Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslivsinriktad integration av invandrare"

Transkript

1 Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens mars, temadag 28 mars, 2007 Bygget konferenscenter, Stockholm Från introduktion och arbetsplatsinriktad utbildning till egenförsörjning lär av lösningsinriktade arbetsmetoder för fler i arbete och minskade kostnader Förbättra dina företagskontakter genom att lyssna mer till arbetsgivarens behov så skapar du attitydförändring och engagemang för fler i arbete Migrationspsykologi, stress och empowerment öka din kunskap om den psykosociala hälsan till följd av flytt respektive mottagande i det nya landet Mångkulturella möten och medmänsklighet viktig kunskap om hur du undviker kulturella barriärer genom ökade medvetenhet om ditt egna förhållningssätt, värderingar och normer Jobb för alla nya kreativa metoder och arbetssätt som hjälper invandrare in på den svenska arbetsmarknaden Separat bokningsbar temadag 28 mars 2007: Individuell coachning och motiverande samtal så möter du arbetssökande invandrare för att stärka deras självförtroende och motivera till förändrad livssituation Temadagen ger dig teoretisk och praktisk kunskap om hur du genom individuell coachning och med motiverande samtal stödjer arbetslösa invandrare att finna ork och kraft att fortsätta arbeta mot målet att klar egenförsörjning. Under erfaren ledning av Tomas Tjajkovski och Torild Carlsson, coacher, Ibility AB. KONFERENSENS ORDFÖRANDE: Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län LYSSNA TILL: Farbod Rezania, utredare, Svenskt Näringsliv Solvig Ekblad, docent, Institutet för Psykosocial Medicin Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län Ahmed Hussen Egal, projektledare, Jobb för alla Olle Olsson, Arbetsmarknadsverket Ivan Daza, entreprenör, Blatteförmedlingen Jelica Ugricic, ordförande, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Viveca Serder, vice ordförande, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Ingmar Holgersson, praktiksamordnare, Karlshamns kommun Tack till: Arrangeras av:

2 Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens mars, temadag 28 mars, 2007 Bygget konferenscenter, Stockholm Du som arbetar på kommunens introduktions- eller arbetsmarknadsenhet, på arbetsförmedlingen med SFI eller på annat vis är en länk mellan invandrare och arbetsmarknaden har ett stort ansvar för att invandrare snabbare kommer ut i arbetslivet och blir egenförsörjare. På IQPCs konferens får du lyssna till och inspireras av framgångsrika praktikfall som lyckats skapa bättre samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare samt knutit konstruktiva företagskontakter för ökad mångfald i arbetslivet. Under två intensiva konferensdagar får du konkreta råd om hur du bemöter arbetsgivare, lyssnar mer till deras behov samt motiverar till att satsa på och ta tillvara kompetensen hos medarbetare med annan kulturell bakgrund. Dessutom får du viktig kunskap om migrationspsykologi; hur den psykosociala hälsan påverkas till följd av flytt och din roll som coach, samtalspartner och medmänniska när oro och ovisshet inför framtiden präglar vardagen. Du får bl a lyssna till: Ahmed Hussen Egal, projektledare, Jobb för alla lyssna och ta del av hur Ahmeds otroliga drivkraft, initiativförmåga och vilja möjliggör fler invandrare i arbete Solvig Ekblad, docent, Institutet för Psykosocial Medicin som ger dig ny kunskap om hur flytt påverkar den psykosociala hälsan, vikten av empowerment och hur du vidareutvecklar ditt bemötande utifrån individens egna förutsättningar och livshändelser Ingmar Holgersson, praktiksamordnare, Karlshamns kommun som låter dig ta del av kommunens framgångsfaktorer och arbetssätt för att knyta arbetsgivare till sig och få fler invandrare till egenförsörjning Jelica Ugricic, ordförande och Viveca Serder, vice ordförande, Internationella Kvinnoföreningen som delger dig hur en ideell förening tillsammans med myndigheter, företag och organisationer bidrar till tillväxt och fler invandrarkvinnor i arbetslivet Missa inte heller möjligheten att deltaga på en högaktuell temadag: Individuell coachning och motiverande samtal - så möter du arbetssökande invandrare för att stärka deras självförtroende och motivera till förändrad livssituation Jag hoppas du finner innehållet aktuellt och intressant och att vi ses på konferensen! Med vänliga hälsningar Jenny Bendt Vem ska gå på konferensen? Konferensen vänder sig till dig som integrationshandläggare, flyktinghandläggare, introduktionshandläggare, flyktingsamordnare, praktiksamordnare eller arbetsmarknadssekreterare, arbetsmarknadskonsulent på kommunens integrationsenhet, invandrarenhet, flyktingmottagning eller som arbetar som handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd. Konferensen vänder sig även till dig som arbetsförmedlare,till dig som arbetar med SFI-frågor eller på annat sätt arbetar med arbetslivsinriktad integration. Anmäl dig på både konferens + workshop och få 1000 kr i rabatt! International Quality and Productivity Center (IQPC) är ett av Sveriges främsta utbildningsföretag. Vi erbjuder högkvalitativa konferenser och utbildningar för både näringsliv och offentlig sektor. Vi förmedlar kunskap, nyheter och trender som presenteras av de främsta företrädarna inom varje område. IQPC:s mål är att genom djupgående research, objektiv omvärldsbevakning samt möten med experter hålla dig uppdaterad på utvecklingen inom din specifika bransch. Genom våra konferenser stärker du din kompetens och säkerställer att du ligger i framkant inom ditt verksamhetsområde. IQPC:s konferenser ger dig en helhetsupplevelse då vikt läggs på interaktionen mellan konferensdeltagarna och därmed öppnar möjligheter att skapa nya kontakter, utbyta erfarenheter samt möta nya och gamla kollegor. Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

3 Måndagen den 26 mars Registrering och kaffe 9.00 Ordföranden, Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län, inleder konferensen 9.10 Förkorta och underlätta den långa vägen från omhändertagande till egenmakt Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration och mångfald på Länsstyrelsen i Stockholms län samt initiativtagare till flera projekt såsom SFA, Svenska för akademiker inom vård och för arbetsmarknadsmässan Rekryteringsbazar. I över tio års tid var Sam chef för flyktingmottagningen i Vaxholms kommun. Sam Yildirim kom till Sverige 1980 och har en socionomexamen. Sam är flitigt anlitad utbildare och föredragshållare och har bl a talat om visionerna inför framtidens integrationspolitik för Nordiska ministerrådet. I Istanbul, Turkiet, var Sam egen företagare Förmiddagskaffe Behovet av arbetskraft i framtiden ta del av de senaste prognoserna för ökade möjligheter att vägleda invandrare att våga satsa på framtidens bristyrken Öka din kunskap om hur demografiska utvecklingen i Sverige och i resten av Europa ser ut för större insikt om invandrares bidrag till framtidens välfärdssamhälle Inom vilka yrken/branscher kommer behovet av arbetskraft öka mest i framtiden? Lär dig mer om arbetsmarknaden i framtiden för att kunna hjälpa arbetsgivare att utnyttja kompetensen hos invandrare Lunch Farbod Rezania, utredare, Svenskt Näringsliv, arbetar med arbetsmarknadsfrågor och ansvarar för integrationsfrågor. Har tidigare jobbat på regionkontoret i Stockholm i nära kontakt med företag och företagens vardag Migrationspsykologi, stress och empowerment öka din kunskap om den psykosociala hälsan till följd av flytt respektive mottagande i det nya landet Vad innebär det att lämna sitt hemland för en ny tillvaro med ny kultur, språk etc? Hur påverkas individen av den kris som det faktiskt innebär att etablera ett nytt liv i ett nytt land? Migration och stress vilka krav ställer det på att skapa en hälsofrämjande integration av individen med hänsyn till livshändelser, hälsa och funktionsförmåga Hur påverkar det faktum att individen har lämnat sitt hemland eventuellt inlärning, hälsa mm? Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Solvig Ekblad, docent, Institutet för Psykosocial Medicin. Solvig är forskningsgruppledare för Migration och hälsa vid Institutet för psykosocial medicin och docent i transkulturell psykologi vid Karolinska institutet, Stockholm Eftermiddagskaffe Jobb för alla nya kreativa metoder och arbetssätt som hjälper invandrare in på den svenska arbetsmarknaden lyssna till hur Ahmeds drivkraft, vilja och engagemang möjliggör fler i arbete Ahmed Hussen Egal kom till Sverige från Somalia Ahmed var bl a med och startade och drev med mycket stor framgång skolan, Kunskapsutveckling i Norden, i Rinkeby som leder till att nya svenskar får arbete eller kvalificerar sig för vidare studier. Ahmed går helt förbi den svenska byråkratin och tar direktkontakt med arbetsgivarna för att sedan skräddarsy utbildningen efter vilka jobb som finns. Praktiktjänstgöring är viktig inom utbildningen. Skolan lägger vikt vid att få eleverna att ta ansvar för sina egna liv och inte vänta på att samhället ska lösa alla problem. För detta initiativ erhöll Ahmed Kunskapspriset Ahmed är idag verksam som projektledare för det EUfinansierade projektet Jobb för alla. Projektet är en unik satsning för att ge invandrare en yrkesutbildning samt möjlighet till fortsatta studier eller arbetsliv. Huvudmannen för projektet är Stiftelsen Södertörns/Väddö folkhögskola. Ahmed föreläser tillsammans med Olle Olsson från Arbetsmarknadsverket. Olle har tidigare varit chef för olika lokala arbetsförmedlingar och är idag Ahmeds mentor och dörröppnare. Tillsammans arbetar de för att skapa bättre möjligheter för integration av invandrare på den svenska arbetsmarknaden Ordföranden summerar och avslutar konferensens första dag Röster från tidigare konferenser: VÄLORGANISERAT, VÄLFYLLT INNEHÅLL. BIBI LANG, METODKONSULENT, LÄNSARBETSNÄMNDEN BRA! MYCKET NYTT OCH DE FLESTA FÖRELÄSARNA VAR STRÅLANDE. KIRSTI BRYTTMAR, ARBETSFÖRMEDLARE, AF KULTUR, ÖSTRA REGIONEN i&m ger dig FAKTA MOT FÖRDOMAR och en snabb kompetenshöjning i mångfaldens verklighet. Som läsare av i&m är det inte fråga om att gilla läget utan om att engagera sig i samhället. i&m är en populärvetenskaplig tidskrift som hjälper dig att tänka själv. Här finner du argumenten för att kunna utmana, övertyga och påverka. Vad än ditt specifika intresseområde är, kan du alltid hitta något matnyttigt och även läsa någonting som du inte visste att du var intresserad av... i&m publicerar tvärvetenskapliga artiklar som berör identiteten. Allas identitet.

4 Tisdagen den 27 mars Registrering och kaffe 8.30 Ordföranden, Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholms län, inleder konferensen 8.40 Mångkulturella möten, medmänsklighet och ett gemensamt synsätt kring individen Så undviker du kulturella barriärer genom ökad medvetenhet om ditt egna förhållningssätt Så möjliggör du ett förtroendefullt möte trots eventuella språkliga hinder, psykosociala faktorer etc Kultur är våra djupaste värderingar, normer och attityder så ökar du din medvetenhet om vad som är normalt i din egen och i andra kulturer Ge människor eget ansvar hur bidrar du till att individen känner ökat självförtroende och tillit till framtiden Lär dig se individen likhet eller olikhet, inte alltid beroende på kulturskillnader Hur arbeta med egna attityder och synliggöra svenska strukturer för ökad möjlighet till framgångsrik dialog Mötet mellan myndighetsperson och klient vad kan skilja sig i förväntningar och förhoppningar? Ivan Daza, eldsjäl, entreprenör och grundare till Blatteförmedlingen, förmedlingens mission är att sprida kunskap till enskilda individer och näringsliv om nyttan av ökad integration. Sagt om Ivan: IVAN SKAPAR TANKAR OCH FUNDERINGAR. BRA MED KONKRETA EXEMPEL Förmiddagskaffe Flykting- och invandrarkvinnor framgångsrika insatser som främjar mångfald, kulturkunskap, integration och egenförsörjning Ta del av hur en ideell verksamhet i samarbete med myndigheter, företag och organisationer bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt i samhället. Lyssna till hur IKF organiserar basverksamhet, projekt och nätverk för fler kvinnor i arbete. Jelica Ugricic, ordförande, IKF, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Jelica arbetar som arbetsförmedlare i Malmö på Arbetsförmedlingen Nya Invandrare med etableringsprojekt. Jelica är ledamot i regeringens jämställdhetsråd Från introduktion och arbetsplatsinriktad utbildning till egenförsörjning Ta del av framgångsrika samverkans- och arbetsmetoder för fler i arbete och minskade kostnader Så arbetar du med att motivera, uppmuntra och stödja individen genom att se mer till individuella behov, egna resurser, mål och vilja Ökad samverkan mellan berörda instanser för effektivare arbetssätt inspireras av ett praktiskt exempel på ett framgångsrikt projekt med goda erfarenheter Så arbetar du praktisk med att arbetsmarknadsinrikta och förbättra introduktionen för nyanlända invandrare Ta del av olika verktyg för att tydligare se till varje individs unika förutsättningar och behov Vilka hjälpmedel finns som underlättar kommunikationen under introduktionen? Svårigheter och hinder på vägen exempel på problem och lösningar Ingmar Holgersson, praktiksamordnare, Karlshamns kommun. Ingmar har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring samt har dessutom arbetat med arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder i privat sektor Eftermiddagskaffe Attitydförändring, engagemang och mångfald på arbetsgivarens villkor så motiverar och övertygar du arbetsgivare till att ta emot fler invandrare Framgångsrika metoder för bättre företagskontakter från problem till möjligheter Hur får du en arbetsgivare att tro på mångfald så tar du tillvara på din möjlighet att påverka arbetsgivarens inställning Hur resonerar många arbetsgivare idag när det gäller praktikplatser för invandrare? Hur kommunicerar du trovärdigt för att väcka motivation och entusiasm hos arbetsgivare? Långsiktiga samarbeten hur skapar du en långsiktig relation med regionala arbetsgivare för ökade möjligheter för fler invandrare att få fast anställning? Hur hittar du och arbetsgivaren gemensamma värdegrunder för en långsiktigare relation? Så stödjer du arbetsgivare i att utforma ett arbetssätt som ökar möjligheterna till lyckad rekrytering av arbetskraft med annan bakgrund än svensk? Ingmar Holgersson fortsätter Ordföranden summerar och avslutar konferensen Lunch Viveca Serder, vice ordförande, IKF, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Viveca är även förvaltningschef på gymnasie- och vuxenutbildning, Eslövs kommun. Viveca har varit styrgruppsansvarig för IKFs Mentorprogram där unga välutbildade invandrarkvinnor träffar svenska kvinnor från näringslivet.

5 TEMADAG ONSDAGEN 28 MARS, BYGGET KONFERENSCENTER Individuell coachning och motiverande samtal så möter du arbetssökande invandrare för att stärka deras självförtroende och motivera till förändrad livssituation 8.30 Registrering och kaffe 9.00 Temadagen inleds Välkommen till en värdefull dag om hur du använder samtalets fulla potential för att coacha, motivera och skapa bättre möjligheter för invandrare till egenförsörjning och varaktiga livsstilsförändringar. Dagen innehåller viktiga verktyg för att skapa goda möten med människor och konkreta råd om hur du får struktur i samtalet så att målet med samtalet uppnås. Målsättningen är att du genom att varva teori, praktiska övningar, reflektion och erfarenhetsutbyte ökar din förståelse för hur du ger människor fullgott stöd i strävan efter en ny tillvaro samt vilken betydelse självförtroendet och förväntningar på framtiden har för att komma in på arbetsmarknaden. Under dagen behandlas följande frågeställningar: Hur stärka självkänslan och tron på den egna förmågan hos människor som inte kommit in på arbetsmarknaden eller i det svenska samhället? Hur bemöter du människor som är nedstämda och tappat energin och tron på att deras situation går att lösa? Hur visa på möjligheter och ha lösningsfokus i samtal med människor som känner att de testat alla möjligheter men misslyckats Hur avgör du hur mycket du kan motivera och peppa en människa? Hur länge är motivationssamtal något positivt och när behövs professionell psykiatrisk hjälp för nedstämda människor som känner att de befinner sig i en hopplös situation? Hur kommunicerar du med arbetssökande invandrare för att de ska se möjligheter att finna ett fast arbete och känna motivation att klara egenförsörjning? Vad betyder självförtroende och förväntningar på framtiden för möjligheten att hitta arbete? Hur skapar du genom goda samtal motivation till en förändrad livssituation? Hur inger du självförtroende till en varaktig förändring av livsvillkoren för den arbetssökande? Dagen varvas med teori, diskussioner och praktiska övningar Dagen avslutas och deltagarna fyller i utvärderingen för temadagen. Under dagen bryter vi för lunch kl samt för för- och eftermiddagskaffe Temadagen leds av Tomas Tjajkovski och Torild Carlsson, coacher, Ibility AB. Tomas har drivit karriär- och förändringsprojekt i över hundra svenska organisationer. Han arbetar som konsult i FAROS-projektet för att utveckla metodiken i arbetet med sjukskrivna. Tomas har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Torlid arbetar med att utbilda och träna personal på arbetsförmedlingar och försäkringskassor runtom i Sverige. Torild utkom 2006 med boken Äntligen måndag - en bok om svensk arbetsmarknad. Sagt om Tomas på tidigare IQPC konferenser: KUL MED NYTÄNKANDE OCH INTRESSANTA VINKLINGAR PÅ TEMAT. HANDLÄGGARE NACKA KOMMUN TÄNKVÄRT, ROLIGT OCH MEDRYCKANDE. ARBETSFÖRMEDLARE

6 Anmälan till: Arbetslivsinriktad integration av invandrare Tid & plats Konferens 26 mars 27 mars 2007, temadag 28 mars 2007 Bygget konferenscenter, Norrlandsgatan 11, Anmälningskod: B Porto betalt Sverige Rabatterat boende Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan, bokningstel: samt Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, bokningstel: Uppge avtalsnummer 6486 för rabatterade priser. Samtliga hotell ligger centralt i Stockholm. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm Priser och rabatter Konferens Temadag Konferens + Temadag 1000 kr rabatt Du betalar kronor (exkl moms) Du betalar kronor (exkl moms) Du betalar kronor (exkl moms) Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatterbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Avbokning & överlåtelse av deltagarplats Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast sju dagar innan konferensstart får du ett värdebrev på inbetalt belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 1000 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år efter konferensens första dag och kan utnyttjas av dig eller en kollega från ditt företag på valfritt event/evenemang hos IQPC Sverige. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än sju dagar innan konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Värdebrev delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall IQPC Sverige ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet i form av ett värdebrev som kan utnyttjas inom ett år från det konferensen skulle ha startat. Betalning Betalningsvillkor: Betalning ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från bokningsdatum som står på fakturan, eller om konferensen går av stapeln inom dessa 30 dagar ska full betalning vara oss tillhanda dagen innan konferensen börjar. Tillträde kan nekas om betalningsvillkoren ej möts. Betalningssätt: Du kan betala via bankgiro, plusgiro eller banköverföring som finns nedan, och som står på din faktura. Vänligen uppge registreringsnummer och fakturanummer på betalningen. Svenska Betalningar: BG: PG: Utländska Betalningar: Kontonummer: IBAN: SE BIC (Swift): ESSESESS Bank: Skandinaviska Enskilda Banken Bank address: Box 55544, Stockholm Anmälningsblankett Konferens mars Temadag 28 mars Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Konferens mars Temadag 28 mars Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Konferens mars Temadag 28 mars Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Företag eller organisation Adress Postnr Ort Faktureringsadress Postnr Ort Telefon växel Bransch Din signatur Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_11093_November 2006 Skriftlig anmälan skickas till IQPC Kundtjänst, Klara Östra Kyrkogata 2B, Stockholm

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet Nowa kommunikation Christer Hallerby F.d. statssekreterare,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 2 q INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB SVENSK KOMMUNTJÄNST... 3 ALPHACE... 4 ARBETSLIVSRESURS... 6 ASTAR... 7 HERMODS... 9 IDÉKRAFT... 11 IRIS HADAR... 12

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Integrera och optimera försäljning och varumärkesutveckling i dina digitala och analoga marknadskanaler. Ta del av de senaste

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Vi föds inte vid gränsen!

Vi föds inte vid gränsen! Vi föds inte vid gränsen! Motivation och hinder avseende invandrares kompetensutveckling i Norden ett tankedokument Mohamed Chaib & Karin Bengtsson-Sandberg Rapport 1:2003 1 Utgivare: Högskolan för lärande

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP Tema: Ledarskap/ medarbetarskap Nr 4 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Hög tid att boka Kompetensforum Diskussionsämne på Kompetensforum Tidiga attityder följer oss genom livet

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer