborg den 18-19 november 2014 KEYNOTE SPEAKER Innocent Drinks Felicity Yardy Product Development Manager Reduce cost, sustain quality and increase consumer liking VÅRA TALARE

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING

OPTIMERAD PRODUKTIONSPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 SPECIELLT INBJUDEN Valio Mika Koski Development Manager PRAKTIKFALL FRÅN Electrolux Hans Redtzer Supply Chain Management Specialist Autoliv Hans-Jörgen

Läs mer