Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslivsinriktad integration av invandrare"

Transkript

1 Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens mars, temadag 28 mars, 2007 Bygget konferenscenter, Stockholm Från introduktion och arbetsplatsinriktad utbildning till egenförsörjning lär av lösningsinriktade arbetsmetoder för fler i arbete och minskade kostnader Förbättra dina företagskontakter genom att lyssna mer till arbetsgivarens behov så skapar du attitydförändring och engagemang för fler i arbete Migrationspsykologi, stress och empowerment öka din kunskap om den psykosociala hälsan till följd av flytt respektive mottagande i det nya landet Mångkulturella möten och medmänsklighet viktig kunskap om hur du undviker kulturella barriärer genom ökade medvetenhet om ditt egna förhållningssätt, värderingar och normer Jobb för alla nya kreativa metoder och arbetssätt som hjälper invandrare in på den svenska arbetsmarknaden Separat bokningsbar temadag 28 mars 2007: Individuell coachning och motiverande samtal så möter du arbetssökande invandrare för att stärka deras självförtroende och motivera till förändrad livssituation Temadagen ger dig teoretisk och praktisk kunskap om hur du genom individuell coachning och med motiverande samtal stödjer arbetslösa invandrare att finna ork och kraft att fortsätta arbeta mot målet att klar egenförsörjning. Under erfaren ledning av Tomas Tjajkovski och Torild Carlsson, coacher, Ibility AB. KONFERENSENS ORDFÖRANDE: Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län LYSSNA TILL: Farbod Rezania, utredare, Svenskt Näringsliv Solvig Ekblad, docent, Institutet för Psykosocial Medicin Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län Ahmed Hussen Egal, projektledare, Jobb för alla Olle Olsson, Arbetsmarknadsverket Ivan Daza, entreprenör, Blatteförmedlingen Jelica Ugricic, ordförande, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Viveca Serder, vice ordförande, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Ingmar Holgersson, praktiksamordnare, Karlshamns kommun Tack till: Arrangeras av:

2 Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens mars, temadag 28 mars, 2007 Bygget konferenscenter, Stockholm Du som arbetar på kommunens introduktions- eller arbetsmarknadsenhet, på arbetsförmedlingen med SFI eller på annat vis är en länk mellan invandrare och arbetsmarknaden har ett stort ansvar för att invandrare snabbare kommer ut i arbetslivet och blir egenförsörjare. På IQPCs konferens får du lyssna till och inspireras av framgångsrika praktikfall som lyckats skapa bättre samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare samt knutit konstruktiva företagskontakter för ökad mångfald i arbetslivet. Under två intensiva konferensdagar får du konkreta råd om hur du bemöter arbetsgivare, lyssnar mer till deras behov samt motiverar till att satsa på och ta tillvara kompetensen hos medarbetare med annan kulturell bakgrund. Dessutom får du viktig kunskap om migrationspsykologi; hur den psykosociala hälsan påverkas till följd av flytt och din roll som coach, samtalspartner och medmänniska när oro och ovisshet inför framtiden präglar vardagen. Du får bl a lyssna till: Ahmed Hussen Egal, projektledare, Jobb för alla lyssna och ta del av hur Ahmeds otroliga drivkraft, initiativförmåga och vilja möjliggör fler invandrare i arbete Solvig Ekblad, docent, Institutet för Psykosocial Medicin som ger dig ny kunskap om hur flytt påverkar den psykosociala hälsan, vikten av empowerment och hur du vidareutvecklar ditt bemötande utifrån individens egna förutsättningar och livshändelser Ingmar Holgersson, praktiksamordnare, Karlshamns kommun som låter dig ta del av kommunens framgångsfaktorer och arbetssätt för att knyta arbetsgivare till sig och få fler invandrare till egenförsörjning Jelica Ugricic, ordförande och Viveca Serder, vice ordförande, Internationella Kvinnoföreningen som delger dig hur en ideell förening tillsammans med myndigheter, företag och organisationer bidrar till tillväxt och fler invandrarkvinnor i arbetslivet Missa inte heller möjligheten att deltaga på en högaktuell temadag: Individuell coachning och motiverande samtal - så möter du arbetssökande invandrare för att stärka deras självförtroende och motivera till förändrad livssituation Jag hoppas du finner innehållet aktuellt och intressant och att vi ses på konferensen! Med vänliga hälsningar Jenny Bendt Vem ska gå på konferensen? Konferensen vänder sig till dig som integrationshandläggare, flyktinghandläggare, introduktionshandläggare, flyktingsamordnare, praktiksamordnare eller arbetsmarknadssekreterare, arbetsmarknadskonsulent på kommunens integrationsenhet, invandrarenhet, flyktingmottagning eller som arbetar som handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd. Konferensen vänder sig även till dig som arbetsförmedlare,till dig som arbetar med SFI-frågor eller på annat sätt arbetar med arbetslivsinriktad integration. Anmäl dig på både konferens + workshop och få 1000 kr i rabatt! International Quality and Productivity Center (IQPC) är ett av Sveriges främsta utbildningsföretag. Vi erbjuder högkvalitativa konferenser och utbildningar för både näringsliv och offentlig sektor. Vi förmedlar kunskap, nyheter och trender som presenteras av de främsta företrädarna inom varje område. IQPC:s mål är att genom djupgående research, objektiv omvärldsbevakning samt möten med experter hålla dig uppdaterad på utvecklingen inom din specifika bransch. Genom våra konferenser stärker du din kompetens och säkerställer att du ligger i framkant inom ditt verksamhetsområde. IQPC:s konferenser ger dig en helhetsupplevelse då vikt läggs på interaktionen mellan konferensdeltagarna och därmed öppnar möjligheter att skapa nya kontakter, utbyta erfarenheter samt möta nya och gamla kollegor. Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

3 Måndagen den 26 mars Registrering och kaffe 9.00 Ordföranden, Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län, inleder konferensen 9.10 Förkorta och underlätta den långa vägen från omhändertagande till egenmakt Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration och mångfald på Länsstyrelsen i Stockholms län samt initiativtagare till flera projekt såsom SFA, Svenska för akademiker inom vård och för arbetsmarknadsmässan Rekryteringsbazar. I över tio års tid var Sam chef för flyktingmottagningen i Vaxholms kommun. Sam Yildirim kom till Sverige 1980 och har en socionomexamen. Sam är flitigt anlitad utbildare och föredragshållare och har bl a talat om visionerna inför framtidens integrationspolitik för Nordiska ministerrådet. I Istanbul, Turkiet, var Sam egen företagare Förmiddagskaffe Behovet av arbetskraft i framtiden ta del av de senaste prognoserna för ökade möjligheter att vägleda invandrare att våga satsa på framtidens bristyrken Öka din kunskap om hur demografiska utvecklingen i Sverige och i resten av Europa ser ut för större insikt om invandrares bidrag till framtidens välfärdssamhälle Inom vilka yrken/branscher kommer behovet av arbetskraft öka mest i framtiden? Lär dig mer om arbetsmarknaden i framtiden för att kunna hjälpa arbetsgivare att utnyttja kompetensen hos invandrare Lunch Farbod Rezania, utredare, Svenskt Näringsliv, arbetar med arbetsmarknadsfrågor och ansvarar för integrationsfrågor. Har tidigare jobbat på regionkontoret i Stockholm i nära kontakt med företag och företagens vardag Migrationspsykologi, stress och empowerment öka din kunskap om den psykosociala hälsan till följd av flytt respektive mottagande i det nya landet Vad innebär det att lämna sitt hemland för en ny tillvaro med ny kultur, språk etc? Hur påverkas individen av den kris som det faktiskt innebär att etablera ett nytt liv i ett nytt land? Migration och stress vilka krav ställer det på att skapa en hälsofrämjande integration av individen med hänsyn till livshändelser, hälsa och funktionsförmåga Hur påverkar det faktum att individen har lämnat sitt hemland eventuellt inlärning, hälsa mm? Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Solvig Ekblad, docent, Institutet för Psykosocial Medicin. Solvig är forskningsgruppledare för Migration och hälsa vid Institutet för psykosocial medicin och docent i transkulturell psykologi vid Karolinska institutet, Stockholm Eftermiddagskaffe Jobb för alla nya kreativa metoder och arbetssätt som hjälper invandrare in på den svenska arbetsmarknaden lyssna till hur Ahmeds drivkraft, vilja och engagemang möjliggör fler i arbete Ahmed Hussen Egal kom till Sverige från Somalia Ahmed var bl a med och startade och drev med mycket stor framgång skolan, Kunskapsutveckling i Norden, i Rinkeby som leder till att nya svenskar får arbete eller kvalificerar sig för vidare studier. Ahmed går helt förbi den svenska byråkratin och tar direktkontakt med arbetsgivarna för att sedan skräddarsy utbildningen efter vilka jobb som finns. Praktiktjänstgöring är viktig inom utbildningen. Skolan lägger vikt vid att få eleverna att ta ansvar för sina egna liv och inte vänta på att samhället ska lösa alla problem. För detta initiativ erhöll Ahmed Kunskapspriset Ahmed är idag verksam som projektledare för det EUfinansierade projektet Jobb för alla. Projektet är en unik satsning för att ge invandrare en yrkesutbildning samt möjlighet till fortsatta studier eller arbetsliv. Huvudmannen för projektet är Stiftelsen Södertörns/Väddö folkhögskola. Ahmed föreläser tillsammans med Olle Olsson från Arbetsmarknadsverket. Olle har tidigare varit chef för olika lokala arbetsförmedlingar och är idag Ahmeds mentor och dörröppnare. Tillsammans arbetar de för att skapa bättre möjligheter för integration av invandrare på den svenska arbetsmarknaden Ordföranden summerar och avslutar konferensens första dag Röster från tidigare konferenser: VÄLORGANISERAT, VÄLFYLLT INNEHÅLL. BIBI LANG, METODKONSULENT, LÄNSARBETSNÄMNDEN BRA! MYCKET NYTT OCH DE FLESTA FÖRELÄSARNA VAR STRÅLANDE. KIRSTI BRYTTMAR, ARBETSFÖRMEDLARE, AF KULTUR, ÖSTRA REGIONEN i&m ger dig FAKTA MOT FÖRDOMAR och en snabb kompetenshöjning i mångfaldens verklighet. Som läsare av i&m är det inte fråga om att gilla läget utan om att engagera sig i samhället. i&m är en populärvetenskaplig tidskrift som hjälper dig att tänka själv. Här finner du argumenten för att kunna utmana, övertyga och påverka. Vad än ditt specifika intresseområde är, kan du alltid hitta något matnyttigt och även läsa någonting som du inte visste att du var intresserad av... i&m publicerar tvärvetenskapliga artiklar som berör identiteten. Allas identitet.

4 Tisdagen den 27 mars Registrering och kaffe 8.30 Ordföranden, Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län, inleder konferensen 8.40 Mångkulturella möten, medmänsklighet och ett gemensamt synsätt kring individen Så undviker du kulturella barriärer genom ökad medvetenhet om ditt egna förhållningssätt Så möjliggör du ett förtroendefullt möte trots eventuella språkliga hinder, psykosociala faktorer etc Kultur är våra djupaste värderingar, normer och attityder så ökar du din medvetenhet om vad som är normalt i din egen och i andra kulturer Ge människor eget ansvar hur bidrar du till att individen känner ökat självförtroende och tillit till framtiden Lär dig se individen likhet eller olikhet, inte alltid beroende på kulturskillnader Hur arbeta med egna attityder och synliggöra svenska strukturer för ökad möjlighet till framgångsrik dialog Mötet mellan myndighetsperson och klient vad kan skilja sig i förväntningar och förhoppningar? Ivan Daza, eldsjäl, entreprenör och grundare till Blatteförmedlingen, förmedlingens mission är att sprida kunskap till enskilda individer och näringsliv om nyttan av ökad integration. Sagt om Ivan: IVAN SKAPAR TANKAR OCH FUNDERINGAR. BRA MED KONKRETA EXEMPEL Förmiddagskaffe Flykting- och invandrarkvinnor framgångsrika insatser som främjar mångfald, kulturkunskap, integration och egenförsörjning Ta del av hur en ideell verksamhet i samarbete med myndigheter, företag och organisationer bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt i samhället. Lyssna till hur IKF organiserar basverksamhet, projekt och nätverk för fler kvinnor i arbete. Jelica Ugricic, ordförande, IKF, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Jelica arbetar som arbetsförmedlare i Malmö på Arbetsförmedlingen Nya Invandrare med etableringsprojekt. Jelica är ledamot i regeringens jämställdhetsråd Från introduktion och arbetsplatsinriktad utbildning till egenförsörjning Ta del av framgångsrika samverkans- och arbetsmetoder för fler i arbete och minskade kostnader Så arbetar du med att motivera, uppmuntra och stödja individen genom att se mer till individuella behov, egna resurser, mål och vilja Ökad samverkan mellan berörda instanser för effektivare arbetssätt inspireras av ett praktiskt exempel på ett framgångsrikt projekt med goda erfarenheter Så arbetar du praktisk med att arbetsmarknadsinrikta och förbättra introduktionen för nyanlända invandrare Ta del av olika verktyg för att tydligare se till varje individs unika förutsättningar och behov Vilka hjälpmedel finns som underlättar kommunikationen under introduktionen? Svårigheter och hinder på vägen exempel på problem och lösningar Ingmar Holgersson, praktiksamordnare, Karlshamns kommun. Ingmar har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring samt har dessutom arbetat med arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder i privat sektor Eftermiddagskaffe Attitydförändring, engagemang och mångfald på arbetsgivarens villkor så motiverar och övertygar du arbetsgivare till att ta emot fler invandrare Framgångsrika metoder för bättre företagskontakter från problem till möjligheter Hur får du en arbetsgivare att tro på mångfald så tar du tillvara på din möjlighet att påverka arbetsgivarens inställning Hur resonerar många arbetsgivare idag när det gäller praktikplatser för invandrare? Hur kommunicerar du trovärdigt för att väcka motivation och entusiasm hos arbetsgivare? Långsiktiga samarbeten hur skapar du en långsiktig relation med regionala arbetsgivare för ökade möjligheter för fler invandrare att få fast anställning? Hur hittar du och arbetsgivaren gemensamma värdegrunder för en långsiktigare relation? Så stödjer du arbetsgivare i att utforma ett arbetssätt som ökar möjligheterna till lyckad rekrytering av arbetskraft med annan bakgrund än svensk? Ingmar Holgersson fortsätter Ordföranden summerar och avslutar konferensen Lunch Viveca Serder, vice ordförande, IKF, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Viveca är även förvaltningschef på gymnasie- och vuxenutbildning, Eslövs kommun. Viveca har varit styrgruppsansvarig för IKFs Mentorprogram där unga välutbildade invandrarkvinnor träffar svenska kvinnor från näringslivet.

5 TEMADAG ONSDAGEN 28 MARS, BYGGET KONFERENSCENTER Individuell coachning och motiverande samtal så möter du arbetssökande invandrare för att stärka deras självförtroende och motivera till förändrad livssituation 8.30 Registrering och kaffe 9.00 Temadagen inleds Välkommen till en värdefull dag om hur du använder samtalets fulla potential för att coacha, motivera och skapa bättre möjligheter för invandrare till egenförsörjning och varaktiga livsstilsförändringar. Dagen innehåller viktiga verktyg för att skapa goda möten med människor och konkreta råd om hur du får struktur i samtalet så att målet med samtalet uppnås. Målsättningen är att du genom att varva teori, praktiska övningar, reflektion och erfarenhetsutbyte ökar din förståelse för hur du ger människor fullgott stöd i strävan efter en ny tillvaro samt vilken betydelse självförtroendet och förväntningar på framtiden har för att komma in på arbetsmarknaden. Under dagen behandlas följande frågeställningar: Hur stärka självkänslan och tron på den egna förmågan hos människor som inte kommit in på arbetsmarknaden eller i det svenska samhället? Hur bemöter du människor som är nedstämda och tappat energin och tron på att deras situation går att lösa? Hur visa på möjligheter och ha lösningsfokus i samtal med människor som känner att de testat alla möjligheter men misslyckats Hur avgör du hur mycket du kan motivera och peppa en människa? Hur länge är motivationssamtal något positivt och när behövs professionell psykiatrisk hjälp för nedstämda människor som känner att de befinner sig i en hopplös situation? Hur kommunicerar du med arbetssökande invandrare för att de ska se möjligheter att finna ett fast arbete och känna motivation att klara egenförsörjning? Vad betyder självförtroende och förväntningar på framtiden för möjligheten att hitta arbete? Hur skapar du genom goda samtal motivation till en förändrad livssituation? Hur inger du självförtroende till en varaktig förändring av livsvillkoren för den arbetssökande? Dagen varvas med teori, diskussioner och praktiska övningar Dagen avslutas och deltagarna fyller i utvärderingen för temadagen. Under dagen bryter vi för lunch kl samt för för- och eftermiddagskaffe Temadagen leds av Tomas Tjajkovski och Torild Carlsson, coacher, Ibility AB. Tomas har drivit karriär- och förändringsprojekt i över hundra svenska organisationer. Han arbetar som konsult i FAROS-projektet för att utveckla metodiken i arbetet med sjukskrivna. Tomas har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Torlid arbetar med att utbilda och träna personal på arbetsförmedlingar och försäkringskassor runtom i Sverige. Torild utkom 2006 med boken Äntligen måndag - en bok om svensk arbetsmarknad. Sagt om Tomas på tidigare IQPC konferenser: KUL MED NYTÄNKANDE OCH INTRESSANTA VINKLINGAR PÅ TEMAT. HANDLÄGGARE NACKA KOMMUN TÄNKVÄRT, ROLIGT OCH MEDRYCKANDE. ARBETSFÖRMEDLARE

6 Anmälan till: Arbetslivsinriktad integration av invandrare Tid & plats Konferens 26 mars 27 mars 2007, temadag 28 mars 2007 Bygget konferenscenter, Norrlandsgatan 11, Anmälningskod: B Porto betalt Sverige Rabatterat boende Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan, bokningstel: samt Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, bokningstel: Uppge avtalsnummer 6486 för rabatterade priser. Samtliga hotell ligger centralt i Stockholm. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm Priser och rabatter Konferens Temadag Konferens + Temadag 1000 kr rabatt Du betalar kronor (exkl moms) Du betalar kronor (exkl moms) Du betalar kronor (exkl moms) Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatterbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Avbokning & överlåtelse av deltagarplats Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast sju dagar innan konferensstart får du ett värdebrev på inbetalt belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 1000 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år efter konferensens första dag och kan utnyttjas av dig eller en kollega från ditt företag på valfritt event/evenemang hos IQPC Sverige. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än sju dagar innan konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Värdebrev delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall IQPC Sverige ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet i form av ett värdebrev som kan utnyttjas inom ett år från det konferensen skulle ha startat. Betalning Betalningsvillkor: Betalning ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från bokningsdatum som står på fakturan, eller om konferensen går av stapeln inom dessa 30 dagar ska full betalning vara oss tillhanda dagen innan konferensen börjar. Tillträde kan nekas om betalningsvillkoren ej möts. Betalningssätt: Du kan betala via bankgiro, plusgiro eller banköverföring som finns nedan, och som står på din faktura. Vänligen uppge registreringsnummer och fakturanummer på betalningen. Svenska Betalningar: BG: PG: Utländska Betalningar: Kontonummer: IBAN: SE BIC (Swift): ESSESESS Bank: Skandinaviska Enskilda Banken Bank address: Box 55544, Stockholm Anmälningsblankett Konferens mars Temadag 28 mars Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Konferens mars Temadag 28 mars Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Konferens mars Temadag 28 mars Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Företag eller organisation Adress Postnr Ort Faktureringsadress Postnr Ort Telefon växel Bransch Din signatur Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_11093_November 2006 Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010

Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Inför den stora omorganisationen inom integrationsarbetet! Framgångsrik etablering av nyanlända 2010 Nya reformen i praktiken Ekonomiska förutsättningar och schablonersättningar Effektiva etableringslotsar

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET

MINSKAD UNGDOMSARBETSLÖSHET inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 juni 2014 VÅRA TALARE Sveriges akademikers centralorganisation Eva Oscarsson Utredare, arbetsmarknad PRAKTIKFALL FRÅN Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars i Stockholm TALARE Vittraskolan Forsgläntan Annika Hilmersson Stockholms stad Agneta Herlin

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Framtidens gymnasiesärskola

Framtidens gymnasiesärskola Framtidens gymnasiesärskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 VÅRA TALARE Gymnasiesärskoleutredningen 2010 års vinnare av blå äpplet Skolstadens gymnasiesärskola Dammsdalskolan Lena

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor Lean kommun Forum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE Vara kommun Christina Dahlberg Elisabeth Lexén Handelshögskolan i Stockholm Pär Åhlström Så lyckas du med Lean Implementering

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Familjehems- sekreterare 2014

Familjehems- sekreterare 2014 Familjehems- sekreterare 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 mars 2014 VÅRA TALARE Skolfam Rikard Tordön Nationell samordnare Sveriges Kommuner & Landsting Hampus Allerstrand Förbundsjurist

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

EU-bidrag och projektstöd

EU-bidrag och projektstöd EU-bidrag och projektstöd så beviljas din organisation offentlig fi nansiering Konferens 26 27 november 2007 Temadag 28 november, 2007 Salén Konferens, Stockholm Under två inspirerande dagar lyssnar du

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN LSS-kommittén, Riksdagen Kenneth Johansson Försäkringskassan Magnus Liefvendahl Magnus Jansson Allan

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden Sagt om IQPC s tidigare bostadskonferenser: Kanonbra föreläsare på alla sätt och vis! Hyresredovisningschef, Akelius Fastigheter Framgångsrika strategier för underhållsberget av bostäder från 50-, 60-

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel

Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Sagt om IQPC:s tidigare konferens om Fantastiska dagar med engagerade människor Socialsekreterare, Lund För 5:e året i rad! Bemöta, utreda och behandla Sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel Konferens

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2012-04-18 12/49 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

CHEF I HEMTJÄNSTEN. Är din verksamhet redo för framtidens utmaningar? inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012

CHEF I HEMTJÄNSTEN. Är din verksamhet redo för framtidens utmaningar? inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 november 2012 VÅRA TALARE Karolinska Institutet Mats Thorslund Professor Socialgerontologi Skellefteå kommun Katja Andersson Leg. Arbetsterapeut Hemtjänsten

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen

Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen Ny yrkessatsning för vuxenutbildningen Inbjudan till konferens i Stockholm 22-23 april 2009 TALARE Speciellt inbjuden Torild Carlsson Utbildningsdepartementet Amelie von Zweigbergk Skolverket Eva Nordlund

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer