KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar"

Transkript

1 KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi (KBT) metoder och verktyg för behandling av överviktiga barn och ungdomar! Få kunskap om varför KBT fungerar som behandlingsmetod vid övervikt och fetma hos barn! Projektet Viktiga barn och ungdomar att lyckas motivera barnen och deras föräldrar! Medverkande: Gunilla Morinder Specialistsjukgymnast, Med dr, Teamledare Rikscentrum Barnfetma, Karolinska Universitetssjukhuset (Stockholmstillfället) Staffan Mårild Docent, Överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (Göteborgstillfället) november 2009, Stockholm 9-10 december 2009, Göteborg Klara Edlund Fil dr, Leg psykoterapeut med KBT-inriktning och Psykoterapiledare Viktenheten Skönvikt i Säter, Landstinget Dalarna Mimmi Edin Projektansvarig Viktiga barn och ungdomar Separat bokningsbar fördjupningsdag KBT som behandlingsmetod för unga med ätstörningar Sylwia Czarnocka, Leg psykolog, Inside Team (Stockholmstillfället) Ata Ghaderi, Leg psykolog, Leg psykoterapeut och Docent i klinisk psykologi, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet (Göteborgstillfället) 27 november 2009, Stockholm 11 december 2009, Göteborg

2 KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Övervikt och fetma hos Sveriges befolkning har ökat. Barn och ungdomar har följt samma oroväckande trend. Övervikt och fetma har blivit till ett av våra största folkhälsoproblem. Vi vet idag att barn med fetma löper en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar så som diabetes, högt blodtryck, astma, snarkproblem och sömnapné samt förslitningsskador i leder. Förutom dessa fysiska åkommor drabbas många överviktiga barn och ungdomar av nedsatt självförtroende och depressioner. Övervikten ger dem en försämrad livskvalitet! KBT, kognitiv beteendeterapi, har länge använts för en rad olika psykiska problemområden som t.ex. fobier, ångest och stress. Nu har det även visat sig vara en framgångsrik behandlingsmetod för alla som lider av övervikt och fetma. Välkommen till konferensen som ökar dina kunskaper om KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar! Gunilla Morinder från Rikscentrum Barnfetma (Stockholmstillfället) samt Staffan Mårild från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (Göteborgstillfället) ger dig den aktuella forskningen kring barnfetma. De ger dig verktygen för att identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt eller fetma. Du får lära dig hur du kan arbeta förebyggande samt informera med hjälp av de rätta argumenten och korrekta fakta om övervikt och fetma hos barn. Klara Edlund, Fil dr, Leg psykoterapeut med KBT-inriktning, delar med sig av sina gedigna kunskaper om KBT. Lyssna till allt från grunderna i KBT till hur KBT tillämpas som behandlingsmetod för överviktiga barn och unga. Du får kunskap om verktygen och metoderna som används vid behandling steg för steg. Se vikten av att föräldrarna involveras i processen och hur det går till. Ta del av exempel från den kliniska vardagen i arbetet med barn, ungdomar och unga vuxna med övervikt eller fetma. Få reda på vilka projekt och studier som görs inom ämnet KBT och överviktiga barn och unga. Lyssna och låt dig inspireras av Mimmi Edin, ansvarig för projektet Viktiga barn och ungdomar i Huskvarna samt vinnare av länets Folkhälsopris. Här får du höra hur de har lyckats främja fysisk aktivitet, goda matvanor och god psykisk hälsa hos barn och ungdomar med överviktsproblem. Få tips hur du kan motivera och engagera hela familjen! Konferensen vänder sig till skolsköterskor, skolläkare, barnsjuksköterskor, barnläkare, dietister, distriktssköterskor, hälsopedagoger, sjukgymnaster, kostrådgivare, psykologer, beteendevetare samt alla andra som är i kontakt med barn och ungdomar med överviktsproblem. Dessutom erbjuder vi en separat bokningsbar fördjupningsdag om KBT som behandlingsmetod för unga med ätstörningar under ledning av Sylwia Czarnocka i Stockholm, respektive Ata Ghaderi i Göteborg. Här får du teori varvat med praktiska övningar för att du ska få ut så mycket som möjligt av din dag. Lär dig upptäcka tidiga tecken på ätstörningar samt få råd och tips om hur du tar upp ämnet i ett samtal. Ta del av hur KBT-behandlingen fungerar steg för steg. Separat bokningsbar fördjupningsdag! november 2009, Stockholm 9-10 december 2009, Göteborg Bestäm dig redan idag och anmäl dig nu! Välkommen! Linda Hinas MSc Projektledare Teknologisk Institut

3 Förmiddagskaffe 11:oo Eftermiddagskaffe 15:oo 09:30 Löpande registrering Dag 1 10:00 Aktuell forskning om barnfetma - det här vet vi idag! När är ett barn överviktigt? - Kliniska kännetecken för diagnos Skillnaden mellan fetma och övervikt hos barn? Hur stort är problemet med övervikt/fetma hos barn och unga idag jämfört med för år sedan? Ser vi en vikande trend? Orsaker till barnfetmans utveckling i Sverige Hur identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt/fetma? Barnens hälsorisker - sjukdomar och besvär kopplade till övervikt Exempel på hur man kan arbeta förebyggande Nyheter i behandling Lunch Vilken forskning bedrivs idag? Talare i Stockholm: Gunilla Morinder, Specialistsjukgymnast, Med dr, Teamledare, Rikscentrum Barnfetma, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Gunilla har under 10 år arbetat kliniskt med barn och ungdomar med fetma och disputerade 2008 på en avhandling om kondition och insulinkänslighet hos denna patientgrupp. I hennes avhandling ingick också en intervjustudie om hur ungdomar upplever att bli remitterade till fetmabehandling. Talare i Göteborg: Staffan Mårild, Docent, Överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Staffan har sedan slutet av 1990-talet arbetat med behandling av barn med uttalad fetma. Under flera år skedde detta i projektform i ett multidisciplinärt behandlingsteam, som sedermera etablerades inom sjukvården. Staffan har genomfört forskningsprojekt på detta område och har ansvarat för barnaspekterna i en handlingsplan inom Västra Götaland med hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser mot fetma inom regionen. Han leder även den svenska delen av EU-projektet Idefics som syftar till att förebygga fetma hos små barn. 13:20 KBT behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Varför är det så svårt att ändra ett beteende? En introduktion till KBT - vad är det och hur går det till? Vad krävs för att kunna genomföra KBT-behandlingar? Vad säger forskningen om behandling av barn med övervikt? KBT vid besvär relaterade till mat, ätande och vikt KBT för barn med övervikt eller fetma exempel på hur du kan lägga upp behandlingsprogram för: o Små barn o Skolbarn o Tonåringar Ätstörningar hos överviktiga barn Klara Edlund, Fil dr, Leg psykoterapeut med KBT-inriktning och Psykoterapihandledare, Viktenheten Skönvikt i Säter, Landstinget Dalarna och samarbetspartner till IBT, Institutionen för kognitiv beteendeterapi i Uppsala Vid Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset i Uppsala har Klara tillägnat sig stor erfarenhet av behandlingsarbete för personer med övervikt och fetma, med eller utan samtidig ätstörning. Arbetet har innefattat att utveckla och tillämpa behandlingsmodeller för den nämnda patientgruppen med KBT ur ett beteendemedicinskt perspektiv där psykologiska behandlingsmetoder tillämpas på medicinska tillstånd och problemområden. Under 2009 har Klara tillsammans med kollegor publicerat tre böcker som innefattar teori och behandlingsprogram, dels för patienter med fetma och dels för patienter med hetsätningsstörning och övervikt. 16:30 Konferensdagen avslutas

4 Dag 2 Förmiddagskaffe 10:30 Eftermiddagskaffe 14:4o 09:00 KBT för överviktiga barn och ungdomar, fortsättning Kroppsuppfattning och ideal hos barn och ungdomar Föräldrarna behöver vara med! Lunch Exempel på hur du kan jobba med föräldrar till överviktiga barn När föräldrarna också har övervikt eller fetma hur gör man då? Att etablera hälsosamma vanor för livet lättare sagt än gjort! KBT för barn med övervikt eller fetma i Sverige Viktenheten Skönvikt ny specialistmottagning för vuxna med fetma i Säter Exempel från den kliniska vardagen i arbetet med barn, ungdomar och unga vuxna med övervikt eller fetma Klara Edlund, Fil dr/leg psykoterapeut med KBT-inriktning, Viktenheten Skönvikt i Säter, Landstinget Dalarna och samarbetspartner till IBT, Institutet för kognitiv beteendeterapi i Uppsala 13:30 Projektet Viktiga barn och ungdomar vårt vinnande sätt att arbeta med motivation och aktiviteter Kungsporten i Huskvarna startade 2004 träning för viktiga barn. Arbetet växte sedan via både offentligt och ideellt stöd. Det blev så uppskattat att projektledaren Mimmi Edin fick länets Folkhälsopris Projektet syftar till att främja fysisk aktivitet, goda matvanor och god psykisk hälsa hos barn och ungdomar med överviktsproblem, utveckla fungerande modeller för ideellt arbete samt informera och mobilisera till nya insatser på detta område. Utvärderingen visar att projektet lyckats bra med att främja fysisk aktivitet, ändrad kost och motverka låg självkänsla. Föräldraarbetet innehåller träning och livsstilsförändring. Flera unga har själva blivit ledare. Praktiska modeller för att arbeta med överviktiga barn och ungdomar Så förebygger vi psykisk ohälsa och främjar aktivitet! Våra fem olika aktivitetspass samt läger för barn och ungdomar Hur motivera överviktiga barn och ungdomar? Engagera hela familjen så går det till! Resultat och erfarenheter från projektet Mimmi Edin, Projektansvarig, Viktiga barn och ungdomar 16:30 Konferensen avslutas Separat bokningsbar fördjupningsdag KBT som behandlingsmetod för unga med ätstörningar 10:00 Inledning Många högpresterande tjejer som läser vid de teoretiska gymnasieprogrammen är i riskzonen för att drabbas av ätstörningar. De känner att de har högt ställda krav på sig både när det gäller utseende och betyg. Det finns olika typer av ätstörningar och de kan alla behandlas med hjälp av KBT. Under dagen får du ökad kunskap om ätstörningar och hur du kan upptäcka dem samt konkreta exempel på hur du kan prata med ungdomar i riskzonen. Dessutom får du en grundlig genomgång om hur KBT-behandlingen går till och varför det är en så effektiv och lyckosam metod. Punkter som tas upp under dagen: Ätstörningar diagnos och fenomenologi Förekomst av ätstörningar idag och de senaste 30 åren Vilka grupper löper större risk för att drabbas av ätstörningar och vad beror det på? Psykiska och fysiska konsekvenser av ätstörningar Tidiga tecken på ätstörningar så upptäcker du dem! Prevention av ätstörningar råd och tips När behövs behandling? Att prata med ungdomar i riskzonen och involvera familjen Varför är KBT en framgångsrik behandlingsmetod för unga med ätstörningar? Så går KBT-behandlingen till steg för steg Hur ofta sker behandling och under hur lång tid? Beteendeinriktad familjeterapi vid anorexia nervosa Så blir familjen ett viktigt stöd i tillfrisknandeprocessen! Teoriavsnitt kommer att varvas med praktiska övningar. Seminarieledare i Stockholm: Sylwia Czarnocka, Leg psykolog, Inside Team Sylwia är leg. psykolog med KBT-inriktning. Hennes specialområden är klinisk psykologi och neuropsykiatri. Hon arbetar med psykiatrisk diagnostik och utredningar, individuell- och gruppterapi samt anhörigstöd. Sylwia är en van föreläsare inom områden som KBT och neuropsykiatri. Seminarieledare i Göteborg: Ata Ghaderi, Leg psykolog, Leg psykoterapeut och Docent i klinisk psykologi, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Ata har arbetat med och forskar bl a kring negativ kroppsuppfattning och ätstörningar vid Uppsala universitet. Han har även skrivit ett flertal böcker i ämnet. Vi bryter för lunch ca 12:30, samt för- och eftermiddagskaffe. 17:00 Dagen avslutas

5 Ur Teknologisk Instituts övriga utbud: Fritidshem 2009 Motiverande samtal med KBT Barnsjukvård Samtal med barn i svåra situationer Konstruktiv hantering av besvärliga personer Teknologisk Institut AB Sverige Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på Anmälan till KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Konferens november 2009, Stockholm: kr (Projektnr ) Fördjupningsdag 27 november 2009, Stockholm: kr (Projektnr ) Konferens + fördjupningsdag november: kr (ordinarie pris kr) Konferens 9-10 december 2009, Göteborg: kr (Projektnr ) Fördjupningsdag 11 december 2009, Göteborg: kr (Projektnr ) Konferens + fördjupningsdag 9-11 december: kr (ordinarie pris kr) Moms tillkommer Företag... Org.nr... Adress... Avd... Postnr/ort... Tel... Frankeras ej Teknologisk Institut betalar portot Kontaktperson... Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Teknologisk Institut Svarspost Kundnummer GÖTEBORG Företag... Adress... Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats Stockholm Konferens november 2009 Fördjupningsdag 27 november 2009 Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Tid och plats Göteborg Konferens 9-10 december 2009 Fördjupningsdag 11 december 2009 Teknologisk Institut Utbildningscenter Vallgatan 14, Göteborg Tel Pris Konferens KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar: kr Fördjupningsdag KBT som behandlingsmetod för unga med ätstörningar: kr Paketpris, konferens + fördjupningsdag: kr (ordinarie pris kr) I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Hur du anmäler dig lättast Tel , vxl Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter , vxl alternativt maila projektledaren: Returadress: Teknologisk Institut Box GÖTEBORG

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Gå 3! för a l eta b 4 Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Ort ope dkl inik en Ta del av satsningar som ger högre vårdkvalitet! Effektivare ortopedisk

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

B2B-säljare. Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange. B2B-säljarens nya roll och största utmaningar

B2B-säljare. Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange. B2B-säljarens nya roll och största utmaningar Leverera äkta kundnytta och bli en vinnande B2B-säljare 12 november 2009 B2B-säljarens nya roll och största utmaningar 13 november 2009 Inspiration i världsklass! B2B sales med Per Lange Hur skall säljarna

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

i överviktsbehandling

i överviktsbehandling Överviktsbehandling för vuxna Erfarenheter och resultat från utbildning av primärvårdspersonal i överviktsbehandling hösten 2001 och våren 2002. Sammanställt av: Unni Bonnedal, leg. psykolog och leg. psykoterapeut

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Barntandvård 2015. talare

Barntandvård 2015. talare Barntandvård 2015 kunskap utveckling inspiration Kariesprofylax och erosionsskador uppdatera dig med det senaste inom forskning och behandling! Tandvårdsrädda barn? Lär dig enkla och pedagogiska verktyg

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer