Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslivsinriktad integration av invandrare"

Transkript

1 Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens mars, temadag 28 mars, 2007 Bygget konferenscenter, Stockholm Från introduktion och arbetsplatsinriktad utbildning till egenförsörjning lär av lösningsinriktade arbetsmetoder för fler i arbete och minskade kostnader Förbättra dina företagskontakter genom att lyssna mer till arbetsgivarens behov så skapar du attitydförändring och engagemang för fler i arbete Migrationspsykologi, stress och empowerment öka din kunskap om den psykosociala hälsan till följd av flytt respektive mottagande i det nya landet Mångkulturella möten och medmänsklighet viktig kunskap om hur du undviker kulturella barriärer genom ökade medvetenhet om ditt egna förhållningssätt, värderingar och normer Jobb för alla nya kreativa metoder och arbetssätt som hjälper invandrare in på den svenska arbetsmarknaden Separat bokningsbar temadag 28 mars 2007: Individuell coachning och motiverande samtal så möter du arbetssökande invandrare för att stärka deras självförtroende och motivera till förändrad livssituation Temadagen ger dig teoretisk och praktisk kunskap om hur du genom individuell coachning och med motiverande samtal stödjer arbetslösa invandrare att finna ork och kraft att fortsätta arbeta mot målet att klar egenförsörjning. Under erfaren ledning av Tomas Tjajkovski och Torild Carlsson, coacher, Ibility AB. KONFERENSENS ORDFÖRANDE: Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län LYSSNA TILL: Farbod Rezania, utredare, Svenskt Näringsliv Solvig Ekblad, docent, Institutet för Psykosocial Medicin Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län Ahmed Hussen Egal, projektledare, Jobb för alla Olle Olsson, Arbetsmarknadsverket Ivan Daza, entreprenör, Blatteförmedlingen Jelica Ugricic, ordförande, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Viveca Serder, vice ordförande, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Ingmar Holgersson, praktiksamordnare, Karlshamns kommun Tack till: Arrangeras av:

2 Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens mars, temadag 28 mars, 2007 Bygget konferenscenter, Stockholm Du som arbetar på kommunens introduktions- eller arbetsmarknadsenhet, på arbetsförmedlingen med SFI eller på annat vis är en länk mellan invandrare och arbetsmarknaden har ett stort ansvar för att invandrare snabbare kommer ut i arbetslivet och blir egenförsörjare. På IQPCs konferens får du lyssna till och inspireras av framgångsrika praktikfall som lyckats skapa bättre samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare samt knutit konstruktiva företagskontakter för ökad mångfald i arbetslivet. Under två intensiva konferensdagar får du konkreta råd om hur du bemöter arbetsgivare, lyssnar mer till deras behov samt motiverar till att satsa på och ta tillvara kompetensen hos medarbetare med annan kulturell bakgrund. Dessutom får du viktig kunskap om migrationspsykologi; hur den psykosociala hälsan påverkas till följd av flytt och din roll som coach, samtalspartner och medmänniska när oro och ovisshet inför framtiden präglar vardagen. Du får bl a lyssna till: Ahmed Hussen Egal, projektledare, Jobb för alla lyssna och ta del av hur Ahmeds otroliga drivkraft, initiativförmåga och vilja möjliggör fler invandrare i arbete Solvig Ekblad, docent, Institutet för Psykosocial Medicin som ger dig ny kunskap om hur flytt påverkar den psykosociala hälsan, vikten av empowerment och hur du vidareutvecklar ditt bemötande utifrån individens egna förutsättningar och livshändelser Ingmar Holgersson, praktiksamordnare, Karlshamns kommun som låter dig ta del av kommunens framgångsfaktorer och arbetssätt för att knyta arbetsgivare till sig och få fler invandrare till egenförsörjning Jelica Ugricic, ordförande och Viveca Serder, vice ordförande, Internationella Kvinnoföreningen som delger dig hur en ideell förening tillsammans med myndigheter, företag och organisationer bidrar till tillväxt och fler invandrarkvinnor i arbetslivet Missa inte heller möjligheten att deltaga på en högaktuell temadag: Individuell coachning och motiverande samtal - så möter du arbetssökande invandrare för att stärka deras självförtroende och motivera till förändrad livssituation Jag hoppas du finner innehållet aktuellt och intressant och att vi ses på konferensen! Med vänliga hälsningar Jenny Bendt Vem ska gå på konferensen? Konferensen vänder sig till dig som integrationshandläggare, flyktinghandläggare, introduktionshandläggare, flyktingsamordnare, praktiksamordnare eller arbetsmarknadssekreterare, arbetsmarknadskonsulent på kommunens integrationsenhet, invandrarenhet, flyktingmottagning eller som arbetar som handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd. Konferensen vänder sig även till dig som arbetsförmedlare,till dig som arbetar med SFI-frågor eller på annat sätt arbetar med arbetslivsinriktad integration. Anmäl dig på både konferens + workshop och få 1000 kr i rabatt! International Quality and Productivity Center (IQPC) är ett av Sveriges främsta utbildningsföretag. Vi erbjuder högkvalitativa konferenser och utbildningar för både näringsliv och offentlig sektor. Vi förmedlar kunskap, nyheter och trender som presenteras av de främsta företrädarna inom varje område. IQPC:s mål är att genom djupgående research, objektiv omvärldsbevakning samt möten med experter hålla dig uppdaterad på utvecklingen inom din specifika bransch. Genom våra konferenser stärker du din kompetens och säkerställer att du ligger i framkant inom ditt verksamhetsområde. IQPC:s konferenser ger dig en helhetsupplevelse då vikt läggs på interaktionen mellan konferensdeltagarna och därmed öppnar möjligheter att skapa nya kontakter, utbyta erfarenheter samt möta nya och gamla kollegor. Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

3 Måndagen den 26 mars Registrering och kaffe 9.00 Ordföranden, Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län, inleder konferensen 9.10 Förkorta och underlätta den långa vägen från omhändertagande till egenmakt Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration och mångfald på Länsstyrelsen i Stockholms län samt initiativtagare till flera projekt såsom SFA, Svenska för akademiker inom vård och för arbetsmarknadsmässan Rekryteringsbazar. I över tio års tid var Sam chef för flyktingmottagningen i Vaxholms kommun. Sam Yildirim kom till Sverige 1980 och har en socionomexamen. Sam är flitigt anlitad utbildare och föredragshållare och har bl a talat om visionerna inför framtidens integrationspolitik för Nordiska ministerrådet. I Istanbul, Turkiet, var Sam egen företagare Förmiddagskaffe Behovet av arbetskraft i framtiden ta del av de senaste prognoserna för ökade möjligheter att vägleda invandrare att våga satsa på framtidens bristyrken Öka din kunskap om hur demografiska utvecklingen i Sverige och i resten av Europa ser ut för större insikt om invandrares bidrag till framtidens välfärdssamhälle Inom vilka yrken/branscher kommer behovet av arbetskraft öka mest i framtiden? Lär dig mer om arbetsmarknaden i framtiden för att kunna hjälpa arbetsgivare att utnyttja kompetensen hos invandrare Lunch Farbod Rezania, utredare, Svenskt Näringsliv, arbetar med arbetsmarknadsfrågor och ansvarar för integrationsfrågor. Har tidigare jobbat på regionkontoret i Stockholm i nära kontakt med företag och företagens vardag Migrationspsykologi, stress och empowerment öka din kunskap om den psykosociala hälsan till följd av flytt respektive mottagande i det nya landet Vad innebär det att lämna sitt hemland för en ny tillvaro med ny kultur, språk etc? Hur påverkas individen av den kris som det faktiskt innebär att etablera ett nytt liv i ett nytt land? Migration och stress vilka krav ställer det på att skapa en hälsofrämjande integration av individen med hänsyn till livshändelser, hälsa och funktionsförmåga Hur påverkar det faktum att individen har lämnat sitt hemland eventuellt inlärning, hälsa mm? Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Solvig Ekblad, docent, Institutet för Psykosocial Medicin. Solvig är forskningsgruppledare för Migration och hälsa vid Institutet för psykosocial medicin och docent i transkulturell psykologi vid Karolinska institutet, Stockholm Eftermiddagskaffe Jobb för alla nya kreativa metoder och arbetssätt som hjälper invandrare in på den svenska arbetsmarknaden lyssna till hur Ahmeds drivkraft, vilja och engagemang möjliggör fler i arbete Ahmed Hussen Egal kom till Sverige från Somalia Ahmed var bl a med och startade och drev med mycket stor framgång skolan, Kunskapsutveckling i Norden, i Rinkeby som leder till att nya svenskar får arbete eller kvalificerar sig för vidare studier. Ahmed går helt förbi den svenska byråkratin och tar direktkontakt med arbetsgivarna för att sedan skräddarsy utbildningen efter vilka jobb som finns. Praktiktjänstgöring är viktig inom utbildningen. Skolan lägger vikt vid att få eleverna att ta ansvar för sina egna liv och inte vänta på att samhället ska lösa alla problem. För detta initiativ erhöll Ahmed Kunskapspriset Ahmed är idag verksam som projektledare för det EUfinansierade projektet Jobb för alla. Projektet är en unik satsning för att ge invandrare en yrkesutbildning samt möjlighet till fortsatta studier eller arbetsliv. Huvudmannen för projektet är Stiftelsen Södertörns/Väddö folkhögskola. Ahmed föreläser tillsammans med Olle Olsson från Arbetsmarknadsverket. Olle har tidigare varit chef för olika lokala arbetsförmedlingar och är idag Ahmeds mentor och dörröppnare. Tillsammans arbetar de för att skapa bättre möjligheter för integration av invandrare på den svenska arbetsmarknaden Ordföranden summerar och avslutar konferensens första dag Röster från tidigare konferenser: VÄLORGANISERAT, VÄLFYLLT INNEHÅLL. BIBI LANG, METODKONSULENT, LÄNSARBETSNÄMNDEN BRA! MYCKET NYTT OCH DE FLESTA FÖRELÄSARNA VAR STRÅLANDE. KIRSTI BRYTTMAR, ARBETSFÖRMEDLARE, AF KULTUR, ÖSTRA REGIONEN i&m ger dig FAKTA MOT FÖRDOMAR och en snabb kompetenshöjning i mångfaldens verklighet. Som läsare av i&m är det inte fråga om att gilla läget utan om att engagera sig i samhället. i&m är en populärvetenskaplig tidskrift som hjälper dig att tänka själv. Här finner du argumenten för att kunna utmana, övertyga och påverka. Vad än ditt specifika intresseområde är, kan du alltid hitta något matnyttigt och även läsa någonting som du inte visste att du var intresserad av... i&m publicerar tvärvetenskapliga artiklar som berör identiteten. Allas identitet.

4 Tisdagen den 27 mars Registrering och kaffe 8.30 Ordföranden, Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län, inleder konferensen 8.40 Mångkulturella möten, medmänsklighet och ett gemensamt synsätt kring individen Så undviker du kulturella barriärer genom ökad medvetenhet om ditt egna förhållningssätt Så möjliggör du ett förtroendefullt möte trots eventuella språkliga hinder, psykosociala faktorer etc Kultur är våra djupaste värderingar, normer och attityder så ökar du din medvetenhet om vad som är normalt i din egen och i andra kulturer Ge människor eget ansvar hur bidrar du till att individen känner ökat självförtroende och tillit till framtiden Lär dig se individen likhet eller olikhet, inte alltid beroende på kulturskillnader Hur arbeta med egna attityder och synliggöra svenska strukturer för ökad möjlighet till framgångsrik dialog Mötet mellan myndighetsperson och klient vad kan skilja sig i förväntningar och förhoppningar? Ivan Daza, eldsjäl, entreprenör och grundare till Blatteförmedlingen, förmedlingens mission är att sprida kunskap till enskilda individer och näringsliv om nyttan av ökad integration. Sagt om Ivan: IVAN SKAPAR TANKAR OCH FUNDERINGAR. BRA MED KONKRETA EXEMPEL Förmiddagskaffe Flykting- och invandrarkvinnor framgångsrika insatser som främjar mångfald, kulturkunskap, integration och egenförsörjning Ta del av hur en ideell verksamhet i samarbete med myndigheter, företag och organisationer bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt i samhället. Lyssna till hur IKF organiserar basverksamhet, projekt och nätverk för fler kvinnor i arbete. Jelica Ugricic, ordförande, IKF, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Jelica arbetar som arbetsförmedlare i Malmö på Arbetsförmedlingen Nya Invandrare med etableringsprojekt. Jelica är ledamot i regeringens jämställdhetsråd Från introduktion och arbetsplatsinriktad utbildning till egenförsörjning Ta del av framgångsrika samverkans- och arbetsmetoder för fler i arbete och minskade kostnader Så arbetar du med att motivera, uppmuntra och stödja individen genom att se mer till individuella behov, egna resurser, mål och vilja Ökad samverkan mellan berörda instanser för effektivare arbetssätt inspireras av ett praktiskt exempel på ett framgångsrikt projekt med goda erfarenheter Så arbetar du praktisk med att arbetsmarknadsinrikta och förbättra introduktionen för nyanlända invandrare Ta del av olika verktyg för att tydligare se till varje individs unika förutsättningar och behov Vilka hjälpmedel finns som underlättar kommunikationen under introduktionen? Svårigheter och hinder på vägen exempel på problem och lösningar Ingmar Holgersson, praktiksamordnare, Karlshamns kommun. Ingmar har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring samt har dessutom arbetat med arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder i privat sektor Eftermiddagskaffe Attitydförändring, engagemang och mångfald på arbetsgivarens villkor så motiverar och övertygar du arbetsgivare till att ta emot fler invandrare Framgångsrika metoder för bättre företagskontakter från problem till möjligheter Hur får du en arbetsgivare att tro på mångfald så tar du tillvara på din möjlighet att påverka arbetsgivarens inställning Hur resonerar många arbetsgivare idag när det gäller praktikplatser för invandrare? Hur kommunicerar du trovärdigt för att väcka motivation och entusiasm hos arbetsgivare? Långsiktiga samarbeten hur skapar du en långsiktig relation med regionala arbetsgivare för ökade möjligheter för fler invandrare att få fast anställning? Hur hittar du och arbetsgivaren gemensamma värdegrunder för en långsiktigare relation? Så stödjer du arbetsgivare i att utforma ett arbetssätt som ökar möjligheterna till lyckad rekrytering av arbetskraft med annan bakgrund än svensk? Ingmar Holgersson fortsätter Ordföranden summerar och avslutar konferensen Lunch Viveca Serder, vice ordförande, IKF, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Viveca är även förvaltningschef på gymnasie- och vuxenutbildning, Eslövs kommun. Viveca har varit styrgruppsansvarig för IKFs Mentorprogram där unga välutbildade invandrarkvinnor träffar svenska kvinnor från näringslivet.

5 TEMADAG ONSDAGEN 28 MARS, BYGGET KONFERENSCENTER Individuell coachning och motiverande samtal så möter du arbetssökande invandrare för att stärka deras självförtroende och motivera till förändrad livssituation 8.30 Registrering och kaffe 9.00 Temadagen inleds Välkommen till en värdefull dag om hur du använder samtalets fulla potential för att coacha, motivera och skapa bättre möjligheter för invandrare till egenförsörjning och varaktiga livsstilsförändringar. Dagen innehåller viktiga verktyg för att skapa goda möten med människor och konkreta råd om hur du får struktur i samtalet så att målet med samtalet uppnås. Målsättningen är att du genom att varva teori, praktiska övningar, reflektion och erfarenhetsutbyte ökar din förståelse för hur du ger människor fullgott stöd i strävan efter en ny tillvaro samt vilken betydelse självförtroendet och förväntningar på framtiden har för att komma in på arbetsmarknaden. Under dagen behandlas följande frågeställningar: Hur stärka självkänslan och tron på den egna förmågan hos människor som inte kommit in på arbetsmarknaden eller i det svenska samhället? Hur bemöter du människor som är nedstämda och tappat energin och tron på att deras situation går att lösa? Hur visa på möjligheter och ha lösningsfokus i samtal med människor som känner att de testat alla möjligheter men misslyckats Hur avgör du hur mycket du kan motivera och peppa en människa? Hur länge är motivationssamtal något positivt och när behövs professionell psykiatrisk hjälp för nedstämda människor som känner att de befinner sig i en hopplös situation? Hur kommunicerar du med arbetssökande invandrare för att de ska se möjligheter att finna ett fast arbete och känna motivation att klara egenförsörjning? Vad betyder självförtroende och förväntningar på framtiden för möjligheten att hitta arbete? Hur skapar du genom goda samtal motivation till en förändrad livssituation? Hur inger du självförtroende till en varaktig förändring av livsvillkoren för den arbetssökande? Dagen varvas med teori, diskussioner och praktiska övningar Dagen avslutas och deltagarna fyller i utvärderingen för temadagen. Under dagen bryter vi för lunch kl samt för för- och eftermiddagskaffe Temadagen leds av Tomas Tjajkovski och Torild Carlsson, coacher, Ibility AB. Tomas har drivit karriär- och förändringsprojekt i över hundra svenska organisationer. Han arbetar som konsult i FAROS-projektet för att utveckla metodiken i arbetet med sjukskrivna. Tomas har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Torlid arbetar med att utbilda och träna personal på arbetsförmedlingar och försäkringskassor runtom i Sverige. Torild utkom 2006 med boken Äntligen måndag - en bok om svensk arbetsmarknad. Sagt om Tomas på tidigare IQPC konferenser: KUL MED NYTÄNKANDE OCH INTRESSANTA VINKLINGAR PÅ TEMAT. HANDLÄGGARE NACKA KOMMUN TÄNKVÄRT, ROLIGT OCH MEDRYCKANDE. ARBETSFÖRMEDLARE

6 Anmälan till: Arbetslivsinriktad integration av invandrare Tid & plats Konferens 26 mars 27 mars 2007, temadag 28 mars 2007 Bygget konferenscenter, Norrlandsgatan 11, Anmälningskod: B Porto betalt Sverige Rabatterat boende Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan, bokningstel: samt Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, bokningstel: Uppge avtalsnummer 6486 för rabatterade priser. Samtliga hotell ligger centralt i Stockholm. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm Priser och rabatter Konferens Temadag Konferens + Temadag 1000 kr rabatt Du betalar kronor (exkl moms) Du betalar kronor (exkl moms) Du betalar kronor (exkl moms) Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatterbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Avbokning & överlåtelse av deltagarplats Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast sju dagar innan konferensstart får du ett värdebrev på inbetalt belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 1000 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år efter konferensens första dag och kan utnyttjas av dig eller en kollega från ditt företag på valfritt event/evenemang hos IQPC Sverige. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än sju dagar innan konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Värdebrev delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall IQPC Sverige ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet i form av ett värdebrev som kan utnyttjas inom ett år från det konferensen skulle ha startat. Betalning Betalningsvillkor: Betalning ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från bokningsdatum som står på fakturan, eller om konferensen går av stapeln inom dessa 30 dagar ska full betalning vara oss tillhanda dagen innan konferensen börjar. Tillträde kan nekas om betalningsvillkoren ej möts. Betalningssätt: Du kan betala via bankgiro, plusgiro eller banköverföring som finns nedan, och som står på din faktura. Vänligen uppge registreringsnummer och fakturanummer på betalningen. Svenska Betalningar: BG: PG: Utländska Betalningar: Kontonummer: IBAN: SE BIC (Swift): ESSESESS Bank: Skandinaviska Enskilda Banken Bank address: Box 55544, Stockholm Anmälningsblankett Konferens mars Temadag 28 mars Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Konferens mars Temadag 28 mars Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Konferens mars Temadag 28 mars Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Företag eller organisation Adress Postnr Ort Faktureringsadress Postnr Ort Telefon växel Bransch Din signatur Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_11093_November 2006 Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Inför den stora omorganisationen inom integrationsarbetet! Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Nya reformen i praktiken Ekonomiska förutsättningar och schablonersättningar Effektiva etableringslotsar

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Verktyg för Individanpassad SFI

Verktyg för Individanpassad SFI Verktyg för Individanpassad SFI Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2011 TALARE Lunds kommun Eva Leijon Burlövs kommun Thérèse Stringer och författare Nacka kommun Viveca Schön Utbildningscentrum

Läs mer

etablering av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

etablering av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden etablering av invandrarkvinnor inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Ordförande Samordnare Rätt steg Framgångsrika

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Minskad ungdomsarbetslöshet

Minskad ungdomsarbetslöshet Minskad ungdomsarbetslöshet Inbjudan till konferens i Stockholm 2-3 december 2008 TALARE IFAU Institutionen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder Anders Forslund Arbetsförmedlingen Hudiksvall Maj-Britt

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Minskad Ungdomsarbetslöshet Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009

Minskad Ungdomsarbetslöshet Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009 Minskad Ungdomsarbetslöshet Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009 TALARE FRÅN Speciellt inbjuden talare edli Agneta Roström Avdelningschef ef Arbetsförmedlingsfrågor Communicare Mathias

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

Framgångsrik matematikundervisning

Framgångsrik matematikundervisning Innovativt och nytänkande! Framgångsrik matematikundervisning på gymnasiet Inbjudan till konferens i Stockholm 12-13 april 2011 TALARE V к 2009 Stockholms Stad Attila Szabo Rudbecksskolan Kicki Thorell

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

SYV:s nya roll och funktion

SYV:s nya roll och funktion SYV:s nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 maj 2010 TALARE FRÅN Skoljuridik Skolverket Jan Schierbeck Ann-Charlotte Österlund Petra Palm Den nya skollagen Konkreta planer

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

NÄMNDSEKRETERARFORUM

NÄMNDSEKRETERARFORUM Succékonferensen PÅ tillfälligt besök i Göteborg! NÄMNDSEKRETERARFORUM inbjudan till konferens i Göteborg den 30-31 oktober 2012 TALARE FRÅN Göteborgs Universitet Halmstads kommun Anders Bergenek Nämndsekreterarens

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

REHABILITERING AV ÄLDRE

REHABILITERING AV ÄLDRE inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2013 EXPERTER Elisabeth Rydwik Med. Dr. leg. sjukgymnast FOU nu Raymond Dahlberg FoU-samordnare/Med. Dr. Hjälpmedelsinstitutet Christina Brogårdh RPT,

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 PRAKTIKFALL Nordea Cards Linda Bengts Salus Ansvar Eva Roth GoExcellent Maria Andersson Ann-Kristin Sjöström Martin Schneider Lean som stöd för:

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars i Stockholm TALARE Vittraskolan Forsgläntan Annika Hilmersson Stockholms stad Agneta Herlin

Läs mer

LSS-boende i utveckling

LSS-boende i utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2012 EXPERTER Handledare PRAKTIKFALL Enhetschef Marie Liljegren Hedlund Samordnare Törngårdens Autismcenter Utbildningsansvarig Härryda kommun Områdeschef

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

Inköp av indirekt material och tjänster

Inköp av indirekt material och tjänster Inköp av indirekt material och tjänster Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Tetra Pak Sture Karlsson Stokab AB Ann Bohlin IBM Niklas

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2013 VÅRA TALARE Västerås stad Eva Wetterstrand Direktör ProAros Ing-Marie Rundwall Utbildningsdirektör

Läs mer

Attraktiv Näringslivskommun

Attraktiv Näringslivskommun Attraktiv Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Arena för tillväxt Roland Lexén Årets tillväxtkommun 2008! Umeå kommun Roland Carlsson Entreprenörsregionen

Läs mer

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012

Nya missbruksvården. Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård. Inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2012 Nya missbruksvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård Hammarbackens behandlingshem Nytt huvudmannaskap? Så påverkas

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Bemöta och undervisa explosiva barn

Bemöta och undervisa explosiva barn För dig i förskolan, F-6 och fritidshem! Bemöta och undervisa explosiva barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 TALARE NSPH Riksförbundet Attention Anki Sandberg Klockaretorpsskolan

Läs mer

BUSINESS CONTROLLER. Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser. inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011

BUSINESS CONTROLLER. Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser. inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Vasakronan Christer Nerlich Trelleborg Michael Weichselbaumer Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser E:ON Kjell Olsson ÅF

Läs mer

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2008 PRAKTIKFALL FRÅN Akademiska sjukhuset i Uppsala Staffan Lundqvist Lisa Stark Marie Härlin Helga Waerme

Läs mer

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE AttrAktiv näringslivs- kommun 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 september 2013 TALARE Tillväxtverket Anneli Sjögren Avdelningschef Entreprenörskap och företagsutveckling PRAKTIKFALL FRÅN

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN Lönsam koncentration av tjänster för optimerad SSC Bonnier Solution PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Så förbereder du din verksamhet för

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård Planering och hantering av Vårdplatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Vinnare av Guldskalpellen 2010 Centrallasarettet Västerås Eva Strand Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Forum för nämndsekreterare

Forum för nämndsekreterare Forum för nämndsekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 april 2009 TALARE Axel Danielsson Konsult AB Axel Danielsson Författare och Konsult Färgelanda kommun Eivor Lindahl Chef för centrala

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 JURIDISK EXPERT Jurist VÅRA TALARE Socialstyrelsen Ann-Kristin Granberg Sundsvalls kommun Eva Rönnbäck Verksamhetschef, Socialtjänstens myndighetsutövning

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Docent i psykologi Specialpedagog Rektor Föreståndare Skoldatatek Specialpedagog Projektledare Stockholms stad Specialpedagog & IKT skolutvecklare

Läs mer

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor 2014-11-21 15/22 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor BAKGRUND/ SYFTE De sociala

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 EXPERTER Viveca Lindberg Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Pernilla Lundgren PRAKTIKFALL Arbetssätt

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

LÖNSAM PRODUKTUTVECKLING

LÖNSAM PRODUKTUTVECKLING inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 februari 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Scania Högre lönsamhet kräver tydlig prioritering och styrning Sapa Profiles WORKSHOP PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Förstå

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

TandhygienisTforum 2013

TandhygienisTforum 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 maj 2013 VÅRA TALARE Annette Carlsson Tandhygienist Irene Smedberg Tandvårds- och utvecklingschef Katarina Kovacs Warnebrant Munhälsosamordnare Nya metoder

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen

nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 KEYNOTE SPEAKER Myrna Palmgren Årets kommunalekonom Region Skåne VÅRA TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Vägledning i en föränderlig värld

Vägledning i en föränderlig värld Träffa kollegor från hela landet Vägledning i en föränderlig värld Utvecklas i din roll som studie- och yrkesvägledare! Så upprätthåller du som studie- och yrkesvägledare kompetensen och håller dig uppdaterad

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Ekonomisk styrning i utbildningsförvaltningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2012

Ekonomisk styrning i utbildningsförvaltningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2012 Ekonomisk styrning i utbildningsförvaltningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2012 EXPERTER Jan Amcoff Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Bibehållen kvalitet trots minskade

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentor- och

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Sjukgymnastik i utveckling

Sjukgymnastik i utveckling Sjukgymnastik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 UTBILDARE Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lillemor Lundin Olsson Så stärker och vidareutvecklar du din yrkesroll

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Registratorforum 2009

Registratorforum 2009 Registratorforum 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009 TALARE FRÅN AB Ann Thunman konsult Ann Thunman Marks kommun Patrik Skog Administrativ chef Kommunledningskontoret Vilken

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer