LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen"

Transkript

1 Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Så implementerar du LOV i din kommun steg för steg! Hur leda förändringsarbetet och hantera de dubbla rollerna som beställare/utförare nya utmaningar och risker Det nya ledarskapet i kundvalsmodellen ta del av de fyra främsta styrprinciperna för dig som är ledare! Den senaste svenska forskningen! Kvalitetsuppföljning - hur skall det utformas och hur skall det administreras? IT-stöd för kundvalsmodellen ta del av erfarenheter från Nacka, Täby och Upplands Väsby Fördjupning: Det nya ledarskapet i kundvalsmodellen De främsta styrprinciperna inom den senaste forskningen Klara Palmberg, PhD, Mementor Ledarskap Urval av citat om Klara från Teknologisk Instituts genomförande i oktober 2009: Superbra! Gav bra bilder för vidare arbete Fantastiskt duktig! Detta var toppen! Väldigt duktig talare som kunde nå fram till alla Tydliga bilder om ett nytt ledarskap! Bra med återkopplingar till kundvalssystem och LOV Separat bokningsbar fördjupningsdag den 3 februari Förberedelser av kommunal egenregi för att bli konkurrenskraftig - Ta del av hur glesbygdskommunen Ljusdal har förberett sin verksamhet Urval av citat om workshopen från Teknologisk Instituts genomförande i oktober 2009: Hög kunskap Härlig entusiasm Toppen! Mycket inspirerande och kunnig Bra! Intressanta reflektioner Hela dagen idag har varit väldigt inspirerande 1-3 februari 2010, Stockholm

2 Måndag 1 februari Lagen Om Valfrihetssystem i kommunen 08:30 Registrering 09:00 Inledning av projektledare Mårten Nilson, Teknologisk Institut 09:10 Att flytta makt och mandat till brukaren en aha-upplevelse i flera dimensioner Förfrågningsunderlag, brukarenkäter, prissättning, information för att välja m.m. är av största vikt, men kommer att falla på plats. Att förändra värdestruktur, referensram och förhållningssätt i den kommunala organisationen för att ge brukaren reell valfrihet är svårare och fallgroparna flera. Leif Blomkvist reflekterar över kundvalets utmaningar, problem och perspektiv för den kommunala organisationen utifrån sina erfarenheter av kundvalsinförande. Kundval ett annat sätt att styra! Tudelning i beställare och utförare en förutsättning! 10:00 Förmiddagskaffe Hur integrera LOV till minsta möjliga kostnad? Hur kan en kommun som arbetar efter LOV återfalla i att begränsa brukarens valfrihet? Från offentligrättslig miljö till privaträttslig. Vad är skillnaden? Hur förändras din yrkesidentitet när kunden får bestämma? Leif Blomkvist, Utredningsledare, Järfälla kommun 10:20 Sex års erfarenhet av kundval alla kommuner i Danmark startade 2003 Hur stor andel har valt de privata utförarna ta del av utfallet från olika kommuner med olika demografiska profiler Föredraget Hur har kommunerna avgjort inom vilka verksamhetsdelar de skall tillämpa LOV och hur har vi resonerat för kvalitet, konkurrens, brukare? hålls på engelska Vilka fallgropar finns för att falla tillbaka i myndighetsrollen och medvetet eller omedvetet begränsa brukarens valfrihet? Har valfriheten underlättat för små entreprenörer och skapat verklig valfrihet och mångfald eller är det de stora riskkapitalägda vårdbolagen som dominerar? Kundval i glesbygd kontra tätort intressanta aspekter på valfrihet, mångfald och den lokala marknaden Vilka utmaningar har vi framför oss och vilka delar har varit svårare än vi trodde? Flemming Hansen, Konsulent, Kommunernes Landsforening, Danmark Kommunernes Landsforening är Danmarks motsvarighet till Sveriges Kommuner och Landsting. I Danmark har de infört en obligatorisk 11:20 Paus kundvalsmodell inom äldreomsorgen för landets alla kommuner. Danmark tillhör de länder i Europa som har kommit absolut längst med att utveckla sin kundvalsmodell. Brukarna i kommunen 11:30 Hur skall vi säkerställa att brukarna enkelt, tydligt och överskådligt skall kunna jämföra de olika leverantörerna 12:30 Lunch Inför att arbeta med LOV - vad ville vi uppnå, vad ville politikerna uppnå och hur utformades vår första handlingsplan? Hur vi har använt oss av referensgrupper med blandad kompetens för att kontinuerligt stämma av vår kommunikation innan vi går ut i skarpt läge Hur vi kommunicerade kundvalsmodellen till de olika målgrupperna Hur rustar vi handläggarna med rätt information i mötet med brukarna? Äldre och anhöriga vill ha olika information i olika kanaler - hur möter vi brukarna där de vill bli mötta? Hur presenterar vi de olika utförarna för brukarna och på vilket sätt? Hur ska brukarna kunna jämföra kvaliteten? Hur vi vill utveckla informationen i framtiden vad gäller fokusgrupper, brukarenkäter, nöjdkundindex, media m.m. Britta Hedén, Projektledare, LOV, Stenungsunds kommun 13:30 Förfrågningsunderlag, kvalitetsuppföljning och prissättning Från producent till beställare hur du formulerar kvalitetskrav i förfrågningsunderlaget och underlättar uppföljningen av avtalet? Vilka ersättningsmodeller kan du välja och vilka styreffekter får det? 15:10 Göteborgsregionens ersättningsmodell för beräkning av konkurrensneutral ersättningsnivå, vilka variabler har tagits med samt vilka Eftermiddags- diskussioner och överväganden har gjorts? kaffe Johanna Johansson, Verksamhetsutvecklare, Äldreomsorgsspecialisterna 15:30 IT-stöd för kundvalsmodellen hur hantera dina administrativa och tekniska utmaningar Införande av ett valfrihetssystem kommer att inledningsvis kräva kostsamma satsningar från kommunens sida för att uppfylla de krav på uppföljning och kontroll som ett sådant system förutsätter. Ett valfrihetssystem kommer även att ställa krav på ett utvecklat teknikstöd för kommunikation med medborgare och leverantörer för att upprätthålla transparens, sekretess och enkelhet i hanteringen av systemet. Vi tittar närmare på de utmaningar som kommunerna upplever idag. Hur kan kommunens utförare få tillgång till information digitalt? Om de privata utförarna integreras - hur fungerar det med sekretess i systemet? Hur registreras de insatser som görs hos brukaren och hur får brukaren och kommunen tillgång till denna information? Hur kan du registrera beviljad tid och hur kan berörda utförare få information om andra utförare och deras planering kring den enskilda kunden, samt hur det på sikt är tänkt att fungera tillsammans med landstingets system? Hur informerar/utbildar man brukarna i att utnyttja IT för att kommunicera med kommunen, göra kundval och kommunicera med utförare? Andreas Hård besvarar dessa frågor parallellt med att du får följa med på den resa som Nacka, Täby och Upplands Väsby har gjort för att skapa ett informationsstöd som fungerar med kundvalsmodellen. Andreas Hård, Projektledare, Upplands Väsby 17:00 Första dagen avslutas 19:00 Konferensmiddag med underhållning på Golden Hits

3 Tisdag 2 februari Lagen Om Valfrihetssystem i kommunen 09:00 Projektledare Mårten Nilson inleder dag 2 Ledarskap i kundvalsmodellen 09:10 Det nya ledarskapet i kundvalsmodellen ta del av fyra nya styrprinciper Klara Palmberg disputerade i augusti 2009 vid Luleå tekniska universitet med sin avhandling Beyond Process Management. Centralt i hennes forskning är en studie som utforskar det nya ledarskapet som bl.a. kundvalsmodeller innebär. Studien beskriver utmaningarna som uppstår inom utbildningsförvaltningen i Nacka kommun. Klara har identifierat fyra nya styrprinciper för det nya ledarskapet i kundvalsmodellen. Klara behandlar bl.a.: Hur ledarskapet måste omdefinieras då styrmekanismerna inom det traditionella, linjära och hierarkiska ledarskapet är satta ur spel Den senaste forskningen 10:10 Förmiddagskaffe Att gå från organisatorisk chef till att ansvara för ett uppdrag som innefattar flera externa privata utförare Fyra styrprinciper för att leda det komplexa system som uppstår i och med kundvalsmodellen Klara Palmberg, Doktorand (disputerar aug-09), Mementor Ledarskap Sagt om Klara vid Teknologisk Instituts genomförande i oktober 2009: Superbra! Gav bra bilder för vidare arbete Fantastiskt duktig! Detta var topp! Bra presentation och insiktsfullt framförande Väldigt duktig talare som kunde nå fram till alla Tydliga bilder om ett nytt ledarskap! Jag kommer att läsa hela hennes avhandling. Synnerligen intressant. Kommunerna har mycket att jobba med Mycket intressant Bra med återkopplingar till kundvalssystem och LOV Mycket inspirerande 12:10 Lunch 13:10 Dina utmaningar för styrningen och ledarskapet i kundvalsmodellen Hur arbetar du med målsättning och visioner i kundvalsmodellen? Hur får etik och värdegrund praktiska uttryck i mitt ledarskap? Mina erfarenheter av att tillämpa kundvalsmodellen i vilka moment måste du som ledare vara tydlig, ha stor integritet respektive visa mod? Vilka praktiska konsekvenser får det att kommunen som huvudman måste garantera verksamheten? Lena Dahlstedt, bitr. Stadsdirektör, Nacka Kommun 14:10 Eftermiddagskaffe 14:30 Ledarskapet ur utförarnas perspektiv för att jobba i kundvallsmodellen Att leva och leda genom värderingarna Hur vi organiserar vårt arbete med kommunen för att lyckas inom kundval Samarbete och rollfördelning i kvalitetsarbetet med kommunen som huvudman Raija Honkanen, Sektorschef, Carema Äldreomsorg 15:30 Avslutande diskussion 16:00 Ordföranden avslutar konferensen

4 Onsdag 3 februari Separat bokningsbar fördjupningsdag Förberedelser av kommunal egenregi för att bli konkurrenskraftig - Ta del av hur glesbygdskommunen Ljusdal har förberett sin verksamhet 09:30 16:00 Om kommunen inte förbereder sig för alla nya utmaningar så har den egna kommunala verksamheten inte en chans mot den privata konkurrensen. Detta hävdar Eva Liljevall som leder fördjupningsdagen. Eva har 30 års erfarenhet av arbete med äldre och funktionshindrade och var konsult i Nacka : pionjärkommun när det gäller kundval. Där utbildade hon chefer och medarbetare inom hemtjänsten i ett mer konkurrenskraftigt sätt att arbeta. Idag arbetar Eva med att rusta utförare i kommunal regi i Ljusdal, en glesbygdskommun med stora skillnader från Nacka både vad gäller befolkningstäthet, storleken på invånarnas inkomst och den lokala marknaden. Inledning Inledande föreläsning om grunderna i tillvägagångssätt att få en lönsam och kundfokuserad egenregiproduktion inom hemtjänst. Förutsättningar vid införande av kundval Hur väljer kunden första gången? Varför göra egenregi konkurrenskraftig? Varför börja med egenregi om valfrihet är målet? Viktiga ingredienser för att lyckas Biståndsbeslutets/beställningens betydelse Ekonomin som styrmedel eller hinder Bemanning efter tradition eller behov Kundfokuserat synsätt Profi lering av egenregi Glädje och stolthet över sitt arbete Lär av praktikerna från Ljusdals kommun För att du verkligen skall få lära dig och komma hem med många idéer anordnar vi grupparbeten. Du får under interaktiva former möta Eva Liljevall tillsammans med representanter från Ljusdals kommun, Svenska Kommunal och Skandinavisk Sjukvårdsinformation. 1) Information till samtliga i ett tidigt skede med fokus på att bli bäst Marita Wickström, Socialchef, Ljusdals kommun 2) Involvera alla så att kunden kommer i centrum i hela processen från beslut beställning till utförande Ingrid Johansson, Kvalitetsutvecklare Ljusdals kommun och Eva Steen Andreasen, Facklig företrädare Svenska Kommunal 3) Prata ekonomi på ett positivt sätt! Eva Liljevall 4) Att informera kunder och anhöriga Staffan Söderberg, Projektledare, Skandinavisk Sjukvårdsinformation 5) Ta emot frågor och funderingar kring LOV Staffan Söderberg, Projektledare, Skandinavisk Sjukvårdsinformation 6) Vilka förberedelser sjösätts från politiskt beslut fram tom införande 1/3 2010? Helena Brink, Ordförande för Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun Avslutning Avslutande föreläsning och diskussion med samtliga medverkande från Ljusdals kommun, Skandinavisk Sjukvårdsinformation och Svenska kommunal på podiet. Möjligheter med LOV Arbetet för kvalitet till kunden Ökad stolthet och engagemang hos omvårdnadspersonalen Tydlighet kring vad hemtjänst kostar Workshopledare: Eva Liljevall Eva har hjälpt ett stort antal organisationer med att förbereda och införa ett kundorienterat arbetssätt där kvalitet och lönsamhet går hand i hand. Tidigare var Eva verksamhetschef i Upplands Väsby kommun, , där hon förberedde egenregiverksamheten inför det kommande kundvalet. Eva var konsult i Nacka kommun , Pionjärkommun när det gäller kundval där hon utbildade chefer och medarbetare inom hemtjänsten för ett mer konkurrenskraftigt sätt att arbeta. Sagt om vår workshop i oktober: Hög kunskap Härlig entusiasm Toppen! Mycket inspirerande och kunnig Bra! Intressanta reflektioner Hela dagen idag har varit väldigt inspirerande

5 6 praktikfall! - Massor av kunskap och erfarenhet. Kvalitetsutveckling i kundvalsmodellen Så ställer Lagen om Valfrihetssystem nya krav på kvalitetsarbetet i kommunen Vem definierar kvalitet kommunens beställarsida eller brukaren? Hur mäts kvalitet i de interna processerna eller på upplevd kvalitet? Så kan du arbeta med kvalitetsledare! Att säkra kvalitet - utan att ha ett kvalitetssystem Ekonomisk och intern effektivitet i kvalitetsarbetet nya möjligheter med kundval! Missa inte heller! Kvalitetsutveckling i kundvalsmodellen mars 2010, Stockholm Medverkande: Socialstyrelsen Linköpings kommun Sveriges Kommuner och Landsting Eksjö kommun Nacka Kommun Eva Liljevall AB Trelleborgs kommun Vara kommun mars 2010, Stockholm Teknologisk Institut AB Sverige Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till Lagen Om Valfrihetssystem i kommunen Konferens 1-2 februari 2010, pris kr (Projektnr ) Workshop 3 februari 2010, pris kr (Projektnr ) Paketpris: konferens + workshop: kr (1 000 kr i rabatt) Konferensmiddag med underhållning på Golden Hits den 1 februari kl 19:00, pris 770 kr I middagspaketet ingår entré, tre rätter, ett glas vin/öl samt kaffe Moms tillkommer Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige LOV - en mycket konkret och komplex utmaning för kommunen Förändringsarbetet för att tillämpa LOV bjuder på aha-upplevelser i flera dimensioner där man hela tiden måste återvända till själva syftet: brukarens valfrihet. Därför har också brukarens valfrihet blivit utgångspunkt för hela konferensprogrammet: Hur tillämpa LOV i kommunen den 1-3 februar 2010 i Stockholm. Brukarens valfrihet ställer helt nya krav på: ledarskapet hur omdefinierar du din roll då du skall gå från organisatorisk chef till att ansvara för ett uppdrag som innefattar flera externa privata utförare? verksamhetens IT-stöd hur och på vilket sätt får privata och kommunala utförare tillgång till digital information och hur ges behörigheterna? effektivitet hur påverkas verksamheten inom kommunal regi nya krav på egna verksamheten, förändrade attityder, överflyttning till privata aktörer och uppsägningar? beställarrollen hur utforma förfrågningsunderlag till utförare, ersättningsnivåer för att det skall vara konkurrensneutralt och skapa incitament för ökad kvalitet? De dubbla rollerna inom kommunen Kommunens chefer och beslutsfattare har precis samma uppdrag att garantera vård och omsorg som tidigare. Skillnaden med LOV är att de måste garantera detta ansvar i samverkan med flera externa privata vårdgivare. Chefer och beslutsfattare inom främst socialtjänsten måste helt omdefiniera sitt ledarskap. Styrmekanismerna inom det traditionella, linjära och hierarkiska ledarskapet är satta ur spel och det nya ledarskapet kräver att du går från att vara organisatorisk chef till att ansvara för ett uppdrag som innefattar flera organisationer/företag. IT-stöd för kundvalsmodellen Samtidigt som det kommer nya krav och nya utmaningar måste IT-stödet förändras i grunden. Vi får många praktiska utmaningar att lösa för att få ett fungerande system, t.ex. hur privata utförare skall integreras och hur sekretessen kan säkerställas i alla led. Hur skapar vi ett system för att registrera tid hos brukaren - gärna kopplat till faktureringssystem? Välkommen till två spännande dagar om hur du kan tillämpa LOV i kommunen! Anmäl dig redan idag! Fyll i anmälningsblanketten och skicka in den på fax eller via mail, Du kan även ringa in din anmälan på telefon Välkommen! Praktiska upplysningar Tre enkla sätt att anmäla sig! , vxl www Tid och plats Konferens: 1-2 februari 2010 Workshop: 3 februari 2010 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris 2 dagars konferens: kr Heldagsworkshop: Kommunens egenregi: kr Paketpris, konferens + workshop: kr (1 000 kr i rabatt) I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Konferensmiddag med underhållning på Golden Hits den 1 februari kl 19:00, 770 kr. I middagspaketet ingår entré, tre rätter, ett glas vin/öl samt kaffe. Moms tillkommer. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter alternativt maila projektledaren: Mårten Nilson Projektledare Teknologisk Institut Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

Lagen Om Valfrihetssystem i kommunen

Lagen Om Valfrihetssystem i kommunen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Så tillämpar du LOV! Lagen Om Valfrihetssystem i kommunen Hur implementerar du LOV i din kommun - steg för

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande!

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Ökad personlig effektivitet verktyg och metoder Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Lär dig att prioritera och skapa kontroll över din tid Frigör energi mindre stress, bättre resultat

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen!

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Flera intressanta praktikfall från HR-avdelningar i olika branscher! LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Vad är LEAN och hur kan du applicera det på HR-processerna?

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst Ingår i Almega Om Vårdföretagarna Arbetsgivar- och branschorganisation för privata vårdgivare inom vård och omsorg. Ingår i Almega. Cirka 1 900 medlemsföretag.

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

- källan till framgång! 2. Hur du hittar din egen energi. Bengt Jakobsson Etnolog, författare, föreläsare och humanist

- källan till framgång! 2. Hur du hittar din egen energi. Bengt Jakobsson Etnolog, författare, föreläsare och humanist Vill du ha tillgång till mer livsglädje, handlingskraft och en karismatisk utstrålning kort sagt mer personlig power? Då är detta ett seminarium för dig! Personlig Power - källan till framgång! Här är

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

/30. Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG HUR KAN VI FÅ EN VERKSAMHET MED GOD KVALITET OCH EKONOMI I BALANS?

/30. Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG HUR KAN VI FÅ EN VERKSAMHET MED GOD KVALITET OCH EKONOMI I BALANS? UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/30 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG HUR KAN VI FÅ EN VERKSAMHET MED GOD KVALITET OCH EKONOMI I BALANS? BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat

Läs mer

Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten

Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten Leantänkande i vården Att skapa bättre arbetsmiljö och mer tid för patienten Så ger ökad delaktighet för medarbetarna minskad stress och större patientfokus Eliminera slöseriet! Att göra rätt från början

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag

Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag WORKSHOP Lär dig läsa snabbt utan att förlora i effektivitet för att få mer ut av din tid Snabbt informationsinhämtande nyckeln

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

Infektionssjukvård i utveckling och förändring

Infektionssjukvård i utveckling och förändring dig en! r fö ik ar sklin g da ion å v T fekt in på Infektionssjukvård i utveckling och förändring Multiresistenta bakterier en växande utmaning för infektionssjukvården! Lär dig se de tidiga tecknen på

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

Lean produktutveckling 2008 den effektiva metoden att nå önskade resultat snabbt och resurssnålt

Lean produktutveckling 2008 den effektiva metoden att nå önskade resultat snabbt och resurssnålt Lean produktutveckling 2008 den effektiva metoden att nå önskade resultat snabbt och resurssnålt Öka din kompetens om Lean produktutveckling se vinsterna för din verksamhet! Så inför du Lean produktutveckling

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Drift och Underhåll av Vindkraftverk

Drift och Underhåll av Vindkraftverk Affärsmässig drift och underhåll från prospektering till skrotning Drift och Underhåll av Vindkraftverk Strategi, planering och logistik för drift, service och underhåll av vindkraftverk Charlotta Norén,

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra?

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? 2013-01-18 13/22 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår

Läs mer

nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen

nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 KEYNOTE SPEAKER Myrna Palmgren Årets kommunalekonom Region Skåne VÅRA TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef

Läs mer

ROADSHOW2015. Kostnad Per Brukare. Datum och orter

ROADSHOW2015. Kostnad Per Brukare. Datum och orter ROADSHOW2015 Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2014 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Datum och orter Tisd 20 okt, Göteborg Fred 6 nov, Luleå Månd 9

Läs mer

OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen

OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen 2013-10-14 13/82 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser i kommunerna Landstinget Utbildningsdag i kommunal- och landstingsekonomi för ickeekonomer

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Labbdagarna. SIFU:s två produkter: "Laboranten" och "Laboratoriechefen" har utvecklats till att bli branschens årliga mötespunkt

Labbdagarna. SIFU:s två produkter: Laboranten och Laboratoriechefen har utvecklats till att bli branschens årliga mötespunkt 25% rabatt när ni bokar fyra eller fler från samma företag Labbdagarna SIFU:s två produkter: "Laboranten" och "Laboratoriechefen" har utvecklats till att bli branschens årliga mötespunkt Hur chefer och

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Fritidshem 2009. Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Fritidshem 2009. Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Utveckla fritidsverksamheten! Fritidshem 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Lär dig mer om konflikthantering och gränssättning konkreta tips och idéer!

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Effektivare arbetsprocesser inom socialtjänsten

Effektivare arbetsprocesser inom socialtjänsten Effektivare arbetsprocesser Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE FRÅN Stadsledningskontoret Nacka kommun Lennart Jonasson Flöden och processer med medarbetaren och kunden i fokus

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

Modern hemtjänst i framkant CHEF I HEMTJÄNSTEN 2015. Möt det ökade behovet:

Modern hemtjänst i framkant CHEF I HEMTJÄNSTEN 2015. Möt det ökade behovet: inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 VÅRA TALARE Skönsmomodellen Åsa Swan Verksamhetsutvecklare & projektledare Karin Holmin Affärsområdeschef hemtjänst Grums kommun Cathrine Jensen

Läs mer

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Mindfulness mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Hur kan mindfulness hjälpa mot psykisk ohälsa? Att hantera stress med mindfulness hur fungerar det? Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp

Läs mer

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga

Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga En konferens för hela BUP-teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Depressionssjukdom och ångestsyndrom hos barn och unga nya riktlinjer och senaste utvecklingen inom barn och ungdomspsykiatrin Diagnostik

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Gå 3! r ö f la a t e 4b Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården Samtalsprocessen metoden som kvalitetssäkrar dina bedömningar i telefonrådgivningen! När är det farligt med akut huvudvärk? Smärta i

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

100% nöjda deltagare tredje året i rad! Produktionsledaren. utveckla din roll möt utmaningarna våga leda!

100% nöjda deltagare tredje året i rad! Produktionsledaren. utveckla din roll möt utmaningarna våga leda! 3 personer eller fler 5.980 kr per person! 100% nöjda deltagare tredje året i rad! Produktionsledaren utveckla din roll möt utmaningarna våga leda! Ordförande: Järnkoll på produktionsledarens roll i förändringsarbetet!

Läs mer

Effektivare primärvård 2009

Effektivare primärvård 2009 Missa inte: Att leda med Lean, 5 november 2009 Effektivare primärvård 2009 Ta del av vårdvalsmodeller, Lean och framgångsrika samarbetsprojekt Lean i primärvården så effektiviserar vi arbetsprocesserna!

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta

Mindfulness. mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Mindfulness mot psykisk ohälsa, stress och kronisk smärta Hur kan mindfulness hjälpa mot psykisk ohälsa? Att hantera stress med mindfulness hur fungerar det? Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS: CHEFSDAGARNA Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

PERSONLIG ASSISTANS: CHEFSDAGARNA Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Kompetensutveckling för dig som arbetar med ledarskap Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Mobil hemtjänst vad innebär det och vad är framgångsfaktorerna och fallgroparna? Coachande

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap!

Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap! Mötesplatsen som ger dig inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte! Primärvård 2011 framgångsrika primärvårdsprojekt, aktuell forskning och massor av kunskap! Så har LEAN effektiviserat arbetet på Hälsocentralen

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal 2013-01-14 13/04 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget BAKGRUND De flesta av oss har egentligen

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Barns säkerhet och stöd i förskolan

Barns säkerhet och stöd i förskolan 2013-09-23 13/48 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, förskolekooperativ Friskolor Barns säkerhet och stöd

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter! 2010-05-26 10/66 Samtliga nämnder/styrelser Landstinget Kommunala bolag/stiftelser En specialutbildning om offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel/reception eller med allmänna kansliuppgifter!

Läs mer

Effektivisera byggprocessen!

Effektivisera byggprocessen! Använd Lean och BIM för att Effektivisera byggprocessen! Lean dagen Hur Lean kan anpassas till byggbranschens komplexa projekt! Nya projektstyrningsformer och arbetssätt som sänker kostnader, förkortar

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Skolans krav på dokumentation

Skolans krav på dokumentation 2013-10-25 13/138 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Två angelägna utbildningar under samma dag! Förmiddag: Skolans krav på dokumentation

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Effektiva möten. Genom att vara tydlig och personlig i din kommunikation kan du bli effektivare både i möten med individer och möten i grupp.

Effektiva möten. Genom att vara tydlig och personlig i din kommunikation kan du bli effektivare både i möten med individer och möten i grupp. 2014-11-21 15/18 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Effektiva möten BAKGRUND Genom att vara tydlig och personlig i din kommunikation

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

Inköp av indirekt material och tjänster

Inköp av indirekt material och tjänster Inköp av indirekt material och tjänster Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Tetra Pak Sture Karlsson Stokab AB Ann Bohlin IBM Niklas

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2014 Datum och orter Onsdag 22 oktober i Stockholm Måndag 3 november

Läs mer