LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen"

Transkript

1 Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Så implementerar du LOV i din kommun steg för steg! Hur leda förändringsarbetet och hantera de dubbla rollerna som beställare/utförare nya utmaningar och risker Det nya ledarskapet i kundvalsmodellen ta del av de fyra främsta styrprinciperna för dig som är ledare! Den senaste svenska forskningen! Kvalitetsuppföljning - hur skall det utformas och hur skall det administreras? IT-stöd för kundvalsmodellen ta del av erfarenheter från Nacka, Täby och Upplands Väsby Fördjupning: Det nya ledarskapet i kundvalsmodellen De främsta styrprinciperna inom den senaste forskningen Klara Palmberg, PhD, Mementor Ledarskap Urval av citat om Klara från Teknologisk Instituts genomförande i oktober 2009: Superbra! Gav bra bilder för vidare arbete Fantastiskt duktig! Detta var toppen! Väldigt duktig talare som kunde nå fram till alla Tydliga bilder om ett nytt ledarskap! Bra med återkopplingar till kundvalssystem och LOV Separat bokningsbar fördjupningsdag den 3 februari Förberedelser av kommunal egenregi för att bli konkurrenskraftig - Ta del av hur glesbygdskommunen Ljusdal har förberett sin verksamhet Urval av citat om workshopen från Teknologisk Instituts genomförande i oktober 2009: Hög kunskap Härlig entusiasm Toppen! Mycket inspirerande och kunnig Bra! Intressanta reflektioner Hela dagen idag har varit väldigt inspirerande 1-3 februari 2010, Stockholm

2 Måndag 1 februari Lagen Om Valfrihetssystem i kommunen 08:30 Registrering 09:00 Inledning av projektledare Mårten Nilson, Teknologisk Institut 09:10 Att flytta makt och mandat till brukaren en aha-upplevelse i flera dimensioner Förfrågningsunderlag, brukarenkäter, prissättning, information för att välja m.m. är av största vikt, men kommer att falla på plats. Att förändra värdestruktur, referensram och förhållningssätt i den kommunala organisationen för att ge brukaren reell valfrihet är svårare och fallgroparna flera. Leif Blomkvist reflekterar över kundvalets utmaningar, problem och perspektiv för den kommunala organisationen utifrån sina erfarenheter av kundvalsinförande. Kundval ett annat sätt att styra! Tudelning i beställare och utförare en förutsättning! 10:00 Förmiddagskaffe Hur integrera LOV till minsta möjliga kostnad? Hur kan en kommun som arbetar efter LOV återfalla i att begränsa brukarens valfrihet? Från offentligrättslig miljö till privaträttslig. Vad är skillnaden? Hur förändras din yrkesidentitet när kunden får bestämma? Leif Blomkvist, Utredningsledare, Järfälla kommun 10:20 Sex års erfarenhet av kundval alla kommuner i Danmark startade 2003 Hur stor andel har valt de privata utförarna ta del av utfallet från olika kommuner med olika demografiska profiler Föredraget Hur har kommunerna avgjort inom vilka verksamhetsdelar de skall tillämpa LOV och hur har vi resonerat för kvalitet, konkurrens, brukare? hålls på engelska Vilka fallgropar finns för att falla tillbaka i myndighetsrollen och medvetet eller omedvetet begränsa brukarens valfrihet? Har valfriheten underlättat för små entreprenörer och skapat verklig valfrihet och mångfald eller är det de stora riskkapitalägda vårdbolagen som dominerar? Kundval i glesbygd kontra tätort intressanta aspekter på valfrihet, mångfald och den lokala marknaden Vilka utmaningar har vi framför oss och vilka delar har varit svårare än vi trodde? Flemming Hansen, Konsulent, Kommunernes Landsforening, Danmark Kommunernes Landsforening är Danmarks motsvarighet till Sveriges Kommuner och Landsting. I Danmark har de infört en obligatorisk 11:20 Paus kundvalsmodell inom äldreomsorgen för landets alla kommuner. Danmark tillhör de länder i Europa som har kommit absolut längst med att utveckla sin kundvalsmodell. Brukarna i kommunen 11:30 Hur skall vi säkerställa att brukarna enkelt, tydligt och överskådligt skall kunna jämföra de olika leverantörerna 12:30 Lunch Inför att arbeta med LOV - vad ville vi uppnå, vad ville politikerna uppnå och hur utformades vår första handlingsplan? Hur vi har använt oss av referensgrupper med blandad kompetens för att kontinuerligt stämma av vår kommunikation innan vi går ut i skarpt läge Hur vi kommunicerade kundvalsmodellen till de olika målgrupperna Hur rustar vi handläggarna med rätt information i mötet med brukarna? Äldre och anhöriga vill ha olika information i olika kanaler - hur möter vi brukarna där de vill bli mötta? Hur presenterar vi de olika utförarna för brukarna och på vilket sätt? Hur ska brukarna kunna jämföra kvaliteten? Hur vi vill utveckla informationen i framtiden vad gäller fokusgrupper, brukarenkäter, nöjdkundindex, media m.m. Britta Hedén, Projektledare, LOV, Stenungsunds kommun 13:30 Förfrågningsunderlag, kvalitetsuppföljning och prissättning Från producent till beställare hur du formulerar kvalitetskrav i förfrågningsunderlaget och underlättar uppföljningen av avtalet? Vilka ersättningsmodeller kan du välja och vilka styreffekter får det? 15:10 Göteborgsregionens ersättningsmodell för beräkning av konkurrensneutral ersättningsnivå, vilka variabler har tagits med samt vilka Eftermiddags- diskussioner och överväganden har gjorts? kaffe Johanna Johansson, Verksamhetsutvecklare, Äldreomsorgsspecialisterna 15:30 IT-stöd för kundvalsmodellen hur hantera dina administrativa och tekniska utmaningar Införande av ett valfrihetssystem kommer att inledningsvis kräva kostsamma satsningar från kommunens sida för att uppfylla de krav på uppföljning och kontroll som ett sådant system förutsätter. Ett valfrihetssystem kommer även att ställa krav på ett utvecklat teknikstöd för kommunikation med medborgare och leverantörer för att upprätthålla transparens, sekretess och enkelhet i hanteringen av systemet. Vi tittar närmare på de utmaningar som kommunerna upplever idag. Hur kan kommunens utförare få tillgång till information digitalt? Om de privata utförarna integreras - hur fungerar det med sekretess i systemet? Hur registreras de insatser som görs hos brukaren och hur får brukaren och kommunen tillgång till denna information? Hur kan du registrera beviljad tid och hur kan berörda utförare få information om andra utförare och deras planering kring den enskilda kunden, samt hur det på sikt är tänkt att fungera tillsammans med landstingets system? Hur informerar/utbildar man brukarna i att utnyttja IT för att kommunicera med kommunen, göra kundval och kommunicera med utförare? Andreas Hård besvarar dessa frågor parallellt med att du får följa med på den resa som Nacka, Täby och Upplands Väsby har gjort för att skapa ett informationsstöd som fungerar med kundvalsmodellen. Andreas Hård, Projektledare, Upplands Väsby 17:00 Första dagen avslutas 19:00 Konferensmiddag med underhållning på Golden Hits

3 Tisdag 2 februari Lagen Om Valfrihetssystem i kommunen 09:00 Projektledare Mårten Nilson inleder dag 2 Ledarskap i kundvalsmodellen 09:10 Det nya ledarskapet i kundvalsmodellen ta del av fyra nya styrprinciper Klara Palmberg disputerade i augusti 2009 vid Luleå tekniska universitet med sin avhandling Beyond Process Management. Centralt i hennes forskning är en studie som utforskar det nya ledarskapet som bl.a. kundvalsmodeller innebär. Studien beskriver utmaningarna som uppstår inom utbildningsförvaltningen i Nacka kommun. Klara har identifierat fyra nya styrprinciper för det nya ledarskapet i kundvalsmodellen. Klara behandlar bl.a.: Hur ledarskapet måste omdefinieras då styrmekanismerna inom det traditionella, linjära och hierarkiska ledarskapet är satta ur spel Den senaste forskningen 10:10 Förmiddagskaffe Att gå från organisatorisk chef till att ansvara för ett uppdrag som innefattar flera externa privata utförare Fyra styrprinciper för att leda det komplexa system som uppstår i och med kundvalsmodellen Klara Palmberg, Doktorand (disputerar aug-09), Mementor Ledarskap Sagt om Klara vid Teknologisk Instituts genomförande i oktober 2009: Superbra! Gav bra bilder för vidare arbete Fantastiskt duktig! Detta var topp! Bra presentation och insiktsfullt framförande Väldigt duktig talare som kunde nå fram till alla Tydliga bilder om ett nytt ledarskap! Jag kommer att läsa hela hennes avhandling. Synnerligen intressant. Kommunerna har mycket att jobba med Mycket intressant Bra med återkopplingar till kundvalssystem och LOV Mycket inspirerande 12:10 Lunch 13:10 Dina utmaningar för styrningen och ledarskapet i kundvalsmodellen Hur arbetar du med målsättning och visioner i kundvalsmodellen? Hur får etik och värdegrund praktiska uttryck i mitt ledarskap? Mina erfarenheter av att tillämpa kundvalsmodellen i vilka moment måste du som ledare vara tydlig, ha stor integritet respektive visa mod? Vilka praktiska konsekvenser får det att kommunen som huvudman måste garantera verksamheten? Lena Dahlstedt, bitr. Stadsdirektör, Nacka Kommun 14:10 Eftermiddagskaffe 14:30 Ledarskapet ur utförarnas perspektiv för att jobba i kundvallsmodellen Att leva och leda genom värderingarna Hur vi organiserar vårt arbete med kommunen för att lyckas inom kundval Samarbete och rollfördelning i kvalitetsarbetet med kommunen som huvudman Raija Honkanen, Sektorschef, Carema Äldreomsorg 15:30 Avslutande diskussion 16:00 Ordföranden avslutar konferensen

4 Onsdag 3 februari Separat bokningsbar fördjupningsdag Förberedelser av kommunal egenregi för att bli konkurrenskraftig - Ta del av hur glesbygdskommunen Ljusdal har förberett sin verksamhet 09:30 16:00 Om kommunen inte förbereder sig för alla nya utmaningar så har den egna kommunala verksamheten inte en chans mot den privata konkurrensen. Detta hävdar Eva Liljevall som leder fördjupningsdagen. Eva har 30 års erfarenhet av arbete med äldre och funktionshindrade och var konsult i Nacka : pionjärkommun när det gäller kundval. Där utbildade hon chefer och medarbetare inom hemtjänsten i ett mer konkurrenskraftigt sätt att arbeta. Idag arbetar Eva med att rusta utförare i kommunal regi i Ljusdal, en glesbygdskommun med stora skillnader från Nacka både vad gäller befolkningstäthet, storleken på invånarnas inkomst och den lokala marknaden. Inledning Inledande föreläsning om grunderna i tillvägagångssätt att få en lönsam och kundfokuserad egenregiproduktion inom hemtjänst. Förutsättningar vid införande av kundval Hur väljer kunden första gången? Varför göra egenregi konkurrenskraftig? Varför börja med egenregi om valfrihet är målet? Viktiga ingredienser för att lyckas Biståndsbeslutets/beställningens betydelse Ekonomin som styrmedel eller hinder Bemanning efter tradition eller behov Kundfokuserat synsätt Profi lering av egenregi Glädje och stolthet över sitt arbete Lär av praktikerna från Ljusdals kommun För att du verkligen skall få lära dig och komma hem med många idéer anordnar vi grupparbeten. Du får under interaktiva former möta Eva Liljevall tillsammans med representanter från Ljusdals kommun, Svenska Kommunal och Skandinavisk Sjukvårdsinformation. 1) Information till samtliga i ett tidigt skede med fokus på att bli bäst Marita Wickström, Socialchef, Ljusdals kommun 2) Involvera alla så att kunden kommer i centrum i hela processen från beslut beställning till utförande Ingrid Johansson, Kvalitetsutvecklare Ljusdals kommun och Eva Steen Andreasen, Facklig företrädare Svenska Kommunal 3) Prata ekonomi på ett positivt sätt! Eva Liljevall 4) Att informera kunder och anhöriga Staffan Söderberg, Projektledare, Skandinavisk Sjukvårdsinformation 5) Ta emot frågor och funderingar kring LOV Staffan Söderberg, Projektledare, Skandinavisk Sjukvårdsinformation 6) Vilka förberedelser sjösätts från politiskt beslut fram tom införande 1/3 2010? Helena Brink, Ordförande för Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun Avslutning Avslutande föreläsning och diskussion med samtliga medverkande från Ljusdals kommun, Skandinavisk Sjukvårdsinformation och Svenska kommunal på podiet. Möjligheter med LOV Arbetet för kvalitet till kunden Ökad stolthet och engagemang hos omvårdnadspersonalen Tydlighet kring vad hemtjänst kostar Workshopledare: Eva Liljevall Eva har hjälpt ett stort antal organisationer med att förbereda och införa ett kundorienterat arbetssätt där kvalitet och lönsamhet går hand i hand. Tidigare var Eva verksamhetschef i Upplands Väsby kommun, , där hon förberedde egenregiverksamheten inför det kommande kundvalet. Eva var konsult i Nacka kommun , Pionjärkommun när det gäller kundval där hon utbildade chefer och medarbetare inom hemtjänsten för ett mer konkurrenskraftigt sätt att arbeta. Sagt om vår workshop i oktober: Hög kunskap Härlig entusiasm Toppen! Mycket inspirerande och kunnig Bra! Intressanta reflektioner Hela dagen idag har varit väldigt inspirerande

5 6 praktikfall! - Massor av kunskap och erfarenhet. Kvalitetsutveckling i kundvalsmodellen Så ställer Lagen om Valfrihetssystem nya krav på kvalitetsarbetet i kommunen Vem definierar kvalitet kommunens beställarsida eller brukaren? Hur mäts kvalitet i de interna processerna eller på upplevd kvalitet? Så kan du arbeta med kvalitetsledare! Att säkra kvalitet - utan att ha ett kvalitetssystem Ekonomisk och intern effektivitet i kvalitetsarbetet nya möjligheter med kundval! Missa inte heller! Kvalitetsutveckling i kundvalsmodellen mars 2010, Stockholm Medverkande: Socialstyrelsen Linköpings kommun Sveriges Kommuner och Landsting Eksjö kommun Nacka Kommun Eva Liljevall AB Trelleborgs kommun Vara kommun mars 2010, Stockholm Teknologisk Institut AB Sverige Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Lagen Om Valfrihetssystem i kommunen Konferens 1-2 februari 2010, pris kr (Projektnr ) Workshop 3 februari 2010, pris kr (Projektnr ) Paketpris: konferens + workshop: kr (1 000 kr i rabatt) Konferensmiddag med underhållning på Golden Hits den 1 februari kl 19:00, pris 770 kr I middagspaketet ingår entré, tre rätter, ett glas vin/öl samt kaffe Moms tillkommer Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige LOV - en mycket konkret och komplex utmaning för kommunen Förändringsarbetet för att tillämpa LOV bjuder på aha-upplevelser i flera dimensioner där man hela tiden måste återvända till själva syftet: brukarens valfrihet. Därför har också brukarens valfrihet blivit utgångspunkt för hela konferensprogrammet: Hur tillämpa LOV i kommunen den 1-3 februar 2010 i Stockholm. Brukarens valfrihet ställer helt nya krav på: ledarskapet hur omdefinierar du din roll då du skall gå från organisatorisk chef till att ansvara för ett uppdrag som innefattar flera externa privata utförare? verksamhetens IT-stöd hur och på vilket sätt får privata och kommunala utförare tillgång till digital information och hur ges behörigheterna? effektivitet hur påverkas verksamheten inom kommunal regi nya krav på egna verksamheten, förändrade attityder, överflyttning till privata aktörer och uppsägningar? beställarrollen hur utforma förfrågningsunderlag till utförare, ersättningsnivåer för att det skall vara konkurrensneutralt och skapa incitament för ökad kvalitet? De dubbla rollerna inom kommunen Kommunens chefer och beslutsfattare har precis samma uppdrag att garantera vård och omsorg som tidigare. Skillnaden med LOV är att de måste garantera detta ansvar i samverkan med flera externa privata vårdgivare. Chefer och beslutsfattare inom främst socialtjänsten måste helt omdefiniera sitt ledarskap. Styrmekanismerna inom det traditionella, linjära och hierarkiska ledarskapet är satta ur spel och det nya ledarskapet kräver att du går från att vara organisatorisk chef till att ansvara för ett uppdrag som innefattar flera organisationer/företag. IT-stöd för kundvalsmodellen Samtidigt som det kommer nya krav och nya utmaningar måste IT-stödet förändras i grunden. Vi får många praktiska utmaningar att lösa för att få ett fungerande system, t.ex. hur privata utförare skall integreras och hur sekretessen kan säkerställas i alla led. Hur skapar vi ett system för att registrera tid hos brukaren - gärna kopplat till faktureringssystem? Välkommen till två spännande dagar om hur du kan tillämpa LOV i kommunen! Anmäl dig redan idag! Fyll i anmälningsblanketten och skicka in den på fax eller via mail, Du kan även ringa in din anmälan på telefon Välkommen! Praktiska upplysningar Tre enkla sätt att anmäla sig! , vxl www Tid och plats Konferens: 1-2 februari 2010 Workshop: 3 februari 2010 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris 2 dagars konferens: kr Heldagsworkshop: Kommunens egenregi: kr Paketpris, konferens + workshop: kr (1 000 kr i rabatt) I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Konferensmiddag med underhållning på Golden Hits den 1 februari kl 19:00, 770 kr. I middagspaketet ingår entré, tre rätter, ett glas vin/öl samt kaffe. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter alternativt maila projektledaren: Mårten Nilson Projektledare Teknologisk Institut Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Marknadsföringsdagen 2009

Marknadsföringsdagen 2009 s! ll! en tikfa r e nf ak ko 6 pr n e eg e & in talar d a ap 18 Sk llan e lj m Vä Marknadsföringsdagen 2009 Hur du utnyttjar nya möjligheter på nätet för att lyckas i en lågkonjunktur Neuromarketing Thomas

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Resultatet av ett samarbete mellan Täby, Upplands Väsby och Vaxholms stad TREKOMMUNERS- PROJEKTET Denna skrift är framtagen på uppdrag av och i samråd med kommunerna

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Årsredovisning stiftelser 2012

Årsredovisning stiftelser 2012 Tjänsteutlåtande Ekonom 2013-05-07 Therese Eriksson 08-590 976 51 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:37 therese.eriksson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Årsredovisning stiftelser 2012 Ärendebeskrivning Enligt

Läs mer